Hotărârea nr. 205/2010

Hotărârea 205/2010 - Unele măsuri referitoare la reorganizarea şi funcţionarea serviciilor publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca: Centrul Bugetar de Administrare Creşe din municipiul Cluj-Napoca, Cantina de Ajutor Social şi Pensiune şi Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor din municipiul Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CU J-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri referitoare la reorganizarea și funcționarea serviciilor publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca: Centrul Bugetar de Administrare Creșe din municipiul Cluj-Napoca, Cantina de Ajutor Social și Pensiune și Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor din municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind unele măsuri referitoare la reorganizarea și funcționarea serviciilor publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca: Centrul Bugetar de Administrare Creșe din municipiul Cluj-Napoca, Cantina de Ajutor Social și Pensiune și Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor din municipiul Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 1 10316/21.05.2010 al Serviciului resurse umane prin care se propune unele măsuri referitoare la reorganizarea și funcționarea serviciilor publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca: Centrul Bugetar de Administrare Creșe din municipiul Cluj-Napoca, Cantina de Ajutor Social și Pensiune și Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor din municipiul Cluj-Napoca;

Având avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. (3) lit. b), 39 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă Statul de funcții al Serviciului public de interes local - Centrul Bugetar de Administrare Creșe din municipiul Cluj-Napoca, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Statul de funcții al Serviciului public de interes local - Cantina de Ajutor Social și Pensiune din Cluj-Napoca, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă Statul de funcții al Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor din municipiul Cluj-Napoca, conform Anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea:

  • a) art. 2 din HCL nr. 374/26.08.2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a Statului de funcții ale Centrului Bugetar de Administrare Creșe din municipiul Cluj-Napoca, cu modificările și completările ulterioare;

  • b) art. I din HCL nr. 221/30.05.2008 privind modificarea și completarea Statului de funcții de la Cantina de Ajutor Social și Pensiune, cu modificările și completările ulterioare;

  • c) art. 4 din HCL nr. 258/12.05.2009 privind aprobarea Organigramei, Regulamentului de organizare și funcționare și a Statului de funcții ale Serviciului public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor din municipiul Cluj-Napoca.

Art. 5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Serviciul resurse umane, șefii serviciilor publice de interes local, menționate la art. 1, 2 și 3 din prezenta hotărâre și Direcția economică.

Nr. 205 din 25 mai 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA        ANEXA 1

CENTRUL BUGETAR DE ADMINISTRARE CREȘE la Hotărârea nr. 205-2010 COD FISCAL 19343123


STAT DE FUNCȚII

»

Pentru serviciul public CENTRU BUGETAR DE ADMINISTRARE CREȘE - municipiul Cluj-Napoca, precum și pentru creșele din subordinea acestuia


Nr. crt

Denumirea funcției

Nivelul studiilor

Clasa, Grad, Treapta

Numărul de posturi

Personal contractual cu atribuții la nivel de Centru Bugetar de Administare Creșe

1.

Director

S

IA

1

Serviciul Tehnic - Administrativ - Achiziții

Personal contractual cu atribuții la nivel de Centru Bugetar de Administrare Creșe

1.

Șef serviciu

S

IA

1

2.

Referent

M

4

3.

Muncitor calificat

G

6

Birou Economic-Juridic

Personal contractual cu atribuții la nivel de Centru Bugetar de Administrare Creșe

1.

Contabil Șef

S

IA

1

2.

Consilier juridic

S

1

3.

Inspector de specialitate

s

IA

1

4.

Referent

M

IA

3

Creșa nr. 3, Pavlov

Personal contractual cu atribuții la nivel de Centru Bugetar de Administrare Creșe

1.

Asistent medical principal

PL pediatrie

-

3

2.

Infirmieră

G

-

5

3.

îngrijitor

G

-

1

4.

Muncitor calificat bucătar

G

-

2

Creșa nr.6, Pasteur

Personal contractual cu atribuții la nivel de Centru Bugetar de Administrare Creșe

1.

Asistent medical principal

PL

pediatrie

-

1

A .

2.

Asistent medical

PL pediatrie

-

1

3.

Asistent medical licențiat

S

-

2          I H

3.

Infirmieră

G

-

\ o A WH

5.

Muncitor calificat bucătar

G

-Creșa nr.9 Mehedinți

Personal contractual cu atribuții la nivel de Centru Bugetar de Administrare Creșe

1.

Medic specialist

S

-

1

2.

Asistent medical principal

PL

Pediatrie

-

3

O

3.

Soră medicală principală

PL pediatrie

-

1

4.

Asistent medical

PL pediatric

-

1

5.

Asistent medical licențiat

S

-

1

6.

Infirmieră

G

-

17

7.

Muncitor calificat bucătar

G

-

2

Creșa CUG

Personal contractual cu atribuții la nivel de Centru Bugetar de Administrare Creșe

1.

Asistent medical principal

PL pediatrie

2

2.

Asistent medical

PL pediatric

2

3.

Infirmieră

G

7

4.

îngrijitor

G

1

5.

Muncitor calificat bucătar

G

1

Creșa Gheorgheni 11

Personal contractual cu atribuții la nivel de Centru Bugetar de Administrare Creșe

1.

Asistent medical principal

PL pediatrie

-

2

2.

Asistent medical

PL

pediatrie

-

1

3.

Infirmieră

G

-

5

4.

Muncitor calificat bucătar

G

-

1

Creșa Gheorgheni III

Personal contractual cu atribuții la nivel de Centru Bugetar de Administrare Creșe

1.

Asistent medical principal

PL pediatrie

-

3

2.

Infirmieră

PL

Pediatric

-

4

3.

îngrijitor

G

-

1

4.

Muncitor calificat bucătar

G

-

1

Creșa Grigorescu

Personal contractual cu atribuții la nivel de Centru Bugetar de Administrare Creșe

1.

Asistent med principal

PL pediatrie

-

2

2.

Asistent medical

PL pediatrie

-

1

3.

Infirmieră

G

-

7

4.

îngrijitoare

G

-

1

5.

Muncitor calificat bucătar

G

-

1

Creșa Manaștur III

Personal contractual cu atribuții la nivel de Centru Bugetar de Administrare Creșe

1.

Asistent med principal

PL pediatrie

-

3

2.

Asistent medical

PL pediatric

-

1

o

3.

Infirmieră

G

-

6

4.

îngrijitoare

G

-

1

Creșa Alvema

Personal contractual cu atribuții la nivel de Centru Bugetar de Administrare Creșe

1.

Asistent medical principal

PL pediatrie

1

2.

Asistent medical

PL pediatrie

1

3.

Infirmieră

G

3

4.

îngrijitor

G

1

5.

Muncitor calificat bucătar

G

1

Creșa nr. 1 săptămânală Baița

Personal contractual cu atribuții la nivel de Centru Bugetar de Administrare Creșe

1.

Medic primar

S

1

2.

Asistent medical principal

PL pediatrie

2

3.

Asistent medical licențiat

S

2

4.

Asistent medical

PL pediatrie

4

5.

Educator puericultor

PL pediatrie

1

6.

Infirmiera

G

15

7.

Îngrijitoare

G

4

8.

Muncit calificat bucătar

G

2

Creșa nr.8 săptămânală Meziad

Personal contractual cu atribuții la nivel de Centru Bugetar de Administrare Creșe

1.

Medic primar

S

1

2.

Asistent medical principal

PL pediatrie

2

3.

Asistent medical

PL pediatrie

2

4.

Asistent medical licențiat

S

1

5.

Educator puericulior

PL

2

6.

Infirmieră

G

14

7.

Îngrijitor

G

10

8.

Muncitor calificat bucătar

G

2

Creșa Studențească săptămânală

Personal contractual cu atribuții la nivel de Centru Bugetar de Administrare Creșe

1.

Soră medicala principală

M

1

9

3.

Asistent medical principal

PL pediatrie

1

Asistent medical

PL pediatrie

1

4.

Infirmieră

G

6

5.

îngrijitor

G

1

6.

Muncitor calificat bucătar

G

2

Creșa nouă (Patrocle)

Personal contractual cu atribuții la nivel de Centru Bugetar de Administrare Creșe

1.

Psihopedagog

S

1

2.

Asistent medical licențiat dietetician

S

1

3.

Asistent medical

PL pediatrie

4

4.

Educator puericultor

PL pediatrie

1

5.

Referent

M

2

6.

Infirmieră

G

14

7.

îngrijitor

G

5

8.

Muncitor calificat bucătar

G

1

România

Anexa 2 la Hotărârea nr. 205/2010


Județul Cluj

Municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local

STAT DE FUNCȚII

Cantina de ajutor social și pensiune, subordonată Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Compartimentul de muncă Denumirea funcției (clasă, grad, treaptă)

Nivel studii

Personal contractual

Total

din care:

conducere

execuție

Director

S

1

1

Șef serviciu

S

1

1

Inspector de specialitate I/A

s

1

1

Inspector de specialitate II

s

1

1

Referent 1/A

M

2

2

Referent I

M

2

2

Casier I

M

1

1

Muncitor calificat (bucătar, ospătar) I

G

23

23

Muncitor calificat (bucătar, ospătar) 11

G

3

3

Muncitor calificat (bucătar, ospătar) IV

G

11

11

Muncitor calificat (întreținere) I

G

2

2

Șofer I

G

1

1

Muncitor necalificat

G

1

1

Total:

50

2

48

Total funcții contractuale:

din care:

  • - de conducere:

  • - de execuție:

Total posturi:

50ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


Anexa 3 la Hotărârea nr. 205/ 2010


STAT DE FUNCȚII

Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor, subordonat Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca


Personal contractual

Nivel studii

Compartimentul de muncă

Denumirea funcției (clasă, grad, treaptă)

Total

Din care:

Conducere

Execuție

Director (inspector de specialitate I /A)

S

1

1

Serviciul Evidență și Administrare Parcări

Șef Serviciu- inspector specialitate 1/ A

S

1

1

Inspector de specialitate 11

S

4

4

Inspector I / A

M

3

3

Inspector I

M

2

2

Inspector II

M

6

6

Muncitor Calificat I

1 1

1

Compartimentul Financiar-Contabil, Salarizare

Inspector de specialitate I / A

S

2

2

Inspector de specialitate 11

s

1

1

Casier I

M

3

3

Compartiment Comunicare, Juridic, Investiții, CFP

Inspector de specialitate

S

1

1

Inspector de specialitate

s

1

1

Inspector de specialitate

s

1

1

Inspector de specialitate

s

1

1

Compartiment Administrativ-Aprovizionare

Inspector I

M

1

1

Muncitor calificat

1

1

Muncitor necalificat

2

2

Compartiment Tehnic

Inspector I

M

1

>

Muncitor Calificat

2

2Total funcții contractuale:

35

z s

/ <%-

din care:

/* /

- de conducere

2

h.i 1

- de execuție

33

1 G\

Total posturi serviciu public:

35Proiect avizat:

Primar,

Sorin Apostuîntocmit:

Șef Serviciu resurse umane,

Iosif Madru


ORGANIGRAMĂ

Serviciul public de interes local pentru administrarea parcărilor, Aprobată în ședința Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în data de 25 mai 2010