Hotărârea nr. 325/2010

Hotărârea 325/2010 - Alocarea sumei de 18.500 lei de la bugetul local pe anul 2010 pentru organizarea manifestărilor dedicate Zilelor Clujului la Pécs, Ungaria, în perioada 17-19 septembrie 2010, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 18500 lei de la bugetul local pe 2010 pentru organizarea manifestărilor dedicate Zilelor Clujului la Pecs, Ungaria, în perioada 17-19 septembrie 2010, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 1 8500 lei de la bugetul local pe anul 2010 pentru organizaarea manifestărilor dedicate Zilelor Clujului la Pecs. Ungaria. în perioada 17-19 septembrie 2010. cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca- proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Brîndușa Alina Mândru. Ioan Horea Florea. Teofil Peter, loan Gheorghe Vușcan și Arthur-Roland El-Hayes;

Analizând Referatul nr. 176839/105/11.08.2010 al Biroului Relații externe și investitori prin care se propune alocarea sumei de 18500 lei de la bugetul local pe anul 2010 pentru organizarea manifestărilor dedicate Zilelor Clujului la Pecs, Ungaria. în perioada 17-19 septembrie 2010. cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 18500 lei de la bugetul local pe 2010 pentru organizarea manifestărilor dedicate Zilelor Clujului la Pecs. Ungaria. în perioada 17-19 septembrie 2010, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Biroul Relații externe și investitori.


TJr?\Csoma Botond


Nr. 325 din 26 august 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)