Hotărârea nr. 248/2010

Hotărârea 248/2010 - Unele măsuri pentru preluarea Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri pentru preluarea Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară;

Examinând proiectul de hotărâre privind unele măsuri pentru preluarea Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Anastase Claudia, Cătăniciu Steluța Gustica. C'hira Manuel. C'soma Botond, El Hayes Arthur Roland. Florea Ioan Horea, Gliga Florin-Valentin, Irsay Miklos. Lâszlo Attila. Lăpușan Remus Gabriel, Marcu Valtăr, Mândru Brîndușa Alina. Moisin Radu Marin. Molnos Lajos, Niculescu Nicoleta, Pântea Petru lacob. Peter Teofil Claudiu. Pop Ioan. Popa Adrian. Popa Liviu, Rațiu Radu Florin, Sandu Mihai, Somogyi Gyula, Suciu Marcelus Lucian. Șurubaru Gheorghe. Tomoș Constantin Ioan și Vușcan Gheorghe Ioan;

Analizând Referatul nr. 129.421 din 15.06.2010 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, prin care se propune împuternicirea primarului să semneze procesul-verbal de predarc-preluare a Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca de la Direcția de Sănătate Publică Cluj la Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca;

Reținând prevederile H.G. nr. 529/2010 pentru aprobarea menținerii managementului asistenței medicale la autoritățile administrației publice locale care au desfășurat faze-pilot, precum și a Listei unităților sanitare publice cu paturi pentru care se menține managementul asistenței medicale la autoritățile administrației publice locale și la Primăria municipiului București și a Listei unităților sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenței medicale către autoritățile administrației publice locale și către Primăria municipiului București;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36. 39 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă transferul atribuțiilor și competențelor, respectiv managementul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca, din subordinea Ministerului Sănătății și Direcției de Sănătate Publică Cluj, către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

ART. 2. Se mandatează primarul municipiului Cluj-Napoca să semneze protocolul de predare-preluare a Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca.

ART. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică. Direcția Patrimoniul municipiului și Evidența Proprietății și Direcția de Asistență Socială și Medicală organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Nr. 248 din 15 iunie 2010


(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)