Hotărârea nr. 153/2010

Hotărârea 153/2010 - Prelungirea Contractului de asociere nr. 324/26.04.2005, pentru spaţiul cu altă destinaţie situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 27.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ -NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea Contractului de asociere nr. 324/26.04.2005 pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Napoca nr. 27

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea Contractului de asociere nr. 324/26.04.2005 pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Napoca nr. 27. deținut de Societatea Cooperativa Meșteșugărească Foto Optica - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Radu-Marin Moisin, Nicoleta Niculescu. Horea Ioan Florea, Csoma Botond. Ghcorghe Vușcan și Claudiu Teofil Peter;

Analizând Referatul nr. 72770 din 08.04.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune prelungirea Contractului de asociere nr. 324/26.04.2005 pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 27, deținut de Societatea Cooperativa Meșteșugărească Foto Optica, în suprafață de 48,91 mp + 14 mp curte aferentă;

Reținând avizul Comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aprobă prelungirea Contractului de asociere nr. 324/26.04.2005, până la data de 31.12.2010. pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Napoca nr. 27, în suprafață de 48.91 mp + 14 mp. curte aferentă, având destinația de atelier optică-rcparații și cabinet oftalmologie, deținut de Societatea Cooperativa Meșteșugărească Foto Optica.

ART.2 - Cota de asociere de 3700 lei/lună, indexabilă cu rata inflației, va fi achitată de la data expirării Contractului de asociere nr. 324/26.04.2005.

ART.3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și

Nr. 153 din 20 aprilie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)