Hotărârea nr. 14/2010

Hotărârea 14/2010 - Prelungirea unor contracte de închiriere.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

Hotărâre

privind prelungirea unor contracte de închiriere

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere -proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Radu-Marin Moisin, Horea Ioan Florea. Nicoleta Niculescu, Csoma Botond. Ioan Gheorghe Vușcan și Claudiu Teofil Peter;

Analizând Referatul nr. 7443/12.01.2010 din 12.01.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune prelungirea unor contracte de închiriere;

Reținând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36. 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă prelungirea unor contracte de închiriere pentru spațiile cu altă destinație, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Durata prelungirii este până la data de 30.06.2010, de la data expirării.

Contractele încetează de drept la momentul predării spațiului către revendicator, pentru spațiile aflate în această situație.

Art.3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 14 din 26 ianuarie 2010

( Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Anexă la Hotărârea nr. 14/2010


I. Lista spațiilor revendicate ale căror contracte de închiriere au fost prelungite până la data de 30.06.2010

Nr. crt.

Titular contract de închiriere

Adresa spațiului

Suprafața (mp)

Chirie, conform HCL nr. 238/2009

Data expirării

Termenul închirierii

1.

S.C. Dalibri Com S.R.L.

str. Baba- Novac nr.

8

120

1.443,52

12.12.2009

30.06.2010

2.

S.C. Dalibri Com S.R.L.

str. Baba-Novac nr.

8

24.85

750,54

12.12.2009

30.06.2010

3.

Dr. Tudoran Alexandru

str. Horea nr. 16

56,11

577,78

31.12.2009

30.06.2010

4.

Spitalul Clinic Judetan

str.V. Babeș nr. 9

359,44

122,2

31.12.2009

30.06.2010

5.

Spitalul Clinic Judetan

str. Moților nr. 2

132,05

44.89

31.12.2009

30.06.2010

6.

Budai Oliver

str. Universității nr. 3

6,8

15,5

31.12.2009

30.06.2010

7.

Dr. Boloșiu Horațiu

Str. I.Maniu nr. 1-3

47,1

541,76

31.12.2009

30.06.2010

8.

Benk Irina

P-ța Unirii nr. 14

14,76

100,12

31.12.2009

30.06.2010

9.

S.C. LB Meteor S.R.L.

B-dul Eroilor nr.29

367,22, cota

Statului Roman

50%

3.898,36

31.12.2009

30.06.2010

10.

S.C. Tass Start ’94 S.R.L.

Str. Republicii nr.13

12,24

359,35

31.12.2009

30.06.2010

12.

Sfârlea Dumitru

P-ța A. lancu nr.4

19,74

147.43

31.12.2009

30.06.2010

13.

S.C. Belmont S.R.L.

Str. Dorobanților

nr. 16

82,65

906,18

31.12.2009

30.06.2010

14.

S.C. Apicola S.R.L.

P-ța A. lancu nr. 13-15

54,7

1086,9

27.11.2009

30.06.2010

15.

S.C. Nelycom S.R.L.

B-dul Eroilor nr.13

54,74

1.343,58

31.12.2009

30.06.2010

16.

S.C. Matei Corvin Restaurant S.R.L.

Str. Memorandumului nr.2

100,93

1.638,8

31.12.2009

30.06.2010

31.12.2009

17.

SCM Electromecanica

Str. Steluței nr.5

196

1.327,03

jU.Uo.zUlU

18.

SCM Electromecanica

Str.I. Măcelaru nr.3

402,67 cota

Statului Roman

2.606,97

31.12.2009

30.06.2010

19.

S.C. Tosca Import

Export S.R.L

Str. R. Ferdinand

nr. 11

107,58

1.611,53

31.12.2009

30.06.2010

20

Borș Felicia

Str.Napoca nr.27

8,62

119,95

31.12.2009

30.06.2010

21.

S.C. Napocom S.A.

Str.Traian nr. 10

43,84

1.321

12.12.2009

30.06.2010

22.

As. Inginerilor

Energeticieni

Str.A.Pann nr.26

95,33 cota

Statului Roman

75%

62,5

12.12.2009

30.06.2010

23.

S.C. Someș Cafe Bar

Boema

Str. I. Maniu nr. 1-3

216,32

6.189,4

31.12.2009

30.06.2010

24.

Bartha Balint

Str.Paris nr.36

115,9

987,5

31.12.2009

30.06.2010

25.

Flora S.A.

B-dul Eroilor nr.48

108,64

2.879,52

31.12.2009

30.06.2010

II. Lista spațiilor nerevendicate ale căror contracte de închiriere au fost prelungite până la data de 30.06.2010


Nr. crt..

Titular contract de închiriere

Adresa spațiului

Suprafața (mp)

Chirie, conform HCL nr.23 8/2009

Data expirării

Termenul închirierii

1.

Unirea Romilor

Str. Traian nr. 15

30,95

15,47

31.12.2009

30.06.2010

2.

S.C. Florina Import Export S.R.L.

B-dul 21 Decembrie

1989 nr.3

66,6

657,63

31.12.2009

30.06.2010

3.

Fundația Culturală

Armonia

B-dul 21 Decembrie

1989 nr.4-6

126,99

63,49

31.12.2009

30.06.2010

4.

As. Hans Spalinger

Str. V. Pârvan nr.8

152,55

194,8

31.12.2009

30.06.2010

5.

Laborator dentar

P-ța Unirii nr.25

86,87

582,89

31.12.2009

30.06.2010

6.

Aeroclubul României

Str. R. Ferdinand nr.29

54,86

27,33

31.12.2009

30.06.2010

7.

Teatrul Maghiar de Stat

Str. E. Isac nr. 24

194,38

97,19

31.12.2009

30.06.2010

8.

Teatrul Maghiar de Stat

Str. E. Isac nr.24

57,7

28,9

31.12.2009

30.06.2010

9.

Luminița Scorobete

Vlasin

str. S.Micu nr. 12 A

73,22

36,61

31.12.2009

30.06.2010

10.

Editura Kriterion

Str.S. Micu nr. 12A

54,79

27,4

31.12.2009

30.06.2010

11.

F.F.E.E. Electrica Furnizare Transilvania Nord S.A.

Str. S.Micu nr.2

211

10.272.4

31.12.2009

30.06.2010

12.

Fundația Pro Christianus

B-dul Eroilor nr.20

105

52,5

31.12.2009

30.06.2010

13.

Clubul Sportiv

Municipal

P-ța Unirii nr.22

161,37

122,81

31.12.2009

30.06.2010

14.

Partidul Conservator

B-dul Eroilor nr.21-

23

24,05

12,3

31.12.2009

30.06.2010

15.

Comunitatea Elena -

Filiala Cluj

B-dul Eroilor nr.21-

23

23,19

11,6

31.12.2009

30.06.2010

16.

UAP Cluj Bistrița

Str. Universității nr. 1

86,36

43,18

01.01.2010

30.06.2010

17.

UAP Cluj Bistrița

Str.Universității nr. 1

108,73

108,73

31.12.2009

30.06.2010

18.

LJAP Cluj Bistrița

B-dul Eroilor nr.4

43,57

99,34

01.01.2010

30.06.2010

19.

UAP Cluj Bistrița

B-dul Eroilor nr.4

12,76

29,09

01.01.2010

30.06.2010

20

UAP Cluj Bistrița

Str.Brassai nr.7

387,09

749,68

31.12.2009

30.06.2010

21.

UAP Cluj Bistrița

Str.Brassai nr.7

193,64

391,44

31.12.2009

30.06.2010

22.

UAP Cluj Bistrița

Str.Bolyai nr.4

66,27

115,84

01.01.2010

30.06.2010

23.

UAP Cluj-Bistrița

Str.Albac nr.25

26,67

55,93

01.01.2010

30.06.2010

24.

Tătaru Alexandru

Str.V. Babeș nr. 10

16,29

218,32

31.12.2009

30.06.2010

25.

As. de Proprietari

Republicii nr. 12

Str. Republicii nr.12

33,4

261,86

31.12.2009

30.06.2010

26.

Compania de Apă Someș S.A.

B-dul 21 Decembrie

1989 nr.108

414

9.328

31.12.2009

30.06.2010

27.

Compania de Apă Someș S.A.

Str.A. Vlaicu nr.78

55,4

1.429,7

31.12.2009

30.06.2010

28.

Compania de Apă Someș S.A.

Str. Oașului nr. 127

151,03

2.863,7

31.12.2009

30.06.2010

29.

Compania de Apă Someș S.A.

Str. Deltei nr.l 1

90,84

1.030,9

31.12.2009

30.06.2010

30.

Compania de Apă Someș S.A.

Str. Horea nr.81

95,81

751,15

31.12.2009

30.06.2010