Hotărârea nr. 198/2010

Hotărârea 198/2010 - Alocarea sumei de 1.000.000 de lei la bugetul local pe anul 2010, în vederea susţinerii activităţilor instituţiilor şi ONG-urilor locale, conform anexei, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 1.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2010 în vederea susținerii activităților instituțiilor și ONG-urilor locale, conform anexei, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 1.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2010 în vederea susținerii activităților instituțiilor și ONG-urilor locale, conform anexei, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Molnos Lajos, Ioan Pop, Nicolcta Niculescu, Liviu Popa și Gheorghe Ioan Vușcan;

Analizând Referatul nr. 93101 din 04.05.2010 al Direcției Comunicare și relații publice prin care se propune alocarea sumei de 1.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2010 în vederea susținerii activităților instituțiilor și ONG-urilor locale, conform anexei, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă alocarea sumei de 1.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2010 în vederea susținerii activităților instituțiilor și ONG-urilor locale, conform anexei, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Direcția Comunicare și relații publice.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Adrian Popa


’opa


Contrasemnează: Secretarul ufunicipiului, Jr. Aurora/Tărmure

Nr. 198 din 11 mai 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 198/2010

ONG-URI SOCIALE

Nr. crt

INSTITUȚII DE CULTURĂ/ ONG-URI

TITLU PROIECT

SUMA ALOCATĂ

1

Uniunea Județeană a Pensionarilor Cluj

Sponsorizarea activității administrative

5000

2

Fundația de Binefacere Christian Community Ministries

Locuințe sociale-parteneriat

4000

3

Fundația Creștină Diakonia

îngrijiri Medico-Sociale și Paliative la Domiciliu în Cluj-Napoca

3500

4

Asociația pentru Solidaritate și Empatie Claudia Safta

Zâmbet de copil

18000

5

Asociația Filantropică Medical Creștină Christiana, filiala Cluj

Christiana - mereu în slujba aproapelui

20000

6

Asociația Caritatea Umanitar Internațională

Sărbătoare la 20 ani — "Caritatea"

2000

7

Prison Fellovvship România

Reintegrare și pregătire pentru viață a tinerilor

20000

8

Asociația Familia Regăsită

Vreau și eu copilărie

2000

9

Fundația Emanuel

Tabără de vară pentru copii "învață să dai mai departe"

2000

10

Asociația Little People România

Centrul comunitar de suport pentru voluntariat și dialog comunitar

2000

11

Fundația Dezvoltarea Popoarelor, filiala Cluj-Napoca

Centrul "Compania" pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă

2000

12

Fundația Creștină de Ajutorare

Prevent

4000

13

Fundația Ruhama

Schimb intergenerațional pentru formarea abilităților sociale la elevii din medii excluse social

2000

14

Asociația Națională a Interpreților Autorizați în Limbaj Mimico-Gestual

Participarea la conferința EFSLI 2010 "Sinergie - să înaintăm împreună"

6000

15

Fundația Română pentru Copii, Comunitate și Familie

JOOnior Park 2010, ediția a VllI-a

3000

16

Asociația    Femeilor împotriva Violenței -

ARTEMIS

Artă proactivă în comunitate în tandem cu toleranța zero la violență

5000

17

Societatea Română de Cancer

"Educație pentru prevenție - cancerul la sân "

3000

18

Asociația pentru Protejarea și Ajutorarea Handicapaților Neuro-Psihici

Centrul de Zi "Sf.Maria"

5000

19

Fundația Copii Fericiți

Conferința Națională "Educație - investiție pentru viitor", ediția I

2000

20

Fundația Caritabilă “Familia Sfântă”

Cheltuieli de întreținere și funcționare ale Fundației "Familia Sfântă", Policlinica fără plată

14000

21

Asociația Maghiară a Handicapaților Motori

întreținerea Căminului Social Sf. Camill din cadrul asociației

20000

Suma totală

144500

INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Nr. crt

INSTITUȚII DE CULTURĂ/ ONG-URI

TITLU PROIECT

SUMA ALOCATĂ

1

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Conferința Europeană de Știința Mecanismelor - EUCOMES 2010

5000

2

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

"Culturi și Tradiții"

4000

3

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Festivalul Național de Teatru Universitar Amator, ediția a lll-a

2000

4

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Săptămâna francofoniei la USA Ml7 Cluj-Napoca

3000

5

Academia de Muzica "Gheorghe Dinia"

Festivalul Studențesc de Operă "Viva Vox", ediția a Il-a

2000

6

Inspectoratul Școlar Județean prin Asociația pentru Sprijinirea Activităților Inspectoratului Școlar Județean

Histrioniada Liceenilor

2000

7

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj -Facultatea de Istorie și Filosofie

"Omul in societate, omul ca artist"

3000

8

Universitatea Babeș- Bolyai Cluj-Napoca

Determinanți ai nivelului activității fizice la adolescenții din municipiul Cluj-Napoca

2000

Suma totală

23000

INSTITUȚII DE CULTURĂ

Nr. crt

INSTITUȚII DE CULTURĂ/ ONG-URI

TITLU PROIECT

SUMA ALOCATĂ

1

Uniunea Scriitorilor din România, filiala Cluj

Scriitorul în cetate

20000

2

Arhivele Naționale Cluj în colaborare cu Asociația Arhiviștilor "David Prodan"

Arhivele Naționale din Cluj-Napoca — 90 de ani în serviciul comunității

4000

3

Filarmonica de Stat "Transilvania"

Festivalul Internațional "Toamna Muzicală Clujeană"

40000

4

Teatrul Maghiar de Stat Cluj

Festivalul Internațional de Teatru INTERFERENȚE, ediția a Il-a

12000

Suma totală

76000

REVISTE I)E CULTURĂ

Nr. crt

INSTITUȚII DE CULTURĂ/ ONG-URI

TITLU PROIECT

SUMA ALOCATĂ

1

Fundația Culturală Apostrof

Editarea și tipărirea revistei Apostrof

14000

2

Societatea Carpatină Ardeleană-Erdălyi Kărpăt Egyesiilct

Editarea revistei Erdelyi Gyopâr (Floarea de Colț)

5000

3

Asociația Culturală Helikon

Finanțarea în parte a cheltuielilor revistei Helikon pentru asigurarea apariției conform planului

14000

4

Liga Scriitorilor din România

Lumina Cărții

2000

5

Revista de cultură Tribună

Album "Cluj-Napoca fi ornamentele sale neștiute"

8000

6

Asociația de prietenie Korunk

Revista Korunk 2010

12000

7

Fundația Culturală Echinox

Revista Echinox - Istorie și prezent intercultural clujean

6000

8

Fundația Culturală și de Caritate pentru Protecția Patrimoniului Cultural Național "Carpatica"

Revista ORAȘUL- Cluj-Napoca

2000

Suma totală

63000

FESTIVALURI ȘI EVENIMENTE

Nr. crt

INSTITUȚII DE CULTURĂ/ ONG-URI

TITLU PROIECT

SUMA ALOCATĂ

1

Societatea Culturală "Lucian Blaga"

Festivalul Internațional "Lucian Blaga"

20000

2

Filiala Interjudețeană Cluj-Bistrița a Uniunii Artiștilor Plastici din România

Salonul Anual de Artă Plastică și Decorativă si Decernarea Premiilor Anuale ale Filialei Interjudețene Cluj-Bistrița a U.A.P.

2000

3

Asociația Artiștilor Plastici Cluj

“Pădurea cu reflexe de argint" — tabără de creație cu două serii de participanți

3000

4

Asociația Kolozsvăr Tarsăsâg

Zilele Clujului. Comunitate și Cultură

3000

5

Fundația Video Pontes

Statuia lui Matei Corvin renăscută

3500

6

Fundația Culturală TerrArmonia, filiala Cluj

Icoane muzicale - tradiție și actualitate

12000

7

Asociația "Bogăncs-Zurbolo Egyesiilet"

A 25-a Aniversare a Ansamblului de Dansuri Populare Bogfancs

3000

8

Asociația Amici Artis

Festivalul "Ladea", ed. aXII-a

2000

9

Asociația Culturală "Cetatea Albă"

Transilvania Jazz Festival, ed. alV-a

2000

10

Asociația Epigramiștilor Clujeni "Satiricon"

Festivalul Național "Eterna Epigramă"

5000

11

Asociația Kelemen Lajos pentru Ocrotirea Monumentelor

Expoziție fotografică documentară despre valorile patrimoniului construit al municipiului Cluj-Napoca

3000

12

Ansamblul Folcloric "Crăișorul" al Sindicatului Liber al Salariaților din Administrația Locală "Civitas"

Păstrarea și promovarea folclorului și a obiceiurilor tradiționale

5000

13

Societatea Culturală    "Avram Iancu" din

România

Istorie și Tradiții in Munții Apuseni

5000

14

Asociația Culturală "Românașii" din Cluj-Napoca

Festivalul "Primăvara românașilor", ediția a 111-a

4000

15

Asociația Trompetiștilor din România, Cluj-Napoca

Festivalul muzicii de cameră-interpretare- al formațiilor muzicale instrumentale din armată

10000

16

Fundația Civitas pentru Societatea Civilă, Filiala Cluj

vvwH’. ongcluj.ro

2000

17

Asociația pentru Adevărul Revoluției din Județul Cluj

Comemorarea a 21 de ani de la Revoluția din Decembrie 1989

10000

18

Fundația Jakabffy Elemer Alapitvăny

Istoria contemporană a Clujului.Organizarea de trei seminarii științifice interdisciplinare

2000

19

Asociația Flauto Dolce-Passamezzo

Festival internațional de muzică barocă Cluj 2010

2000

20

Asociația Artlink

Festivalul TEMP D' IMAGES, ediția a IlI-a

4000  '

21

Societatea Muzeului Ardelean Cluj-Napoca

Conferința Științifică Internațională "Conferința Științifică a Tinerilor Cercetătorilor din Domeniul Tehnic", ediția aXV-a

4000

22

Societatea Română Mozart Cluj-Napoca

Festivalul Internațional Mozart, ediția a XX-a

2000

23

Fundația Sigismund Toduța

Concurs Internațional de Interpretare "Sigismund Toduța", ediția a Vl-a

2000

24

Asociația pentru      Promovarea Filmului

Românesc

Festivalul Internațional de Film Transilvania, ediția a IX-a

400000

25

Asociația Culturală Acces

Reciclarea, un VERDE necesar!

3000

26

Fundația Transilvania Trust

Curs postuniversitar de specializare in reabilitarea patrimoniul construit

3500

27

Asociația „Pro Janos Zsigmond”

Concurs de Fizică Experimentală Kormoczi Janos

3000

28

Asociația de Chitară TRANSILVANIA

Festivalul Internațional de Chitară TRANSILVANIA

2000

29

Asociația Filmtctt

Festivalul Filmtettfest, ediția a X-a

3000

30

Filiala Județeană Cluj a Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere

Mi hai Viteazul -410

3000

31

Fundația Sapientia

Festivalul Internațional al Filmului Studențesc FfeST 2010 (ediția a IV-a)

2000

32

Fundația Culturală Napsugăr

30 de ani de la prima apariție a revistei pentru copii "Szivărvâny"

2000

33

Fundația Areopagus

Tineri 'împotriva crizei - atelier pentru lideri de tineret

2,000

34

Asociația Unusual Suspects Media

Muzica împotriva violenței

3,000

35

Asociația Bridge Language Study House

Program de training lingvistic pentru sprijinirea reconversiei profesionale a șomerilor

3,000

36

Asociația Culturală Szarkalâb

Festivalul Folcloric de Primăvară, ediția aV-a, 2010

3000

37

Fundația Bibliotecară licitai Găspâr

Festivalul Internațional de Folclor "Sfântul Ștefan", ediția a XII-a, 2010

7,000

38

Asociația Grupul Local BEST

EBEC 2010 Cluj-Napoca (European BEST Engineering Competition) - competiție europeană de inginerie

7,000

39

Federația Fabrica de Pensule

Fabrica de Pensule - centrul de artă și cultură contemporană

3,000

40

Centrul de Voluntariatului Cluj-Napoca

Forța voluntariatului în Cluj-Napoca

3,000

41

Asociația Folclorică SOMEȘUL NAPOCA

Punerea în valoare a rolului tradițiilor românești privind stabilirea și promovarea identității noastre culturale și naționale prin prezența Ansamblului folcloric SOMEȘUL NAPOCA din cadrul asociației noastre la activități culturale municipale, festivaluri internaționale precum și editarea unor lucrări de specialitate în domeniu

3,500

42

Uniunea Folclorică Transilvană

De la tinerețe pân' la bătrânețe, în spiritul valorilor tradiționale românești

3,000

43

Asociația Claudiopolis

20 de ani in slujba comunității

7,000

44

Asociația Society for Contemporary Art Remastering/Asociația S.C.A.R./Society for Contemporany Art Remastering Association

Cluj-Napoca: punct major în circuitul cultural turistic internațional

2,000

45

Asociația pentru Reactivarea Mediului Antropic Avansat

Concurs Urbanistic "Europan 11 la Cluj" - faza organizare

10,000

46

Asociația Fundament

Academia Transilvania a Tinerilor Cercetătorilor, ediția a Il-a

3,000

47

Asociația Națională de Tineret Dăvid Ferenc

Programele cultural-religioase ale ANTDF in Cluj-Napoca

3,000

48

Fundația Tranzit - Tranzit Alapitvăny

Organizarea Festivalului de Artă Contemporană "Zilele Tranzit -2010"

4,000

49

Terra Incognita Ong

Exploratorul — de la ghețarul Scărișoara la ghețurile Antarcticii -pe urmele savantului explorator Emil Racoviță

10000

50

Erdelyi Kârpât Egyesulet-Kolozsvar 1891 (Societatea Carpatină Ardeleană - Cluj 1891)

Făget 2010 - poteca tematică, interpretativă, bandă albastră

2000

51

Fundația Europeană pentru Cultură Urbană

Festivalul Internațional al Filmului de Comedie „Comedy Cluj 2010"

10000

Suma totală

620500

ONG-URI STUDENȚEȘTI ȘI DE TINERET

Nr. crt

INSTITUȚII DE CULTURĂ/ ONG-URI

TITLU PROIECT

SUMA ALOCATĂ

1

Consorțiul Studenților din România

Campus Fest

15000

2

Asociația Tineretului Român Unit

Tineri pentru comunitate

3000

3

Organizația Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai

Urban Fest 2010, ediția a IlI-a

8000

4

Organizația Studenților Mediciniști din Cluj

"Medicalis 2010", ediția a Xl-a, Congres Internațional pentru Studenți și Tineri Mediciniști

3000

5

"Donează! Sângele tău poate salva vieți!"

2000

6

Uniunea Studențească Maghiară din Cluj

Conferința Științifică Studențească din Transilvania, ediția a Xlll-a

2000

7

Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români, filiala Cluj-Napoca

"Lumea copiilor" - activități recreative și educative extrașcolare

2000

8

Organizația Studenților din Universitatea Tehnică Cluj-Napoca

Festivalul Universității Tehnice

4000

9

Grupul de Inițiativă Basarabeană din Cluj

Comunică și cunoaște, ediția a Vil-a

5000

10

Festivalul Bucovina

7000

11

Consorțiul Organizațiilor Studențești din Cluj

Luna Studentului Clujean

15000

12

Fundația "Educație pentru Libertate"

Tabără de artă pentru copii

2000

13

Asociația Tectum

Mobilizarea tinerilor prin activități de sport clujene

3000

14

Organizația Studenților de la Știința și Ingineria Materialelor Cluj

SIMTECH

2000

Suma totală

73,000

TOTAL

1000000