Proces verbal din 08.09.2009

Ședința din 8 septembrie 2009


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

P R O C E S - V E R B A L

Incheiat azi, 8 septembrie 2009, cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, sedinta convocata de catre primar.

La apelul nominal se constata ca absenteaza consilierul local Manuel Chira.

Secretarul municipiului - supune la vot procesul-verbal al sedintei anterioare si se aproba in unanimitate.

Se intoneaza Imnul de Stat al Romaniei.

Presedintele de sedinta - supune atentiei urmatorul proiect al ordinii de zi:

 • - Proiect de hotarare privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Mircea Cosmin Petric, din partea P.D.-L. si validarea mandatului consilierului supleant Niculae Nistor, din partea P.D.-L.

 • - Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 243/2008 (modificata prin Hotararea nr. 91/2009, organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca).

 • - Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., cladire multifunctionala pentru spatii comerciale, birouri si locuinte cu S+P+M+2E-5E, str. Ciocarliei nr. 26-28; beneficiar: Sumedre Mihai.

 • - Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., amenajari aferente pentru mansardarea blocului V9, str. Dunarii nr. 71; beneficiar: Asociatia de proprietari.

 • - Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., locuinta unifamiliala S+P+M, str. Teleorman nr. 66; beneficiara: SC Cerc si Linie SRL.

 • - Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z., ansamblu cu functiunii mixte: servicii, birouri, comert, locuire, str. Portelanului; beneficiara: SC M&M Oil SRL.

 • - Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., locuinte unifamiliale D+P+E, Calea Turzii - str. N. Corches; beneficiari: Retegan Liviu si asociatii.

 • - Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., casa unifamiliala D+P+E, Calea Turzii - str. N. Corches; beneficiar: Gabor Luiza.

 • - Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., imobil pentru servicii medicale S+D+P+3E, str. Ploiesti nr. 8; beneficiara: SC Dr. Petre Muresan SRL.

 • - Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., ansamblu de sase locuinte unifamiliale insiruite, S+P+E+M si locuinta unifamiliala S+P+E+M, str. Mircea Eliade fn.; beneficiar: Pasca Iosif.

 • - Proiect de hotarare privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului si urbanism.

 • - Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „Imbunatatirea calitatii mediului prin infiintare Parc Colinele Hoia”.

 • - Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „Imbunatatirea calitatii mediului prin infiintare Parc Poienile Hoia”.

 • - Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „Imbunatatirea calitatii mediului prin infiintare Parc Codrii Hoia”.

 • - Proiect de hotarare privind concesionarea terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, Bdul. 21 Decembrie 1989 fn., in suprafata de 51 mp., aferent constructiei existente in favoarea SC „Supermarket Ardeal Impex” SRL.

 • - Proiect de hotarare privind schimbul de teren aferent imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. J. J. Rousseau nr. 17 si str. J. J. Rousseau nr. 19, proprietate publica a municipiului - restituit fostilor proprietari cu teren situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Vantului nr. 4, proprietate privata a Consiliului local.

 • - Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice pentru dezlipirea terenului in suprafata de 2639 mp. situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Sighisoarei nr. 21.

 • - Proiect de hotarare privind participarea municipului Cluj-Napoca la programul „Locuinte pentru Tineri” si transmiterea terenului in suprafata de 2639 mp. situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Sighisoarei nr. 21, in folosinta gratuita Agentiei Nationale pentru Locuinte, pe durata executiei investitiei.

 • - Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita a spatiului cu suprafata utila de 249,2 mp din imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Dragos Voda nr. 36-38, aflat in administrarea Consiliului local, in vederea desfasurarii activitatii Directiei de Asistenta Sociala organizata ca serviciu public in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • - Proiect de hotarare privind infiintarea Centrului Social de Urgenta.

 • - Proiect de hotarare privind prelungirea unor contracte de inchiriere.

 • - Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica cu strigare, in baza Legii nr. 550/2002 a spatiului cu alta destinatie situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 17 ap. 2.

 • - Proiect de hotarare privind extinderea spatiului cu alta destinatie situat in municipiul Cluj-Napoca, str. I. C. Bratianu nr. 13-15.

 • - Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 238/2009 (stabilirea chiriilor pentru spatiile cu alta destintie decat cea de locuinta proprietatea municipiului).

 • - Proiect de hotarare privind concesionarea, prin incredintare directa a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Rene Decartes nr. 11, aferent constructiei existente.

  - Proiect de hotarare privind modificarea si municipiul Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 15).

  - Proiect de hotarare privind modificarea si municipiul Cluj-Napoca, str. Voltaire nr. 16).

  - Proiect de hotarare privind modificarea si


  completarea


  completarea


  completarea


  Hotararii


  Hotararii


  Hotararii


  nr. 273/2009


  nr. 340/2009


  nr. 369/2009


  (vanzarea


  (vanzarea


  (vanzarea


  municipiul Cluj-Napoca, str. Mihai Eminescu nr. 8).

  - Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de zonelor supuse alunecarilor de teren pe str, Uliului nr. 78-80 din municipiul Cluj-Napoca”.

  - Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de zonelor supuse alunecarilor de teren pe Valea Seaca din municipiul Cluj-Napoca”.

  - Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de


  unui


  unui


  unui


  investitii


  investitii


  investitii


  teren


  teren


  teren


  situat


  situat


  situat


  in


  in


  in


  „Consolidarea


  „Consolidarea


  „Consolidarea


zonelor supuse alunecarilor de teren pe drumul Faget spre Sf. Ion si strada Faget din municipiul Cluj-Napoca”.

- Proiect de hotarare privind completarea codurilor CAEN operabile la nivelul R.A.D.P. Cluj-Napoca.

- Proiect de hotarare privind aprobarea unei proceduri cadru „Licitatie publica pentru inchirierea terenului destinat amplasarii unor panouri publicitare in municipiul Cluj-Napoca”.

- Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 20000 lei de la bugetul local pe anul 2009 Clubului Sportiv „Universitatea” Cluj-Napoca pentru manifestarile prilejuite de aniversarea a 90 de ani de existenta a Clubului „U” cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

- Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 200000 lei de la bugetul local pe anul 2009 in vederea sustinerii activitatii competitionale a Clubului Sportiv „Gladiator” sectia de baschet masculin si a Clubului sportiv „Universitatea” sectia de rugby si volei feminin precum si a asigurarii hranei pentru 134 de sportivi in semestrul al doilea.

- Proiect de hotarare privind plata despagubirilor si a cheltuielilor de judecata catre HOFFMAN LUDWIG RUDOLF.

- Proiect de hotarare privind aprobarea metodologiei de actionare a sistemului de alarmare instalat la unitatile scolare.

- Proiect de hotarare privind prelungirea duratei de valabilitate a unor contracte de inchiriere privind terenurile-curti aferente apartamentelor vandute in baze Legii nr. 112/1995 si terenuri ocupate cu garaje personale.

- Proiect de hotarare privind infiintarea Centrului Social de Urgenta.

- Diverse.

Dl. primar - cu ocazia sărbătorii Sfintei Marii ureaza tuturor celor care poarta acest nume „la multi ani”; solicita ca punctul cu nr. 38 de pe ordinea de zi sa fie discutat dupa punctul cu nr. 19, avand aceeasi logica si acelasi scop. Se supune la vot ordinea de zi si se obtine unanimitate.

Dl. cons. Pop - solicita invoirea incepand cu ora 16:30.

Dl. cons. Suciu - solicita invoirea incepand cu ora 17:00.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

Proiect de hotarare privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Mircea Cosmin Petric, din partea P.D.-L. si validarea mandatului consilierului supleant Niculae Nistor, din partea P.D.-L.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Dl. Niculae Nistor - da citire juramantului clar si concis, si il semneaza.

Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 243/2008 (modificata prin Hotararea nr. 91/2009, organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca).

Dl. cons. Moisin - viceprimar - arata ca acest proiect a fost discutat in cadrul Comisiei II, care a acordat aviz favorabil, cu urmatorul amendament: cooptarea domnului consilier Gliga in Comisia II, domnul consilier Niculae Nistor urmand sa faca parte din Comisia VI.

Dl. cons. Somogyi - doreste sa primeasca noua componenta a comisiilor de specialitate ale consiliului local.

Dl. primar - solicita Serviciului Relatii cu consiliul ca, pana la sfarsitul sedintei, sa prezinte consilierilor locali situatia solicitata.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., cladire multifunctionala pentru spatii comerciale, birouri si locuinte cu S+P+M+2E-5E, str. Ciocarliei nr. 26-28; beneficiar: Sumedre Mihai.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., amenajari aferente pentru mansardarea blocului V9, str. Dunarii nr. 71; beneficiar: Asociatia de proprietari.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., locuința unifamiliala S+P+M, str. Teleorman nr. 66; beneficiara: SC Cerc si Linie SRL.

Comisia III - aviz favorabil.

Dl. cons. Vuscan - arata ca nu se mai tine cont de Codul Civil, menționat in proiectul de hotarare, deoarece consiliul local are reglementari interne.

Presedintele de sedinta - sustine ca, acolo unde Comisia tehnica solicita acordul vecinilor, acele acorduri exista; in cazul de fata exista acest acord.

Dl. cons. Vuscan - doreste ca, in mapele de sedinta ale consilierilor, sa existe si aceste acorduri, acolo unde Comisia tehnica le solicita.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z., ansamblu cu functiunii mixte: servicii, birouri, comert, locuire, str. Portelanului; beneficiara: SC M&M Oil SRL.

Comisia III - aviz favorabil.

Dl. cons. Vuscan - arata ca a studiat plansa, la nivelul zonei existand P+5, P+6, in timp ce solicitarea este de P+20, in zona existand si un spital; sugereaza limitarea la P+10, ca si corpul din imediata apropiere.

Presedintele de sedinta - arata ca, in comisie, s-a impus un regim de inaltime intre P+8 si P+20, cu avizul autoritatii Aeronautice Civile, care stabileste incadrarea in teritoriu.

D-na cons. Cataniciu - „v-as ruga, domnule presedinte de sedinta, sa nominalizati persoanele care se abtin in procesul-verbal”.

Se supune la vot proiectul si se obtin 22 voturi pentru si patru abtineri (domnii consilieri Vuscan, Cataniciu, Somogyi si Peter).

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., locuinte unifamiliale D+P+E, Calea Turzii - str. N. Corches; beneficiari: Retegan Liviu si asociatii.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., casa unifamiliala D+P+E, Calea Turzii - str. N. Corches; beneficiar: Gabor Luiza.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., imobil pentru servicii medicale S+D+P+3E, str. Ploiesti nr. 8; beneficiara: SC Dr. Petre Muresan SRL.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., ansamblu de sase locuinte unifamiliale insiruite, S+P+E+M si locuinta unifamiliala S+P+E+M, str. Mircea Eliade fn.; beneficiar: Pasca losif.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului si urbanism.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „Imbunatatirea calitatii mediului prin infiintare Parc Colinele Hoia”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil, cu urmatoarele amendamente: „la sugestia specialistilor de la Ministerul Mediului, propunem modificarea titlului hotararii astfel: Hotarare privind aprobarea proiectului „Imbunatatirea calitatii mediului prin infiintarea Parc Hoia, Etapa I - Colinele Hoia, Cluj-Napoca”, respectiv la art. 4 sa se modifice in: se aproba studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele de investitii din cadrul proiectului, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare”.

Dl. cons. Lapusan - arata ca este de acord cu aceste proiecte, dar intreaba de ce s-a optat pentru trei proiecte, din moment ce exista posibilitatea de a se opta pentru un singur proiect cumulat, care sa aiba valoarea de pana la 5 milioane lei.

Dl. Primar - sustine ca s-au purtat discutii cu specialistii de la mediu, cei care finanteaza, prin programul guvernamental, transformarea unei paduri intr-o padure parc; se va ingradi padurea existenta, se vor face alei printre copaci si nu in locul copacilor, se va introduce iluminatul public, se vor sista taierile abuzive care se fac in acea zona, si se vor face replantari, acolo unde situatia existenta o va impune; in ceea ce priveste proiectele, suma fiind limitata, s-a dorit sa se ia de trei ori suma.

Dl. cons. Lapusan - cunoaște zona si incearca sa sprijine aceasta intentie.

Dl. cons. Gliga - arata ca exista un ghid al orasului, suma maxima fiind de 2.000.000 lei pe proiect, nu 5.000.000 lei, cum s-a spus si nu cumulat.

D-na cons. Anastase - doreste sa se reia textul amendamentului privind modificarea de la art. 4, propus de catre Comisia VI.

D-na cons. Chiorean - arata ca in Comisia VI s-a propus ca, la art. 4, sa fie introdus si studiul de fezabilitate.

Se supun la vot amendamentele Comisiei VI si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentele aprobate si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „Imbunatatirea calitatii mediului prin înființare Parc Poienile Hoia”.

Comisia VI - aviz favorabil, cu urmatoarele amendamente: „propunem modificarea titlului hotararii astfel: Hotarare privind aprobarea proiectului “Imbunatatirea calitatii mediului prin infiintarea Parc Hoia, Etapa II - Poienile Hoia, Cluj-Napoca”, respectiv la art. 4 sa se modifice in: se aproba studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele de investitii din cadrul proiectului, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare”.

D-na cons. Anastase - intreaba daca studiul de fezabilitate este inclus in documentatia care fundamenteaza hotararea.

Presedintele de sedinta - sustine ca studiile de fezabilitate au fost prezentate Comisiei I si Comisiei VI.

Se supun la vot amendamentele Comisiei VI si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentele aprobate si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „Imbunatatirea calitatii mediului prin infiintare Parc Codrii Hoia”.

Comisia VI - aviz favorabil, cu urmatoarele amendamente: „propunem modificarea titlului hotararii astfel: Hotarare privind aprobarea proiectului “Imbunatatirea calitatii mediului prin infiintarea Parc Hoia, Etapa III - Codrii Hoia, Cluj-Napoca”, respectiv la art. 4 sa se modifice in: se aproba studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele de investitii din cadrul proiectului, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare”.

Se supun la vot amendamentele Comisiei VI si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentele aprobate si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind concesionarea terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, Bdul. 21 Decembrie 1989 fn., in suprafata de 51 mp., aferent constructiei existente in favoarea SC „Supermarket Ardeal Impex” SRL.

Comisia I - Dl. cons. Pantea - „Comisia buget-finante - aviz favorabil, cu o taxa de concesiune de 560 lei/m.p., incepand din 8 septembrie”.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot amendamentul Comisiei I si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind schimbul de teren aferent imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. J. J. Rousseau nr. 17 si str. J. J. Rousseau nr. 19, proprietate publica a municipiului - restituit fostilor proprietari cu teren situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Vantului nr. 4, proprietate privata a Consiliului local.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice pentru dezlipirea terenului in suprafata de 2639 mp. situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Sighisoarei nr. 21.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind participarea municipului Cluj-Napoca la programul „Locuinte pentru Tineri” si transmiterea terenului in suprafata de 2639 mp. situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Sighisoarei nr. 21, in folosinta gratuita Agentiei Nationale pentru Locuinte, pe durata executiei investitiei.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Lapusan - intreaba in ce stadiu se afla realizarea utilitatilor si daca s-a facut o evaluare.

Dl. primar - arata ca, la toate proiectele, care se fac prin Compania Nationala de Investitii, L.T.E.-urile, se fac de catre consiliul local si, dupa aprobare (adica, dupa sedinta de astazi) municipalitatea are dreptul sa organizeze licitatii; la Anexa nr. 3 exista o estimare.

Presedintele de sedinta - precizeaza ca, la nivel de estimare, contributia consiliului local este de 731.807 lei, fara T.V.A.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind darea in folosința gratuita a spațiului cu suprafața utila de 249,2 mp din imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Dragos Voda nr. 36-38, aflat in administrarea Consiliului local, in vederea desfasurarii activitatii Directiei de Asistenta Sociala organizata ca serviciu public in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Dl. primar - arata ca este vorba despre o alta oportunitate lansata de catre Guvernul Romaniei; s-a pus la dispozitie spatiul pentru construirea unor centre, adaposturi de noapte, pentru a putea depune proiectul, astfel incat acesta sa fie eligibil pana in data de 15 septembrie.

Proiect de hotarare privind infiintarea Centrului Social de Urgenta.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind prelungirea unor contracte de inchiriere.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil, cu urmatoarea observatie: la anexa - la S.C. Belmond S.R.L. — s-a omis data expirarii - 01.07.2009.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica cu strigare, in baza Legii nr. 550/2002 a spatiului cu alta destinatie situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 17 ap. 2.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind extinderea spatiului cu alta destinatie situat in municipiul Cluj-Napoca, str. I. C. Bratianu nr. 13-15.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Somogyi - este de acord ca igienizarea si transformarea beciului in arhiva sa fie facute pe cheltuiala petentului.

Presedintele de sedinta - arata ca acest lucru poate fi impus prin contract.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 238/2009 (stabilirea chiriilor pentru spatiile cu alta destintie decat cea de locuinta proprietatea municipiului).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind concesionarea, prin incredintare directa a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Rene Decartes nr. 11, aferent constructiei existente.

Comisia I - aviz favorabil, cu urmatorul amendament: taxa de concesiune sa fie de 660 lei/m.p.

Se supune la vot amendamentul Comisiei I si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 273/2009 (vanzarea unui teren situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 15).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

(... se intrerupe banda)...

Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 340/2009 (vanzarea unui teren situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Voltaire nr. 16).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 369/2009 (vanzarea unui teren situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Mihai Eminescu nr. 8).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Președintele de sedinta - arata ca se intentioneaza modificarea Regulamentului privind vanzarea curților aferente locuintelor cumparate in baza Legii nr. 112/1995, deoarece se solicita sa se specifice, in hotararea adoptata, cat la suta reprezinta T.V.A., din valoarea terenului vandut.

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Consolidarea zonelor supuse alunecarilor de teren pe str, Uliului nr. 78-80 din municipiul Cluj-Napoca”.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtin 25 de voturi pentru si o abtinere (doamna consilier Cataniciu).

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Consolidarea zonelor supuse alunecarilor de teren pe Valea Seaca din municipiul Cluj-Napoca”.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Consolidarea zonelor supuse alunecarilor de teren pe drumul Faget spre Sf. Ion si strada Faget din municipiul Cluj-Napoca”.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind completarea codurilor CAEN operabile la nivelul R.A.D.P. Cluj-Napoca.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea unei proceduri cadru „Licitatie publica pentru inchirierea terenului destinat amplasarii unor panouri publicitare in municipiul Cluj-Napoca”.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 20000 lei de la bugetul local pe anul 2009 Clubului Sportiv „Universitatea” Cluj-Napoca pentru manifestarile prilejuite de aniversarea a 90 de ani de existenta a Clubului „U” cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil pentru cei 20.000 lei, iar pentru diferenta, avand in vedere ca nu au depus un deviz, iar suma nu a fost cuprinsa in bugetul local, nu a avizat-o.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 200000 lei de la bugetul local pe anul 2009 in vederea sustinerii activitatii competitionale a Clubului Sportiv „Gladiator” sectia de baschet masculin si a Clubului sportiv „Universitatea” sectia de rugby si volei feminin precum si a asigurarii hranei pentru 134 de sportivi in semestrul al doilea.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil cu un amendament: includerea solicitarii C.S. Dumi Fitness cu suma de 3.000 lei si diminuarea cu 3.000 lei din suma acordata C.S. Gladiator.

Dl. cons. Lapusan - doreste sa stie daca mai exista, pana la sfarsitul anului, posibilitatea de a mai aloca sume pentru performantele pe care o sa le mai aiba cluburile sportive din municipiul Cluj-Napoca.

Dl. primar - arata ca la inceputul anului, conform regulamentului, a fost rezevata suam de 200.000 lei, bani care astazi sunt alocati (suma este disponibila si datorita privatizarii clubului de fotbal „Universitatea”), iar consiliul local sustine numai performantele - promovarea in Divizia A.

Dl. cons. Vuscan - este de acord cu stimularea performantelor si insista ca sumele sa ramana asa cum au fost propuse; sugereaza ca, la rectificarea bugetara care urmeaza sa se faca, sa fie alocate sume si pentru invatamant, cultura, O.N.G.-uri.

Dl. cons. Lapusan - sustine ca toate sectiile carora li s-a propus alocari de sume au performante si propune ca sumele acordate sa fie egale, de 50.000 lei.

Dl. primar - arata ca suma de 40.000 lei este o completare a sumei alocate.

Se supune la vot amendamentul Comisiei V si se obtin 21 voturi pentru, un vot impotriva si patru abtineri. Presedintele de sedinta - solicita introducerea, in titlul hotararii si a S.C. Dumi Fitness cu suma de 3.000 lei. Se supune la vot amendamentul presedintelui de sedinta si se obtine unanimitate.

Dl. cons. Lapusan - propune alocarea urmatoarelo sume: pentru volei - 50.000 lei, pentru rugby - 47.000 lei, (... nu vorbeste la microfon ...) - 50.000 lei si pentru fitness - 3.000 lei.

Dl. cons. Vuscan - sugereaza ca cine face fitness sa plateasca.

Se supune la vot amendamentul domnului consilier Lapusan si se obtin doua voturi pentru, cinci abtineri si 19 voturi impotriva.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat si se obtin 22 de voturi pentru si patru abtineri (domnii consilieri Vuscan, Anastase, Cataniciu si Peter).

Proiect de hotarare privind plata despăgubirilor si a cheltuielilor de judecata catre HOFFMAN LUDWIG RUDOLF.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea metodologiei de actionare a sistemului de alarmare instalat la unitatile scolare.

Comisia II - aviz favorabil, cu urmatorul amendament: la art. 5 pct. 3 din Anexa cuvantul „sanctioneaza” inlocuieste cuvantul „stabilesc”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind prelungirea duratei de valabilitate a unor contracte de inchiriere privind terenurile-curti aferente apartamentelor vandute in baze Legii nr. 112/1995 si terenuri ocupate cu garaje personale.

Dl. primar - sustine proiectul, care vizeaza o idee mai veche, de a vinde proprietarilor de apartamente terenul aflat in curtile aferente, care nu au alte cai de acces, proiect aflat si in atentia guvernului; se propune prelungirea duratei de valabilitate cu un an sau pana la incheierea contractului de vanzare-cumparare.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine uannimitate.

Proiect de hotarare privind infiintarea Centrului Social de Urgenta.

S-a discutat la punctul 19'.

Diverse.

D-na cons. Chiorean - arata ca, in urma modificarilor survenite, Comisia VI a ramas fara secretar.

Dl. cons. Pop - sustine ca alegerea secretarului este atributul membrilor comisiei; afirma ca acest lucru trebuie trecut in anexa la hotarare.

Adresa doamnei ing. Boboc Elena Lucia, inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 156.104/2, in data de 3 august 2009, cu privire la problemele ridicate de catre locatarii de pe str. Croitorilor privind o parcare apartinand domeniului public inclusa in curtea Spitalului Clinic (MED. III), insotita de Informarea nr. 156.104/7/14 august 2009 a Serviciului Public de interes local pentru administrarea parcarilor.

Dl. cons. Pop - arata ca aceeasi problema este si pe str. Marinescu.

Dl. primar - susține ca problema ridicata este deficitara in zona centrala, iar Codul Rutier interzice blocarea locurilor de parcare existente pe partea carosabila; referitor la locurile de parcare aflate in apropierea spitalelor, ocuparea locurilor se face pe o perioada mica - 15-20 minute - si in cazul in care aceeași masina parcheaza repetat in aceste locuri urmeaza sa fie sanctionata.

Dl. cons. Csoma - mentioneaza ca adresa doamnei Boboc Elena Lucia a fost analizata in Comisia II si sugereaza ca, in cazul in care nu se poate da un loc, sa nu plateasca, deoarece plateste si nu poate parca deoarece nu gaseste loc.

Dl. primar - arata ca acel abonament ii da posibilitatea sa parcheze in tot orasul; „si daca dansa parcheaza fara abonament, nu se stie ce fel de permise sa-i dam, in asa fel incat Curtea de Conturi sa nu ne puna pe noi sa platim.

Dl. cons. Csoma - „sa-i dam un permis ca locuieste pe acea strada”.

Dl. primar - „cine elibereaza astfel de permise, in baza a ce?”.

Dl. cons. Lapusan - considera ca daca se va da un permis, apoi vor veni mai multe astfel de cazuri.

Presedintele de sedinta - arata ca in S.U.A. se parcheaza pe strazile invecinate, cu abonamentul pe parbriz, iar daca nu exista abonament, masinile sunt ridicate.

Dl. cons. Csoma - arata ca a fost o propunere, doamna respectiva a zis ca nu a gasit loc de parcare in vecinatatea strazii pe care locuieste.

D-na cons. Cataniciu - „nu era asta problema pentru care eu voiam sa intervin la “Diverse”, dar vreau sa va spun ca, au dreptate colegii, si problema parcarilor este o problema destul de urata pentru unii dintre cei care...”. Presedintele de sedinta - solicita sa se faca liniste in sala.

D-na cons. Cataniciu - „asta vreau sa spun, ca este o problema grava pentru cei care locuiesc in centru si acuma nu m-ascund, ca eu chiar lucrez la o modificare a Regulamentului de parcari, nu inteleg de ce exista acea diferenta in momentul in care se face plata cu ora, nu inteleg de ce, intre institutiile private si cele publice, exista diferenta de a putea sa-si rezerve loc de parcare, iar cei privati nu pot, pentru ca, atata timp cat platesc, fac fata de primarie o plata si platesc plata cu ora; nu vad noi, in primul rand noi ca si primarie, ca si consiliu local, cum le putem aloca sau, ma rog, cum le putem proteja acest loc, ei platind fata de noi si, din alt punct de vedere, nu vad care este diferenta, de ce sa facem discriminare dintre o institutie publica si o institutie privata, de asta, daca a venit vorba, pentru ca lucrez la modificarea unui regulament”.

Dl. primar - „nici noi nu suntem de acord cu rezervarea, indiferent unde se intampla; singurul loc sau caz unde ni se impune acest lucru prin lege este la banci, pentru masinile de valori; in rest, nu am rezervat astfel de locuri, iar in regulament se pretinde ca aceste taxe de 50%, cu exceptia riveranilor, pot s-o faca companiile sau firmele de stat sau particulare, care au interventii cum ar fi: Electrica, R.A.J.A.C.-ul, salvarea, politia s.a.m.d.”.

D-na cons. Cataniciu - „am vazut in centru, la Universitatea Tehnica si alte institutii care au rezervare in fata, deci chiar nu vad care este diferenta intre o institutie publica si una privata”.

Dl. primar - „rezervarea pe care ati vazut-o in zona respectiva, noi am facut, adica nu noi am facut-o, dansii trebuie sa-si asigure un portar, pentru ca nu au voie sa puna obiecte care sa imobilizeze sau sa fie pe domeniul public, asa cum ati vazut ca si dansii au un portar, un personal care se ocupa de acest lucru”; arata ca pe str. Fabricii exista locuri blocate cu anumite obiecte; sustine ca se va institui un sistem nou de citire a contoarelor pentru a fi depistati cei care nu platesc.

Presedintele de sedinta - arata ca orice idee este binevenita.

D-na cons. Cataniciu - „e adevarat, domnule presedinte, dar totusi, nu mi se pare corect ca noi sa luam banii de la oameni, sa ne plateasca sub aceasta forma, cu ora, si noi sa nu fim in stare sa le gasim un loc de parcare”. Presedintele de sedinta - „daca gasiti o rezolvare, am fi cei mai fericiti, inclusiv pe str. Croitorilor, sau acolo unde avem institutii sanitare”.

Dl. cons. Vuscan - considera ca ar trebui sa existe mai mult optimism, in urmatorul an urmand a fi terminat parking-ul din P-ta Mihai Viteazu (... se intrerupe banda)... considera ca abonamentul ar trebui sa se refere, in exclusivite, la un interval de timp, de la ora 18:00 seara la ora 7:00 dimineata; arata ca, peste zi, respectivele locuri de parcare nu ar trebui blocate.

Dl. primar - „iata o propunere social-democrata liberala...”.

Dl. cons. Vuscan - „nu conteaza ce culoare are; e o buna propunere, cum au facut-o elvetienii trebuie sa o acceptam si noi, ca-s mai destepti ca noi, cel putin au demonstrat pana in acest moment”.

Presedintele de sedinta - are de facut o completare: pe strazile cu sens unic, intre orele 10:00 si 12:00, in functie de programul de salubrizare, pentru a se putea curata trotuarele, intr-o zi se va parca pe o parte a strazii iar in urmatoarea pe cealalta parte.

Adresa domnilor Demian Mircea, Oltean Vasile, Tokes Tiberiu, Kaptalan Eugen, Horvath Aurel si Dobrau Vasile, înregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 172.155/2, in data de 27 august 2009, prin care solicita revocarea in totalitate a Hotararii nr. 387/2009, insotita de Informarea nr. 172.155/303/03.09.2009 a Serviciului Juridic-contencios.

Presedintele de sedinta - da citire Informarii nr. 172.155/303/03.09.2009 a Serviciului Juridic-contencios.

Dl. cons. Sandu - propune presedintelui de sedinta sa nu mai citeasca materialele, din moment ce consilierii locali le au in mapele de sedinta.

Comisia II - „Comisia II a deliberat punctul si am decis, cu o abtinere, si anume a doamnei Cataniciu, mentinerea hotararii anterioare”.

Se supune la vot mentinerea hotararii anterioare si se obtin 24 de voturi pentru si doua abtineri (doamna consilier Cataniciu si domnul consilier Peter).

Adresa S.C. Supermarket Ardeal Impex S.R.L. înregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 172.569/2, in data de 28 august 2009, prin care aduce la cunostinta domnului primar si a domnilor consilieri faptul ca, in situatia in care la sedinta consiliului loca din data de 8 septembrie 2009 se va hotari punerea in executare a Deciziei nr. 3395/2007 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, dandu-se expresie termenilor si conditiilor cuprinse in procesul-verbal incheiat la data de 17 august 2009, se obliga sa renunte la actiunea civila care face obiectul Dosarului nr. 11171/211/2009, prin care a solicitat ca instanta sa fixeze suma pe care consiliul local o datoreaza statului cu titlu de amenda civila, si arata ca nu va mai avea nicio pretentie in acest sens; in caz contrar, va continua actiunea promovata, care face obiectul Dosarului civil nr. 11171/211/2009 si va promova actiune impotriva primarului, de obligare a acestuia la amenda de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de intarziere, plangere C.E.D.O., sesizare C.E.D.O. etc.

Comisia II - „am discutat si e vorba de discuția si la punctul 15, care tocmai a trecut, deci nu mai are obiect”.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - arata ca adresa ramane fara obiect, deoarece solicitarea facuta de S.C. Supermarket Ardeal Impex S.R.L. a facut parte din negocierea purtata de catre Comisia I, prin urmare s-a rezolvat favorabil, nemaifiind nevoie de vot.

Presedintele de sedinta - constata ca s-a renuntat la cheltuielile de judecata.

Plangerea prealabila a doamnei Muresan Melinda Xenia, inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 173.856/2, in data de 31 august 2009, prin care solicita revocarea hotararii din data de 7 iulie privitoare la aprobarea (acceptarea) punctului de vedere al cetatenilor din zona strazii Eremia Grigorescu si mentinerea Avizului nr. 78480/100.619/43/10.07.2008 emis de Comisia tehnica de amenajare a teritoriului si urbanism, insotita de Informarea nr. 173.856/433/02.09.2009 a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism.

Comisia II - „da, am deliberat si punctul acesta si am decis sa ne mentinem rezolutia consiliului local”.

Se supune la vot mentinerea rezolutiei consiliului local si se obtine unanimitate.

Presedintele de sedinta - prezinta un memoriu adresat consiliului local de catre S.C. Diafarm S.R.L., reprezentata de catre doamna Maria Puscas; arata ca este vorba despre farmacia de la Colegiul Economic, de pe str. Memorandumului nr. 22; da citire Informarii nr. 1126/452.5/08.09.2009 a Directiei Patrimoniul municipiului si evidenta proprietatii - Biroul Spatii cu alta destinatie; solicita auditorilor sa prezinte concluzia raportului de audit.

D-na Veronica Cojocnean - Serviciul Audit public intern - prezinta sinteza constatarilor si recomandarilor la Raportul de audit nr. 172.323/103/28.08.2009.

Presedintele de sedinta - anunta ca doreste sa supuna la vot - un vot de principiu - retragerea dreptului de administrare consiliului de administratie al liceului.

D-na cons. Cataniciu - „domnule presedinte de sedinta, mie mi se pare ca este o problema sa o..., de fapt, nici nu o putem dezbate, ca am vrut sa spun - sa o dezbatem; nu, nu putem sa o dezbatem; exista un raport de audit, care ni s-a prezentat in... foarte succint; exista acest memoriu pe care ni l-ati citit dumneavoastra; eu propun sa amanam acest proiect pentru urmatoarea sedinta, pentru ca, totusi, discutam de retragerea unui drept de administrare, nu are importanta al cui sau fata de cine; e o chestiune de principiu; deci, este prea important si n-avem datele necesare ca sa ne putem pronunta acuma, pe loc”.

Presedintele de sedinta - „da, asa este; ceea ce va solicit este un vot de principiu, pentru ca acest lucru trebuie stabilit printr-o hotarare a consiliului local - retragerea dreptului”.

Domnul primar - arata ca, in acest sens, proiectul de hotarare a fost finalizat pentru sedinta aceasta, dar a fost asteptat acordul de principiu al consilierilor locali, pentru a se putea sti ce propunere va fi selectata: retragerea dreptului de administrare asupra intregului imobil sau retragerea dreptului de administrare asupra spatiilor comerciale; considera ca spatiile comerciale existente la parter sunt folosite intr-un mod inexplicabil; astfel, conform raportului de audit, exista o farmacie a carei functionare nu mai este acceptata, cu toate ca aceasta este intr-adevar de utilitate publica, in timp ce un magazin „de 39 de lei” functioneaza in continuare; ii intreaba pe consilierii locali daca, pentru sedinta urmatoare, doresc un proiect de retragere a dreptului de administrare asupra intregului imobil sau doar asupra spatiilor comerciale de la parter; considera ca lucrarile la cladire nu au fost finalizate din cauza prostului management; cladirea fiind monument istoric, asupra cesteia s-au efectuat, acum trei ani, lucrari de montare a unei tamplarii de temopan din plastic, de culoare alba, aceasta trebuind ulterior inlocuita cu tamplarie din lemn; isi exprima dorinta ca acest spatiu sa fie redat procesului de invatamant cat mai curand posibil, urmand ca respectiva cladire sa fie refatadizata.

Dl. cons. Pop - propune ca proiectul de hotarare sa fie intocmit in sensul retragerii drepului de administrare.

Dl. cons. Pantea - in calitate de membru in Consiliul de administratie al Colegiului Economic „Iulian Pop” precizeaza ca trebuie luata o masura care sa rezolve problema in totalitatea ei; considera ca parterul cladirii nu este adecvat procesului de invatamant, fiind un spatiu mic, pentru comert, o zona comerciala, fiind de acord ca farmacia sa functioneze in continuare; arata ca liceul a pierdut, in ultimul timp, multe spatii, dintre care unul in favoarea Universitatii „Babes-Bolyai”; la ora actuala, liceul are cursuri de zi si seral, in cursul unei zile, in spatiul existent, neputand invata toti elevii; propune ca, prin proiectul de hotarare anuntat pentru sedinta urmatoare, farmaciei sa i se permita in continuare functionarea, fiind de utilitate publica, iar celuilalt spatiu sa i se dea o alta destinatie, contractul fiind expirat; arata ca, la etaj, exista 12 sali de clasa care, de ani de zile, au ramas nefolosite, nelucrandu-se la ele; daca la aceste sali de clasa nefolosite s-ar efectua lucrari de finisare probabil ca problema spatiului pentru liceu ar fi rezolvata.

Dl. primar - arata ca, in cazul Colegiului Economic, nu exista nici o forma contabila, din aceasta cauza neprezentandu-se nimeni la licitatia organizata de municipalitate; de asemenea, nu se poate sti ce si cat anume s-a facut, in ce stadiu sunt lucrarile, pentru a se putea deconta si pentru a se putea face un caiet de sarcini pentru o noua licitatie; anunta ca aceasta situatie este supusa analizei; in aceasta toamna se doreste realizarea unui proiect viabil pentru ca, in primavara viitoare, cele 12 spatii de invatamant sa fie reabilitate; propune ca cele 12 spatii sa fie destinate in continuare invatamantului, decizia apartinand consiliului local.

Președintele de sedinta - face o distincție intre activitatile comerciale desfasurate in scoli care sunt destinate copiilor, cum ar fi chioscurile, si cele care sunt destinate publicului larg; considera ca municipalitatea trebuie sa specifice activitatile, domeniile comerciale care pot fi desfasurate in cladirile in care functioneaza unitati de invatamant preuniversitar; arata ca municipalitatea dispune de toate mijloacele necesare pentru a stabili ce anume accepta pe proprietatea sa, unde sunt si copii.

D-na cons. Anastase - intreaba daca raportul de audit se poate pronunta cu privire la mentinerea valabilitatii contractului pentru celalalt spatiu.

Dl. primar - raspunde ca acest lucru este posibil.

D-na cons. Anastase - a pus aceasta intrebare pentru a lamuri de ce s-a putut prelungi contractul pentru magazin, iar pentru farmacie nu s-a putut realiza acest lucru; considera ca un raport de audit trebuie sa aiba parghiile legale pentru a detecta o eventuala problema.

Dl. primar - arata ca ambele contracte sunt expirate; liceul a intreprins, in nume propriu, o actiune in instanta doar impotriva farmaciei.

D-na cons. Anastase - considera ca raportul de audit trebuia sa clarifice aceste lucruri; sustine ca decizia municipalitatii, in acest caz, nu trebuie sa fie una pripita, luand in discutie si reparatiile pe care le necesita cele 12 sali de clasa.

Dl. primar - in legatura cu cele 12 sali de clasa, municipalitatea o sa faca verificari pentru a vedea de unde trebuie reluata licitatia, la precedenta licitatie neprezentandu-se nimeni; doreste ca cele 12 sali sa fie folosite ca spatii pentru invatamant; a venit cu propunerea ca proiectul de hotarare anuntat pentru sedinta urmatoare sa nu cuprinda retragerea dreptului de administrare asupra intregului imobil, ci doar asupra spatiilor comerciale.

D-na cons. Anastase - considera ca municipalitatea trebuie sa dea dovada de echilibru in ceea ce priveste decizia de a mai lua inca un spatiu Colegiului Economic, in conditiile in care acesta a pierdut deja multe spatii.

Dl. primar - sustine ca nimeni nu i-a oprit pe cei de la Colegiul Economic ca, de patru ani, cu fondurile guvernamentale puse la dispozitie, sa nu termine acea cladire; considera ca implicarea personala a unui manager este foarte importanta.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - „ca sa sintetizam putin, eu am citit acea sinteza a recomandarilor si constatarilor Serviciului de audit, un serviciu absolut independent, acelasi serviciu de audit care a realizat auditul si la „U” Cluj, spre exemplu, cand au venit in fata consiliului local; ca sa se elimine orice suspiciune, cred ca cel mai corect ar fi ca acest raport de audit sa fie prezentat - in varianta integrala - dumneavoastra, in urmatoarea sedinta de consiliu local si va asigur de faptul ca orice persoana de buna credinta, fie ea consilier local sau din afara consiliului, va ramane socata de ce va vedea din acel raport de audit, modul absolut - cel putin - iresponsabil, in care scoala, ma rog, conducerea scolii a administrat aceasta unitate in ultimii ani de zile, iar in ceea ce priveste luarea unei decizii in acest sens, cred ca acest raport de audit va avea inclusiv implicatii de alta natura, in ceea ce priveste conducerea acestei scoli; sa stiti ca nu este prima scoala auditata in acest an, dar este pentru prima data cand se descopera nereguli atat de grave, incepand cu contabilitatea unitatii si continuand cu alte aspecte, inclusiv am primit eu un memoriu anonim, de la un cadru didactic de la aceasta scoala; punctual, ne-a sesizat ce probleme sunt; sa stiti ca Seviciul audit a mers urmarind toate chestiunile care se verifica de fiecare data, dar avea si asemenea piste si sa stiti ca absolut tot ceea ce s-a reclamat s-a si confirmat, din pacate”.

Dl. cons. Somogyi - pentru a se putea intelege de ce managerul scolii a dat in judecata doar farmacia, intreaba cui plateste chiria magazinul de langa farmacie.

Dl. primar - raspunde ca respectivul magazin plateste chiria liceului; arata ca o chirie se plateste municipiului si o chirie se plateste scolii, ambele contracte fiind, insa, expirate.

Dl. cons. Vuscan - sugereaza ca directorul neperformant sa fie inlocuit. (... se intrerupe banda)...

Dl. cons. Lapusan - considera ca municipalitatea trebuie sa administreze spatiile comerciale; privitor la apectele legate de scoala, arata ca trebuie mentinuta o buna colaborare cu Inspectoratul Scolar; ar dori sa primeasca o informare cu privire la spatiul cedat Universitatii „Babes-Boliay” de la Colegiul Economic.

D-na cons. Cataniciu - „domnule presedinte de sedinta, totusi, de cat timp, as vrea sa stiu de cat timp dureaza aceasta situatie?”.

Presedintele de sedinta - raspunde ca de patru ani.

D-na cons. Cataniciu - „de patru ani; si, acuma, ne cereti, totusi, pe baza unui audit, ma repet - in pripa, citat de doamna..., ma rog, in cateva fraze, sa decidem acuma si sa ne dam un vot de principiu ca sa facem - ce? sa emitem un proiect de hotarare cu care..., sa emita executivul un proiect de hotarare, cu care veti veni in fata noastra si, nu stiu daca mai este loc de intors, atunci, si stiti foarte bine ce se intampla in momentul in care exista un astfel de proiect de hotarare, deja este mult mai greu de discutat pe marginea lui; daca-mi dati voie sa termin, va rog frumos, da...”.

Dl. primar - „as vrea doar sa va completez; este o chestiune extrem de serioasa; un raport de audit cere retragerea administrarii intregului spatiu, iar eu vin in fata dumneavoastra cu o alta propunere - sa retragem doar spatiul comercial, iar restul - sa mergem in continuare cu Serviciul de investitii; asta cer astazi”.

D-na cons. Cataniciu - „dar domnul primar, sunt de acord cu dumneavoastra; bun, dar vreau sa consult acel raport de audit, vreau sa vad exact care este situatia pentru a putea decide ce se intampla”.

Dl. primar - „incepand de maine va va fi pus la dispozitia dumneavoastra, si ulterior in mapele...”.

D-na cons. Cataniciu - „dar de ce ne cereti...; eu nu inteleg; deci, daca o astfel de situatie dureaza de patru ani sau poate de mai demult timp; deci, eu nu inteleg...; nu, eu vreau sa va spun un singur lucru: ca intotdeauna, asa cum spunea Claudia, in momentul in care sunt niste..., ne cereti niste solutii din partea noastra - smucite sau pripite - sunt semne de intrebare; deci, de ce trebuie sa decidem, si discutam de 40 de minute pe aceasta problema, cand nu se intampla absolut nimic daca noi verificam si raportul de audit si verificam si verificam situatia, si-as vrea sa-i spun domnului viceprimar ca nu cred ca ne socheaza un raport de audit, indiferent ce ar cuprinde el, cu atat mai mult cu cat s-a dus pe firul unei anonime, acel raport de audit; pentru ca, probabil, tot ati amintit de raportul de audit facut la „Universitatea”, si nu stiu cat ne-ar fi socat daca ar fi fost cuprins in acel raport de audit modul in care s-a compensat datoria pe care Timisoara o mai avea fata de Cluj, cu acei fotbalisti si banii la care s-a renuntat si asa mai departe si modul in care, repet, modul in care s-a facut acea compensare; deci nu doresc, nu doresc, la aceasta ora, sa iau o decizie pripita si nu vad de ce, daca de atata timp dureaza aceasta situatie, de ce trebuie sa hotaram si sa ne dam votul de principiu, ca peste trei saptamani sau peste o luna dumneavoastra veti veni cu acest raport pe masa noastra; si, va rog sa-mi dati voie sa inchei, exact asa cum spunea doamna Anastase, domul Pantea, foarte bine, si am sesizat multi ceea ce a spus dansul, oarecum diplomat sau mascat; li s-au luat foarte multe spatii; vorbim de un spatiu in centrul Clujului; nu va rog decat atat, sa ne permiteti, consilierilor locali, un ragaz de trei saptamani sau de-o luna, pana la urmatoarea sedinta, sa analizam temeinic acest aspect”.

Președintele de sedinta - „practic, asta va solicitam - timp pana la prima sedinta, pentru ca si noi, la randul nostru, trebuie sa facem anumite demersuri, pentru ca nu putem lasa un astfel de raport, facut de cei de la Audit - una la mana; doi la mana - ieri s-au prezentat executorii judecatoresti la unul din chiriasi si i-au pus in vedere ca ii scot in strada; e vorba de veniturile noastre; azi au fost in audienta, conform legii, avem nevoie de cinci zile inainte...”.

D-na cons. Cataniciu - „dar ma scuzati, care venituri, imi cer scuze..., da, O.K., dar i-ati permis domnului primar sa ma...; dar numai putin, ca purtam un dialog, daca sunteti de acord”.

Presedintele de sedinta - „v-am ascultat, v-ati spus punctul de vedere, acum imi spun si eu, dupa care va dau cuvantul cu cea mai mare placere”.

D-na cons. Cataniciu - „nu mai am nevoie”.

Presedintele de sedinta - „cu placere; conform legii, aveti nevoie de cinci zile, deci toate materialele trebuie sa ni se puna la dispozitie cu cinci zile inainte de sedinta ordinara; daca azi am aflat de aceasta problema, cu scuzele de rigoare, am venit in fata dumnaevoastra, in aceste cateva ore am solicitat o informare din partea colegilor de la directia de specialitate si v-am prezentat situatia; intentia noastra este de a va intreba: stimati colegi, cum mergem mai departe? Pregatim aceasta hotarare, va punem la dispozitie rezultatul auditului, va punem la dispozitie informarea si, la proxima sedinta, veti avea un punct pe ordinea de zi, ca sa rezolvam aceasta problema; domnul profesor Pantea a atins o problema destul de sensibila; nu este unicul caz; si, daca ne gandim la o rezolvare care rezolva aceasta situatie, atunci propunerea ar fi sa gasim rezolvari utilizabile in tot municipiul, ce se refera la activitatea din scoala: ce inseamna activitatea educationala din aceste cladiri, care sunt proprietatea noastra, fac parte din domeniul public al municipiului, si v-as mai spune inca un singur lucru - trebuie sa gasim o solutie de mijloc, pentru ca evaluarea acestor unitati de invatamant preuniversitar, unul din capitolele foarte importante este sa aiba venit propriu; trebuie sa luam si asta in considerare; acum, retragem dreptul de administrare a intregii cladiri sau numai partea unde se desfasoara o activitate comerciala, spre exterior, si le lasam posibilitatea de a avea, va trebui sa rezolvam problema care ne-am asumat-o la vremea respectiva, cand le-am luat acea cladire, am dat-o celor de la U.B.B., sa vedem care este cuantumul interventiei cu care am ramas datori; s-ar putea sa nu fi ramas”; arata ca municipalitatea nu a avut cunostinta de lucrarile efectuate fara avizul Comisiei de monumente.

Dl. cons. Pantea - considera ca solutia care poate duce la rezolvarea problemei este despartirea aspectului comercial de cel didactic; arata ca, acum doi ani, a fost realizat un audit ale carui concluzii au fost diametral opuse celui de astazi; sustine ca, daca este necesar, consiliul local poate solicita destituirea conducerii scolii, pentru a nu avea de suferit cei 1.000 de elevi ai liceului.

Dl. cons. Vuscan - solicita finalizarea lucrarilor.

Se supune la vot propunerea ca, in cadrul urmatoarei sedinte de consiliu local, sa fie prezentat un proiect de hotarare privitor la rezolvarea acestei probleme si se obtin 25 de voturi pentru si o abtinere (doamna consilier Cataniciu).

D-na cons. Cataniciu - „mi-ati dat cuvantul pe “diverse”? v-am cerut cuvantul; as vrea sa va spun ca am urmarit in presa o campanie, poate putin cam tarziu, am fost in concediu si, venind din concediu, am urmarit o campanie foarte bine dusa de media locala, care a incercat sa adune niste bani pentru un copil clujean, copil care are grave deficiente, are probleme de sanatate si care avea o nevoie de o suma enorm de mare, aproximativ 160.000 de euro; m-am interesat, s-a strans o mare parte din suma si ar mai avea nevoie de aproximativ un miliard doua sute de milioane; probabil ca, fara acesti bani, in foarte..., vechi, lei vechi, aproximativ 30.000 de euro; eu as vrea sa va cer, nu stiu care va fi reactia dumneavoastra, dar as vrea sa va cer sa ne donam indemnizatia, in totalitate, pentru acest copil, pentru ca exista cont in banca, unde donatia poate sa mearga, este o chestiune perfect legala; am procedat asa si la consiliul judetean, daca v-aduceti aminte si, daca nu ma-nsel, probabil si in consiliul local tin minte ca s-a discutat, atunci cand au fost acele inundatii in judetul Bistrita-Nasaud; atuncea am donat, consilierii judeteni, indemnizatia pe o luna pentru aceasta pentru aceasta problema si cred ca ar fi foarte bineveniti banii pe care noi putem sa ii dam, aproximativ 6 milioane ori 30 de... aproape 30 de consilieri, poate chiar si dumneavoastra sunteti, domnule primar, o sa fiti alaturi de noi; se aduna, totusi, o suma considerabila, de care acest copil poate sa beneficieze; eu as dori sa supuneti la vot aceasta problema, daca...; deci exista precedente, v-am spus; acum trei ani de zile, in consiliul judetean, nu a venit de la liberali aceasta solutie, sa stiti ca a venit din partea democratilor, in consiliul judetean pe atunci era presedinte un liberal si nu s-a opus nimeni; v-as ruga sa verificati, absolut niciun consilier judetean nu a refuzat sa cotizeze cu acea suma, respectiv cu indemnizatia in totalitate, pentru judetul Bistrita-Nasaud, unde atunci au fost inundatii foarte mari; este vorba de viata unui copil care are trei ani si patru luni; nu este initiativa liberala absolut de loc; eu v-am rugat, nu va oblig, nu va bag mana in buzunar; asa mi se pare, mi s-ar parea corect din partea noastra, este o suma derizorie aceasta suma de sase milioane, cu care noi putem sa-l ajutam pe acest copil”.

Președintele de sedinta - „doamna consilier, parerea mea este ca acest lucru este decizia fiecărui consilier; dorinta mea este sa aduceti la cunostinta datele de identificare si fiecare va contribui, in limita posibilitatilor sau vointei sale si asta este metoda cea mai normala, dupa parerea mea, ca sa contribuim la bunastarea acestui copil”.

D-na cons. Cataniciu - „as vrea sa va spun ca este de luni, de vreo doua luni de zile aceasta campanie si, trebuie sa va spun un singur lucru: daca-si aminteste cineva din executivul primariei, trebuia sa dam un milion de lei pentru un copil aflat intr-o asemenea situatie; sa stiti ca foarte multi dintre consilierii locali nu au dat un milion; eu v-am facut o propunere, nu este populista absolut deloc, era strict legat de viata acestui copil, pentru ca este altceva cand cineva baga mana in buzunar si scoate 50 de lei sau 100 de lei...”.

Presedintele de sedinta - „doamna consilier, lasati-ma sa apreciez eu, in calitate de pediatru, daca este strict sau nu strict pentru sanatatea acestui copil; nu este problema dumneavoastra, din punct de vedere profesional; pe de alta parte, din punct de vedere material, cred ca aceasta decizie trebuie sa o ia fiecare consilier in parte”. D-na cons. Cataniciu - „dar eu nici nu oblig pe nimeni; am vrut doar sa va spun ca si-au spus cuvantul alti medici pediatri in aceasta problema si nu ma mir, cu ata doresc sa inchei, nu ma mir ca oamenii, in astfel de conditii, apeleaza la presa si nu la oamenii politici, avand in vedere comportamentul colegilor din sala de sedinta de astazi; nu ma mir ca apeleaza la presa”.

Presedintele de sedinta - „deci, numai o clipa; as dori sa clarificam un singur aspect, care ma priveste in mod personal; la ora actuala, am depasit peste 28 de astfel de cazuri in care am ajutat material, numai anul acesta -una la mana; doi la mana - una din conditiile oblgatorii care le impun este sa nu mi se utilizeze si sa nu se faca public numele meu, ca am contribuit la astfel de campanii; trei la mana, va rog sa imi permiteti ca sa pot decide si asupra oportunitatii ajutorului si asupra cuantumului ajutorului, din fondurile mele proprii; si acest lucru cred ca se impune si pentru restul de 26 de consilieri, din jurul acestei mese; va multumesc”.

Dl. primar - „ca si incheiere, tocmai faceam un apel, fiind o sarbatoare importanta astazi, sa ne comportam..., exact, in gandirea si in sufletul pe care sigur il avem cu totii; sigur ca apelul doamnei Cataniciu, ma rog, prima parte a dansului, pana cand dansa a inceput sa vorbeasca mai mult politic decat altfel, a avut ecou in inima si in sufletul dumneavoastra; eu sunt sigur, chiar daca, la vremea respectiva, o parte din consilieri nu au dat bani, au facut-o pe motive intemeiate, dar n-are rost sa jignim pe nimeni de la aceasta masa; va multumesc”.

Dl. cons. Lapusan - solicita sa i se acorde cuvantul domnului Dan C. Stegaroiu - petent.

Dl. Dan C. Stegaroiu - petent - sustine memoriul depus de catre domnia sa si anexat dosarului de sedinta.

Mapa presedintelui de sedinta:

 • 1. Adresa Societatii de parcaje „Avram Iancu” S.R.L. inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 162.221/3, in data de 12 august 2009, prin care solicita numirea unui delegat al consiliului local in consiliul de conducere al societatii si acceptarea trecerii societatii ca inactiva pentru urmatorii trei ani, pentru a fi scutita de impozitul forfetar. Adresa a fost luata la cunostinta si repartizata Directiei Patrimoniul municipiului si evidenta proprietatii

 • 2. Adresa domnului Cioca Ananie, inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 171.720/2, in data de 27 august 2009, prin care reclama probleme legate de reteaua de canalizare pe str. Suceava nr. 72, precum si probleme legate de un miros insuportabil produs de animale de gospodarie. Adresa a fost luata la cunostinta si repartizata Directiei Tehnice si Directiei Politia comunitara.

 • 3. Adresa nr. 6/2009 a C.S. Dumi Fitness inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 174.963/3, in data de 2 septembrie 2009, prin care solicita un ajutor financiar de 3.000 lei, necesar pentru organizarea celei dea XXI-a editii a concursului de culturism „Mister Napoca”. Adresa a fost luata la cunostinta.

 • 4. Adresa nr. 1.642/2009 a C.F.M. Universitatea Cluj S.A. inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 177.192/3, in data de 4 septembrie 2009, prin care solicita constituirea unei asocieri cu Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca in vederea construirii unei baze sportive. Adresa a fost luata la cunostinta si repartizata Directiei Patrimoniul municipiului si evidenta proprietatii.

Nemafiind alte probleme de dezbatut la ordinea de zi, presedintele de sedinta declara lucrarile inchise.

Presedintele de sedinta,                                             Secretarul municipiului,

Dr. Laszlo Attila                                            Jr. Aurora Tarmure