CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J N A P O C A

Incheiat azi, 12 mai 2009, cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, sedinta convocata de catre primar.

La apelul nominal se constata ca nu absenteaza nici un consilier local.

Secretarul municipiului supune la vot procesul-verbal al sedintei anterioare si se aproba in unanimitate.

Se intoneaza Imnul de Stat al Romaniei.

Presedintele de sedinta supune atentiei urmatorul proiect al ordinii de zi:

 • 1. Proiect de hotarare privind prelungirea termenului de incepere a edificarii constructiei cu destinatia de locuinta si prelungirea termenului de finalizare a acestei constructii.

 • 2. Proiect de hotarare privind aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.

 • 3. Proiect de hotarare privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.

 • 4. Proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2008 ale regiilor autonome de subordonare locala.

 • 5. Proiect de hotarare privind aprobarea transformarii Contractului de inchiriere nr. 2067/2000, in contract de comodat, pentru spatiul cu alta destinatie situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 6 detinut de Societatea Culturala Lucian Blaga.

 • 6. Proiect de hotarare privind atribuirea, in regim de comodat, a spatiului cu alta destinatie situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 3, Fundatiei Prison Fellowship din Romania.

 • 7. Proiect de hotarare privind plata cheltuielilor de judecata catre BANFYY ADALBERT, BANFFY ANDRAS, BANFFY TOMA, BANFFY FRUSSINA si BANFFY CRISTINA.

 • 8. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate, caracteristicilor principale si indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Inlocuire parapeti si lucrari de reparatii la zidul de sprijin pe Canalul Morii tronsonul str. Regele Ferdinand P-ta. Mihai Viteazu.

 • 9. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 585/2007 (atribuirea unei locuinte din fondul locativ de stat).

 • 10. Proiect de hotarare privind transformarea Contractului de inchiriere nr. 223/1995 detinut de Academia Romana Cluj-Napoca Centrul de Studii Transilvane, pentru spatiul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Dorobantilor nr. 70 (Nasaud 2), in contract de comodat.

 • 11. Proiect de hotarare privind prelungirea unor contracte de inchiriere.

 • 12. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului Politia Comunitara Dezvoltare si Modernizare, pentru Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative, axa prioritara 2. Imbunatatirea calitatii si eficientei serviciului public, cu accentul pus pe procesul de descentralizare.

 • 13. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii la infiintarea Asociatiei de dezvoltare Intercomunitara ECO-METROPOLITAN Cluj, a insusirii actului constitutiv si a statutului acestei asociatii.

 • 14. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 453/2008 (esalonarea sumelor ce revin familiilor cu venituri reduse din cadrul asociatiilor de proprietari nominalizate in Programul local multianual privind cresterea performantei energetice la blocurile de locuinte din municipiul Cluj-Napoca).

 • 15. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 409/2008 (aprobarea studiului de oportunitate si a documentatiei de atribuire, in vederea organizarii si desfasurarii procedurii de concesionare prin licitatie a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, P-ta Mihai Viteazu, in vederea realizarii unui parking subteran.

 • 16. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 712/2007 (reglementarea taximetriei pe raza municipiului Cluj-Napoca), modificata si completata de Hotararea nr. 148/2008 si incetarea valabilitatii Hotararii nr. 501/2001.

 • 17. Proiect de hotarare privind transmiterea in folosinta gratuita Companiei Nationale de Investiii S.A., a terenului in suprafata de 3300 mp., situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Taberei nr. 3, pe durata construirii obiectivului Sala de sport.

 • 18. Proiect de hotarare privind aprobarea unei proceduri-cadru de Selectie de oferte pentru inchirierea unor spatii cu alta destinatie din municipiul Cluj-Napoca.

 • 19. Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei, Regulamentului de organizare si functionare si a Statului de functii ale Serviciului public de interes local pentru administrarea parcarilor din municipiul Cluj-Napoca.

 • 20. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 40.000 lei catre Asociatia Judeteana a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi filiala Cluj, in vederea desfasurarii activitatii de starpire a ciorilor de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

 • 21. Informare privind spatiul cu alta destinatie, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Emil Zola nr. 1.

 • 22. Diverse.

Dl. primar retrage punctul cu numarul zece de pe ordinea de zi, pentru a fi studiat mai bine amplasamentul.

Dl. cons. Vuscan arata ca in acea locatie exista trei institutii, nestiind ce anume se doreste, in viitor, cu acea locatie.

Se supune la vot ordinea de zi, cu proiectul retras si se obtine unanimitate.

Dl. cons. Laszlo viceprimar solicita invoirea, incepand cu ora 15:40.

Dl. cons. Vuscan solicita invoirea, incepand cu ora 16:30.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

 • 1. Proiect de hotarare privind prelungirea termenului de incepere a edificarii constructiei cu destinatia de locuinta si prelungirea termenului de finalizare a acestei constructii.

Comisia II aviz negativ.

Dl. cons. Somogyi sugereaza retragerea concesiunii, deoarece a fost concesionat in anul 1998 si pana in prezent neconstruindu-se nimic.

D-na cons. Anastase doreste sa afle care este argumentul juridic al Comisiei II.

Presedintele de sedinta arata ca nu doreste crearea unui precedent prin prelungirea succesiva a teremenelor de edificare a constructiilor.

Dl. cons. Lapusan solicita aprobarea proiectului, considerand ca nu exista argumente pentru ca acesta sa fie respins.

Dl. cons. Laszlo viceprimar solicita amanarea discutiilor, la acest proiect, pentru sfarsitul sedintei, deoarece exista neconcordante intre cele doua certificate de urbanism, fiind vorba despre numere topografice diferite, urmand a fi aduse clarificari.

Se revine la punctul cu numarul unu de pe ordinea de zi.

Dl. cons. Laszlo viceprimar sustine ca, in anul 2000, a fost comisa o greseala, fiind trecute alte numere topografice.

Se supune la vot proiectul si se obtin noua voturi pentru, 11 voturi impotriva si sapte abtineri (proiectul a fost respins).

 • 2. Proiect de hotarare privind aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.

Comisia III aviz favorabil, cu urmatoarele amendamente: h/2 fata de imobilele existente sau proiectate si fata de limitele de proprietate; locurile de parcare vor fi realizate subteran; amendamentele privesc S.C. BB IMOBILIARE S.R.L.

D-na cons. Cataniciu anunta ca, la acest punct de pe ordinea de zi, nu participa la vot.

Se supun la vot amendamentele Comisiei II (doamna consilier Cataniciu nu participa la vot) si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentele aprobate (doamna consilier Cataniciu nu participa la vot) si se obtin 25 de voturi pentru si o abtinere.

 • 3. Proiect de hotarare privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.

Comisia III aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 4. Proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2008 ale regiilor autonome de subordonare locala.

Comisia I aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate

 • 5. Proiect de hotarare privind aprobarea transformarii Contractului de inchiriere nr. 2067/2000, in contract de comodat, pentru spatiul cu alta destinatie situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 6 detinut de Societatea Culturala Lucian Blaga.

Comisia II aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 6. Proiect de hotarare privind atribuirea, in regim de comodat, a spatiului cu alta destinatie situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 3, Fundatiei Prison Fellowship din Romania. Comisia II aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 7. Proiect de hotarare privind plata cheltuielilor de judecata catre BANFYY ADALBERT, BANFFY ANDRAS, BANFFY TOMA, BANFFY FRUSSINA si BANFFY CRISTINA.

Comisia II aviz favorabil.

Comisia I aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtin 26 de voturi pentru si un vot impotriva.

 • 8. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate, caracteristicilor principale si indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Inlocuire parapeti si lucrari de reparatii la zidul de sprijin pe Canalul Morii tronsonul str. Regele Ferdinand P-ta. Mihai Viteazu.

Comisia I aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 9. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 585/2007 (atribuirea unei locuinte din fondul locativ de stat).

Comisia II aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 10. Proiect de hotarare privind transformarea Contractului de inchiriere nr. 223/1995 detinut de Academia Romana Cluj-Napoca Centrul de Studii Transilvane, pentru spatiul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Dorobantilor nr. 70 (Nasaud 2), in contract de comodat.

Retras de pe ordinea de zi de catre initiator.

 • 11. Proiect de hotarare privind prelungirea unor contracte de inchiriere.

Comisia II aviz favorabil.

Dl. primar sustine ca, daca sunt spatii de pe urma carora s-ar putea obtine venituri mai mari, va solicita consiliului local marirea chiriei; in acest scop, va solicita inventarierea tuturor spatiilor, cu verificarea destinatiei acestora.

D-na cons. Cataniciu deci, sa inteleg, domnule presedinte, ca, pana in data de 1 iulie 2009 se vor face verificari la toate spatiile care sunt inchiriate si asta este strict in interesul consiliului, nu? deci, nu; practic, daca nu am prelungi am ramane, practic, fara acea chirie... pana in momentul in care se verifica si abia de la 1 iulie se vor renegocia contractele, cele care vor fi in regula.

Presedintele de sedinta arata ca, pe baza rapoartelor de verificare, Comisia mixta va discuta, va analiza si va propune consiliului local prelungirea contractelor.

Dl. cons. Csoma sustine ca, in multe cazuri, atunci cand spatiile sunt revendicate nu se poate schimba chiriasul si, astfel, s-ar pierde unele venituri.

Dl. primar arata ca, in cazul castigarii proceselor pentru unele spatii revendicate, exista posibilitatea corelarii chiriei cu chiria reala, a pietei.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 12. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului Politia Comunitara Dezvoltare si Modernizare, pentru Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative, axa prioritara 2. Imbunatatirea calitatii si eficientei serviciului public, cu accentul pus pe procesul de descentralizare.

Comisia I aviz favorabil.

Comisia VI aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 13. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii la infiintarea Asociatiei de dezvoltare Intercomunitara ECO-METROPOLITAN Cluj, a insusirii actului constitutiv si a statutului acestei asociatii.

Comisia II aviz favorabil.

Comisia I aviz favorabil.

Presedintele de sedinta arata ca proiectul a fost pe ordinea de zi si in sedinta precedenta, dar, a fost retras din cauza problemei privind reprezentarea municipiului Cluj-Napoca in Adunarea Generala a Asociatiilor; afirma ca municipalitatea a luat legatura cu reprezentantii Consiliului Judetean Cluj si situatia a fost clarificata; solicita aprobarea proiectului, pentru a nu se pierde banii alocati pentru inchiderea vechii rampe si deschiderea celei noi.

Dl. cons. Vuscan intreaba daca toti beneficiarii sunt de acord.

Presedintele de sedinta sustine ca varianta propusa a fost negociata de Primarul municipiului Cluj-Napoca, Presedintele Consiliului Judetean Cluj si ceilalti beneficiari.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 14. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 453/2008 (esalonarea sumelor ce revin familiilor cu venituri reduse din cadrul asociatiilor de proprietari nominalizate in Programul local multianual privind cresterea performantei energetice la blocurile de locuinte din municipiul Cluj-Napoca).

Dl. primar sustine ca programul de reabilitare termica include aproximativ 3.500 de familii care vor beneficia de aceste lucrari; arata ca in unele asociatii de proprietari exista cazuri in care familii cu venituri mici se afla in imposibilitatea de a plati, acest lucru impiedicand reabilitarea intregului imobil; afirma ca acest proiect a fost propus pentru a nu fi impiedicata reabilitarea imobilelor, din cauza unor familii care vor fi sprijinite; propune ca acest proiect sa fie si din initiativa tuturor consilierilor.

Presedintele de sedinta isi insuseste propunerea domnului primar. Comisia I aviz favorabil.

Comisia V aviz favorabil.

Se supune la vot amendamentul insusit de catre presedintele de sedinta si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul votat si se obtine unanimitate.

 • 15. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 409/2008 (aprobarea studiului de oportunitate si a documentatiei de atribuire, in vederea organizarii si desfasurarii procedurii de concesionare prin licitatie a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, P-ta Mihai Viteazu, in vederea realizarii unui parking subteran.

Dl. primar arata ca firma partenera a venit cu o scrisoare de garantie, prin care si-a aratat interesul de a participa la realizarea obiectivului, cu termenele si conditiile cerute la licitatie.

Comisia I aviz favorabil.

Comisia II aviz favorabil, cu urmatoarele amendamente: fata de propunerea numarul doi se accepta propunerea Cogedir; propunerea trei se va modifica in forma: concedentul se obliga sa nu autorizeze constructia de noi parkinguri publice acoperite (se vor exclude parking-uri construite pentru: banci, condominii, institutii publice, hoteluri, etc., carora li se poate solicita prin autorizatia de construire construirea acestor parcari), pe o raza de 200 de metri de la limitele suprafetei ce face obiectul concesiunii, aceasta fiind permisa doar pentru riverani; interdictia de parcare in aria mai sus identificata va intra in vigoare in termen de cel mult zece zile de la data inceperii exploatarii parkingului ce va fi edificat pe terenul obiect al concesiunii; in caz de nerespectare a regulilor de circulatie instituite in sensul expus anterior, organele de control vor aplica sanctiunile prevazute de legislatia in vigoare; propunerea numarul patru va ramane in modalitatea formulata: concesiunea se reziliaza si in cazul abandonarii de catre concesionar a executarii lucrarilor de executie a parkingului, intelegandu-se prin asta, suspendarea lucrarilor fara o cauza justificata un termen de mai mult de 120 zile consecutive; cauza justificata inseamna forta majora sau cazul fortuit sau orice alta cauza determinata prin acordul partilor, anuntata de catre concesionar in temen de 48 de ore de la aparitie si constatata ca atare de catre concedent; pentru fiecare zi de intarziere nejustificata in derularea lucrarilor, concedentul va fi indreptatit sa perceapa o penalitate zilnica echivalent cu 0,05/1000 din costul constructiei astfel cum a fost declarat prin autorizatia de construire; la incheierea lucrarilor parkingului suma se va regulariza cu costul efectiv al investitiei;

penalitatile se datoreaza fie la rezilierea contractului, fie la data incheierii lucrarilor de executie; propunerea numarul cinci, in privinta definirii situatiei de forta majora va avea in cupris: se considera circumstanta de forta majora o situatie independenta de vointa partilor, neasteptata, imprevizibila, asa cum este definita de jurisprudenta in domeniu, incluzand situatiile: calamitate naturala, accidente grave, stare de razboi, stare de alerta, existenta de infrastructuri ingropate si subsoluri necunoscute de autoritatile publice sau de catre concesionar, situri arheologice enumerarea nu este limitativa care prin existenta lor determina suspendarea sau intreruperea lucrarilor; la incetarea duratei concesiunii, intelegandu-se prin aceasta 49 de ani si posibilitatea de prelungire cu o perioada egala cu cel mult jumatate din durata sa initiala, constructia va reveni, in intregime, de plin drept si libera de sarcini, in mod gratuit, Municipiului Cluj-Napoca, in administrarea Consiliului local; art. 12 se completeaza prin introducerea art. 12 lit. c cu urmatorul continut: ca urmare a manifestarii intentiei de instrainare a parkingului subteran catre o societate terta S.C. Cogedir Parking S.R.L. in conformitate cu prevederile art. 41 din Legea nr. 50/1991 republicata si modificata, concedentul va realiza transmiterea dreptului de concesiune prin incheierea unui act aditional la contractul existent.

Dl. primar arata ca in acest parteneriat va intra si o banca; aceasta va dicta niste penalitati catre constructor, pentru a-l responsabiliza si, in conformitate cu contractul discutat, dupa 49 de ani, parkingul va reveni primariei.

Presedintele de sedinta arata ca, in Comisia II, au fost discutate cu reprezentantii firmei amendamentele propuse, acestia fiind de acord cu ele, urmand a se realiza un act aditional, pe care il vor semna. Se supun la vot amendamentele Comisiei II si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentele votate si se obtine unanimitate.

 • 16. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 712/2007 (reglementarea taximetriei pe raza municipiului Cluj-Napoca), modificata si completata de Hotararea nr. 148/2008 si incetarea valabilitatii Hotararii nr. 501/2001.

Dl. primar sustine ca, la acest proiect, o parte din propuneri vin din partea Camerei Taximetristilor; considera ca trebuie stabilite niste reguli minimale, privind vestimentatia, comportamentul, sprijinul acordat organelor de ordine si circulatie (semnalarea prin statie a unor ambuteiaje) si posibilitatea de retragere a autorizatiei de taxi, pentru nerespectarea prevederilor din regulamentul prezentat.

Comisia II aviz favorabil, cu urmatorul amendament: se completeaza art. 45, lit. d, astfel interzicerea expunerii materialelor cu caracter obscen, in sau pe autovehicule.

Dl. cons. Somogyi sustine ca exista taximetristi care nu cunosc orasul si solicita ca, atunci cand primesc autorizatie, sa dea un examen cu privire la cunoasterea orasului.

Dl. cons. Lapusan intreaba daca in sala sunt prezenti reprezentanti ai taximetristilor.

Presedintele de sedinta arata ca exista o adresa depusa in adta de 30 aprilie 2009, prin care este solicitata eliminarea contractului-cadru (... se intrerupe banda).

Presedintele de sedinta arata ca principala caracteristica a acestui proiect de hotarare este reprezentata de renuntarea la contractul-cadru pentru prestari servicii si, de asemenea, scutirea de plata a redeventelor si a garantiei de buna executie, acesta fiind un ajutor acordat taximetristilor.

Dl. primar precizeaza ca acest regulament a fost redactat, elaborat impreuna cu taximetristii, la cererea acestora.

Presedintele de sedinta sustine ca nemultumirile taximetristilor sunt generate de prevederile Legii nr. 68/2008, care a interzis eliberarea de noi autorizatii, obligand consiliile locale sa elibereze maxim patru autorizatii pentru 1.000 de locuitori, acest lucru insemnand, la nivelul municipiului Cluj-Napoca, aproximativ 1273 de autorizatii; acesta a fost motivul pentru care Primaria municipiului Cluj-Napoca, la inceputul lunii martie, a solicitat parlamentarilor care reprezinta orasul sa depuna un proiect de modificare a legii; acesta a fost depus la Biroul Permanent al Camerei Deputatilor, ulterior fiind inaintat Senatului, ca prima camera sesizata, unde se afla si in momentul de fata, decizia finala urmand a fi luata de catre Camera Deputatilor. Dl. cons. Liviu Popa referitor la interventia domnului consilier Somogyi, propune ca fiecare taximetrist sa detina harta actualizata a orasului.

Presedintele de sedinta considera ca o asemenea obligativitate nu este oportuna, in conditiile in care hartile municipiului sunt gratuite.

Dl. cons. Vuscan face cateva observatii cu privire la tinuta improprie a unor taximetristi si la aspectul deplorabil al multor masini de taxi.

Dl. primar considera ca impunerea, prin actualul regualment, a unei tinute decente, reprezinta un prim pas pentru ameliorarea serviciilor de taximetrie, urmatorul pas, fiind ca cetatenii sa realizeze o filtrare, alegand sa nu urce in masinile de taxi care nu sunt corespunzatoare.

Dl. cons. Vuscan sustine ca municipalitatea ar trebui sa impuna reglementari, urmand ca firmele de taximetrie sa propuna modele de tinuta pentru soferi.

D-na cons. Anastase face referire la o adresa din data de 30 aprilie 2009, inaintata de asociatiile si firmele de taximetrie si il intreaba pe domnul consiler Radu-Marin Moisin viceprimar, daca, in ceea ce priveste proiectul de hotarare, s-a tinut cont si de solicitarea asociatiilor si firmelor de taximetrie din data de 5 mai 2009.

Presedintele de sedinta arata ca solicitarea din data de 5 mai 2009 este aceeasi cu cea din data de 30 aprilie 2009, ambele facand referire la pct. 1.

D-na cons. Anastase dezaproba modul in care se vorbeste, in cadrul sedintei, despre categoria socio-profesionala a taximetristilor.

Dl. primar precizeaza ca municipalitatea a avut si are un dialog si o colaborare foarte buna cu taximetristii si Camera Taximetristilor.

Dl. cons. Somogyi sustine ca nimeni nu are nimic impotriva taximetristilor cinstiti, eliberandu-se in jur de 3.200 de autorizatii; insa, din cei aproximativ 5.000 de taximetristi care exista in oras, doar o parte respecta legea si isi platesc taxele, in acest sens, propunand sporirea controalelor.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul votat si se obtine unanimitate.

 • 17. Proiect de hotarare privind transmiterea in folosinta gratuita Companiei Nationale de Investiii S.A., a terenului in suprafata de 3300 mp., situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Taberei nr. 3, pe durata construirii obiectivului Sala de sport.

Comisia II aviz favorabil. Comisia I aviz favorabil.

Comisia V aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Presedintele de sedinta arata ca aceasta este finalitatea hotararii prin care a fost aprobat transferul terenului si a salii de sport de la Colegiul Tehnic Napoca la Liceul cu program Sportiv.

 • 18. Proiect de hotarare privind aprobarea unei proceduri-cadru de Selectie de oferte pentru inchirierea unor spatii cu alta destinatie din municipiul Cluj-Napoca.

Comisia II aviz favorabil, cu amendamentul de fi trecuti ca initiatori si consilierii locali care fac parte din Comisia mixta.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul votat si se obtine unanimitate.

 • 19. Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei, Regulamentului de organizare si functionare si a Statului de functii ale Serviciului public de interes local pentru administrarea parcarilor din municipiul Cluj-Napoca.

Comisia II aviz favorabil.

Presedintele de sedinta prezinta Informarea cu nr. 94.758/3, din data de 7 mai 2009, din Mapa presedintelui de sedinta.

Dl. primar arata ca, din nefericire, pentru toate cele trei solicitari trimise catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici, pentru ca acest serviciu sa aiba in componenta si functii publice, raspunsul a fost negativ; dar, conform Contractului Colectiv de Munca si a legislatiei privind functionarii publici, cei care nu vor dori sa opteze pentru o functie contractuala, vor fi redistribuiti in cadrul Primariei municipiului Cluj-Napoca, pastrandu-si calitatea de functionar public. Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 20. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 40.000 lei catre Asociatia Judeteana a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi filiala Cluj, in vederea desfasurarii activitatii de starpire a ciorilor de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I aviz favorabil.

Dl. cons. Vuscan solicita justificarea sumei alocate.

Dl. primar precizeaza ca, in ceea ce priveste munitia, gloantele, exista si rateuri.

Dl. cons. Vuscan intreaba cum se va face numerotarea pasarilor.

Dl. primar ii propune domnului consilier Vuscan sa faca parte din comisie.

Presedintele de sedinta arata ca, in proiectul de hotarare, se precizeaza ca decontul se relizeaza pe baza cartuselor utilizate si a picioruselor pasarilor; precizeaza ca Directia Politia comunitara se va ocupa de aceste aspecte; in continuare, prezinta adresa Asociatiei pentru Protectia Pasarilor si a Naturii Grupul Milvus (prezenta la punctul cu numarul sase in Mapa presedintelui de sedinta).

Dl. primar informeaza ca, din punct de vedere ornitologic, ciorile pot fi combatute doar prin doua metode, aflate in relatie de interdependenta: prima este starpirea cuiburilor, iar a doua este impuscarea; ii anunta pe consilieri ca perioada va fi respectata, iar impuscarea se va realiza doar in zona limitrofa municipiului si anume la groapa Pata Rat.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 21. Informare privind spatiul cu alta destinatie, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Emil Zola nr. 1. Presedintele de sedinta situatia este, asa cum reiese si din informare, este o decizie de obligare la inceperea si continuarea negocierilor pentru vanzarea spatiului de pe Emil Zola, nr. 1; in momentul in care s-a ajuns la instanta, primaria a depus ceea ce i s-a cerut, adica un document din care sa reiasa faptul ca nu existau datorii la vremea respectiva, dar nu i s-a cerut sa comunice daca au existat datorii anterioare, acumulate timp de sase luni consecutiv, asa cum precizeaza Legea 550; s-au inceput negocierile, de catre Comisia de Legea 550, condusa de domnul consilier local Adrian Popa, moment in care s-a constatat faptul ca existasera inainte sase luni consecutive debite, iar Legea 550 interzice continuarea... interzice vanzarea spatiilor comeciale catre cei care au inregistrat aceste debite, consecutive; perioadele sunt septembrie 2004 octombrie 2007, respectiv mai 2008 martie 2009, mult mai mult de sase luni de zile; prin urmare, ni se propune astazi o informare, sa luam o decizie de principiu sau sa promovam un proiect de hotarare de consiliu local cu respingerea solicitarii de vanzare prin negociere directa, formulata de ARTS S.R.L. sau sa mandatam Comisia de aplicare a Legii 550 din 2002, sa continue procedura de negociere directa; este o decizie a consiliului local; Comisia juridica, anailzand aceasta situatie, a recomandat varianta numarul unu.

D-na cons. Anastase intreaba daca textul sentintei judecatoresti nu induce, sugereaza folosirea variantei a doua, respectiv vanzarea prin negociere directa.

Dl. cons. Adrian Popa arata ca in motivatia sentintei, la pagina cu numarul noua, este atins subiectul; citeaza: ...pe de alta parte, nefiind produse dovezi, in sensul art. 169 Cod Civil, pentru a se putea retine dispozitia cuprinsa la alin. 2, din art. 16, din legea 550/2002, legate de inregistrarea unor restante la plata chiriei cel putin sase luni... nici nu s-a cerut de catre instanta acest lucru; sigur ca nu s-a depus de catre primarie ...sase luni consecutiv, din momentul incheierii contractului sau nerespectarea vreunor prevederi ale contractului, la care s-ar adauga obligatii neachitate fata de stat, la data vanzarii spatiului, Curtea apreciaza in sensul ca, in speta, sunt aplicabile dispozitiile art. 16 din Legea 550/2002 si astfel, intimata, reclamanta, este indreptatita la cumpararea spatiului prin negociere directa; arata ca si in instanta s-a omis verificarea datoriilor; problema a fost adusa in fata consiliului deoarece consiliul local este proprietarul terenului.

D-na Alina Rus sef Serviciu juridic-contencios arata ca, in fata instantei de fond, s-a invocat un singur argument de catre reclamanta, acela ca poate beneficia de cumpararea spatiului prin negociere directa, chiar daca contractul de asociere a fost incheiat ulterior intrarii in vigoare a Legii nr. 550/2002; doar in fata instantei de recurs, reclamanta a depus la dosar o adresa a Directiei economice, potrvit careia, la sfarsitul anului 2006 sau 2007, soldul pe contract era zero; asta nu inseamna ca reclamanta indeplinea si conditia prevazuta de art. 16, alin.2, respectiv ca nu are debite mai mult de sase luni consecutiv.

D-na cons. Cataniciu as vrea sa-mi explice un economist ce inseamna soldul pe contract era zero. Dl. cons. Adrian Popa in momentul in care s-a facut cererea, sa se precizeze, si-au platit tot ce a fost intarzieri, tot ce a fost debit, pana in ziua respectiva, cand s-a cerut adresa, respectiv 2006, decembrie 2006; deci, inclusiv datoriile; in 2004 apar, in 2004, in perioada septembrie, parca, 2004, apar, consecutiv niste datorii mai mult de sase luni; din punct de vedere, deci, repet, ce ne-a parvenit de la economic. D-na cons. Cataniciu asta stiam si eu, dar vroiam sa se inregistreze; deci, aici este problema, ca avem o sentinta care este definitiva si irevocabila si care ne obliga sa incepem negocierea directa, pe acest spatiu; eu imi pun intrebarea de ce nu este, alaturi de aceasta decizie civila, care nu spune altceva decat ca se respinge recursul, ma rog, cu motivele, oarecum de fapt si de drept referitoare la motivele noastre de recurs; de ce nu avem sentinta, pentru ca in sentinta, practic, si in dispozitivul sentintei se specifica, exact, la ce am fost obligati; in decizie nu este specificat decat respingerea recursului formulat de catre consiliul local.

D-na Alina Rus sef Serviciu juridic-contencios pagina trei din decizia civila anexata, prin sentita civila numarul..., instanta admite actiunea formulata de reclamanta S.C. ARTS, dispune obligarea paratilor la solutionarea cererii formulata de reclamanta, privind vanzarea si negocierea directa a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, strada Emil Zola, in suprafata de 523,35 mp., detinut in baza contractului de asociere, in sensul de a incepe si urma procedurile stabilite de Legea 550.

Presedintele de sedinta din cate a inteles, Comisia mixta pentru aplicarea Legii nr. 550/2002 a inceput derularea acestor proceduri; ulterior, printr-un proces-verbal al comisiei, s-a constatat existenta acelor debite consecutive, pe o perioada de sase luni de zile, constatandu-se, de asemenea, imposibilitatea continuarii negocierilor, din cauza interdictiei prevazute de Legea nr. 550/2002.

Dl. primar sustine ca, initial, asa s-a ajuns la proces.

Presedintele de sedinta arata ca, dupa finalizarea procesului, au fost reluate discutiile, insa procedura de vanzare a fost blocata din cauza debitelor consecutive.

Dl. cons. Adrian Popa precizeaza ca sentintei initiale, care au obligat consiliul local la vanzarea terenului, nu au avut ca obiect cele sase luni consecutive; reaminteste ca proprietarul spatiului este Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

D-na cons. Cataniciu domnule presedinte, daca imi permiteti; din moment ce avea sold zero, cred ca discutia este, cu privire la acele datorii, strict, daca erau sau nu erau in momentul in care a facut cererea, pentru ca legea asa prevede, daca are datorii in momentul in care face cerere fata ... pentru vanzare. Presedintele de sedinta o roaga pe doamna Alina Rus sef Serviciu juridic-contencios, sa citeasca prevederea din Legea nr. 550/2002.

D-na Alina Rus sef Serviciu juridic-contencios nu beneficiaza de aceste prevederi persoanele fizice si juridice care au inregistrat restante la plata chiriei cel putin sase luni consecutiv, din momentul incheierii contractului; arata ca acest lucru nu inseamna ca aceasta prevedere se raporteaza la momentul inregistrarii cererii de cumparare a spatiului; practica instantelor analizeaza aceste prevederi legale, raportat la inregistrarea debitelor pe parcursul derularii contractului si nu in momentul formularii cererii de cumparare.

D-na cons. Cataniciu am inteles, dar debitele alea se discuta in momentul in care omul face... deci, eu aici vreau sa fac precizarea; acele debite se discuta in momentul in care omul face cererea; eu n-am nici un interes, nici sa votam sau sa nu votam pentru acest proiect; avem o sentinta definitiva, este irevocabila, fiecare voteaza in functie de cum intelege sau cum interpreteaza normele juridice; sigur, aici incercam sa discutam si sa vedem care ar fi solutia cea mai buna, pentru ca, as vrea sa va spun, chiar daca un astfel de imobil se afla in patrimoniul consiliului local, in momentul in care o persoana, in conformitate cu dispozitiile Legii 550, face cerere prin care solicita vanzarea acelui spatiu, indeplineste conditiile prevazute de lege, din partea noastra, chiar daca nu dorim sa instrainam un bun din patrimoniu, savarsim un abuz, pentru ca omul acela are dreptul; nu vorbesc in cazul de fata, vorbesc la modul general si cred ca noi, consiliul local, aici, chiar daca discutam de spatii care ne aprtin noua si care sunt in patrimoniul nostru, suntem aici sa votam si sa deliberam in interesul cetateanului; ori, daca un om are dreptate si solicitarea lui este conforma cu legea, nu avem dreptul sa nu ii acceptam acea solicitare; daca nu, sigur ca oamenii se duc in instanta si ati vazut ca, in majoritatea cazurilor, pe acte, depuse la dosare de catre consiliul local si de catre primarie, se constata ca oamenii nu aveau acele ... acele restante de sase luni.

Dl. primar dumneavoastra spuneti ca cel care astazi ar fi indreptatit, conform hotararii instantei sa cumpere acest spatiu a depus, nu a avut nici o datorie? asa ati inteles dumneavoastra, ca datoriile le-a cumulat dupa ce a depus cererea?.

D-na cons. Cataniciu nu, eu am inteles ca este o sentinta definitiva, irevocabila; daca dumneavoastra considerati, ca suntem mai presus de magistrati, eu nu am nimic impotriva; fiecare va vota ....

Dl. primar este decizia consiliului local, ca asta spune si...; dar, n-as vrea sa se inteleaga ca, cei din Comisia de Lege 550, aceasta si cea din trecut, nu au respectat legea; legea spune foarte clar, datoriile, daca sunt cumulative timp de sase luni de zile, nu isi pierde acest drept, de care dumneavoastra uzati inainte, de a cumpara acest imobil; si datoriile au fost; ca instanta care a judecat, ca nu intotdeauna instantele judeca drept, nu a luat in considerare, este altceva, dar este decizia consiliului local; adica, pentru cei care nu sunt juristi, sa explica cum stau lucrurile.

Presedintele de sedinta prezinta Adresa nr. 98.036/45, din data de 12 mai 2009, prezenta la punctul cu numarul sapte in Mapa presedintelui de sedinta.

D-na cons. Anastase considera ca sentinta este interpretabila, dar ca are un fel de autoritate de lucru judecat.

Dl. cons. Pop intreaba daca interesul cetateanului poate fi impotriva legii (... se intrerupe banda)... intreaba daca consiliul local va negocia in continuare, incalcand Legea nr. 550/2002, sau nu; solicita opinia unor juristi.

D-na cons. Cataniciu dar uitati-va cati experti sunt si aveti si dumneavoastra in partid o gramada; eu mi-am spus punctul de vedere; punctul meu de vedere a fost foarte clar.

Dl. cons. Pop intreaba ce ar trebui facut mai departe, in cazul de fata.

D-na cons. Cataniciu discutam de o autoritate de lucru judecat, pentru ca se dicuta si cu privire la faptul ca noi nu am produs probe; acuma, a cui este vina, de la compartimentul juridic sau, daca exista vreo vina ca nu s-au produs probe sau ca nu s-a discutat; putem sa discutam la nesfarsit; avem o sentinta, fiecare nare decat sa....

D-na Alina Rus sef Serviciu juridic-contencios doamna consilier, daca-mi permiteti; recursul formulat de Serviciul Juridic se limita exclusiv la considerentele retinute de prima instanta, respectiv art. 16, alin. 1; apropo de contractul de asociere, in recurs....

D-na cons. Cataniciu dar nu trebuie sa fiti nervoasa daca ne dati o explicatie, nu inteleg de ce sunteti nervoasa.

D-na Alina Rus sef Serviciu juridic-contencios ... in recurs, nici instanta n-a cerut acele documente de la Directia Economica, care sa se refere la plata debitelor mai mult de sase luni consecutiv.

D-na cons. Cataniciu atunci sa hotarasca comisia, de-aia este comisie, de-aia am stabilit presedinte de comisie, am stabilit membrii in comisia respectiva, este atributul comisiei; n-are decat, comisia, sa hotarasca si sa vina sa puna in mapa consilierilor un proiect de hotarare si cu asta am teminat discutia. Dl. Cons. Adrian Popa este foarte usor de aruncat responsabilitatea, dar, vreau sa spun un singur lucru comisia, din punct de vedere al functiunii, este doar interfata intre proprietar si chirias, respectiv potential cumparator; pentru a stabili daca proprietarul doreste sau nu, din punctul meu de vedere, nu poate sa o faca Comisia de Lege 550, pentru ca, la fiecare, sa nu uitam, ca nu s-a vandut nici un spatiu direct, de Comisia de Legea 550, pentru ca am venit cu toate in consiliu; deci, au venit in consiliu; de aceea trebuie luata hotararea tot in consiliu, pentru ca consiliul este proprietarul imobilului.

D-na cons. Cataniciu nu domnul coleg; dumneavoastra, in calitate de presedinte si cu membrii comisie si, aicea vreau vreau sa-i aud pe colegii mei ce parere au, ca eu nu doresc sa ma contrez cu dumneavoastra; exista o comisia speciala, constituita pe Legea 550; aceasta comisie are in atributii sa stabileasca daca accepta sau nu anumite solicitari, fie prin negociere directa, fie, daca nu, la licitatie, exact asa cum prevede legea, iar dumneavoastra, in momentul in care ati luat o hotarare, veniti cu ea la noi, la consilieri si noi votam aici in functie de ce hotarare ati luat dumneavoastra; degeaba vreti sa pasati pisica....

Presedintele de sedinta doamna Cataniciu, o sa supun la vot propunerea dumneavoastra.

Dl. cons. Pop intreaba daca este vorba despre un proiect de hotarare sau despre un aviz, care trebuie dat. Presedintele de sedinta raspunde ca este vorba despre o informare.

Se supune la vot propunerea doamnei consilier Cataniciu de a se veni cu un proiect de hotarare din partea Comisiei mixte pentru aplicarea Legii nr. 550/2002, pentru urmatoarea sedinta si se obtin 20 de voturi pentru, trei voturi impotriva si patru abtineri.

Dl. cons. Sandu intreaba de ce membrii comisiei au mai venit cu informarea in sedinta de consiliu, din moment ce au votat impotriva.

Presedintele de sedinta raspunde ca, in principiu, pentru a informa consilierii asupra situatiei.

Dl. cons. Sandu precizeaza ca este vorba despre o informare si nu despre un proiect de hotarare.

Dl. cons. Adrian Popa arata ca membrii comisiei au dorit sa informeze consiliul cu privire la aceasta situatie pentru ca, in eventualitatea platii unor despagubiri, sa nu existe discutii si disensiuni.

 • 22. Diverse.

Presedintele de sedinta prezinta o plangere prealabila de revocare a Hotararii 124/2009 (punctul 5 din sedinta trecuta).

Presedintele de sedinta arata ca aceasta plangere prealabila a fost deja analizata de catre Comisia III, care a propus mentinerea Hotararii nr. 124/2009.

Se supune la vot propunerea Comisiei III si se obtine unanimitate.

Presedintele de sedinta il anunta pe domnul consiler Lapusan ca ieri, in data de 11 mai 2009, executivul primariei a finalizat si expediat raspunsul pentru plangerea prealabila cu numarul 84.409/44, din 23 aprilie 2009, formulata de catre consilierii P.S.D. si il intreaba daca isi mai mentine plangerea prealabila.

Dl. cons. Lapusan sustine ca a primit raspunsul si ca, pana joia viitoare, va decide daca isi retrage sau nu plangerea prealabila.

Presedintele de sedinta ii reaminteste domnului consilier Lapusan ca plangerea prealabila este din data de 23 aprilie 2009, nestiind daca pana in data de 23 mai 2009 o sa mai fie organizata o sedinta de consiliu local.

Dl. Primar il intreaba, la randul sau, pe domnul consilier Lapusan, cand va da un raspuns.

Dl. cons. Lapusan raspunde, din nou, ca va oferi un raspuns cu privire la retragerea plangerii prealabile pana joia viitoare, respectiv, pana in data de 21 mai 2009.

Dl. primar a facut aceste precizari, deoarece licitatia care are ca termen data de 4 iunie 2009 isi urmeaza cursul.

Dl. cons. Lapusan anunta ca nu doreste sa creeze un precedent.

Presedintele de sedinta avand in vedere termenele foarte scurte, prevazute pentru desfasurarea licitatiei, propune mentinerea hotararii a carei revocare a fost ceruta.

Se supune la vot mentinerea hotararii a carei revocare a fost ceruta si se obtin 23 de voturi pentru si patru abtineri.

Dl. primar propune data de 26 mai pentru organizarea urmatoarei sedinte de consiliu local.

Presedintele de sedinta prezinta o plangere prealabila cu privire la revocarea Hotararii nr. 130/2009. Comisia II care a analizat aceasta plangere prealabila, propune mentinerea Hotararii nr. 130/2009, deoarece procedura consultarii publice a vut loc in a doua jumatate a anului 2007.

Se supune la vot propunerea Comisiei II si se obtin 26 de voturi pentru si un vot impotriva.

Presedintele de sedinta prezinta o plangere prealabila cu privire la cimitire, care contesta regulamentul anterior; plangerea prealabila este fara obiect, deoarece contesta o hotarare care nu isi mai produce efectele.

Presedintele de sedinta prezinta o sesizare, catre secretarul municipiului si consiliul local, a doamnei Nicoleta Niculescu, in calitate de consilier local, cu privire la faptele nelegale comise de catre doamna consilier Steluta Cataniciu, in exercitarea paralela a functiilor de avocat si consilier local; mai prezinta o adresa, o informare, din partea doamnei consilier Nicoleta Niculescu, privind necesitatea ca executivul sa aiba in vedere, in special, gradul de colectare al veniturilor la bugetul local si sa acorde o mai mica atentie diferitelor proiecte de alocari; solicita, in calitatea de presedinte de sedinta, ca, pana la urmatoarea sedinta de consiliu local, Serviciul juridic-contencios sa prezinte o informare cu privire la aspectele semnalate de sesizarea doamnei consilier Nicoleta Niculescu.

Dl. cons. Csoama face referire la declartiile facute decatre domnul primar, mai in gluma, mai in serios, cu privire la inscriptiile de pe monumentele istorice.

Dl. primar precizeaza ca acestea sunt extrem de serioase, nefiind declaratii, ci proiecte.

Dl. cons. Csoma da citire catorva fragmente din capitolul Multiculturalism, al Strategiei de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca, aprobata prin Hotararea nr. 353/2007; constata ca, declaratiile domnului primar intra in contradictie cu obiectivele prezentate in capitolul citat; considera ca si minoritatea maghiara si-a adus contributia la istoria si cultura orasului; aminteste declaratia domnului Gheorghe Funar, conform careia, in municipiul Cluj-Napoca vor aparea inscriptii in limba maghiara atunci cand aceasta va fi limba de lucru a Cosiliului de Securitate al O.N.U.; avand speranta ca nationalismul primitiv al acelei perioade a fost depasit, ii solicita domnului primar sa-si reconsidere pozitia, ca un gest de prietenie si echitate fata de comunitatea maghiara din Cluj-Napoca.

Dl. primar arata ca proiectul propus nu are nici o legatura cu declaratiile domnului Gheorghe Funar; precizeaza ca au fost luate in calcul doar limbile de circulatie internationala; sustine ca nu a intalnit, in nici un alt stat, insciptii in limba maghiara decat in Ungaria; nedorind sa atenteze la orgoliul nimanui, a hotarat ca, in cazul in care proprietarul monumentului istoric este de etnie maghiara si doreste ca inscriptia sa fie tradusa si in limba maghiara, acest lucru va fi discutat in cadrul unei sedinte de consiliu local; considera ca principala problema, in Cluj-Napoca, este absenta scestor tablite; sustine ca, in conditiile in care proprietarii doresc acest lucru, nu are nimic impotriva ca acea inscriptie sa fie si in limba maghiara; mai precizeaza ca doar buna intentie a stat la baza acestui proiect.

Dl. cons. Csoma nu pune la indoiala bunele intentii ale domnului primar; a facut referire la declaratia domnului Gheorghe Funar deoarece si domnul primar Sorin Apostu a declarat ca limba maghiara nu este de circulatie internationala.

Dl. primar arata ca acesta a fost raspunsul pe care l-a dat intrebarii de ce nu apar si placute in limba maghiara; inteaba daca acest raspuns este fals.

Dl. cons. Csoma raspunde ca nu raspunsul, ci abordarea este una falsa si neprietenoasa.

Dl. primar considera ca este falsa abordarea celui care a pus intrebarea.

Dl. cons. Csoma sustine ca multiculturalismul se exprima prin limba; in acest sens, considera ca placutele ar trebui incriptionate si in limba unei minoritati numeroase in Cluj-Napoca; da exemplul Muzeului National Brukenthal, din Sibiu, a carui inscriptie este realizata in patru limbi: romana, engleza, germana si maghiara, fara ca proprietarul, nici acum, nici in trecut, sa fie maghiar; ii solicita domnului primar sa-si reconsidere pozitia fata de comunitatea maghiara din Cluj-Napoca.

Dl. cons. Lapusan considera ca realizarea inscriptiilor in romana, engleza si franceza este mai mult decat suficienta, turistii care nu cunosc niciuna din aceste limbi putand primi explicatii din partea unui ghid.

Dl. cons. Molnos considera ca punctul de vedere al domnului primar este foarte indepartat de ceea ce inseamna orasul Cluj-Npoca; nu considera criteriul circulatiei internationale a unei limbi ca fiind relevant. Dl. primar arata ca, acolo unde va fi cazul, vor fi purtate discutii pe marginea acestui subiect.

D-na cons. Anastase prezinta problema unui blocaj, cauzat de lucrari pe doua portiuni, pe strada Fabricii de zahar; propune, ca solutie eliminarea sensului unic.

Dl. primar precizeaza ca respectivul sens unic a fost deja eliminat; anunta ca, deja, au fost acordate patru amenzi Grupului patru de instalatii, pentru tergiversarea lucrarilor, care vor fi finalizate la sfarsitul acestei luni.

Dl. cons. Lapusan nu i se pare normal ca masinile de mare tonaj sa circule pe strada Fabricii de zahar, deoarece in acea zona sunt caminele studentesti si foarte multe locuinte.

Dl. primar arata ca, la bariera, este interzis accesul catre strada Plevnei dinspre strada Fabricii de zahar; considera ca descentralizarea politiei si finalizarea centurii ocolitoare vor ajuta la rezolvarea acestor probleme.

Dl. cons. Lapusan anunta ca a primit, pe masa, un material nesemnat legat de TIFF, caruia considera ca ar trebui sa i se acorde atentie.

Dl. primar propune realizarea unei informari, pe aceasta tema, pentru sedinta urmatoare.

Dl. cons. Vuscan considera ca acestui material ar trebui sa i se acorde atentie, chiar daca ar fi un articol dintr-un ziar.

Dl. primar subliniaza ca materialului trebuie sa i se acorde atentie chiar si numai datorita faptului ca a fost scris.

Dl. cons. Vuscan considera ca, daca ceea ce scrie in material este adevarat, nu este in regula. (... se intrerupe banda)...

D-na cons. Anastase face referire la fundamentarea pe care a prezentat-o site-ului City News, cu privire la organizarea, de catre municipalitate, a TIFF 2008; considera ca acest subiect ar necesita o dezbatere. Presedintele de sedinta apreciaza ca oastfel de discutie ar fi oportuna pentru urmatoarea sedinta de consiliu local, in conditiile in care TIFF-ul incepe la sfarsitul lunii mai.

Mapa presedintelui de sedinta:

Plangere prealabila de revocare a Hotararii 124/2009 (punctul 5 din sedinta trecuta).

Presedintele de sedinta arata ca aceasta plangere prealabila a fost deja analizata de catre Comisia III, care a propus mentinerea Hotararii nr. 124/2009.

Se supune la vot propunerea Comisiei III si se obtine unanimitate.

Plangere prealabila cu privire la revocarea Hotararii nr. 130/2009 (punctul 9 de la sedinta trecuta).

Comisia II propune mentinerea Hotararii nr. 130/2009, deoarece procedura consultarii publice a vut loc in a doua jumatate a anului 2007.

Se supune la vot propunerea Comisiei II si se obtin 26 de voturi pentru si un vot impotriva.

Plangere prealabila privind cimitirele care contesta regulamentul anterior; plangerea prealabila este fara obiect, deoarece contesta o hotarare care nu isi mai produce efectele.

 • 1. Plangerea prealabila a domnului Munteanu Zeno Ioan, inregistrata la Registratura generala a Primariei sub nr. 88.357/3, in 28 aprilie 2009, prin care solicita revocarea Hotararii nr. 99/2009 privind probarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii Mansardare cladire Scoala generala Horea, municipiul Cluj-Napoca. Plangerea prealabila a fost luata la cunostinta si repartizata Comisiei II.

Presedintele de sedinta arata ca aceasta plangere prealabila a fost analizata de catre Comisia II; precizeaza ca domnul Munteanu Zeno Ioan revendica terenul scolii, dar, prin Hotararea nr. 99/2009 a fost aprobata mansardarea cladirii, neexistand nici o legatura intre mansardarea cladirii si terenul pe care il revendica domnul Munteanu Zeno Ioan; in concluzie, Comisia II propune mentinerea Hotararii nr. 99/2009 si formularea unui raspuns in consecinta.

Dl. primar informeaza ca, initial, proiectul a fost de extindere, dar, fiind vorba despre un proces de revendicare, s-a optat pentru mansardare.

Se supune la vot propunerea Comisiei II si se obtine unanimitate.

 • 2. Adresa nr. 16/29.04.2009 a Partidului Social Democrat Consiliul Municipal Cluj-Napoca, inregistrata la Registratura generala a Primariei sub nr. 89.734/2, in 29 aprilie 2009, prin care consilieri locali P.S.D. inainteaza atasat adresei un proiect de hotarare privind prelungirea termenului de incepere a edificarii constructiei cu destinatie de locuinta si prelungirea termenului de finalizare a acestei constructii. Adresa a fost luata la cunostinta.

 • 3. Adresa nr. 13/05.05.2009 a Camerei Taximetristilor Judetul Cluj, inregistrata la Registratura generala a Primariei sub nr. 93.307/2, in 5 mai 2009, prin care se solicita modificarea Hotararii nr. 148/2008 in sensul eliminarii contractului cardu de dispecerizare. Adresa a fost luata la cunostinta si repartizata Comisiei II.

 • 4. Informarea Serviciului evidenta parcari, inregistrata la Registratura generala a Primariei sub nr. 94.758/3, in 7 mai 2009, prin care se informeaza Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca cu privire la situatia functionarilor publici din acest serviciu care sunt incadrati pe Functii publice, functii publice care nu se mai regasesc in organigrama noului serviciului dupa reorganizarea propusa prin proiectul de hotarare aflat pe ordinea de zi. Informarea a fost luata la cunostinta.

 • 5. Adresa doamnei Pasculet Ioana, inregistrata la Registratura generala a Primariei sub nr. 95.966/3, in 8 mai 2009, prin care se solicita revocarea art. 5 lit. d al Hotararii nr. 767/2004, precum si a art. 5 din Hotararea privind cresterea animalelor de companie de pe raza municipiului Cluj-Napoca adoptata la data de 09.05.2006. Adresa a fost luata la cunostinta.

Presedintele de sedinta arata ca aceasta adresa a fost analizata de catre Comisia II, care propune mentinerea Hotararii nr. 767/2004; de asemenea, doamna Pasculet Ioana mai cere abrogarea unui proiect de hotarare, din data de 9 mai 2006, care, pana la urma, nu a mai intrat pe ordinea de zi, fiind retras, cererea ramanand, astfel, fara obiect.

Se supune la vot propunerea Comisiei II si se obtin 24 de voturi pentru si trei voturi impotriva.

 • 6. Adresa nr. 36/08.05.2009 a Asociatiei pentru Protectia Pasarilor si a Naturii Grupul Milvus, prin care se atentioneaza, cu referire la proiectul nr. 20 de pe ordinea de zi, ca potrivit Legii nr. 407/2006, vanatoarea ciorii de semanatura este permisa doar in perioada 15 august 15 martie. Adresa a fost luata la cunostinta si repartizata Comisiei III.

 • 7. Adresa S.C. ARTS S.R.L., inregistrata la Registratura generala a Primariei sub nr. 98.036/45, in 12 mai 2009, prin care se face cunoscut ca pe rolul instantelor de judecata se afla dosarul nr. 2739/117, avand ca obiect stabilirea pretului de vanzare-cumparare a imobilului din Str. Emil Zola nr. 1. Adresa a fost luata la cunostinta si repartizata Comisiei II.

Nemafiind alte probleme de dezbatut la ordinea de zi, presedintele de sedinta declara lucrarile inchise.

Presedintele de sedinta, Secretarul municipiului,

Jr. Radu-Marin Moisin

Jr. Aurora Tarmure

Biroul mass-media

Primaria municipiului Cluj-Napoca