Hotărârea nr. 216/2010

Hotărârea 216/2010 - Prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţii cu altă destinaţie nerevendicate.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

Hotărâre

privind prelungirea unor eontraete de închiriere pentru spații cu altă destinație nerevendicate

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spații cu altă destinație nerevendicate - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Radu-Marin Moisin. Horea Ioan Florea, Nicoleta Niculescu, Csoma Botond. Ioan Gheorghe Vușcan și Claudiu Teofd Peter;

Analizând Referatul nr. 110347 din 21.05.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune prelungirea unor contracte de închiriere pentru spații cu altă destinație nerevendicate;

Reținând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă prelungirea unor contracte de închiriere pentru spații cu altă destinație nerevendicate, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Durata prelungirii este până la data de 31.12.2010 de la data expirării contractelor de închiriere.

Art.3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Nr.216din25 mai 2010

( I Iotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății


Anexă la Hotărârea nr.216/2010


Situația spațiilor cu altă destinație nerevendicate, cărora li s-a prelungit contractul de închiriereNr. crt.

Titular contract de închiriere

Adresa spațiului

Suprafața

(mp)

Chirie conform Hcl 238/2009

Data expirării

Termenul închirierii

1

UAP Filiala Interjudețeană Cluj- Bistrița

B-dul Eroilor nr. 4

12,76

29,09

30.06.2010

31.12.2010

2.

UAP Filiala Interjudețeană Cluj - Bistrița

B-dul Eroilor nr. 4

43,57

99,34

30.06.2010

31.12.2010

o

3.

UAP Filiala Interjudețeană Cluj- Bistrița

Str. Bolyai nr. 4

66,27

115.84

30.06.2010

31.12.2010

4

UAP Filiala

Cluj-Napoca

Str. Universității nr. 1

108.73

54,37

30.06.2010

31.12.2010

5.

Unirea Romilor

Str. Traian nr. 15

30,95

15,47

30.06.2010

31.12.2010

6.

Teatrul Maghiar de Stat

Str. E. Isac nr. 24

194,38

97,19

30.06.2010

31.12.2010

7.

Teatrul Maghiar de Stat

Str. E. Isac nr. 22

57,7

28.9

30.06.2010

31.12.2010

8.

Fundația Umanitară

Rescue

Str. Fabricii nr. 4

79,93

39,96

30.06.2010

31.12.2010

9.

Asociația Artiștilor Plastici

Str. R. Ferdinand nr. 29

17,31

8.65

30.06.2010

31.12.2010

10.

Fundația Creștină

Salvarea

Str. I. Meșter nr. 10

56,61

28.3

30.06.2010

31.12.2010

11.

Direcția Regională de Metrologie

Str. Năvodari nr. 2

235,15

116,8

30.09.2010

31.12.2010

12.

F.F.E.E. Electrica Furnizare Transilvania Nord S.A.

Str. S Micu nr. 2

211

10.272

30.06.2010

31.12.2010

13.

SNC Plafar

B-dul Eroilor nr .7

145,32

1.373,9

30.06.2010

31.12.2010

14.

Compania de Apă Someș S.A.

B-dul 21 Decembrie

1989nr. 108

414,32

9.328,5

30.06.2010

31.12.2010

15.

Compania de Apă Someș S.A.

Str. Horea nr .81

95,81

751,1

30.06.2010

31.12.2010

16.

Compania de Apă Someș S.A.

Str. Deltei nr .11

90,84

1.030,9

30.06.2010

31.12.2010

17.

Compania de Apă Someș S.A.

Str. Oașului nr. 127

151,03

5.008,6

30.06.2010

31.12.2010

18.

Compania de Apă Someș S.A.

Str. A. Vlaicu nr. 78

53,36

928.03

30.06.2010

31.12.2010

19.

Asociația de

Locatari

Scorțatilor nr. 12-24

Str. Scorțarilor nr. 12-24

14.00

7,00

30.06.2010

.A'V\

31.12.2010

20.

RATUC Cluj-

P-ța Ștefan cel

20,72

AM

31.12.2010Napoca

Mare nr. 17

21.

ASCOR

Str. I.C. Brătianu nr. 8

33,75

16,87

30.06.2010

31.12.2010

22.

Direcția de Sănătate Publică

Str. N. Bălcescu nr. 25

78.07

39,03

30.09.2010

31.12.2010

23.

S.C. Ciclop S.R.L.

Str. Fabricii nr. 4

6,5

195,26

30.06.2010

31.12.2010

24.

Asociația de Proprietari

Str. Republicii nr. 12

33.4

261.86

30.06.2010

31.12.2010

25.

Fundația Culturală

Armonia

B-dul 21 Decembrie

1989 nr. 4-6

126.99

63.49

30.06.2010

31.12.2010

26

Asociația Pentru

Adevărul

Revoluției

B-dul 21

Decembrie 1989 nr.

ID8

26,7

20,95

21.10.2010

31.12.2010

27.

Asociația

Luptătorilor din

Cluj

B-dul 21

Decembrie 1989 nr.

108

17.89

8

21.10.2010

31.12.2010

28.

Asociația 22

Decembrie 1989

Cluj

B-dul 21

Decembrie 1989 nr.

108

21.66

21,66

21.10.2010

31.12.2010

29.

Casa Memorială 22 Decembrie

B-dul 21

Decembrie 1989 nr.

108

19,42

39,92

21.10.2010

31.12.2010

30

Asociația de Caritate Revoluția Română

B-dul 21

Decembrie 1989 nr.

108

14,78

11,6

21.10.2010

31.12.2010

31

Asociația Culturală Pro Basarabia și Bucovina

B-dul 21

Decembrie 1989 nr.

108

30,1

18,2

30.09.2010

31.12.2010

32

Partidul Popular Democrat din

România

21 Decembrie 1989 nr.108

35,22

71,22

30.07.2010

31.12.2010

33.

Fundația Protecției Sociale Generale din România și Asociația Județeană Cluj a Cetățenilor Rcfugiati, Strămunati, Expulzați din Basarabia, Bucovina de Nord, Ținutul Herța și Cadrilater în perioada 1940-1944

B-dul 21

Decembrie 1989

nr.108

31

24,24

30.07.2010

31.12.2010

34

BNS

B-dul Eroilor nr. 16

164,86

64,66

12.07.2009

31.12.2010

35

Cartel ALFA

B-dul Eroilor nr. 16

257,91

99,52

12.06.2009

31.12.2010

36.

Federația Națională a Sindicatelor din Administrație

B-dul Eroilor nr. 16

169,40

108,46

28.12.2009

31.12.2010

37.

Confederația Sindicatelor Democratice din România

B-dul Eroilor nr. 16

109,21

42,31

12.12.2009

31.12.2010

38

C.N. S.L. R. Frăția

B-dul Eroilor nr. 16

261,32

108.46

12.06.2009

31.12.2010

DIRECTOR
1 SEF BIROU


DANIEL CIMPEAN