Hotărârea nr. 294/2010

Hotărârea 294/2010 - Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Primăriei municipiului Cluj-Napoca şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului Bugetar de Administrare Creşe, din municipiul Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Primăriei municipiului Cluj-Napoca și a Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului Bugetar de Administrare Creșe din municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Primăriei municipiului Cluj-Napoca și a Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului Bugetar de Administrare Creșe din municipiul Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 181968/18.08.2010, al Serviciului resurse umane, prin care se propune aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Primăriei municipiului Cluj-Napoca și a Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului Bugetar de Administrare Creșe din municipiul Cluj-Napoca;

Având avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. (3) lit. b) și 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Primăriei municipiului Cluj-Napoca, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 2. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului Bugetar de Administrare Creșe din municipiul Cluj-Napoca, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează șefii compartimentelor de muncă din aparatul de specialitate al primarului și din cadrul Centrului Bugetar de Administrare Creșe, iar cu difuzarea acesteia. Serviciul resurse umane.

Nr. 294 din 26 august 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)