Hotărârea nr. 217/2010

Hotărârea 217/2010 - Prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţii cu altă destinaţie revendicate.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

Hotărâre

privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spații cu altă destinație revendicate

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spații cu altă destinație revendicate - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Radu-Marin Moisin. Horea loan Florea. Nicoleta Niculescu, Csoma Botond, Ioan Gheorghe Vușcan și Claudiu Tcofil Peter;

Analizând Referatul nr. 110161 din 21.05.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune prelungirea unor contracte de închiriere pentru spații cu altă destinație revendicate;

Reținând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă prelungirea unor contracte de închiriere pentru spațiile cu altă destinație revendicate, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Durata prelungirii este până la data de 31.12.2010, de la data expirării termenului contractului.

Contractele încetează de drept la momentul predării spațiului către revendicator, pentru

spațiile aflate în această situație.

Art.3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Nr. 217 din 25 mai 2010

(Hotărârea a fost adopta cu 24 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

Anexă la Hotărârea nr.217/2010


Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății

Situația spațiilor cu altă destinație revendicate cărora li s-a prelungit contractul de închiriere

Nr. crt.

Titular contract de închiriere

Adresa spațiului

Suprafața

(mp)

Chirie conform

Hcl 238/2009

Data expirării

Termenul

1

Muzeul de Artă

Cluj- Napoca

Str. Bolyai nr. 7

24.45

28.87

30.06.2010

31.12.2010

2.

Direcția Generală și Asistență Sociala de Protecție a Copilului

P-ța Muzeului nr. 3

120,32

66.91

26.02.2010

31.12.2010

3.

Dr. Tudoran

Alexandru

Str. Horea nr. 16

56,11

577,78

30.06.2010

31.12.2010

4.

Cotinel Nicodim

Str. Regele Ferdinand nr.4

12,17

136,8

30.06.2010

31.12.2010

5.

S.C. Super Rialda Impex S.R.L.

Str. Memorandumului nr. 2

265,26

5.383,08

30.06.2010

31.12.2010

6.

Lazanya Ibolya

Str. Ferdinand nr. 27

6,8

35,51

30.06.2010

31.12.2010

7.

As. Familia Regăsită

Str. I Macelaru nr. 39

29,74

14,87

30.06.2010

31.12.2010

8.

Metalurgia SCCA

Str. M. Corvin nr. 1-3

23,06

257,46

30.06.2010

31.12.2010

9.

Fundația S. Toduță

Str. S. Toduță nr. 13

122,47

61,23

30.06.2010

31.12.2010

10.

S.C. Ursus

Breweries S.R.L.

Str. Berăriei nr. 1-3

99,55

5.070.75

30.06.2010

31.12.2010

11.

Joldes Ioan

Str. Memorandumului nr. 2

30,21

792,02

30.06.2010

31.12.2010

12.

Pop Flaviu Gheorghe

Str. Memorandumului nr. 2

39,24

86.47

30.06.2010

31.12.2010

13.

S.C. Muriderma

Prod S.R.L.

Str. Memorandumului nr. 2

57,65

519,89

30.06.2010

31.12.2010

14.

S.C. Tulconfex

Croitorie S.R.L.

Str. Memorandumului nr. 2

31,39

332,16

30.06.2010

31.12.2010

15.

S.C. Matei Corvin Restaurant S.R.L.

Str. Memorandumului nr. 2

100,93

1.638,8

30.06.2010

31.12.2010

16.

S.C. Total Import Export S.R.L

Str. I. Rațiu nr. 6

24,68

274,66

30.06.2010

31.12.2010

17.

Asociația pentru Protejarea și Ajutorarea Handicapatilor Motori

Str. Dorobanților nr.17-19

90,3

45,15

01.07.2010

31.12.2010

18.

S.C. Servcons

Manager S.R.L.

Str. Dorobanților nr.

17-19

25,28

249,7

01.07.2010

31.12.2010

19.

Flora S.A.

B-dul Eroilor nr. 48

108,64

2.879,52

30.06.2010

31.12.2010

20.

S.C. Utilart S.R.L.

B-dul Eroilor nr. 34

43,00

844,4

01.07.2010

31.12.2010

21.

UAP Fliala Cluj-

Napoca

Str. Brassai nr. 7

422,43

814,17

30.06.2010

31.12.2010

22.

UAP - Filiala Interjudețeană

Str. Brassai nr. 7

387,09

749,68

01.07.2010

31.12.2010

23.

UAP Filiala

Interjudețeană Cluj

Bistrița

P-ța Unirii nr. 14

97,67

198,17

01.07.2010

31.12.2010

24.

Asociația pentru Protejarea și Ajutorarea Handicapaților Motori

Str. A. Iancu nr. 25

59,31

29,66

01.07.2010

31.12.2010

25.

Uniunea Tinerilor Democrați Maghiari din Cluj

Str. A. Iancu nr. 21

115,47

57,74

30.06.2010

31.12.2010

26.

Sabaduș Daniel si

Sabaduș Voichița

Str. A. Iancu nr. 13-15

60.25

500,23

30.06.2010

31.12.2010

27.

S.C. L.B. Meteor

S.R.L.

B-dul Eroilor nr. 29

367,22

4.097

30.06.2010

31.12.2010

28.

Societatea Femeilor

Ortodoxe

Str. Tipografiei nr. 23

67,23

59,53

30.06.2010

31.12.2010

29.

Fundația Umanitară

Augustina

Str. Tipografiei nr.23

236,23

209,17

30.06.2010

31.12.2010

30.

SCM

Electromecanica

Str. Steluței nr. 5

196.00

1.327,03

30.06.2010

31.12.2010

31.

SCM

Electromecanica

Str. l.C. Macelaru nr.

402,67 mp.( cota Statului Roman 4.88%).

127,22

30.06.2010

32.

Andreea Radu

Str. Șt. O. Iosif nr. 6

39,2

84,85

30.06.2010

31.12.2010

33

S.C. Apicola S.R.L.

P-ța A. Iancu nr. 13

54,70

1086.91

30.06.2010

31.12.2010

34.

Napocom S.A.

Str. Traian nr. 10

58,84

1.321

30.06.2010

31.12.2010

35.

UAP Filiala

Interjudețeană Cluj-

Bistrița

Str. Șt. 0. Iosif nr. 6

25,12

46.88

01.07.2010

36.

S.C. Tass Start 94 S.R.L.

Str. Republicii nr. 13

12,24

359,35

30.06.2010

31.12.2010

37.

Sfârlea Dumitru

P-ța A. Iancu nr. 4

19,74

147.43

30.06.2010

31.12.2010

38.

Centrul Medico-

Chirurgical

Interservisan

Str. Universității nr.

11

36,59

1.190,04

30.06.2010

31.12.2010

39.

S.C. Someș Cafe Bar Boema S.R.L.

Str. I.Maniu nr. 3

199,68

6.189.17

30.06.2010

31.12.2010

40.

Ciurea Valentin

Str. Memorandumului nr. 2

37,99

1.753,65

12.12.2009

31.12.2010

41

Impex Deco Import-

Export

Str. Memorandumului nr. 2

18

493,32

01.07.2010

31.12.2010

42

SC Mariana Mod SRL

Str. Memorandumului nr. 2

50.04

261,9

30.06.2010

31.12.2010

43

S.C.M.Tehnolemn

Moților nr.39

56.28

1061.08

30.06.2010

31.12.2010

44

Spitalul Județean

Cluj

Str. Moților nr. 2

132.05

44.89

30.06.2010

31.12.2010

45

Spitalul Județean

Cluj

Str. V. Babeș nr. 9

359.44

122.2

30.06.2010

31.12.2010

DIRECTOR


DACIA CR1SAN


' SEF BIROU

DANIEL CIMPEAN