Hotărârea nr. 347/2010

Hotărârea 347/2010 - Acordarea „diplomei de aur” şi a unui premiu în valoare netă de câte 500 lei, de la bugetul local pe anul 2010, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, conform Hotărârii nr. 32/2010.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind acordarea unei “diplome de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 500 lei, de la bugetul

local pe anul 2010, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

conform Hotărârii nr. 32/2010

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea unei “diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 500 lei, de la bugetul local pe anul 2010, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, conform Hotărârii nr. 32/2010 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 196834 /313 din 01.09.2010 al Serviciului stare civilă, prin care se propune acordarea unei “diplome de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 500 lei, din bugetul local pe anul 2010, conform Hotărârii nr. 32/2010, celor 136 cupluri clujene, din anexă, care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă acordarea unei “diplomeide aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 500 lei de la bugetul local pe anul 2010, celor 136 cupluri clujene, care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, la data depunerii cererii, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică, Direcția relații comunitare și turism și Serviciul stare civilă.

Nr. 347 din 14 septembrie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Anexă la Hotărârea nr. 347/2010


TABEL NOMINAL

privind acordarea unei “diplome de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 500 lei, de la bugetul local pe anul 2010, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, conform Hotărârii nr. 32/2010

Nr crt Nume familie soți Prenume soț

Prenume soție

Data căsătoriei

1

BACIU

ȘTEFAN

SUSANA

03.09.1959

1____________________________________________________________________________________________________________________________1

n

BĂGĂCIAN

IACOB

MAR1A

11.06.1960

3

B ALINT

LIVIU

MARIA

05.05.1960

4

BARBURE

VASILE

SINICA

10.04.1960

m

BLEJAN

IOAN

MĂRIOARA

24.07.1960

6

BOANCĂ

NICOLAE

ELISABETA

17.08.1960

LlJ

BOBIȘ

VASILE

ANA

16.08.1960

8

BODNAR

GYULA

ELISABETA

09.06.1960

9

BODOR

MARTIN

BLANCA

22.07.1960

10

BOGDAN

GHEORGHE

VALERIA

09.08.1960

11

BOTA

ALEXANDRU

SAVETA

23.05.1960

26.08.1960

12

BOTEZAN

AVRAM

VIORICA

13

BREBAN

MACOVE1U

ELENA

12.04.1960

14

BUC1UMAN

IOAN

ANASTASIA

04.01.1960|

15

BUDAI

AUREL

MARIA

26.06.1960|

16

BUDIȘAN

IOAN

ELENA

03.05.19601

17

BUGNARIU

VASILE

CORNELIE

25.06.1960

18

1__________________________________________________________________

BULUBAȘA

MIRCEA

MARIA

11.05.1960,

! 19

BUTUZA

AUGUSTIN

MARIA

03.08.1960!

20

CÂMPEAN

IOAN

MARIA

14.07.1960

21

CÂRLĂNARU

TRAIAN

ANA

15.08.1960

22

CĂTANĂ

MARIN

GEORGETA

29.08.1960:

23

CERNEA

IOAN

OLIMPIA-MARCELA

05.07.1960

24

CERNEAN

IOAN

ANA

04.06.1960

25

CHIRLĂ

ALEXANDRU

GABRIELA-MARIANA

09.07.1960

26

CIUCHE

TOADER

ROZALIA

24.06.1960

27

COPACI

CORNEL

NASTASIA

29.07.1960

28

CORBU

CONSTANTIN

SUSANA

08.08.1960

29

CORONDAN

VIRGIL

FLOARE

14.06.1960

30

COSAC

SPIRU

MARIA

24.05.1960

31

CRIȘAN

GHEORGHE

ILEANA

25.05.1960

32

CSÂSZÂR

DONÂT-ELEMER

ANA

17.05.1960

nq

CURTA

ALEXANDRU

VIRGINIA

13.05.1960

34

DAMSA

GHEORGHE

MARIA

09.08.1960

35

DAVID

CORNEL

ELENA

21.05.1960

36

____________________________________________________________________1

DEAC

GHEORGHE

EDITA

14.05.1960

DEZMIREAN

AUREL

VICTORIA

03.05.1960

38

DRĂGAN

DUMITRU

DORINA-VERA-HORTENSIA

26.08.1960

39

ENACHE

IOAN

LUCIA

18.08.1960

40

ERDEI

VASILE

MARIA

1

25.06.1960

41

FÂRĂGĂU

NICULAIE

ANA

21.05.1960

42

FELECAN

IOAN

LUCREȚIA

02.08.1960

43

GABOR

IOAN

VICTORIA

22.07.1960

44

GABOR

IOAN

ANA

19.05.1960

45

GHIRIȘAN

GHEORGHE

ANA

25.07.1960

46

GOCAN

IOAN

MARIA

19.07.19601

47

_____ 1

GOROG

IOAN

ROZALIA

18.05.1960;

48

GRAUR

IOAN-TIBERIU

MARIA

03.05.19601

49

GRIGOROVICI

NICOLAI

ELENA

23.06.19601

□O

GYORBIRO

ALEXANDRU

AGNETA

06.06.19601

51

HIRLEA

1

IOAN

ANA

12.05.1960

52

HOSU

VASILE

MARIA

20.08.1960

53

ILIEȘ

SIMION

FLOAREA

08.12.1960

54

IOV AN

PAVEL

LUDMILA

07.05.1960

55

IOZAN

AUGUST1N

MARIA-ASINETA

27.04.19601

56

1__

1STVANFFY

IOAN

ELENA

06.07.1960:

57

JOMPAN

NICOLAE

ELENA-IOANA

23.07.1960

58

JOZSA

DIONIZIU

GHIZELA

03.06.1960

59

KISS

FRANCISC

VIORICA

28.06.1960

1__________________________________________________________________________________1

60

KISS

TIBOR

VICENTIU

21.05.1960

61

LACZKO

S AN DOR

MARIA

12.05.1960

62

lâpuște

IOAN

MARIA

01.08.1960

63

LAZÂR

CONSTANTIN

SAMFIRA

25.05.1960

64

LEHENE

CORNEL

ANA

19.06.1960

65

LUCACIU

VASILE

MARIA

15.08.1960

66

LUKÂCS

ANDREI

OLGA

27.07.1960

67

MĂRGINEAN

IOAN

MARIA

20.05.1960

68

MARTONOS

EUGEN

ELISABETA

12.04.1960

69

MATEI

TRAIAN

DELIA

13.08.1960

70

MICACIU

IOAN-VIRGIL

EUGEN1A-OLIMPIA

08.07.1960

71

MIHÂILAS

ROMEO-IOAN

ALEXANDRINA

16.08.1960

72

MIRCEA

IOAN

MARIA

25.05.1960

73

MUCEA

V1OREL

MAR1A

01.09.1960

74

MUREȘAN

ILIE

MARIA

28.05.1960

75

MUZSI

EDMUND

MARIA

15.08.1960

76

NAICA

IOAN

CRISTINA

10.06.1960

77

NEDA

ARPAD

AGNETA

29.07.1960

78

OANȚĂ

MIRCEA

CAMELIA-FLORICA

19.09.1959!

79

OLAR1U

MIRCEA-IUSTIN

ECATERINA-NATALIȚA

12.02.1960

80

OLARU

CRĂCIUN

LUCIA-EUGENIA

10.05.1960

81

ONEȚ

TRAIAN

HORTENZIA-VIORICA

30.06.1960

82

OPRIȚA

RADU-MI RC EA

MARIENA-MARCELA-ELENA

30.07.1960

83

ORBAN

NICULAE

SUSANA

11.04.1960

84

PĂCURAR

!DIONISIE

MAR1OARA

23.07.1960

85

PALFI

GLIGOR

EMILIA

30.05.1960

86

PAPUC

VASILE

CRUCIȚA

27.06.1960

87

PASC

VASILE

VICTORIA

20.06.1960

88

ȘPASZTOR

ȘTEFAN

ECATER1NA

11.06.1960

89

PAVEN

IOAN

VALERIA

14.07.1960

90

PETEANU

VASILE

ROD1CA-LEILA

25.05.1960

91

[PINTEA

[NICOLAE

VETURIA

06.07.1960

92

POLTORAC

VIRGIL

ELENA

27.07.1960

93

POP

LEONIDA-LAURENȚ1U

ANASTASIA

13.08.1960

94

POP-VANCEA

IOAN

AURICA

16.07.1960

95

POPOVICI

IOAN

VICTORIA

25.06.1960

96

RAICA

1SIDOR

CORNELIA

19.04.1960

97

RECI

IOAN

MARIA

21.05.1960

98

RINDT

[gavril

VIORICA

27.05.1960

99

Iroiban

CRĂCIUN

GHEORGHINA

28.05.1960

100

RUJA

OC FAVIAN

AURICA

17.08.1960

101

RUS

ILIE

STELUȚA

05.05.1960

102

RUS

IOAN

MARIA

23.07.1960

103

RUS

IOAN

ANA

_____________ _

18.06.1960

104

RUS

PETRU

ECATER1NA

27.06.1960

105 ]

RUS

VASILE

MARIA

03.07.1960

106

RUSU

VIOREL

MARIA

29.06.1960

107

SALANȚA

NICULAIE

LEONTINA

04.06.1960

108

SALE

GHEORGHE

ILEANA

10.06.1960

109

SARBAN

COSTACHE

MARIA

17.06.1960

1____________________________________________________________________________________________________________________________1

110 ]

SIMON

ANDREI

ECATERINA

08.08.1960

111

SIMON

FRANCISCH

ANA

28.05.1960

1 1

112

SOPTEREAN

IOAN

RAVEICA

12.11.1958

113

STANCA

VASILE

FLOARE

25.01.1960

114

STANCIU

SIMION

MARIA

30.05.1960

115 ]

STĂNESE

VIRGIL

MARIA-ANA

08.07.1960

116 ]

STÂNILOIU

TRA1AN

EVA

. ... 1

15.08.1960

117 ]

STIRBU

PATRICIU

IOSEFINA

27.07.1960

118

SZABO

ALEXANDRU

IRMA

02.08.1960

119

SZABO

IOSIF

ANA

18.06.1960!

120

SZEKELY

MIHAIL

ELISABETA

07.05.1960

121

TĂMAȘ

ALEXANDRU

ROZA

04.05.1960;

122 TĂNASE

IOAN

EUGENI A-OLI VIA

06.05.1960

123

TARȚA

CORNEL

MARIA

04.06.1960

124

TERME

IOAN

VICTORIA

08.08.19601

125

TIMBUȘ

IOAN-VICTOR

ORTENSIA-MĂRIOARA

22.07.19601

126

TOADER

GHEORGHE

ANA

10.07.1960!

127

TODOR

FRANCISC-EUGEN

MAGDALENA

.. . .

23.07.1960

128

TORCZKAI

IOSIF

ANA

20.07.1960

129

TRESTIAN

AUREL

MARIA

18.06.1960

130

TROC

VASILE

GAFIA

20.01.1960

131

TRUȘCĂ

VASILE

LINA

16.04.1960

132

VÂDEAN

GAVRILĂ

ANA

25.05.1960|

133

VEREȘEZAN

VALERIU

GEORGETA-VICTORIA

16.08.1960

134

VERES

FRANC1SC

ANA

13.04.1960

135

VINCZE

IVILHELM

JUDIT

01.06.1960

136

VULPE

GHEORGHE

MARIA

06.06.1960