Hotărârea nr. 206/2010

Hotărârea 206/2010 - Unele măsuri referitoare la reorganizarea şi funcţionarea Direcţiei de Asistenţă Socială, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri referitoare la reorganizarea și funcționarea Direcției de Asistență Socială, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind unele măsuri referitoare la reorganizarea și funcționarea Direcției de Asistență Socială organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 108.490/19.05.2010, al Direcției de Asistență Socială, prin care se propun unele măsuri referitoare la reorganizarea și funcționarea Direcției de Asistență Socială, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând Adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publci nr. 480414/21.05.2010, privind avizul pentru stabilirea funcțiilor publice;

Având avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. (3) lit ”b”, 39 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Organigrama și Statul de funcții al Direcției de Asistență Socială și Medicală, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, conform anexelor 1 și II care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu data adoptării prezentei hotărâri. își încetează aplicabilitatea Hotărârea nr. 846/2007 (aprobarea Organigramei și a statului de funcții al Direcției de Asistență Socială și art. 5 din H.C.L nr. 361/07.07.2009, privind completarea Organigramei Direcției de Asistență Socială cu Serviciul Cabinete medicale școlare și universitare și Serviciul cabinete stomatologice școlare).

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Serviciul resurse umane, salarizare și șefii compartimentelor de muncă din cadrul Direcției de Asistență Socială și Medicală organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


tjasemnează:

I municipiului, ora^Țărmure

Nr. 206 din 25 mai 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA DIRECȚIA DE ASISTENTA SOCIAL A SI MEDICALA

Nr. total funcfii de publice

53

Nr total funcții publice de conducere

5

Nr total funcții publice de execuție

48

Nr. total funcții contractuale

220

Nr total funcții contractuale de conducere

3

Nr total funcții contractuale de execuție

217

Nr. total funcții în instituție

273


SEF SERVICIU RESURSE UMANE, JURIDIC,

CRISTINA SCHMIDTConsiliul local al municipiului Cluj-Napoca Direcția de Asistenta Sociala si Medicala


STAT DE FUNCȚII

Nr. crt

Dem nitari

Func

ia publica

Clasa

Grad prof.

Treapta sala

Nivel studii

Funcția contractuală

Grad/ Treapta prof.

Nivel studii

Gradație

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

DIR

ECTIA DE ASISTENTA

SOCIALA SI ME

DICALA

1

1

Director

consilier

I         S

1        S

SEF

VICIUL PROTECȚIE SOCIALA

2

1

Șef serviciu

consilier

I

S

1

S

3

2

consilier

I

S

1

S

4

3

inspector

I

s

1

s

5

4

inspector

I

s

1

s

6

5

consilier

I

s

1

s

7

6

consilier

I

s

3

s

8

7

inspector

I

p

1

8

9

8

inspector

I

p

3

s

10

9

inspector

I

A

3

s

11

10

inspector

I

A

3

8

12

11

inspector

I

A

3

8

13

12

inspector

I

A

3

S

14

13

inspector

I

A

3

s

15

14

inspector

I

A

3

s

16

15

psihopedagog

S

2

SEF

VICIUL ASISTENȚA PERSOANELOR CU NEVO

SPECIALE

17

1

Șef serviciu

consilier

I

S

1

s

18

2

consilier

I

S

1

s

19

3

consilier

I

S

1

s

20

4

inspector

I

P

1

s

21

5

consilier

I

P

1

s

22

6

inspector

I

A

3

3

23

7

inspector

I

A

3

8

24

8

inspector

I

A

3

S

25

9

inspector

I

A

3

8

26

10

inspector

I

A

3

S

27

11

kinetoterapeut

S

28

12

psihopedagog

s

5\29

13

inspector sp.

D

S

5

30

14

S

31

15

M

32

16

referent

II

M

2

33

17

asistent medica

PL

34

18

muncitor calific

IV

G

5

35

19

magaziner

M

5

36

20

îngrijitoare

G

2

37

21

îngrijitoare

G

5

SEF

VICI

LIL PF

OTECȚIA Ci

)PILULUI, FAMI

.IEI Șl D

HZ VOLT

\RE CO

l/l UNITA

38

1

Șef serviciu

consilier

I

S

1

S

39

2

consilier

I

P

1

S

40

3

inspector

I

P

1

S

41

4

consilier

I

P

1

S

42

5

inspector

I

P

3

S

43

6

inspector

I

A

1

S

44

7

inspector

I

A

1

S

45

8

consilier

I

A

2

S

46

9

inspector

I

A

1

S

47

10

consilier

I

A

3

S

48

11

consilier

I

S

1

S

49

12

inspector

I

A

1

S

50

13

inspector

I

A

3

s

51

14

inspector

I

A

1

s

52

15

expert

I

A

3

s

CEF

ITRU

L DE

0 "TARA Ml

4UNILOR"

53

16

inspector sp.

IA

S

2

54

17

referent de sp.

II

S

B

55

18

referent de sp.

II

S

1

56

19

referent

II

M

2

57

20

educator

S

4

58

21

psihopedagog

S

2

59

22

psihopedagog

S

B

60

23

asistent medica

PL

1

61

24

muncitor calific

IV

G

5

62

25

îngrijitoare

G

2

CEI

ITRU

L DE

SERVICII SC

CIO-MEDICALE

63

26 |

inspector sp.

I

S

2

64

27

asistent social

S

2

65

28

medic sp.

S

2

66

29

kinetoterapeut

S

1

67

30

kinetoterapeut

s

B

68

31

maseur

PL

3

69

32

maseur

PL

4

70

33

fizioterapeut

SSD

1

71

34

logoped

S

B

72

35

psiholog

S

B

73

36

îngrijitoare

G

5

SER

7ICIU

.RESURSE

JMANE, SALAR

ZARE

74

1

Șef serviciu

consilier

I

S

1

S

75

2

inspector

I

P

1

S

76

3

inspector

I

P

1

S

77

4

inspector

I

A

3

S

78

5

inspector

I

S

4

S

79

6

referent

III

S

5

M

80

7

inspector sp.

I

S

4

81

8

inspector sp.

I

S

5

COIV

PART

IMENT FINA

NCIAR, CONTA

ÎIL, BUC

ET

82

9

consilier

I

S

1

S

83

10

consilier

I

S

1

S

84

11

inspector

I

S

3

s

85

12

inspector

I

A

3

s

86

13

inspector

I

A

3

s

87

14

referent

II

M

4

COIV

PART

IMENT JURI

DIC, ACHIZIȚII F

UBLICE

88

15

consilier juridic

I

A

1

s

89

16

inspector

I

A

3

s

SER

7ICIU

. ADMINISTI

IATIV, SECURIT

ATEA M

JNCII

90

1

șef serviciu

inspector sp.

S

1

91

2

inspector sp.

II

S

B

92

3

referent

I

M

5

93

4

șofer

I

G

3

94

5

șofer

I

G

3

95

6

șofer

I

G

2

96

7

șofer

I

G

5

97

8

șofer

I

G

5

98

9

muncitor calif.

G

99

10

îngrijitoare

G

SEF

MCI

JL Cfi

BINEȚE ME

DICALE SCOLAI

tE SI Uh

IVERSIT

ARE

100

1

medic specialisl

S

2

101

2

medic primar

S

4

102

3

medic primar

S

4

103

4

medic primar

S

5

104

5

medic specialisl

S

5

105

6

medic primar

S

5

106

7

medic primar

S

5

107

8

medic primar

S

4

108

9

medic primar

S

4

109

10

medic primar

S

110

11

medic specialist

S

5

111

12

medic primar

S

3

112

13

șef serviciu

medic primar

S

4

113

14

medic primar

S

4

114

15

medic specialist

S

4

115

16

medic primar

S

5

116

17

medic specialist

S

4

117

18

medic

S

3

118

19

medic specialist

S

5

119

20

medic specialisl

S

5

120

21

medic primar

S

4

121

22

medic specialist

S

4

122

23

medic

S

2

123

24

medic

S

3

124

25

medic primar

S

3

125

26

medic primar

S

5

126

27

medic primar

S

5

127

28

medic

s

2

128

29

medic primar

s

3

129

30

medic specialisl

s

5

130

31

medic primar

s

5

131

32

medic specialist

s

3

132

33

medic primar

s

5

133

34

medic specialist

s

2

134

35

medic specialist% norma

S

2

135

36

medic

S

1

136

37

as. med. pr.

PL

5

137

38

as. med. pr.

PL

5

138

39

as. med. pr.

PL

5

139

40

asistent medica

PL

4

140

41

as.medical

S

3

141

42

as. med. pr.

PL

5

142

43

as. med. pr.

PL

2

143

44

as. med.pr.

PL

5

144

45

as. med. pr.

PL

5

145

46

as. med. pr.

PL

5

146

47

as. med. pr.

PL

5

147

48

as. med. pr.

PL

5

148

49

sora med. pr.

M

5

149

50

as. med. pr.

PL

5

150

51

as. med. pr.

PL

5

151

52

as. med. pr.

PL

5

152

53

as. med. pr.

PL

5

153

54

sora med. pr.

M

5

154

55

as. med. pr.

PL

5

155

56

as. med. pr.

PL

5

156

57

as. medical

PL

2

157

58

as. med. pr.

PL

5

158

59

as. med. pr.

S

3

159

60

as. med pr.

PL

5

160

61

as. med. pr.

PL

5

161

62

as. med.

S

2

162

63

as. med.pr.

PL

4

163

64

as. med. pr.

PL

5

164

65

sora med. pr.

PL

5

165

66

as. med. pr.

PL

4

166

67

isistent medical

SSD

B

167

68

as. med. pr.

PL

5

168

69

sora med. pr.

M

5

169

70

as. med. pr.

PL

3

170

71

as. med. pr.

S

5

171

72

as. med. pr.

PL

5

172

73

sora med. pr.

M

5

173

74

as. mrd. pr.

PL

5

174

75

as. med. pr.

PL

5

175

76

as. med. pr.

PL

5

176

77

as. med. pr.

PL

3

177

78

as. med. pr.

PL

5

178

79

as. med. pr.

PL

5

179

80

as. med. pr.

PL

5

180

81

as. med. pr.

PL

4

181

82

as. med.pr.

PL

5

182

83

as. med. pr.

PL

5

183

84

as. med..pr.

PL

4

184

85

as. med. pr.

PL

3

185

86

as. med. pr.

PL

5

186

87

as. med. pr.

PL

5

187

88

as. med.

S

2

188

89

as. med. pr.

PL

4

189

90

as. med. pr.

PL

5

190

91

as. med. pr.

PL

191

92

as. med.

PL

1

192

93

as. med. pr.

PL

3

193

94

as. med. pr.

PL

5

194

95

as. med. pr.

PL

5

195

96

asistent medica

PL

1

196

97

as. med. pr.

PL

5

197

98

as. med. pr.

PL

5

198

99

as. med. pr.

PL

5

199

100

as. med. pr.

PL

5

200

101

asistenr medica

PL

2

201

102

as. med. pr.

PL

4

202

103

as. med. pr.

S

5

203

104

as. med. pr.

PL

5

204

105

as. med. pr.

S

5

205

106

as. med. pr.

PL

5

206

107

as. med. pr.

PL

5

207

108

isistent meedicî

PL

5

208

109

as. med. pr.

PL

5

209

110

asistent medica

PL

B

210

111

as. med. pr.

PL

5

211

112

as. med. pr.

PL

4

212

113

asistent medica

PL

2

213

114

as. med. pr.

PL

4

214

115

as. med. pr.

PL

5

215

116

as. med. pr.

PL

5

216

117

as. med. pr.

PL

2

217

118

asistent medica

PL

5

218

119

as. med. pr.

PL

5

219

120

as. med. pr.

PL

5

220

121

asistent medica

PL

5

221

122

as. med. pr.

PL

5

222

123

as. med. pr.

PL

5

223

124

as. med. pr.

PL

3

224

125

as. med. pr.

PL

2

225

126

sora med. pr.

M

5

226

127

as. med. pr.

PL

5

227

128

as. med. pr.

PL

5

228

129

as. med. pr.

PL

5

229

130

as. med. pr.

PL

5

230

131

as. med. pr.

PL

5

231

132

as. med. pr.

PL

5

232

133

as. med. pr.

PL

5

233

134

as. med. pr.

PL

2

234

135

reg.med. pr.

M

5

235

136

ingrijitoare

G

5

236

137

ingrijitoare

G

5

237

138

mediator sanita

M

2

SEF

IVICI

JL CZ

BINEȚE ST(

IMATOLOGICE

5COLAF

E

238

1

medic primar

S

5

239

2

Sef serviciu

medic

S

4

240

3

medic

S

2

241

4

medic specialist

S

5

242

5

medic specialist

S

3

243

6

medic primar

S

4

244

7

medic

S

2

245

8

medic specialist

S

3

246

9

medic

S

3

247

10

medic specialist

S

5

248

11

medic primar

S

5

249

12

medic

S

4

250

13

medic specialisl

S

5

251

14

medic

S

2

252

15

medic specialisl

S

5

253

16

medic

S

3

254

17

medic specialist

S

5

255

18

medic

S

3

256

19

as. med.pr.

PL

5

257

20

as. med. pr.

PL

5

258

21

as. med. pr.

SSD

5

259

22

asistent medica

PL

3

260

23

as. med. pr.

PL

5

261

24

as. med. pr.

PL

3

262

25

as. med.1/2

PL

2

263

26

as.medical pr.

S

5

264

27

as. med. pr.

PL

5

265

28

as. med. pr.

PL

5

266

29

asistent medical

SSD

3

267

30

as. med. pr.

PL

5

268

31

as. med. pr.

SSD

5

269

32

asistent medica

PL

4

270

33

reg.med. pr.

M

5

271

34

reg.med. pr.

M

5

272

35

reg.med. pr.

M

5

273

36

reg.med. pr.

M

5

TO

■AL

5

48

3

217