Hotărârea nr. 346/2010

Hotărârea 346/2010 - Plata sumei de 20.608,30 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată şi de executare, către Bojthe Cristina, Banffy Toma Ştefan Andrei, Banffy Adalbert Iosif, Banffy Fruzsina Klara şi Banffy Andraş Jozsef.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind plata sumei de 20.608,30 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată și de executare, către BOJTHE CRISTINA, BANFFY TOMA ȘTEFAN ANDREI. BANFFY ADALBERT IOSIF. BANFFY FRUZSINA KLARA și BANFFY ANDRAȘ JOZSEF

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind plata sumei de 20.608, 30 lei. cu titlu de cheltuieli de judecată și de executare, către BOJTHE CRISTINA, BANFFY TOMA ȘTEFAN ANDREI, BANFFY ADALBERT IOSIF, BANFFY FRUZSINA KLARA și BANFFY ANDRAȘ JOZSEF - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 79399/411/07.05.2010 al Direcției economice, prin care se propune plata sumei de 20.608,30 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată și de executare, către BOJTHE CRISTINA, BANFFY TOMA ȘTEFAN ANDREI. BANFFY ADALBERT IOSIF, BANFFY FRUZSINA KLARA și BANFFY ANDRAȘ JOZSEF;

Reținând prevederile dispozitivului Sentinței civile nr. 528/2007 și ale Deciziei civile nr. 31/A/2008;

Având avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă suportarea din bugetul local, trecerea pe cheltuieli și plata sumei de 20.608,30 lei, reprezentând cheltuieli de judecată și de executare, către BOJTHE CRISTINA, BANFFY TOMA ȘTEFAN ANDREI, BANFFY ADALBERT IOSIF, BANFFY FRUZSINA KLARA și BANFFY ANDRAȘ JOZSEF, în baza Sentinței civile nr. 528/2007. pronunțată de Tribunalul Cluj, în dosarul nr. 4171/117/2005 și a Deciziei civile nr. 31/A/2008. pronunțată de Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. 4171/117/2005.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Serviciul juridic, contencios.