Proces verbal din 21.02.2009

Ședința din 21 februarie 2009

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

P R O C E S - V E R B A L

Incheiat azi, 21 februarie 2009, cu ocazia sedintei de indata a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, sedinta convocata de catre primar.

La apelul nominal se constata ca absenteaza doamna consilier Steluta Cataniciu Gustica.

Secretarul municipiului - supune la vot procesul-verbal al sedintei anterioare si se aproba in unanimitate.

Se intoneaza Imnul de Stat al Romaniei.

La sedinta participa: domnul Emil Boc, prim-ministru, domnul Alin Tise, peresedintele Consiliului Judetean Cluj, domnul Vasile Florin Stamatian, prefect al Judetului Cluj, deputati in Parlamentul Romaniei, un numeros public. Presedintele de sedinta - supune atentiei urmatorul proiect al ordinii de zi:

  • 1. Proiect de hotarare privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Sorin Apostu, din partea P.D. -L. si validarea mandatului consilierului supleant Radu Florin Ratiu, din partea P.D. -L..

  • 2. Proiect de hotarare privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Vasile Florin Stamatian, din partea P.D. -L si validarea mandatului consilierului supleant Pal Peter, din partea P.D. -L..

  • 3. Proiect de hotarare privind alegerea Viceprimarului municipiului Cluj-Napoca.

  • 4. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 243/2008 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca).

Se supune la vot ordinea de zi si se obtine unanimitate.

Se da cuvantul domnului judecator Emil Beleanu, Presedintele Biroului Electoral Municipal Cluj-Napoca, pentru a prezenta sentinta civila nr. 575/20.02.2009, prin care se valideaza alegerea domnului Apostu Sorin in functia de primar al municipiului Cluj-Napoca.

Dl. primar Apostu Sorin - depune juramantul si multumeste tuturor pentru sprijinul acordat, in special domnului prim-ministru Emil Boc.

Domnul Emil Boc - prim-ministru al Romaniei - multumeste tuturor pentru colaborarea si sprijinul acordat la schimbarea imaginii municipiului Cluj-Napoca; felicita pe dl. primar Sorin Apostu, dorindu-i ca in continuare sa rezolve problemele orasului si sa asigure un parteneriat corect si legal cu Guvernul Romaniei.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

  • 1. Proiect de hotarare privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Sorin Apostu, din partea P.D. -L. si validarea mandatului consilierului supleant Radu Florin Ratiu, din partea P.D. -L..

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

  • 2. Proiect de hotarare privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Vasile Florin Stamatian, din partea P.D. -L si validarea mandatului consilierului supleant Pal Peter, din partea P.D. -L..

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Sunt invitati cei doi consilieri supleanti pentru a depune juramantul de credinta.

Domnul Radu Florin Ratiu si domnul Pal Peter depun juramantul.

  • 3. Proiect de hotarare privind alegerea Viceprimarului municipiului Cluj-Napoca.

Dl. cons. Popa Adrian - propune in aceasta functie pe dl. cons. Radu-Marin Moisin.

Se procedeaza la vot secret.

Pana la finalizarea numararii voturilor, se trece la punctul cu numarul patru al ordinii de zi.

  • 4. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 243/2008 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca).

Presedintele de sedinta - sustine ca s-au creat doua locuri libere in comisiile de specialitate, prin plecarea domnului Sorin Apostu si a domnului Stamatian Vasile Florin.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Dl. cons. Somogyi Gyula - da citire procesului verbal al Comisiei de validare pentru alegerea viceprimarului, anuntand urmatoarele rezultate: 26 de voturi exprimate, din care 20 de voturi pentru, trei voturi impotriva si trei voturi nule.

In urma votului secret, dl. cons. Radu-Marin Moisin este ales viceprimar.

Dl. cons. Radu-Marin Moisin - viceprimar - depune juramantul si multumeste celor care au avut incredere in domnia sa.

Nemafiind alte probleme de dezbatut la ordinea de zi, presedintele de sedinta declara lucrarile inchise.

Presedintele de sedinta, Jr. Radu-Marin Moisin

Secretarul municipiului,

Jr. Aurora Tarmure