Proces verbal din 13.01.2009

Ședința din 13 ianuarie 2009


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

P R O C E S - V E R B A L

Incheiat azi, 13 ianuarie 2009, cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, sedinta convocata de catre primar.

La apelul nominal se constata ca sunt prezenti toti consilierii locali.

Secretarul municipiului - supune la vot procesul-verbal al sedintei anterioare si se aproba in unanimitate. Se intoneaza Imnul de Stat al Romaniei.

Presedintele de sedinta - doreste sa anunte prezenta in sala a domnului senator Alexandru Cordos.

Presedintele de sedinta - supune atentiei urmatorul proiect al ordinii de zi:

Proiect de hotarare privind desfiintarea contractului de vanzare-cumparare actiuni nr. 117201/02.07.2008, incheiat intre Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca si S.C. Oncos Impex S.R.L.

Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Arges f.n. parcela nr. 17.

Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale de dezlipire a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Traian nr. 44-46 si aprobarea sistarii starii de indiviziune asupra terenului.

Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale de dezlipire a apartamentului 10 situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Traian nr. 15, in vederea inscrierii in cartea funciara.

Proiect de hotarare privind prelungirea termenului de incepere a executarii lucrarilor autorizate a constructiei.

Proiect de hotarare privind insusirea unei documentatii topo-cadastrale a amplasamentului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinti nr. 15.

Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, aferent spatiului comercial nr. 2, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Primaverii nr. 1 bl. B1, inscris in CF nr. 137261 A, cu nr. Topo 23404/5/II.

Proiect de hotarare privind avizarea cu precizarea vecinatatilor (in favoarea S.C. „ALFA INSTRUIRE A CONDUCATORILOR AUTO AMATORI” S.A.).

Proiect de hotarare privind insusirea unei documentatii cadastrale pentru dezlipirea terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 1A.

Proiect de hotarare privind prelungirea termenului de incepere a executarii lucrarilor autorizate a constructiei.

Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 25.000 lei de la bugetul local pe anul 2008 Episcopiei Reformate Cluj -Parohia Baciu, pentru lucrari de reparatii la biserica.

Proiect de hotarare privind modificarea punctelor 1 si 41 din Anexa la Hotararea nr. 136/2008 modificata prin Hotararea nr. 395/2008 (alocarea sumei de 4.580.105 lei de la bugetul local pe anul 2008 structurilor sportive, in vederea sustinerii activitati competitionale, in perioada ian. - dec. 2008), cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. Proiect de hotarare privind infratirea municipiului Cluj-Napoca, cu orasul Valdivia din Chile.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. si P.U.D., pentru construire ansamblu cu functiuni mixte: comert, birouri si locuinte, cu regim de inaltime 2S+P+3E+etaj 4 retras - 2S+P+5E+etaj 6 retras, str. Traian nr. 36; beneficiara: SC PRODVINALCO SA.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. si P.U.D., pentru locuinte familiale, str. Vladeasa Nord; beneficiar: Orban Sandor.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru construire case de vacanta D+P+E in regim cuplat si izolat, str. Fagetului fn.; beneficiari: Selejan Ileana si Petru Radu.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru construire casa de vacanta D+P+E, Drumul Sf. Ion; beneficiar: Borza Emil.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru ansamblu rezidential - case familiale S+P+E+M, str. Eugen Ionesco; beneficiar: Boros Tudor Corneliu.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru construire imobile de locuinte colective si birouri D+P+E+M, str. Theodor Paladdy fn.; beneficiar: Bolboaca Vasile.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru trei locuinte unifamiliale S+P+1E, str. Fagetului fn.; beneficiari: Marusciac Iulian si Nistor Viorel.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru extindere si etajare hotel Opal S+P+3E, str. Constantin Brancusi nr. 148-152; beneficiara: SC ABC FERARI SRL.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru locuinte familiale D+P+E(M) in regim de construire izolat si cuplat, str. Oasului fn.; beneficiar: Tiala Vasile.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru restaurant si birouri P+E, str. Dunarii nr. 20; beneficiara: SC MONORSEP SRL.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru locuinte familiale P+E+M in regim de construire izolat, cuplat si insiruit, str. Valea Chintaului fn.; beneficiara: Chiurbe Valeria.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru imobil cu functiuni mixte - spatii comerciale, birouri si locuinte S+P+4E+etaj 5 retras, str. Decebal nr. 100-102; beneficiar: Pacurar Gheorghe

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru cinci locuinte unifamiliale insiruite D+P+E+ etaj 2 retras, str. Teo Peter - Str. George Calinescu nr. 2; beneficiar: Negucioiu Marius.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru ansamblu rezidential si dotari servicii 2D+P+10E, str. Tulcea fn.; beneficiara: Mosznay Cecilia.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z si P.U.D., pentru reconversie functionala din spatii de productie in birouri, servicii si locuinte a cladirilor S+P+E, P+E si P+4E, str. H. Barbusse nr. 59-61; beneficiara: SC PEROM SA.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z si P.U.D., pentru ansamblu de locuinte colective pe teren in panta S+D+P+4E etaj 4 retras, str. Migdalului (Serpuitoare); beneficiari: Cozac Daniel si Delia.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. si P.U.D., pentru lotizare teren pentru construire de locuinte, str. Campului; beneficiar: Costinas Florin.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru doua case: de vacanta P+E si familiala D+P+E, Colonia Faget; beneficiari: Nicoara Danut si Berar Ovidiu.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru spatii de depozitare in incinta de servicii existenta, str. Lombului fn. (dezmembrari auto si comert de specialitate); beneficiara: SC AUTO SRL.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. si P.U.D., introducere in intravilan pentru construire locuinte familiale, Zona str. Viile Dambului Rotund; beneficiar: Buzasi Zoltan.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru ansamblu de locuinte colective si familiale D+P+2E, D+P+E, str. Mozart nr. 5; beneficiar: Bozesan Ioan.

Proiect de hotarare privind atribuirea unei locuinte, din fondul locativ de stat, d-nei Potra Elena Lucia.

Proiect de hotarare privind atribuirea unei locuinte, din fondul locativ de stat, d-nei Garbovan Ramona Ifigenia.

Proiect de hotarare privind atribuirea unei locuinte, din fondul locativ de stat, d-nei Bodea Mirela Carmen.

Proiect de hotarare privind atribuirea unei locuinte, din fondul locativ de stat, d-lui Vrabie Vitalie..

Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 296/2008 (modificarea si completarea criteriilor de punctaj in vederea repartizarii locuintelor din fondul locativ de stat.

Diverse.

Președintele de sedinta - solicita includerea pe ordinea de zi a sapte proiecte: 40a, b, c, d, e, f si g.

Se supune la vot propunerea de introducere pe ordinea de zi si se obtine unanimitate.

Presedintele de sedinta - sugereaza ca punctele 40e si 40f sa se discute inaintea punctului 1 la punctele 1' si, respectiv, 1''.

Se supune la vot aducerea la punctul 1', respectiv, 1'', a punctelor 40e si 40f si se obtine unanimitate.

Se supune la vot ordinea de zi si se obtine unanimitate.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

1.' Proiect de hotarare privind desemnarea unui viceprimar, sa exercite atributiile conferite de lege primarului.

Presedintele de sedinta - arata ca s-au parcurs toate demersurile legale pentru anuntarea si luarea la cunostinta despre vacantarea postului de primar, iar alegerea unui primar interimar se poate face numai din randul viceprimarilor Apostu Sorin si Laszlo Attila, de asemenea, cel ales, va exercita mandatul pana la depunerea juramantului de catre primarul ales.

Sunt distribuite buletinele de vot si se procedeaza la vot secret.

Presedintele de sedinta - da citire procesului-verbal in urma votului secret: astfel din 27 de voturi exprimate, doua voturi au fost nule, doua voturi au fost exprimate in favoarea domnului viceprimar Laszlo Attila, iar 23 de voturi, in favoarea domnului viceprimar Sorin Apostu.

Primarul interimar al municipiului Cluj-Napoca - Sorin Apostu - da citire juramantului clar si concis si il semneaza; multumeste Consiliului local pentru increderea acordata.

1Proiect de hotarare privind delegarea unuia dintre consilierii locali, spre a indeplini temporar atributiile viceprimarului desemnat primar pana la data depunerii juramantului de catre primarul nou ales.

Dl. cons. Stamatian - propune ca si viceprimar interimar pe domnul Radu Moisin.

Nemaifiind alte propuneri, se acorda o pauza de 5 minute pentru intocmirea buletinelor de vot.

Se reiau lucrarile Consiliului local.

Se procedeaza la vot secret.

Dna. cons. Anastase - da citire procesului-verbal in urma votului secret: astfel, din 26 de voturi exprimate, 21 de voturi au fost exprimate in favoarea domnului Radu-Marin Moisin, patru voturi impotriva si un vot nul.

Viceprimarul interimar al municipiului Cluj-Napoca - Radu-Marin Moisin - da citire juramantului clar si concis si il semneaza.

Proiect de hotarare privind desfiintarea contractului de vanzare-cumparare actiuni nr. 117201/02.07.2008, incheiat intre Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca si S.C. Oncos Impex S.R.L.

Comisia I - aviz favorabil, cu urmatoarele amendamente: la art. 1: „Se revoca Hotararea nr. 1/ 2009 privind aprobarea prorogarii termenului de plata a avansului datorat de S.C. Oncos Impex S.R.L., in temeiul contractului de vanzare-cumparare actiuni nr. 117201/2008.”; la art. 2: „Societatea Comerciala Sportiva Club Fotbal Municipal Universitatea Cluj S.A. va prezenta, pana la data de 28.02.2009, un raport de audit cu privire la situatia financiara actuala a clubului.

In situatia in care se va constata existenta unui prejudiciu in perioada in catre S.C. Oncos Impex S.R.L. a fost actionar majoritar, Consiliul local va face demersurile necesare in vederea recuperarii acestuia.”; la art. 3: „Se aproba desfiintarea contractului de vanzare-cumparare actiuni nr. 117201/02.07.2008, incheiat intre Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca si S.C. Oncos Impex S.R.L., pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale, cu pierderea garantiei de 5%, constituita prin biletul la ordin nr. BTRL3BT9379203, emis de S.C. Oncos Impex S.R.L. , in cuantum de 418.800 lei, cu scadenta la data de 31.03 .2009.”; la art. 4: „Se mandateaza Executivul Primariei municipiului Cluj-Napoca sa notifice S.C. Oncos Impex S.R.L. desfiintarea contractului de vanzare-cumparare actiuni nr. 117201/02.07.2008 si sa demareze procedurile de executare silita,” iar la art. 5: „Cu indeplinirea prevederilor hotararii se incredinteaza Serviciul Juridic, contencios si Directia economica”.

Dl. cons. Lapusan - propune ca proiectul sa fie si din inițiativa consilierilor locali si sa fie trei reprezentanți in Consiliul de Administratie al clubului din partea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Dl. primar - propune grupurilor sa-si aleaga reprezentanti.

Dl. cons. Vuscan - afirma ca nu s-a fi gandit niciodata la moartea acestui club si arata ca acest lucru e datorat managementului practicat acolo de-a lungul timpului.

Dl. primar - prezinta anumite aspecte legate de situatia actuala a clubului; „s-au achitat din datoriile la finante, care produc o paguba zilnica foarte mare; saptamana urmatoare sa prezinte cei de la „U” cateva date preliminare despre situatia actuala, iar unii jucatori, care aveau salarii mari, fara sa aiba si performante, sa fie eliberati din functii”; afirma ca antrenamentele precum si sezonul fotbalistic al celor de la „Universitatea” se vor muta la baza sportiva Clujana; de asemenea, afirma ca exista posibilitatea ca in urmatoarea sedinta a Comisiei tehnice de urbanism, iar apoi la urmatoarea sedinta de Consiliu local, sa fie pe ordinea de zi P.U.Z.-ul privind stadionul si sala polivalenta.

Dna. cons. Cataniciu - „Ma mira ca vad acest proiect de hotarare din initiativa primarului, pentru ca, la sedinta trecuta, am fost impotriva amanarii Oncos si am solicitat rezilierea contractului; ar trebui sa spun ca ma mira, ca nu a luat nimeni legatura cu mine, ca discutam; cu sila va spun ca, dupa ce am vazut ce s-a intamplat azi, stiu ca faceti ce vreti, si aici, si cu orasul acesta; domnule Apostu, observ ca prin discutiile si promisiunile voastre, uitand ce deserviciu ati facut clubului ca manager, ati inceput campania; va doresc succes in aceasta campanie, dupa cum doriti dumneavoastra binele Universitatii”.

Doamna Niculescu aplauda interventia doamnei Cataniciu.

Dna. cons. Cataniciu - „Observ ca printre noi exista persoane care confunda centura cu Consiliul local si nu se pot exprima decat prin semne”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei I si se obtine unanimitate.

Se supune la vot propunerea domnului cons. Lapusan de a fi inclusi ca initiatori si consilierii locali, fara domnii Popa Adrian, Pop Ioan si Chira Manuel care nu doresc sa se numere printre initiatori si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul cu amendamentele votate si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Arges f.n. parcela nr. 17.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale de dezlipire a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Traian nr. 44-46 si aprobarea sistarii starii de indiviziune asupra terenului.

Comisia II - aviz favorabil, cu amendamentul ca la art. 1 sa se modifice din 240 mp., in 270 mp.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul cu amendamentul votat si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale de dezlipire a apartamentului 10 situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Traian nr. 15, in vederea inscrierii in cartea funciara.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind prelungirea termenului de incepere a executarii lucrarilor autorizate a constructiei.

Comisia II - aviz favorabil, cu amendamentul ca la art. 1 sa se schimbe termenul de un an, in trei luni.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul cu amendamentul votat si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind insusirea unei documentatii topo-cadastrale a amplasamentului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinti nr. 15.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, aferent spatiului comercial nr. 2, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Primaverii nr. 1 bl. B1, inscris in CF nr. 137261 A, cu nr. Topo 23404/5/II.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind avizarea cu precizarea vecinatatilor (in favoarea S.C. „ALFA INSTRUIRE A CONDUCĂTORILOR AUTO AMATORI” S.A.).

Proiect de hotarare privind insusirea unei documentații cadastrale pentru dezlipirea terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Moților nr. 1A.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind prelungirea termenului de incepere a executarii lucrarilor autorizate a constructiei.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 25.000 lei de la bugetul local pe anul 2008 Episcopiei Reformate Cluj -Parohia Baciu, pentru lucrari de reparatii la biserica.

Comisia I - aviz favorabil, cu amendamentul „pe seama bugetului pe anul 2008”.

Dl. cons. Laszlo - explica faptul ca aceasta suma a fost alocata in mod eronat catre Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca printr-o hotarare de guvern, iar acum nu se face altceva decat sa se returneze aceasta suma comunei Baciu. Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind modificarea punctelor 1 si 41 din Anexa la Hotararea nr. 136/2008 modificata prin Hotararea nr. 395/2008 (alocarea sumei de 4.580.105 lei de la bugetul local pe anul 2008 structurilor sportive, in vederea sustinerii activitati competitionale, in perioada ian. - dec. 2008), cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Lapusan - propune ca proiectul de hotarare sa fie si din initiativa consilierilor locali.

Se supune la vot propunerea domnului Lapusan si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul cu amendamentul votat si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind infratirea municipiului Cluj-Napoca, cu orasul Valdivia din Chile.

Comisia VI - aviz favorabil.

Dl. cons. Vuscan - intreaba care sunt beneficiile si relatiile efective, urmare acestor infratiri.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. si P.U.D., pentru construire ansamblu cu functiuni mixte: comert, birouri si locuinte, cu regim de inaltime 2S+P+3E+etaj 4 retras - 2S+P+5E+etaj 6 retras, str. Traian nr. 36; beneficiara: SC PRODVINALCO SA.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtin 25 de voturi pentru si unul impotriva.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. si P.U.D., pentru locuinte familiale, str. Vladeasa Nord; beneficiar: Orban Sandor.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru construire case de vacanta D+P+E in regim cuplat si izolat, str. Fagetului fn.; beneficiari: Selejan Ileana si Petru Radu.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru construire casa de vacanta D+P+E, Drumul Sf. Ion; beneficiar: Borza Emil.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru ansamblu rezidential - case familiale S+P+E+M, str. Eugen lonesco; beneficiar: Boros Tudor Corneliu.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru construire imobile de locuințe colective si birouri D+P+E+M, str. Theodor Paladdy fn.; beneficiar: Bolboaca Vasile.

Comisia III - aviz negativ si cere amanarea si returnarea proiectului la Comisia tehnica de urbanism.

Se supune la vot amanarea si returnarea proiectului la Comisia tehnica de urbanism si se obtine unanimitate (proiectul a fost amanat).

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru trei locuinte unifamiliale S+P+1E, str. Fagetului fn.; beneficiari: Marusciac Iulian si Nistor Viorel.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru extindere si etajare hotel Opal S+P+3E, str. Constantin Brancusi nr. 148-152; beneficiara: SC ABC FERARI SRL.

Comisia III - aviz negativ, pentru ca nu sunt asigurate cele 40 de locuri de parcare conform Hotararii nr. 539/2006. Se supune la vot respingerea proiectului si se obtin 25 de voturi pentru si un vot impotriva (proiectul a fost respins).

(... se termina banda)

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru locuinte familiale D+P+E(M) in regim de construire izolat si cuplat, str. Oasului fn.; beneficiar: Tiala Vasile.

Comisia III - aviz favorabil si propune obtinerea autorizatiei de construire si executie a drumurilor si utilitatilor pana la obtinerea autorizatiei de construire.

Se supune la vot amendamentul Comisiei III si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru restaurant si birouri P+E, str. Dunarii nr. 20; beneficiara: SC MONORSEP SRL.

Comisia III - aviz negativ si se cere amanarea pentru studierea intregii parcele.

Se supune la vot propunerea de amanare si se obtine unanimitate (proiectul a fost amanat).

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru locuinte familiale P+E+M in regim de construire izolat, cuplat si insiruit, str. Valea Chintaului fn.; beneficiara: Chiurbe Valeria.

Comisia III - aviz favorabil cu amendamentul de a se accepta regimul locuintelor cuplate si se exclude regimul insiruit. Se supune la vot amendamentul Comisiei III si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul cu amendamentul aprobat si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru imobil cu functiuni mixte - spatii comerciale, birouri si locuinte S+P+4E+etaj 5 retras, str. Decebal nr. 100-102; beneficiar: Pacurar Gheorghe

Comisia III - aviz favorabil cu conditia obtinerii acordului vecinilor de la nr. 98 si 104, pana la obtinerea autoriozatiei de construire.

Dna. cons. Cataniciu - „de ce nu se amana acest proiect pana nu se aduce acordul vecinilor?”

Presedintele de sedinta - „Comisia de urbanism a conditionat obtinerea autorizatiei de construire, de obtinerea acordului notarial de la vecinii laterali directi”.

Dna. cons. Cataniciu - „da mi se pare normal sa conditionam si noi prin votul nostru, dar ce, Comisia de urbanism este mai importanta decat votul consilierilor? ”.

Presedintele de sedinta - „v-am spus ce a propus Comisia de urbanism”.

Dna. cons. Cataniciu - „e OK, dar mi se pare normal sa amanam, sa aduca acordul, si atunci discutam daca are acordul, eu propun amanarea proiectului”.

Dl. cons. Laszlo - viceprimar - arata ca UTR-ul din acea zona este centru de cartier (CA3) si zona urmeaza sa fie remodelata din punct de vedere urban, precizeaza ca este vorba de str. Decebal, vizavi de gaz si, prin P.U.G., se da posibilitatea aparitiei cladirilor inalte; afirma, ca, pentru evitarea discutiilor, s-a solicitat acordul vecinilor pentru a lua la cunostinta de ceea ce se va construi in vecinatatea lor.

Dna. cons. Cataniciu - „domnule presedinte, daca-mi permiteti, imi pare rau ca trebuie sa va spun, dar din moment ce noi votam si beneficiarul acestei hotarari se va duce cu hotarirea de Consiliu local la acei vecini, nu credeti ca le fortam oarecum mana? nu inteleg de ce trebuie sa hotaram acuma acest proiect sa devina hotarare de Consiliu local, ca in acel moment beneficiarul sa mearga cu hotararea noastra, sa le arate vecinilor, ca are deja hotararea de Consiliu local si aia, saracii, sa spuna ca nu mai au ce face, deci, mi se pare, cel putin din punctul meu de vedere, mi se pare anormal sa votam si mi se pare normal sa-l amanam pana ei vin cu acordul, asa mi se pare firesc si omenesc”.

Dl. cons. Stamatian - considera pertinenta intervenitia doamnei consilier Cataniciu; daca se analizeaza si din sens invers, poate apare si un santaj din partea vecinilor „iti semnez daca-mi dai atata”, din moment ce stiu ca totul depinde de acordul lor.

Dl. cons. Lapusan - sugereaza sa se inscrie in hotarare ceea ce a propus Comisia III.

Dl. cons. Vuscan - considera ca aceste acorduri intre vecini se dau pe criterii de reciprocitate, vor primi si vecinii acordul in caz ca vor construi sau vor vinde.

Dl. cons. Chira - afirma ca, din punct de vedere legal, se delega niste atributii ale consilierilor si ale Consiliului local catre Comisia tehnica de urbanism si arata ca ori se cer aceste aprobari din partea vecinilor si se asteapta sa se voteze in Consiliul local, ori nu se mai cer, pentru ca se pare ca se delega catre Comisia de urbanism un lucru care pe urma este terminat, ceea ce nu este normal.

Dl. cons. Laszlo - viceprimar - sustine ca nu se delega nimic, prin votul Consiliului care a aprobat P.U.G.-ul, aceasta zona a fost incadrata intr-o zona in care pot fi construite cladiri foarte inalte; arata ca proiectul prezentat se incadreaza in acel regim de inaltime si, astfel, se incearca anuntarea vecinilor ca in zona respectiva se va construi o cladire inalta.

Dl. cons. Chira - intreaba de ce se mai cer acele acorduri ale vecinilor, daca se merge legal cu hotarare de Consiliu local.

Dna. cons. Cataniciu - „nu, eu ma ghidez pe principiul ca unde-i lege nu-i tocmeala, ori sunt obligatorii acele acorduri ale vecinilor si atunci le cerem noi, nici macar Comisia de urbanism, si daca sunt discutii atunci n-au decat sa existe, se duc in instanta, dar nu mi se pare normal sa cerem acele acorduri daca nu sunt obligatorii, sunt sau nu sunt? daca sunt, atunci sa existe in momentul in care noi decidem, daca nu, atunci sa nu le mai ceara Comisia de urbanism”.

Dl. cons. Laszlo - viceprimar - „este calcan, deci nu este obligatoriu, dar tot experienta noastra ne demonstreaza ca santajul apare odata cu inceperea constructiilor, pentru ca orice solutie tehnica va utiliza, atunci vine si incearca sa ne demonstreze ca i-a crapat casa, solicita oprirea lucrarilor, face demersuri catre Inspectoratul de Stat in Constructii; ca sa evitam aceste situatii si de obicei in 99,9% spun ca n-a stiut ce se construieste pe terenul invecinat, chiar si in cazul in care si-a dat acordul notarial”; sustine ca beneficiarul are obligatia de a anunta ceea ce urmeaza sa se construiasca. Dl. primar - arata ca „odata cu acordarea acestui acord notarial, noi dorim sa ne asiguram ca viitorul constructor, in cazul interventiei la calcan, asigura o zidire si o fundatie corespunzatoare caselor din zona, care nu au aceasta fundatie”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei III si se obtin 23 de voturi pentru si trei impotriva.

Se supune la vot proiectul cu amendamentul adoptat si se obtin 22 de voturi pentru si 4 voturi impotriva.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru cinci locuinte unifamiliale insiruite D+P+E+ etaj 2 retras, str. Teo Peter - Str. George Calinescu nr. 2; beneficiar: Negucioiu Marius.

Comisia III - aviz negativ si propunerea de amanare pentru retrimiterea la Comisia tehnica de urbanism. Se supune la vot propunerea de amanare a Comisiei III si se obtine unanimitate (proiectul a fost amanat).

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru ansamblu rezidential si dotari servicii 2D+P+10E, str. Tulcea fn.; beneficiara: Mosznay Cecilia.

Comisia III - aviz favorabil, cu amendamentul „pe latura estica dinspre lac va fi neingradita si destinata circulatiei publice si, de asemenea, cedarea catre domeniul public se va face inainte de obtinerea autorizatiei de construire”. Se supune la vot amendamentul Comisiei III si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul cu amendamentul adoptat si se obtin 25 de voturi pentru si o abtinere.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z si P.U.D., pentru reconversie functionala din spatii de productie in birouri, servicii si locuinte a cladirilor S+P+E, P+E si P+4E, str. H. Barbusse nr. 59-61; beneficiara: SC PEROM SA.

Comisia III - aviz negativ si se solicita amanarea pentru reintoarcerea proiectului la Comisia tehnica de urbanism.

Dl. cons. Chira - solicita sa afle motivele pentru care sa fie reintoarsa la Comisia tehnica de urbanism.

Presedintele de sedinta - arata ca „membrii Comisiei au considerat ca este necorespunzatoare utilizarea spatiului prezentat in acest proiect si, de asemenea, nu se poate justifica si ansamblul rezidential, spatiul existent, dotarile din proiect si aspectul estetic nu justifica acolo un ansamblu rezidential ”.

Dl. cons. Popa Adrian - arata ca s-a luat in discutie o rezervare de 3-5 m de acces pietonal la Canalul Morii.

Se supune la vot amanarea si se obtine unanimitate (proiectul a fost amanat).

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z si P.U.D., pentru ansamblu de locuinte colective pe teren in panta S+D+P+4E etaj 4 retras, str. Migdalului (Serpuitoare); beneficiari: Cozac Daniel si Delia.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. si P.U.D., pentru lotizare teren pentru construire de locuinte, str. Campului; beneficiar: Costinas Florin.

Comisia III - aviz favorabil, cu amendamentul „necesitatea obtinerii autorizatiei de construire si executie drumuri si utilitati inaintea obtinerii autorizatiei de construire”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei III si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul cu amendamentul adoptat si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru doua case: de vacanta P+E si familiala D+P+E, Colonia Faget; beneficiari: Nicoara Danut si Berar Ovidiu.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru spatii de depozitare in incinta de servicii existenta, str. Lombului fn. (dezmembrări auto si comert de specialitate); beneficiara: SC AUTO SRL.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. si P.U.D., introducere in intravilan pentru construire locuinte familiale, Zona str. Viile Dambului Rotund; beneficiar: Buzasi Zoltan.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru ansamblu de locuinte colective si familiale D+P+2E, D+P+E, str. Mozart nr. 5; beneficiar: Bozesan loan.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtin 25 de voturi pentru si unul impotriva.

Proiect de hotarare privind atribuirea unei locuinte, din fondul locativ de stat, d-nei Potra Elena Lucia.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Laszlo - viceprimar - propune sa fie modificata in hotarare componenta Comisiei mixte, deoarece domnii Cordos si Gurzau nu mai sunt consilieri locali.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - sustine ca la data intocmirii referatului erau consilieri si arata ca numai in hotarare este necesar a se opera schimbarea.

Dl. cons. Somogyi - arata ca este o comisie mixta care hotaraste atribuirea locuintelor.

Presedintele de sedinta - sustine ca este necesar avizul unei comisii.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind atribuirea unei locuinte, din fondul locativ de stat, d-nei Garbovan Ramona Ifigenia.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind atribuirea unei locuinte, din fondul locativ de stat, d-nei Bodea Mirela Carmen.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind atribuirea unei locuinte, din fondul locativ de stat, d-lui Vrabie Vitalie.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 296/2008 (modificarea si completarea criteriilor de punctaj in vederea repartizarii locuintelor din fondul locativ de stat.

Comisia II - aviz favorabil cu urmatorul amendament „se elimina la art. 1 pct. B din primul paragraf care se refera la chirie”.

Presedintele de sedinta - arata ca se propune sa se ia in considerare contractul de inchiriere doar de la depunerea dosarului, iar Comisia II nu a fost de acord si a propus sa se ia in considerare de cand a fost incheiat acesta.

Dl. cons. Laszlo - viceprimar - intreaba daca se iau in considerare cei care stau in chirie inainte de depunerea dosarului.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - arata ca in acelasi punctaj se ia in considerare si studiile facute inaintea depunerii dosarului.

Dl. cons. Laszlo - viceprimar - sustine ca s-a discutat mult si s-au facut mai multe propuneri la criteriile de baza si in sistemul Bologna.

Dl. cons. Csoma - considera ca la capitolul IV, nu se justifica acordarea a 10 puncte pentru a doua facultate.

Dna. cons. Cataniciu - „am observat, dupa ce ne-am intrunit noi in Comisia juridica, doua conditii speciale care mie nu mi se par normale, adica una in orice caz este nelegala, aceea de repatriat, pentru ca acest termen nu mai exista in legea noastra, termenul de repatriat era prevazut de Legea nr. 21/1991 care reglementa practic dobandirea cetateniei; acolo era prevazut foarte clar cum se dobandeste cetatenia prin nastere, prin adoptie, de fapt era prin infiere atunci, prin adoptie, la cerere sau prin repatriere, ulterior aceasta lege s-a modificat, s-a modificat chiar de mult, iar acest termen de repatriat nu mai exista, nici nu se mai poate dobandi cetatenia, si nu mai exista, este clar, nicio persoana in Romania, la aceasta ora, nu mai poate avea, conform Legii 21, acest termen de repatriat, acest statut de repatriat, pentru ca discriminam cetatenii romani in momentul in care mai lasam ca si criteriu special acest criteriu, de altfel, cred ca sunt si in asentimentul unora din aparatul executiv al Primariei pentru ca am discutat si cam aceeasi situatie, asa vad si dansii situatia, si mai e inca un criteriu la conditii speciale: tinerii care au copii adoptati, acum imi pare rau, dar eu nu vad nicio diferenta intre tineri care au proprii lor copii sau tineri care au copii adoptati, deci chiar nu vad nicio diferenta ca cei care adopta un copil sa aiba un punctaj mai mare decat cei care au proprii lor copii ... este la cap. V, la conditii speciale, deci acolo, este repatriatii, au 5 puncte si tineri care au copii adoptati au 15 sau 20 de puncte, deci nu va suparati, eu chiar nu vad nicio diferenta intre cei care au proprii lor copii si cei care au copii adoptati ... e o problema sociala ... care ca adoptati copii sau il cresti pe al tau? aia nu este o problema ca n-ai bani sa-l cresti?”.

Dl. cons. Pop - „eu cunosc persoane care au adoptat si care i-au crescut pe langa copiii lor si nu au cerut nimic”.

Dna. cons. Cataniciu - „eu inchei, acuma discutam daca sunt niste criterii, aceste criterii speciale, si mai ales ca sunt prevazute cu un punctaj exagerat de mare, discutam daca aceste criterii ... nu, dar, trebuie excluse nu numai ca au un punctaj, asta este parerea mea, sigur ca dumneavoastra veti hotari, dar mie mi se pare anormal sa faceam aceasta discriminare”.

Dl. cons. Laszlo - viceprimar - susține ca acest punctaj a fost moștenit din vechea hotarare si ca nu s-a luat in discuție. Dna. cons. Cataniciu - „e OK, dar eu am solicitat modificarea sau, ma rog, un amendament la proiectul de hotarare, deci, nu, nu poate, nu m-am exprimat eu, ma exprim mai greu, dar asta e”.

Dl. cons. Sandu - propune ca din comisia mixta pentru locuinte sa faca parte si Comisia II.

Dl. cons. Somogyi - arata ca a fost unul din membrii comisiei care a mucit la intocmirea acestor criterii in urma cu opt ani; este de acord ca unele criterii nu se mai justifica, iar unele nu sunt conform Legii; arata ca la criteriile de baza s-a luat 3 mp., iar Legea 114 defineste unitatea de locuit la 10 mp; (... se termina banda) propune o suprafata mai mare de 150 mp. construita, echivalarea studiilor de lunga durata de cinci ani cu cele de trei ani plus doi ani masterat (sistemul Bologna), astfel incat sa nu fie facuta nicio diferenta intre masterat si studii de lunga durata; de asemenea, mai crede ca pentru a doua facultate nu ar trebui acordate zece puncte.

Dl. primar - propune amanarea acestui proiect, cu acordarea unui termen de zece zile in care sa poata fi depuse amendamente din partea consilierilor.

Dl. cons. Laszlo - viceprimar - invita membrii Comisiilor III si V la o sedinta de mediere a acestor criterii, astfel incat sa se ajunga la o pozitie comuna a Comisiei mixte, deoarece cat mai curand trebuie anuntat termenul de reactualizare a dosarelor.

Presedintele de sedinta - cere Comisiei mixte ca in momentul in care stabilesc prima sedinta sa anunte Serviciul relatii cu consiliul, care la randul sau sa anunte toti consilierii, deoarece pot exista consilieri din afara comisiei care sa aiba puncte de vedere proprii; propune amanarea proiectului.

Se supune la vot propunerea de amanare si se obtine unanimitate (proiectul a fost amanat).

40a Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru extindere si supraetajare constructie pentru locuinta colectiva D+P+2E+ etaj retras, str. Liviu Rebreanu nr. 15A; beneficiari: Jakab Gyorgy si Jakab Levente.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtin 25 de voturi „pentru” si unul „impotriva”.

Dna. cons. Cataniciu - „imi cer scuze, am votat impotriva pentru ca nu am avut acest proiect la Comisie, deci nici nu l-am discutat, n-am dat avizul.”

Presedintele de sedinta - „proiectul a fost la Comisia de urbanism.”

D-na. cons. Cataniciu - „trebuia sa fie si la Comisia ... este un proiect, deci mi se parea normal sa fie si la Comisia juridica”.

40b Proiect de hotarare privind actualizarea preturilor pentru activitatea de iluminat ornamental festiv pentru SC ELBA SA.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtin 23 de voturi pentru si trei impotriva.

40c Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. si P.U.D., ansamblu locuinte colective de lux, adaptate la teren in panta, str. Rahovei - str. Vantului; beneficiara: SC REAL DEVELOPMENT SRL.

Comisia III - aviz favorabil.

Dl. cons. Vuscan - intreaba cum pot fi construite locuinte de lux intr-o zona in care accesul este imposibil.

Dl. cons. Laszlo - viceprimar - spune ca in 2003 a fost aprobat un P.U.Z. care prevedea prelungirea strazii Rahova, pana la Taietura Turcului; le reaminteste consilierilor locali o situatie conflictuala generata de aceeasi situatie; arta ca, la ora actuala, se creaza premisele pentru aplicarea P.U.Z. - ului mai sus amintit, fiind vorba de o ingustare pe domeniul public al municipiului, prin acest vot creandu-se cadrul ca investitorul sa se adreseze instantei in vederea prelungirii strazii Rahovei.

Dl. cons. Vuscan - arata ca nu e vorba de prelungire, in discutie fiind o prtiune de strada cu proprietati de ambele parti ale acesteia, trebuind facute expropieri.

Dl. cons. Laszlo - viceprimar - precizeaza ca este vorba de un garaj cu o latime de 2,5 m. construit in capat de strada, pe domeniul public.

D-na. cons. Cataniciu - „nu pot sa nu-mi pun iarasi o intrebare, sunt niste proiecte de hotarare, 40a, b, c, care vizeaza niste P.U.D. - uri si P.U.Z. - uri si nu inteleg de ce proiectul 40g, care viza atribuirea unei locuinte din fondul nostru de stat, de 9 sau 10 mp., l-am avut pe masa la Comisie, si cele trei proiecte, a, b, 40 a, b, c nu le-am avut, mi se parea normal si nu numai la Comisia juridica, mi se parea normal, chiar daca, ma rog, avizul si-l da Comisia de urbanism, mi se pare nu normal, ma exprim gresit, legal ca toate proiectele sa le avem in mapa si nu inteleg de ce numai acele proiecte prin care se avizeaza P.U.Z. - urile si P.U.D. - urile vin mai greu, ajung cu un minut doua inainte de a incepe sedinta sau, ma rog, dupa ce a inceput, ca ni se imparteau in timp ce canta imnul.”

Dl. cons. Laszlo - viceprimar - „pentru proiectul acesta cu strada Rahovei, proiectul a mai fost pe ordinea de zi, a fost amanat pana la clarificarea situatiei privind calea de acces, au fost nenumarate interventii si in sensul bun al cuvantului, vreau sa spun, in audiente, investitia are finantarea asigurata, si pana la 31 ianuarie trebuie sa prezinte hotararea de consiliu ca poate face pasul mai departe, dar, probabil ca domnul Nicoara cunoaste mai bine situatia.” D-na. cons. Cataniciu - „domnul Laszlo, imi cer scuze, dar eu nu inteleg un singur lucru, totusi de ce nu, as vrea sa vad si eu o data cand suntem respectati noi, consilierii locali, si cand se respecta legea; de fapt, inainte de a ne respecta pe noi, ar trebui sa respectati legea, nu dumneavoastra neaparat, executivul si in momentul in care ne dati mape, cred ca ar trebui sa avem, asa cum prevede legea, toate proiectele in mapele respective, si as vrea sa-i vad odata pe distinsii mei colegi cand sanctioneaza un astfel de derapaj, pentru ca, sa stiti ca, din punctul meu de vedere, este un derapaj, si in general se intampla cand privesc P.U.D. - urile si P.U.Z. - urile.”

Presedintele de sedinta - este convins ca este vorba de o eroare, nefiind vorba de ceva intentionat, mai ales ca, din cate a inteles, majoritatea consilierilor au avut aceste proiecte, in mapa.

D-na. cons. Cataniciu - „care majoritate? majoritatea de saispe, stati putin, deci spuneti: majoritatea voastra a avut proiectele”.

Presedintele de sedinta - „majoritatea de 26”.

D-na. cons. Cataniciu - „pai nu, da' atunci haideti sa discutam, sa nu ne batem joc unii de altii”.

Presedintele de sedinta - „deci, majoritatea de 26 doamna Cataniciu, pentru ca am inteles ca sunteti singura care nu a primit aceasta ...”.

D-na. cons. Cataniciu - „cum sunt singura, domnu' Moisin, da' nu s-a discutat in Comisia juridica, nu incercati sa ma discreditati acuma, da' nici macar nu s-a discutat in Comisia juridica, nu s-au discutat, nu le-am avut”.

Dl. presedinte de sedinta - „la Comisia juridica noi nu am discutat problemele care tin de urbanism, acestea au fost discutate in Comisia de urbanism”.

D-na. cons. Cataniciu - „da' sunt proiecte, domnu' Moisin, sunt proiecte care urmeaza sa fie discutate, sa devina hotarare de consiliu local, si aratati-mi mie legea, care spune ca proiectele pentru care Comisia de urbanism isi da acordul nu mai trebuie sa fie in mapa consilierilor”.

Presedintele de sedinta - „sunt de acord cu dumneavoastra, dar toti consilierii care au fost la Comisia juridica le-au avut”.

D-na. cons. Cataniciu - „cum le-au avut, cand l-am intrebat si pe colegul meu, pe Csoma, da' nu, n-am discutat, aratati-mi procesul-verbal, pai da' n-am fost la Comisie?”.

Presedintele de sedinta - „imi pare foarte rau, poate a fost o eroare, o sa clarificam problema”.

Dl. Dumitru Bobina - sef Serviciu relatii cu Consiliul - „deci, imi pare foarte rau ca trebuie sa iau cuvantul acum; doamna Cataniciu a fost anuntata in data de 6.01.2009, la ora 10:30, sa-si ridice mapa; a venit in data de 12 ianuarie, la ora 12:00 si a ridicat mapa, iar astazi, cand a venit la comisia de specialitate, isi uitase mapa acasa, a trebuit sa-i dam o noua mapa, colega mea Lidia Buze a strigat-o din drum si i-a dat si proiectele care erau venite ulteror si domnia sa a avut toate proiectele la sedinta de comisie”.

D-na. cons. Cataniciu - „domnu' Bobina, nu vreau sa va calific eu, pentru ca v-ati descalificat singur la aceasta ora, prin inteventia pe care ati luat-o, eu nu mai pot sa va calific nicicum; deci vreau sa va spun, va rog frumos sa-mi permiteti sa intervin, pentru ca deja este prea mult ce se intampla; aveti suficienta majoritate si faceti ce doriti, nu mi se pare normal sa va mai si bateti joc de noi si sa va puneti lacheii sa ia astfel de cuvantari impotriva noastra; deci nu are importanta cand eu mi-am ridicat mapa, sunt colegi de-ai dumneavoastra care nici la ora asta nu si-au ridicat mapa, sau semneaza altcineva pentru ei; in orice caz, nu are importanta cand eu imi ridic mapa, pentru ca ridic alte probleme pe care altii care isi ridica mapa inainte cu o saptamana nici macar nu le inteleg; important este dac-am avut sau n-am avut, in momentul in care eu am venit la comisie, acele proiecte; este colegul meu Chira care spune ca nu le-a avut, este colega mea Anastase care spune ca nu le-a avut, este colegul de la U.D.M.R., care intamplator face parte din aceeasi Comisie juridica cu mine si pe care l-am intrebat la inceputul sedintei, cand am vazut proiectul si probabil m-am gandit ca nu am tinere de minte si nu mai retin daca am discutat sau nu acele proiecte, mi-a spus ca nu le-am discutat si acuma cum va permiteti, domnu' Bobina, sa faceti astfel de afirmatii?; deci, una-i una si alta-i alta, sa fie foarte clar, nu are importanta cand imi ridic eu mapa sau un alt coleg; important este ca mapa sa fie in ordine si proiectele sa mi le depuneti in mapa, nu in timp ce se canta imnul, ca au mai fost si alte proiecte, si proiectul cu zona metropolitana si alte proiecte, si, spre deosebire de unii dintre dumneavoastra, sa stiti ca altii de-aici probabil ca si-au facut armata la timp, nu sunt inregimentati sa gandeasca la fel si sa se alinieze”.

Presedintele de sedinta - „s-a inteles punctul dumneavoastra de vedere, va multumim pentru interventie si va rog frumos sa nu folositi cuvinte jignitoare, pentru ca nu fac bine unei atmosfere destinse”.

Dl. cons. Stamatian - „eu cred ca ar fi bine sa ne limitam la unlimbaj care sa fie demn de institutia in care ne aflam, unu la mana, doi la mana, atunci cand ne-am asumat o problema, daca ne vin idei pe parcurs, sa ne abtinem; a fost la inceputul sedintei, s-a propus includerea in ordinea de zi, am fost de acord cu includerea in ordinea de zi, deci cred ca nu este cazul acuma sa trageti de timp, sa ne pierdeti noua timpul cu un limbaj si un comportament care, nu va suparati, doamna consilier, nu va face cinste”.

D-na. cons. Cataniciu - „aveti alaturi de dumneavoastra colegi care se exprima prin semne si nu v-am vazut sa luati atitudine impotriva unor astfel de colegi si sa faceti observatii”.

Dl. cons. Tomos - propune ca, pe viitor, directiile de specialitate sa pregateasca materialele la timp, materialele intarziate urmand sa fie pregatite pentru sedinta urmatoare; de asemenea, nu crede ca este normal, ca timpul de discutii sa fie irosit prin aducerea de acuze reciproce in loc ca acesta, sa fie folosit pentru problemele reale ale cetateanului.

Dl. cons. Chira - doreste sa supuna la vot urmatoarea propunere: sa nu se mai dea materiale la inceputul sedintei.

Președintele de sedinta - retine propunerea facuta de domnul Chira; de asemenea, roaga direcțiile de specialitate sa pregatesca din timp proiectele si doar cazurile de extrema urgenta, de forta majora, sa fie introduse pe ordinea de zi la inceputul sedintei.

Dl. cons. Vuscan - arata ca, din punct de vedere regulamentar, nu pot fi introduse in mapa materiale care nu au fost prezentate la termen in dosar; de asemenea, solicita sa nu mai fie primite in mapa regulamente, materiale care contin termeni juridici si care ulterior sa fie interpretate intr-o pauza de sedinta; trecand la alt subiect, remarca ca in pofida modificarii componentei Comisiei tehnice, se remarca faptul ca numarul este mare de proiecte ajunse pe ordinea de zi, consilierii fiind nevoiti sa le amane sau sa le retraga in cadrul sedintei Comisiei de urbanism; solicita mai multa seriozitate.

Presedintele de sedinta - ii da dreptate d-lui. Vuscan, oferind si urmatoarea explicatie: comisiile de specialitate functioneaza ca si un filtru, iar Consiliul local este filtrul final; il intreaba pe dl. cons. Vuscan daca doreste sa-si formuleze interventia ca pe o propunere de amanare.

Dl. cons. Vuscan - arata ca merge pe mana d-lui. Laszlo, neavand informatiile necesare si nedorind sa distruga sau sa amane o finantare importanta.

Dl. cons. Laszlo - viceprimar - afirma ca strada in discutie a fost blocata, iar domeniul public ocupat; continuand, spune ca, in pofida P.U.Z. - ului aprobat in 2003, domeniul public nu a fost respectat, la ora actuala trebuind gasite portitele pentru deblocarea acestui domeniu public, investitorul neputand ajunge pe terenul sau, fiind vorba de o portiune de aproximativ 80-90 m., decat dupa ce se va adresa instantei, neputand realiza acest lucru fara hotararea de Consiliu local.

Dl. primar - intreaba daca este vorba de un P.U.Z. aprobat, de ce investitorul nu a apelat la instanta pana acum.

Dl. cons. Vuscan - propune o documentare suplimentara si amanarea proiectului.

Se supune la vot amanarea proiectului si se obtin 18 voturi impotriva, 7 voturi pentru si o abtinere (amanarea nu a fost aprobata).

Se supune la vot proiectul de hotarare si se obtin 18 voturi pentru, 4 voturi impotriva si 3 abtineri (proiectul a fost aprobat).

Presedintele de sedinta - remarca faptul ca un consilier a fost plecat din sala si nu a votat.

40d Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii fortei de munca in anul 2009, in conformitate cu prevederile art. 78 si 79 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.

Comisia V - aviz favorabil.

D-na. cons. Anastase - solicita sa fie adaugat in textul hotararii „100 de persoane”, exact ca in referat.

Se supune la vot proiectul cu rectificarea de mai sus si se obtine unanimitate.

40e Proiect de hotarare privind desemnarea unui viceprimar, sa exercite atributiile conferite de lege primarului.

S-a discutat la punctul 1'.

40f Proiect de hotarare privind delegarea unuia dintre consilierii locali, spre a indeplini temporar atributiile viceprimarului desemnat primar pana la data depunerii juramantului de catre primarul nou ales.

S-a discutat la punctul 1''.

40g Proiect de hotarare privind atribuirea unei locuinte din fondul locativ de stat situata in municipiul Cluj-Napoca, str. L. Rebreanu nr. 40, ap. 104, d-rei Mitu Angela.

Se supune la vot acordarea cuvantului petentei Mitu Angela.

Presedintele de sedinta - da cuvantul d-nei. Mitu Angela.

D-na. Mitu Angela - petenta - supune atentiei consilierilor faptul ca s-a luat o hotarare in data de 30 sepembrie 2008, conform careia prima locuinta care se va elibera ii va fi atribuita, declarand ca i s-a repartizat o locuinta de doar zece mp.; d-na Mitu Angela intreaba daca aceasta este prima locuinta care s-a eliberat si de ce punctul care o priveste a intrat in ultima clipa pe ordinea de zi; de asemenea, mai intreaba daca mai poate sa depuna dosar pentru ameliorare.

Dl. primar - arata ca toate actele trebuiau depuse la dosar, comisia neavand cum sa judece in lipsa acestora; din acest motiv, cu sprijinul tuturor consilierilor locali, s-a gasit o solutie, poate temporara, pentru acest caz.

D-na. Mitu Angela - petenta - sustine ca la dosar a depus copii ale diplomelor de studii masterale si doctorale, precum si copia actului de repatriere; isi exprima disponibilitatea de a mai astepta, cu conditia de a primi o locuinta decenta.

Presedintele sedintei - arata ca s-au facut mari eforturi ca d-na. Mitu sa primeasca o locuinta, pentru a se onora o promisiune facuta in toamna anului trecut.

Dl. cons. Stamatian - constata ca s-au spus urmatoarele lucruri: spatiul de locuit, definit, este de 10 mp., iar in oras exista si apartamente de 9 mp., in timp ce apartamentul in cauza are doar aproximativ 7 mp.

Presedintele de sedinta - precizeza ca este vorba de 7 mp. in ceea ce priveste camera, in timp ce toaleta are 3,40 mp. Dl. cons. Pop - propune realizarea unui amendament care sa prevada gasirea unei locatii corespunzatoare pentru conditiile in care se gaseste d-na. Mitu.

Dl. cons. Laszlo - viceprimar - aminteste ca, nu demult, s-a gasit o solutie de 9 mp. pentru 12 persoane (... se termina banda) ... exista si cazuri mult mai grave decat cel al d-nei. Mitu.

D-na. cons Cataniciu - „cred ca ar trebui sa stie si domnisoara ca noi urmeaza sa rediscutam acele criterii, si, asa cum eu am spus, calitatea de repatriat s-ar putea sa dispara din criteriile speciale, pentru ca legea s-a modificat, chiar daca in momentul in care dansei i s-a calculat punctajul si poate ca legea exista si in acel moment si poate ca nu a fost, din punctul nostru de vedere, poate ca nu era legal, ca acele criterii nu trebuiau sa existe, sau, ma rog, din punctul nostru de vedere, ca si criteriu, era legal, pentru ca n-a fost abrogat, dar legea era abrogata, nemaiexistand acest statut de repatriat in momentul in care noi vom rediscuta si vom avea si avizul aparatului juridic si vom ajunge intr-adevar la concluzia ca acel criteriu nu mai poate sa subziste acolo, la criterii speciale, la conditii speciale, s-ar putea ca dansa sa piarda si aceasta locuinta.”

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Mapa președintelui de sedinta:

  • 1. Adresa Federatiei de Ciclism si Triathlon, inregistrata la Registratura generala a Primariei sub nr. 229.173/3, in 30 decembrie 2008, prin care se solicita sprijin logistic si financiar pentru organizarea „Turului Ciclist al Romaniei 2009”. Adresa a fost luata la cunostinta.

  • 2. Adresa nr. 48/IV/05.01.2009 a Institutiei Prefectului Judetului Cluj, inregistrata la Registratura generala a Primariei sub nr. 1.884/3/06.01.2009 si nr. 2703/3/07.01.2009, prin care se transmite in copie xerox, Ordinul nr. 2/05.01.2009 al Prefectului Judetului Cluj privind constatarea incetarii mandatului de primar al municipiului Clul-Napoca al domnului Emil Boc. Adresa a fost luata la cunostinta.

  • 3. Adresa domnului Bartha Tiberiu Zoltan, inregistrata la Registratura generala a Primariei sub nr. 6.278/21, in 13 ianuarie 2009, prin care se solicita reanalizarea Hotararii nr. 715/2007 privind acordarea abonamentului gratuit pentru pensionari. Adresa a fost luata la cunostinta.

  • 4. Adresa nr. 95/13.01.2009 a SC ONCOS IMPEX SRL, inregistrata la Registratura generala a Primariei sub nr. 6.624/3, in 13 ianuarie 2009, prin care se solicita rezilierea contractului de vanzare-cumparare de actiunii nr. 117.201/02.07.2008. Adresa a fost luata la cunostinta, iar contractul a fost reziliat prin adoptarea proiectului numarul 1 de pe ordinea de zi.

Nemafiind alte probleme de dezbatut la ordinea de zi, presedintele de sedinta declara lucrarile inchise.

Presedintele de sedinta, Jr. Radu-Marin Moisin

Secretarul municipiului, Jr. Aurora Tarmure