Hotărârea nr. 304/2010

Hotărârea 304/2010 - Atribuirea de denumiri unor străzi noi din municipiul Cluj-Napoca.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind atribuirea de denumiri unor străzi noi din municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea de denumiri unor străzi noi din municipiu - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Molnos Ianos, loan Pop. Nicoleta Niculescu, Liviu Popa și Gheorghe Ioan Vușcan;

Analizând Referatul nr. 167389 din 10.08.2010 al Direcției urbanism, prin care se propune atribuirea de denumiri unor străzi noi din municipiu;

Văzând Avizul nr. 22/2009 al Comisiei județene de atribuire a denumirilor Cluj și Anexa ce cuprinde denumirile avizate de comisie;

Reținând prevederile Legii nr. 48/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri;

Avînd în vedere avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit.”c", al. 5 lit. "d", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă atribuirea de denumiri unor străzi din municipiul Cluj-Napoca, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și Direcția tehnică.


Nr. 304 din 26 august 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

Anexă

la Hotărârea nr. 304/2010


Direcția Urbanism

Lista denumirilor de străzi atribuite

în zona Dealul Sf. Gheorghe

(proiectate în P.U.Z. - Valea Fânațelor - Dealul Morii - Dealul Sf. Gheorghe -beneficiară: Asociația de proprietari "Măgura", aprobat prin Hotărârea nr. 519/2009 și în P.U.Z. - Dealul Sf. Gheorghe - beneficiară: S.C. Romusa Real Estate Holding, aprobat prin Hotărârea nr. 178/2008)

Denumire propusă

amplasament

observații

1

Giuseppe Verdi

vine dinspre magazinul "Real", în prelungirea str. Valea Fânațelor

2

Emst Hemingway

din str. Giuseppe Verdi, spre nord-vest

P.U.Z. Măgura

o

3

Moli Elemer

din str. Giuseppe Verdi, spre nord-vest

P.U.Z. Măgura

4

Mark Twain

din str. Giuseppe Verdi, spre nord-vest

P.U.Z. Măgura

5

Edgar Alan Poe

din str. Giuseppe Verdi, spre nord-vest

P.U.Z. Măgura

6

Jack London

din str. Ernst Hemingway, spre nord-est

P.U.Z. Măgura

7

Charles Dickens

din str. Ernst Hemingway, spre nord-est

P.U.Z. Măgura

8

George Bernard Shaw

la limita nord-vest a zonei

P.U.Z. Măgura

9

Karâcsony Beno

din str. Giuseppe Verdi, spre nord-vest

P.U.Z. Romusa

10

Makkai Sândor

din str. Karâcsony Beno

P.U.Z. Romusa

11

Boloni Farkas Sândor

din str. Karâcsony Beno

P.U.Z. Romusa

12

Szabedi Lâszlo

din str. Karâcsony Beno

P.U.Z. Romusa

13

Roska Mârton

din str. Karâcsony Beno

P.U.Z. Romusa

14

Martin Lajos

între str. Szabedi Laszlo și str. George Bernard Shaw

P.U.Z. Romusa

15

Balâzs Ferenc

între str. Makkai Sândor și str. Martin Lajos

P.U.Z. Romusa

16

Ioan Lupaș

între str. Makkai Sândor și str. Martin Lajos

P.U.Z. Romusa

17

Johann Sebastian Bach

din str. Giuseppe Verdi spre est, paralel cu B-dul Muncii

P.U.Z. Măgura

18

Niccolo Paganini

între str. Giuseppe Verdi și str. Johann Sebastian Bach

P.U.Z. Măgura

19

Antonio Vivaldi

între str. Giuseppe Verdi și str. Johann Sebastian Bach

P.U.Z. Măgura

20

Gioacomo Rossini

din str. Giuseppe Verdi, spre est

P.U.Z. Măgura

21

Giacomo Puccini

din str. Giuseppe Verdi, spre est              -

.P.U.Z. Măgura

22

Pietro Mascagni

din str. Giuseppe Verdi, spre est   X'O

TW?Z. Măgura

23

Johann Strauss (tatăl)

din str. Johann Sebastian Bach, spr^suu

J^U .^.(Măgura

24

Robert Schumann

din str. Johann Sebastian Bach, srore^ud -A»,

P.UEjZ. Măgura

----

25

Franz Schubert

din str. Johann Sebastian Bach, spre sud

P.U.Z. Măgura

26

Ludovic Spiess

din str. Johann Sebastian Bach, spre sud

P.U.Z. Măgura

27

Johannes Brahms

din str. Johann Sebastian Bach, spre sud-vest

P.U.Z. Măgura

28

Charles Gounod

din str. Johann Sebastian Bach, spre nord

P.U.Z. Măgura

29

Uector Berlioz

din str. Johann Sebastian Bach, spre nord

P.U.Z. Măgura

30

Frederic Chopin

între str. Charles Gounod și str. Uector Berlioz

P.U.Z. Măgura

31

Piotr Ilici Ceaikovski

între str. Charles Gounod și str. Uector Berlioz

P.U.Z. Măgura

32

Lya Hubic

între str. Charles Gounod și str. Uector Berlioz

P.U.Z. Măgura

în cartierul Becaș est

33

Pluto

între str. Uranus și str. Eclipsei, la sud de str. Neptun

P.U.D. locuințe Coroian și asoc.

(HCL 368/2004)

în cartierul Sopor

34

Gheorgheni

din str. Soporului, spre sud

P.U.D. locuință Cerceș Simion, (HCL 604/2006)

în zona Someșeni est - Pata Rât

35

Sânnicoară

din drumul Dezmirului, spre sud, paralel cu centura Apahida-Vâlcele