Hotărârea nr. 237/2010

Hotărârea 237/2010 - Alocarea sumei de 6.400 lei de la bugetul local pe anul 2010 câştigătorilor celei de a doua ediţii a concursului de desene din cadrul Festivalului Mărţişorului 2010, pentru deplasarea în oraşul înfrăţit Rockford, Illinois, în perioada 7-28 iulie 2010.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 6400 lei de la bugetul local pe anul 2010 câștigătorilor celei de a doua ediții a concursului de desene din cadrul Festivalului Mărțișorului 2010, pentru deplasarea în orașul înfrățit Rockford, Illinois, în perioada 7-28 iulie 2010

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 6400 lei de la bugetul local pe anul 2010 câștigătorilor celei de a doua ediții a concursului de desene din cadrul Festivalului Mărțișorului 2010, pentru deplasarea în orașul înfrățit Rockford, Illinois, în perioada 7-28 iulie 2010 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Brîndușa Alina Mândru, Ioan Horea Florea, Claudiu Teofil Peter, loan Gheorghe Vușcan și Arthur-Roland El-Hayes;

Analizând Referatul nr. 122236/107/07.06.2010 al Biroului Relații externe și investitori prin care se propune alocarea sumei de 6400 lei de la bugetul local pe anul 2010 câștigătorilor celei de a doua ediții a concursului de desene din cadrul Festivalului Mărțișorului 2010, pentru deplasarea în orașul înfrățit Rockford, Illinois, în perioada 7 - 28 iulie 2010;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 și 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 6400 lei de la bugetul local pe anul 2010 câștigătorilor celei de a doua ediții a concursului de desene din cadrul Festivalului Mărțișorului 2010, pentru deplasarea în orașul înfrățit Rockford, Illinois, în perioada 7-28 iulie 2010.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Biroul Relații externe și investitori.


Nr. 237 din 15 iunie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)