Hotărârea nr. 169/2010

Hotărârea 169/2010 - Alocarea sumei de 8.400 lei de la bugetul local pe anul 2010 pentru organizarea manifestărilor dedicate Zilelor oraşului Pécs, Ungaria, la Cluj-Napoca, în perioada 6-8 mai 2010, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 8400 lei de la bugetul local pe anul 2010 pentru organizarea manifestărilor dedicate Zilelor orașului Pecs, Ungaria, la Cluj-Napoca, în perioada 6-8 mai

2010, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 8400 lei de la bugetul local pe anul 2010 pentru organizarea manifestărilor dedicate Zilelor orașului Pecs, Ungaria, la Cluj-Napoca, în perioada 6-8 mai 2010, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca-proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Brîndușa Alina Mândru, Ioan Horea Florea, Claudiu Teofil Peter, Ioan Gheorghe Vușcan și Arthur-Roland El-Hayes;

Analizând Referatul nr. 77082/107/13.04.2010 al Biroului Relații și informații externe prin care se propune alocarea sumei de 8400 lei de la bugetul local pe anul 2010 pentru organizarea manifestările dedicate Zilelor orașului Pecs, Ungaria, la Cluj-Napoca, în perioada 6-8 mai 2010, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 și 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 8400 lei de la bugetul local pe anul 2010 pentru organizarea manifestărilor dedicate Zilelor orașului Pecs, Ungaria, la Cluj-Napoca, în perioada 6-8 mai 2010, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Biroul Relații și informații externe.

Nr. 169 din 20 aprilie 2010

Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi