CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

P R O C E S - V E R B A L

Incheiat azi, 26 mai 2009, cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, sedinta convocata de catre primar.

La apelul nominal se constata ca absenteaza consilierii locali: Nicoleta Niculescu si Mircea Cosmin Petric. Intarzie la sedinta si nu participa la dezbaterea si votarea pct. 1-6 domnul consilier local Remus Gabriel Lapusan. Acesta este prezent la dezbateri, doar de la punctul 7.

Secretarul municipiului - supune la vot procesul-verbal al sedintei anterioare si se aproba in unanimitate.

Se intoneaza Imnul de Stat al Romaniei.

Presedintele de sedinta - supune atentiei urmatorul proiect al ordinii de zi:

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. Str. Victor Deleu - Baritiu - Vasile Goldis - Roosevelt si P.U.D., imobil pentru servicii si spatiu expozitional, S+P+2E+M, str. Victor Deleu nr. 1; beneficiara: Logean Adela Doina.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., imobil multifunctional pentru comert, servicii si locuinte, S+P+10E, str. Agricultorilor nr. 1; beneficiara: SC HOUSE & HOME SRL.

Proiect de hotarare privind aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.

Proiect de hotarare privind aprobarea unor reglementari de construire in zona Faget.

Proiect de hotarare privind aprobarea contului anual de executie a bugetului general pe anul 2008.

Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 187.685 lei de la bugetul local pe anul 2009 unitatilor de invatamant de pe raza municipiului Cluj-Napoca pentru acordarea de premii (in carti si sub forma unei excursii), cu sprijinul consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Parking suprateran str. Pasteur nr. 78 - str. Gheorghe Dima nr. 20 Cartier Zorilor”.

Proiect de hotarare privind modificarea Anexei I la Hotararea nr. 35/2008, astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 539/2008 (modificarea Anexelor 1 si 2 la Hotararea nr. 857/2007, Constituirea compatimentului intern specializat pentru Serviciul de administrare parcari publice cu plata din cadrul Serviciului evidenta parcari si aprobarea delegarii temporare a gestiunii directe a Serviciului administare parcari publice cu plata catre acest compartiment).

Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale intocmita pentru inscrierea in Cartea funciara a constructiilor situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Gradinarilor nr. 1.

Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale intocmita pentru inscrierea in Cartea funciara a constructiilor situate in municipiul Cluj-Napoca, Bdul. 21 Decembrie 1989 nr. 94-96.

Proiect de hotarare privind stabilirea unor masuri pentru circulatia animalelor domestice pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Proiect de hotarare privind completarea Anexei I la Hotararea nr. 238/2009 privind stabilirea chiriilor pentru spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta proprietatea municipiului si aprobarea de gratuitati pentru ocuparea unor spatii din Turnul Croitorilor - Centru de Cultura Urbana - Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 35.

Proiect de hotarare privind prelungirea unor contracte de inchiriere.

Proiect de hotarare privind vanzarea unor terenuri.

Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 453/2008 (esalonarea sumelor ce revin familiilor cu venituri reduse din cadrul asociatiilor de proprietari nominalizate in Programul de actiuni pe anul 2008 de reabilitare termica a blocurilor de locuinte-condominii), modificata prin Hotararea nr. 253/2009.

Diverse.

Se supune la vot ordinea de zi si se obtine unanimitate.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. Str. Victor Deleu - Baritiu - Vasile Goldis - Roosevelt si P.U.D., imobil pentru servicii si spatiu expozitional, S+P+2E+M, str. Victor Deleu nr. 1; beneficiara: Logean Adela Doina.

Comisia III - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Președintele de sedinta - arata ca a fost nevoie si de avizul Comisiei II, deoarece, in cadrul acestui proiect, ca si anexa, era prevazut un model de conventie intre cele doua parti.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., imobil multifunctional pentru comert, servicii si locuinte, S+P+10E, str. Agricultorilor nr. 1; beneficiara: SC HOUSE & HOME SRL.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtin 23 de voturi pentru si o abtinere.

Proiect de hotarare privind aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.

Comisia III - aviz favorabil; „la primul punct - P.U.Z., zona Gheorgheni Est, Cartodrom - avem un amendament: strazile se vor corela cu P.U.Z.-urile si P.U.D.-urile existente; in cazul in care nu sunt P.U.Z.-uri si P.U.D.-uri se va crea posibilitatea prelungirii acestora; la al doilea punct - P.U.Z.-ul pentru srada Cojocnei Est - avem un amendament: locurile de parcare vor fi realizate in subsol, in proportie de minim 85%; la al treilea punct - P.U.Z.-ul pentru strada Tulcea Sud - avem amendament: pe zona sudica a terenului se va studia realizarea unui drum, iar al patrulea punct - propunem amanarea”. Se supun la vot amendamentele Comisiei III si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul, fara punctul cu numarul patru - amanat si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea unor reglementari de construire in zona Faget.

Comisia III - aviz favorabil.

Dl. cons. Chira - considera ca proiectul de hotarare nu este bine fundamentat, avand doar o jumatate de pagina; arata ca ar trebui reglementate directiile in care se pot dezvolta constructiile, in aceasta zona, precum si drumurile de acces.

Dl. Primar - arata ca reglementarile la care face referire domnul consilier Chira au fost aprobate in anul 2007; hotararea din acel an prevede faptul ca se poate construi doar pe 5% din suprafata terenului, precum si ce latime trebuie sa aiba drumurile; singurul lucru care nu a fost reglementat a fost diferentierea dintre o fosa septica si o statie de epurare.

Dl. cons. Vuscan - considera ca unele constructii, precum blocurile, nu isi au locul in zona Faget; considera binevenit acest proiect, insa considera ca ar trebui reglementata si situatia constructiilor deja existente in acea zona, unele dintre acestea neindeplinind conditiile prevazute de acest proiect.

Dl. Primar - arata ca, in momentul de fata, conform unei reglementari din anul 2007, in zona Faget nu pot fi construite decat case de vacanta; sustine ca, in urma unei discutii din cadrul Comisiei tehnice de urbanism, Ordinul Arhitectilor a promis ca va veni cu o reglementare cu privire la diferentierea dintre o casa de vacanta si o casa de locuit; arata ca, incepand cu anii 2004-2005, nu au mai fost construite blocuri decat pe drumul pana la Faget si nu in interiorul zonei protejate; precizeaza ca proiectul se refera in exclusivitate la construirea caselor de vacanta, cu respectarea conditiilor privind ocuparea a 5% din suprafata terenului, drumurile de acces si utilitatile.

Se supune la vot proiectul si se obtin 23 de voturi pentru si o abtinere.

Proiect de hotarare privind aprobarea contului anual de executie a bugetului general pe anul 2008.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 187.685 lei de la bugetul local pe anul 2009 unitatilor de invatamant de pe raza municipiului Cluj-Napoca pentru acordarea de premii (in carti si sub forma unei excursii), cu sprijinul consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Presedintele de sedinta - propune ca acest proiect sa fie si din initiativa consilierilor locali.

Se supune la vot amendamentul domnului consilier Radu-Marin Moisin - viceprimar si se obtine unanimitate.

D-na cons. Cataniciu - nu vorbeste la microfon.

Președintele de sedinta - „am intrebat daca mai sunt intervenții, doamna consilier; eu am intrebat daca mai sunt si alte inteventii, dar, imi cer scuze, va rog...”.

D-na cons. Cataniciu - „probabil erau interventii pe acel amendament; pentru ca ati votat amendamentul si... bun, nu are importata”.

Presedintele de sedinta - „posibil sa fie o neintelegere, dar va ascultam”.

D-na cons. Cataniciu - „in regula; pe mine ma intereseaza daca... modul in care se va realiza si se va pune in practica acest proiect”.

Presedintele de sedinta - „in ce sens, doamna Cataniciu? Banii acestia vor fi virati catre scoli”.

D-na cons. Cataniciu - „deci, vor fi virati catre scoli, nu se vor cumpara de catre noi carti si le vom da...”.

Dl. primar - arata ca este vorba despre propunerile scolilor, care vor fi decontate de catre primarie, in baza unor acte ferme, clare, scoala fiind cea care decide.

D-na cons. Cataniciu - „nu domnul primar, imi cer scuze, n-ati inteles sau poate n-am fost eu suficient de explicita; stiu si eu de propunerile acestea, pentru ca am discutat si la Scoala Bob, stiu ca se confrunta cu mari probleme ca sa dea premii copiilor si incearca sa obtina chiar sponsorizari de la diverse persoane; nu, incercam sa fac o paralela intre acest proiect si intre proiectul pe care noi, consilierii locali l-am votat, cu privire la acordarea de diplome si de... acordarea acelor sume de cinci milioane...”.

Dl. primar - „sunt doua proiecte distincte”.

D-na cons. Cataniciu - „sunt doua proiecte distincte, dar incerc sa fac o paralela si de asta am intrebat sub ce forma se va realiza, pentru ca am vazut, daca-mi permiteti sa temin, am vazut ca, de fiecare data cand acei oameni sunt adusi in primarie, ma rog, sunt invitati in primarie pentru a-si lua acele premii, n-am vazut consilieri locali, care au votat si care au fost initiatori ai acelui proiect; poate doar cativa, de la dumneavoastra din partid”.

Dl. primar - „va referiti la 50 de ani de casnicie?”.

D-na cons. Cataniciu - „da, da, da; si mi se pare anormal ca nu suntem invitati, consilerii locali; sau, poate numai noi, cei de la P.N.L. nu suntem invitati”.

Dl. primar - „ma iertati, dar chiar... ; Biroul Relatii cu consiliul local, cu care nu vreau sa mai intre nimeni in conflict, dar chiar invita, printr-un S.M.S., prin telefon, inclusiv pe viceprimari, chiar daca lucreaza aici, dar figureaza pe lista de consilieri; dansii sunt invitati; cei care pot participa, cu o ocazie sau cu alta, dar au venit; prin rotatie, au venit”.

D-na cons. Cataniciu - „domnul primar, nu intra nimeni in conflict, problema este ca un functionar din consiliul local, si mai ales de la acel serviciu, al consilierilor, trebuie sa fie in serviciul consilierilor si sa nu faca distinctie intre culorile pe care consilierii le au; aici este toata problema; probabil, dumneavoastra nu sunteti avizat sau, daca sunteti avizat, probabil ca fie nu va pasa, fie ii determinati sa se comporte asa”.

Dl. primar - „deci, va rog frumos sa va notati; si, inca o data, desi stiu clar acest lucru si pot confirma ceilalti consilieri sau exista... , dumneavoastra nu ati primit, cu 50 de ani de casnicie? si chiar ne face placere sa vina consilierii pentru ca, acolo, nu e o chestiune nici de... , dar, nu are rost sa mergem pe acest subiect; va rog frumos sa va notati si sa nu faceti diferente legat de culoarea politica”.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Parking suprateran str. Pasteur nr. 78 - str. Gheorghe Dima nr. 20 Cartier Zorilor”.

Dl. cons. Lapusan - participa la sedinta, fiind absent pana la punctul cu numarul sase, inclusiv. Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtin 24 de voturi pentru si o abtinere.

Proiect de hotarare privind modificarea Anexei I la Hotararea nr. 35/2008, astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 539/2008 (modificarea Anexelor 1 si 2 la Hotararea nr. 857/2007, Constituirea compatimentului intern specializat pentru Serviciul de administrare parcari publice cu plata din cadrul Serviciului evidenta parcari si aprobarea delegarii temporare a gestiunii directe a Serviciului administare parcari publice cu plata catre acest compartiment).

Comisia II - aviz favorabil, „dar cu un amendament: suplimentare strada Crisan, cu 52 de locuri”. Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale intocmita pentru inscrierea in Cartea funciara a constructiilor situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Gradinarilor nr. 1.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale intocmita pentru inscrierea in Cartea funciara a constructiilor situate in municipiul Cluj-Napoca, Bdul. 21 Decembrie 1989 nr. 94-96.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind stabilirea unor masuri pentru circulatia animalelor domestice pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Comisia II - aviz favorabil, „dar cu un amendament; la art. 1 vroiam sa specificam: cu exceptia animalelor de companie”.

Presedintele de sedinta - precizeaza ca a fost introdus acest amendament pentru a se clarifica sensul acestui articol.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind completarea Anexei I la Hotararea nr. 238/2009 privind stabilirea chiriilor pentru spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta proprietatea municipiului si aprobarea de gratuitati pentru ocuparea unor spatii din Turnul Croitorilor - Centru de Cultura Urbana - Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 35.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind prelungirea unor contracte de inchiriere.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind vanzarea unor terenuri.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 453/2008 (esalonarea sumelor ce revin familiilor cu venituri reduse din cadrul asociatiilor de proprietari nominalizate in Programul de actiuni pe anul 2008 de reabilitare termica a blocurilor de locuinte-condominii), modificata prin Hotararea nr. 253/2009.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Diverse.

Presedintele de sedinta - referitor la informarea ceruta, in cadrul sedintei trecute, pe tema sesizarii facute de catre doamna consilier Niculescu Nicoleta, propune amanarea acestui subiect pentru sedinta urmatoare, doamna consilier nefiind prezenta la sedinta; in continuare, prezinta o adresa referitoare la spatiul situat pe strada Emil Zola, numarul unu, problema care a fost discutata si in cadrul sedintei trecute; in acest sens, municipalitatea a expediat, saptamana aceasta, o cerere de lamurire a hotararii judecatoresti catre Tribunalul Constanta; mai arata ca - referitor la societatile comerciale la care este actionar consiliul local - la Cartierul Lomb s-a aprobat situatia financiara pe anul 2008; in ceea ce priveste clubul de fotbal „Universitatea” Cluj-Napoca, astazi a avut loc Adunarea Generala a Actionarilor, unde s-a decis aprobarea situatiei financiare pe anul 2008 si a noii scheme de organizare a clubului, mai putin incarcata decat cea din trecut, cu mentiunea ca inca nu s-a aprobat descarcarea de gestiune.

Dl. cons. Laszlo - viceprimar - precizează ca domnia sa a fost reprezentantul consiliului local la Adunarea Generala a Actionarilor la Cartierul Tineretului, unde s-a aprobat raportul de activitate si de gestiune pentru anul 2008; de asemenea, a fost formulata o solicitare, din partea actionarilor, privind prelungirea termenului de asociere, fara modificarea termenelor de predare a locuintelor catre consiliul local; arata ca si-a declinat competenta, nefiind mandatat de catre consiliul local pentru aceasta situatie; la urmatoarea sedinta va prezenta detaliat situatia de la Cartierul Tineretului, urmand a fi luata o decizie in acest sens de catre consiliul local, urmand ca, ulterior, sa fie convocata o Adunare Generala a Actionarilor.

Dl. cons. Lapusan - referitor la Cartierul Tineretului, arata ca participarea consiliului local la asociere a constat in punerea la dispozitie a terenului de 204 ha. din cartierul Someseni, ceilati actionari urmand sa participe cu o suma de bani; doreste sa afle ce parte din suma respectiva a fost, pana in acest moment, varsata.

Dl. cons. Laszlo - viceprimar - (...nu vorbeste la microfon)... raspunde ca, privitor la aceste aspecte, consilierii vor primi o informare in mapa de sedinta; de asemenea, consilierii vor mai privi o informare cu hotararile care au fost adoptate in aceasta Adunare Generala a Actionarilor.

Dl. cons. Lapusan - referitor la stalpii de pe bulevardul eroilor, care arata foarte rau, considera ca ar trebui modificat putin planul; crede ca, daca toti trecatorii spun ca acei stalpi nu sunt in regula, municipalitatea ar trebui sa actioneze in consecinta (... nu vorbeste la microfon)...

Dl. primar - arata ca municipalitatea va cere socoteala firmei Planwerk pentru cei trei cilindri de afisaj, care arata cu totul altfel decat in plan; de asemenea, a dorit sa fie determinat impactul acestor cilindri asupra zonei, precum si raportul calitate-pret al acestora; precizeaza ca municipalitatea asteapta sugestiile arhitectilor cu privire la probleme cum ar fi ampalsamentul cilindrilor (pe trotuar sau pe zona pietonala); sustine ca acesti cilindri necesita un alt tip de afis, mult mai mare, protejat printr-un geam protector.

Dl. cons. Lapusan - doreste sa afle daca, in ceea ce priveste contractul (in valoare de aproximativ 206 de milioane lei) incheiat cu firma Tirrena Scavi, s-a trecut pe cursul EURO.

Dl. primar - raspunde ca va solicita Directiei tehnice o informare in legatura cu acest contract, care este aproape de expirare.

D-na cons. Anastase - reaminteste de dezbaterea promisa, in cadrul sedintei precedente, cu privire la TIFF; in cazul in care dezbaterea nu va avea loc, doreste sa mentioneze ca, in mapa de sedinta, consilierii au primit informarea care trateaza acest subiect (... se intrerupe banda)...

Dl. primar - arata ca, in cadrul acestei dezbateri, vor fi discutate chestiuni de principiu, de care vor trebui sa tina cont toti partenerii municipalitatii.

D-na cons. Anastase - considera ca este vorba despre o problema foarte simpla, care poate fi lamurita in cinci minute; trecerea sub tacere a subiectului, in schimb, creaza impresia unei probleme grave.

Dl. primar - raspunde ca nimeni nu doreste sa treaca sub tacere acest subiect.

D-na cons. Anastase - prezentand speta, arata ca hotelierii s-au plans de faptul ca nu si-au primit banii pentru serviciile prestate in cadrul organizarii TIFF 2008; sustine ca primaria a achitat aceste sume partenerului contractual, Asociatia de Teatru si Film, dar ca, pe filiera relatiilor comerciale dintre aceasta asociatie si subcontractori s-a produs un blocaj; in concluzie, nu doreste ca municipalitatea sa fie banuita de lipsa de transparenta.

Dl. primar - precizeaza ca, in acest sens, executivul a prezentat aceasta informare.

D-na cons. Anastase - sustine ca nediscutarea, in cadrul consiliului, a acestei informari ar putea fi interpretata ca lipsa de transparenta.

Dl. primar - reaminteste existenta respectivei informari.

Presedintele de sedinta - arata ca informarea nu a fost inclusa in Mapa presedintelui de sedinta pentru ca toti consilierii sa o primeasca in mapa de sedinta; pentru discutii suplimentare, ii roaga pe consilieri sa adreseze intrebari; precizeaza ca, din punct de vedere financiar, consiliul local si-a indeplinit obligatiile, pentru anul 2008, facturile fiind decontate in limita sumei alocate.

D-na cons. Anastase - ar fi dorit ca informarea sa fie trecuta pe ordinea de zi sau sa fie facuta o mentiune cu privire la existenta acesteia.

Dl. primar - explica faptul ca, atunci cand municipalitatea acorda astfel de fonduri, se are in vedere faptul ca, acesti bani fiind investiti in oras, o parte se reintorc la bugetul local; nu a stiut, pana astazi, ca hotelierii nu si-au primit banii; considera ca organizatorii TIFF trebuie sa primeasca un avertisment verbal, cu privire la modul de achitare a facturilor.

Mapa presedintelui de sedinta:

  • 1. Adresa nr. 7.480/06.05.2009 a Guvernului României - Secretariatul General al Guvernului, inregistrata la Registratura generala a Primariei municipiului Cluj-Napoca, sub nr. 97.540/2, in data de 11 mai 2009, prin care se solicita, potrivit art. 9, alin. 2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, adoptarea unei hotarari prin care imobilele prevazute in anexa sa fie trecute din domeniul public al unitatii administrativ teritoriale in domeniul public al statului, in vederea modificarii regimului juridic al locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, in vederea crearii cadrului legal pentru vanzarea acestora catre titularii contractelor de inchiriere. Adresa a fost luata la cunostinta si repartizata Directiei Patrimoniul municipiului si evidenta proprietatii si Comisiei II.

  • 2. Adresa doamnei Steluta Cataniciu, consilier local, inregistrata la Registratura generala a municipiului Cluj-Napoca sub nr. 98.503/2, in data de 12 mai 2009, prin care solicita sa-i fie puse la dispozitie, in forma scrisa, materialele inscrise pe ordinea de zi a sedintelor de consiliu local. Adresa a fost luata la cunostinta si repartizata Serviciului Relatii cu consiliul si Comisiei II.

  • 3. Adresa nr. 954/12.05.2009 a S.C.S. Fotbal Club C.F.R. 1907 Cluj S.A., inregistrata la Registratura generala a municipiului Cluj-Napoca sub nr. 98.699/2, in data de 12 mai 2009, prin care se anunta revocarea convocarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, stabilita pentru data de 20 mai 2009, la ora 10:00, respectiv 21 mai 2009, ora 9:00 si convocarea uneia noi, pentru data de 27 mai 2009, ora 10:00, la sediul societatii, cu aceeasi ordine de zi. Adresa a fost luata la cunostinta si distribuita Cabinetului primarului si Cabinetului viceprimarului 1.

  • 4. Adresa nr. 7.119/12.05.2009 a Consiliului Judetean Cluj, inregistrata la Registratura generala a municipiului Cluj-Napoca sub nr. 100.038/3, in data de 14 mai 2009, prin care se solicita revenirea asupra Hotararii nr. 145/2009 privind repartizarea consilierilor locali in consiliile de administratie ale scolilor de pe raza municipiului Cluj-Napoca, in sensul excluderii scolilor speciale de la repartitia consilierilor in consiliile de administratie ale respectivelor scoli, intrucat acestea se afla sub autoritatea Consiliului Judetean Cluj. Adresa a fost luata la cunostinta si repartizata Comisiei II si Directiei Comunicare si relatii publice.

Presedintele de sedinta - arata ca, in urma discutiilor din cadrul Comisiei II si a celor purtate cu Consiliul Judetean Cluj, s-a ajuns l-a concluzia ca Legea Invatamantului da dreptul priamarului si consiliului local de a avea reprezentanti in consiliile de administratie ale scolilor de pe raza municipiului Cluj-Napoca, indiferent daca este vorba despre invitamant normal sau special; propune mentinerea situatiei actuale.

  • 5. Adresa Miscarii Angajament Civic, inregistrata la Registratura generala a municipiului Cluj-Napoca sub nr. 105.654/2, in data de 21 mai 2009, prin care se solicita ca limbile maghiara si germana sa fie afisate pe tablitele informative ce urmeaza a fi montate pe monumentele istorice ale orasului. Adresa a fost luata la cunostinta si repartizata Directiei Relatii comunitare si turism, Directiei Comunicare si relatii publice si Comisiei IV.

  • 6. Adresa domnului Marcu Iosif prin care cere explicatii cu privire la punerea in aplicare a Hotararii nr. 406/2007, in cazul domniei sale. Adresa a fost luata la cunostinta si repartizata Directiei Patrimoniul municipiului si evidenta proprietatii.

Nemafiind alte probleme de dezbatut la ordinea de zi, presedintele de sedinta declara lucrarile inchise.

Presedintele de sedinta, Jr. Radu-Marin Moisin

Secretarul municipiului, Jr. Aurora Tarmure