Hotărârea nr. 288/2010

Hotărârea 288/2010 - Alocarea sumei de 7.800 de lei de la bugetul local pe anul 2010 pentru participarea formaţiei clujene ALTAR, la finala mondială WOA METAL BATTLE din cadrul WACKEN OPEN AIR FESTIVAL 2010, din Germania, în perioada 4-7 august 2010.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 7800 lei de la bugetul local pe 2010 pentru participarea formației clujene Altar la finala mondială WOA Metal Battle din cadru! Wacken Open Air Festival 2010 din Germania, în perioada 4-7 august 2010

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 7800 lei de la bugetul local pe anul 2010 pentru participarea formației clujene Altar la finala mondială WOA Metal Battle din cadrul Wacken Open Air Festival 2010 din Germania, în perioada 4-7 august 2010 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Brîndușa Alina Mândru, loan Horea Florea, Ioan Gheorghe Vușcan și Arthur-Roland El-Hayes;

Analizând Referatul nr. 143673/105/30.06.2010 al Biroului Relații externe și investitori prin care se propune alocarea sumei de 7800 lei de la bugetul local pe anul 2010 pentru participarea formației clujene Altar la finala mondială WOA Metal Battle din cadrul Wacken Open Air Festival 2010 din Germania, în perioada 4-7 august 2010;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 7800 lei de la bugetul local pe anul 2010 pentru participarea formației clujene Altar la finala mondială WOA Metal Battle din cadrul Wacken Open Air Festival 2010 din Germania, în perioada 4-7 august 2010.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Biroul Relații externe și investitori.

Nr. 288 din 15 iulie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi)