Hotărârea nr. 32/2010

Hotărârea 32/2010 - Acordarea „diplomei de aur” şi a unui premiu în valoare netă de câte 500 lei, din bugetul local, pe anul 2010, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind acordarea “diplomei de aur” și a unui premiu în valoare netă de câte 500 lei, de la bugetul local. pe anul 2010, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea unei diplome de aur și a câte unui premiu în valoare netă de 500 lei de la bugetul local, pe anul 2010, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Anastase Claudia, Câtâniciu Steluța-Gustica, Chiorean Brîndușa-Alina. Chira Manuel, Csoma Botond, El Hayes Arthur-Roland. Florea Ioan-Horea. Gliga Florin-Valentin, Irsay Miklos, Lâszlo Attila, Lâpușan Remus-Gabriel, Marcu Valtâr, Moisin Radu-Marin, Molnos Lajos, Niculescu Nicoleta, Pântea Petru-Iacob, Peter Teofil-Claudiu, Pop Ioan, Popa Adrian, Popa Liviu. Rațiu Radu-Florin, Sandu Mihai. Somogyi Gyula. Suciu Marcelus-Lucian, Șurubaru Gheorghe, Tomoș Constantin Ioan. Vușcan Gheorghe-Ioan;

Analizând Referatul nr. 28822 din 09.02.2010 al Serviciului stare civilă, prin care se propune acordarea “diplomei de aur” și a unui premiu în valoare netă de câte 500 lei. de la bugetul local, pe anul 2010. cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, la data depunerii cererii:

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă acordarea “diplomei de aur” și a unui premiu în sumă netă de câte 500 lei de la bugetul local, pe anul 2010, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, la data depunerii cererii.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică. Direcția relații comunitare și turism și Serviciul stare civilă.

Nr. 32 din 16 februarie 2010


(Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)zvuiuia i aii v ',L-