CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

P R O C E S - V E R B A L

Incheiat azi, 24 martie 2009, cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, sedinta convocata de catre primar.

La apelul nominal se constata ca absenteaza consilierii locali Nicoleta Niculescu si Gheorghe Ioan Vuscan.

Secretarul municipiului - supune la vot procesul-verbal al sedintei anterioare si se aproba in unanimitate.

Se intoneaza Imnul de Stat al Romaniei.

Dl. primar - propune organizarea urmatoarei sedinte de consiliu local in data de 7 aprilie 2009, printre proiectele care urmeaza a fi discutate cu ocazia acestei sedinte numarandu-se alocari de sume la din bugetul local, precum si constituirea unei asociatii, in urma solicitarii venite din partea Consiliului Judetean Cluj, privind zona de depozitare a deseurilor.

Presedintele de sedinta - supune atentiei urmatorul proiect al ordinii de zi:

Proiect de hotarare privind aprobarea Caietului de Sarcini, Fisei de rate a achizitiei si a Contractului de concesiune, in vederea delegarii, prin concesiune, a gestiunii serviciului public de salubrizare menajera din municipiul Cluj-Napoca.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z si P.U.D., imobil pentru comert si birouri S+D+P+3E, str. Progresului nr. 24, beneficiara: SC RAMONA si OANA SRL.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., amenajari aferente pentru mansardarea blocului R2, str. Rasaritului nr. 102, beneficiara: Asociatia de proprietari.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z si P.U.D., pentru construire hala depozitare si birouri P si P+E, B-dul. Muncii fn.; beneficiara: SC METALICPLAS DISTRIBUTION SRL.

Proiect de hotarare privind aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.

Proiect de hotarare privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.

Proiect de hotarare privind aprobarea avizului de stabilire a criteriilor de analiza, in vederea emiterii de avize de oportunitate, pentru intocmire Planuri Urbanistice Zonale.

Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 200.000 lei de la bugetul local pe anul 2009, pentru sarbatorirea Revelionului 2010, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 200.000 lei de la bugetul local pe anul 2009, pentru organizarea manifestarilor dedicate Zilei Nationale a Romaniei, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 180.000 lei de la bugetul Directiei de Asistenta Sociala, organizata ca serviciu public, in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pe anul 2009, in vederea achizitionarii de produse alimentare si acordarea acestora unor categorii de persoane defavorizate, cu ocazia sarbatorilor de Paste/Rusalii 2009.

Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 465.000 lei de la bugetul local pe anul 2009 al Directiei de Asistenta Sociala, organizata ca serviciu public, in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru asigurarea continuarii activitatilor proiectului PHARE Centre de Zi „Impreuna pentru Copii”.

Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 900,312 lei de la bugetul local pe anul 2009, pentru deplasarea in orasul infratit Pecs, din Ungaria, a consilierilor locali Somogyi Gyula si Molnos Lajos, in perioada 5-7.02.2009, pentru participarea lor la ceremonialul inmormantarii primarului orasului Pecs.

Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 2.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2009, in vederea majorarii capitalului social SCS FCM „UNIVERSITATEA” Cluj SA, pentru perioada ianuarie-decembrie ac., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 1.520.000 lei de la bugetul local pe anul 2009, cultelor religioase din municipiul Cluj-Napoca, in vederea continuarii lucrarilor de constructie si renovare, precum si pentru organizarea unor manifestari cultural-religioase, in perioada ianuarie-decembrie ac., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Proiect de hotarare privind aprobarea suportarii de catre Municipiul Cluj-Napoca a procentului de 40% si de catre R.A.T.U.C. Cluj-Napoca a procentului de 60% din valoarea abonamentelor eliberate in baza Hotararii nr. 715/2007.

Proiect de hotarare privind modificarea art. 4 din Hotararea nr. 504/2005 (infiintarea Politiei Comunitare).

Proiect de hotarare privind predarea autovehiculului achizitionat pentru harta de zgomot a municipiului, Directiei de Asistenta Sociala din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Proiect de hotarare privind transmiterea Dc 142C km 0+000-3+600 din proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca si administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in proprietatea statului si administrarea Ministerului Transporturilor si incadrarea acestuia in categoria functionala a drumurilor nationale, in vederea realizarii de catre C.N.A.D.N.R. S.A., a activitatilor de interes national in domeniul administrarii drumurilor nationale.

Proiect de hotarare privind reglementarea activitatii de comert stradal desfasurata la gherete, tonete, panouri publicitare mobile, suporti etc.

Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Actului aditional nr. 1 la Contractul incheiat in baza Hotararii nr. 35/2003, astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 345/2007.

Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 234/2008 (desemnarea ca reprezentant al Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in Consiliul de Administratie al SC LOMB SA, a domnului Dan Tudor Lazar).

Diverse.

Se supune la vot ordinea de zi si se obtine unanimitate.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

Proiect de hotarare privind aprobarea Caietului de Sarcini, Fisei de rate a achizitiei si a Contractului de concesiune, in vederea delegarii, prin concesiune, a gestiunii serviciului public de salubrizare menajera din municipiul Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. primar - arata ca este vorba despre un proiect care reprezinta o continuare a studiului de oportunitate adoptat in sedintele anterioare si se refera la concesionarea serviciului de salubrizare menajera - impartirea orasului in doua sectoare; modalitatea de desfasurare a acestei licitatii este concesionarea pe o perioada de opt ani, perioada in care firmele vor trebui sa investeasca la mai multe capitole, cum ar fi: flota, modul in care vor ridica deseurile menajere, precum si pretul acestei operatiuni, sistemele G.P.S., care vor reprezenta investitia proprie a firmei si prin intermediul carora se va putea urmari cu usurinta respectarea programului de ridicare a deseurilor precum si implicarea populatiei intr-o preselectare, la nivelul gospodariei, a deseurilor in doua categorii - deseuri reciclabile si nereciclabile.

Dl. cons. Lapusan - vrea sa stie care este numarul de unitati juridice care au nevoie de selectarea deseurilor, deoarece nu a reusit sa gaseasca nicaieri aceste date.

Dl. primar - arata ca aceste date exista, fiind vorba de o documentatie de aproximativ 250 de pagini, care cuprinde toate asociatiile de proprietari.

Dl. cons. Lapusan - arata ca acest material nu a fost primit de catre consilierii locali.

Dl. primar - ii da dreptate domnului consilier Lapusan, precizand ca materialul este prea voluminos pentru a fi scanat, insa subliniaza ca acesta poate fi consultat oricand.

Dl. cons. Lapusan - constata ca cel mai important lucru este modalitatea de acordare a punctajului, unde a observat niste nereguli; considera esential faptul ca cel putin 300.000 de cetateni platesc lunar pentru aceasta activitate 5,5 lei, urmand ca pe viitor sa platesca suma care va fi stabilita in urma licitatiei; sustine ca i s-ar parea normal ca punctajul acordat pentru acest pret sa fie mai mare, deoarece i se par putine cele 45 de puncte acordate pentru nivelul tarifelor ofertate.

Dl. primar - ii da dreptate domnului consilier Lapusan, dar, arata ca, in Caietul de sarcini exista o limita minimala si maximala in interiorul careia acest pret poate sa varieze, nedorindu-se ca o firma sa castige puncte - in detrimentul flotei auto, a sistemului de colectare si reciclare a deseurilor sau a sistemului de informare a populatiei - pentru oferirea unui pret care nu este sustenabil sau care este exagerat de mare; arata ca marja este foarte redusa, pretul trebuind sa fie criteriul care primeaza.

Dl. cons. Lapusan - sustine ca nu s-a legat de pret.

Dl. primar - constata ca domnul consilier Lapusan ar fi dorit ca punctajul acordat pentru pret sa fie mai mare.

Dl. cons. Lapusan - confirma acest lucru, considerand ca pretul este cel mai important.

Dl. primar - arata ca si dotarile sunt la fel de importante.

Dl. cons. Lapusan - constata discrepanta dintre punctajele acordate pentru tarif si pentru redeventa.

Dl. primar - il intreaba pe domnul consilier Lapusan pentru ce anume doreste acordarea unui punctaj mai mare: pentru tarif sau pentru redeventa.

Dl. cons. Lapusan - raspunde ca ar dori acordarea unui punctaj mai mare pentru tarif.

Dl. primar - vrea sa stie daca domnul consilier Lapusan doreste sa se scada punctajul acordat redeventei in favoarea celui acordat pentru tarif, aratand ca acest lucru poate fi realizat.

Dl. cons. Lapusan - afirma ca aceasta ar putea fi o solutie, preturile de cinci, respectiv sapte lei fiind in regula.

Dl. primar - arata ca acest pret include si tariful de intrare in rampa ecologica.

Dl. cons. Lapusan - sustine ca o firma poate propune o redeventa foarte mare, urmand ca apoi sa creasca tarifele pentru populatie.

Dl. primar - il intreaba pe domnul consilier Lapusan la cat doreste sa fie scazute punctajele.

Dl. cons. Lapusan - arata ca s-a gandit la zece puncte pentru redeventa, respectiv 60 de puncte pentru tarif, deoarece, pentru toata lumea, este mai important tariful; sustine ca a facut calcule si simulari.

Dl. primar - solicita detalii in legatura cu aceste simulari, pentru a fi trecute in amendament.

Dl. cons. Lapusan - ofera detalii suplimentare cu privire la punctaje; isi exprima ingrijorarea cu privire la subiectivismul comisiei.

Dl. primar - ii reaminteste domnului consilier Lapusan ca, la fel ca in precedentul sau mandat de consilier local, din comisie fac parte inclusiv consilieri locali, propunerile pentru aceasta comisie urmand a fi prezentate in sedinta urmatoare.

Dl. cons. Lapusan - afirma ca, in aceasta situatie, ar putea sa intervina subiectivismul.

Dl. primar - reaminteste ca din comisie vor face parte inclusiv consilieri locali.

Dl. cons. Lapusan - susține ca ar trebui impuse limitări si la investiția in programe de informare, pentru care se acorda zece puncte.

Dl. primar - arata ca legea impune investitii in programe de informare (in lege fiind prevazuta si suma minima care trebuie investita); din experienta licitatiilor anterioare, rezulta ca, la acest capitol, toata lumea a primit punctaj maxim, tocmai pentru a stimula acest tip de investitii.

Dl. cons. Lapusan - sustine ca cine va investi suma cea mai mare in programe de informare va primi punctaj maxim, urmand ca restul sa primeasca un punctaj mai mic.

Dl. primar - „dupa regula de trei simpla, da”.

Dl. cons. Lapusan - propune ca si aici sa existe o suma maxima, legea neinterzicand acest lucru.

Dl. primar - arata ca legea prevede o investitie de minim 10.000 EUR.

Dl. cons. Lapusan - sustine ca ar putea fi prevazuta si o suma maxima de investitii.

Dl. primar - il intreaba pe domnul consilier Lapusan ce suma propune.

Dl. cons. Lapusan - propune suma de 100.000 EUR; in ceea ce priveste partea de amenajare, fiind foarte multe probleme, spera ca aceasta sa poata fi realizata intr-un an.

Dl. primar - explica faptul ca termenul de un an se refera la locatiile care nu sunt amenajate, iar termenul de trei ani - la toate locatiile.

Dl. cons. Lapusan - arata ca, in ceea ce piveste colectarea selectiva, cetateanul, care plateste pentru aceasta o suma de aproximativ cinci lei lunar, este incurajat mai mult informal sa o realizeze, in conditiile in care principalul beneficiar este cel care face colectarea.

Dl. primar - afirma ca exista o formula de calcul pentru fiecare persoana, iar numarul de recipiente si cubajul acestora se stabileste in functie de numarul de persoane, conform formulei.

Se supun la vot amendamentele domnului consilier Lapusan si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentele votate si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z si P.U.D., imobil pentru comert si birouri S+D+P+3E, str. Progresului nr. 24, beneficiara: SC RAMONA si OANA SRL.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtin 23 de voturi pentru si o abtinere (proiectul a fost aprobat).

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., amenajari aferente pentru mansardarea blocului R2, str. Rasaritului nr. 102, beneficiara: Asociatia de proprietari.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z si P.U.D., pentru construire hala depozitare si birouri P si P+E, B-dul. Muncii fn.; beneficiara: SC METALICPLAS DISTRIBUTION SRL.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate

Proiect de hotarare privind aprobarea avizului de stabilire a criteriilor de analiza, in vederea emiterii de avize de oportunitate, pentru intocmire Planuri Urbanistice Zonale.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate

Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 200.000 lei de la bugetul local pe anul 2009, pentru sarbatorirea Revelionului 2010, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Dl. cons. Chira - observa o diferenta destul de mare intre onorariul artistilor la revelion si la Ziua Nationala a Romaniei; ar dori sa stie daca s-au facut programari si ce artisti vor fi chemati pentru suma de 125.000 lei.

Dl. primar - raspunde ca nu exista o programare, avand experienta anilor trecuti; in general, pentru revelion, spectacolul se organizeaza pe o scena in aer liber, urmand a evolua mai multe formatii intre orele zece seara si ora unu, din anul urmator; suma prevazuta pentru onorariile artistilor se refera numai la artisti romani, toti artistii straini, incepand cu anul 2004, fiind adusi in parteneriat cu firme care au oferit sponsorizari, onorariul acestora fiind foarte mare.

D-na cons. Anastase - dorește sa fie menționat in textul hotararii capitolul bugetar afectat.

Dl. primar - isi cere scuze in numele colegilor sai; arata ca toate proiectele cu alocari de sume, cu exceptia celor ale Directiei de Asistenta Sociala, se refera la alocarile bugetare de la cap. 51.02.

Dl. cons. Lapusan - propune ca proiectul sa fie si din initiativa consilierilor locali.

Dl. primar - precizeaza ca a existat initiativa ca, la astfel de proiecte, sa fie trecuti toti consilierii locali, in calitate de initiatori; dar, intrucat in trecut s-au inregistrat refuzuri nominale ale unor consilieri locali de a face parte dintre initiatori, s-a hotarat ca acest lucru sa poata fi cerut de catre oricare consilier local, in timpul sedintei.

Se supune la vot amendamentul domnului consilier Lapusan si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul votat si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 200.000 lei de la bugetul local pe anul 2009, pentru organizarea manifestarilor dedicate Zilei Nationale a Romaniei, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Dl. cons. Lapusan - propune ca proiectul sa fie si din initiativa consilierilor locali.

Se supune la vot amendamentul domnului consilier Lapusan si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul votat si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 180.000 lei de la bugetul Directiei de Asistenta Sociala, organizata ca serviciu public, in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pe anul 2009, in vederea achizitionarii de produse alimentare si acordarea acestora unor categorii de persoane defavorizate, cu ocazia sarbatorilor de Paste/Rusalii 2009.

Comisia I - aviz favorabil, „dar, propunem un amendament, care sa fie introdus ca un alineat separat, dupa art. 1, care propunem sa fie formulat astfel: furnizorii acestor produse achizitionate sa fie selectati prin licitatie; si, o sugestie si pentru acest proiect si pentru urmatoarele - sa se anexeze o lista, macar numerica, pentru categoriile de persoane defavorizate care vor beneficia de aceste pachete”.

Dl. primar - arata ca aceasta lista a fost distribuita ulterior consilierilor locali, prin intermediul liderilor de grup ai partidelor politice, intrucat domnul Valer Morar - director al Directiei de Asistenta Sociala, a uitat sa ataseze lista proiectului de hotarare, pentru a fi scanata; de asemenea, precizeaza, referitor la amendamentul Comisiei I, ca oricum se organizeaza licitatie, dar, este vorba de licitatie publicata pe S.E.A.P., chiar daca este cerere de oferta, pentru a sti toata lumea.

Dl. cons. Somogyi - are o intrebare pentru domnul Valer Morar - director al Directiei de Asistenta Sociala: de ce lipsesc copiii de la Fundatia Axa.

Dl. Valer Morar - director al Directiei de Asistenta Sociala - arata ca Fundatia Axa este una dintre organizatiile care au solicitat subventii si pentru serviciile oferite in baza Legii nr. 34, documentatia fiindu-i respinsa, datorita faptului ca i-a expirat licentierea de acreditare.

Se supune la vot amendamentul Comisiei I si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul votat, si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 465.000 lei de la bugetul local pe anul 2009 al Directiei de Asistenta Sociala, organizata ca serviciu public, in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru asigurarea continuarii activitatilor proiectului PHARE Centre de Zi „Impreuna pentru Copii”.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 900,312 lei de la bugetul local pe anul 2009, pentru deplasarea in orasul infratit Pecs, din Ungaria, a consilierilor locali Somogyi Gyula si Molnos Lajos, in perioada 5-7.02.2009, pentru participarea lor la ceremonialul inmormantarii primarului orasului Pecs.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 2.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2009, in vederea majorarii capitalului social SCS FCM „UNIVERSITATEA” Cluj SA, pentru perioada ianuarie-decembrie ac., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil, „dar propune reformularea art. 1, ca sa corespunda legislatiei in vigoare; aceasta reformulare, pe care o propunem ca amendament, ar fi urmatoarea: se aproba participarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca la majorarea capitalului social al F.C.M. „Universitatea” Cluj, cu suma de doua milioane de lei, cu respectarea Legii nr. 31/1991, republicata.”

Comisia V - aviz favorabil.

Dl. primar - are doua propuneri pentru domnii consilieri: prima se refera la desemnarea, pana la sfarsitul sedintei, de catre liderii de grup, a cate unui consilier care sa supervizeze, sa verifice pe ce vor fi cheltuti acesti bani si sa-si dea un acord prealabil; a doua propunere se refera la scoaterea la vanzare, catre populatie, a actiunilor ramase ca urmare a eventualei neexercitari a dreptului de preemptiune de catre actionarii clubului, ca urmare a neparticiparii la majorarea capitalului sau a refuzului de a accepta transformarea unor datorii in actiuni; in acest fel, comunitatea, alaturi de municipalitate, va fi implicata in sustinerea clubului, care trece printr-o perioada grea. (... se intrerupe caseta)...

Se supune la vot acordarea cuvântului domnului Teodor Pop - reprezentant al Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in Consiliu de Administratie al SCS FCM „UNIVERSITATEA” Cluj SA si se aproba in unanimitate.

Dl. Teodor Pop - reprezentant al Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in Consiliul de Administratie al SCS FCM „UNIVERSITATEA” Cluj SA - multumeste pentru sprijinul financiar acordat clubului, evidentiind situatia grea in care se afla acesta.

Dl. cons. Chira - este de acord cu sprijinul financiar acordat clubului, dar vrea sa stie ce s-a intamplat cu auditul solicitat si daca rezultatele acestuia pot fi multiplicate si oferite tuturor consilierilor.

Dl. primar - arata ca rezultatele auditului au fost prezentate in sedinta trecuta si ca fiecare consilier a primit cate o mapa cu acestea.

Sunt anuntati reprezentantii grupurilor politice din consiliul local in Comisia de verificare a cheltuielilor, astfel: grupul U.D.M.R. l-a desemnat pe domnul consilier Csoma Botond; grupul P.S.D. l-a desemnat pe domnul cosilier Remus Gabriel Lapusan; grupul P.N.L. l-a desemnat pe domnul consilier Teofil Claudiu Peter; grupul P.D.-L. l-a desemnat pe domnul consilier Petru Iacob Pantea.

Dl. cons. Lapusan - propune ca proiectul sa fie si din initiativa consilierilor locali.

Se supune la vot amendamentul domnului consilier Lapusan si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul votat si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 1.520.000 lei de la bugetul local pe anul 2009, cultelor religioase din municipiul Cluj-Napoca, in vederea continuarii lucrarilor de constructie si renovare, precum si pentru organizarea unor manifestari cultural-religioase, in perioada ianuarie-decembrie ac., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Dl. primar - anunta ca, asa cum i-a consultat pe domnii consilieri locali in sedinta anterioara de consiliu local si in sedintele de comisie, se pastreza acelasi mod, unitar si centralizat, de alocare a resurselor pentru fiecare cult in parte, in conformitate cu recensamantul avut astazi la dispozitie, suma fiind identica cu cea acordata anul trecut. Comisia I - aviz favorabil.

Dl. cons. Lapusan - are o intrebare punctuala - vrea sa stie, din moment ce exista un capitol cu „alte culte”, cum anume s-a procedat anul trecut, cand aceste „alte culte” au dorit sa acceseze respectivele sume de bani si daca acestea au fost accesate.

Dl. primar - arata ca nu a accesat nimeni acea suma de bani.

Dl. cons. Lapusan - intreaba ce trebuie facut pentru a intra in posesia acelei sume.

Dl. primar - explica faptul ca, in primul rand, acele culte trebuie sa demonstreze ca exista, ca sunt inregistrate si sa depuna un proiect, conform alocarii din hotararea de buget.

D-na cons. Anastase - propune ca proiectul sa fie si din initiativa consilierilor locali.

Se supune la vot amendamentul doamnei consilier Anastase si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul votat si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea suportarii de catre Municipiul Cluj-Napoca a procentului de 40% si de catre R.A.T.U.C. Cluj-Napoca a procentului de 60% din valoarea abonamentelor eliberate in baza Hotararii nr. 715/2007.

Dl. primar - arata ca, initial, R.A.T.U.C. a cerut suportarea din partea municipalitatii a unui procent de 45% din valoarea abonamentelor, in urma concesiilor facute de catre ambele parti ajungandu-se la procentul de 40%; explica faptul ca, in proiectul de buget, aprobat in sedinta anterioara, sunt cuprinse sume pentru persoanele care beneficiaza de gratuitati, astfel: studentii, prin Studcard; elevii si sportivii, prin alocare de suma; pensionarii cu varsta de peste 70 de ani, beneficiaza de gratuitate, indiferent de venit; pensionarii cu varsta de sub 70 de ani beneficiaza de gratuitate, daca au un venit de pana la 1500 de lei, iar cei care au venituri cuprinse intre 15001800 lei, beneficiaza de gratuitate pe o singura linie; urmeaza ca, odata votat acest proiect, consilierii locali sa fie de acord, saptamana viitoare, si cu modificarea hotararii initiale, in care sa fie introdus amendamentul care prevede acordarea gratuitatii pe o singura linie, pentru pensionarii cu varsta de sub 70 de ani si care au venituri cuprinse intre 1500 si 1800 de lei.

Comisia I - aviz favorabil, „in ceea ce priveste cota; se propune, totusi, poate ca amendament, ca intrarea in vigoare a acestei hotarari sa fie nu la intai aprilie, ci la intai ianuarie, pentru ca, o parte din aceste abonamente sau eliberat deja, de la intai ianuarie incoace si, in al doilea rand, daca nu s-ar face aceasta concesie, sa spunem, R.A.T.U.C.-ul ar intra in pierdere, potrivit datelor prezentate”.

D-na cons. Cataniciu - „chiar nu vroiam sa iau cuvantul, dar mi se pare cel putin ciudat ca, de doua saptamani, sunt in birou la doamna secretar si discut aceste amendamente ca viitor proiect al Partidului National Liberal si, chiar am discutat cu dansa, daca in aceasta sedinta sa-l anuntam ca amendament sau nu; mi-a spus ca nu si vad ca domnul primar l-a anuntat ca amendament si... si-a trecut, pana si aceasta, pana si aceasta chestiune si-a trecut-o in portofoliul politic al dansului; nu-i nici o problema, noi votam, dar vreau sa va spun ca a fost initiativa noastra si mi se pare cel putin o... n-as vrea sa folosesc cuvinte foarte mari, pentru ca la modul la care ati procedat, noi stim foarte bine ca, in general, consilierii locali pot sa beneficieze de sprijinul executivului si asa si este, asa prevede legea si mi se parea normal ca, in situatia in care noi mergem la o persoana din executiv, sa ne consultam si cred ca doamna Aurora Tarmure chiar isi aduce aminte ca a cerut acel proiect acum vreo zece zile, acea hotarare, nu acel proiect, acea hotarare de consiliu local, a dat telefon in prezenta mea, sa fie adusa; am facut acel proiect si acuma apare ca amendament al dumneavoastra; mi se pare o lipsa... si cred ca pot sa-mi permit, in aceasta situatie, sa spun ca este o lipsa de bun simt fata de noi”.

Dl. primar - „imi cer scuze pentru lipsa dumneavoastră, in sensul ca nu este un amendament, este o propunere pe care am comunicat-o acum trei saptamani, in conferinta de presa, inainte de aprobarea bugetului si daca doriti sa fie din initiativa dumneavoastra, vom vota ca este din initiativa dumneavoastra, sau a grupului dumneavoastra, dar este anuntata, acum trei saptamani, in conferinta de presa si este in urma consultarilor pe care le-am avut cu directorul Regiei de Transport si dansul ne-a spus cat anume putem da, in ce suma si aceasta suma este prinsa in bugetul local, care este votat de catre dumneavoastra”.

D-na cons. Cataniciu - „daca-mi permiteti, domnule presedinte; as vrea sa va spun ca, inca din campania, de cand dumneavoastra va faceati campanie, Partidul National Liberal si-a anuntat acest proiect; eu nu doresc sa fie trecuta, aceasta initiativa, nu doresc sa apara din partea consilierilor liberali, pentru ca eu nu fac politica pe spatele unor pensionari amarati; am vrut numai ca sa va spun si sa va atrag atentia, desi o stiti foarte bine, cum faceti dumneavoastra politica si cum va exercitati atributiile; o sa votez acest amendament, aceasta initiativa de proiect; am vrut sa va spun care este situatia, dar o stiti mai bine decat mine”.

Dl. primar - „daca-mi permiteti, in programul de campanie, era trecut inainte; e adevarat ca, dumneavoastra, dupa ce ati vazut aceasta propunere din partea mea, ati iesit cu aceasta propunere; da, multumesc”.

Secretarul municipiului - „vreau sa clarific o situatie; intr-adevar, doamna consilier a venit la mine, sa modificam acel proiect de hotarare; l-am solicitat directiei; urma sa vina a doua zi, sa modificam acel proiect; n-a mai venit nici pana in ziua de azi, dar eu am considerat ca nu a venit, intrucat aceste sume se regaseau in bugetul aprobat in sedinta anterioara; multumesc”.

D-na cons. Cataniciu - „as vrea sa va spun ca am venit inainte de sedinta anterioara, doamna secretar general, sau secretar, cum va numiti”.

Presedintele de sedinta - „ma rog, sa pastram discutia la limite civilizate”.

D-na cons. Anastase - anunta ca nu va vota acest proiect, nu pentru ca ar avea ceva cu principiul si spiritul proiectului, ci pentru ca fundamentarea venita din partea R.A.T.U.C.-ului este necorespunzatoare; a discutat, in cadrul precedentei sedinte de consiliu local, cu reprezentantul R.A.T.U.C., rugandu-l sa prezinte consilierilor locali o fundamentare pentru aceasta solicitare; considera ca ceea ce s-a prezentat nu se poate numi fundamentare, motiv pentru care nu va vota acest proiect.

Se supune la vot acordarea cuvantului directorului economic al R.A.T.U.C. Cluj-Napoca, si se obtine unanimitate. Directorul economic al R.A.T.U.C. Cluj-Napoca - referitor la interventia doamnei consilier Anastase, arata ca a prezentat in sinteza notele de fundamentare, nedorind sa prezinte un dosar prea voluminos; in schimb, afirma ca, daca doamna consilier Anastase doreste, poate completa nota de fundamentare prezentata cu argumente care se regasesc in dosar.

Dl. primar - arata ca acest lucru este retroactiv, materialul complet, cuprinzand toata fundamentarea, trebuind prezentat Comisiei I, deoarece doamna consilier Anastase vorbeste in numele acesteia; „aveti un vot in minus si s-ar putea sa fie mai multe, ce ziceti”.

Directorul economic al R.A.T.U.C. Cluj-Napoca - garanteaza ca, pe viitor, nu se va mai intampla acest lucru.

Se supune la vot amendamentul Comisiei I si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul de hotarare, cu amendamentul votat si se obtin 22 de voturi pentru, un vot impotriva si o abtinere (proiectul a fost aprobat).

Proiect de hotarare privind modificarea art. 4 din Hotararea nr. 504/2005 (infiintarea Politiei Comunitare).

Comisia I - aviz favorabil.

Dl. cons. Lapusan - ii propune domnului primar organizarea unei intalniri, saptamana viitoare, cu Comisia I, in vederea discutarii unor chestiuni care sunt importante pentru municipiu, din punctul de vedere al sigurantei cetateanului.

Dl. primar - considera indreptatita solicitarea domnului consilier Lapusan, urmand ca domnii consilieri locali sa fie anuntati cu privire la organizarea acestei intalniri.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind predarea autovehiculului achizitionat pentru harta de zgomot a municipiului, Directiei de Asistenta Sociala din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind transmiterea Dc 142C km 0+000-3+600 din proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca si administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in proprietatea statului si administrarea Ministerului Transporturilor si incadrarea acestuia in categoria functionala a drumurilor nationale, in vederea realizarii de catre C.N.A.D.N.R. S.A., a activitatilor de interes national in domeniul administrarii drumurilor nationale.

Dl. primar - anunta ca exista trei motive pentru care se doreste realizarea acestui lucru: primul se refera la faptul ca C.N.A.D.R. S.A. are o lege speciala privind expropierile, lucrand intr-un regim mult mai rapid - se merge pe ideea declararii de interes public, dupa care se incep lucrarile si se depun banii in contul proprietarului terenului; al doilea motiv vizeaza faptul ca tot C.N.A.D.R. S.A. este beneficiara lucrarii de realizare a centurii Valcele-Apahida, care trebuie sa faca jonctiune cu centura B-dul Muncii-Apahida; arata ca, atunci cand doua entitati diferite incep doua lucrari din doua puncte diferite, exista riscul ca cele doua puncte sa nu se mai intalneasca niciodata; al treilea motiv, argument este ca Guvernul Romaniei are mai multi bani decat municipalitatea.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind reglementarea activitatii de comert stradal desfasurata la gherete, tonete, panouri publicitare mobile, suporti etc.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Actului aditional nr. 1 la Contractul incheiat in baza Hotararii nr. 35/2003, astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 345/2007.

Comisia II - aviz favorabil, „cu urmatorul amendament, si anume: se incheie actul aditional unu, conform anexei; anexa atasata nu cuprindea pozitiile corpurilor de iluminat, prevazute in referatul pentru hotarare si s-a rectificat anexa, la proiectul 20, astfel incat sa corespunda pozitiilor, si anume corpurile de iluminat, prevazute de referatul pentru hotarare si negociate prin procedura de negociere, conform Ordonantei Guvernamentale nr. 34/2006, modificata”.

D-na cons. Anastase - il roaga pe domnul primar, referitor la acest act aditional, sa nu ezite sa ceara inclusiv sprijinul consilierilor locali in dezbaterea organizata cu entitatea partenera, pentru ca a cerut, in cadrul sedintei de comisie, contractul incheiat cu respectiva firma, trebuind sa se raporteze la ceva atunci cand analizeaza un act aditional si a descoperit cel putin o ciudatenie in modul de calcul si in formula de indexare; arata ca exista, din partea consilierilor locali, toata disponibilitatea pentru gasirea unei solutii comune, in vederea clarificarii aspectelor din respectivul contract.

Dl. primar - ii multumeste doamnei consilier Anastase pentru propunere; precizeaza ca este vorba despre un contract impus consiliului local de catre instanta, cu titlu executoriu; singurul lucru pe care consiliul local l-a obtinut (meritul exclusiv fiind al consiliului local din mandatul trecut) este pasuirea si neactualizarea preturilor pentru anii trecuti, ci doar incepand cu anul 2009.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul votat si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 234/2008 (desemnarea ca reprezentant al Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in Consiliul de Administratie al SC LOMB SA, a domnului Dan Tudor Lazar).

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot acordarea cuvantului domnului Adrian Inceu - candidat la functia de reprezentant al Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in Consiliul de Administratie al SC LOMB SA si se obtine unanimitate.

Dl. Adrian Inceu - candidat la functia de reprezentant al Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in Consiliul de Administratie al SC LOMB SA - isi prezinta C.V.-ul: este conferentiar la catedra de finante a Facultatii de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor, cu o activitate insemnata in domeniul financiar si al administratiei publice locale.

Dl. cons. Lapusan - il intreaba pe domnul Adrian Inceu daca stie detalii despre proiectul respectiv, in acest moment.

Dl. Adrian Inceu - candidat la functia de reprezentant al Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in Consiliul de Administratie al SC LOMB SA - raspunde ca stie destul de putine detalii despre proiect.

Se trece la distribuirea buletinelor de vot.

D-na cons. Anastase - da citire procesului-verbal al Comisiei de validare, intocmit cu ocazia exercitarii votului secret exprimat, privind desemnarea domnului Adrian Inceu ca reprezentant al Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in Consiliul de Administratie al SC LOMB SA, anuntand urmatoarele rezultate: din 24 de voturi valabil exprimate, 22 de voturi au fost pentru, iar doua voturi au fost declarate nule.

Diverse.

Dl. cons. Laszlo - viceprimar - informeaza ca au mai ramas sapte apartamente de vizitat in cartierul Oser, nefiind probleme deosebite; s-a facut un inventar foarte obiectiv pentru fiecare apartament in parte, aceasta informare urmand a fi primita de catre consilierii locali, in mapa de sedinta, in sedinta urmatoare.

Dl. cons. Pop - intreaba daca problema cu parchetul, despre care s-a discutat, este adevarata sau nu.

Dl. cons. Laszlo - viceprimar - raspunde ca, cel putin pana acum, acest lucru nu este adevarat.

D-na cons. Cataniciu - ,,domnule presedinte, va rog sa-mi permiteti sa plec”.

Presedintele de sedinta - ,,va rog, sigur; numai sa... ati depus buletinul de vot; bine, multumim”.

Dl. primar - multumeste consilierilor locali pentru prezenta si ii roaga sa predea stick-urile catre Serviciul relatii cu consiliul, pentru a putea inregistra urmatoarea mapa de sedinta; le reaminteste consilierilor locali de existenta prizelor pentru alimentarea calculatorului, pe care probabil ca nu le-au vazut; de asemenea, consilierii locali pot solicita asistenta din partea Serviciului de informatica, pentru instalarea unor programe pe calculatoarele personale; multumeste pentru intelegere, economisindu-se foarte mult prin acest lucru.

Dl. cons. Pop - arata ca a primit o serie de sesizări din partea cetatenilor, cu privire la probleme de siguranța; ar dori sa primeasca o informare de al Directia de distributie a curentului electric cu privire la foarte frecventele intreruperi, fara ca ele sa fie anuntate in prealabil, stiindu-se efectul pe care acestea il au asupra aparatelor electrocasnice; doreste sa fie primita aceasta informare, pentru ca cetatenii sa nu arunce aceasta vina asupra primariei; de asemenea, ridica problema gradului ridicat de risc al unor intersectii, datorat vitezei excesive, cum ar fi cea din P-ta Mihai Viteazu; ar mai dori sa primeasca un raport de la serviciile abilitate, cu privire la jafurile armate care au avut loc.

Dl. primar - il anunta pe domnul consilier Pop ca, militand pentru tema sigurantei cetatenilor, fura una dintre temele predilecte ale domnului consilier Lapusan si ale partidului din care acesta face parte; in legatura cu intersectiile periculoase, arata ca exista o propunere din partea politiei, respectiv a Serviciului de siguranta circulatiei, de a se monta camere de supraveghere a acestora; explica faptul ca, din nefericire, Electrica nu este in subordinea primariei si a consiliului local, intreruperile de curent electric afectand nu doar aparatele electrocasnice, ci si transportul public, care a fost dat de doua ori peste cap, sambata si cu o saptamana si jumatate in urma, cateva ore bune, din cauza aprinderii transformatoarelor, fapt care nu a putut fi anuntat in prealabil.

Dl. cons. Pop - ar dori ca responsabilii sa aiba macar un minim de bun simt si sa anunte aceste probleme.

Dl. primar - anunta ca, daca va fi mandatat, executivul o sa faca o scrisoare, inclusiv in numele consilierilor locali, in care o sa fie exprimate nemultumirile legate de relatia pe care Electrica o are cu cetatenii, deoarece, in cele din urma, atat primarul, cat si consilierii locali sunt si ei tot cetateni.

Dl. cons. Somogyi - il bucura validarea domnului Adrian Inceu ca reprezentant al Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in Consiliul de Administratie al SC LOMB SA; intreaba care este situatia cu constructiile din cartierul Tineretului si care este rolul si pozitia consiliului local in legatura cu functia domnului director Has.

Dl. primar - fara a dori sa-i plictiseasca pe colegii consilieri care au citit informarea referitoare la cartierul Tineretului din sedinta anterioara, anunta ca este cunoscuta situatia exacta a costructiilor din cartierul Tineretului; in ceea ce priveste situatia domnului Has, arata ca inca nu a fost primita demisia dansului, iar cei de la cartierul Tineretului nu au cerut revocarea sa din functie, spre deosebire de cei din cartierul Lomb, care au cerut acest lucru.

Dl. cons. Chira - are o intrebare referitoare la punctul cu numarul zece de pe ordinea de zi, proiect cu care este de acord: vrea sa stie daca printre persoanele care sunt trecute pe lista exista membrii de partid P.D.-L.

Dl. primar - il roaga pe domnul Valer Morar - director al Directiei de Asistenta Sociala, sa precizeze daca pe lista respectiva sunt trecuti membrii de partid P.D.-L., P.N.L., P.S.D., sau U.D.M.R., deoarece trebuie facuta referire la toate partidele.

Dl. Valer Morar - director al Directiei de Asistenta Sociala - raspunde ca, din pacate, nu exista nici o informatie cu privire la optiunile politice ale beneficiarilor seviciilor sociale.

Dl. cons. Chira - intreaba daca domnul Augustin Gabor, de la Clubul pensionarilor Marasti, nu este membru P.D.-L.

Dl. primar - arata ca persoana mai sus amintita nu beneficiaza de pachete, dansul fiind coordonator; il intreaba pe domnul consilier Chira daca doreste sa afle daca cei care conduc actiunea sunt sau nu membrii de partid.

Dl. cons. Chira - sustine ca isi doreste ca aceasta impartire de pachete sa nu fie transformata in campanie electorala.

Mapa presedintelui de sedinta:

  • 1. Adresa nr. 407/23.03.2009 a Colegiului National Pedagogic „Gheorghe Lazar” Cluj, prin care se denunta nerespectarea de catre societatea S.C. BEN BEN S.A. a unui protocol de colaborare incheiat intre cele doua parti. Adresa a fost luata la cunostinta si distribuita spre intocmirea unei informarii Directiei tehnice.

  • 2. Invitatia Fundatiei Protectiei Sociale Generale din Romania, inregistrata la Registratura generala a Primariei sub nr. 56.813/305, in 17 martie 2009, prin care invita consilieri locali la manifestarile celebrarii domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Invitatia a fost luata la cunostinta.

  • 3. Invitatia Fundatiei Protectiei Sociale Generale din Romania, inregistrata la Registratura generala a Primariei sub nr. 62.471/305, in 24 martie 2009, prin care invita consilieri locali la manifestarile celebrarii a 91 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. Invitatia a fost luata la cunostinta.

Nemafiind alte probleme de dezbatut la ordinea de zi, presedintele de sedinta declara lucrarile inchise.

Presedintele de sedinta,

Jr. Radu-Marin Moisin

Secretarul municipiului,

Jr. Aurora Tarmure