Hotărârea nr. 344/2010

Hotărârea 344/2010 - Modificarea Hotărârii nr. 368/2008 (aprobarea tarifelor pentru activitatea de amenajare şi întreţinere a zonelor verzi şi de agrement, a luciurilor de apă, a cimitirelor şi a zonelor verzi aferente paltformelor de joacă pentru copii şi efectuarea de tratamente fitosanitare în municipiul Cluj-Napoca, pentru S.C. Rosal Grup S.R.L. şi S.C. Rasimo Impex S.R.L.).

CONSILIUL LOCAL. AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 368/2008

(aprobarea tarifelor pentru activitatea de amenajare și întreținere a zonelor verzi și de agrement, a luciurilor de apă, a cimitirelor și a zonelor verzi aferente platformelor de joacă pentru copii și efectuarea de tratamente fitosanitare în municipiul Cluj-Napoca, pentru SC ROSAL GRUP SRL și SC RASIMO IMPEX SRL)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 368/2008 (aprobarea tarifelor pentru activitatea de amenajare și întreținere a zonelor verzi și de agrement, a luciurilor de apă. a cimitirelor și a zonelor verzi aferente platformelor de joacă pentru copii și efectuarea de tratamente fitosanitare în municipiul Cluj-Napoca, pentru SC ROSAL GRUP SRL și SC RASIMO IMPEX SRL) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 197424/413 din 02.09.2010 al Direcției economice prin care se propune moficarea Hotărârii nr. 368/2008;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 4 lit "a", 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Ari, 1. Se modifică art. 1 al 1 lotărârii nr. 368/2008 care va avea următorul conținut:

“Ari. I începând cu 01.10.2010. se aprobă tarifele pentru activitatea de amenajare și întreținere a zonelor verzi și de agrement, a luciurilor de apă. a cimitirelor și a zonelor verzi aferente platformelor de joacă pentru copii și efectuarea de tratamente fitosanitare în municipiul Cluj-Napoca. pentru SC ROSAL GRUP SRL și SC RASIMO IMPEX SRL, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică. Direcția tehnică, SC ROSAL GRUP SRL și SC RASIMO IMPEX SRL .

Nr. 344 din 14 septembrie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


ANEXA 1 la

Hotărârea nr. 344/2010


Tarife aprobate pentru SC ROSAL GRUP SRL


LEI

Nr. cri.

Activitatea de ÎNTREȚINERE

Unitate de măsură

Tarif actual

Tarif aprobat

0

1

2

3

4

1

Degajat teren de corpuri străine

1000 mp

11,01

12,75

2

Greblat agrotehnic

1000 mp

11,9

13,78

3

Măturat alei și trotuare aferente zonelor verzi, măturat rigole

1000 mp

10.54

12,20

1

Curățat teren dc lăstari, liționi și drajoni

100 mp

30,58

35,41

5

Eliminarea lăstarilor erniși din tulpină și rădăcină (drajoni)

Buc. arbore

0,72

0,83

6

Curățat șanțuri și rigole de potmol și iarbă

Ml

3,59

4,16

7

încărcat și transportat resturi vegetale, moloz și alte materiale

Mc

10,68

12,37

8

Prășit rabate flori, trandafiri, garduri vii și mobilizat sol în jardiniere

Mp

1,28

1,48

9

Plivit buruieni

100 mp

9,68

11,21

10

Mușuroit și dezmușuroit trandafiri

Buc.

0,48

0,56

1 1

Tăieri la trandafiri

Buc.

0,49

0,57

12

1 utorare arbori

Buc.

7,33

8,49

13

Ancorare arbori

Buc.

4,33

5,01

14

Refăcut farfurii la arbori

Buc.

2,11

2.44

15

Văruirea arborilor din aliniamentele stradale

Buc.

1,43

1.66

16

Cosit iarbă, buruieni și tundere gazon

100 mp

6,42

7.43

17

Tuns gard viu, borduri, chenare și mozaicuri florale manual sau mecanizat pentru uniformizarea creșterilor

Mp

0,83

0.96

18

Desființat rabate flori

100 mp

7,5

8,68

19

Udat plantații sau suprafețe cu furtunul de la cisternă

Mc

36,2

41,91

20

Udat suprafețe cu furtunul de la hidranți

100 mp

3,83

4,43

21

1 oaletarea arborilor la înălțimi <7 m

Buc.

15,26

17,67

2?

1 oaletarea arborilor la înălțimi >7 m

Buc.

22,31

25,83

23

Toaletarea arbuștilor la înălțimi <7m

Buc.

6,1 1

7,07

24

Doborât arbori uscati cu <j> 1 1 cm -50 cm

Buc.

117,06

135,53

25

Doborât arbori uscati cu <j> >50 cm

Buc.

187,99

217,65

26

Scuturat gard viu

Ml

0,24

0,28

27

Scuturat arbori și arbuști de zăpadă

Buc.

0,47

0,54

28

Spart gheata de pe aleile din parcuri și zone verzi

Mp

2,78

3,22

29

Drăscălit alei

100 mp

3,11

3,60

30

Curățarea tuciurilor de apă

Mc

10,27

11,89

Nr.

crt.

Activitatea de AMENAJARE

Unitate de măsură

Tarif actual

Tarif aprobat

1

2

3

4

1

Plantat flori anuale, bienale și perene în rabate, rondouri, jardiniere, stâncării

100 buc.

19.28

22,32

2

Semănat gazon

100 mp

18.62

21,56

3

Plantat trandafiri

Buc.

2,25

2,61

4

Plantat gard viu pe un rând

Ml

5,8

6,72

5

Plantat gard viu pe două rânduri

Ml

6,37

7,38

6

Plantat arbori și arbuști cu rădăcină nudă

Buc.

7,26

8,41

7

Plantat arbori și arbuști cu balot de pământ la rădăcină

Buc.

24,35

28,19

8

Transportul, montarea, ancorarea și demontarea brazilor de Crăciun

Buc.

24

27,79

9

împodobirea și despodobirea brazilor de Crăciun

Buc.

15,86

18,36

IO

Mobilizarea terenului în vederea plantării și semănării

Mp

3.81

4,41

1 1

Extras pământ vegetal în surplus, moloz sau alte materiale

Mc

50,32

58,26

12

Așterenere pământ vegetal pe teren orizontal sau în pantă

Mp

0,92

1,07

13

Mulcirea solului

Kg muici

10,03

11,61

14

Amenajare stâncărie eu piatră ornamentală pentru pietre peste 30

cm

Buc.

49,34

57,13

15

Amenajare stâncărie cu piatră ornamentală - pentru pietre mai mici de 30 cm

Mc

41,86

48,47

16

Extras cioate arbori cu <)> 10 cm-30cm

Buc.

14,28

16,53

17

Extras cioate arbori cu <|»30 cm

Buc.

48,87

56,58

18

Săpătură mecanică urmată de nivelarea terenului

100 mp

28,3

32,77

Nr.

crt.

Activitățile de EFECTUARE TRATAMENTE FITOSANITARE, ERBICIDARE, FERTILIZARE

Unitate de măsură

Tarif actual

Tarif aprobat

0

i

2

3

4

1

Tratamente fitosanitare, erbicidare la flori, trandafiri, gard viu, zone îmburuientate

100 mp

13,59

15,73

2

Tratamente fitosanitare, erbicidare la arbori și arbuști

Buc.

9,79

1 1,33

3

Administrarea manuală de îngrășăminte organice și chimice

Kg-

1,41

1.63

4

Tratamente fitosanitare cu aviația utilitară

Ha

312,86

362,23

Nr.

Cit.

Activitatea de AMENAJARE ȘI ÎNTREȚINERE JARDINIERE PE STÂLPI

Unitate de

măsură

Tarif actual

Tarif aprobat

1

2

3

4

1

Plantarea mușcatelor în jardiniere

Buc. jardinieră

26,77

30,99

o

Amplasarea suporți lor pe stâlpi

Buc.

15,91

18,42

3

Amplasarea jardinierelor pe suporți și demontarea jardinierelor la sfârșit de sezon

Buc. jardinieră

7,51

8.70

4

întreținerea jardinierelor prin udare

Buc. jardinieră

1.01

1,17

5

întreținerea jardinierelor prin fertilizare, tratamente fitosanitare, plivit, îndepărtarea florilor și frunzelor uscate și mobilizat sol

Buc. jardinieră

0,64

0,74

6

Depozitarea și păstrarea jardinierelor cu mușcate pe timpul iernii

Buc. jardinieră

5,29

6,12

CONSILII I. LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


ANEXA 2 la

Hotărârea nr. 344/2010


Tarife aprobate pentru SC RASIMO IMPEX SRL

LEI

Nr.

crt.

Activitatea de ÎNTREȚINERE

Unitate de măsură

Tarif actual

Tarif aprobat

0

1

2

3

4

I

Degajat teren de corpuri străine

1000 mp

14,05

16,27

9

Greblat agrotehnic

1000 mp

14.64

16,95

n

J

Măturat alei și trotuare aferente zonelor verzi, măturat rigole

1000 mp

14,05

16,27

4

Curățat teren de lăstari, liționi și drajoni

100 mp

37,46

43,37

5

Eliminarea lăstarilor emiși din tulpină și rădăcină (drajoni)

Buc. arbore

1,29

1,49

6

Curățat șanțuri și rigole de potmol și iarbă

Ml

4,68

5,42

7

încărcat și transportat resturi vegetale, moloz și alte materiale

Mc

37.46

43,37

s

Prășit rabate flori, trandafiri, garduri vii și mobilizat sol în jardiniere

Mp

1,99

2,30

9

Plivit buruieni

100 mp

12,88

14,91

IO

Mușuroit și dezmușuroit trandafiri

Buc.

0,59

0,68

I I

1 ăicri la trandafiri

Buc.

0,47

0,54

12

1 utorarc arbori

Buc.

10,54

12,20

I3

Ancorare arbori

Buc.

5,27

6.10

I4

Refăcut farfurii la arbori

Buc.

3,15

3,65

I5

Văruirea arborilor din aliniamentele stradale

Buc.

2,1

2,43

I6

Cosit iarbă, buruieni și tundere gazon

100 mp

8,78

10,17

I7

1 uns gard viu, borduri, chenare și mozaicuri florale manual sau mecanizat pentru uniformizarea creșterilor

Mp

1,29

1.49

I8

Desființat rabate flori

100 mp

8.78

10,17

IO

Udat plantații sau suprafețe cu furtunul de la cisternă

Mc

37,46

43,37

20

Udat suprafețe cu furtunul de la hidranți

100 mp

5,15

5,96

21

1 oaletarea arborilor la înălțimi <7 m

Buc.

25,75

29.81

22

1 oaletarea arborilor la înălțimi >7 m

Buc.

52,67

60.98

23

1 oaletarea arbuștilor la înălțimi <7m

Buc.

17,55

20.32

24

Doborât arbori uscați cu f 1 1 cm 50 cm

Buc.

175,56

203,26

25

Doborât arbori uscați cu f >50 cm

Buc.

257,48

298,11

26

Scuturat gard viu

Ml.

0,41

0,47

27

Scuturat arbori și arbuști de zăpadă

Buc.

0,47

0,54

28

Spart gheața de pe aleile din parcuri și zone verzi

Mp

4,33

5.01

29

Drăscălit alei

100 mp

18,72

21.67

30

Curățarea tuciurilor de apă

Mc

37,46

43,37

Nr.

crt.

Activitatea de AMENAJARE

Unitate de măsură

Tarif actual

Tarif aprobat

0

1

2

3

4

1

Plantat flori anuale, bienale și perene în rabate, rondouri, jardiniere, stâncării

100 buc.

23,41

27.10

7

Semănat gazon

100 mp

23,41

27,10

3

Plantat trandafiri

Buc.

2,34

2,71

4

Plantat gard viu pe un rând

Ml

6,2

7,18

5

Plantat gard viu pe două rânduri

Ml

7,02

8,13

6

Plantat arbori și arbuști cu rădăcină nudă

Buc.

6,44

7,46

7

Plantat arbori și arbuști cu balot de pământ la rădăcină

Buc.

25,75

29,81

8

Transportul, montarea, ancorarea și demontarea brazilor de Crăciun

Buc.

819,28

948,56

9

împodobirea și despodobirea brazilor de Crăciun

Buc.

468,16

542,04

10

Mobilizarea terenului în vederea plantării și semănării

Mp

5,27

6,10

1 1

Extras pământ vegetal în surplus, moloz sau alte materiale

Mc

52,67

60,98

12

Aștcrenere pământ vegetal pe teren orizontal sau în pantă

Mp

4.1

4.75

13

Mulcirea solului

Kg muici

8,2

9,49

14

Amenajare stâncărie cu piatră ornamentală

Mc

5,27

6,10

15

Extras cioate arbori cu f 10 cm-30cm

Buc.

76.07

88,07

16

Extras cioate arbori cu f>30 cm

Buc.

128,75

149,07

17

Săpătură mecanică urmată de nivelarea terenului

100 mp

29,26

33.88

Nr. crt.

Activitățile de EFEC TUARE TRATAMENTE

1 1 lOSANU ARE, ERBICIDARE, FERTILIZARE

Unitate de măsură

Tarif actual

Tarif aprobat

0

1

2

3

4

1

Tratamente fitosanitare, erbicidare la flori, trandafiri, gard viu, zone îmburuientate

100 mp

21,06

24,38

9

1 ratamente fitosanitare, erbicidare la arbori și arbuști

Buc.

15,21

17,61

3

Administrarea manuală de îngrășăminte organice și chimice

Kg-

1,76

2,04

4

Tratamente fitosanitare cu aviația utilitară

Ha

3160.06

3658,72

Ni.

crt.

Activitatea de AMENAJARE Șl ÎNTREȚINERE JARDINIERE PE STÂLPI

Unitate de

măsură

Tarif actual

Tarif aprobat

0

1

2

3

4

1

Plantarea mușcatelor in jardiniere

Buc. jardinieră

1,17

1,35

7

Amplasarea suporților pe stâlpi

Buc.

1,05

1,22

3

Amplasarea jardinierelor pe suporți și demontarea jardinierelor la sfârșit de sezon

Buc. jardinieră

1,76

2,04

4

întreținerea jardinierelor prin udare

Buc. jardinieră

0

0,00

5

întreținerea jardinierelor prin fertilizare, tratamente fitosanitare, plivit. îndepărtarea florilor și frunzelor uscate și mobilizat sol

Buc. jardinieră

1,05

1,22

6

Depozitarea și păstrarea jardinierelor cu mușcate pe timpul iernii

Buc. jardinieră

1 1,71

13,56