Proces verbal din 26.02.2009

Ședința din 26 februarie 2009


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

P R O C E S - V E R B A L

Incheiat azi, 26 februarie 2009, cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, sedinta convocata de catre primar.

La apelul nominal se constata ca absenteaza consilierul local Petric Mircea Cosmin.

Secretarul municipiului - supune la vot procesul-verbal al sedintei anterioare si se aproba in unanimitate.

Dl. primar - retrage de pe ordinea de zi punctele 1, 2, 3 si 4, intrucat acestea au fost discutate in cadrul sedintei de indata care a avut loc sambata, 21 februarie 2009, precum si punctul 30 de pe ordinea de zi, intrucat nici nu a fost stabilita apartenenta terenului.

Dl. cons. Chira - observa faptul ca punctul cu numarul patru de pe ordinea de zi nu a fost primit in aceeasi forma, cea de acum, din mapa de sedinta si la sedinta de comisie; supune atentiei faptul ca presedintele de comisie, conform regulamentului in vigoare, facut dupa Legea nr. 215/2001, este ales de catre cei cinci membri ai acesteia, prin vot secret; inlocuirea unor presedinti de comisie prin vot al consiliului local, conform regulamentului in vigoare, nu este legala, deoarece presedintele de comisie, daca a plecat din consiliul local, prin preluarea unei alte functii sau datorita unei incompatibilitati, trebuie ales prin vot secret de catre cei cinci membri ai comisiei; il citeaza pe domnul prim-ministru Emil Boc, care, atunci cand s-a format acest consiliu local, a spus ca, dupa alegeri, fiecare consilier trebuie sa se dezbrace de haina politica, pentru binele orasului; considera ca acest indemn se face numai de catre putere catre opozitie; de asemenea, cu toate ca nu este principial, considera ca ar trebui propus pentru functia de presedinte singurul medic din Comisia V.

Secretarul municipiului - arata ca, in ceea ce priveste continutul, proiectul cu numarul patru este acelasi cu cel de sambata, in acest sens urmand a fi prezentata si hotararea adoptata, iar potrivit Legii nr. 215/2001, coroborata cu regulamentul cadru, nu necesita vot secret votarea comisiilor de specialitate ale consiliului local.

Dl. cons. Lapusan - nu are o interventie in legatura cu acest proiect, insa considera foarte oportuna retragerea de pe ordinea de zi a proiectului cu numarul 30, avand rugamintea de a fi analizata cu foarte mare atentie problema respectiva, fiind vorba de o scoala romaneasca veche, cu traditie.

Se intoneaza Imnul de Stat al Romaniei.

Presedintele de sedinta - supune atentiei urmatorul proiect al ordinii de zi:

Proiect de hotarare privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Sorin Apostu, din partea P.D.-L. si validarea mandatului consilierului supleant Radu Florin Ratiu, din partea P.D.-L.

Proiect de hotarare privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Vasile Florin Stamatian, din partea P.D.-L. si validarea mandatului consilierului supleant Pal Peter, din partea P.D.-L.

Proiect de hotarare privind alegerea Viceprimarului municipiului Cluj-Napoca.

Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 243/2008 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca).

Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii de trecere a unui imobil din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Apararii Nationale, in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca (Bdul. 21 Decembrie 1989 nr. 106).

Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii de trecere a unui imobil din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Apararii Nationale, in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca (Valea Garbaului fn.).

Proiect de hotarare privind numirea unui reprezentant al Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in Consiliul de Administratie al Societatii Comerciale F.C.M. "Universitatea" Cluj S.A.

Proiect de hotarare privind introducerea in intravilanul municipiului Cluj-Napoca a terenului reglementat prin P.U.Z.- Cartier de locuinte - Dealul Lomb, in vederea construirii unui cartier de locuinte de catre S.C. LOMB S.A.

Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 133/2005 (insusirea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca).

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Extindere cladire Cresa nr. 8”.

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Supraetajare Grup Scolar Terapia - Str. Decebal nr. 41”.

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Mansardare cladire Scoala generala Horea, municipiul Cluj-Napoca”.

Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 762/2007 (instituirea unei taxe speciale).

Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor municipiului Cluj-Napoca in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Cluj.

Proiect de hotarare privind compensarea unor sume si plata diferentelor rezultate in urma compensarii.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru locuinta cu trei apartamente D+P+E+M, str. George Bacovia fn. ; beneficiar: Purcel Liviu.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. si P.U.D., pentru sediu firme si spatiu de depozitare, str. Traian Vuia nr. 117B; beneficiari: SC AIDO IMPEX SRL si SC AVANTAJ INVEST SRL.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru amenajari aferente pentru mansardarea blocului L17, str. Lunii nr. 10; beneficiar: Opris Vasile Tudor.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru locuinte colective cu spatii comerciale la parter S+P+3E+etaj retras, str. Vulcan nr. 38-40; beneficiara: SC ANTREPRIZA 22 SRL.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. si P.U.D., pentru cladire de locuinte colective si servicii S+P+4E+etaj 5 retras, str. Taberei nr. 4; beneficiar: Barabas Daniel Florin.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru doua locuinte unifamiliale P+M, str. Viile Dambul Rotund fn.; beneficiara: Bercean Ana.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. si P.U.D., pentru extindere reglementari pentru construire case familiale D+P+M, str. Viile Dambul Rotund fn; beneficiari: Gherman Augustin si Campean Vasile.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru amenajare platforma de parcare, str. Gurghiu nr. 1; beneficiari: Baciu Marcel si asociatii.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru ansamblu de locuinte cu trei apartamente S+P+2E, str. Barc I nr. 61A, B, C, D si 63A, B, C, D; beneficiar: Nemes Bogdan.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru imobil cu trei apartamente D+P+2E, str. Negoiu fn.; beneficiari: Campean Horatiu, Gubas Marius si Diana.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru imobil S+P+2E cu spatii comerciale, birouri si locuinta, str. Motilor nr. 87; beneficiar: Mihu Vasile.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru casa de locuit D+P+E, str. Constantin Brancusi nr. 90; beneficiar: Oltean Vasile.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru casa familiala D+P+E, str. Crizantemelor nr. 3; beneficiara: Dornea Valeria Georgeta.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru casa de vacanta P+E, Colonia Faget fn.; beneficiar: Comsa Mircea Ioan.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru parking auto, Piata Unirii nr. 15; beneficiara: Parohia Romano-Catolica „Sf. Mihail”.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. si P.U.D., pentru introducere in intravilan si construire ansamblu de locuinte D+P+E, str. Oasului; beneficiara: SC LB METEOR SRL.

Proiect de hotarare privind aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.

Proiect de hotarare privind aprobarea avizului Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.

Proiect de hotarare privind scoaterea de pe lista spatiilor comerciale si de prestarii servicii care fac obiectul Legii nr. 550/2002, aprobata prin Hotararea nr. 694/2004, a spatiului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Locomotivei nr. 1, si atribuirea acestuia catre Uniunea Generala a Pensionarilor din Romania.

Informare privind solicitarea de scutire a majorarilor de intarziere la calculul impozitului/taxei pe cladiri, in baza O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, pentru SC FDEE ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD SA SUCURSALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE CLUJ-NAPOCA. Diverse.

Se supune la vot ordinea de zi, cu cele cinci proiecte retrase, si se obtin 24 de voturi pentru, un vot impotriva si o abtinere (ordinea de zi a fost aprobata).

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

Proiect de hotarare privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Sorin Apostu, din partea P.D. -L. si validarea mandatului consilierului supleant Radu Florin Ratiu, din partea P.D. -L.

Retras de catre initiator.

Proiect de hotarare privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Vasile Florin Stamatian, din partea P.D. -L si validarea mandatului consilierului supleant Pal Peter, din partea P.D. -L.

Retras de catre initiator.

Proiect de hotarare privind alegerea Viceprimarului municipiului Cluj-Napoca.

Retras de catre initiator.

Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 243/2008 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca).

Retras de catre initiator.

Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii de trecere a unui imobil din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Apararii Nationale, in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca (Bdul. 21 Decembrie 1989 nr. 106).

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. primar - arata ca este vorba despre terenul pentru care exista un aviz de principiu din partea Ministerului Apararii Nationale, unde se va consrui Centrul Cultural Transilvania, care va adaposti si Filarmonica.

D-na cons. Anastase - adreseaza rugămintea, in urma discuțiilor de la Comisia I si in numele acesteia, de a primi o informare cuprinzand toate materialele cu privire la propunerile de valorificare si valorizare a Cazinoului si a unor cladiri emblema ale orasului, in vederea formularii de noi propuneri.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii de trecere a unui imobil din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Apararii Nationale, in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca (Valea Garbaului fn.).

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Vuscan - sugereaza ca ar fi trebuit sa apara in referat sau chiar in proiectul de hotarare si suprafata terenului respectiv, mai ales ca la punctul sapte exista o proprietate importanta, foaia B de proprietate, in favoarea unor persoane fizice.

Dl. primar - arata ca din discutia pe care a avut-o cu reprezentantii Ministerului Apararii Nationale, rezulta ca aceste doua terenuri, respetiv cel de pe B-dul 21 Decembrie si poligonul sunt cele care sunt libere la ora actuala si pot fi cedate; o parte din aceste terenuri fac obiectul unor revendicari, unele chiar din partea consiliului local; singurul lucru care trebuie solicitat este terenul, urmand ca apoi sa fie precizata oficial situatia juridica a acestuia; prima data, consiliul local trebuie sa-si dea acordul ca accepta sa preia acel teren.

Dl. cons. Somogyi - prin raspunsul domnului primar, a primit raspuns la intrebarea pe care dorea sa o puna.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind numirea unui reprezentant al Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in Consiliul de Administratie al Societatii Comerciale F.C.M. „Universitatea" Cluj S.A.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. primar - reaminteste de preluarea clubului de catre consiliul local, anuntand in acelasi timp ca echipa va fi programata pentru prima etapa, ajungandu-se la un acord cu cel care cerea suma de bani; doreste sa isi exprime increderea ca noul reprezentant, caruia i se va acorda si cuvantul, va face ordine la club, deoarece cu toate ca toata lumea, din punct de vedere sentimental, este alaturi de ,,Universitatea”; din pacate, managerii care s-au perindat pe la club au lasat in urma lor foarte multe datorii; de asemena, nu poate sa priceapa cum un suflet asa-zis mare pentru ,,Universitatea” a putut sa faca clubului atata rau.

Se supune la vot acordarea cuvantului domnului Teodor Pop si se obtine unanimitate.

Dl. Teodor Pop - anunta ca de cateva zile si-a incheiat raporturile de activitate cu Politia Judeteana Cluj, institutie in care a lucrat in ultimii 30 de ani; multumeste domnului primar si consilierilor pentru sansa de a reprezenta un club de valoarea ,,Universitatii”; evidentiaza situatia grea in care se afla clubul, aproape de colaps, dar promite ca atata timp cat va face parte din conducerea clubului, nimeni nu va mai profita de pe urma acestuia; arata ca fara sprijinul consilierilor locali, precum si al celorlalti membri din consiliul de administratie, nu se va putea face performanta; constientizeaza ca este imoral si lipsit de fair-play sa ceara din prima zi resurse financiare, insa situatia in care se gaseste clubul il obliga sa faca acest lucru; considera amenajarea bazei sportive ,,Clujana” ca fiind principala prioriatate, evidentiind eforturile depuse de primaria municipiului in acest sens; promite - atata timp cat va reprezenta consiliul local - legalitate, disciplina, transparenta si, in final, performanta; multumeste pentru incredere si spera sa nu dezamagesca.

Dl. cons. Sandu - in calitate de secretar al Comisiei V, are rugamintea ca domnul Teodor Pop, prin intermediul Serviciului Relatii cu consiliul, sa participe la sedintele comisiei, nu doar pentru a cere bani, ci si pentru a evidentia problemele cu care se confrunta clubul.

Dl. Teodor Pop - il asigura pe domnul consilier Sandu de prezenta domniei sale la sedintele mai sus amintite.

D-na cons. Cataniciu - ,,as dori sa-l intreb pe domnul primar, care facea o remarca despre managerii de la ,,Universitatea”, care au lasat datorii foarte mari, daca il include in aceasta categorie si pe domnul Tise; as dori sa stiu daca poate sa ne raspunda domnul primar, este o intrebare, cred, ca pertinenta, cred ca si pe alti cetateni ai Clujului ii intereseaza aceasta situatie”.

Dl. primar - ,,n-am inteles exact intrebarea, daca vreti sa repetati”.

D-na cons. Cataniciu - ,,ati vorbit despre managerii clubului ,,Universitatea” care au lasat datorii foarte mari, care ne-au lasat datorii foarte mari si eram curiosi sa ne spuneti daca ii includeti printre acei manageri si pe domnul Alin Tise”.

Dl. primar - ,,nu am mers atat de departe cu auditul financiar, pe noi ne intereseaza cele care sunt si creaza la ora actuala neajunsuri; este vorba despre ultimii doi manageri”.

Dl. cons. Lapusan - crede ca problema ,,Universitatii” este una foarte serioasa, trebuind cunoscuta in mod exact situatia clubului; de asemenea, crede ca este necesara o implicare mai mare a consiliului local, pana la urma si consilierii avand partea lor de vina pentru ceea ce s-a intamplat la club, prin alocarea ineficienta a unor mari sume de bani; considera ca ar trebui schimbat, daca este cazul, chiar statutul societatii pe actiuni, pentru a se sti cu exactitate care este echipa executiva si pentru a avea un consiliu de administratie care sa nu fie remunerat, compus din persoane interesate si dornice de performanta; de asemenea, crede ca, in perioada urmatoare, ar trebui organizate niste intalniri cu fiecare actionar in parte, pentru a se ajunge la un numitor comun; considera ca trebuie gandita o organigrama mai clara la club; propune ca pentru urmatoarea sedinta de consiliu local sa fie primit un raport din care sa reiasa datoriile clubului, urmand ca eventualii consilieri locali care vor sa se implice sa vina cu propuneri.

Dl. primar - preia propunerea domnului consilier Lapusan; urmatoarea sedinta de consiliu local fiind programata in data de zece martie, solicita consilierilor locali sa depuna propuneri pana in data de cinci martie.

Dl. Teodor Pop - afirma ca si-a insusit observațiile domnului consilier Lapusan, si ca va prezenta, pana in data de cinci martie, raportul solicitat.

Dl. cons Vuscan - subliniaza lipsa de implicare a unor membri ai consiliului de administratie, care si-au folosit functia pentru valorificarea unor avantaje personale; declara ca il sustine pe domnul Teodor Pop, cunoscandu-l si stiind ca domnia sa a mai facut parte din structurile de conducere ale clubului; pledeaza pentru prezentarea unei situatii foarte exacte a clubului, intrucat datoriile acestuia nu sunt cunoscute; in acelasi timp, considera termenul initial pentru prezentarea raportului ca fiind nerealist.

Presedintele de sedinta - ii precizeaza domnului consilier Vuscan ca domnul primar propusese data de cinci martie.

Dl. cons. Pantea - este de acord cu numirea domnului Teodor Pop, dar il roaga sa revada activitatea clubului din ultimii ani, auzind ca la club se petrec lucruri greu de imaginat, cum ar fi: salarii extraordinar de mari, platite din bani publici, raportate la performantele clubului sau cheltuieli nejustificate, nedorind ca aceste greseli sa se repete.

Dl. cons. Peter - doreste sa-l intrebe pe domnul Teodor Pop care ar fi calitatile care il recomanda pentru reprezentarea consiliului local in administratia clubului si, in aceasta calitate, care ar fi prima sa initiativa.

Dl. Teodor Pop - considera ca il recomanda pentru aceasta pozitie experienta, cinstea, corectitudinea, atasamentul fata de club, loialitatea, fermitatea, dorinta de a face performanta; printre prioritatile domniei sale se numara realizarea unei evaluari a managementului clubului din ultima perioada, definitivarea lucrarilor de la baza sportiva ,,Clujana”, incercarea de a stinge toate datoriile, reorganizarea consiliului de administratie, in conditiile in care ,,Oncos” este in continuare actionar majoritar, precum si atragerea de noi sponsori; mai sustine ca doreste sa impuna o disciplina financiara de fier, astfel incat fondurile clubului sa nu fie folosite intr-un mod necorespunzator.

Dl. cons. Peter - ii doreste domnului Teodor Pop sa reuseasca sa-si indeplineasca obiectivele propuse, insa astepta cel putin o initiativa punctuala.

Dl. cons. Pantea - il corecteaza pe domnul Teodor Pop, aratand ca actionar majoritar la club este consiliul local. D-na cons. Anastase - sustine ca raportul de audit cerut intr-o sedinta anterioara a consiliului local este singurul care poate duce la eliminarea suspiciunilor care planeaza asupra situatiei clubului.

Dl. primar - precizeaza ca este vorba de un audit financiar, pana in data de cinci martie urmand a fi prezentate macar concluzii preliminare.

Dl. cons. Lapusan - arata ca multe lucruri care s-au petrecut nu mai pot fi schimbate; reitereaza ideea unei intalniri intre actionarii clubului, care sa aiba loc pana la urmatoarea sedinta de consiliu local.

Se supune la vot numirea domnului Teodor Pop pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in Consiliul de Administratie al Societatii Comerciale FCM ,,Universitatea” Cluj S.A.

D-na cons. Anastase - da citire procesului-verbal al Comisiei de validare, incheiat cu ocazia alegerii reprezentantului Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in Consiliul de Administratie al Societatii Comerciale F.C.M ,,Universitatea” Cluj S.A., in persoana domnului Teodor Pop; in urma votului secret exprimat, s-au obtinut urmatoarele rezultate: din totalul de 26 de voturi valabil exprimate, 22 de voturi sunt pentru, iar patru impotriva; in concluzie, domnul Teodor Pop este numit reprezentant al Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in Consiliul de Administratie al Societatii Comerciale F.C.M ,,Universitatea” Cluj S.A.

Proiect de hotarare privind introducerea in intravilanul municipiului Cluj-Napoca a terenului reglementat prin P.U.Z.- Cartier de locuinte - Dealul Lomb, in vederea construirii unui cartier de locuinte de catre S.C. LOMB S.A.

Comisia III - aviz favorabil.

Presedintele de sedinta - saluta prezenta in sala a domnului Vasile Florin Stamatian - prefect al Judetului Cluj. Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 133/2005 (insusirea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca).

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Somogyi - declara ca este de acord cu acest proict de hotarare, dar se intreaba, in primul rand, pe ce baza au trecut conductele, bransamentele, statiile de reglare a gazului in patrimoniul E-on Gaz; in al doilea rand, propune consiliului local sa perceapa o taxa pentru ocuparea domeniului public de catre bransamente.

D-na Olimpia Moigradan - director executiv - Directia economica - arata ca in ceea ce priveste bunurile care fac obiectul trecerii in proprietatea privata a E-on Gaz, s-au purtat numeroase discutii, atat in scris cat si telefonic, prin care acestia sustin ca bunurile fac parte din patrimoniul lor; in acest caz, li s-a cerut sa comunice documentul care sta la baza trecerii acestor bunuri in patrimoniul lor, document pe care inca nu l-au comunicat, dar, in urma discutiilor, au spus ca exista o lege a gazelor, Legea nr. 351/2004, cu cu norme de aplicare instituite prin Hotararea de Guvern nr. 1034, care stipuleaza ca aceste bransamente si conducte ar trece in patrimoniul lor; iar in ceea ce priveste taxa de inchiriere, noile propuneri de modificare a Codului Fiscal fac referire si la plata unei chirii pentru terenul ocupat de bransamente.

Dl. cons. Vuscan - afirma ca nu o sa voteze acest proiect de hotarare, datorita problemelor create de catre E-on Gaz; arata ca o zona importanta a orasului a fost in proces cu aceasta firma, din cauza unor nereguli la sitemul de contorizare, generate de catre implementarea unui corector electronic care facea corecturi de 20% in favoarea Eon Gaz; nu i se pare corect ca retelele de gaz in care au investit cetatenii sa treaca in proprietatea DistriGaz, iar acum in proprietatea E-on Gaz.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se obtin 20 de voturi pentru, trei voturi impotriva si trei abtineri (proiectul a fost adoptat).

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Extindere cladire Cresa nr. 8”.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Supraetajare Grup Scolar Terapia - Str. Decebal nr. 41”.

Comisia I - aviz favorabil.

Dl. cons. Vuscan - are nedumeriri cu privire la modul in care se castiga lilicitatiile, fiind nemultumit de suma cu care se castiga acestea, care reprezinta 30% din valoarea investitiei.

D-na Liana Hent - sef Serviciu Investitii - da detalii cu privire la modul de desfasurare a licitatiei.

Dl. cons. Vuscan - declara ca era constient de faptul ca diferenta este generata de partea de proiectare, care este destul de consistenta; sustine cheltuirea judicioasa a banului public, proiectul reprezentand 15% dintr-o suma mare.

D-na Liana Hent - sef Serviciu Investitii - ofera detalii cu privire la cuantumul proiectului in cadrul bugetului unei investitii.

Dl. cons. Vuscan - are rugamintea de a se oferi informatii despre sumele cu care s-au castigat licitatiile, pentru a se putea observa diferenta fata de valoarea estimata.

Dl. primar - ofera informatii suplimentare despre licitatii, precizand ca acestea sunt doar licitatii publice, nu si incredintari sau negocieri directe.

Dl. cons. Vuscan - se intreaba daca nu se pot aloca mai multe fonduri pentru mai multe mansardari.

Dl. cons. Laszlo - viceprimar - precizeaza ca in baza studiilor de fezabilitate se fac alocarile bugetare.

Dl. cons. Vuscan - nu ar vrea ca pozitia sa sa fie considerata un atac la adresa celor care au organizat aceste licitatii, insa considera ca, cu banii folositi pentru cinci supraetajari, se puteau face opt.

Dl. cons. Laszlo - viceprimar - ii explica faptul ca acest lucru nu este posibil, deoarece studiile de fezabilitate sunt intocmite pe baza datelor din perioada anterioara.

Dl. cons. Peter - considera ca investitiile de la punctele 11 si 12 de pe ordinea de zi sunt necesare, in vederea oferirii unor conditii bune de invatamant; de asemenea, crede ca mansardarea scolilor este o solutie pentru invatamantul clujean.

Dl. cons. Lapusan - explica ce a vrut de fapt sa spuna domnul consilier Vuscan, asfel: ar fi mai bine sa se mearga pe coeficienti minimi, asfel incat atunci cand se face, la inceput de an, proiectia bugetara, in loc de sapte mansardari sa se faca opt.

Dl. primar - arata ca nimeni nu putea prevede scaderea preturilor la materii prime si manopera.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Mansardare cladire Scoala generala Horea, municipiul Cluj-Napoca”.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 762/2007 (instituirea unei taxe speciale).

Comisia I - aviz favorabil.

Dl. cons. Lapusan - le reaminteste consilierilor ca, intr-o sedinta anterioara a cerut o informare despre modul in care au fost folosite sumele colectate in anii precedenti.

Dl. cons. Laszlo - viceprimar - arata ca exista o lista cu investitiile realizate din taxa speciala de apa, pe anul 2008.

Dl. cons. Lapusan - sustine ca cifrele anuntate pentru anul 2009 sunt identice cu cele din 2008.

Dl. primar - explica faptul ca aceste lucrari au inceput in anul 2008, fiind vorba de o estimare a sumelor care vor fi colectate din taxa speciala in anul 2009, investitiile urmand a fi continuate.

Dl. cons. Lapusan - vrea sa stie exact sumele care au fost colectate.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor municipiului Cluj-Napoca in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Cluj.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Lapusan - solicita o informare prin care sa se precizeze pozitia celorlalti membri ai asociatiei; de asemenea, vrea sa afle in ce stadiu de realizare se afla planul intocmit.

Dl. primar - prezinta calendarul conform caruia comunele asociate isi vor desemna reprezentantii; in ceea ce priveste planul, acum se termina auditul teritorial; de asemenea, exista o echipa de lucru, formata din reprezentanti ai consiliului local, ai consiliului judetean si ai comunelor, care se intruneste saptamanal, pentru a dezbate proiecte; in fine, in data de zece martie va avea loc o intalnire bilaterala cu Ministerul Dezvoltarii Regionale.

Dl. cons. Somogyi - vrea sa stie daca lista reprezentanților consiliului local cuprinde doar 30 de locuri sau cineva a uitat sa-i treaca pe aceasta lista si pe cei doi consilieri noi.

Dl. primar - arata ca, in conformitate cu actul constitutiv, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca are doar 30 de reprezentanti, iar in ceea ce ii priveste pe cei doi noi consilieri, acestia nu faceau parte din consiliul local la vremea respectiva.

Se supune la vot proiectul de hotarare si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind compensarea unor sume si plata diferentelor rezultate in urma compensarii.

Comisia I - aviz favorabil. Se supune la vot proiectul de hotarare si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru locuinta cu trei apartamente D+P+E+M, str. George Bacovia fn. ; beneficiar: Purcel Liviu.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot acordarea cuvantului doamnei Cristina Rosu - petenta si se aproba in unanimitate.

D-na Cristina Rosu - petenta - prezinta si sustine adresa prezenta in Mapa presedintelui de sedinta, la punctul cu numarul cinci.

D-na Corina Ciuban - director Directia Urbanism - precizeaza ca, in ceea ce priveste acest caz, a mai avut loc o dezbatere publica, la care au fost invitati toti cetatenii din zona; ofera detalii despre caz; arata ca proiectul de hotarare a mai fost dezbatut si amanat.

Presedintele de sedinta - arata ca, mai mult decat atat, initial, in Comisia tehnica de urbanism, s-a acordat avizul pentru sase apartamente, ceea ce legea permite, dar in urma discutiilor si a dezbaterii publice, numarul acestora a fost redus la trei.

D-na Cristina Rosu - petenta - sustine ca, desi a fost redus numarul de apartamente, dimensiunea constructiei a ramas aceeasi.

D-na cons. Cataniciu - ,,eu aud acuma pentru prima data ca doamna a facut o contestatie la acest proiect - eu, in calitate de consilier local - si-mi pun intrebarea, totusi, de ce aceste contestatii nu ajung si la noi, la consilierii locali; sa vedem, la fiecare mapa, la comisii, care sunt problemele pe care oamenii le reclama, pentru ca auzind acuma ceea ce doamna reclama cu privire la acest zid de 30 de metri, va aduc aminte, domnule viceprimar Moisin (...se termina banda)...

(...)

si ne-a prezentat un proiect pentru a fi rediscutat, un proiect care a fost scos de pe ordinea de zi intr-o sedinta anterioara, undeva pe un deal al Clujului se ridica acest proiect si avea, a fost respins sau, ma rog, a fost intors la Comisia de urbanism pentru discutii, tocmai pentru faptul ca avea un astfel de zid, zid care nu stiu daca avea jumatatea zidului care, teoretic, ar aparea ca un zid, la ceea ce, la proiectul pe care doamna il reclama si din nou imi pun intrebarea de ce pentru unii se poate si pentru altii nu; deci imi doresc, imi doresc eu ca si consilier local si vreau sa stiu daca si alti colegi sunt in asentimentul meu, ca astfel de acte si astfel de contestatii sa ajunga la noi in mapa, pentru ca sunt multe persoane care se plang de aceste aspecte, ca inregistreaza astfel de contestatii si nici macar nu se stie daca ajung undeva si daca se iau in discutie; deci, domnule viceprimar, vreau sa va spun ca am colegi avocati care acelasi lucru, voiam sa ridic la „diverse”, dar pentru ca este o problema similara, se fac contestatii pe baza Legii 554, se fac contestatii, se face acea procedura prealabila si nu ajunge, acea procedura prealabila, nu ajunge niciodata in mapa consilierilor, contestatii prin care se solicita sa ne retragem anumite hotarari, sa revenim asupra unora, sa revocam in termeni juridici anumite hotarari de Consiliu local, pentru ca altfel urmeaza sa fim actionati in judecata si stiti ca acea procedura prealabila este o procedura obligatorie; niciodata, de cand sunt eu consilier local si au fost nenumarate astfel de contestatii, nu a ajuns, niciodata, in discutia Consiliului local, pentru ca noi trebuie sa hotaram, eu imi pun intrebarea: Cine hotaraste in locul nostru?, daca se revoca sau nu se revoca acele hotarari de Consiliu local, sau daca se raspunde la acele contestatii ca ar trebui sa avem macar minimum de respect, si legea ne obliga practic sa raspundem daca revocam sau nu, si poate ca sunt cazuri in care noi am fi obligati la plata unor cheltuieli de judecata foarte mari, pentru ca am putea intr-adevar sa constatam ca acele hotarari de Consiliu local, poate ca au fost nelegale si sa le revocam inainte de a ajunge in instanta, sa le revoce instantele de judecata.”

Presedintele de sedinta - sustine ca se face referire la proiectul discutat in Comisie si care, in urma unei audiente, o doamna a sustinut punctul de vedere al arhitectului si pentru ca nu erau de fata toti membrii comisiei la sedinta respectiva, nu s-a luat nicio decizie; referitor la memoriu, la care se face referire, s-a discutat in Comisia de specialitate si sustine ca toate memoriile sunt transmise comisiilor de specialitate.

Dl. cons. Lapusan - propune amanarea proiectului si deplasarea unor reprezentanti ai executivului la fata locului pentru a face unele constatari.

Dl. cons. Laszlo - viceprimar - sustine ca suprafata terenului este de 800 mp, P.O.T. -ul este de 35% si din schita reiese ca este un procent de ocupare a terenului mic pe o suprafata foarte mare; arata ca sunt respectate prevederile locale referitoare la inaltime si distanta la limita de proprietate, a fost dezbatere publica; explica, de asemenea, ca daca documentatia este respinsa de catre Consiliu, beneficiarul se poate adresa in instanta si Consiliul va fi bun de plata.

Dna. cons. Anastase - sugereaza sa se dea crezare si spuselor doamnei in Consiliul local.

Președintele de sedinta - arata ca in cazul amanarii, trebuie realizata iarasi dezbaterea publica si solicita sa fie anuntate si persoanele afectate.

Se supune la vot propunerea de amanare si se obtin 20 de voturi pentru si sase abtineri (proiectul a fost amanat). Dna. cons. Cataniciu -- „imi cer scuze, domnule presedinte, am ridicat mana si nu mi-ati dat cuvantul, poate nu m-ati vazut ... nu-i nicio problema, vroiam sa spun un singur lucru, nu inseamna ca intotdeauna cand in mapele noastre ajung niste proiecte de hotarari, ele sunt in regula, si as vrea sa fac trimitere strict la proiectul 30 care este in mapele noastre si care a fost retras si daca nu am fi fost sesizati de catre cetateni si daca nu am fi avut om in Consiliul de Administratie cu care conducerea scolii sa ia legatura, probabil ca acel proiect ar fi trecut exact asa cum ar trece si altele, dar toate, cel putin teoretic, acel proiect era in regula din moment ce a primit avizul acelei importante Comisii de urbanism care nu greseste niciodata, ... deci, trebuie sa luam in considerare ceea ce oamenii reclama si sa verificam, nu este nicio graba sa avizam un astfel de proiect”.

Presedintele de sedinta - sustine ca in astfel de cazuri Consiliul local analizeaza documentatiile care stau la baza proiectelor; referitor la punctul 30, a fost sesizat de dimineata de domnul deputat Giurgiu si apoi de domnii consilieri si s-a lua decizia de a se amana discutiile pentru a se studia mai bine situatia terenului aferent proiectului.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. si P.U.D., pentru sediu firme si spatiu de depozitare, str. Traian Vuia nr. 117B; beneficiari: SC AIDO IMPEX SRL si SC AVANTAJ INVEST SRL.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru amenajari aferente pentru mansardarea blocului L17, str. Lunii nr. 10; beneficiar: Opris Vasile Tudor.

Comisia III - aviz favorabil.

Dl. cons. Somogyi - intreaba cate locuri de parcare sunt prevazute si solicita sa fie incluse in hotararea Consiliului local.

Dna. Corina Ciuban - Director executiv al Directiei urbanism si dezvoltare urbana - arata ca pe plan sunt trecute sapte locuri de parcare.

Se supune la vot propunerea domnului Somogyi si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul cu amendamentul votat si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru locuinte colective cu spatii comerciale la parter S+P+3E+etaj retras, str. Vulcan nr. 38-40; beneficiara: SC ANTREPRIZA 22 SRL.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. si P.U.D., pentru cladire de locuinte colective si servicii S+P+4E+etaj 5 retras, str. Taberei nr. 4; beneficiar: Barabas Daniel Florin.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtin 25 de voturi pentru si un vot impotriva.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru doua locuinte unifamiliale P+M, str. Viile Dambul Rotund fn.; beneficiara: Bercean Ana.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. si P.U.D., pentru extindere reglementari pentru construire case familiale D+P+M, str. Viile Dambul Rotund fn; beneficiari: Gherman Augustin si Campean Vasile.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru amenajare platforma de parcare, str. Gurghiu nr. 1; beneficiari: Baciu Marcel si asociatii.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru ansamblu de locuinte cu trei apartamente S+P+2E, str. Barc I nr. 61A, B, C, D si 63A, B, C, D; beneficiar: Nemes Bogdan.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru imobil cu trei apartamente D+P+2E, str. Negoiu fn.; beneficiari: Campean Horatiu, Gubas Marius si Diana.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru imobil S+P+2E cu spatii comerciale, birouri si locuinta, str. Motilor nr. 87; beneficiar: Mihu Vasile.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru casa de locuit D+P+E, str. Constantin Brancusi nr. 90; beneficiar: Oltean Vasile.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru casa familiala D+P+E, str. Crizantemelor nr. 3; beneficiara: Dornea Valeria Georgeta.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru casa de vacanta P+E, Colonia Faget fn.; beneficiar: Comsa Mircea Ioan.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru parking auto, Piata Unirii nr. 15; beneficiara: Parohia Romano-Catolica „Sf. Mihail”.

Retras de catre initiator.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. si P.U.D., pentru introducere in intravilan si construire ansamblu de locuinte D+P+E, str. Oasului; beneficiara: SC LB METEOR SRL.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.

Comisia III - aviz favorabil, cu propunerea de amanare pentru Inspectoratul Scolar Judetean.

Se supune la vot propunerea Comisiei III si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul cu amendamentul votat si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea avizului Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind scoaterea de pe lista spatiilor comerciale si de prestarii servicii care fac obiectul Legii nr. 550/2002, aprobata prin Hotararea nr. 694/2004, a spatiului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Locomotivei nr. 1, si atribuirea acestuia catre Uniunea Generala a Pensionarilor din Romania.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Dna. cons. Anastase - intreaba daca nu s-a aflat un potential beneficiar al Legii 550 pentru acel spatiu.

Dl. cons. Lapusan - intreaba daca spatiul este functional pentru Uniunea Pensionarilor.

Presedintele de sedinta - arata ca spatiul detinut pe Bdul. Eroilor nr. 44 a fost revendicat si castigat, si s-au facut presiuni pentru a se muta Uniunea Pensionarilor din spatiul respectiv; singurul spatiu liber in aceasta perioada a fost cel de pe str. Locomotivei nr. 1 si mentioneaza ca acest spatiu este foarte aproape de Gara si este cu mult mai convenabil decat cel din centru, avand si o suprafata cu circa 36 mp mai mult decat spatiul din Eroilor.

Dna. cons. Cataniciu - „n-as dori decat sa va intreb care este suprafata spatiului din care sunt evacuati, ce suprafata are spatiul?”.

Dl. Daniel Campean - Seful Biroului spatii cu alta destinație - răspunde ca suprafața este de 130 mp.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Presedintele de sedinta - solicita grupurilor P.S.D. si U.D.M.R. Sa-si numeasca reprezentantii in consiliile de administratie ale regiilor subordonate Consiliului local.

Informare privind solicitarea de scutire a majorarilor de intarziere la calculul impozitului/taxei pe cladiri, in baza O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, pentru SC FDEE ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD SA SUCURSALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE CLUJ-NAPOCA.

Dl. cons. Pantea - arata ca Comisia I a luat in discutie Informarea prezentata si sunt de acord cu hotararea executivului.

Dl. primar - sustine ca unele articole de lege nu permit sa se faca plati inaintea platii facturii de curent electric. Se supune la vot Informarea si se obtine unanimitate.

Diverse.

Dl. Vasile Florin Stamatian - prefect al Judetului Cluj - se adreseaza Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, si multumeste, printre altele, pentru experienta acumulata timp de cinci ani, cat a facut si domnia sa parte din Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, experienta care se dovedeste a fi foarte utila in noua functie in care recent a fost investit.

Mapa presedintelui de sedinta:

  • 1. Adresa Cabinet de Avocat Rusu Victor, inregistrata la Registratura generala a Primariei municipiului Cluj-Napoca sub nr. 24.187/3, in 4 februarie 2009, prin care se solicita revocarea Hotararii nr. 39/2008 privind aprobarea P.U.Z. si P.U.D., ansamblu locuinte colective de lux, adaptate la teren in panta, str. Rahovei - str. Vantului; beneficiara: SC REAL DEVELOPMENT SRL. Adresa a fost luata la cunostinta si distribuita Comisiei III si Directiei de urbanism si dezvoltare urbana.

  • 2. Adresa nr. 5/12.02.2009 a S.C. COMPANIA PENTRU LOCUINTE S.R.L., inregistrata la Registratura generala a Primariei municipiului Cluj-Napoca sub nr. 31.689/2, in 12 februarie 2009, prin care se solicita introducerea pe ordinea de zi, cat mai grabnica, a unui proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. si P.U.D. - ansamblu de locuinte colective, dotari, servicii, str. Calea Turzii nr. 154-156. Adresa a fost luata la cunostinta si distribuita Comisiei III si Directiei de urbanism si dezvoltare urbana.

  • 3. Informare privind modul de indeplinire a hotararilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, adoptate in perioada 3 ianuarie - 28 iunie 2008, intocmita de catre Serviciul Relatii cu consiliul. Informarea a fost luata la cunostinta.

  • 4. Informare privind activitatea asistentilor personali desfasurata in semestrul II al anului calendaristic 2008, intocmita de catre Serviciul Asistenta persoane cu nevoi speciale din cadrul Directiei de Asistenta Sociala. Informarea a fost luata la cunostinta.

  • 5. Adresa domnilor Rosu Ovidiu si Cristina, inregistrata la Registratura generala a Primariei municipiului Cluj-Napoca sub nr. 38.713/3, in 12 februarie 2009, prin care se solicita analizarea/reanalizarea documentatiei depuse de catre domnul Purcel Liviu pentru P.U.D. - locuinta familiala D+P+E+M, deoarece aceasta nu concorda cu zona de case si volumentrie. Adresa a fost luata la cunostinta.

  • 6. Adresa nr. 58/19.02.2009 a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Cluj, inregistrata la Registratura generala a Primariei municipiului Cluj-Napoca sub nr. 40.558/3, in 24 februarie 2009, prin care se solicita alocarea unei sume de 400.000 lei pentru unele lucrari la Terapie Intensiva Nou-Nascuti. Adresa a fost luata la cunostinta si distribuita Comisiei I si V.

  • 7. Adresa nr. 57/19.02.2009 a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Cluj, inregistrata la Registratura generala a Primariei municipiului Cluj-Napoca sub nr. 40.562/3, in 24 februarie 2009, prin care se solicita alocarea unei sume de 400.000 lei pentru lucrari la sala de nasteri si definitivarea lucrarilor la liftul central al cladirii. Adresa a fost luata la cunostinta si distribuita Comisiei I si V.

Nemafiind alte probleme de dezbatut la ordinea de zi, presedintele de sedinta declara lucrarile inchise.

Presedintele de sedinta, Jr. Radu-Marin Moisin

Secretarul municipiului, Jr. Aurora Tarmure