Hotărârea nr. 106/2010

Hotărârea 106/2010 - Aprobarea avizului de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ -NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea avizului de oportunitate al

Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea avizului de oportunitate al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 55593/43/16.03.2010 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană, prin care se propune aprobarea avizului de oportunitate al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism emis în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate:

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al.2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Art.l. - Se aprobă Avizul de oportunitate al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism

nr.5837/208/25.02.2010 - Consultare pentru oportunitate întocmire PUZ

- str. Borhanciului. Colonia Borhanci

CÂTANÂ CARMEN.

Nr. 106 din 30 martie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)