Hotărârea nr. 100/2010

Hotărârea 100/2010 - Alocarea sumei de 120.000 lei de la bugetul local, pe anul 2010, al Direcţiei de Asistenţă Socială organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în vederea achiziţionării de produse alimentare şi acordarea acestora unor categorii de persoane defavorizate, cu ocazia sărbătorilor de Paşte/Rusalii 2010.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 120.000 lei de la bugetul pe anul 2010 al Direcției de Asistență Socială, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. în vederea achiziționării de produse alimentare și acordarea acestora unor categorii de persoane defavorizate, cu ocazia sărbătorilor de Paște și Rusalii 2010

Consiliul local ai municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 120.000 lei de la bugetul pe anul 2010 al Direcției de Asistență Socială, capitolul bugetar 68.02 - Asigurări și asistență socială. în vederea achiziționării unui număr de 4000 pachete, la prețul de maxim 30,00 lei/pacliet (inclusiv TVA), care să fie distribuite unor categorii de persoane defavorizate, cu ocazia sărbătorilor de Paște și Rusalii 2010- proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali Claudia Anastasc. Steluța Cătăniciu. Brândușa Alina Chiorean. Manuel Chira. C'somo Botond. Arthur Roland El l layes, loan Horea Elorea, Florin Valentin Gliga, Irsay Miklos, Laszlo Attila, Remus Gabricl Lăpușan, Valtar Marcu, Radu Marin Moisin. Molnos Lajos, Petru lacob Pantea, Teofil Claudiu Peter, Adrian Popa, Liviu Popa, loan Pop. Nicoleta Postolache. Radu Florin Rațiu. Mihai Sandu. Somogvi Gyula, Marcelus Lucian Suciu. Gheorghe Șurubaru, Constantin loan Tomoș. Gheorghe loan Vușcan;

Analizând Referatul nr. 28.144 din 09.02.2010 al Direcției de Asistență Socială, prin care se propune alocarea sumei de 120.000 lei de la bugetul pe anul 2010 al Direcției de Asistență Socială, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. în vederea achiziționării de produse alimentare pentru acordarea a 4.000 de pachete, la prețul de maxim 30.00 lei/pacliet (inclusiv TVA), care să fie distribuite unor categorii de persoane defavorizate, cu ocazia sărbătorilor de Paște și Rusalii 2010;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă alocarea sumei de 120.000 Ici de la bugetul pe anul 2010 al Direcției de Asistență Socială organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. în vederea achiziționării de produse alimentare pentru acordarea a 4.000 de pachete, la prețul de maxim 30.00 lei/pachet (inclusiv TVA), care să fie distribuite unor categorii de persoane defavorizate, cu ocazia sărbătorilor de Paște și Rusalii 2010. conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția de Asistență Socială organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Președinte

ADRIANNr. 100 din 9 martie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CI IJJ-NAPOCA

Anexa la I lotărârea nr. 100/2010


D1RECIA DF. ASISTENTA SOCIALA

Lista

privind repartizarea pacheleleor cu c-cazia sărbătorilor de Paște și Rusalii 2010

Nr. cri.

Instituția

Adresa

Telefon/ Persoana de contact

Nr.

pachete

Servicii proprii alt Direcției de Asistență Socială

2.948

I.

Serviciul prestații sociale              Piața Unirii, nr. 1

0264-596030/3050/ Aurel Mocan

800

Beneficiari de ajutor social

550

Beneficiari de masa gratuita masa cu plata

250

2.

Serviciul asistenta persoanelor cu nevoi speciale Piața Unirii, nr. 1

0264-596030/3050,

Gabriela Berbecul

2065

Persoane cu handicap grav

960

Persoane vârstnice cu îngrijitor la domiciliu

705

Centrul de Zi pt. Vârstnici nr. 1                      Str. Șt. O. losif, nr. 3

0264-596030'3053. Mihaela Marcovici

80

Centrul de Zi pt. Vârstnici nr. II

Str. Decebal. nr. 21

0264-434667. Maria Bobina

80

Clubul Pensionarilor Mărăști

21 Dec 1989. nr. 108

590573

80

Clubul Pensionarilor Zorilor                          Str. L. Pasleur, nr. 77

0741-137170. Ploscar Alexandru

80

Clubul Pensionarilor Someșeni                     (Str. Traian Vuia, nr. 41

0264-591404. Rarău Traian

80

3.

Centrul de Servicii Social Medicale pentru copii cu disabilități neuromotorii

Aviator Badcscu. nr. 32

0264-599888, Alin Vlădcscu

50

4.

Centrul de Zi “Țara Minunilor”

Str. înfrățirii, nr. 15

0264-416215, CI aud iu Caulea

33

Asociații și fundații                                       1052

5.

Asocația Femeilor Reformate din Ardeal

Str. E. Racoviță. nr. 59

20

6.

Asociația “Familia regăsită”

Str. IIie Măcelarii 39

15

7.

Asociația “Providența - Gondviscles Fursorge”

Cetății, nr. 10

0264-536475. Essig Elena

10

8.

Asociația Caritabila "Maria Gabriel”

tomulus Vuia , nr. 138

0264-433416, Ramona Porumb

8

9.

Asociația Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj

Str. Eroilor. 10/5

0264-591404, Adrian Avram

150

10.

Asociația de Ajutor Familial ASISTMED

Str. Decebal, nr.21

0264-434667, Mureșan Lucia

150

11.

Asociația de îngrijire și Ajutor la Domiciliu •Elena”

Observatorului, nr. 11

0745299116. Elena Hârlea

80

12.

Asociația Filantropică Medical-Creșlină „Christiana”

P-ța Avram lancu. 18

0264-457552. Sorin Calea

150

13.

Congregația Surorilor Maicii Domnului

Str. Fagului, f.n.

0264-442614. Huja F.udochia

10

14.

Fundația Creștină de Ajutorare

1. Meșter, nr. 10

0264-421144, Rodica Morar

50

15.

Fundația de Caritate Herald

Str. Magaziei, nr. 20

0264-406162. Rimona Goiți

40

16.

Fundația debinefacere “Christian Community

Minislries”

?rof. Gh. Marinescu.84

0264-43)940, Covasa Gavril

7

17.

Fundația pentru îngrijirea Vârstnicului

Str. Mehedinți, nr. 15

0264-457961. Ana Tudoran

150

18.

Fundația Română pentru Copii, Comunitate și Familie

^cne Descartes. nr. 6

0264-594893. Mihai Roșea

25

19.

Prison Fellouship România

Str. Sobarilor, nr. 29

0264-415980. Asăvoaie

Constantin

100

20.

Serviciul de Ajutor Maltez în România

Haiducului, nr. 9

0264-432326. Mirela Codreanu

37

21.

Uniunea Creștină din România

Str. Năsăud, nr. 2

0264-410164. Mătieș Ion

50

TOTAL GENERAL

4000


DIREC TOR EXECUTIV ADJUNCT

IRIKA B1LAȘCO