Hotărârea nr. 234/2010

Hotărârea 234/2010 - Aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ -NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea avizelor de oportunitate ale

Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism

Consiliul local al municipiului C'luj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 121343/433/ 04.06.2010 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană, prin care se propune aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism, emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c. 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

II O TÂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă avizele de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr.:

205389/524/06.05.2010 - PUZ - Piața 1 Mai - Clujana

SC AT GRUP INTERNATIONAL SA;

237574/525/13.05.2010 - PUZ - str. Dimitrie Gusti-Negoiu

ADAM RADU;

66841/576/03.06.2010 - PUZ Calea Turzii - dincolo de Becaș (la obelisc)

SC LAN INVEST SRL

SC GROSS & GROSS CONSTRUCT SRL:

68027/577/03.06.2010 - PUZ- str. Borhanciului (latura nordică )

SC GROSS & GROSS SRL

SC ODB INVESTIȚII SRL;

116029/578/03.06.2010 - Consultare pentru PUZ str. Fabricii de Chibrituri nr. 5-11 platforma TEHNOFRIG. pentru reconversie/diversificare funcțională a platformei industriale în zonă de dotări/servicii locuințe

SC TEHNOFRIG SA;

65586/579/03.06.2010 - PUZ str. Hodăi

CĂTINAȘ ADRIAN SEBASTIAN;

63931/580/13.05.2010 - PUZ - str. Traian Vuia-Est

BARAIAN EUGEN;

57545/581/20.05.2010 - PUZ - B-dul Muncii (zona Sud-prelungire str. Cpt. Grigore

Ignat)

EC EUROTERMA SA.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.

Nr. 234 din 15 iunie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)