Hotărârea nr. 155/2010

Hotărârea 155/2010 - Prelungirea Contractului de asociere nr. 299/27.05.2004, pentru spaţiul cu altă destinaţie situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Govora f.n.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea Contractului de asociere nr. 299/27.05.2004 pentru spațiul cu altă destinație, situat în

municipiul Cluj-Napoca, str. Govora f.n.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea Contractului de asociere nr. 299/27.05.2004 pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Govora f.n., în incinta Capelei Mănăștur, deținut de Bagy-Balog Iosif - persoană fizică autorizată - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Radu-Marin Moisin, Nicoleta Niculescu, Horea Ioan Florea, Csoma Botond, Gheorghe Vușcan și Claudiu Teofil Peter;

Analizând Referatul nr. 72729 din 08.04.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune prelungirea Contractului de asociere nr. 299/27.05.2004 pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Govora f.n., deținut de Bagy-Balog Iosif - persoană fizică autorizată, spațiu în suprafață de 21 mp;

Reținând avizul Comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

ARI. 1 - Se aprobă prelungirea duratei Contractului de asociere nr. 299/27.05.2004, până la data de

31.12.2010, pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca. str.

Govora f.n., în suprafață de 21 mp. deținut de Bagy-Balog Iosif - persoană fizică autorizată.

ART.2 - Cota de asociere de 300 lei/lună, indexabilă cu rata inflației, va fi achitată de la data expirării Contractului de asociere nr. 299/27.05.2004.

ART.3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.Nr. 155 din 20 aprilie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)