Hotărârea nr. 152/2010

Hotărârea 152/2010 - Prelungirea Contractului de asociere nr. 254/18.02.2002, pentru spaţiul cu altă destinaţie situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Haşdeu nr. 4.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind prelungirea Contractului de asociere nr. 254/18.02.2002,

pentru spațiul situat în municipiul Cluj-Napoca. str. B. P. Hasdeu nr. 4

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de asociere nr. 254/18.02.2002- proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Radu-Marin Moisin, Nicoleta Niculescu, Florea Ioan Horea. Csoma Botond, Gheorghe Ioan Vușcan și Claudiu Teolil Peter;

Analizând Referatul nr. 72664 din 08.04.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune prelungirea Contractului de asociere nr. 254/18.02.2002 pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. B. P. Hasdeu nr. 4. deținut de S.C. Spider SRL;

Reținâd avizul Comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - Se aprobă prelungirea Contractului de asociere nr. 254/18.02.2002, de la data expirării contractului, până la data de 31.12.2010. pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca. str. B. P. Hasdeu nr. 4. deținut de S.C. Spider S.R.L., în suprafață de 170 mp.

ART.2 - Cota de asociere de 3200 lei/lună, indexabilă cu rata inflației, va fi achitată de la data expirării Contractului de asociere nr. 254/18.02.2002.

ARTĂ - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.


Nr. 152 din 20 aprilie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)