Hotărârea nr. 290/2010

Hotărârea 290/2010 - Prelungirea contractelor de închiriere ale locuinţelor construite de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinţi nr. 41.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea contractelor de închiriere ale locuințelor construite de către Agenția Națională pentru Locuințe, situate în municipiul Cluj-Napoca. str. Mehedinți nr. 41

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere ale locuințelor construite de către Agenția Națională pentru Locuințe, situate în municipiul Cluj-Napoca. str. Mehedinți nr. 41 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 147852 din 06.07.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune prelungirea contractelor de închiriere ale locuințelor construite de către Agenția Națională pentru Locuințe, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41;

Reținând prevederile Legii nr. 152/1998, cu modificările și completările ulterioare;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit. “b'\ 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă prelungirea, pe o perioadă de un an, începând cu data de 17.08.2010, a contractelor de închiriere pentru persoanele prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre, contracte încheiate în baza hotărârilor nr. 227/2003 și nr. 241/2003. în baza prevederilor Hotărârilor nr. 185/2009. respectiv 385/2009. având ca obiect locuințele situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41. construite de către Agenția Națională pentru Locuințe.

Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății Serviciul Administrare spații, terenuri. Direcția economică și Serviciul juridic-

contencios.

o

Președinte de ședință.

Jr.Csoma Botond

Nr. 290 din 15 iulie 2010 (I lotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)

/ A

V

Contrasemnează:

Secreatrul municipiului. Jr. Aurora Tărmure

A /)

'                                           /1 / /

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

Direcția patrimoniul muncipiului și evidența proprietății

Serviciul Administrare spațiii, terenuri


ANEXA la Hotărârea nr. 290/2010


SITUAȚIE

privind prelungirea contractelor de închiriere ale locuințelor ANL din Cluj-Napoca

str.Mehedinți nr. 41N'r.crt

l

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I2

I3

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41Titular conform

HCL nr. 290 din 15 iulie 2010

Pop Monica

Turja Daniela Maria

Bondor Cosmina ioana

Muntean Eugen Vasilc

Szenasi Nicolae

Rozescu Florin Dezideriu

Gherghe Mariana Claudia

Cristescu Ana Liliana

Pop Simion Adrian

Pop Aida Nicoleta

Marușca I.aura Maria

Duma luliu Florin

Săsâran Liana Maria

Rizzoli Candido Florin

Leuce Viorica

Toma Sanda Metania

Câmpean Vasile

Munteanu Adriana

C'ătinean Ileana Claudia

Bâlc Viorel

Armancă Margareta Liliana

Herghiligiu Cristian Spiridon

Man Dan Mihai

Danciu Vlad

Ruzsa Balint

Ivănescu Marius Lucian

Pop Horațiu Gabriel

lanko Zsolt

Bob Alina Bianca

Mureșan Camelia Maria

Bărbos Liana Cecilia

Berinde Daniela Angela

Simișdean Avram

Bihari Adela Francoise

Ciocian Ioana Crina

Papai Levente Laslo

Triță Marius Tudorel

Barla Gheorghe

1 lauer Eva Elza

Vădean Mihai Romulus

Topan Vasile Marius42

Flueraș Carmen Lavinia

43

Cozma Oana Cosmina

44

Pop Adrian Lucian

45

Șandor Mignon SeVerus

46

Bodea Petrică Ciprian

47

Todoruțiu Marius

48

Kisjancsi Ecaterina

49

llișiu Flaviu Mihai

50

Boeru Mariana Codruța

51

Perșa Paula Mariana

52

Gergely Csilla Melinda

53

Păcurar Florian Laurențiu

54

Rus Daniel Ovidiu

55

Gabor Elena

56

Pîrv Victoria Maria

57

Chiorean Dan Constantin

58

Armanca Marcelina

59

Pelea Horea

60

Bunea Adrian Viorel

61

Balasz Corina Paulina

62

Cîmpean Cosmin

63

Vele Valeriu Cosmin

64

Neag Răducu Sorin

65

Bobiș Călin Gelu

66

Parasca Florin Dorin

67

Rotar Florica Monica

68

Buligă Mihail Sorin

69

Sălciuan Mariana Nicoleta

70

Ilie Felicia

71

Anton Sandu Vasile

72

Nicoschi Adriana Mirela

73

Culcear Cristina Nicoleta

74

Nicoarâ Paula Cristina

75

Pușcaș Romulus l lorațiu

76

Matei Maria Elvira

77

Danciu Alba

78

Trif Ieronim Comeliu

79

Cotuțiu Luminița Georgeta

80

Vâtcă losif Gabriel

81

Stoicovici Tudor

82

Tarcea Laura Amalia

/

83

Bolboacă Nicolae

84

Pop Emil Claudiu

85

Popa Mioara Anca

86

Danileț Vasilică Cristi

87

Samat Crina Mihaela

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103


Varga Crina Elena

Mureșan Marcela

Bolboacă Rareș

Costin Teodora

Nechifor Lorena

Gomboș Leon

Maniu Gabriela Lucia

Cîmaț Cosmin Alin

Seceanu Crina

Eăt Aurel Comei

Badiu Doina Ioana

Lituș Emeșe

Cosma Octavian I loria

Bobesiu Octavian Doru

Sîrbu Norin Gabriel

Mariș Maria


DIRECTOR


DACIA CRIȘAN