Proces verbal din 15.12.2009

Ședința din 15 decembrie 2009


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

P R O C E S - V E R B A L

Încheiat azi, 15 decembrie 2009, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, ședință convocată de către primar.

Dl. primar - le mulțumește consilierilor pentru participarea la ultima ședință din acest an, care nu a fost unul ușor, însă a fost mai ușor pentru clujeni decât pentru cei din restul țării, conform statisticilor, acest lucru datorându-se și activității consiliului local; consideră că, în afara zonelor perturbate de către campaniile electorale, activitatea din cadrul consiliului local a fost una normală, caracterizată prin bună înțelegere și bun simț; pentru aceasta, le mulțumește consilierilor, în nume propriu și în numele întregului executiv; are rugămintea ca, la ora 16:45, împreună cu consilierii, să pornească înspre Casa de Cultură a Studenților, unde proiectul pe care l-a inițiat a fost foarte bine primit de către comunitate; astfel, gala de premiere a excelenței „Juniorii Clujului - speranțele cetății”, a atras numeroși sponsori; primăria și consiliul local vor oferi diplome și vor asigura desfășurarea acestui spectacol, care va începe la ora 17:00, cu un recital de colinde al celor de la „Clubul vedetelor”, și se va încheia, în jurul orei 18:30, cu un recital de colinde al Narcisei Suciu; îi roagă pe consilieri să participe la acest eveniment, având rezervate, în acest sens, la Casa de Cultură a Studenților, cele două rânduri din față; de asemenea, îi invită, joi, 17 decembrie 2009, la ora 17:00, la City Plaza, urmând ca, împreună cu mass-media, să ciocnească un pahar de șampanie; nu în ultimul rând, îi roagă pe consilieri ca, împreună, până la sfârșitul acestei ședințe, să stabilească, pentru repetiții, o dată - măcar o singură dată - până în data de 23 decembrie 2009, când au convenit ca, pe scena din P-ța Unirii, să-i colinde pe clujeni; deja, alte câteva unități, din administrație și învățământ, au răspuns acestei invitații; consideră că, în data de 23 decembrie 2009, va fi o seară deosebită; speră ca, în acest fel, să le poată mulțumi clujenilor pentru ajutorul și sprijinul acordate în acest an; prezintă un grup de colindători, venit din partea Regiei Autonome de Transport Urban de Călători Cluj-Napoca și a celorlalte regii.

Grupul de colindători interpretează câteva colinde.

Dl. primar - mulțumește, pentru colinde, Regiei Autonome de Transport Urban de Călători Cluj-Napoca; „o să-i mulțumim și la punctul doi, când îi rectificăm bugetul în minus - cu toată colinda, și, într-adevăr, o să-i rog pe colegii mei să le împartă mere și nuci - cam atâta avem la consiliu”; urează la mulți ani domnilor consilieri Pântea și Somogyi, a căror zi de naștere este astăzi.

Grupul de colindători le cântă domnilor consilieri Pântea și Somogyi „La mulți ani”.

Dl. primar - dedică aceste urări de „La mulți ani” tuturor consilierilor care și-au sărbătorit ziua de naștere până acum, precum și celor care și-o vor sărbători de acum înainte.

La apelul nominal se constată că absentează consilierii locali: Manuel Chira, Nicoleta Niculescu și Radu Florin Rațiu.

Secretarul municipiului - supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare și se obține unanimitate.

Se intonează Imnul de Stat al României.

Președintele de ședință - supune atenției următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea în minus a bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2009, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate, de la suma de 943.777.225 lei, la suma de 934.104.617 lei.

 • 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca, al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca și al Regiei Autonome de Transport Urban de Călători Cluj-Napoca.

 • 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2010.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Funcționari mai instruiți, cetățeni clujeni mai mulțumiți”, pentru atragerea de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative, axa prioritară 1. Îmbunătățiri de structură și proces ale managementului ciclului de politici publice.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Hală agroalimentară piața Ira”.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizare WC public, Parc Ștefan cel Mare”.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Extindere Grădinița Neghiniță (nr. 52), str. Traian Vuia, municipiul Cluj-Napoca”.

 • 8. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 12.000 lei de la bugetul local pe anul 2009 Fundației Culturale TerrArmonia pentru proiectul „Asta-i țară, Sara Mare”, concert de colinde și cântece tradiționale din Transilvania, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 9. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D., două locuințe familiale cuplate P+E+M, str. Cucului fn.; beneficiar: Filip Tiberiu.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. - str. Traian Vuia sud și P.U.D. - hotel S+P+4E, str. Traian Vuia nr. 214; beneficiară: SC BUGHERO SRL.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. - str. Augustin Bunea - str. Dornei, pentru corelare și modificare încadrare fucțională și P.U.D. - locuință unifamilială P+E+M, str. Augustin Bunea nr. 24; beneficiar: Hanga Ladislau.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. - Valea Fânațelor - Dealul Morii - Dealul Sf. Gheorghe; beneficiară: Asociația de proprietari „Măgura”.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D., extindere și etajare construcții S+P+2E, str. Tribunu Vlăduțiu nr. 9; beneficiar: Ciuhuță Vasile.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. - Str. Viilor - Str. Turturicii și P.U.D. - imobil cu funcțiuni mixte D+P+E+M - D+P+3E, str. Viilor nr. 40; beneficiar: Paris Iancu.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. - zona Groapa Moșului - Mănăștur sud; beneficiar: Rațiu Ioan.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D., supraetajare clădire în curs de execuție, la regim de înălțime P+2E, str. Donath nr. 164; beneficiar: Mărgăraș Mircea.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D., locuință cu două apartamente P+E, str. „A” nr. 11 (zona str. Lucernei); beneficiar: Mărginean Gelu.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D., locuință unifamilială S+P+E, str. Speranței nr. 25; beneficiar: Chitidean Gheorghe.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D., două locuințe cuplate, cu câte trei apartamente, str. Măceșului nr. 58-58A; beneficiar: Mărghitaș Victor Octavian.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D., locuință unifamilială D+P+M, str. Făgetului; beneficiar: Oncică Sanislav Dan.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D., locuințe unifamiliale D+P+E - D+P+2E, Zona str. Mihai Românul; beneficiari: Oltean Gheorghe și asociații.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism.

 • 25. Proiect de hotărâre privind scoaterea din domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca și din domeniul privat al statului a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, b-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 7 - str. Brassai nr. 4.

 • 26. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 133/2005 (însușirea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca).

 • 27. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației topo-cadastrale de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu fn.

 • 28. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere.

 • 29. Proiect de hotărâre privind verificarea anuală a îndeplinirii condițiilor de închiriere de către chiriașii locuințelor din fondul locativ de stat.

 • 30. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de asociere nr. 235/2001, pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 8.

 • 31. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, aferent apartamentelor nr. 1A, 1B, 2A și 2B, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Pasteur nr. 60, înscris în CF colectivă nr. 119997, cu nr. topo. 24042 și nr. cadastral 7409.

 • 32. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Direcției de Asistență Socială organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca a spațiului cu altă destinație, cu suprafață utilă de 142,79 mp, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Pasteur nr. 77, ap. 51, aflat în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 33. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de asociere nr. 162/2000, pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 25.

 • 34. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 477/2009 (concesionarea, prin încredințare directă, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb, în suprafață de 6500 mp. în favoarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții și Economia Construcțiilor București).

 • 35. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 838/2004 (asociarea dintre Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și Consiliul Județean Cluj pentru realizarea obiectivului „Incubator de Afaceri” propus pentru finanțare prin programul PHARE 2004-2006).

 • 36. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, aferent apartamentului nr. 15 situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Livezii nr. 48, înscris în CF nr. 133960, cu nr. topo. 5817/3.

 • 37. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Între Lacuri nr. 3-5, conform cotelor-părți deținute din terenul construit, aferente apartamentelor nr. 1, nr. 3, nr. 7, nr. 8, nr. 9, nr. 10, nr. 11, nr. 12, nr. 14 și nr. 15 și modificare denumire beneficiar.

 • 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării forței de muncă în anul 2010 în conformitate cu prevederile art. 78 și 79 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

 • 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri referitoare la organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca și ale serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare (tip), a Contractului de finanțare și a Condițiilor și criteriilor de finanțare, în anul 2010, a structurilor sportive din municipiul Cluj-Napoca, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea liniilor de subvenționare prioritare în domeniul asistenței sociale.

 • 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Grilei de evaluare a asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială.

 • 43. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 74.400 lei de la bugetul local pe anul 2009 Sindicatului „Civitas” pentru organizarea Serbării „Pomului de Crăciun” și achiziționarea de cadouri pentru copiii salariaților din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Cluj-Napoca, salariatilor Cantinei de ajutor social și pensiune, salariatilor Centrului bugetar-creșe, Secretarului municipiului Cluj-Napoca precum și a salariatilor serviciilor publice înființate în subordinea Consiliului local, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 44. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 406/2007, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 339/2009.

 • 45. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Voltaire nr. 16.

 • 46. Diverse.

Dl. primar - propune suplimentarea ordinii de zi cu un proiect; prezintă proiectul respectiv.

Se supune la vot propunerea și se obține unanimitate.

Se supune la vot ordinea de zi, cu propunerea aprobată și se obține unanimitate.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

Proiect de hotărâre privind rectificarea în minus a bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2009, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate, de la suma de 943.777.225 lei, la suma de 934.104.617 lei.

Dl. primar - prezintă cauzele care au determinat această rectificare.

Comisia I - aviz favorabil; „un mic amendament, la bugetul local, Anexa 1, pagina cinci, Codul 8402, Titlul 40 - Subvenții: se propune o diminuare, cu un milion de lei, cu care să se suplimenteze Titlul 55, de la același cod, spre a fi folosit la investiții”.

Dl. primar - arată că este vorba despre Regia Autonomă de Transport Urban de Călători Cluj-Napoca, respectiv despre autobuzele achiziționate.

Se supune la vot amendamentul Comisiei I și se obține unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 23 de voturi pentru și o abținere.

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca, al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca și al Regiei Autonome de Transport Urban de Călători Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru și o abținere.

Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2010.

Dl. primar - arată că, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010, municipalitatea va păstra cota de 20%, nedorind să o crească, deși avea această posibilitate.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru, un vot împotrivă și o abținere.

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Funcționari mai instruiți, cetățeni clujeni mai mulțumiți”, pentru atragerea de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative, axa prioritară 1. Îmbunătățiri de structură și proces ale managementului ciclului de politici publice.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Hală agroalimentară piața Ira”.

Dl. primar - prezintă și susține proiectul.

Comisia I - aviz favorabil.

Dl. cons. Lăpușan - întreabă când este preconizată finalizarea investiției.

Dl. primar - răspunde că acest lucru ține și de posibilitatea de construire; speră ca, la sfârșitul acestei veri, piața să fie construită; arată că licitația este făcută, existând și un câștigător, la 52% din suma evaluată inițial de către proiectant.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizare WC public, Parc Ștefan cel Mare”.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Extindere Grădinița Neghiniță (nr. 52), str. Traian Vuia, municipiul Cluj-Napoca”.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 12.000 lei de la bugetul local pe anul 2009 Fundației Culturale TerrArmonia pentru proiectul „Asta-i țară, Sara Mare”, concert de colinde și cântece tradiționale din Transilvania, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Dl. cons. Vușcan - are unele nelămuriri cu privire la titlul proiectului.

Președintele de ședință - recitește titlul proiectului.

D-na cons. Cătăniciu - „eu aș propune, sigur, că nu ne putem opune la astfel de proiecte, dar este mai degrabă un proiect, cu ghilimelele de rigoare, pentru că văd aici o cerere către consiliul local și Primăria Cluj-Napoca, din partea ansamblului și a Academiei de Muzică „Gheorghe Dima”, prin care ni se solicită să susținem un astfel de proiect și, în această situație, cred că, dacă tot susținem și dacă tot facem astfel de acte caritabile, în prag de Crăciun, cred că ar trebui să fie trecuți toți consilierii, nu doar patru-cinci consilieri, care pot să facă alte proiecte, probabil, nu astfel de acțiuni și de susțineri umanitare sau mai degrabă caritabile, nu știu în ce sens este acest proiect”.

Dl. primar - „știți că am convenit, de fiecare dată, să punem doar comisia și, la propunerea unuia dintre consilieri, să fie toți consilierii; așa am convenit, fără a dori...; de asemenea, vreau să vă invit: în data de 17, va avea loc acest concert, în cadrul mitropoliei, în cadrul catedralei, și ora vă vom transmite prin S.M.S.”.

D-na cons. Cătăniciu - „păi, dacă e o propunere...; din partea mea, era o propunere, vă rog să o supuneți atunci la...”.

Se supune la vot amendamentul doamnei consilier Cătăniciu și se obține unanimitate.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca.

Dl. primar - conform hotărârii, Planul Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca expiră la sfârșitul acestui an; este necesară prelungirea sa, până la data intrării în vigoare, prin hotărâre, a noului plan urbanistic general; arată că acesta este în lucru, având ca termen de finalizare toamna anului viitor.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D., două locuințe familiale cuplate P+E+M, str. Cucului fn.; beneficiar: Filip Tiberiu.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. - str. Traian Vuia sud și P.U.D. - hotel S+P+4E, str. Traian Vuia nr. 214; beneficiară: SC BUGHERO SRL.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și două abțineri (Steluța Cătăniciu și Teofil Claudiu Peter).

Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. - str. Augustin Bunea - str. Dornei, pentru corelare și modificare încadrare fucțională și P.U.D. - locuință unifamilială P+E+M, str. Augustin Bunea nr. 24; beneficiar: Hanga Ladislau.

D-na cons. Cătăniciu - „domnul președinte, dacă-mi permiteți, au fost două abțineri la 11; la proiectul 11 au fost două abțineri”.

Președintele de ședință - „vă rog să consemnați”.

D-na cons. Cătăniciu - „eu și colegul meu, Teo Peter”.

Președintele de ședință - „și la 12?”.

D-na cons. Cătăniciu - „nu, nu, la 11”.

Președintele de ședință - „da, îmi cer scuze”.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. - Valea Fânațelor - Dealul Morii - Dealul Sf. Gheorghe; beneficiară: Asociația de proprietari „Măgura”.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (domnul consilier Adrian Popa nu a participat la vot).

Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D., extindere și etajare construcții S+P+2E, str. Tribunu Vlăduțiu nr. 9; beneficiar: Ciuhuță Vasile.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. - Str. Viilor - Str. Turturicii și P.U.D. - imobil cu funcțiuni mixte D+P+E+M - D+P+3E, str. Viilor nr. 40; beneficiar: Paris Iancu.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. - zona Groapa Moșului - Mănăștur sud; beneficiar: Rațiu Ioan.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D., supraetajare clădire în curs de execuție, la regim de înălțime P+2E, str. Donath nr. 164; beneficiar: Mărgăraș Mircea.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D., locuință cu două apartamente P+E, str. „A” nr. 11 (zona str. Lucernei); beneficiar: Mărginean Gelu.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D., locuință unifamilială S+P+E, str. Speranței nr. 25; beneficiar: Chitidean Gheorghe.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D., două locuințe cuplate, cu câte trei apartamente, str. Măceșului nr. 58-58A; beneficiar: Mărghitaș Victor Octavian.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D., locuință unifamilială D+P+M, str. Făgetului; beneficiar: Oncică Sanislav Dan.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D., locuințe unifamiliale D+P+E - D+P+2E, Zona str. Mihai Românul; beneficiari: Oltean Gheorghe și asociații.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

Proiect de hotărâre privind scoaterea din domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca și din domeniul privat al statului a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, b-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 7 - str. Brassai nr. 4.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 133/2005 (însușirea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

Proiect de hotărâre privind însușirea documentației topo-cadastrale de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu fn.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

D-na cons. Anastase - arată că sunt două liste, cuprinzând contractele de închiriere - una pentru spațiile revendicate și alta pentru spațiile nerevendicate; întreabă de ce sunt prelungite, doar până în data de 31 ianuarie, și contractele pentru spațiile nerevendicate.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - răspunde că, la începutul anului, Comisia mixtă pentru spații cu altă destinație a decis, de principiu, ca toate contractele de închiriere să fie prelungite până la sfârșitul acestui an, iar cele care expiră în a doua parte a acestui an, până în lunile ianuarie și februarie 2010, pentru a putea fi verificate, înregistrându-se cazuri în care, în spațiile închiriate, se desfășurau alte activități decât cele aprobate; le mulțumește colegilor din comisia mixtă pentru eforturile depuse.

Dl. primar - arată că, în aceste spații, se desfășurau cu totul alte activități decât cele stipulate în contractul de închiriere; precizează că aceste contracte, încheiate în defavoarea consiliului local, nu au putut fi desfăcute decât după patru-cinci ani.

D-na cons. Anastase - din câte a înțeles, verificările vor fi terminate până în data de 31 ianuarie. Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (... se termină banda)...

Proiect de hotărâre privind verificarea anuală a îndeplinirii condițiilor de închiriere de către chiriașii locuințelor din fondul locativ de stat.

Dl. primar - anunță că a trecut un an de la repartizarea locuințelor din Oser; arată că foarte mulți locatari și administratorii s-au plâns că, unii dintre ei, nu-și achită taxele, nu participă la viața socială și economică a comunității, mulți dintre ei având alte condiții sociale, îmbunătățite ulterior, decât cele declarate inițial; dacă primăria și consiliul local au atribuit o locuință socială cuiva, nu înseamnă că acea persoană are dreptul să facă orice; ar dori ca aceste locuințe să fie verificate anual, urmând a fi reacordate sau nu.

D-na cons. Cătăniciu - „aș vrea să vă întreb dacă la aceste controale participă și consilieri locali”. Dl. primar - „nu știu dacă au participat, dar sunt oricând bineveniți”.

Președintele de ședință - „am fost invitați, membrii comisiei mixte, și dacă doriți, atunci bineînțeles că vă așteptăm și pe dumneavoastră”.

D-na cons. Cătăniciu - „păi, nu, mi s-ar părea normal să participe și..., cel puțin comisia care se ocupă de...”.

Dl. primar - „am invitat; domnul viceprimar, în dubla sa calitate - și de reprezentant al executivului, dar și al consiliului local, din plăcere, nu din obligație, a fost la toate controalele”. Președintele de ședință - „doamna consilier, zilnic semnez cred că două-trei mape cu notificări spre chiriașii noștri, care nu și-au achitat cheltuielile comune; acestea sunt cele mai...”.

D-na cons. Cătăniciu - „domnul viceprimar, și eu am întrebat tot pentru aceleași motive, pentru că și la noi, la consilierii locali, ajung tot felul de informații, că s-au repartizat, chiar în momentul în care s-au repartizat aceste locuințe, neținându-se, neapărat, seama de situația celor cărora le-a fost repartizată locuințele - le-au fost repartizate locuințele”.

Dl. primar - „am o rugăminte: pentru a ne ajuta, nu le țineți la dumneavoastră, trimiteți-le către noi, pentru a accentua, într-un mod clar, cu date concrete, acele controale”.

D-na cons. Cătăniciu - „în regulă”.

Dl. primar - „tocmai asta este temeiul și baza acestei hotărâri de consiliu local, pentru că eu am fost la fața locului, și ceea ce am văzut nu mi s-a părut chiar în regulă”.

D-na cons. Cătăniciu - „s-ar putea să fiți nevoit să luați niște măsuri care o să vă deranjeze în partid, probabil”.

Dl. primar - „nu mai mult decât, eventual, în partidul dumneavoastră; îmi pare rău că lipsește domnul...”.

Președintele de ședință - precizează că, în contractul de închiriere, a fost introdusă o clauză, care stipulează că chiriașul are obligativitatea de a-și achita inclusiv cheltuielile de întreținere, în caz contrar fiind demarate procedurile de control.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de asociere nr. 235/2001, pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 8.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, aferent apartamentelor nr. 1A, 1B, 2A și 2B, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Pasteur nr. 60, înscris în CF colectivă nr. 119997, cu nr. topo. 24042 și nr. cadastral 7409.

Comisia I - aviz favorabil; propune o taxă de concesiune de 750 lei/m.p.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot amendamentul Comisiei I și se obține unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 23 de voturi pentru și o abținere.

Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Direcției de Asistență Socială organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca a spațiului cu altă destinație, cu suprafață utilă de 142,79 mp, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Pasteur nr. 77, ap. 51, aflat în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

D-na cons. Anastase - propune ca proiectul să fie și din inițiativa consilierilor. Se supune la vot amendamentul doamnei consilier Anastase și se obține unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obține unanimitate.

Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de asociere nr. 162/2000, pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 25.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 477/2009 (concesionarea, prin încredințare directă, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb, în suprafață de 6500 mp. în favoarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții și Economia Construcțiilor București).

Dl. primar - arată că proiectele trebuiau depuse până la data de 1 decembrie 2009 sau sfârșitul lunii noiembrie, însă „cei de la București” au refuzat să semneze.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Lăpușan - consideră că acest proiect ar putea fi continuat, prin colaborarea cu institutul respectiv.

Dl. primar - precizează că era vorba despre un proiect european, fiind necesară o certificare, pentru acest teren; aceeași situație s-a înregistrat și în cazul ambulatorului din Cluj-Napoca, Ministerul Sănătății nedând un aviz, care trebuia acordat acum șase luni, proiectul ambulatorului ajungând pe o listă de rezervă.

Dl. cons. Lăpușan - propune să nu fie revocată hotărârea.

Dl. primar - arată că, în cazul în care se vor deschide noi axe de finanțare, ar putea fi vorba despre alte condiții și suprafețe.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - precizează că, potrivit celor spuse de către domnul Andreica -secretar de stat în Ministerul Dezvoltării Regionale, institutul respectiv va fi restructurat, astfel încât filialele teritoriale să aibă autonomie decizională și să nu mai depindă de filiala de la București; în ceea ce privește revocarea hotărârii, aceasta vine ca urmare a solicitării filialei din Cluj a institutului.

Dl. cons. Vușcan - reamintește că, în urmă cu o ședință sau două, a solicitat o informare asupra situației din zona Lombului și cartierul Tineretului, pe care așteaptă să o primească în prima ședință din 2010.

Dl. primar - arată că, în ceea ce privește zona Lomb, a prezentat o informare în ședința respectivă, iar referitor la cartierul Tineretului, reprezentanții societății au solicitat municipalității o întrevedere, la care nu au participat; ulterior, au prezentat scuze pentru că nu au putut ajunge, solicitând o nouă întrevedere, care a fost programată în prima parte a lunii ianuarie 2010.

Dl. cons. Vușcan - subliniază că nu a solicitat această informare domnului primar, municipalitatea având desemnați reprezentanți în consiliul de administrație, cărora le cere să prezinte un raport scris.

Președintele de ședință - crede că în luna septembrie 2009 au avut loc ședințele A.G.A.; îi solicită doamnei Dacia Crișan - director Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, să prezinte o informare în acest sens.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 838/2004 (asociarea dintre Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și Consiliul Județean Cluj pentru realizarea obiectivului „Incubator de Afaceri” propus pentru finanțare prin programul PHARE 2004-2006).

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia I - aviz favorabil.

Dl. cons. Lăpușan - dorește să afle care sunt motivele pentru care nu a fost deschis acest incubator; întreabă dacă, în acest moment, nu se mai poate face nimic în acest sens și dacă s-au cheltuit niște bani; consideră că municipalitatea ar putea găsi soluții pentru continuarea acestui proiect - de real folos într-un centru universitar - care nu ar costa foarte mult.

Președintele de ședință - precizează că acest proiect nu a primit finanțare.

Dl. primar - arată că domnul consilier Lăpușan s-a referit la demararea unui alt proiect, ceea ce este o idee foarte bună.

D-na cons. Anastase - întreabă cine a realizat acel proiect, care nu a fost selectat pentru finanțare, și dacă municipalitatea, ca asociat în respectivul proiect, a avut vreun cost.

Președintele de ședință - arată că, în cazul acestui proiect, a fost vorba despre o asociere între Primăria municipiului Baia Mare, Consiliul Județean Cluj și Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

D-na Raimonda Boian - director Direcția Comunicare și relații publice -precizează că proiectul a fost depus de către Primăria municipiului Baia Mare și a intrat pe lista de rezerve, la finanțare, din cauza faptului că au existat neînțelegeri, între cei de la București și cei de la Baia Mare, în ceea ce privește prețul cerut pentru proiectul tehnic, pe care comisia de la București a decis să nu îl mai finanțeze; în aceste condiții, municipalitatea a fost obligată să renunțe la proiect, având doar statutul de colaborator, aplicant fiind Primăria municipiului Baia Mare.

D-na cons. Anastase - întreabă dacă municipalitatea a avut vreun cost.

D-na Raimonda Boian - director Direcția Comunicare și relații publice - răspunde că au existat costuri legate doar de studiul de fezabilitate - etapă obligatorie în depunerea cererii de finanțare. Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, aferent apartamentului nr. 15 situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Livezii nr. 48, înscris în CF nr. 133960, cu nr. topo. 5817/3.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia I - aviz favorabil; propune o taxă de concesiune de 750 lei m.p.

Se supune la vot amendamentul Comisiei I și se obțin 23 de voturi pentru și o abținere.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 23 de voturi și o abținere.

Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Între Lacuri nr. 3-5, conform cotelor-părți deținute din terenul construit, aferente apartamentelor nr. 1, nr. 3, nr. 7, nr. 8, nr. 9, nr. 10, nr. 11, nr. 12, nr. 14 și nr. 15 și modificare denumire beneficiar.

Comisia I - aviz favorabil; propune o taxă de concesiune de 750 lei pe m.p.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Somogyi - întreabă care va fi durata concesiunii, în 1993 aceasta realizându-se pe 99 de ani.

Președintele de ședință - răspunde că se modifică doar beneficiarii, nu și celelalte condiții din contractul de concesiune.

Dl. cons. Somogyi - întreabă de ce este solicitată, atunci, o altă taxă de concesiune decât cea stabilită în concesiunea inițială.

Se supune la vot amendamentul Comisiei I și se obține unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obține unanimitate.

Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării forței de muncă în anul 2010 în conformitate cu prevederile art. 78 și 79 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

D-na cons. Anastase - propune ca proiectul să fie și din inițiativa consilierilor.

Dl. cons. Lăpușan - întreabă dacă cifra stipulată în proiect este rezultatul necesarului realizat de municipalitate sau este vorba despre suma pe care agenția poate să o subvenționeze.

Dl. primar - răspunde că este vorba despre o estimare.

Dl. cons. Lăpușan - consideră că ar putea fi incluse și mai multe persoane.

Dl. primar - precizează, din nou, că este vorba despre o estimare, acestea fiind necesitățile municipalității.

Se supune la vot amendamentul doamnei consilier Anastase și se obține unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obține unanimitate.

Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri referitoare la organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca și ale serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare (tip), a Contractului de finanțare și a Condițiilor și criteriilor de finanțare, în anul 2010, a structurilor sportive din municipiul Cluj-Napoca, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Dl. cons. Lăpușan - propune ca sumele să fie acordate sportivilor pe joc.

Președintele de ședință - precizează că, la un singur joc, nu se stabilește o ordine a locurilor: I, II și III.

Dl. cons. Lăpușan - arată că tocmai asta propune: ca sumele să fie acordate pe joc.

Dl. primar - solicită lămuriri de la doamna Raimonda Boian - director Direcția Comunicare și relații publice.

D-na Raimonda Boian - director Direcția Comunicare și relații publice - prezintă modul în care a fost elaborat proiectul.

Dl. primar - întreabă dacă s-a procedat la fel și anul trecut.

D-na Raimonda Boian - director Direcția Comunicare și relații publice - răspunde afirmativ.

Dl. primar - îl roagă pe domnul consilier Lăpușan să-și prezinte propunerea.

Dl. cons. Lăpușan - reia propunerea pe care a făcut-o.

Dl. primar - „dar să puneți întotdeauna cuvântul „putem”, adică nu obligatoriu”.

Dl. cons. Lăpușan - nu consideră clasamentul un criteriu potrivit, deoarece, în timpul uni an competițional, acesta suferă modificări.

Președintele de ședință - îl întreabă pe domnul consilier Lăpușan ce înțelege prin joc.

Dl. cons. Lăpușan - răspunde că s-a referit la un joc oficial.

Președintele - întreabă ce o să se întâmple cu diferențierea în funcție de locul ocupat în clasament.

Dl. cons. Lăpușan - răspunde că legea permite acordarea acestor sume pentru un joc oficial; de asemenea, propune decontarea taxelor de participare nu doar la competițiile internaționale, ci și la cele naționale; „dacă vrem, să știți că putem”.

D-na cons. Anastase - propune, ca amendament, introducerea unui articol nou, care să precizeze că termenul limită de depunere a proiectelor este data de 15 ianuarie a fiecărui an.

Președintele de ședință - o întreabă pe doamna consilier Anastase dacă dorește ca amendamentul pe care tocmai l-a formulat să fie cuprins într-un articol distinct.

D-na cons. Anastase - răspunde că nu dorește neapărat acest lucru, amendamentul putând fi și parte integrantă a art. 1.

Dl. primar - precizează că regulamentul face parte integrantă din hotărâre, în acest sens, amendamentul putând fi inclus la punctul cu nr. 1 din regulament.

Se supune la vot amendamentul doamnei consilier Anastase și se obține unanimitate.

Se supune la vot primul amendament al domnului consilier Lăpușan și se obțin 22 de voturi pentru și două abțineri.

Se supune la vot al doilea amendament al domnului consilier Lăpușan și se obțin 23 de voturi pentru și o abținere.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentele aprobate și se obține unanimitate.

Proiect de hotărâre privind aprobarea liniilor de subvenționare prioritare în domeniul asistenței sociale.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Grilei de evaluare a asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (... se termină banda)...

Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 74.400 lei de la bugetul local pe anul 2009 Sindicatului „Civitas” pentru organizarea Serbării „Pomului de Crăciun” și achiziționarea de cadouri pentru copiii salariaților din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Cluj-Napoca, salariaților Cantinei de ajutor social și pensiune, salariaților Centrului bugetar-creșe, Secretarului municipiului Cluj-Napoca precum și a salariaților serviciilor publice înființate în subordinea Consiliului local, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Dl. primar - anunță că acest eveniment va avea loc în Sala mare a Primăriei municipiului Cluj-Napoca, fiind organizat în fiecare an; propune ca și copiii consilierilor să primească astfel de cadouri; are rugămintea ca unul dintre consilieri să își însușească acest amendament.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - își însușește amendamentul.

D-na cons. Cătăniciu - „am pus această întrebare (întrebarea doamnei consilier nu a fost înregistrată, deoarece tocmai se terminase banda), pentru că aș fi vrut să vă rog să revizuim acest proiect; am văzut că avem un număr de copii - 580 de copii; fiecărui copil îi revine un pachet de 120 de lei, mă rog, 1.200.000 lei vechi pe pachet; îmi pun întrebarea, sigur că, dacă n-ar fi an de criză, poate că v-aș solicita ca astfel de pachete să dăm și copiilor defavorizați, pentru că sunt foarte copii; acuma, nu vreau să fac o paralelă între copiii...”.

Dl. primar - arată că, pentru cadourile oferite copiilor defavorizați, a fost aprobat un buget separat, la începutul anului; îl întreabă pe domnul Valer Morar - direcor Direcția de Asistență Socială, câți astfel de copii au în evidență.

Dl. Valer Morar - director Direcția de Asistență Socială - răspunde că, pentru acești copii, sunt pregătite 5.092 de pachete.

D-na cons. Cătăniciu - „în ce sumă se dau aceste pachete?”.

Dl. primar - îl întreabă pe domnul Valer Morar - direcor Direcția de Asistență Socială, ce valoare are un astfel de pachet.

Dl. Valer Morar - director Direcția de Asistență Socială - răspunde că un asemenea pachet are valoarea de 42 de lei.

Dl primar - susține că valoarea pachetelor oferite copiilor salariaților instituției poate fi coborâtă la 42 de lei, decizia aparținând consilierilor.

D-na cons. Cătăniciu - „deci, mie mi se pare că, dacă facem o comparație, între ce dăm noi pentru copiii noștri, că sunt ai salariaților sau că ar fi ai noștri, ai consilierilor locali, și ce le revine unor copii defavorizați, care probabil că vor avea, și sunt convinsă, nu probabil, că sunt convinsă, că vor avea, singurul cadou de Crăciun, va fi acel pachet, probabil, primit de la primărie; mi se pare o diferență foarte mare, între 1.200 de lei și 40 și ceva de lei, pentru cadourile pentru copiii defavorizați; eu v-aș fi propus, nu știam de acele pachete, mă bucur că neam gândit la copii, eu v-aș fi propus să înjumătățim suma acestor pachete, cred că este suficient 60 de lei pe un pachet, și să mai facem fericiți încă 580 de copii; am putea chiar stabili o comisie de consilieri locali, să facem o comisie, cu membri din fiecare partid; toți consilierii locali suntem, practic, reprezentați în consiliile de administrație la școli, și cred că, în câteva zile, dacă luăm legătura cu directorii de la școlile în care suntem membri în consiliile de administrație, am putea să găsim 580 de astfel de copii, pe care să-i invităm la serbarea noastră de sfârșit de an”.

Președintele de ședință - precizează că mâine se încheie cursurile în școlile din Cluj-Napoca, în unele școli acestea fiind deja încheiate.

D-na cons. Cătăniciu - „este vacanță, dar cred că toți avem telefoanele directorilor și, în școli, sunt copii, chiar sunt copii defavorizați și copii care, probabil, nu vor primi nici măcar un pachet de la Moș Crăciun”.

Președintele de ședință - arată că o să supună la vot amendamentul doamnei consilier Cătăniciu; informează că licitația pentru pachetele oferite copiilor defavorizați a fost organizată în luna septembrie sau octombrie, fiind vorba despre aproximativ 5.890 de pachete, care nu conțin doar dulciuri.

Dl. primar - precizează că, din punct de vedere tehnic, solicitarea doamnei consilier Cătăniciu nu mai poate fi realizată, dar poate fi luată în considerare pentru anul următor; se poate scădea suma atribuită, însă nu pentru a fi redistribuită.

Președintele de ședință - informează că sindicatul se ocupă de organizarea acestui eveniment, municipalitatea finanțând, practic, un proiect al sindicatului; este foarte probabil ca sindicatul să contribuie și cu alte sume, pentru acest proiect.

Dl. primar - arată că este vorba despre o împărțire a sarcinilor între sindicat și Primăria municipiului Cluj-Napoca, conform Contractului colectiv de muncă, sindicatul finanțând, în totalitate, evenimentul organizat cu ocazia zilei de 8 martie și microrevelionul, la care sunt invitați toți angajații instituției și consilierii locali.

D-na cons. Cătăniciu - „aș vrea, dacă îmi permiteți, sunt două probleme cu care eu nu pot să fiu de acord sau, mă rog, o să-mi expun punctele de vedere și o să vedem ce se va întâmpla, în final, cum vor vota colegii; dumneavoastră ați spus că nu este problema noastră, este problema sindicatului; așa este; este problema sindicatului din primărie, pentru copiii angajaților din primărie; problema noastră, a consilierilor locali, este..., practic, se referă la copiii care sunt defavorizați; eu nu m-am referit la copiii din primărie, care sunt copiii angajaților din primărie; asta, în primul rând și, în al doilea rând, eu îmi pun, totuși, întrebarea: dacă s-a făcut acea licitație și dacă ne spuneți că s-au cumpărat și altceva, în afară de dulciuri, atunci ce mai votăm noi; deci, orice amendament am vota noi, în această situație..., cred că este microfonie, deja sunt prea multe microfoane deschise”.

Dl. primar - „vroiam să vă răspund”.

D-na cons. Cătăniciu - „dar n-am terminat, dacă-mi permiteți”.

Dl. primar - „mă iertați”.

D-na cons. Cătăniciu - „deci, e o singură problemă: sau n-am înțeles eu, poate n-am înțeles eu, sau, cel puțin, așa mi s-a argumentat, că deja s-a făcut o licitație, și ăsta este motivul pentru care nu putem discuta această problemă sau acest amendament tehnic nu se mai poate realiza”.

Președintele de ședință - „nu, doamna consilier, dumneavoastră înțelegeți ce doriți dumneavoastră”.

D-na cons. Cătăniciu - „dar nu, nu, nu, stați un pic, că nu înțeleg de ce vă deranjați, că ați intrat în alianță, nu-i nicio problemă, în continuare, nu vă ia nimeni postul; deci, nu înțeleg de ce vă enervați așa, în momentul în care dezbatem astfel de probleme; chiar, nu înțeleg”.

Președintele de ședință - „nu prea îmi place ca să ducem un dialog al surzilor, doamna consilier; înțelegeți-ne, încercăm să vă explicăm...”.

D-na cons. Cătăniciu - „deci, domnul președinte de ședință, am același drept ca și dumneavoastră, în calitate de consilier local; dintre noi doi, față de problemele oamenilor și față de problemele cetățenilor, cred că surdul sunteți dumneavoastră, și să încheiem această discuție, că vă văd destul de elegant, când discutați probleme cu ceilalți colegi, și vă văd mai mult decât inelegant, în momentul în care discutați cu cei din opoziție, și mai ales când este vorba de femei; deci, v-aș ruga frumos să vă revizuiți comportamentul”.

Președintele de ședință - „eu aș începe cu dumneavoastră”.

Dl. primar - „mă văd nevoit să intervin, dacă-mi permiteți; tocmai începusem...”.

D-na cons. Cătăniciu - „e o problemă de bun simț, și ar trebui să aveți în vedere, măcar acuma, această problemă, și să vă revizuiți comportamentul”.

Dl. primar - arată că Direcția de Asistență Socială a organizat o licitație, pentru cele aproximativ 5.900 de pachete, care vor fi acordate după anumite criterii, publicate în lege; prin proiectul din această ședință, se propune alocarea unei sume sindicatului care, alături de propria sa contribuție, pregătește pachete, de sărbători, din partea consiliului local și a sindicatului „Civitas”, pentru copiii angajaților instituției și ai consilierilor; din punct de vedere tehnic, această sumă nu poate fi refolosită, în acest an.

Președintele de ședință - dă cuvântul domnului Valer Morar - director Direcția de Asistență Socială, pentru a oferi toate detaliile legate de acest proiect.

Dl. Valer Morar - director Direcția de Asistență Socială - prezintă detaliile solicitate. Președintele de ședință - îl întreabă pe domnul consilier Moisin - viceprimar, dacă își menține amendamentul.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - răspunde că, din păcate, nu, deoarece s-a constatat că marea majoritate a consilierilor au copii și, prin urmare, nu ar putea participa la vot însă, la propunerea domnului primar, s-a găsit o altă soluție.

Dl. primar - precizează că sindicatul „Civitas”, din bugetul propriu, va suporta aceste cheltuieli. Președintele de ședință - „doamna consilier, vă rog să vă formulați amendamentul; deci, scăderea la ce sumă?”.

D-na cons. Cătăniciu - „la jumătate”.

Dl. cons. Pop - conform calculelor sale, reducerea sumei este nejustificată.

D-na cons. Cătăniciu - „dar eu nu la modul ăsta am formulat amendamentul; eu am solicitat să mai găsim..., deci, stați un pic, nu înțeleg de ce vă coalizați așa; eu mi-am spus punctul de vedere”.

Dl. cons. Pop - „și eu mi-am spus același punct de vedere”.

D-na cons. Cătăniciu - „deci, eu am spus că mai putem da încă 580 de pachete la 580 de copii -la alți 580 de copii”.

Președintele de ședință - „dar nu noi dăm, doamna consilier”.

D-na cons. Cătăniciu - „am înțeles, e O.K.”.

D-na cons. Anastase - „dacă tot nu putem să dăm banii ăștia altor copii, hai măcar să facem câțiva copii fericiți, de aceste sărbători”.

Președintele de ședință - „vă mulțumesc, amendamentul a fost formulat; aș dori să supun la vot -să reducem suma de la 120 la 60 de lei”.

D-na cons. Cătăniciu - „îmi cer scuze, eu nu așa am formulat amendamentul: să o reducem, să reducem suma, iar cu banii reveniți din suma respectivă, să cumpărăm încă 580 de pachete, pentru alți copii defavorizați; deci sub..., în acest mod am formulat eu amendamentul”.

Se supune la vot amendamentul doamnei consilier Cătăniciu și se obțin două voturi pentru, 12 voturi împotrivă și 10 abțineri.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru, un vot împotrivă și trei abțineri.

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 406/2007, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 339/2009.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Voltaire nr.

16.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

46 a. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice pentru dezlipirea terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Ghimeșului f.n. și transmiterea în folosință gratuită Agenției Naționale pentru Locuințe, pe durata executării investiției, a terenului cu nr. topo. 14806/2, cu suprafața de 740 mp.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se pune la vot proiectul și se obține unanimitate.

Diverse.

Dl. primar - anunță că următoarea ședință va avea loc în data de 19 ianuarie 2010; îi informează pe consilieri că, în data de 23 decembrie 2009, la ora 12:00, la primărie, se va desfășura repetiția pentru cor; de asemenea, le face cunoscut faptul că Primăria municipiului Cluj-Napoca a fost selectată, în cadrul campaniei „10 pentru România”, la categoria „10 primării pentru România”, invitându-i pe consilieri să urmărească emisiunea; din surse, a aflat că Primăria municipiului Cluj-Napoca s-ar afla pe podium.

D-na cons. Cătăniciu - „sursa fiind Vîntu?”.

Dl. primar - „pe mine nu m-a chemat acasă, era o oră destul de târzie; s-au dus alții, și au rămas”; le reamintește consilierilor că, la ora 17:00, au rezervate primele rânduri.

Dl. cons. Vușcan - susține că, dimineața, pe str. Aviator Bădescu, s-a format un carambol din șase mașini, nefiind aplicat material antiderapant.

Dl. primar - arată că str. Aviator Bădescu face parte din Urgența II, dar va solicita să fie introdusă în Urgența I.

Dl. cons. Vușcan - propune, pe perioada iernii, realizarea unui sens unic pe această stradă.

D-na cons. Anastase - îi felicită pe doamna Ramona-Camelia Bere - șefa Biroului Strategie și dezvoltare locală, evaluare proiecte, și pe domnul care conduce Serviciul Parcări, pentru modul în care știu să-și susțină proiectele.

Dl. primar - anunță că, miercuri, împreună cu reprezentanții A.D.R. N-V și ai primăriei, a fost la București, pentru a prezenta portofoliul de proiecte de pe Axa 1 - Centrul pol de creștere, municipiul Cluj-Napoca, în fața reprezentanților Comisiei Europene; arată că aceste proiecte au fost bine-primite; speră să fie și finanțate.

D-na cons. Cătăniciu - „aș dori să-l întreb pe domnul primar dacă are vreun aport la aceste legitimații portocalii, ale Universității?”.

Dl. primar - „eu nu am primit așa ceva; numai dumneavoastră?”.

D-na cons. Cătăniciu - „probabil că numai eu că, mai bine ca dumneavoastră, nu vă pricepeți, ca cei din Partidul Democrat, nu se pricepe nimeni la diversiuni, știți cum este, mai arestați pe cineva, mai..., când aveți o problemă; nu, dar acuma nu, n-are rost să discutăm și să glumim; vreau să vă întreb dacă, într-adevăr, sunt, există altfel de legitimații”.

Dl. cons. Vușcan - „toată lumea, toți consilierii au primit, domnul primar, haideți să devenim serioși”.

Dl. primar - „și de fiecare dată când văd o astfel de situație, nu pot decât să realizez că, din amestecul culorii roșii cu galben, întotdeauna iese portocaliu”.

D-na cons. Cătăniciu - „nu, nu, lăsați bancurile, pentru că, deja, este prea mult ce se întâmplă; vreau să vă spun că, prin aceste legitimații portocalii, ați pus capăt la 90 de ani de muncă și activitate sportivă, care să știți că n-au fost politizate niciodată; este inadmisibil să recurgeți la semenea lucruri”.

Dl. primar - „mă iertați, doamna consilier; haideți să arătăm și noi că știm să ridicăm tonul, ca și dumneavoastră; vă rog frumos să...”.

D-na cons. Cătăniciu - „eu n-am ridicat tonul; nici nu are rost să...; mă mir că, la majoritatea pe care o aveți, mă mir, și să știți că mă mir..., dacă-mi permiteți, totuși...”.

Dl. primar - „doamna consilier, haideți să ne mirăm împreună...”

D-na cons. Cătăniciu - „nu, nu, dacă-mi permiteți, că vorbeam”.

Dl. primar - „dar vreau să vă spun: culoarea portocalie nu a impus-o nimeni, și a fost...; îmi pare rău că nu ați ridicat această problemă cât a fost reprezentantul clubului aici; urăsc servilismul, nu a impus nimeni nicio culoare portocalie, să fie pe legitimații”.

D-na cons. Cătăniciu - „domnul primar, am ridicat-o la diverse; nu vă crede nimeni; eu, cel puțin, nu vă cred, și mulți nu vă cred...”

Dl. primar - „este problema dumneavoastră, personală”.

D-na cons. Cătăniciu - „... nici că urâți servilismul și nici că nu ați avut niciun amestec, la stabilirea acestei culori; este păcat; este păcat, că ați ajuns până acolo, și să știți că, având în vedere majoritatea pe care o aveți, în consiliul local și în țara asta, dați dovadă de o aroganță ieșită din comun, față de cei din opoziție; pentru că, măcar atâta pot să facă, să-și spună punctul de vedere și, dacă doriți să transformați toată țara, într-o țară portocalie, probabil că o s-aveți cinci ani sau șapte ani, cum spune și actualul președinte, o să aveți la dispoziție, dar măcar un pic de bun simț, dacă vă mai rămâne, ar fi extraordinar”.

Dl. primar - „doamna consilier, eu am crezut, din tot sufletul, că a trecut campania electorală; dacă nu știați, v-o spun eu, personal; nu am avut, și nu cred că vreunul din colegii din primărie ar putea să accepte ceea ce ați spus dumneavoastră; nimeni nu a avut...; acuma, ar trebui să scoatem în afara legii culoarea portocalie, sau ca să-l citez, tot de la grupul dumneavoastră, au venit cele mai neplăcute propuneri, în acest an, și anume: să nu semneze primarul diploma de 50 de ani, dar n-ați fost niciun consilier P.N.L. la acordarea diplomelor de 50 de ani - da?, sau să nu interzicem traficul greu în municipiu, că ar fi, vezi doamne, o politică de campanie electorală”.

D-na cons. Cătăniciu - „acuma, nu exagerați, domnul primar”.

Dl. primar - „acuma, vorbeam eu, și dumneavoastră nu acceptați niciodată să fiți întreruptă”.

D-na cons. Cătăniciu - „nu exagerați, acuma am eu senzația că aveți dumneavoastră senzația că nu s-a terminat campania; dar eu sunt întreruptă tot..., mă întrerupeți tot timpul, păcat că nu vă dați seama”.

Președintele de ședință - solicită ca discuțiile să fie purtate într-un mod civilizat; îi cere doamnei consilier Cătăniciu să aștepte ca și ceilalți interlocutori să-și termine de formulat răspunsul.

Dl. cons. Csoma - supune atenției anumite aspecte legale, în legătură cu evenimentele din P-ța Unirii; conform Hotărârii nr. 210/2002, organizarea, în oraș, a unor evenimente, în afara Sălii Sporturilor, trebuie aprobată pin hotărâre; arată că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 422/2001, versiunea consolidată, art. 9, pct. 5, în zonele de protecție a monumentelor istorice, care sunt și lăcașuri de cult, este interzisă desfășurarea, în aer liber, în perioada în care, în cadrul acestora, se desfășoară serviciul religios, a unor manifestări care, prin poluarea sonoră sau vizuală pe care o produc, pot impieta asupra desfășurării serviciului religios; la pct. 6 se prevede că, prin excepție, se pot organiza manifestări, de genul celor prevăzute la pct. 5, cu acordul autorității religioase care administrează lăcașul, în condiții care să nu impieteze asupra desfășurării serviciului religios; arată că, în acest sens, există foarte multe reclamații ale Bisericii Catolice, cu privire la desfășurarea unor evenimente, în timpul efectuării serviciului religios (... se termină banda)... așteaptă răspunsul domnului primar, din punct de vedere legal, la problema ridicată.

Președintele de ședință - dorește să răspundă domnia sa; arată că a discutat cu membrii Comisiei IV, urmând să fie reglementat și acest aspect; a obținut avizul, programul fiind modificat, în sensul că, între orele 18:00-19:00, să nu mai fie organizate evenimente în P-ța Unirii; precizează că a fost obținut avizul parohiei; afirmă că, referitor la această problemă, o să existe un regulament unic, la nivelul municipiului.

Dl. cons. Csoma - îl întreabă pe președintele de ședință dacă a primit avizul de la Biserica Romano-Catolică.

Președintele de ședință - răspunde că a primit acest aviz.

Dl. cons. Csoma - susține că, referitor la această problemă, există o hotărâre, care este și acum în vigoare.

Secretarul municipiului - răspunde că hotărârea la care face referire domnul consilier Csoma nu a respectat, nici la acea dată, nici la această dată, legislația în vigoare, cu privire la manifestările publice, practic, neproducând efecte juridice, niciodată.

Dl. cons. Vușcan - afirmă că aceasta nu este prima hotărâre care nu produce efecte juridice.

Dl. cons. Csoma - întreabă dacă plenul consiliului local nu poate adopta o hotărâre, în acest sens. Secretarul municipiului - răspunde că există o legislație în vigoare, care reglementează acest lucru, o hotărâre neputând să contravină legislației în vigoare.

Dl. cons. Csoma - „deci, nu contravine legislației”.

Dl. primar - precizează că hotărârea contravine legislației în vigoare, deoarece primarul dispune organizarea de evenimente.

Președintele de ședință - arată că toate aceste aspecte vor fi reglementate în luna ianuarie 2010. Dl. cons. Peter - „da, aș fi vrut să-l asigur pe domnul primar că nu era nimic personal, și nu era vorba de o propunere, era doar o întrebare, aceea legată de semnarea diplomelor; din punctul meu de vedere, poate să semneze cât dorește domia sa, deci niciun fel de problemă”.

Dl. primar - precizează că semnează atât cât îi permite legea.

Dl. cons. Peter - „nu, eu nu aș vrea să intrăm într-o polemică, vroiam să vă asigur că ați interpretat în mod greșit întrebarea mea, din acea ședință”.

Dl. primar - „mulțumesc; mă uitam în revista de astăzi, că au îndrăznit să pună și alte culori”.

Dl. cons. Vușcan - face un îndemn la reconciliere.

Dl. primar - îi invită pe consilieri la o cupă de șampanie.

Președintele de ședință - le mulțumește consilierilor pentru colaborarea din ultimele trei luni, urându-le sărbători fericite.

Mapa președintelui de ședință

Adresa domnului Petri Savrilă, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 244.266/3, în data de 10 decembrie 2009, prin care solicită modificarea Hotărârii nr. 117/2008. Adresa a fost luată la cunoștință și repartizată Comisiei I.

Plângerea prealabilă a S.C. Viorel & Dan Auto Import Export Service S.R.L., înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 245.795/45, în data de 14 decembrie 2009, prin care solicită revocarea Hotărârii nr. 456/2009, însoțită de Informarea nr. 245.795/451.1/15.12.2009, a Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății - Serviciul Administrare terenuri, privind încetarea prin retragere a concesiunii asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 1 Decembrie 1918 f.n. Adresa a fost luată la cunoștință și repartizată Comisiei II.

Președintele de ședință - solicită Comisiei II să analizeze plângerea prealabilă, urmând ca, la următoarea ședință, să fie supusă la vot.

Nemafiind alte probleme de dezbătut la ordinea de zi, președintele de ședință declară lucrările închise.

Președintele de ședință, Dr. Laszlo Attila

Secretarul municipiului, Jr. Aurora Țărmure