Hotărârea nr. 124/2010

Hotărârea 124/2010 - Acordarea „Diplomei de aur” şi a unui premiu de câte 500 lei, de la bugetul local pe anul 2010, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, conform Hotărârii nr. 32/2010.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI C L U J-N A P O C A

HOTÂRÂRE

privind acordarea “diplomei de aur” si a unui premiu în valoare netă de câte 500 Ici, de la bugetul local, pe anul 2010, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, conform Hotărârii nr. 32/2010

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea unei “diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 500 lei, de la bugetul local pe anul 2010. conform Hotărârii nr. 32/2010. celor 100 cupluri clujene, din anexă, care au împlinit 50 ani de căsătorie neîntreruptă - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Anastase Claudia, Cătâniciu Steluța-Gustica. Chiorean Brîndușa-Alina. Chira Manucl. Csoma Botond, El Ilayes Arthur-Roland, Horea loan-llorea, Gliga Horin-Valentin. Irsav Miklos. Lâszlo Attila, Lăpușan Rcmus-Gabricl, Marcu Vallăr. Moisin Radu-Marin, Molnos Lajos. Niculescu Nicoleta, Pântea Petru-Iacob. Peter Teofil-Claudiu. Pop loan. Popa Adrian. Popa Liviu. Rațiu Radu-Horin. Sandii Mihai, Somogyi Gyula. Suciu Marcelus-Lucian, Șurubaiu Gheorghe. Tomoș Constantin loan. Vușcan Gheorghe-loan:

Analizând Referatul nr. 56952/313 din 17.03.2010 al Serviciului stare civilă, prin care se propune acordarea “diplomei de aur" și a unui premiu în valoare netă de câte 500 lei. din bugetul local pe anul 2010, conform Hotărârii nr. 32/2010, celor 100 cupluri clujene, din anexă, care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă;

Văzând avizul comisiei de specialitate:

Potrivit dispozițiunilor ari. 36, 39 al. (2) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificăiile și completar le ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă acordarea “diplomei de aur* și a unui premiu în sumă netă de câte 500 Ici . de la bugetul local pc anul 2010. celor 100 cupluri clujene, care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, la data depunerii cererii, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică. Direcția relații comunitare și turism și Serviciul stare civilă.
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


Anexa la llotararea nr. 124/2010


TABEL NOMINAL

cuprinzând cererile depuse pentru acordarea premiului la 50 căsătorie neîntreruptă


de ani de


Nr crt

1

Nume familie soți

Prenume soț

Prenume soție

ANA

ȘTEEĂNUȚ

TEODOR

2

ȘUTEU

GEORGE

AURORA

3

AȘTILEAN

IOAN

ANA

4

ADALINEAN

IULIIJ

AURELIA

~T~

ALB

EMIL-VASILE       MARIA

ALBERT

IOAN

LUCREȚIA

7

ANDREICA

VASII.E

LUCREȚIA

8

ANTONESCU

MIREL

OLGA

9

BACIU

IOAN

MARIA

10

BAC7.ONI

ERNEST

MARIA-EVA

11

BÂGÂREANU

IOSIF

ILEANA

12

BICHIȘ

PA VEL

RAVECA

13

BOGDAN

VAS1LE

MARIA

14

BONCEA

IOAN

VIORICA

15

BORA

ALEXANDRU

ELVIRA

16

BOTIȘ

CONSTANTIN

MARGARETA

17

BUIIÂTEL

TEODOR

RAVECA

18

BUNGÂRDEAN

AUGUSTIN

MARIA

19

BURNAR

GHEORGHE

ELENA

20

CÂMPEAN

GHEORGHE

LUCREȚIA

21

CÂRMUZ

GHEORGHE

ILEANA

22

CENTEA

CONSTANT1N-LIV1U

ANA-MARIA

_

23

CHEȚAN

MARIAN

LUCREȚIA

24

CIIINDRIȘ

VASII.E

MARIA

25

CHIOREAN-SIMA

GHEORGHE

PA MEI A

26

CHIRA

ZAHARIE

ELISABETA

27

CÎMPEAN

VALER

ELENA

28

CIMPOESCU

DUMITRU

ELISABETA

29

COBZAȘ

VASILE

ANA

30

COZMA

AUREL            1 AURA

31

CRĂCIUN

VASILE

ANA


Data căsătoriei

25.01.1960

16.02.1960  • 26.12.1959

  • 23.12.1959

15.02.1960

22.01.1960

76 10 1950

22.01.1960

27.02.1960

16.01.1960

16.02.2019

18.01.1960

27.02.1960

27.02.1960

07.02.1960

25.02.1960

26.01.1960

29.02.1960

16.06.1958

14.02.1959

02.05.1960

18.02.1960

26.01.1960


Nr crt

Nume familie soți

Prenume soț

Prenume soție          Data căsătorie

32

CREȚU

AUGUSTIN

AURELIA

21.01.1960

33

CRISTEA

NICOLAE

ANA

18.02.1960

34

CRISTEA

VAS1LE

SOFRONIA

07.01.1960

35

DARAI

ALEXANDRU

GYONGYI

01.02.1960

36

DEZSO

MIHAI

ELISAVETA

29.02.1960

37

DOBOȘ

ROMULUS

ISTINA

11.02.1960

38

DOBROTÂ

TOMA-MIRCEA

CORNELIA

23.02.1960

39

DULLO

ZOLTAN

FLOAREA

03.03.1960

40

FELECAN

GAVRIL

LUCREȚIA

23.01.1960

41

FELECAN

IOAN

MARIA

03.03.1960

42

FERENCZ

ARPAD

VIORICA

24.12.1959

43

FORT

IOAN

EUGENIA

23.01.1960

44

GABOR

NICOLAE

MARIA

03.02.1960

45

GĂDĂLEAN

IOAN

OLIVIA

22.02.1960

46

GAL

IOSIF

MARIA-L1NA

15.03.1960

47

GÂRBA

M1IIAIL

GULIA

11.02.1960

48

GHERMAN

IOAN

MARIA

01.02.1960

49

GUZU

CONSTANTIN

MARIA

29.12.1959

50

IASCO

NICOLAE

ELISABETA

03.03.1960

51

IUȘAN

DANIL

ANA

30.01.1960

52

KĂLLAI

VICTOR

FILA

13.02.1959

53

KII.IN

NICOLAE

ROZALIA

21.01.1960

54

KOVACS

EUGEN

MARGARETA

16.02.1960

55

KUN

ȘTEFAN

ILONA

23.12.1959

56

LAZAR

GHEORGHE

ANGELA

i

06.02.1960

57

LITAN

ALEXANDRU

MAGDALENA-MARTA

20.02.1960

58

MÂCICÂȘAN

GRIGORE

MARIOARA

29.12.1959

59

MATE!

VASILE-SIMION

TAMARA

15.02.1960

60

MÂTEUȚ

S1MION

1RINA

07.03.1960

61

MAXIM

ION

AN IC A

22.02.1960

62

MOLDOVAN

VASILICA

LETIȚIA

09.02.1960

63

MOLDOVAN

PETRU

EUGENIA

1_____________________________________ ______________1

20.01.1959

64

MOLDOVAN

GRIGORE-GHEORGHE

ELISABETA

06.01.1960

65

MOLDOVAN

IOAN

'aurelia

01.02.1960

66

MORARU

GHEORGHE

MARIA

30.12.1959

67

MUREȘAN

PAVEL

|eugenia

22.02.1960

68

MUREȘAN-POP

IO AN

SUSANA

69

MUSCĂ

MIHAI

MAGDALENA

70

NAGHI

DUMITRU

LUCREȚIA

71

NEDELA

OCTAVIAN

MARI A

72

NUNA

GRIGORE

LUCREȚIA

73

NYESTE

MARTIN

EDITA

74

ORDEANU

AUREL-RADU

SMARANDA-CORNELIA

75

PETER

BENJAMIN

MARIA

76

POP

GRIGORE

MARIA

77

POP

AUREL

MARIA

78

POP

ALEXANDRU

VIORICA

79

POPA

ALEXANDRU

ELENA

80

POPA

VASILE

ILEANA

81

PRODAN

VASILE

V1ORICA-MARIA

82

RĂCHITĂ

VASILE

MARIA

83

RANTA

IOAN

CORNELIA

84

REVNIC

ILIE

LUCREȚIA

85

RUS

VASILE

ILEANA

_

86

SABO

1ZIDOR

ANGYALKA

87

SIL1VĂȘAN

ALEXANDRU

RAFILA

_ ______________ _____ 1

88

STAN

TODOR

ANASTASIA

89

STATIE

MIHAI

ANA

90

STUPARIU

AURI 1.

LUCREȚIA

91

SZABO

IOAN

^LARA

92

SZABO

ȘTEFAN-GHEORGHE

VIORICA

93

TASNADI

IOAN

ECATERINA

94

TOȘA

IOAN

ILEANA

95

TOPAN

GI1EORGHE

FLOARE

96

TOROK

ȘTEFAN

SUSANA

97

TU DOR

PETRE

REGHINA

98

VEREȘ

TODOR

REGI IINA

l                                                  ________________________________________________________________________________________________________________________________i

99

ZEMIANSCHI

IOAN

LUCREȚIA

100

ȚENTEA

VASILE

ILEANA


18.02.1960

  • 30.11.1959

07.01.1960

0-1.02.1960

0-1.11.1959

06.02.1960

15.07.1959

13.02.1960

04.02.1960

11.02.1960

04.02.1960

08.02.1960

16.02.1960

  • 25.12.1959

17.02.1960

16.01.1960

27.10.1956

10.02.1960

07.10.1958

12.01.1960

30.01.1960

  • 29.12.1959

15.02.1960

04.01.1960

01.03.1960

01.02.1960

  • 22.12.1959

07.03.1960

02.02.1960

13.06.1953

05.02.1959

03.02.1960

04.02.1960