Hotărârea nr. 172/2010

Hotărârea 172/2010 - Atribuirea de denumiri unor străzi noi din municipiul Cluj-Napoca.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind atribuirea de denumiri unor străzi noi din municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea de denumiri unor străzi noi din municipiul Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 63902 din 03.05.2010 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune atribuirea de denumiri unor străzi noi din municipiul Cluj-Napoca;

Văzând Avizul nr. 22/2009 al Comisiei județene de atribuire a denumirilor Cluj și Anexa ce cuprinde denumirile avizate de comisie;

Reținând prevederile Legii nr. 48/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri;

Avînd în vedere avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit.”c", al. 5 lit. "d", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. L - Se aprobă atribuirea denumirilor unor străzi din municipiul Cluj-Napoca, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană și Direcția tehnică.

Nr. 172 din 11 mai 2010
(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca Direcția Urbanism și dezvoltare urbană

Anexă

la Hotărârea nr. 172/2010


Lista denumirilor de străzi atribuite

Nr.

Localizare

Denumire

Observații

crt.

propusă

Cartier Borhanci

1

între str. Uranus și str. Eclipsei, la nord de str. Ncptun

Str. Mercur

P.U.D. locuințe unifamiliale, beneficiar: Coroian Gherasim, aprobat prin Hotărârea nr. 368/2004

Denumiri avizate de Comisia județeană de atribuire a denumirilor Cluj, cu Avizul nr. 22/2009

5

I .a nord de str.

Str. Smaranda

Soporului

Brăescu


P.U.D. locuințe familiale, beneficiari: Boilă

Matei și Boilă Tudor, aprobat prin

I lotărârea nr. 509/2008


Cartier Făget

2

Din str. D.D. Roșea, spre nord-est

Aleea Constantin

Silvestri

P.U.D. locuințe, beneficiari: Cojocaru Iuric și Găzdac Marcel, aprobat prin Hotărârea nr. 422/2004

o

3

Din str. D.D. Roșea, spre nord-est

Aleea Sabin

Drăgoi

P.U.D. locuințe, beneficiari: Cojocaru Iurie și Găzdac Marcel, aprobat prin Hotărârea nr. 422/2004

4

Din str. D.D. Roșea, spre nord-est

Aleea Pataki

Sâmuel

P.U.D. locuințe, beneficiar: Cîmpean

Sergiu, aprobat prin I lotărârea nr. 13/2007

Zona Sopor

Zona Dealul Si. Gheorghe

6

La nord de b-dul

Str. Carlo

Muncii, pe dealul

Sf. Gheorghe

Goldoni

P.U.Z. Valea Fânațelor - Dealul Morii -

Dealul Sf. Gheorghe, beneficiară: Asociația de proprietari Măgura, aprobat prin Hotărârea nr. 519/2009

lcx.IB/I.B.