CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

P R O C E S - V E R B A L

Incheiat azi, 7 iulie 2009, cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, sedinta convocata de catre primar.

La apelul nominal se constata ca absenteaza consilierii locali: Laszlo Attila - viceprimar, Manuel Chira si Mircea Cosmin Petric.

Secretarul municipiului - supune la vot procesul-verbal al sedintei anterioare si se aproba in unanimitate.

Se intoneaza Imnul de Stat al Romaniei.

Presedintele de sedinta - supune atentiei urmatorul proiect al ordinii de zi:

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2009, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate.

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Extindere centru de intretinere si tratare caini”.

Proiect de hotarare privind aprobarea gratuitatii transportului urban pe mijloacele de transport in comun pentru doua cadre didactice de la Liceul pentru Deficienti de Vedere.

Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei topo-cadastrale privind dezmembrarea imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Razboieni nr. 67.

Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei topo-cadastrale privind dezmembrarea imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Retezat nr. 4.

Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei topo-cadastrale privind dezmembrarea imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Giordano Bruno nr. 46.

Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei topo-cadastrale privind dezmembrarea imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Al. Vaida Voievod fn.

Proiect de hotarare privind insusirea unei documentatii cadastrale pentru dezmembrarea terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Stramba nr. 34.

Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de dezmembrare a ap. 10A, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Traian nr. 15, inscris in C.F. colectiva nr. 124924 Cluj-Napoca si C.F. individuala nr. 184794 Cluj-Napoca, identificat cu nr. topo 9801/2/1/X, respectiv nr. cadastral 20770-CI-U10/A.

Proiect de hotarare privind incetarea, prin retragere, a concesiunii asupra terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 20.

Proiect de hotarare privind incetarea, prin retragere, a concesiunii asupra terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Closca nr. 13.

Proiect de hotarare privind incetarea, prin retragere, a concesiunii asupra terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 87.

Proiect de hotarare privind contestarea nulitatii contractului de concesiune incheiat in vederea realizarii unui parking subteran situat in municipiul Cluj-Napoca, Piata Avram Iancu.

Proiect de hotarare privind scoaterea la licitatie publica cu strigare a spatiului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 17, ap. 2.

Proiect de hotarare privind prelungirea unor contracte de inchiriere.

Proiect de hotarare privind atribuirea, prin inchiriere, a spatiului cu alta destinatie situat in municipiul Cluj-Napoca, Bdul. 21 Decembrie 1989 nr. 3, Partidului Romania Mare.

Proiect de hotarare privind diminuarea suprafetei din Contractul de inchiriere nr. 2382/2002 cu 10 mp., prelungirea acestuia si atribuirea suprafetei de 10 mp. Fundatiei Institutul de Management in Asigurari. Proiect de hotarare privind diminuarea suprafetei din Contractul de inchiriere nr. 1778/1999 cu suprafata de 50,15 mp., reprezentand 31,27 mp. (primarie de cartier) si 18,43 mp. (birou).

Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 406/2007 (vanzarea unor terenuri). Proiect de hotarare privind vanzarea unui teren situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Voltaire nr. 16.

Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice cadastrale intocmita pentru delimitarea corpului de proprietate inscris in C.F. nr. 24517 Cluj, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Dragos Voda nr. 36-38, in scopul parcelarii.

Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 181/2009 (transmiterea unor imobile, constructii si teren, din administrarea Colegiului Tehnic Napoca, in administrarea Liceului cu program Sportiv).

Proiect de hotarare privind concesionarea, prin incredintare directa, in vederea extinderii locuintei, a terenului in suprafata de 25 mp., situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Eremia Grigorescu nr. 104.

Proiect de hotarare privind scoaterea de pe lista spatiilor comerciale si de prestari servicii care fac obiectul Legii nr. 550/2002, aprobata prin Hotararea nr. 694/2004, a spatiului situat in municipiuli Cluj-Napoca, str. Eremia Grigorescu nr. 134.

Proiect de hotarare privind prelungirea unor contracte de inchiriere.

Proiect de hotarare privind includerea in Contractul de inchiriere nr. 1770/1999 a unui medic de familie.

Proiect de hotarare privind atribuirea, prin inchiriere, a unor spatii cu alta destinatie pentru cabinete parlamentare.

Proiect de hotarare privind prelungirea termenului de executie pentru „Executarea lucrarilor de reabilitare a 288 de strazi in municipiul Cluj-Napoca”.

Proiect de hotarare privind propuneri de atribuire de denumiri unor strazi din municipiul Cluj-Napoca. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z., str. Bethlen Gabor; beneficiara: SC MBV Construct SRL. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. Cartier Dealul Lomb; beneficiari: Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca si SC LOMB SA.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., locuinta unifamiliala D+P+E, str. Grigore Moisil; beneficiar: Forgaci Daniel Toma.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., locuinte unifamiliale cuplate si izolate S(D)+P+E si P+E, str. Făgetului - Calea Turzii nr. 192; beneficiari: Dusa Bogdan si asociații.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., doua case unifamiliale P+E, zona Campului est; beneficiar: Calineac Mugur Calin.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru amenajari aferente mansardarii blocului G 18, str. Gradinarilor nr. 14; beneficiara: Asociatia de proprietari.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. -str. Al, Vaida Voievod - Est si P.U.D. Ansamblu de locuinte si dotari; beneficiara: SC BB IMOBILIARE SRL.

Proiect de hotarare privind aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenjare a teritoriului si de urbanism.

Proiect de hotarare privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenjare a teritoriului si de urbanism.

Proiect de hotarare privind prelungirea unui contract de inchiriere pentru locuinta situata in municipiul Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 4, ap. 6.

Proiect de hotarare privind prelungirea unui contract de inchiriere pentru „locuinta sociala” situata in municipiul Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 4, ap. 8.

Proiect de hotarare privind prelungirea unui contract de inchiriere pentru „locuinta sociala” situata in municipiul Cluj-Napoca, str. Burebista nr. 12-14, ap. 7.

Proiect de hotarare privind prelungirea unui contract de inchiriere pentru „locuinta de serviciu” situata in municipiul Cluj-Napoca, str. Mihail Kogalniceanu nr. 7, ap. 3.

Proiect de hotarare privind prelungirea unui contract de inchiriere pentru „locuinta de serviciu” situata in municipiul Cluj-Napoca, str. Mihail Kogalniceanu nr. 7, ap. 7.

Proiect de hotarare privind prelungirea unui contract de inchiriere pentru „locuinta de serviciu” situata in municipiul Cluj-Napoca, str. Mamaia nr. 1, ap. 6.

Proiect de hotarare privind prelungirea unui contract de inchiriere pentru „locuinta de serviciu” situata in municipiul Cluj-Napoca, Piata Unirii nr. 10, ap. 4.

Proiect de hotarare privind prelungirea unui contract de inchiriere pentru „locuinta de serviciu” situata in municipiul Cluj-Napoca, B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 32, ap. 16.

Proiect de hotarare privind aprobarea transferului cabinetelor medicale scolare si a cabinetelor stomatologice scolare de pe raza municipiului Cluj-Napoca la Directia de Asistenta Sociala, organizata ca serviciu public in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, in baza H.G. nr. 162/2008.

Informari privind Memoriul inregistrat cu nr. 114.242/2/2009 si 114.248/2009 de catre domnul Kosoros Arpad si sesizarea cu nr. 38733/43/2009 a familiei Rosu Ovidiu si Cristina.

Diverse.

Dl. primar - ii roaga pe liderii de grup ca, pana la sfarsitul sedintei, sa comunice repartizarea consilierilor pe cartiere; da citire repartizarii facute de catre grupul P.D.-L.; in ceea ce priveste ordinea de zi, retrage proiectele de la punctele 42-46, inclusiv, promitandu-le consilierilor ca, in luna august, vor primi o informare cu privire la toate locuintele cu statut de „locuinta de serviciu” sau „protocol” detinute de catre primarie, precum si cu privire la modalitatea lor de distribuire.

Se supune la vot ordinea de zi si se obtine unanimitate.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2009, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate.

Comisia I - „sub aspectul conținutului nu are nici o observație, deci, aviz favorabil; sub aspect formal, propunem o reformulare a denumirii inscrisa la punctul unu; in loc de acea denumire, pe care o aveti in ordinea de zi, propunem sa fie urmatorul text: proiect de hotarare privind rectificarea in plus a bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2009, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate, de la 932.850.000 la 943.777.225 lei, asa cum rezulta din anexele 1-6”.

Dl. cons. Lapusan - intreaba daca, in ceea ce priveste invatamantul, al carui buget a fost diminuat cu 12.000.000 lei, exista un calcul exact al sumelor necesare la nivelul institutiilor de invatamant sau urmeaza sa se faca o rectificare la sfarsitul anului.

Dl. primar - precizeaza ca, in ceea ce priveste invatamantul, exista, a fost alocata o suma de bani de catre guvern, care nu e acordata, inca, din cauza unor nereguli legate de modul de distribuire, care, insa, vor fi reglementate; „intrebati si la dumneavoastra si o sa vedeti ca acolo sunt neregulile si de aceea nu putem sa... da, doar cu 17 miliarde in plus v-ati trecut si de aceea...”.

Dl. cons. Lapusan - are de facut o reclamatie cu privire la modul in care se realizeaza intretinerea si repararea drumului catre Padureni, mai multi cetateni ai municipiului, care detin case de vacanta in acea zona, au reclamat faptul ca cei care se ocupa de intretinerea drumului au turnat, pe ploaie, ciment si beton.

Dl. primar - raspunde ca intretinerea unui drum neasfaltat se face cu balastru si pietris, fara a se turna ciment, care se poate aplica si atunci cand ploua.

Dl. cons. Lapusan - solicita sa se faca verificari.

Dl. primar - precizeaza ca nu se toarna asfalt.

Dl. cons. Lapusan - solicita sa se verifice lucrarile executate la acel drum, din moment ce oamenii din zona au facut reclamatii.

Dl. primar - raspunde ca, la receptie, o sa fie invitati si consilierii locali, momentan lucrarile nefiind finalizate.

Dl. cons. Lapusan - considera ca, fiind vorba despre niste reclamatii, executivul trebuie sa le verifice; in ceea ce priveste bugetul fondurilor externe nerambursabile, considera ca, practic, suma de 3.000.000 lei nu se schimba, fiind transferata dintr-un loc in altul.

Dl. primar - raspunde ca acestea sunt noile norme si normative, care indica capitolul 56 ca loc de unde pot fi accesati banii.

D-na cons. Anastase - „eu am o rugaminte, avand in vedere ca suntem in Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, am rugamintea, domnule primar, sa-mi explicati la ce nereguli v-ati referit -in ograda noastra”.

Dl. primar - „exista hotararea de guvern pregatita; nu a putut fi semnata pentru ca, in urma impartirii sumelor, primariile si consiliile locale conduse de catre cei de la P.S.D. aveau cu 171 de miliarde in plus fata de ceea ce se discutase in coalitie si de aceea nu a fost prinsa”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II si se obtine unanimitate.

Dl. cons. Lapusan - considera ca ar fi fost corect ca membrii consiliului local sa primeasca o informare referitoare la capacitatea si gradul de colectare a veniturilor la bugetul local, pana la data de 1 iulie.

Dl. primar - raspunde ca aceste informatii o sa fie comunicate consilierilor pana la sfarsitul sedintei; arata ca, la persoanele fizice, gradul de colectare este cu 0,8% mai mare decat anul trecut, iar in cazul persoanelor juridice, dupa terminarea celui de-al doilea trimestru, se va cunoaste cu exactitate gradul de colectare.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Extindere centru de intretinere si tratare caini”.

Comisia I - aviz favorabil.

Dl. cons. Lapusan - intreaba daca exista fonduri pentru acest proiect, evaluarea fiind facuta in luna iunie a acestui an.

Dl. primar - arata ca banii pentru acest proiect sunt prinsi, de la inceputul anului, in bugetul de investitii; lucrarile deja au inceput, prin demolarea spatiilor pe care se va construi noul amplasament, in conformitate cu normele europene; vechiul amplasament va fi modificat, o parte a acestuia urmand a fi folosita ca adapost pentru caini si pisici.

Dl. cons. Lapusan - considera important faptul ca lucrarile au fost demarate, putandu-se, astfel, raspunde cetatenilor care s-au interesat, de-a lungul timpului, de acest proiect.

Dl. primar - precizeaza ca acestora li s-a oferit posibilitatea de a participa la sedinta.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea gratuitatii transportului urban pe mijloacele de transport in comun pentru doua cadre didactice de la Liceul pentru Deficienti de Vedere.

Comisia I - aviz favorabil

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei topo-cadastrale privind dezmembrarea imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Razboieni nr. 67.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei topo-cadastrale privind dezmembrarea imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Retezat nr. 4.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Dl. cons. Lapusan - intreaba in ce stadiu se afla aceste proiecte la Compania Nationala de Investitii: sunt cuprinse intr-o lista sau sunt in asteptare.

Dl. primar - raspunde ca hotararea de guvern este deja redactata, cu aceste amplasamente, fiind asteptata hotararea din sedinta de martea trecuta; toate amplasamentele sunt deja pe lista.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei topo-cadastrale privind dezmembrarea imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Giordano Bruno nr. 46.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei topo-cadastrale privind dezmembrarea imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Al. Vaida Voievod fn.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind insusirea unei documentatii cadastrale pentru dezmembrarea terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Stramba nr. 34.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de dezmembrare a ap. 10A, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Traian nr. 15, inscris in C.F. colectiva nr. 124924 Cluj-Napoca si C.F. individuala nr. 184794 Cluj-Napoca, identificat cu nr. topo 9801/2/1/X, respectiv nr. cadastral 20770-CI-U10/A.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind incetarea, prin retragere, a concesiunii asupra terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 20.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Lapusan - intreaba daca exista un centralizator cu privire la aceste hotarari.

Dl. primar - raspunde ca, in acesata perioada, toate hotararile privind concesiuni au fost analizate; in cazurile in care nu se vor respecta sarcinile concesiunilor, acestea vor fi retrase de catre executiv.

D-na cons. Cataniciu - „domnule presedinte, as vrea sa stiu daca ne poate face cineva de la tehnic o paralela intre motivul pentru care se reziliaza contractul acesta de concesiune, respectiv prevederile Ordonantei 114 si situatia care este, ma rog, ridicata de oamenii din Manastur, cu privire la acel parking de la Minerva; deci, asta - o data, si, din al doilea punct de vedere, vad ca unul din motivele pentru care se solicita rezilierea acestui contract este si faptul ca in Piata Avram Iancu s-a realizat acea fantana arteziana, care a costat doua milioane de euro si daca ne poate spune cineva daca in anul 2005 noi stiam ca exista... ma rog, in 2007, cand s-a construit acea fantana...”.

Dl. primar - „ma iertati, doamna consilier, pe strada Avram Iancu nu avem construita nicio fantana; iertati-ma, nu vreau sa...”.

D-na cons. Cataniciu - „in piata... nu, nu, poate m-am exprimat eu gresit”.

Dl. primar - „dar nu discutam despre Piata Avram Iancu; eu discut acum despre strada Avram Iancu”. D-na cons. Cataniciu - „a... strada Avram Iancu, ma scuzati; dar era, scria si despre fantana, la un moment dat acolo, poate nu am vazut eu bine; nu, nu nu, imi cer scuze, am incurcat proiectul, nu am fost atenta, imi cer scuze”.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind incetarea, prin retragere, a concesiunii asupra terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Closca nr. 13.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind incetarea, prin retragere, a concesiunii asupra terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 87.

Comisia II - aviz favorabil.

D-na cons. Anastase - intreaba daca, in cazul acestui teren, s-a clarificat problema numarului postal. D-na Dacia Crisan - director Directia Patrimoniul municipiului si evidenta proprietatii - nu vorbeste la microfon.

Dl. cons. Lapusan - intreaba daca cei de la Casarom nu pot fi obligati sa restituie terenul in aceeasi stare in care l-au primit, avand in vedere faptul ca acestia nu si-au indeplinit obligatiile pe care si le-au asumat, iar terenul se afla intr-o stare foarte proasta.

Se supune al vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind contestarea nulitatii contractului de concesiune incheiat in vederea realizarii unui parking subteran situat in municipiul Cluj-Napoca, Piata Avram Iancu.

D-na cons. Cataniciu - „da, n-o sa mai reiau; deci, daca cineva de la tehnic poate sa faca o paralela, pe Ordonanta 114, intre anularea acestui contract si situatia de la Minerva si daca ne poate spune cineva care a fost motivul pentru care am investit doua milioane de euro, fara sa stim ca, la aceasta data, aceasta societate - Transelectronic - va solicita anularea contractului”.

Dl. primar - „initial, firma Transelectronic a dorit ca intrarea in parking s-o faca prin Parcul Stefan cel Mare; aparand ordonanta care face clar specificatie legat de zonele verzi, prevazute in documentatiile de urbanism ca zona verde si nu numai amenajari, ci si in documentatiile de urbanism, atunci s-a considerat necesar de catre ei, ca si propunere, sa intre pe zona din fata Teatrului National, ca si intrare in parking-ul subteran; zona din fata Teatrului National nu a fost acceptata, datorita faptului ca ar fi prejudiciat traficul din zona, al intregului oras, iar zona aferenta fantanii este zona care nu este in proprietatea consiliului local; singurul lucru, cred ca asta a vrut sa spuna in referat mai mult, singurul lucru care am putut sa facem, desi nu este in proprietatea noastra, pana la marginea fantanii, este reabilitarea acelei fantani si a intregii piete”.

D-na cons. Cataniciu - „nu m-ati lamurit cu privire...”.

Dl. primar - „...proprietatea Mitropoliei”.

D-na cons. Cataniciu - „da, nu m-ati lamurit cu privire la existenta unei similitudini intre acest caz si parking-ul de la Minerva, strict pe Ordonanta 114”.

Dl. primar - „pe Ordonanta 114 zona aceasta, parcul din spatele Teatrului National, este cuprinsa ca si zona verde in documentatiile de urbanism, repectiv V1, iar dincolo este cuprins ca zona CC - centru de cartier”.

D-na cons. Cataniciu - „as dori, daca-mi permiteti, sa va spun ca Ordonanta 114 vorbeste, chiar am si discutat in Comisia juridica, vorbeste despre schimbarea destinatiei terenurilor amenajate ca spatii verzi sau prevazute ca atare in documentatiile de urbanism”.

Dl. primar - „nu, nu scrie; sau scrie <si/sau>, ma iertati, este...”.

D-na cons. Cataniciu - „si/sau; exact cum juristii din Comisia juridica, dar ma rog...”.

D-na cons. Anastase - intreaba daca, in referat, este vorba despre anul 2006.

Dl. primar - solicita explicații doamnei Dacia Crisan - director Direcția Patrimoniul municipiului si evidenta proprietatii.

D-na Dacia Crisan - director Directia Patrimoniul municipiului si evidenta proprietatii - precizeaza ca procesul-verbal este din data de 15 septembrie 2006.

Dl. primar - arata ca in referat este scris anul 2009; insa, fiind vorba despre anul 2006, toata lumea o sa corecteze.

Dl. cons. Lapusan - intreaba daca in cazul parking-ului din P-ta Mihai Viteazu vor mai fi astfel de probleme.

Dl. primar - raspunde ca in P-ta Mihai Viteazu este vorba despre un parking subteran, cu piloti forati, zona verde nefiind afectata, ca si transformare, spre deosebire de situatia din Parcul Stefan cel Mare, unde s-au gasit 80 de arbori cu radacini care coboara pana la adancimea de zece metri.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind scoaterea la licitatie publica cu strigare a spatiului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 17, ap. 2.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind prelungirea unor contracte de inchiriere.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil, „dar avem o eroare materiala, un amendament: strada Deltei, in loc de 414,32 de m.p. — corectura la 90,84 de m.p.”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind atribuirea, prin inchiriere, a spatiului cu alta destinatie situat in municipiul Cluj-Napoca, Bdul. 21 Decembrie 1989 nr. 3, Partidului Romania Mare.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind diminuarea suprafetei din Contractul de inchiriere nr. 2382/2002 cu 10 mp., prelungirea acestuia si atribuirea suprafetei de 10 mp. Fundatiei Institutul de Management in Asigurari.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind diminuarea suprafetei din Contractul de inchiriere nr. 1778/1999 cu suprafata de 50,15 mp., reprezentand 31,27 mp. (primarie de cartier) si 18,43 mp. (birou).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Somogyi - intreaba daca biroul mentionat in proiectul de hotarare nu apartine tot primariei de cartier; constata ca nu este specificata destinatia biroului.

Presedintele de sedinta - arata ca spatiului ramas i s-a dat destinatia de birou.

Dl. cons. Somogyi - intreaba cine va folosi acel birou.

Presedintele de sedinta - raspunde ca, pe ordinea de zi, la un punct urmator, exista un proiect prin care se inchiriaza ca si birou; este vorba despre punctul cu numarul 27 de pe ordinea de zi.

D-na cons. Cataniciu - „as vrea sa va intreb, daca tot mai ramane spatiu acolo si daca ne impartim pe primarii, daca noi, consilierii locali, nu putem beneficia de un astfel de birou”.

Dl. primar - „sigur, consilierii locali vor... de aceea am cerut numele si, daca doriti, sa va actualizati fotografiile de la Biroul consilieri locali, pentru ca vrem sa punem numele dumneavoastra, fotografia, datele cu programul de audienta, pe care vi-l stabiliti la fiecare primarie de cartier; sunteti consilieri locali si faceti audientele la primariile de cartier”.

D-na cons. Cataniciu - „am inteles, dar nu mi-ati răspuns daca putem beneficia si noi de un astfel de birou”.

Dl. primar - „am raspuns, la primariile de cartier”.

D-na cons. Cataniciu - „adica putem primi un birou, nu? acolo”.

Dl. primar - „nu, pentru ca suntem 27 de consilieri locali si nu o sa avem loc de atatea birouri”.

D-na cons. Cataniciu - „pai, tocmai ne-ati spus ca liderii de grup sa stabileasca persoanele pe cartiere, care vor raspunde”.

Dl. primar - „pai, daca in Zorilor sunt patru de la P.D.-L., sunt cate unul de la P.S.D., P.N.L. si U.D.M.R., asta inseamna sapte birouri si, in total, pentru primarii am doar trei birouri, unde sa punem sapte birouri?”.

D-na cons. Cataniciu - „nu, nu, nu, inseamna un birou in care vom face un program; pai, asta am spus; pai, asta va intreb, daca ne puneti la dispozitie un birou”.

Dl. primar - „corect, bineinteles, da; nu un spatiu, ci va referiti ca si obiect - biroul? am inteles, da”. D-na cons. Cataniciu - „nu, un spatiu, domnule primar, ca si cel despre care tocmai discutam; deci, un spatiu, un birou in care consilierii locali sa poata sa-si tina audientele”.

Presedintele de sedinta - „avem o ordine de zi si, la diverse, putem discuta si acest aspect”.

D-na cons. Cataniciu - „biroul, poate, ni-l puneti in strada” (... se intrerupe banda)...

D-na cons. Anastase - intreaba daca este vorba despre un birou de parlamentar, de la puctul cu numarul 27 de pe ordinea de zi.

Dl. primar - raspunde ca la puctul cu numarul 27 de pe ordinea de zi este vorba despre birourile de parlamentar; de asemenea, acordarea de audiente este o obligatie legala pe care o au consilierii locali din municipiul Cluj-Napoca.

D-na cons. Cataniciu - „pe care si le-au gasit singuri, cum ati declarat in ziar”.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 406/2007 (vanzarea unor terenuri).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Lapusan - solicita o informare cu privire la numarul unor astfel de situatii.

D-na Dacia Crisan - director Directia Patrimoniul municipiului si evidenta proprietatii - nu vorbeste la microfon; raspunde ca, pentru data de 11 august, o sa prezinte o situatie.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind vanzarea unui teren situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Voltaire nr. 16.

Comisia I - „aviz favorabil: patru voturi pentru, unul contra - domnul Somogyi”.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice cadastrale intocmita pentru delimitarea corpului de proprietate inscris in C.F. nr. 24517 Cluj, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Dragos Voda nr. 36-38, in scopul parcelarii.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 181/2009 (transmiterea unor imobile, constructii si teren, din administrarea Colegiului Tehnic Napoca, in administrarea Liceului cu program Sportiv).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - „aviz favorabil, cu urmatorul amendament: avem o reformulare la art.1 si anume -administrarea revine Colegiului Tehnic Napoca dupa finalizarea salii de sport, prin grija Companiei Nationale de Investitii”.

Se supune la vot amenadmentul Comisiei II si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proectul si se obtine unanimitate.

Se supune la vot acordarea cuvantului doamnei Camelia Farcas - director Colegiul Tehnic Napoca si se obtine unanimitate.

D-na Camelia Farcas - director Colegiul Tehnic Napoca - arata ca acest proiect de hotarare si referatul care a stat la baza acestuia au fost inaintate in urma unei intalniri care a avut loc in data de 29 iunie si la care au mai participat domnul primar Sorun Apostu, doamna Dacia Crisan - director Directia Patrimoniul municipiului si evidenta proprietatii, domnul Ionescu si domnul Macelaru, directorul Liceului cu Program Sportiv; isi manifesta dorinta ca sala de sport sa ramana in administrarea Colegiului Tehnic Napoca.

D-na cons. Anastase - isi manifesta nemulțumirea fata de faptul ca prezenta la sedinta a doamnei director Camelia Farcas a fost ignorata, trecandu-se la vot inainte ca domnia sa sa-si exprime parerea.

Dl. primar - informeaza ca va propune spre dezbatere consilierilor referatul amintit de catre doamna Camelia Farcas - director Colegiul Tehnic Napoca.

Presedintele de sedinta - isi cere scuze pentru faptul ca nu a observat prezenta in sala a doamnei Camelia Farcas - director Colegiul Tehnic Napoca; reaminteste ca a solicitat ca orice persoana interesata de oricare dintre proiecte sa se inscrie pentru a lua cuvantul in cadrul sedintei la Serviciul Relatii cu consiliul sau sa ia legatura cu presedintele de sedinta; de asemenea, doreste ca discutiile si dezbaterile in jurul proiectelor sa fie punctuale.

D-na cons. Anastase - solicita ca, in numele consiliului local, sa i se ceara scuze doamnei Camelia Farcas - director Colegiul Tehnic Napoca.

Presedintele de sedinta - in numele consilierilor, cere scuze doamnei Camelia Farcas - director Colegiul Tehnic Napoca.

Se supune la vot acordarea cuvantului doamnei Aurora Dragos - director Liceul cu Program Sportiv si se obtine unanimitate.

D-na Aurora Dragos - director Liceul cu Program Sportiv - sustine darea in administrare a salii de sport Liceului cu Program Sportiv, pana cand va fi construita noua sala de sport, intrucat in cadrul acestuia se desfasoara cele mai multe ore de sport.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - arata ca, prin amendamentul Comisiei II, s-a cerut ca sala de sport sa revina in administrarea Colegiului Tehnic Napoca in momentul in care va fi fianalizata noua sala de sport, care va fi atribuita Liceului cu Program Sportiv; de asemenea, s-a mai cerut, de catre Comisia II, mentinerea art. 2, care interzice inchirierea acestei sali catre terti; a fost pastrata prevederea conform careia Liceul cu Program Sportiv are obligatia de a asigura accesul la sala de sport pentru elevii Colegiului Tehnic Napoca.

D-na cons. Cataniciu - „as vrea sa-i raspund doamnei director de la Colegiul Tehnic Napoca, in calitate de membru in Comisia juridica, sau, ma rog, doresc sa-i explic care au fost motivele pentru care noi am luat aceasta hotarare; in sapte aprilie 2009, practic, in sedinta de consiliu local am stabilit trecerea acestei sali de sport catre Liceul Sportiv si, ca o chestiune de nuanta, prin acest referat nu se dorea sa ramana, practic, la Colegiul Tehnic pentru ca nu mai este in administrarea Colegiului Tehnic; eventual, se dorea intoarcerea salii la Colegiul Tehnic; fata de argumentele din sapte aprilie 2009 nu ni s-au adus absolut... nu ni s-a adus niciun argument in plus pentru a putea hotari intoarcerea, dupa doua luni de zile, a acestei sali la Colegiul Tehnic, pentru ca noi, atunci, am hotarat ca este singurul liceu sportiv, avea nevoie de o astfel de sala, are 300 - asa cum spunea si doamna director - are 300 de ore, comparativ cu 18 ore si, cu atat mai mult, cu cat terenul din jurul liceului este in administrarea Liceului Sportiv; deci, este firesc si nu inteleg, eu, cel putin, nu neaparat ca si consilier local, dar eu imi doresc sa cred ca nu este o problema de orgolii intre doi directori ai celor doua scoli, din care sa piarda elevii; hotararea noastra a fost bine intemeiata, din acest motiv a fost si luata cu patru voturi pentru; multumesc”.

Dl. cons. Vuscan - apreciaza modul in care doamna Camelia Farcas - director Colegiul Tehnic Napoca apara interesele scolii pe care o reprezinta.

D-na cons. Anastase - intreaba daca noua sala de sport va fi multifunctionala sau se va opta pentru modelul restrans, pe standardul Companiei Nationale de Investitii.

Dl. primar - arata ca, in ceea ce priveste Compania Nationala de Investitii, aceasta are doua proiecte tip, dansii urmand sa aleaga proiectul, in functie de finantare, municipalitatea punandu-le la dispozitie terenul.

Proiect de hotarare privind concesionarea, prin incredintare directa, in vederea extinderii locuintei, a terenului in suprafata de 25 mp., situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Eremia Grigorescu nr. 104. Comisia I - „aviz favorabil; se propune o taxa de concesiune de 1.200 de lei pe m.p.”.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II si se obtine unanimitate.

Dl. cons. Somogyi - intreaba de ce este folosita sintagma „Sfatul Popular Cluj” in locul celei de „Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca”.

Dl. cons. Lapusan - precizeaza ca respectiva sintagma este trecuta in Cartea Funciara.

Dl. cons. Somogyi - solicita ca, de acum inainte, sa fie folosita sintagma „Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca”.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind scoaterea de pe lista spatiilor comerciale si de prestari servicii care fac obiectul Legii nr. 550/2002, aprobata prin Hotararea nr. 694/2004, a spatiului situat in municipiuli Cluj-Napoca, str. Eremia Grigorescu nr. 134.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Peter - nu dorește sa figureze ca inițiator al acestui proiect.

D-na cons. Anastase - doreste sa faca un amendament: „prelungirea contractului de inchiriere cu un an de zile, asa cum a fost hotarat in comisia din doi aprilie 2008”.

D-na cons. Cataniciu - „as vrea sa va amintesc doar ca avem o sentinta definitiva si irevocabila pentru sptiul de pe Emil Zola nr. 1, prin care, cei care sunt in chirie in acel spatiu au castigat procesul si ne-au obligat la vanzarea acelui spatiu chiar daca nu aveau contract de inchiriere la data intrarii in vigoare a Legii 550, la fel ca si in aceasta situatie si as vrea sa va spun ca, in situatia in care noi vom scoate de pe lista spatiilor cu alta destinatie acest imobil, in situatia in care chiriasul ne va inainta, ma rog, in judecata, stiu ca exista sentinta definitiva si irevocabila, dar exista sentinte definitive sau, ma rog, irevocabile, daca putem sa-i spunem, la C.E.D.O., prin care se prevede ca nu se poate face discriminare cu privire la aceste doua tipuri de persoane juridice care au avut contract sau care n-au avut contract in momentul intrarii in vigoare a legii; vreau sa va spun ca am stat de vorba cu administratorul firmei respective si, in mod cert, ne va actiona in instanta, la forurile internationale si in mod cert, existand astfel de precedente, ne va castiga; deci, eu doar am dorit sa va atrag atentia si sa va spun ca, sau, ma rog, sa ma intreb, ca banuiesc ca este pur retorica, ca n-o sa-mi raspunda nimeni, de unde asa un zel atat de mare daca in sedinta din 23 a picat acest proiect, astazi il repunem pe ordinea de zi, intr-o alta comisie i se prelungeste contractul cu un an de zile, dupa aceea se revine si i se prelungeste contractul cu cateva luni; totusi, din punctul meu de vedere sunt foarte mari semne de intrebare cu privire la, cel putin la un anumit interes, si nu stiu al cui este, de a ne grabi atat de mult, atat de tare sa scoatem acest spatiu de pe lista spatiilor comerciale si nu, nu inteleg de ce se intampla acest lucru; si repet, exista, asa cum exista o sentinta definitiva si irevocabila, avem si o sentinta definitiva si irevocabila pe spatiul, pe Emil Zola, numarul unu, prin care suntem obligati sa vindem chiriasului, chiar daca acesta era in aceeasi situatie cu chiriasul din spatiul de pe strada Eremia Grigorescu”.

Secretarul municipiului - „exista o hotarare judecatoreasca in aceasta speta, irevocabila, din 2005, prin care i se respinge actiunea acestei societati, avand ca obiect includerea spatiului pe lista de 550 si vanzarea prin negociere directa, in temeiul aceleiasi legi; ulterior, invocand aceleasi temeiuri de drept, plus temeiuri de drept international, plus exceptii de neconstitutionalitate ale art. 16 din Legea 550, a promovat o noua actiune, aceeasi societate, solicitand vanzarea prin metoda negocierii directe, in temeiul Legii 550; si in aceasta speta solutia a fost identica, in sensul respingerii actiunii acestei societati irevocabil, sens in care, la aceasta data, pentru acest spatiu, intre aceleasi parti, au existat doua hotarari judecatoresti de respingere a actiunii; deci, nu putem asimila cu situatia din Zola 1”.

D-na cons. Cataniciu - „pe legea romana nu putem asimila, doamna secretar”.

Secretarul municipiului - „pe hotarari irevocabile, doamna consilier”.

D-na cons. Cataniciu - „e adevarat, dar noi suntem parte la legislatia... deci, noi... Romania, este parte la legislatia... la toata legislatia comunitara si trebuie respectata; ori, eu mi-am spus punctul de vedere; in mod cert vom pierde la C.E.D.O. si sa stiti ca vom fi actionati”.

D-na cons. Anastase - constata ca Legea nr. 550/2002 permite si alte tipuri de vanzare, nu doar vanzarea prin negociere directa; considera ca exista si alte posibilitati legale de vanzare a spatiului, permise chiar de Legea nr. 550/2002

Secretarul municipiului - arata ca exista vanzarea prin licitatie, prevazuta de Legea nr. 550/2002.

Dl. cons. Lapusan - precizeaza ca, in spatiul respectiv, in momentul de fata functioneaza o societate, municipalitatea dorind ca, in spatiul respectiv, sa construiasca altceva; arata ca, in acest an, nu au fost prevazute sume de la bugetul local pentru ca in spatiul respectiv sa poata fi construit sau amenajat altceva; considera ca nu ar fi gresit ca plenul consiliului local sa aprobe asocierea cu firma respectiva pana la inceputul anului viitor, cand se va putea trece la pregatirea spatiului pentru o altfel de activitate.

Dl. primar - arata ca a propus aceasta solutie saptamana trecuta, consilierii opunandu-se.

Dl. cons. Lapusan - raspunde ca domnia sa nu s-a opus; considera ca acest lucru poate fi propus in cadrul acestei sedinte, rezolvandu-se, in acest fel, aceasta problema.

Presedintele de sedinta - constata ca, la acest proiect, exista doar amendamentul doamnei consilier Anastase.

Dl. cons. Lapusan - explica faptul ca amendamentul doamnei consilier Anastase vizeaza data de la care s-a incheiat asocierea; se doreste prelungirea asocierii pana la data de 18 martie 2010.

Președintele de sedinta - arata ca domnul consilier Lapusan a propus un alt amendament, pana cand terenul in discutie va putea fi folosit in alt scop.

Presedintele de sedinta - precizeaza ca doreste prelungirea asocierii pana la data de 18 martie 2010. D-na cons. Anastase - arata ca nu exista nici o diferenta intre ceea ce a spus domnia sa si ceea ce a spus domnul consilier Lapusan; domnia sa propusese prelungirea asocierii cu un an, de la data comisiei, respectiv 2 aprilie; fiind vorba despre prelungirea asocierii cu un an, se declara de acord cu ceea ce a spus domnul consilier Lapusan.

D-na cons. Cataniciu - „as vrea sa va propun altceva: de ce sa nu ramana hotararea doar cu amendamentul propus de colegii de la P.S.D., sa se prelugeasca contractul, urmand ca, ulterior, sa-l scoatem de pe lista spatiilor comerciale, eventual, daca va mai fi cazul”.

Se supune la vot amendamentul doamnei consilier Anastase si este respins.

Se supune la vot amendamentul formulat de doamna consilier Cataniciu si se obtin patru voturi pentru si 20 de voturi impotriva.

Domnul consilier Lapusan - precizeaza ca si domnia sa a avut un amendament.

Presedintele de sedinta - din cate a inteles, domnul consilier Lapusan si-a insusit amendamentul doamnei consilier Anastase.

Se supune la vot amendamentul domnului consilier Lapusan si se obtin noua voturi pentru si 15 voturi impotriva (amendamentul a fost respins).

Se supune la vot proiectul si se obtin 14 voturi pentru si zece voturi impotriva (proiectul a fost respins).

Proiect de hotarare privind prelungirea unor contracte de inchiriere.

Comisia mixta pentru spatii cu alta destinatie - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind includerea in Contractul de inchiriere nr. 1770/1999 a unui medic de familie.

(... se intrerupe banda)...

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind atribuirea, prin inchiriere, a unor spatii cu alta destinatie pentru cabinete parlamentare.

Comisia mixta pentru spatii cu alta destinatie - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind prelungirea termenului de executie pentru „Executarea lucrarilor de reabilitare a 288 de strazi in municipiul Cluj-Napoca”.

(...)

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia I - aviz favorabil.

Dl. cons. Lapusan - sustine ca, in urma cu cateva sedinte, a cerut o informare cu privire la modalitatea in care s-a facut tranzactia sau trecerea de la contractul in euro la contractul in lei cu firma care executa lucrarile; a fost in comisia de licitatie atunci cand s-a adjudecat lucrarea si stie ca s-a adjudecat lucrarea si stie ca s-a discutat „in lei”, nu „in euro”; a inteles ca firma a solicitat trecerea la plata in euro, benefica pentru consiliul local; trebuia sa primeasca o informare in acest sens, dar nu a primit-o; solicita executivului sa creeze conditiile necesare firmelor care executa lucrari la aceste strazi pentru a nu mai fi necesara prelungirea termenului de executie.

Dl. primar - arata ca mai sunt 40 de strazi la care urmeaza sa se execute lucrari; intarzierile si problemele sunt datorate Companiei de Apa Somes care a reziliat contractul cu firma Sade si are o intarziere a lucrarilor de doi ani.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate

Proiect de hotarare privind propuneri de atribuire de denumiri unor strazi din municipiul Cluj-Napoca.

Comisia IV - domnul consilier Molnos, in numele comisiei, arata ca, in general, este de acord cu aceasta propunere, dar solicita domnului primar sa explice de ce sunt necesare schimbari asa de dese ale denumirilor strazilor; sugereaza, la poziția 59, inlocuirea denumirii de Dsida Jeno cu Szobedi Laszlo, aceasta fiind o propunere personala.

Dl. cons. Sandu - solicita detalii despre aceasta personalitate.

Dl. cons. Molnos - arata ca, in trecut, se obisnuia sa se prezinte si date despre denumirile propuse; sustine ca este vorba despre un poet clujean, persecuat de catre regimul comunist si care, in final, s-a sinucis.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - arata ca, in ceea ce priveste Comisia II, aceasta a avizat favorabil proiectul si sustine varianta propusa de executiv, iar propunerile acestea au fost aprobate si de Comisia Judeteana.

D-na cons. Cataniciu - solicita invoirea.

Se supune la vot amendamentul domnului consilier Molnos si se obtin patru voturi pentru si 20 de voturi impotriva (amendamentul este respins).

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z., str. Bethlen Gabor; beneficiara: SC MBV Construct SRL.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. Cartier Dealul Lomb; beneficiari: Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca si SC LOMB SA.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., locuinta unifamiliala D+P+E, str. Grigore Moisil; beneficiar: Forgaci Daniel Toma.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., locuinte unifamiliale cuplate si izolate S(D)+P+E si P+E, str. Fagetului - Calea Turzii nr. 192; beneficiari: Dusa Bogdan si asociatii.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., doua case unifamiliale P+E, zona Campului est; beneficiar: Calineac Mugur Calin.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru amenajari aferente mansardarii blocului G 18, str. Gradinarilor nr. 14; beneficiara: Asociatia de proprietari.

Comisia III - aviz favorabil.

Dl. cons. Lapusan - arata ca este de acord cu mansardarea, dar solicita sa se gaseasca solutii pentru parcari.

Presedintele de sedinta - considera ca, odata cu construirea parking-urilor de cartier, se va rezolva problema parcarilor in majoritatea cartierelor.

Domna consilier local Cataniciu paraseste sala, in urma invoirii solicitate.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. -str. Al, Vaida Voievod - Est si P.U.D. Ansamblu de locuinte si dotari; beneficiara: SC BB IMOBILIARE SRL.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenjare a teritoriului si de urbanism.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenjare a teritoriului si de urbanism.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind prelungirea unui contract de inchiriere pentru locuinta situata in municipiul Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 4, ap. 6.

Comisia II - aviz favorabil, cu un amendament la art. 1: „durata contractului de inchiriere pentru locuinta situata in municipiul Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 4, ap. 6, pentru doamna Ionas Iolanda Melinda, pentru care a operat tacita relocatiune, in conditiile prevazute la art. 1437 din Codul Civil, este pana la solutionarea revendicarii imobilului, dar nu mai mult de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind prelungirea unui contract de inchiriere pentru „locuinta sociala” situata in municipiul Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 4, ap. 8.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind prelungirea unui contract de inchiriere pentru „locuinta sociala” situata in municipiul Cluj-Napoca, str. Burebista nr. 12-14, ap. 7.

Comisia II - aviz favorabil, cu urmatorul amendament (acelasi cu cel de la punctul cu nr. 39 de pe ordinea de zi): „durata contractului de inchiriere pentru locuinta situata in municipiul Cluj-Napoca, str. Burebista, nr. 12-14, ap. 7, pentru domnul Berki Emil, pentru care a operat tacita relocatiune, in conditiile prevazute la art. 1437 din Codul Civil, este pana la solutionarea revendicarii imobilului, dar nu mai mult de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind prelungirea unui contract de inchiriere pentru „locuinta de serviciu” situata in municipiul Cluj-Napoca, str. Mihail Kogalniceanu nr. 7, ap. 3.

Retras.

Proiect de hotarare privind prelungirea unui contract de inchiriere pentru „locuinta de serviciu” situata in municipiul Cluj-Napoca, str. Mihail Kogalniceanu nr. 7, ap. 7.

Retras.

Proiect de hotarare privind prelungirea unui contract de inchiriere pentru „locuinta de serviciu” situata in municipiul Cluj-Napoca, str. Mamaia nr. 1, ap. 6.

Retras.

Proiect de hotarare privind prelungirea unui contract de inchiriere pentru „locuinta de serviciu” situata in municipiul Cluj-Napoca, Piata Unirii nr. 10, ap. 4.

Retras.

Proiect de hotarare privind prelungirea unui contract de inchiriere pentru „locuinta de serviciu” situata in municipiul Cluj-Napoca, B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 32, ap. 16.

Retras.

Proiect de hotarare privind aprobarea transferului cabinetelor medicale scolare si a cabinetelor stomatologice scolare de pe raza municipiului Cluj-Napoca la Directia de Asistenta Sociala, organizata ca serviciu public in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, in baza H.G. nr. 162/2008.

Dl. primar - prezintă si susține proiectul.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Informari privind Memoriul inregistrat cu nr. 114.242/2/2009 si 114.248/2009 de catre domnul Kosoros Arpad si sesizarea cu nr. 38733/43/2009 a familiei Rosu Ovidiu si Cristina.

Presedintele de sedinta - solicita avizul Comisiei II.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - „am luat in discutie ambele probleme de doua ori si inaintea sedintei trecute si atazi, fiind incluse pe ordinea de zi; la prima discutie, in legatura cu situatia strazii Bacovia, Comisia III, dupa analizarea documentatiei existente la dosar, a proceselor, dar si a fotografiilor la fata locului pe care le-au facut colegii nostri zilele trecute, am hotarat sa propunem consiliului local acceptarea punctului de vedere al vecinilor reclamanti; in acest caz, si constatarea incetarii din punct de vedere al efectelor juridice a procedurii de aprobare a P.U.D. pentru strada Bacovia, f.n.”.

Presedintele de sedinta - arata ca acesta a fost punctul de vedere al Comisiei III si solicita parerea Directiei de Urbanism si dezvoltare urbana.

Dl. primar -- „mie imi pare rau ca..., dar este doamna consilier Anastase, era si doamna consilier Cataniciu, care sigur avea cateva lucruri de spus, dar chiar acum si-a gasit si dansa sa plece”.

D-na Corina Ciuban - director Directia Urbanism si dezvoltare urbana - „deci a avut loc o dezbatere publica, in aceasta sala, vizavi de aceasta documentatie de urbanism si in urma ascultarii punctelor de vedere, atat ale vecinilor, adica numai ale vecinilor pentru ca beneficiarul nu a fost prezent, s-a ajuns la concluzia ca documentatia nu mai are obiect spre avizare”.

Presedintele de sedinta - „din punctul de vedere al cui?”.

D-na Corina Ciuban - director Directia Urbanism si dezvoltare urbana - „din punctul de vedere al celor prezenti la dezbaterea publica”.

Presedintele de sedinta - „ne puteti spune cam cati cetateni din zona au fost?”.

D-na Corina Ciuban - director Directia Urbanism si dezvoltare urbana - „au fost doua persoane sau trei, deci, au fost persoanele implicate direct in aceasta...”.

D-na cons. Anastase - „da, era ceva urat, au fost prezenti, din cate imi amintesc si eu, au fost prezenti din ambele parti, in cazul asta, iar in cazul Rosu, cea de-a doua solicitare, cea de-a doua solicitare...”.

Dl. primar -- „partea reclamanta si-a si retras, acolo-i foarte clar; deci, la cazul Purcel arhitectul si-a retras intregul proiect, chiar arhitectul, la unul dintre cazuri iar, la celalalt caz au fost ambele parti in...”. D-na Corina Ciuban - director Directia Urbanism si dezvoltare urbana - „da, as este... la cel de pe Bacovia am spus ca nu mai are obiect pentru ca nu a fost prezent nici macar beneficiarul, doar cei reclamanti, vecinii, doua persoane, din cate stiu eu”.

Presedintele de sedinta - „deci, aici, in sfarsitul informarii, fata de cele aratate mai sus, va rugam sa dispuneti, intreaba Serviciul urbanism: a) mentinerea punctului de vedere exprimat prin avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului, nr. 78.480/110.619/10.07.2008 si b) acceptarea punctului de vedere al cetatenilor vecini si, in acest caz, as vrea sa o intreb pe doamna director daca conform C.O.T., P.O.T.si functiunilor zonei se incadreaza imobilul respectiv”.

D-na Corina Ciuban - director Directia Urbanism si dezvoltare urbana - „obiectivul acesta este intr-o zona conform P.U.G.-ului, centru de cartier figurata, deci, propunerea si avizul Comisiei de urbanism respecta reglementarile P.U.G.-ului; din acest motiv a fost facuta dezbaterea publica pentru ca au fost reclamatii ale vecinilor si, daca tinem cont de hotararea de consiliu care se refera la locuinte - case, mai corect spus - intre blocuri, sa lasam consiliul sa aleaga care este varianta cea mai buna”.

Dl. cons. Lapusan - „nu, dar inca o data as dori ca dl. viceprimar sa spuna care a fost discutia in comisie, ca sa nu tot discutam aici pe langa subiect”.

Dl. primar - „va pot spune eu, au fost doua cazuri, un caz in care locatarii, Rosu, respectiv... au venit si au prezentat toate argumentele pentru care sa nu se faca o locuinta in zona, dar totodata, cu acea dezbatere ni s-a adus la cunostinta de catre arhitect ca isi retrage intregul proiect; deci, e clar ca dezbaterea era una in castig de cauza si, practic, nula, din moment ce arhitectul isi retragea intregul proiect; asta este primul caz pe care chiar as dori sa-l votati separat si cel de-al doilea caz, de pe str. E. Grigorescu, in care au venit toti vecinii; practic, chiar daca nu sunt decat trei imobile, sunt vecinii respectivi, care s-au opus si a venit proiectantul cu un avocat si noi o aveam pe domna Cataniciu, care era, am inteles, era consilier local; unii o acuzau ca era avocatul unei anumite parti, au fost discutii sterile, de aceea comisia a hotarat sa mearga in fata consiliului local pentru a va expune aceste lucruri”.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - „domnule președinte, sustin propunerea domnului primar sa nu amestecam cele doua probleme; supunem la vot prima data problema cu Bacovia si Purcel, cu mentiunea ca principalul argument luat in discutie... da, imi cer scuze, Purcel Liviu este numele beneficiarului parcelei; principalul argument luat in discutie de Comisia de urbanism este diferenta de nivel foarte mare dintre parcela Domnului Liviu si parcela familiei Rosu, care sunt reclamantii; am avut si fotografii la Comisia de urbanism si, intradevar, diferenta de nivel este foarte mare, luand cota zero - nivelul strazii, unde este amplasata constructia domnului Purcel; am considerat ca, intr-adevar, ar afecta foarte mult parcela invecinata si nu numai; am avut fotografii in acest sens”.

D-na cons. Anastase - „cu precizarea, din nou, ca aici nici macar nu mai era obiect, nu mai lupta nimeni pentru a pastra avizul daca insusi arhitectul si-a retras...”.

Dl. primar -- „retragem avizul Comisiei tehnice de urbanism sau nu, pentru ca vreau sa va spun ca ambele proiecte au avizul Comisiei tehnice de urbanism, ambele proiecte; ideea este ca aceste doua proiecte sunt acum in fata dumneavoastra, le acceptati sau nu le acceptati”.

Presedintele de sedinta - „atunci, supunem la vot cele doua proiecte: punctul a) mentinerea punctului de vedere exprimat prin avizul comisiei”.

D-na cons. Anastase - „imi cer scuze, imi permiteti, domnule presedinte, aici avem doua puncte; vizavi de primul punct pe care l-ati mentionat exista optiune dubla, a si b; eu, la al doilea punct, nu vad asa ceva; imi pare rau, nu stiu daca faceti un amalgam intre ele, pana la urma nu mai iese nimic”. Presedintele de sedinta - „da, asta am vazut si eu la informarea a doua: va rugam sa dispuneti acceptarea punctului de vedere al cetatenilor vecini”.

Se supune la vot propunerea si se obtin 21 de voturi pentru si doua abtineri.

Presedintele de sedinta - „si acum, la E. Grigorescu, ati citit informatia, cine este pentru mentinerea punctului de vedere, cine este pentru punctul a), pentru avizul comisiei”.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - „in ceea ce priveste problema de pe E. Grigorescu, comisia a analizat din nou situatia existenta la fata locului, inclusiv cu planse si fotografii din zona si propunem respingerea documentatiei, pentru ca se incalca Hotararea consiliului local 748/2006 privind interzicerea construirii de locuinte colective pe amplasamente situate in zone constituite de locuinte familiale; exact - un bloc intre case.”

Se supune la vot „pastrarea avizului Comisiei de urbanism, in acest caz”.

Nu voteaza nimeni.

Se supune la vot acceptarea punctului de vedere al cetatenilor din zona si se obtine unanimitate.

Diverse.

Dl. primar - doreste o consultare privind convocarea unei sedinte de indata pentru joi, 9 iulie 2009, ora 15:00, avand ca proiect modalitatea de instrainare a pachetului majoritar de actiuni al clubului de fotbal „Universitatea” Cluj-Napoca; pentru ziua de miercuri, anunta o conferinta de presa.

Majoritatea consilierilor isi exprima acordul pentru organizarea sedintei din data de 9 iulie 2009.

Dl. primar - apreciaza activitatea fiecarui consilier in parte. (... se intrerupe banda)...

Dl. cons. Moisin - viceprimar - multumeste colegilor consilieri care au participat la licitatiile privind concesionarea serviciului de salubrizare menajera.

Dl. cons. Lapusan - da citire listei privind repartizarea consilierilor P.S.D. pe cartiere, astfel: in cartierele Grigorescu, Manastur si Gheorgheni este repartizat domnul consilier Lapusan; in cartierele Gheorgheni, Marasti, Dambul Rotund, Iris si Someseni este repartizata doamna consilier Anastase; in cartierele Centru, Zorilor si Gruia este repartizat domnul consilier Vuscan.

Dl. primar - solicita transmiterea acestor repartizari in scris.

Dl. cons. Csoma - solicita permisiunea de a transmite in scris repartizarea consilierilor U.D.M.R. pe cartiere in cadrul sedintei urmatoare.

Dl. cons. Peter - solicita amanarea prezentarii listei P.N.L. pana la urmatoarea sedinta.

Dl. cons. Somogyi - vrea sa stie ce se intampla cu Gradinita J. Curie, termenul de predare a lucrarilor fiind luna septembrie.

Mapa presedintelui de sedinta:

  • 1. Adresa Parohiei Greco-Catolice „Buna Vestire”, inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 133.757/3, in data de 29 iunie 2009, prin care cere acordul consiliului local, exprimat prin hotarare, pentru dezmembrarea parcelei cu nr. Topo 6.178 si inscrierea suprafetei de teren de 450 m.p., atribuita prin Hotararea nr. 234/2006, in Cartea Funciara. Adresa a fost luata la cunostinta si repartizata Directiei Patrimoniul municipiului si evidenta proprietatii.

  • 2. Adresa domnului Alexa Chira, preot paroh al Bisercii cu hramul Intampinarea Domnului, inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 136.139/3, in data de 2 iulie 2009, prin care solicita acordarea unui ajutor financiar in cuantum de 5.000 R.O.N., necesar efectuarii unor lucrari de pictura si achizitionarii de mobilier intern. Adresa a fost luata la cunostinta.

  • 3. Adresa redactiei ziarului Cetateanul Clujean, inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 138.506, in data de 6 iulie 2009, prin care solicita mentinerea Gradinii de vara Hoia pe lista spatiilor comerciale, impotrivindu-se infiintarii unui centru de zi pentru batrani in locul acesteia. Adresa a fost luata la cunostinta.

Nemafiind alte probleme de dezbatut la ordinea de zi, presedintele de sedinta declara lucrarile inchise.

Presedintele de sedinta, Ing Horea Ioan Florea

Secretarul municipiului Jr. Aurora Tarmure