Hotărârea nr. 326/2010

Hotărârea 326/2010 - Aprobarea listei solicitanţilor rezultată în urma departajării, conform Criteriilor-cadru, care au acces la locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, în vederea repartizării locuinţelor disponibile construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei solicitanților, rezultatată în urma departajării, conform Criteriilor-cadru, care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, în vederea repartizării locuințelor disponibile construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea listei solicitanților, rezultatată în urma departajării, conform Criteriilor-cadru, care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, în vederea repartizării locuințelor disponibile construite prin Agenția Națională pentru Locuințe - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 191139 din 25.08.2010. al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietăți prin care se propune aprobarea listei solicitanților, rezultată în urma departajării, conform Criteriilor-cadru, care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, în vederea repartizării locuințelor disponibile construite prin Agenția Națională pentru Locuințe;

Reținând prevederile Legii nr. 152/1998, actualizată cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 592/2006, ale Legii nr. 114/1996, republicată, ale Legii nr. 241/2001 și ale O.U.G. nr. 40/1999;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. Se aprobă lista solicitanților rezultatată în urma departajării, conform Criteriilor-cadru, care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, în vederea repartizării locuințelor disponibile construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.

Lista se constituie în anexă care face parte integrată din prezenta hotărâre.

ART.2. Afișarea listei va fi făcută după apobarea acesteia, la sediul Primăriei municipiului Cluj-Napoca și prin postare pe site-ul autorității locale www.primariacluinapoca.ro.

ART.3. Contestațiile vor fi depuse în termen de șapte zile de la data afișării. Contestațiile vor fi soluționate în termen de cincisprezece zile de la înregistrare. în condițiile legii.

ART.4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.Nr. 326 din 26 august 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)

Anexă la Hotărârea nr.326/2010nțift^,'-rezultată în urma departajării, conform Criteriilor-cadru,care au acces Ia locuințele pentru tineri,destinate închirierii, ;în vederea repartizării locuințelor disponibile construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

/


Nr.

&r-, D6sar

Numele și prenumele

Adresa

Nr. de înreg. inițial

Nr. înreg. dosare complete

Punctaj

1 \

PANFILOIU MAR1US

l.C.Brătianu nr.8 ap.6

70394/31.10.2002

102802/13.05.2010

65

2

B«ANCĂ COSMIN FLOR1AN

Mehedinți nr.51-53 ap.32

49029/26.07.2002

115456/28.05.2010

64

3

58

SOACACI IOANA MARIA

Craiova nr. 18 ap.3

35990/22.05.2003

113320/26.05.2010

62

4

50

POP LUCIAN

Bihorului nr.19 ap.l

41392/16.06.2003

112245/25.05.2010

61

5

101

NAGY ANDREEA

S.AIbinii nr. 129 ap.47

75579/22.1 1.2002

116073/28.05.2010

60

6

118

ALHAFEZ LIVIA

T.Ciortea nr.28

6249/02.02.2004

116346/28.05.2010

59

7

18

FĂRCAȘ ANA GABRIELA

Fabricii de Zahăr nr.58 ap.318

70112/11.04.2003

104134/14.05.2010

59

8

27

NEAG ALINA ALEXANDRINA

Tășnad nr.24 ap.7

49198/14.07.2003

107800/19.05.2010

58

9

68

BOȘCA LIA VIORICA

Godeanu nr. 1.8 ap.31

63416/17.09.2004

114293/27.05.2010

58

10

19

RUS SERGIU

Retezat nr.3 ap.92

74281/12.12.2001

104228/14.05.2010

58

1 1

44

VELCHEREAN CONSTANTIN SORIN

Vidraru nr.l 3-15 ap. 10

64467/08.10.2002

110563/21.05.2010

58

12

66

SZABO EN1KO SUSANA

Tășnad nr. 17 ap.25

81611/20.1 1.2003

114090/27.05.2010

58

13

20

COL 1'0 LIVIA

Braniște nr. 142 Com.Gilău

33716/12.05.2004

104794/14.05.2010

56

14

31

MOC’ANU ANDREEA ALINA

Bucium nr.9 ap. 19

49077/11.07.2003

109002/20.05.2010

56

15

96

NISTOR VIORICA MIRELA

Plopilor nr.4 ap.20

74359/24.10.2003

115979/28.05.2010

56

16

117

STANCIU M1HAELA

B-dul M.Viteazu nr. 11 ap.47 mun.Hunedoara

35947/05.05.2006

116330/28.05.2010

55

17

64

CĂLUGĂR IONEL MARIUS

Mogoșoaia nr.4 ap.4

6419/02.02.2004

113985/27.05.2010

55

18

35

BUCUR C1PRIAN IOAN

Mehedinți nr.50-52 ap.94

9680/16.02.2004

109240/20.05.2010

55

19

119

SAJGO ISTVAN

Aleea Bîrsei nr. 1 ap.23

49078/12.07.2004

116350/28.05.2010

55

20

41

POP LOREDANA

N.Cristca nr.28

77248/09.10.2006

110372/21.05.2010

54

21

52

STANCIU M1HAELA LĂCRIMIOARA

Mehedinți nr.88 ap.4

9904/13.02.2003

1 12598/26.05.2010

54

22

125

TOADER IRINA CRENGUȚA

Lacu Roșu nr.3 ap.33

81445/19.11.2003

116376/28.05.2010

54

23

51

STINĂ FLORIN GABR1EL

Sitarilor nr.46

39937/18.05.2006

112321/25.05.2010

54

24

47

COSTACHE M1RCEA ADRIAN

Teleorman nr.l I ap. 15

88999/12.12.2005

111839/25.05.2010

53

25

5

MUREȘAN TEODOR VASILE

Răsăritului nr.l05 ap. 10

1894/10.01.2007

90395/28.04.2010

53

26

63

DĂNILÂ ANA MARIA ILEANA

Aleea Gârbău nr.3 ap.29

41949/21.05.2007

1 13919/27.05.2010

53

27

98

TĂTARU MIHAIBOGDAN

A.Vlaicu nr.27 ap.5

83301/23.12.2003

116026/28.05.2010

53

28

103

POJAR SIMONA

Brateș nr. 14 ap. 14B

3696/04.05.2007

11610/28.05.2010

53

29

39

HORNISCHER ENIKO EMESE

Fîntănele nr.32 ap.77

38102/25.05.2005

109732/20.05.2010

53

30

38

LĂCĂTUȘ BELA OLIMPIU

Venus nr.22 ap.42

6287/26.01.2006

109638/20.05.2010

52

31

43

MÎNDRUȚ MIHAI RAREȘ

Mehedinți nr.23 ap.47

67644/04.09.2006

110542/21.05.2010

52

32

76

MADRU MIHAI

Peana nr.l5 ap.6

49355/22.06.2006

115345/28.05.2010

52

33

67

FITERĂU ANA MARIA

Teleorman nr.65 ap.25

1933/11.01.2005

114272/27.05.2010

52


34

95

BÂNOIU ANCA VALENTINA

Zorilor nr.43 ap.36

86952/14.11.2006

1 15951/28.05.2010

51

35

79

CÎMPEAN OV1D1U VASILE

P-ța Abator bl.turn ap. 18

46593/12.06.2006

115399/28.05.2010

51

36

65

CIUBÂNCAN MARIUS AUGUSTIN

Padin nr.28 ap.7

97296/21.12.2006

114066/27.05.2010

51

37

82

GH1ȚIU MONICA ELENA

C.Brâncuși nr. 175 ap.42

624/05.01.2006

115446/28.05.2010

51

38

7

BOGDAN CLAUDIA N1COLETA

Mehedinți nr.82 ap. 19

41985/14.06.2004

97070/06.05.2010

50

39

16

FERENCZ UNIGE EVA

Fîntînele nr.63-65 ap. 169

70756/15.09.2006

102873/13.05.2010

50

40

22

FODOR ALIN SORIN

Fabricii nr. 11 ap.55

19902/18.03.2005

105221/17.05.2010

50

41

37

BUTYKA CRISTINA

Șesului nr.2 ap. 1

21794/15.03.2007

109617/20.05.2010

50

42

24

FODOREAN CAMELIA

Mehedinți nr.22-24 ap.85

21860/30.03.2004

106317/18.05.2010

49

43

10

OSOIAN EMIL LUCIAN

Făgărațului nr.25

75139/17.09.2007

100315/11.05.2010

49

44

105

ZAGRAI MIOARA

Aleea Moldoveanu nr. 1 7 ap.28

22634/16.03.2007

116132/28.05.2010

49

45

94

MÂNZAT CLAUDIA ANCA

Mehedinți nr.22-24 ap.71

23564/30.03.2005

115931/28.05.2010

48

46

40

BUCUR MIHAELA DANA

L.Pasteur nr.69 ap.22

86541/18.10.2007

110356/21.05.2010

47

47

91

MOGOȘ 1OSIF ADRIAN

Aleea Cioplea nr. 10 ap.2

67035/25.09.2003

115868/28.05.2010

47

48

110

RUSU DANIEL

J.Jaures nr.6A ap.2

112406/29.05.2009

116242/28.05.2010

47

49

9

POP CIPRIAN CĂLIN

Pasteur nr.77 ap.40

10253/06.02.2007

99771/10.05.2010

47

50

33

TIȘE MARINELA

Vrăbiilor nr.5-7

30913/16.04.2007

109190/20.05.2010

46

51

17

CULDA DA1SA ANDREI

Calea Florești nr.81 ap.281

88458/28.04.2009

103251/13.05.2010

46

52

77

BACI SANDA

Băișoara nr.9 ap.l 1 8

67457/23.09.2005

115373/28.05.2010

46

53

81

CÎMPEAN PAUL 1OAN

P-ța Abator bl.turn ap.l 8

2376/10.01.2007

115422/28.05.2010

45

54

112

OPRIȘ SERGIU MARIAN

Cînepii nr.20 mun.Făgăraș jud.Brașov

220749/05.1 1.2009

116262/28.05.2010

45

55

13

POPA BOIER DAN

Pasteur nr.69 ap.9

109958/27.05.2009

102305/12.05.2010

45

56

12

LUPUȚAN ANDREI PAUL

Alexandru vlahuță nr.30 ap.5

1996/10.01.2007

102084/12.05.2010

45

57

113

ARDEUȘ ȘTEFAN COSMIN

L.Pasteur nr.65 ap.9

52610/13.08.2002

116278/28.05.2010

44

58

45

GERGELY CS1LLA KATALIN

A.Vlahuță bl.lama D ap.34

55450/13.07.2006

111353/25.05.2010

44

59

138

MOLDOVAN MONICA

Muncitorilor nr.22 ap.32

55727/16.03.2009

116635/31.05.2010

44

60

104

RUS LEONORA LOREDANA

Aleea Moldoveanu nr.l 7 ap.28

186651/23.10.2008

116118/28.05.2010

44

61

46

SZENDRE1 1MOLA

Mehedinți nr.78 ap.38

9691 1/20.12.2006

111699/25.05.2010

44

62

DUȘA MARIANA NICOLETA

Fabricii nr.l ap.4

98514/28.12.2006

116645/31.05.2010

44

CĂCAN IOANA S1MONA

Oltului nr.33 ap. 14

145531/20.08.2008

113903/27.05.2010

44

Zw

86

00^A MEDA CRISTINA

Mehedinți nr.50-52 ap. 127

12722/20.02.2006

115717/28.05.2010

44

U(4Ma IA BIT A

Primăverii nr.2 ap.29

146568/16.07.2009

115826/28.05.2010

44

cw

FARDA L1L1ANA VIORICA

L.Pasteur nr.61 ap.28

82715/31.10.2006

114599/27.05.2010

44

CR

^2fT

MAGjDA macedon gelu

Mogoșoaia nr.4 ap.7

58251/19.08.2003

116353/28.05.2010

43

TIȘE ANGELA

Vrăbiilor nr.5-7

70628/14.04.2008

109200/20.05.2010

43

60

28

POP ANDREI MIHAI

Pasteur nr.77 ap.40

10251/06.02.2007

107922/19.05.2010

43

70

56

MUREȘAN PAVEL VASILE

Calea Florești nr.81 ap. 134

1746/09.01.2007

112817/26.05.2010

43

71

59

OLARU-ZĂINESCU OANA

M.Preda nr. 18 ap.l

54672/22.08.2002

113459/26.05.2010

42

72

116

KUN-BALOG ELV1RA GABRIELA

A.VIaicu nr. 10 ap.5

65276/19.09.2003

116320/28.05.2010

42

73

78

PUȘCAȘ ANCU'FA MARIA

Bîrsei nr.4 ap. 104

91750/21.05.2008

115389/28.05.2010

42

74

30

URECHE ANCA

Băița nr 3 ap.63

200289/08.10.2009

108082/19.05.2010

42

75

70

ONIȘOR GYONGYI KATI

Aleea Cioplea nr.5 ap. 11

59171/28.03.2008

114526/27.05.2010

■12

76

8

SĂPEĂCAN S1MONA MARIA

Calea Ploiești nr.60 ap.84

30723/18.02.2008

98314/07.05.2010

42

77

99

MOLDOVAN ȘTEFAN IULIAN

Fabricii nr. 19 ap.22

127568/19.06.2009

1 16032/28.05.2010

41

78

53

LUPEA LUCIA

Sindicatelor nr.2 ap.2

27623/02.04.2007

112615/26.05.2010

41

79

133

LAZÂR RADU SERGIU

Mâcinului nr.8

55519/04.07.2007

1 16640/31.05.2010

41

80

123

HOLHOȘ CRISTIAN

Dîmboviței nr.87 ap.6

58163/27.03.2008

1 16369/28.05.2010

41

81

122

HOLHOȘ OVID1U TEOF1L

Dîmboviței nr.87 ap.6

58158/27.03.2008

116363/28.05.2010

41

82

26

RUSU ALIN EUGEN

Ciocanului nr.3

37837/27.05.2004

107433/19.05.2010

40

83

25

HOZA GABRIEL

Vaslui nr.9 ap. 1

14675/21.02.2007

106899/18.05.2010

40

84

42

MATIȘ IOANA ANCUȚA

Cernei nr.2 ap.76

149912/27.08.2008

110410/21.05.2010

40

85

73

RADU RALUCA ADRIANA

Izlazului nr.l 1 ap.5

39115/23.02.2009

114703/27.05.2010

40

86

14

BÂLAJ M1HAELA

G.Barițiu nr.2 ap.5

55327/24.03.2008

102747/13.05.2010

40

87

127

MORARI CODRUȚA

Alverna nr.39-41 ap. 14

1 15661/03.07.2009

116385/28.05.2010

39

88

106

ICLODEAN CRISTIAN FLORIN

A.V.Voivod nr.68 ap.4

98019/12.05.2009

116151/28.05.2010

39

89

32

MUREȘAN ANA MARIA

David Ferenc nr.21 ap. 26

75257/03.10.2006

109052/20.05.2010

39

90

69

BIDLAN SORIN MIHAI

Putna nr.4 ap.39

32723/04.05.2005

114488/27.05.2010

39

91

84

BIRO ELENA

B-dul Muncii nr.215N

98144/27.12.2006

115489/28.05.2010

38

92

55

MUREȘAN IOAN DANIEL

Calea Florești nr.81 ap. 134

1748/09.01.2007

112803/26.05.2010

38

93

88

D1NUȚÂ NATALIA

Primăverii nr.8 ap.l

36668/04.05.2007

115746/28.05.2010

38

94

2

GRABAN-NAGY TIMEA CSENGELE

E.Racoviță nr.57 ap.l

135230/01.07.2009

75622/12.04.2010

38

95

126

POPA TU DOR FLORI AN

Calea Florești nr.l ap. 137

65934/07.04.2008

116379/28.05.2010

38

96

115

SOCAC1U TUDOR

Iugoslaviei nr.72 ap.7

109835/27.05.2009

11631 1/28.05.2010

38

97

128

CRIȘAN RÂUL DANIEL

Migdalului nr. 18 ap.39

179626/14.10.2008

I 16390/28.05.2010

38

98

89

BELE CRISTIAN

21 Decembrie 1989 nr.5 ap.21

22707/22.03.2006

115784/28.05.2010

37

99

49

ȘERBAN ANDREIA M1FLAELA

G.Dima nr. 10 ap.26

195147/01.10.2009

112145/25.05.2010

37

100

139

TUȘA CAMELIA ANDA

21 Decembrie nr. 134 ap.8

75806/19.09.2007

116633/31.05.2010

36

101

6

BÂTEA LAVINIA VALERIA

Almașului nr.l ap. 17

100535/04.06.2008

91416/29.04.2010

36

102

21

CĂLIN ADRIAN CONSTANTIN

Rășinari nr.2 ap.l 1

3621 1/03.05.2007

105144/17.05.2010

36

103

3

PĂCURAR BOGDAN NICOLAE

Rășinari nr.l ap.5

17011/01.03.2007

84966/22.04.2010

36

i iTx

D1MA DELIA MONICA

N.Titulesscu nr. 16 ap.23

1693/09.01.2007

116251/28.05.2010

36

w

Xron giorgiana adriana

Horea nr. 16-17 ap.3

43955/01.06.2006

115906/28.05.2010

34

-«9\(

^t\MĂȘAN PLEȘA MONICA MARIANA

Com.Felecu sat.Vîlcele nr.91 jud.Cluj

32039/18.04.2006

116233/28.05.2010

34

^ÎOTĂ

^LiAGA MIHAI TEODOR

Calea Dorobanților nr.43 ap.4

612425/30.11.2007

116006/28.05.2010

34

wd

Bl^HIȘ ALIN DANIEL

Com.Iara bl.Al ap.6

218669/03.11.2009

109284/20.05.2010

34

109

ABRUDAN COSM1N RĂZVAN

Lacu roșu nr.5 ap.20

3192/08.01.2009

100794/11.05.2010

33

80

ROȘCA DANIELA MARIANA

Oașului nr.22

79486/10.11.2005

115411/28.05.2010

32

nF

-136

NEGRU CRISTIAN

L.Pasteur nr.48 ap.2

10533/10.02.2006

116644/31.05.2010

31

112

60

NÂSÂLEAN ANA MARIA

Aleea Peana nr.l4 ap. 16

72141/03.04.2009

113501/26.05.2010

31

113

124

GOGA MIHAI

Aleea Peana nr.6 ap. 18

9042/01.02.2007

116371/28.05.2010

31

1 14

130

AKJbȘiAN MAKIA ADRIANA

1. Creangă nr.28

253964/30.12.2009

1 16637/31.05.2010

31

115

107

BARTIȘ ERZSEBET TIMEA

Bucium nr.21 ap.3

7845/14.01.2009

116179/28.05.2010

31

116

23

CĂLIN CRISTIAN RADU

Rășinari nr.2 ap.l 1

21232/14.03.2007

105241/17.05.2010

31

117

71

ORBAN LUCIA

Tulcea nr.28 ap.86

94143/12.12.2006

114546/27.05.2010

30

118

93

BALLA LAURA COSMINA

Fabricii nr.9 inun.Gherla jud.Cluj

98489/28.12.2006

1 15917/28.05.2010

29

119

29

HORVATH LEONARD ARTHUR

G.Alexandrescu nr.21 ap.95

28179/03.04.2007

107948/19.05.2010

29

120

114

GASPAR ERZSEBET

Putna nr.4 ap.40

240440/07.12.2009

1 16308/28.05.2010

29

121

61

CHIORAN ALEXANDRA OANA

Brateș nr. 14 ap.54

227962/23.12.2008

113518/26.05.2010

26

122

4

ANTON DAN ANDREI

B-dul Muncii nr.87 ap.26

180604/15.10.2008

86282/23.04.2010

26

123

1

BIRTAR RALUCA

Cal.Dorobanților nr.95 ap.45

204316/17.11.2008

70813/06.04.2010

26

124

48

LAZĂR COSMIN EUGEN

Mehedinți nr.65-67 ap.44

109259/19.06.2008

111863/25.05.2010

26

125

108

BLEZU ANDREA DIANA

Năsăud nr.4 ap.44

180188/10.09.2009

116216/28.05.2010

24

126

87

ULCHIANU MARJA ANDREEA

Vișinilor nr.l

149701/27.08.2008

115734/28.05.2010

22

127

75

GALEA ANDREA ROXANA

Zorilor nr.43 ap.l

220732/05.11.2009

115335/28.05.2010

21

128

121

DRANCA DANIEL GAVRIL

Bucegi nr.7 ap.30

64812/04.04.2008

116360/28.05.2010

21

129

102

BUNEA MARIAN GA VRIE

Fabricii de Zahăr nr. 12 ap. 17

2514/12.01.2006

116083/28.05.2010

neeligibil

130

54

MANASES HAJNALKA

Tășnad nr. 17 ap.25

81609/20.11.2003

112715/26.05.2010

neeligibil

131

131

MĂRINCUȘ DIANA CRISTINA

G.Coșbuc nr.6 ap.l

2303/10.01.2007

116643/31.05.2010

neeligibil

132

132

MĂRINCUȘ ALEXANDRA CLAUD1A

G.Coșbuc nr.6 ap.l

55521/04.07.2007

116642/31.05.2010

neeligibil

133

85

POP CĂLIN

21 Decembrie nr. 131 ap. 134

24640/04.02.2009

115663/28.05.2010

neeligibil

134

137

CÂPUȘNEANU DANIEL

C.Drăgușanu nr.28

116636/31.05.2010

116636/31.05.2010

neeligibil

135

100

DON1CI CLAUDIA

Cîmpului nr.42 ap.79

6541 1/08.08.2007

1 16049/28.05.2010

neeligibil

136

74

CHIRA IOANA CORINA

Sat.Reteag com.P.Rareș nr.64 jud.Bistrița-Năsăud

96027/05.05.2010

114860/27.05.2010

neeligibil

137

134

DIMA LIANA

N.Titulescu nr.l6 ap.23

116260/28.05.2010

116639/31.05.2010

neeligibil

138

135

VISKI FERENC MÂDĂLIN

I.Coroianu nr.7 ap.l

98291/12.05.2009

116638/31.05.2010

neeligibil

139

57

SABĂU ALINA OANA

Lăcrimioarelor nr.4 ap.8

113302/26.05.2010

113302/26.05.2010

neeligibilPreședintele comisiei, LASZLO ATTILA