Hotărârea nr. 13/2010

Hotărârea 13/2010 - Prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţiile cu destinaţia de cabinete medicale.


Hotărâre

privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spațiile cu destinația de cabinete medicale

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Radu-Marin Moisin, Horea Ioan Florea, Nicoleta Niculescu, Csoma Botond, Ioan Gheorghe Vușcan și Claudiu Teofil Pcter;

Analizând Referatul nr. 7440/12.01.2010 din 12.01.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune prelungirea unor contracte de închiriere pentru spatiile cu destinația de cabinete medicale;

Reținând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Art.l - Se aprobă prelungirea unor contracte de închiriere pentru spațiile cu destinație de cabinete medicale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Durata prelungirii este până la data de 31.12.2010. de la data expirării.

Contractele încetează de drept la momentul predării spațiului către revendicator,

pentru spațiile aflate în această situație.

Art.3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Adrian Țopa


Contrasemnează:Nr. 13 din 26 ianuarie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Anexă la Hotărârea nr. 13/2010


Lista spațiilor cu destinația de cabinete medicale ale căror contracte de închiriere au fost prelungite până la data de 31.12.2010

Nr. crt..

Titular contract de închiriere

Adresa spațiului

Suprafața (mp)

Chirie, conform HCL nr.238/2009

Data expirării

Termenul închirierii

1.

Cabinet medical -medic de familie dr.Nagy Elena

str.Dunării nr. 52

61.66

20,96

31.01.2010

31.12.2010

2.

Cabinet medical -medic de familie dr.Peter Ana și Jutea Simona

Str. Dunării nr. 52

62,58

21,27

31.01.2010

31.12.2010

3.

Cabinet medical -medic de familie dr. Lupu Mihail și Rusu Octavian

Str. A. Vlaicu nr. 38

80,03

27,3

31.01.2010

31.12.2010

4.

Cabinet medical -medic de famile dr. Grecu Simona

Str. Dâmboviței nr. 20

64,05

21,77

31.01.2010

31.12.2010

5.

Cabinet medical -medic de familie dr. Corpodean Otilia

Str. Pasteur nr. 60

272,85

92,76

31.01.2010

31.12.2010

6.

Cabinete medicale-medici de familie dr. Bechet Sorina s.a

Str. Pasteur nr.58

264,34

89,97

12.12.2009

31.12.2010

7.

Cabinete medicale -medici de familie grupate Pro Medica Grup

Str. Izlazului nr. 18

467,56

158,97

31.01.2010

31.12.2010

8.

Cabinet medical -medic de familie dr. Popovici Delia și Marino Maria

Str. G. Bruno nr. 26

145,42

49,44

31.01.2010

31.12.2010

9.

Cabinet medical -medic de familie dr. Decean Liana și Robotin Adriana

Str. G. Bruno nr. 26

75,63

25,71

31.01.2010

31.12.2010

10.

Cabinet medical -medic de familie dr. Catinas Elena

Str. Puietilor nr. 4

55,26

18,78

31.01.2010

31.12.2010

11.

Cabinet medical -medic de familie dr.Pop Sorina

Str.Puieților nr. 4

55,65

19,26

31.01.2010

31.12.2010

12.

Cabinet medical -medic de familie dr.Ghiurițan Livia și Baldi Luminița

Str. Crinului nr. 9

65,03

22,11

31.01.2010

31.12.2010

13.

Cabinet medical -medic de familie dr.Enedy Maria și Brendea Mihaela

Str. Crinului nr. 9

65,03

22,11

31.01.2010

31.12.2010

Cabinet medical -

B-dul 21 Decembrie

106,94

36,35

31.01.2010

31.12.2010

14.

medic de familie dr

Vlasie D., Costiug E. ș.a.

1989 nr. 30

15.

Cabinet medical -medic de familie dr. Seraficeanu A., Barbu A. s.a.

P-ța M. Viteazul nr. 9A

108,06

36,74

31.01.2010

31.12.2010

16.

Cabinet stomatologic dr. Anghel Mihaela, Neamtu Daniela s.a.

Str.Horea nr.40

36,96

443,45

12.12.2009

31.12.2010

17.

Cabinet medical dr. de familie dr. Rusu Laura

Str. Plopilor nr.60

63,56

21,61

31.12.2009

31.12.2010

18.

Cabinet medical -medic de familie dr. Peter A. si Jutea S.

Str. Dunării nr.52

62,58

21,27

12.12.2009

31.12.2010

19

Cabinet medical -medic de famile dr.

Nagy E.

Str. Dunării nr.52

62,58

21,27

12.12.2009

31.12.2010