Hotărârea nr. 226/2010

Hotărârea 226/2010 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Modernizare iluminat public cartierele Gării, Grigorescu, Gheorgheni, Gruia, Mănăştur, Mărăşti şi Zorilor din municipiul Cluj-Napoca”.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții

“Modernizare Iluminat Public Cartierele Gării, Grigorescu, Gheorgheni, Gruia, Mănăștur, Mărăști, Zorilor din Municipiul Cluj-Napoca”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Modernizare Iluminat Public Cartierele Gării, Grigorescu, Gheorgheni, Gruia, Mănăștur, Mărăști, Zorilor din Municipiul Cluj-Napoca” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 106261 din 18.05.2010 al Direcției tehnice prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Modernizare Iluminat Public Cartierele Gării, Grigorescu, Gheorgheni, Gruia, Mănăștur, Mărăști, Zorilor din Municipiul Cluj-Napoca”;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Modernizare

Iluminat Public Cartierele Gării, Grigorescu, Gheorgheni, Gruia, Mănăștur, Mărăști, Zorilor din

Municipiul Cluj-Napoca”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția

economică.

^PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, țA A AjtQRIAN POPA


11 municipiului, ora Țărmure


Nr. 226 din 25 mai 2010

Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)


MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ


Anexă la Hotărârea nr 226 / 2010


CARACTERISTICILE PRINCIPALE Șl INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

“Modernizare Iluminat Public Cartierele Gării, Grigorescu, Gheorgheni, Gruia, Mănăștur, Mărăști, Zorilor din Municipiul Cluj-Napoca”

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca AMPLASAMENT: Străzile:

Cartier

Strada

Nr.

Ap.

Cartier

Strada

Nr. Ap.

Cartier

Strada

Gării

A D. Prodan

8

Grigorescu

Matei Millo

4

Mărăști

Gospodarilor

Gării

Burebista

8

Grigorescu

Pod Someș (podul albastru)

6

Mărăști

Iazului

Gării

Caracal

7

Grigorescu

Sinaia

13

Mărăști

Lalelelor

Gării

Craiova

8

Grigorescu

Țibleșului

3

Mărăști

Meseriilor

Gării

A. Einstein

8

Grigorescu

Uliului

47

Mărăști

Porumbeilor

Gării

Emil Petrovici

5

Gheorgheni

Braniștei

6

Mărăști

R. Patiția

Gării

G. Stephenson

5

Gheorgheni

Voltaire

4

Mărăști

Rovine

Gării

Haiducului

4

Gruia

Cetății 11

13

Mărăști

Sf. Torna

Gării

Iuliu Coroianu

4

Gruia

Povârnișului

5

Zorilor

Alexandru

Borza

Gării

Spitalului

4

Gruia

Tyukodi Antal modernizare

4

Zorilor

Arțarului

Gheorgheni

Alex Vaida Voevod

Baza RATUC

16

Gruia

Vânătorului modernizare

18

Zorilor

Caisului intersecție Cireșilor

Gheorgheni

Prof. I.T. Stan

4

Gruia

Vântului

7

Zorilor

Cireșilor

Gheorgheni

Ion Vidu

4

Mănășt ur

Aleea Negoiu

7

Zorilor

Ion Mincu

Gheorgheni

Iugoslaviei

21

Mănăștur

Aleea Vidraru

5

Zorilor

Kos Karoly

Gheorgheni

Lăcrămioarelor

6

Mănăștur

Bucegi

6

Zorilor

Macedonski

Gheorgheni

Valeriu Bologa

9

Mănăștur

Mehedinți

55

Zorilor

Măceșului

Grigorescu

Balzac

3

Mănăștur

Ospăț ăriei II

5

Zorilor

Mestecenilor

Grigorescu

Bartok Bela

14

Mănăștur

Retezat

7

Zorilor

Mihai Românul

Grigorescu

Bihorului

7

Mănăștur

T aberei

11

Zorilor

Neagră

Grigorescu

Donath II

27

Mărăști

13-Sep

8

Zorilor

Pajiștei

Grigorescu

Gh Pomuț

4

Mărăști

Anton Pann

10

Zorilor

Piezișă

Grigorescu

Hațeg

19

Mărăști

Bogdan Vodă

3

Zorilor

Rakoczi Ferenc

II

Grigorescu

Iancu de Hunedoara

14

Mărăști

Căi an

9

Zorilor

Rene Descartes

Grigorescu

lacob Bologa

9

Mărăști

Cepei

5

Zorilor

Șoimului

Grigorescu

J.J.Rousseau

10

Mărăști

Ciocârliei

15

Zorilor

Sputnic

Grigorescu

Franz Liszt

8

Mărăști

Crinului

5

Zorilor

Trifoiului

Grigorescu

Macului

8

Mărăști

D. Comșa

3

VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI: 3.179.191,42 LEI cu TVA/ 760.845,14 EURO cu TVA Din care C+M 3.179.191,42 LEI cu TVA/ 760.845,14 EURO cu TVA INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI:

• Durata de realizare a investiției: 3 luni