CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J N A P O C A

P R O C E S V E R B A L

Incheiat azi, 23 iunie 2009, cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, sedinta convocata de catre primar.

La apelul nominal se constata ca absenteaza consilierii locali: Steluta Cataniciu, Brindusa Chiorean, Manuel Chira, Horea Florea si Mircea Petric.

Secretarul municipiului supune la vot procesul-verbal al sedintei anterioare si se aproba in unanimitate.

Presedintele de varsta Dl. cons. Pantea solicita propuneri pentru desemnarea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele trei luni.

Dl. cons. Csoma il propune pe domnul consilier Lszl Attila.

Se supune la vot propunerea domnului consilier Csoma si se obtin 21 de voturi pentru si o abtinere.

Se intoneaza Imnul de Stat al Romaniei.

Presedintele de sedinta supune atentiei urmatorul proiect al ordinii de zi:

 • 1. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., imobil cu doua locuinte unifamiliale D+P+M si o locuinta unifamiliala D+P+M, str. Fagetului fn.; beneficiara: SC SLEE IMOBILE SRL.

 • 2. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., casa unifamiliala D+P+M, str. Viile Dambului Rotund; beneficiar: Matei Teodor.

 • 3. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., patru locuinte familiale cuplate cate doua S+P+E (M), str. Macesului fn.; beneficiar: Tarmure Ioan Horea.

 • 4. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., doua case familiale D+P+E cu cate doua apartamente, str. Oasului nr. 175A si B; beneficiar: Moldovan Vasile.

 • 5. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., construire casa unifamiliala D+P+2E, str. Campului nr. 25; beneficiar: Selicean Gavril.

 • 6. Proiect de hotarare privind aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenjare a teritoriului si de urbanism.

 • 7. Proiect de hotarare privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenjare a teritoriului si de urbanism.

 • 8. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 250.000 lei de la bugetul Directiei de Asistenta Sociala organizata ca serviciu public in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2009, in vederea achizitionarii de produse alimentare si acordarea acestora unor categorii de persoane defavorizate cu ocazia Craciunului si Anului Nou 2010.

 • 9. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 150.000 lei de la bugetul Directiei de Asistenta Sociala organizata ca serviciu public in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2009, pentru a organiza sarbatorirea Zilei Internationale a Varstnicului.

 • 10. Proiect de hotarare privind prelungirea Contractului de asociere nr. 333/2005 pentru spatiul cu alta destinatie, situat in municipiul Cluj-Napoca, P-ta. Unirii nr. 24.

 • 11. Proiect de hotarare privind prelungirea Contractului de asociere nr. 323/2005 pentru spatiul cu alta destinatie, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 8.

 • 12. Proiect de hotarare privind prelungirea Contractului de asociere nr. 305/2004 pentru spatiul cu alta destinatie, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Paris nr. 71.

 • 13. Proiect de hotarare privind prelungirea Contractului de asociere nr. 127/2000 pentru spatiul cu alta destinatie, situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul. Eroilor nr. 34, detinut de SC TEHNOFRIG SA.

 • 14. Proiect de hotarare privind scoaterea de pe lista spatiilor comerciale si de prestari servicii care fac obiectul Legii nr. 550/2002, aprobata prin Hotararea nr. 694/2004, a spatiului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. E. Grigorescu nr. 134 si prelungirea contractului de asociere nr. 286/2004.

 • 15. Proiect de hotarare privind prelungirea Contractului de asociere nr. 299/2004 pentru spatiul cu alta destinatie, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Govora f.n.

 • 16. Proiect de hotarare privind prelungirea Contractului de asociere nr. 135/2000 pentru spatiul cu alta destinatie, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Baba-Novac nr. 8.

 • 17. Proiect de hotarare privind prelungirea Contractului de comodat nr. 2606/2006 pentru spatiul cu alta destinatie, situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 47.

 • 18. Proiect de hotarare privind prelungirea unor contracte de inchiriere.

 • 19. Proiect de hotarare privind prelungirea unor contracte de inchiriere.

 • 20. Proiect de hotarare privind vanzarea unui spatiu cu alta destinatie in baza Legii nr. 550/2002.

 • 21. Proiect de hotarare privind revocarea Hotararii nr. 188/2008 (asocierea in participatiune a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu SC IULIUS MALL CLUJ SRL privind administrarea in comun a Lacului I Est din cartierul Gheorgheni).

 • 22. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii Mansardare corp 1 de cladire la Liceul Lucian Blaga, municipiul Cluj-Napoca.

 • 23. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii Construire sala multifunctionala de sport.

 • 24. Proiect de hotarare privind retragerea dreptului de administrare a Regiei Autonome de Transport Urban de Calatori Cluj-Napoca asupra terenului in suprafata de 20.000 mp., situat in Parcul de Est, Cluj-Napoca.

 • 25. Proiect de hotarare privind aprobarea unui schimb de terenuri si insusirea unor rapoarte de evaluare a proprietatii imobiliare.

 • 26. Proiect de hotarare privind scoaterea din circuitul locativ a unei locuinte.

 • 27. Proiect de hotarare privind scoaterea din circuitul locativ a locuintei portarului, situata in municipiul Cluj-Napoca, str. Lalelelor nr. 14.

 • 28. Proiect de hotarare privind demolarea si scoaterea din circuitul locativ a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 87.

 • 29. Proiect de hotarare privind incetarea prin retragere a concesiunii asupra terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Coastei f.n.

 • 30. Proiect de hotarare privind transmiterea in folosinta gratuita Companiei de Investitii CNI SA a terenului in suprafata de 900 mp, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Razboieni nr. 67, pe durata construirii obiectivului Sala de Sport.

 • 31. Proiect de hotarare privind transmiterea in folosinta gratuita Companiei de Investitii CNI SA a terenului in suprafata de 3300 mp, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Retezat nr. 4, pe durata construirii obiectivului Sala de Sport.

 • 32. Proiect de hotarare privind transmiterea in folosinta gratuita Companiei de Investitii CNI SA a terenului in suprafata de 12.000 mp, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Al. Vaida Voievod f.n. (fosta Aleea Tineretului), pe durata construirii obiectivului Sala de Sport.

 • 33. Proiect de hotarare privind transmiterea in folosinta gratuita Companiei de Investitii CNI SA a terenului in suprafata de 3300 mp, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Giordano Bruno nr. 46, pe durata construirii obiectivului Sala de Sport.

 • 34. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 434/2005 si Hotararii nr. 277/2004 (prelungirea valabilitatii asocierii dintre Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca si SC Parcul Distractiv Farcas SRL).

 • 35. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 133/2005 (insusirea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca).

 • 36. Proiect de hotarare privind constatarea nulitatii contractelor de concesiune incheiate in vederea amenajarii a trei terase cu destinatia de alimentatie publica, care sa deserveasca zona de agrement aferenta malului stang al raului Somesul Mic.

 • 37. Proiect de hotarare privind aprobarea taxei de conectare la reteaua municipala de canalizatie pe care operatorii de telecomunicatii o vor achita Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 38. Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, aferent apartamentului nr. 2, situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul. 21 Decembrie nr. 148A, inscris in CF nr. 49050, cu nr. topo. 23709.

 • 39. Proiect de hotarare privind insusirea raportului de expertiza tehnica intocmit pentru actualizarea datelor de carte funciara in vederea inscrierii in Cartea funciara a dreptului de proprietate asupra constructiei si terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Vrabiilor nr. 1.

 • 40. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale pentru dezlipirea apartamentului nr. 16 situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Scarisoara nr. 5, inscris in CF colectiva nr. 31705 Cluj si CF individuala nr. 31706 Cluj, identificat cu nr. topo 23122/S/XVI.

 • 41. Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Dambovitei nr. 47, inscris in CF nr. 157033, cu nr. Cadastral 7033, aferent apartamentelor nr. 1 si nr.

 • 2.

 • 42. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Modernizarea si echiparea ambulatoriului din cadrul Spitalului clinic municipal Cluj-Napoca, in vederea imbunatatirii calitatii infrastructurii serviciilor de asistenta medicala.

 • 43. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului Modernizarea si echiparea ambulatoriului din cadrul Spitalului clinic municipal Cluj-Napoca, in vederea imbunatatirii calitatii infrastructurii serviciilor de asistenta medicala, pentru Programul Operational Regional 2007-2013, axa prioritara 3 Imbunatatirea infrastructurii sociale, domeniul major de interventie 3.1 Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate.

 • 44. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Educatie la standarde europene in invatamantul preuniversitar din municipiul Cluj-Napoca - reabilitarea, modernizarea, extinderea si echiparea Liceului Avram Iancu.

 • 45. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Educatie la standarde europene in invatamantul preuniversitar din municipiul Cluj-Napoca - reabilitarea, modernizarea, extinderea si echiparea Liceului Mihai Eminescu.

 • 46. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Educatie la standarde europene in invatamantul preuniversitar din municipiul Cluj-Napoca - reabilitarea, modernizarea, extinderea si echiparea Scolii Ion Agarbiceanu.

 • 47. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului Educatie la standarde europene in invatamantul preuniversitar din municipiul Cluj-Napoca, pentru Programul Operational Regional 2007-2013, axa prioritara 3 Imbunatatirea infrastructurii sociale, domeniul major de interventie 3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formarea profesionala continua.

 • 48. Proiect de hotarare privind modificarea anexei la Hotararea nr. 74/2009 (aprobarea listei obiectivelor de investitii finantate din taxa speciala de apa in anul 2009).

 • 49. Diverse.

Dl. primar anunta ca urmatoarele sedinte ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca vor fi convocate pentru 7 iulie si 11 august; cere scuze pentru distribuirea cu intarziere a materialelor de la punctele 42 - 47 de pe ordinea de zi; retrage de pe ordinea de zi punctul 35, explicand ca nu s-a reusit intocmirea listelor cu inventarul domeniului public si ca acest punct va fi pe ordinea de zi in sedinta din 7 iulie.

Dl. cons. Peter solicita retragerea punctului 14 de pe ordinea de zi, deoarece a inteles ca este o actiune in instanta in acest sens si crede ca nu are rost sa se discute acum.

Dl. primar solicita detalii cu privire la acest punct Serviciului juridic-contencios si domnului Daniel Campean.

Dl. Daniel Campean sef Birou spatii cu alta destinatie sustine ca este un proces deschis de catre SC Trium Prodcom in care solicita incheierea unui contract de asociere in baza avizului Comisiei mixte din 26.03.2009 care era cu 10.000 lei/luna, pe o perioada de 1 an; ulterior, reprezentanta societatii a fost invitata la Comisia mixta si i s-a comunicat ca toate contractele de asociere se prelungesc pana la 01.07.2009, urmand ca dupa verificarea tuturor spatiilor cu alta destinatie sa li se comunice ceea ce se va hotari in continuare.

Dna. Aurora Tarmure secretarul municipiului arata ca exista actiune pe rol, inregistrata la Primaria municipiului in data de 09.06.2009, avand ca obiect obligarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca sa prelungeasca contractul de asociere cu firma, pe o perioada de cinci ani; in subsidiar, obligarea paratului de a prelungi acest contract de un an; sustine ca nu se face referire la niciun aviz al Comisiei mixte, iar concluzia este ca daca se va castiga procesul, se va prelungi contractul pe aceasta perioada, avand in vedere cele relatate in referatul prezentat la acest proiect.

Dl. primar nu intelege ce ar fi discutabil in a crea un Centru de zi si o cantina sociala pentru locuitorii din cartierul Grigorescu.

Dna. cons. Anastase sustine ca nu a vorbit despre Centrul de zi, pentru ca in proiectul de hotarare nu scrie asa ceva; arata ca in sedinta din 02.04 se hotaraste prelungirea unui contract, indiferent cum se numeste partenerul pentru un an, iar in 28.05, se revine si se propune prelungirea contractului pana la 01.07; considera pertinenta interventia domnului consilier Peter.

Dl. primar considera ca scopul pentru care doreste acest proiect este unul de interes general in cartierul Grigorescu, tinand cont ca se doreste infiintarea unui Centru de zi pentru batrani si a unei cantine sociale, iar expirarea contractului si a procesului se asteapta de mai multi ani im primarie pentru acest subiect.

Dna. cons. Anastase - (... nu vorbeste la microfon).

Dl. primar arata ca prin votul Consiliului local se va vedea daca se doreste sau nu sa se mearga in continuare cu acest proiect.

Dna. cons. Niculescu sustine ca a participat la Comisia mixta unde s-a facut o propunere doamnei in cauza, nu sa dat un aviz, iar doamna a refuzat, apoi a revenit in Comisia mixta cand a simtit ca pierde spatiul.

Se supune la vot ordinea de zi cu punctul 35 retras si se obtin 21 de voturi pentru si o abtinere.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., imobil cu doua locuinte unifamiliale D+P+M si o locuinta unifamiliala D+P+M, str. Fagetului fn.; beneficiara: SC SLEE IMOBILE SRL.

Comisia III propune reanalizarea in Comisia tehnica de urbanism, deoarece nu s-a prezentat dezmembrarea terenului pentru drum pentru cele trei parcele.

Se supune la vot amanarea si se obtine unanimitate.

2. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., casa unifamiliala D+P+M, str. Viile Dambului Rotund; beneficiar: Matei Teodor.

Comisia III aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 3. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., patru locuinte familiale cuplate cate doua S+P+E (M), str. Macesului fn.; beneficiar: Tarmure Ioan Horea.

Comisia III aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 4. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., doua case familiale D+P+E cu cate doua apartamente, str. Oasului nr. 175A si B; beneficiar: Moldovan Vasile.

Comisia III aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 5. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., construire casa unifamiliala D+P+2E, str. Campului nr. 25; beneficiar: Selicean Gavril.

Comisia III aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 6. Proiect de hotarare privind aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenjare a teritoriului si de urbanism.

Comisia III aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 7. Proiect de hotarare privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenjare a teritoriului si de urbanism. Comisia III aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 8. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 250.000 lei de la bugetul Directiei de Asistenta Sociala organizata ca serviciu public in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2009, in vederea achizitionarii de produse alimentare si acordarea acestora unor categorii de persoane defavorizate cu ocazia Craciunului si Anului Nou 2010.

Comisia I aviz favorabil cu mentiunea faptului ca se face alocare pentru Craciunul 2009, iar nu 2010 si a Anului nou 2010.

Se supune la vot amendamentul Comisiei I si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul cu amendamentul votat si se obtin 21 de voturi pentru si o abtinere.

 • 9. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 150.000 lei de la bugetul Directiei de Asistenta Sociala organizata ca serviciu public in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2009, pentru a organiza sarbatorirea Zilei Internationale a Varstnicului.

Comisia I aviz favorabil.

Dl. cons. Lapusan doreste sa stie ce sume noi sunt disponibile la capitolul alocari la aceasta directie; solicita sa fie in acest sens o colaborare mai buna cu Asociatia Judeteana a Varstnicilor pentru organizarea Zilei Internationale a varstnicului.

Dl. cons. Somogyi sustine ca, fiind un an de criza, ar trebui sa se faca economie si propune reducerea meniului la 70 lei si a onorariului artistilor la 15.000 lei.

Se supune la vot amendamentul domnului Somogyi si se obtin opt voturi pentru, zece voturi impotriva si trei abtineri.(nu a trecut)

Se supune la vot proiectul initial si se obtin 18 voturi pentru, doua voturi impotriva si doua abtineri.

 • 10. Proiect de hotarare privind prelungirea Contractului de asociere nr. 333/2005 pentru spatiul cu alta destinatie, situat in municipiul Cluj-Napoca, P-ta. Unirii nr. 24.

Comisia I aviz favorabil.

Comisia II aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 11. Proiect de hotarare privind prelungirea Contractului de asociere nr. 323/2005 pentru spatiul cu alta destinatie, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 8.

Comisia I aviz favorabil.

Comisia II aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 12. Proiect de hotarare privind prelungirea Contractului de asociere nr. 305/2004 pentru spatiul cu alta destinatie, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Paris nr. 71.

Comisia I aviz favorabil.

Comisia II aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 13. Proiect de hotarare privind prelungirea Contractului de asociere nr. 127/2000 pentru spatiul cu alta destinatie, situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul. Eroilor nr. 34, detinut de SC TEHNOFRIG SA.

Comisia I aviz favorabil.

Comisia II aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 14. Proiect de hotarare privind scoaterea de pe lista spatiilor comerciale si de prestari servicii care fac obiectul Legii nr. 550/2002, aprobata prin Hotararea nr. 694/2004, a spatiului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. E. Grigorescu nr. 134 si prelungirea contractului de asociere nr. 286/2004.

Dl. Primar - as dori sa fac o propunere, daca in urma votului dumneavoastra, acest proiect se aproba, sa preia cineva ca amendament ca intrarea hotararii in vigoare sa se faca dupa exprimarea de catre instanta a termenului executoriu, dar nu mai tarziu de sfarsitul acestui an, deci sa punem acest proiect in practica odata cu existenta unui titlu executoriu emis de catre o instanta, pentru ca am auzit ca avem un proces, dar nu mai tarziu de sfarsitul acestui an.

Comisia I Dl. cons. Pantea Comisia buget-finante a discutat mult acest ... si s-a luat hotararea de a respinge acest proiect, cu trei voturi pentru si doua abtineri; Comisia isi insuseste amendamentul propus de catre domnul primar.

Dl. cons. Peter arata ca nu doreste sa figureze ca si initiator al acestui proiect.

Dna. cons. Anastase cere sa se repete amendamentul propus de domnul primar si insusit de catre Comisia I. Dna. Aurora Tarmure secretarul municipiului - prelungirea contractului se va face pana la data pronuntarii unei hotarari judecatoresti executorii, dar nu mai tarziu de finele anului 2009.

Dl. cons. Vuscan eu nu sunt jurist si nu stiu daca putem conditiona noi actul de justitie, sa se intample pana atunci sau, oricum, vreau sa avem o abordare civilizata si umana in raport cu acesti investitori, in ultima instanta imi amintesc si eu de discutia din comisie, cu acesti investitori, spuneau ca ei au investit foarte multi bani acolo, eu n-am stiut atunci ca noi avem o asemenea intentie si e foarte bine venita o asemenea actiune sau un asemenea loc pentru persoanele varstnice si cu venituri reduse, dar nu cred ca trebuie sa abordam lucrurile in aceasta forma, daca acel spatiu trebuie sa-l eliberam, trebuie sa venim pe cale amiabila sa discutam cu investitorii de acolo pentru ca si ei au, nu sa venim sa le majoram costurile incat sa renunte singuri sau sa recurga la proces, pe cale amiabila sa discutam cu ei, sa le oferim altceva si sa gasim solutia potrivita pentru acest spatiu, eu cred ca sta in capacitatea noastra de a aborda in aceasta forma problema acolo.

Dna. cons. Anastase referitor la pasi si la acel principiu despre care am dorit neaparat sa discut, as preciza doua lucruri si in completarea sustinerii mele si in fata colegei mele care mi-a adus un argument din comisie; nu am fost in acea comisie, insa din textul referatului, rezulta ca la data 02.04 s-a avizat favorabil prelungirea contractului pentru aceasta entitate juridica, nici nu are importanta cum se numeste pana la urma, in intervalul scurs pana in 28 mai, mie mi se pare firesc si normal ca orice partener al Consiliului local sa-si fi gandit un plan de afaceri, sa-si fi gandit un proiect in sedinta prealabila; credeti-ma, si sunt onesta in sustinerea mea, nu am nimic impotriva unui proiect de buna calitate pentru o anumita categorie umana din municipiul Cluj-Napoca, dar nu mi se pare ca putem sa facem oricum asta, puteti sa gasiti solutii si ati gasit intotdeauna in rezerva dumneavoastra solutii corecte fata de toti partenerii Consiliului local; nu mi se pare firesc sa creem o mare nedreptate unei entitati doar pentru a aduce un contrast nobil, pentru ca nu mai are greutatea nobila acel contrast, asta era intreaga mea sustinere, nu voi fi niciodata impotriva unui proiect care sa vizeze un asezamant pentru persoane varstnice din municipiul Cluj-Napoca; cred ca, totusi, amendamentul pe care dumneavoastra l-ati adus, cu rezervele la care facea referire colegul meu Vuscan, cred ca ne plaseaza intr-un termen mult mai apropiat de prima precizare, de primul aviz din comisia de specialitate si il simt mai aproape de realitate si de o decizie dreapta, multumesc.

Presedintele de sedinta doamna consilier, acest amendament, practic, revine la primul aviz, care stabileste, aveti in referat scris, s-a avizat favorabil prelungirea contractului si asa mai departe pana la un an de zile sau pana la vanzarea spatiului in baza Legii nr. 550, deci, acest amendament acopera.

Se supune la vot amendamentul Comisiei I. (nu se spune rezultatul votului) Dl. cons. Somogyi domnule presedinte, eu apreciez intentia executivului de a face ceea ce vrea in cartierul Grigorescu ... (se termina banda), dar mai sunt printre noi inca persoane varstnice care cunosc ca inca din anii '60, de cand ma stiu eu in Cluj, Gradina Hoia a fost un brand al Clujului si atuncea, ar trebui sa gasesc Primaria altundeva, o alta locatie sau cantina sau pentru cantina, cei care sunt abonati in cartierul respectiv, nu-i asa o mare problema sa vina la cantina noastra din centru, mai ales datorita faptului ca majoritatea pensionarilor au abonament gratuit si eu v-as sfatui sa lasati pentru clujeni Gradina Hoia, asa cum au fost din anii '60 si pana astazi.

Dl. Primar as dori sa fac o precizare: Gradina Hoia nu se va inchide, va fi acolo o cantina la care vor avea acces si alte categorii sociale decat cele care pana astazi erau privilegiate si vor avea in continuare acces si acele ... acele categorii extra, celor pentru care vrem sa destinam acest spatiu; nimeni nu spune ca inchide Gradina Hoia, uitati-va la Cantina Primariei, nu inseamna ca vin si mananca numai oameni in varsta sau numai oameni cu venituri reduse, n-am spus nici o clipa acest lucru, nu stiu de ce vreti sa deviati acest subiect, am zis ca vrem sa facem loc si altor categorii care nu pot avea acces oricum si in zona respectiva, daca am fi avut alt spatiu, domnule consilier, si daca in indelunga dumneavoastra activitate de consilier local n-ati fi vazut cum s-au scurs spatiile din municipiul Cluj-Napoca catre alte zone, v-as fi crezut pe cuvant, dar, credeti-ma ca este singurul spatiu, pana si pentru Primarie a trebuit sa-i facem loc la o scoala, ne mai vorbind de piata, ca nu avem unde sa construim si asa mai departe.

Dl. cons. Peter legat de accesul altor categorii la a lua masa la Terasa Hoia, eu consider ca 10 lei pentru un meniu, ceea ce se practica astazi la acea Terasa Hoia ... nu cred ca inseamna foarte mult.

Dl. Primar pentru un meniu gratuit, da, inseamna foarte mult pentru acele categorii sociale, domnule consilier. Dl. cons. Peter asta inseamna ca toate categoriile sociale vor avea un meniu gratuit acolo?

Dl. Primar nu, acele la care facem noi referire si nu faceti dumneavoastra.

Dl. cons. Peter sa inteleg ca Terasa Hoia, totusi, se va desfiinta pana la urma .

Dl. Primar nu, sa intelegeti ca la terasa si in zona Gradinii Hoia se va crea posibilitatea, intre anumite ore, sa se ia masa si in regim gratuit de pensiune Cantina Primariei.

Dl. cons. Peter da, eu raman la parerea ca Terasa Hoia ar trebui sa ramana, Terasa Hoia si acest centru pe care dorim sa-l facem, sa-l facem in alta parte, multumesc.

Dl. cons. Somogyi intreaba daca s-a facut un recesamant, cu studiu de fezabilitate, cati oameni nevoiasi sunt in cartierul Grigorescu care ar trebui sa ia masa gratuit.

Dl. Primar arata ca sunt oameni care ar dori sa joace un remi, o tabla si nu este un spatiu, iar sambata si duminica nu se poate, fiindca sunt nunti.

Dl. cons. Moisin viceprimar arata ca, locuieste in acest cartier si a incercat sa se ocupe de acest cartier; considera ca este necesar un spatiu pentru persoane in varsta, deoarece, la ora actuala, este un singur loc unde pensionarii au cateva activitati recreative, pe malul Somesului, langa spatiul de joaca pentru copii, un spatiu in aer liber.

Dl. cons. Pop sugereaza sa se pastreze numele de Centrul Hoia si atunci nu se desfiinteaza brandul. Dna. cons. Anastase considera ca nu trebuie umbrita sustinerea de suflet a unui om printr-un paradox demagogic, deoarece domnul consilier Somogyi a vorbit despre un principiu, despre un brand, despre un simbol al Clujului.

Dl. cons. Moisin viceprimar arata ca nu a fost vorba de o demagogie, respecta optiunea fiecaruia si crede ca are dreptul si el la o opinie ca orice consilier.

Dna. cons. Niculescu sustine ca se vorbeste despre un spatiu al carui proprietar este Primaria, sa se atribuie unui Centru de zi sau unui SRL.

Dna. cons. Anastase arata ca trebuie sa dea dovada de eleganta in relatiile contractuale cu anumita societate, sa nu fie entitatea care da sutul in fund partenerului cu care a lucrat pana in acest moment.

Dl. cons. Vuscan sustine ca a vazut reprezentantii respectivei societatii la Comisie si nu este de acord sa fie invinuiti de anumite interese; Consiliul local trebuie sa reprezinte interesele cetateanului.

Dl. Primar arata ca contractul cu acea firma a expirat si firma stia ca va expira acel contract.

Se supune la vot amendamentul Comisiei I si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul cu amendamentul votat si se obtin 14 voturi pentru, cinci impotriva si trei abtineri. (nu a trecut)

 • 15. Proiect de hotarare privind prelungirea Contractului de asociere nr. 299/2004 pentru spatiul cu alta destinatie, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Govora f.n.

Comisia I aviz favorabil.

Comisia II aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 16. Proiect de hotarare privind prelungirea Contractului de asociere nr. 135/2000 pentru spatiul cu alta destinatie, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Baba-Novac nr. 8.

Comisia I aviz favorabil.

Comisia II aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 17. Proiect de hotarare privind prelungirea Contractului de comodat nr. 2606/2006 pentru spatiul cu alta destinatie, situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 47.

Comisia I aviz favorabil.

Comisia II aviz favorabil.

Dl. cons. Somogyi intreaba de ce nu se poate face contract de inchiriere, iar nu de comodat.

Dl. cons. Csoma sustine ca este o institutie de stat, pe proiecte europene si un contract de comodat este binevenit.

Dl. cons. Lapusan sustine propunerea domnului consilier Csoma.

Se supune la vot proiectul si se obtin 21 de voturi pentru si o abtinere.

 • 18. Proiect de hotarare privind prelungirea unor contracte de inchiriere. Comisia I aviz favorabil.

Comisia II aviz favorabil.

Dl. cons. Vuscan intreaba care este adresa de la pozitia 8 Uniunea Studentilor Maghiari Cluj. Presedintele de sedinta arata ca este pe str. Avram Iancu nr. 21-23.

Dl. cons. Somogyi sustine ca exista o hotarare de anul acesta privind chiriile si mai exista o alta hotarare mai veche in care era mentionat ca o societate poate detine doua spatii; in cazul de fata Compania de apa Somes detine patru locatii cu chirii diferite care este motivul?

Dl. Daniel Campean sef Birou spatii cu alta destinatie arata ca difera destinatia spatiului, unele sunt birouri, altele ateliere.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 19. Proiect de hotarare privind prelungirea unor contracte de inchiriere.

Dl. cons. Tomos arata ca a fost contactat de o societate careia ii expira contractul si a aflat ca nu se pot face prelungiri decat de 3 luni sau 6 luni, in acest interval scurt nu pot sa-si demareze proiectele, avand in program proiecte din fonduri europene.

Dl. Primar doreste sa informeze ca mai multe spatii sunt revendicate si daca se incheie contracte, acestea sunt pe termene mai mici in functie de procesele aflate pe rol.

Dl. cons. Tomos arata ca este vorba de Societatea Dacia Romana al carei presedinte este dl. Victor Romulus Constantinescu.

Presedintele de sedinta raspunde ca urmeaza sa se analizeze si cererea dansilor si o sa apara un nou proiect de hotarare.

Dl. cons. Lapusan arata ca exista o contradictie privind prelungirea contractelor pentru spatiile revendicate se prelungesc contractele cu un an, iar pentru spatiile nerevendicate, 3 luni sau 6 luni.

Dl. Primar sustine ca acest timp scurt se da pentru a verifica aceste spatii, sa nu fie sub-subinchiriate.

Se supune la vot proiectul si se obtin 21 de voturi pentru si o abtinere.

 • 20. Proiect de hotarare privind vanzarea unui spatiu cu alta destinatie in baza Legii nr. 550/2002. Comisia I aviz favorabil.

Comisia II aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 21. Proiect de hotarare privind revocarea Hotararii nr. 188/2008 (asocierea in participatiune a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu SC IULIUS MALL CLUJ SRL privind administrarea in comun a Lacului I Est din cartierul Gheorgheni).

Comisia I aviz favorabil.

Comisia II aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 22. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii Mansardare corp 1 de cladire la Liceul Lucian Blaga, municipiul Cluj-Napoca.

Comisia I aviz favorabil.

Dl. cons. Lapusan solicita, la punctul 21, sa se oblige regia sa ia masuri, deoarece lacul este in paragina.

Se supune la vot proiectul si se obtin 21 de voturi pentru si o abtinere.

 • 23. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii Construire sala multifunctionala de sport.

Comisia I aviz favorabil.

Dl. cons. Lapusan considera ca suma este foarte mare.

Dl. Primar solicita reprezentantului Universitatii Tehnice Cluj-Napoca sa prezinte un film cu proiectul privind obiectivul de investitii - sala multifunctionala.

Reprezentantul Universitatii Tehnice proiectant prezinta proiectul de investitie. (... se termina banda) Dl. primar afirma ca pretul cuprinde toate functiunile prezentate si aferente variantei a doua de echipare si parking, iar decizia asupra variantei alese se afla la dispozitia consilierilor locali.

Dl. cons. Lapusan intreaba proiectantul daca proiectul a fost intocmit de catre Universitatea Tehnica sau de catre cele trei firme prezentate, daca parkingul este destinat a deservi numai sala polivalenta sau si stadionul si daca in studiile efectuate rezulta un const estimativ al intretinerii acestei sali polivalente.

Reprezentantul Universitatii Tehnice proiectant explica faptul ca exista un contract intre Universitatea Tehnica si Primaria municipiului Cluj-Napoca, iar ca Universitatea tehnica s-a asociat cu cele trei firme; arata ca parkingul este destinat a deservi intreg ansamblul, inclusiv stadionul, iar costurile de exploatare sunt cuprinse in capitolul cost-beneficiu al studiului de fezabilitate.

Dna. cons. Anastase felicita proiectantul pentru si intreaba daca proiectul prezentat este un compus al celor doua studii de fezabilitate.

Dl. primar explica faptul ca s-a cerut proiectantului sa prezinte doua variante in ceea ce priveste locurile de parcare.

Dl. cons. Somogyi felicita executivul pentru stadiul la care s-a ajuns in ceea ce priveste acest proiect si intreaba executivul care este suma cuprinsa in bugetul anului 2009 pentru acest proiect si in ce stadiu se afla demersurile de atragere a finantarii necesare acestuia; apreciaza, totusi, ca durata de executie de 48 de luni este un pic optimista.

Presedintele de sedinta arata ca in sarcina Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca intra studiile de fezabilitate si proiectul de executie.

Dl. primar arata ca acest proiect este adresat competitiilor europene si nationale, astfel fiind posibila atragerea si de resurse financiare guvernamentale.

Dl. cons. Lapusan cere ca la sedinta urmatoare sa i se puna la dispozitie raportul cost-beneficiu.

Dl. primar explica faptul ca costurile de intretinere a unei sali le va putea pune la dispozitie executivul, prin comparatie cu costurile de intretinere a altor sali de sport, si ca aceste costuri sunt oricum mai mici decat in cazul stadionului.

Presedintele de sedinta acorda cuvantul unui cetatean.

Dl. Veres Attila cetatean al municipiului intreaba daca sala va fi si pentru competitiile de gen EuroLiga.

Dl. primar afirma ca sala va respecta si aceste standarde.

Dl. cons. Vuscan apreciaza faptul ca s-a ajuns la momentul in care sa se realizeze in municipiu proiecte de asemenea anvergura.

Presedintele de sedinta arata ca finantarea unui asemenea proiect este numai la dispozitia oraselor cu peste 250.000 de locuitori; de asemenea, explica faptul ca in sarcina Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca intra studiile de fezabilitate si proiectul de executie, ulterior se va depune proiectul la guvern pentru finantare.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Dl. primar subliniaza faptul ca, prin respingerea proiectului numarul 14 de pe ordinea de zi, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, conform articolului doi, nu a fost de acord cu prelungirea contractului de asociere, si astfel se va putea evacua spatiul incepand cu ziua de maine.

Se acorda o pauza.

Se reiau lucrarile Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Dl. primar prezinta concluziile si cererile domnului Dorinel Munteanu, desprinse in urma intalnirii pe care a avut-o cu acesta; afirma ca la ora actuala, Clubul Universitatea mai are o datorie de aproximativ un milion de euro; cere ca prin liderii de grup, sa se transmita un raspuns pana maine in legatura cu propunerile formulate de catre Dorinel Munteanu; arata ca dorinta tuturor a fost ca echipa sa fie preluata de catre un investitor si ca in momentul actual se poarta discutii cu un posibil investitor, investitor al carei identitate va fi dezvaluita ulterior.

 • 24. Proiect de hotarare privind retragerea dreptului de administrare a Regiei Autonome de Transport Urban de Calatori Cluj-Napoca asupra terenului in suprafata de 20.000 mp., situat in Parcul de Est, Cluj-Napoca.

Comisia II aviz favorabil.

Dl. cons. Somogyi intreaba care sunt intentiile executivului cu acest parc si de ce se retrage administrarea. Presedintele de sedinta arata ca administratorul nu si-a respectat obligatiile de investitii prevazute in contract. Dl. cons. Lapusan intreaba si acesta ce se va face in acest spatiu.

Dl. Primar arata ca la punctul 32 de pe ordinea de zi, exista deja prezentat obiectivul ce urmeaza a fi realizat.

Dl. cons. Sandu propune sa se analizeze si posibilitatea realizarii unei piste de popice.

Dl. Primar anunta faptul ca maine de la ora 12:30, va avea loc o intalnire cu suporterii Universitatii Cluj, cand se vor supune atentiei propunerile domnului Dorinel Munteanu.

Se supune la vot proiectul si se obtin 21 de voturi pentru si o abtinere.

 • 25. Proiect de hotarare privind aprobarea unui schimb de terenuri si insusirea unor rapoarte de evaluare a proprietatii imobiliare.

Comisia II aviz favorabil.

Dl. cons. Csoma intreaba ce se obtine in urma acestui schimb si daca suma prevazuta ca sulta este acoperitoare.

Dl. Primar arata ca este vorba de terenurile de sub ansamblurile de locuinte de pe strada Taberei si Cojocnei si de un teren de pe Dorobantilor care a fost concesionat firmei cu care se face acest schimb si ca acest schimb este necesar pentru a se putea demara investitiile la aceste ansambluri extrem de deteriorate.

Dl. cons. Somogyi intreaba daca nu cumva se poate face plata sultei in 4 ani si nu in 5 ani; de asemenea, considera suma prea mica.

Presedintele de sedinta arata ca aceste conditii sunt rezultatul unei negocieri.

Dl. cons. Vuscan da dreptate domnului Somogyi si intreaba daca se castiga sau se pierde cu acest schimb; sugereaza sa se faca cu mare grija astfel de schimburi.

Presedintele de sedinta personal, crede ca acest schimb reprezita un castig prin deblocarea investitiei si mai ales in conditiile in care cumpararea acestui teren ar fi fost foarte costisitoare.

Dl. Primar explica faptul ca prin acest schimb se poate demara constructia de locuinte sociale si ca plata concesiunii de pe Dorobantilor se urgenteaza de la 99 de ani la 5 ani (... se termina banda).

Presedintele de sedinta intreaba pe domnul Somogyi daca isi mentine amendamentul

Dl. cons. Somogyi afirma ca isi retrage amendamentul.

Dl. cons. Lapusan intreaba daca pe Dorobantilor sa construit ceva.

Dl. Primar arata ca exista un P.U.Z. aprobat si se vor construi si parcari.

Se supune la vot proiectul si se obtin 21 de voturi pentru si o abtinere.

 • 26. Proiect de hotarare privind scoaterea din circuitul locativ a unei locuinte.

Comisia II aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 27. Proiect de hotarare privind scoaterea din circuitul locativ a locuintei portarului, situata in municipiul Cluj-Napoca, str. Lalelelor nr. 14.

Comisia II aviz favorabil.

Presedintele de sedinta explica ca este o locuinta fara utilitati care figura in circuitul locativ.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 28. Proiect de hotarare privind demolarea si scoaterea din circuitul locativ a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 87.

Comisia II aviz favorabil.

Dna. cons. Anastase intreaba ce planuri sunt pentru acest spatiu si daca s-a luat in calcul si fundatia CASAROM invecinata.

Dl. Primar arata ca spatiul pune in pericol viata oamenilor si ca a ars in parte; de asemenea, arata ca in cei 860 de mp. s-a luat in calcul pentru un eventual proiect si fundatia CASAROM.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 29. Proiect de hotarare privind incetarea prin retragere a concesiunii asupra terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Coastei f.n.

Comisia II aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 30. Proiect de hotarare privind transmiterea in folosinta gratuita Companiei de Investitii CNI SA a terenului in suprafata de 900 mp, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Razboieni nr. 67, pe durata construirii obiectivului Sala de Sport.

Comisia II aviz favorabil.

Comisia I aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 31. Proiect de hotarare privind transmiterea in folosinta gratuita Companiei de Investitii CNI SA a terenului in suprafata de 3300 mp, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Retezat nr. 4, pe durata construirii obiectivului Sala de Sport.

Comisia II aviz favorabil.

Comisia I aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 32. Proiect de hotarare privind transmiterea in folosinta gratuita Companiei de Investitii CNI SA a terenului in suprafata de 12.000 mp, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Al. Vaida Voievod f.n. (fosta Aleea Tineretului), pe durata construirii obiectivului Sala de Sport.

Presedintele de sedinta cere sa se corecteze in proiect din sala de sport in bazin de inot. Comisia II aviz favorabil.

Comisia I aviz favorabil.

Dl. cons. Lapusan propune ca aceasta hotarare sa fie si din initiativa tuturor consilierilor locali si intreaba daca cei de la CNI vin cu tot proiect sau doar cu partea de executie.

Dl. Primar afirma ca cei de la CNI au niste proiecte tip.

Se supune la vot amendamentul domnului Lapusan si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul cu amendamentul votat si se obtine unanimitate.

 • 33. Proiect de hotarare privind transmiterea in folosinta gratuita Companiei de Investitii CNI SA a terenului in suprafata de 3300 mp, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Giordano Bruno nr. 46, pe durata construirii obiectivului Sala de Sport.

Comisia II aviz favorabil. Comisia I aviz favorabil.

Dl. cons. Lapusan propune ca aceasta hotarare sa fie si din initiativa tuturor consilierilor locali.

Se supune la vot amendamentul domnului Lapusan si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul cu amendamentul votat si se obtine unanimitate.

 • 34. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 434/2005 si Hotararii nr. 277/2004 (prelungirea valabilitatii asocierii dintre Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca si SC Parcul Distractiv Farcas SRL).

Comisia I aviz favorabil cu taxa de concesiune de 500 ron indexabila/luna.

Comisia II aviz favorabil.

Se supune la vot amendamentul Comisiei I si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul cu amendamentul votat si se obtine unanimitate.

 • 35. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 133/2005 (insusirea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca).

Retras de initiator.

 • 36. Proiect de hotarare privind constatarea nulitatii contractelor de concesiune incheiate in vederea amenajarii a trei terase cu destinatia de alimentatie publica, care sa deserveasca zona de agrement aferenta malului stang al raului Somesul Mic.

Comisia II aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Dl. Primar arata ca se va reveni ulterior cu o propunere ca sa se realizeze totusi terase acolo, dar acestea sa fie cu adevarat constructii temporare fara beton.

 • 37. Proiect de hotarare privind aprobarea taxei de conectare la reteaua municipala de canalizatie pe care operatorii de telecomunicatii o vor achita Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I aviz favorabil.

Comisia II aviz favorabil.

Dl. cons. Vuscan intreaba pe ce perioada este taxa de 2000 RON.

Dl. Primar afirma ca aceasta taxa este prevazuta de codul fiscal si este perceputa pe operator, o singura data; de asemenea, arata ca beneficiul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca consta, de fapt, in partea din profit care nu poate fi mai putin de 100.000 EUR/an.

Dl. cons. Lapusan intreaba cand se vor termina operatiunile de sapare.

Dl. Primar arata ca lucrarile se desfasoara pe tronsoane si nu se cunoaste termenul exact al finalizarii lucrarilor; arata ca au existat situatii de intersectare a mai multor lucrari si acest lucru a dus la ambuteiaje.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 38. Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, aferent apartamentului nr. 2, situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul. 21 Decembrie nr. 148A, inscris in CF nr. 49050, cu nr. topo. 23709.

Comisia I aviz favorabil cu o taxa de concesiune de 1000 ron/mp.

Comisia II aviz favorabil.

Se supune la vot amendamentul Comisiei I si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul cu amendamentul votat si se obtine unanimitate.

 • 39. Proiect de hotarare privind insusirea raportului de expertiza tehnica intocmit pentru actualizarea datelor de carte funciara in vederea inscrierii in Cartea funciara a dreptului de proprietate asupra constructiei si terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Vrabiilor nr. 1.

Comisia II aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 40. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale pentru dezlipirea apartamentului nr. 16 situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Scarisoara nr. 5, inscris in CF colectiva nr. 31705 Cluj si CF individuala nr. 31706 Cluj, identificat cu nr. topo 23122/S/XVI.

Comisia II aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 41. Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Dambovitei nr. 47, inscris in CF nr. 157033, cu nr. Cadastral 7033, aferent apartamentelor nr. 1 si nr. 2.

Comisia I aviz favorabil cu o taxa de concesiune de 1000 ron/mp.

Comisia II aviz favorabil.

Se supune la vot amendamentul Comisiei I si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul cu amendamentul votat si se obtine unanimitate.

 • 42. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Modernizarea si echiparea ambulatoriului din cadrul Spitalului clinic municipal Cluj-Napoca, in vederea imbunatatirii calitatii infrastructurii serviciilor de asistenta medicala.

Comisia I aviz favorabil.

Comisia V aviz favorabil.

Comisia VI aviz favorabil cu mentiunea reformularii tilului privind aprobarea documentatiei si indicatorilor tehnico-economici ....

Se supune la vot amendamentul Comisiei VI si includerea la initiatori a consilierilor locali si se obtine unanimitate. Se supune la vot proiectul cu amendamentele votate si se obtine unanimitate.

 • 43. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului Modernizarea si echiparea ambulatoriului din cadrul Spitalului clinic municipal Cluj-Napoca, in vederea imbunatatirii calitatii infrastructurii serviciilor de asistenta medicala, pentru Programul Operational Regional 2007-2013, axa prioritara 3 Imbunatatirea infrastructurii sociale, domeniul major de interventie 3.1 Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate. Comisia I aviz favorabil.

Comisia V aviz favorabil. Comisia VI aviz favorabil.

Dl. cons. Vuscan isi exprima multumirea referitoare la accesarea, in sfarsit, a fondurilor europene.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 44. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Educatie la standarde europene in invatamantul preuniversitar din municipiul Cluj-Napoca - reabilitarea, modernizarea, extinderea si echiparea Liceului Avram Iancu.

Comisia I aviz favorabil.

Comisia VI aviz favorabil cu mentiunea reformularii tilului privind aprobarea documentatiei si indicatorilor tehnico-economici ....

Dl. cons. Vuscan arata ca s-au facut eforturi apreciabile pentru a se gasi scoli la care sa se poata demara aceste tipuri de proiecte; arata ca este necesar a se urgenta procesul de intabulare a scolilor clujene.

Dl. Primar explica faptul ca doar aceste trei scoli nu au procese de retrocedare la instante si de aceea nu se pot intabula aceste proprietati.

Presedintele de sedinta arata ca exista foarte multe astfel de situatii si in perioada urmatoare se va lucra la clarificarea situatiilor juridice a scolilor.

Se supune la vot amendamentul Comisiei VI si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul cu amendamentul votat si se obtine unanimitate.

 • 45. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Educatie la standarde europene in invatamantul preuniversitar din municipiul Cluj-Napoca - reabilitarea, modernizarea, extinderea si echiparea Liceului Mihai Eminescu.

Comisia I aviz favorabil.

Comisia IV aviz favorabil.

Comisia VI aviz favorabil cu mentiunea reformularii tilului privind aprobarea documentatiei si indicatorilor tehnico-economici ....

Se supune la vot amendamentul Comisiei VI si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul cu amendamentul votat si se obtine unanimitate.

 • 46. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Educatie la standarde europene in invatamantul preuniversitar din municipiul Cluj-Napoca - reabilitarea, modernizarea, extinderea si echiparea Scolii Ion Agarbiceanu.

Comisia I aviz favorabil.

Comisia IV aviz favorabil.

Comisia VI aviz favorabil cu mentiunea reformularii tilului privind aprobarea documentatiei si indicatorilor tehnico-economici ....

Se supune la vot amendamentul Comisiei VI si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul cu amendamentul votat si se obtine unanimitate.

 • 47. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului Educatie la standarde europene in invatamantul preuniversitar din municipiul Cluj-Napoca, pentru Programul Operational Regional 2007-2013, axa prioritara 3 Imbunatatirea infrastructurii sociale, domeniul major de interventie 3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formarea profesionala continua.

( se termina banda) Comisia I aviz favorabil. Comisia VI aviz favorabil. Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 48. Proiect de hotarare privind modificarea anexei la Hotararea nr. 74/2009 (aprobarea listei obiectivelor de investitii finantate din taxa speciala de apa in anul 2009).

Comisia I aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 49. Diverse.

Dna. Emilia Botezan sef Birou relatii si informatii externe prezinta informarea privind invitatia primita din partea primarului orasului Rockford S.U.A., pentru fetita care a pictat martisorul trimis special orasului infratit; solicita sprijin financiar, pentru biletul de avion.

Dl. primar sugereaza sa se faca o lista si sa contribuie fiecare in parte cu o cota egala.

Presedintele de sedinta invita pe domnii consilieri vineri, la ora 10, la evenimentele prilejuite de Ziua Drapelului. Dl. primar prezinta situatia din str. Deltei, o constructie care nu a respectat autorizatia de construire.

Dl. cons. Peter intreaba daca s-au identificat neconcordantele si falsurile din documentatie si daca urmeaza sa se ia si alte masuri fata de aceasta situatie.

Dl. primar arata ca este o neconcordanta, falsurile urmeaza sa le stabileasca altcineva; prezinta situatia la zi legata de Parkingul din cartierul Manastur si rezolvarile propuse de executiv.

Dl. cons. Lapusan arata ca in sedinta din 04.11.2008, a ridicat problema parkingului, referitor la licitatie, afirma ca firma Transilvania Constructii daca nu ar fi fost contestatie, ar fi castigat, probabil, licitatia si ca, probabil, s-au gandit ca vor face un act aditional.

Dl. primar sustine ca nu au existat acte aditionale la nicio licitatie in Primarie.

Dl. cons. Lapusan considera ca nu au dat dovada de seriozitate.

Dl. primar arata ca astfel de firme, care nu dau dovada de seriozitate, ofera un pret si nu se pot tine de cuvant, ceea ce amana lucrarile; referitor la termenul de executie, acesta este de 5 luni, iar dupa acest timp platesc in fiecare zi penalizari.

Presedintele de sedinta sustine ca fiecare ofertant are o copie din procesul-verbal al licitatiei; arata ca in mai 2004, PSD a avut un studiu in care se spunea ca in Manastur este nevoie de 60 ha de parcari; explica faptul ca, motivul pentru care s-a demarat proiectul este ingustarea arterei principale prin parcarea pe partea carosabila; sustine ca sunt 19 locatii, cinci parkinguri au trecut de studiile de fezabilitate, doua sunt licitate si altele in curs de licitatie.

Dl. primar arata ca parkingurile de cartiere vor fi folosite ca si garajele; in zona va fi un trafic redus si poluarea scade cu pana la 30%.

Dna. cons. Anastase intreaba de ce s-a facut acea concesie, daca se crede in proiectul initial.

Dl. primar afirma ca s-a dorit un echilibru, sa se dea dovada de o comunicare care n-a fost prea eficienta intre Primarie si cetatenii acestui cartier si sa nu se creada ca se impune orice, fara a se tine cont de parerile lor; arata ca la celelalte parcuri se va proceda la o dezbatere cu cetatenii, apoi, sa se demareze procedurile de licitatie.

Dl. cons. Vuscan considera ca este necesar sa se incerce, prin anumite metode, sa se disciplineze cetatenii Clujului, in sensul ca locurile de parcare nu sunt proprietatea nici unui cetatean si sa nu fie blocate locurile de parcare cu anumite metode, cum ar fi lanturi si tarusi; propune ca perioada de parcare sa fie de seara pana dimineata si marirea taxei pentru locurile de parcare.

Presedintele de sedinta afirma ca aria reglementarilor fiscale trebuie clarificata pana in 15 iulie, pentru a se putea aplica anul viitor; arata ca au fost cazuri in care s-a construit pe teren extravilan, unde beneficiarii au solicitat autorizatii, cu conditia ca ei sa-si construiasca trama stradala si alte utilitati, si au venit apoi foarte revoltati ca Primaria nu le face strada (... se termina banda).

Dl. cons. Csoma solicita relatii privind Filarmonica.

Presedintele de sedinta supune la un vot de principiu continuarea lucrarilor la Parkingul Manastur si se obtine unanimitate.

Dl. primar arata ca s-a preluat terenul de la Armata si ca actualmente se cauta un spatiu pentru mutarea unitatii militare; de asemenea, Consiliul Judetean analizeaza mai multe spatii, urmand sa se hotarasca ce spatiu accepta, iar apoi vor demara lucrarile.

Nemafiind alte probleme de dezbatut la ordinea de zi, presedintele de sedinta declara lucrarile inchise.

Presedintele de sedinta,

Dr. Lszlo Attila

Secretarul municipiului,

Jr. Aurora Tarmure

Biroul mass-media

Primaria municipiului Cluj-Napoca