Hotărârea nr. 231/2010

Hotărârea 231/2010 - Aprobarea participării municipiului Cluj-Napoca, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociaţiei „Cluj-Napoca 2020 – Capitală Culturală Europeană”.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării municipiului Cluj-Napoca, în calitate de membru fondator, Ia constituirea Asociației “Cluj-Napoca 2020 - Capitală Culturală Europeană”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Cluj-Napoca, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociației “Cluj-Napoca 2020 - Capitală Culturală Europeană” - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Anastase Claudia, Cătăniciu Steluța Gustica, Chira Manuel, Csoma Botond, El Hayes Arthur Roland, Florea Ioan Horea, Gliga Florin-Valentin, Irsay Miklos, Laszlo Attila, Lăpușan Remus Gabriel, Marcu Valtăr, Mândru Brîndușa Alina, Moisin Radu-Marin, Molnos Lajos, Niculescu Nicoleta, Pântea Petru Iacob, Peter Teofil Claudiu, Pop Ioan, Popa Adrian, Popa Liviu, Rațiu Radu Florin, Sandu Mihai, Somogyi Gyula, Suciu Marcelus Lucian, Șurubaru Gheorghe, Tomoș Constantin Ioan și Vușcan Gheoghe Ioan;

Analizând Referatul nr. 114282 din 27.05.2010 al Direcției Comunicare, relații publice și turism prin care se propune aprobarea participării municipiului Cluj-Napoca, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociației “Cluj-Napoca 2020 - Capitală Culturală Europeană”;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate; Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă participarea municipiului Cluj-Napoca prin primar, Sorin Apostu, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociației “Cluj-Napoca 2020 - Capitală Culturală Europeană”.

Art.2. Se aprobă sediul Asociației “Cluj-Napoca 2020 - Capitală Culturală Europeană” în județul Cluj, localitatea Cluj-Napoca, str. Moților nr. 5, în vederea desfășurării activității acesteia.

Art.3. Se aprobă alocarea sumei de 100 de lei, reprezentând constituirea patrimoniului inițial al Asociației “Cluj-Napoca 2020 - Capitală Culturală Europeană”.

Art.4. Se aprobă cotizația anuală a municipiului Cluj-Napoca la susținerea activităților asociației în cuantum de 100 de lei, stabilită la data de 1 ianuarie a fiecărui an.

Art.5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Comunicare, relații publice și turism și Direcția Economică.


Nr. 231 din 15 iunie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)