Hotărârea nr. 96/2009

Hotărârea 96/2009 - Modificarea Hotărârii nr. 133/2005 (însuşirea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 133/2005 (însușirea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 133/2005 (însușirea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 35727/451/18.02.2009, al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 133/2005 (însușirea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca);

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit. “b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aprobă modificarea Hotărârii nr. 133/2005 (însușirea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca), după cum urmează:

  • - se modifică cuprinsul capitolului 23, alcătuit din bunurile aparținând domeniului public al municipiului aflate în administrarea Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca, ce va avea conținutul prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre,

  • - se modifică valoarea de inventar a bunului înscris la poz. 1936 (bunuri aparținând domeniului public al municipiului aflate în administrarea Regiei Autonome a Domeniului Public) - Grup sanitar public situat în P-ța Unirii, la valoarea actuală de inventar de 263.663,47 lei;

  • - se exclude capitolul 24, alcătuit din bunurile aparținând domeniului public al municipiului aflate în administrarea Distrigaz Nord S.A. (devenită ulterior E.ON Gaz Distribuție S.A.), capitolele 25-26 urmând a fi renumerotate.

Art.IL Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează subcomisiile de inventariere, Direcția economică, Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Serviciul juridic-contencios.


Nr. 96 din 26 februarie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 96/2009

R.A.TERMOFICARE

CLUJ-NAPOCA

LISTA DE INVENTARIERE TERENURI LA DATA DE 31.12.2008

Nr. crt.

Denumire

Adresa

Nr Inv.

Suprafaț

-m.p.-

Valoare pe m.p.

Valoare teren-lei-

1

CT 1 Mănăștur

Gr. Alexandrescu 8

21111

464.60

212.49

98,724.25

2

CT2

Peana 6

21112

564.95

212.49

120,047.92

3

CT3

Gr. Alexandrescu 18

21113

489.30

212.49

103,972.82

4

CT4

Răvașului 1

21114

313.20

212.49

66,552.81

5

CT5

Gr. Alexandrescu 30

21115

484.70

212.49

102,995.36

6

CT6

Bucium 13

21116

518.80

212.49

110,241.37

7

CT7

Bucegi 10

21117

458.80

212.49

97,491.79

8

CT8

Ciucaș 5

21118

486.00

212.49

103,271.60

9

CT9

Putna 5

21119

477.30

212.49

101,422.91

10

CT 10

Parâng 17

211110

436.30

212.49

92,710.70

11

CT 11

Clăbucet 6

211111

469.60

212.49

99,786.71

12

CT 12

Retezat 5

211112

501.90

212.49

106,650.24

13

CT 13

Mehedinți 43-45

211113

645.90

212.49

137,249.23

14

CT 14

Moldoveanu 6

211114

680.70

212.49

144,643.99

15

CT 15

Vidraru 8

211115

461.50

212.49

98,065.52

16

CT 16

Bucegi 17

211116

450.80

212.49

95,791.84

17

CT 17

Mehedinți 30-32

211117

472.20

212.49

100,339.19

18

CT 18

Cioplea 2

211118

558.90

212.49

118,762.34

19

CT 19

Mareșal I. Antonescu

211119

849.80

212.49

180,576.55

20

CT 20

Florești 81

211120

798.80

212.49

169,739.41

21

CT22

Mogoșoaia 4

211121

799.30

212.49

169,845.65

22

CT 23

Izlazului 18

211122

632.30

212.49

134,359.32

23

CT24

Ion Meșter 6

211123

782.30

212.49

166,233.27

24

PT 1 Calvaria

Almașului 4

211124

476.51

212.49

101,255.04

25

CT 26 Mănăștur

Brateș 2

211125

819.40

212.49

174,116.76

26

CT27 "

Arinilor

211126

1,371.90

212.49

291,519.15

27

CT 28 Gr.Mănăștur

Tamița 3

211127

456.80

212.49

97,066.80

28

CT 29 Plopilor

Plopilor 36

211128

496.80

212.49

105,566.52

29

CT 30 Al. Tineret.

Spl. Independ.

211129

77.50

212.49

16,468.21

30

PT 33 Taberei

Tășnad 5

211130

341.81

212.49

72,632.23

31

PT 34 Șesului

Șesului 4

211131

608.93

212.49

129,393.36

32

PT 2 Calvaria

Govora

211132

540.65

212.49

114,884.34

33

CT 35 Govora

Govora 2

211133

1,825.10

212.49

387,820.97

34

CT 36 Taberei

Taberei 4

211134

284.50

212.49

60,454.26

35

CT P-ta M.Viteazul

P-ta M. Viteazul 11

211135

379.50

217.06

82,375.29

36

CT Abator

P-ța Abator 1

211136

238.75

212.49

50,732.70

37

CT Drăgălina

Drăgălina 75

211137

192.35

217.06

41,752.01

38

CT 4 Craiova

Craiova 28-30

211138

133.08

217.06

28,886.70

39

CT 5 Caragiale

Ion Luca Caragiale 2-4

211139

172.00

217.06

37,334.78

40

CT 6 Cuza Vodă

Hala Agroalimentară M.Viteazu

211140

147.00

217.06

31,908.22

41

PT 7 Cuza Vodă

B-dul 21 Decembrie 25

211141

129.00

217.06

28,001.09

42

CT 1 Zorilor

Viilor 23

211142

244.72

212.49

52,001.29

43

CT2

Trascăului 2

211143

469.00

212.49

99,659.22

44

CT3 “

Tatra 4

211144

725.53

212.49

154,170.05

45

CT4

Luceafărului 6

211145

744.65

212.49

158,232.91

46

CT5 "

Rapsodiei 10

211146

802.10

212.49

170,440.64

47

CT6

Pădurii 4

211147

792.96

212.49

168,498.45

48

CT7 "

Sputnicului 6

211148

737.05

212.49

156,617.97

49

CT 1 Gheorgheni

Unirii 17

211149

387.00

212.49

82,234.79

50

CT2

Unirii 7

211150

397.42

212.49

84,448.97

51

CT3

Herculane 4

211151

389.15

212.49

82,691.65

52

CT4

Detunata 11

211152

367.40

212.49

78,069.93

53

CT5

Băișoara 13

211153

346.00

212.49

73,522.58

54

CT6

Bizușa 6

211154

404.70

212.49

85,995.92

55

CT7

Scărișoara 4

211155

477.00

212.49

101,359.16

56

CT8

Slănic 13

211156

238.00

212.49

50,573.33

57

CT9

Padiș 1

211157

426.43

212.49

90,613.39

58

CT 10

Rășinari 2

211158

428.38

212.49

91,027.75

59

CT 11

Albac 7

211159

322.00

212.49

68,422.75

60

CT12   "

Brâncoveanu 61

211160

301.80

212.49

64,130.39

61

CT 13

Brâncuși 184

211161

483.26

212.49

102,689.37

62

CT 14   "

Alvema 69

211162

472.90

212.49

100,487.94

63

CT 15 A. France

Muscel 18

211163

179.41

212.49

38,123.37

64

CT 1 Grigorescu

Al. Vlahuță 6

211164

275.10

212.49

58,456.82

65

CT3

Hațeg

211165

387.45

212.49

82,330.41

66

CT4

Vlahuță Lamă F

211166

507.73

212.49

107,889.07

67

CT5

Fântânele Lamă E

211167

435.16

212.49

92,468.45

68

CT6

Mirăslău

211168

481.95

212.49

102,411.00

69

CT7

Fântânele bl. 03

211169

534.65

212.49

113,609.38

70

CT8

Donath bloc A7

211170

164.92

212.49

35,044.35

71

CT9

Țibleșului 1

211171

859.50

212.49

182,637.73

72

CT 10

Al. Vlahuță 26

211172

701.55

212.49

149,074.46

73

CT 11

Fântânele 38-40

211173

967.54

212.49

205,595.48

74

PT 1 Mărăști

Anina 11

211174

232.09

212.49

49,317.50

75

PT2

Fabricii 2

211175

545.44

212.49

115,902.18

76

PT3

Trotușului 4

211176

364.28

212.49

77,406.95

77

PT7

21 Decembrie 131

211177

346.73

212.49

73,677.70

78

PT8

21 Decembrie 135

211178

340.80

212.49

72,417.61

79

PT9

Lacul Roșu 7

211179

383.66

212.49

81,525.06

80

PT 10

Fabricii 11

211180

334.00

212.49

70,972.66

81

PT 11

Năsăudului 4

211181

337.73

212.49

71,765.26

82

PT 12  "

Cehoslovaciei 5- T. Mihaly

211182

342.85

212.49

72,853.23

83

PT 16

București 64

211183

378.95

212.49

80,524.22

84

PT 17   "

Gorunului 5

211184

414.00

212.49

87,972.10

85

PT 18 Mărăști

Scorțarilor 34

211185

335.55

212.49

71,302.03

86

PT 26

Dorobanților 20

211186

342.31

212.49

72,738.48

87

PT27

Dorobanților 98

211187

243.81

212.49

51,807.92

88

PT 28   "

Dorobanților 119

211188

320.76

212.49

68,159.25

89

PT 1 AVN

Teleorman

211189

334.36

212.49

71,049.16

90

PT 2 AVN

Dâmboviței

211190

350.00

212.49

74,372.55

91

PT3 "

Răsăritului 103

211191

380.00

212.49

80,747.34

92

PT4 "

Cojocnei 21

211192

272.24

212.49

57,849.09

93

PT5 AVS

Slatina 6

211193

287.12

212.49

61,010.99

94

PT 13 AVS

Nirajului 9

211194

355.80

212.49

75,605.01

95

PT 14 AVS

Tulcea 11

211195

317.60

212.49

67,487.78

96

PT 15 AVS

Tulcea 27

211196

400.30

212.49

85,060.95

97

PT 16 Cernei

Cemei 1

211197

303.00

212.49

64,385.38

98

PT 1 Pata

Godeanu 6

211198

272.83

212.49

57,974.47

99

PT2 "

Titulescu 41

211199

212.53

212.49

45,161.14

100

PT3

Plugarilor-Dostoievski

2111100

342.40

212.49

72,757.60

101

PT4 "

Iugoslaviei

2111101

339.68

212.49

72,179.62

102

PT 5 Cipariu

Brancusi 3

2111102

385.80

212.49

81,979.80

103

PT Baba Novac

Baba Novac

2111103

184.84

217.06

40,121.87

104

C.T.Z.

Plevnei

2111104

15,587.00

212.49

3,312,128.39

105

At. metrologie

A. Vlaicu 60

2111105

220.00

212.49

46,748.46

107

Pompă de căldură

Berăriei

2111106

80.00

212.49

16,999.44

108

At.mecanic + magazie

Sobarilor

2111107

1,520.00

212.49

322,989.36

109

At. instalații

Pasteur

2111108

250.00

212.49

53,123.25

110

Sediu administrativ

21 Dec. 1989 nr.79

2111109

4,558.00

212.49

968,543.09

Total:

69,158.40

14,701,789®$

Inventar PATRIMONIU PUBUC 31.12.2008 - Puncte termice

Nr.inv.

Descriere imobilizare

Localizare

cod cl.

c

Data ach.

Valoare actualizata

Data mod

Moderniz.

20315

DRUMURI, ALEI

CT 27 MANASTUR

1.3.7.1

31/12/1992

2,118.43

0.00

20317

DRUMURI,ALEI

CT 27 MANASTUR

1.3.7.1

31/12/1993

710.79

0.00

20384

CONDUCTE GAZ

CT BABA NOVAC

1.9.3.

31/8/2005

90,162.63

0.00

20371

ALEE DIN BETON -225 MP

CT GOVORA

1.3.7.3

31/7/1999

6,974.39

0.00

20288

CONDUCTA PRES/REDUSA GAZ

CTZ

1.9.3.

31/12/1987

3,726.58

0.00

10081

CORP CLĂDIRE

PT 1 AVN

1.1.1.

p

31/12/1981

3,884.58

0.00

32677

ELECTROPOMPA ADAOS L 65

PT 1 AVN

2.17.1.1 1

p

31/12/1981

41.52

-•

0.00

32678

ELECTROPOMPA ADAOS L 65

PT 1 AVN

2.17.1.1.1

p

31/12/1981

41.52

0.00

32679

VAS TAMPON V 6 MC

PT 1 AVN

2.17.4.a

p

31/12/1981

396.06

0.00

32680

VAS TAMPON V 6 MC

PT 1 AVN

2.17.4.a

p

31/12/1981

396.06

0 00

32682

VAS EXPANSIUNE ÎNCHIS V 5 MC

PT 1 AVN

2.17.4.a

p

31/12/1981

293.15

0.00

34128

SCH DE CALD.CU PLACI 0.45GCAL

PT 1 AVN

2.17.1.2.

p

31/12/1995

273.19

0.00

34129

SCH. DE CALD.CU PIACI 0.92GCAL

PT 1 AVN

2.17.1.2.

p

31/12/1995

452.3

0.00

34645

S.C.PAPV Q0,7,H 17, DN 16

PT 1 AVN

2.17.1.2.

p

28/2/1999

1,759.30

0.00

34646

S.C.PAPV Q0.7.H 17, DN 16

PT 1 AVN

2.17.1.2.

p

28/2/1999

1,759.30

-

0.00

34647

S.C.PAPV Q0.7.H 17, DN 16

PT 1 AVN

2.17.1.2.

p

28/2/1999

1,759.30

0.00

34853

REZERVOR ACUM. V 5000 L

PT 1 AVN

2.17.4.A.

31/12/2004

7,659.72

0.00

34972

ELECTROPOMPA REC. UPSD 32-120F

PT 1 AVN

2.17.1.1.1.

31/12/2004

2,533.46

000

34973

ELECTROPOMPA REC. UPSD 50-120F

PT 1 AVN

2.17.1.1.1.

31/12/2004

3,361.54

0.00

34974

ELECTROPOMPA NBE100-200/200 INC

PT 1 AVN

2.17.1.1.1.

31/12/2004

12,414.01

0.00

34975

ELECTROPOMPA NBE100-200/200 INC

PT 1 AVN

2.17.1.1.1

31/12/2004

12,414.01

-

0.00

34976

REZERVOR ACUM. V 5000 L

PT 1 AVN

2.17.4 ,A.

31/12/2004

7,809.08

0.00

34977

INSTALAȚIE TEHNICA INT.

PT 1 AVN

2.16.5.

31/12/2004

24,019.94

0.00

34978

INSTALAȚIE ELECTRICA INT.

PT 1 AVN

2.16.5.

31/12/2004

8,676.50

0.00

43588

INSTALAȚIE DE AUTOMATIZARE PT

PT 1 AVN

3.8.

p

30/9/2001

48,899.26

-31.12.2005

4,424.36

46404

SISTEM TELEGESTIUNE

PT 1 AVN

2.1.22.7.1.

15/2/2008

6,462.40

0.00

10082

CORP CLĂDIRE

PT 1 MARASTI

1.1.1

p

31/12/1982

3.449.85

0.00

32304

ELECTROPOMPA ADAOS S 50X5

PT 1 MARASTI

2.17.1.1.1

p

31/12/1982

8083

0.00

32305

ELECTROPOMPA ADAOS S 50X5

PT 1 MARASTI

2.17.1.1.1

p

31/12/1982

80.83

0.00

32306

VAS TAMPON V 2 MC

PT 1 MARASTI

2.17.4.a

p

31/12/1982

337.37

0 00

32307

VAS TAMPON V 2 MC

PT 1 MARASTI

2.17.4.a

p

31/12/1982

192.83

0.00

32313

VAS EXPANSIUNE ÎNCHIS V 4 MC

PT 1 MARASTI

2.17.4.a

p

31/12/1982

337.12

0.00

32314

VAS EXPANSIUNE ÎNCHIS V 4 MC

PT 1 MARASTI

2.17.4. a

p

31/12/1982

337.12

0.00

32315

VAS EXPANSIUNE ÎNCHIS V 4 MC

PT 1 MARASTI

2.17.4.a

p

31/12/1982

192.65

0.00

32831

RECIPIENT ACUM.V 5 MC

PT 1 MARASTI

2.17.4.a

p

31/12/1982

337.12

0.00

32832

RECIPIENT ACUM.V 5 MC

PT 1 MARASTI

2.17.4.a

p

31/12/1982

337.12

0.00

34088

S.C.P. PT ÎNCĂLZIRE 1.4 GCAL/H

PT 1 MARASTI

2.17.1.2.

p

31/12/1995

829.38

0.00

34089

S.C.P. PT ÎNCĂLZIRE 1.4 GCAL/H

PT 1 MARASTI

2.17.1.2.

p

31/12/1995

827.61

0.00

34657

S.C.PAPV Q0.8 , DN 16, H 17

PT 1 MARASTI

2.17.1.2.

p

30/4/1999

864.65

0.00

34658

S.C.P APV Q0,8 , DN 16. H 17

PT 1 MARASTI

2.17.1.2.

p

30/4/1999

864.65

0.00

34806

STATIE DE TRATARE 5.7 MC/H

PT 1 MARASTI

2.24.4.

p

31/12/2002

9.378.67

■31.12.2005

848.57

34832

S.C.P. TLX 250-16-54, S 2750

PT 1 MARASTI

2.17.1.2.

31/12/2004

8,791.97

0.00

34833

ELECTROPOMPA DUBLA REC.UPSD 5(

PT 1 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

3,462.01

0.00

34834

ELECTROPOMPA SORB H306WA

PT 1 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

3,757.63

0.00

34835

ELECTROPOMPA NBE 65-125/137 INC

PT 1 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

11,724.06

0.00

34836

ELECTROPOMPA NBE 65-125/137 INC

PT 1 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

11,724.06

000

34837

INSTALAȚIE TEHNICA INT

PT 1 MARASTI

2.16.5.

31/12/2004

11,535.32

0.00

34838

INSTALAȚIE ELECTRICA INT

PT 1 MARASTI

2.16.5.

31/12/2004

8.999.00

0.00

43577

INSTALAȚIE DE AUTOMATIZARE PT

PT 1 MARASTI

3.8.

p

30/9/2001

49,215.46

-31.12.2005

4,452.97

46389

SISTEM TELEGESTIUNE

PT 1 MARASTI

2.1.22.7.1.

15/2/2008

6,462.40

0.00

10075

CORP CLĂDIRE

PT 1 PATA

1.1.1

p

31/12/1980

4,057.90

0.00

32393

FILTRU (150)

PT 1 PATA

2.6.1.1A

p

31/12/1980

181.46

0.00

32909

ELECTROPOMPA ADAOS S 50X7

PT 1 PATA

2.17.1.1.1

p

31/12/1980

73.22

0.00

32910

ELECTROPOMPA ADAOS S 50X7

PT 1 PATA

2.17.1.1.1

p

31/12/1980

73.22

0.00

32913

ELECTROPOMPA S 80

PT 1 PATA

2.17.1.1.1.

p

31/12/1980

191.53

0.00

32914

VAS EXPANSIUNE ÎNCHIS V 4 MC

PT 1 PATA

2.17.4.a

p

31/12/1980

305.37

0.00

32915

VAS EXPANSIUNE ÎNCHIS V 4 MC

PT 1 PATA

2.17.4.a

p

31/12/1980

305.37

0.00

32916

VAS EXPANSIUNE ÎNCHIS V 4 MC

PT 1 PATA

2.17.4 a

p

31/12/1980

305.37

0.00

32917

VAS ADAOS V 6 MC

PT 1 PATA

2.17.4 a

p

31/12/1980

305.37

0.00

32918

VAS ADAOS V 6 MC

PT 1 PATA

2.17.4.a

p

31/12/1980

305.37

—•

0.00

32920

RECIPIENT ACUMULARE 5 MC

PT 1 PATA

2.17.4 A.

p

31/12/1980

340.89

0.00

32921

RECIPIENT ACUMULARE 5 MC

PT 1 PATA

2.17.4A

p

31/12/1980

340.89

0.00

34807

STATIE DE TRATARE 9 MC/H

PT 1 PATA

2.24.4.

p

31/12/2002

12,220.75

31.12.2005

1.105.72

35044

S.C.P. TLX 250-16-77, S 2730

PT 1 PATA

2.17.1.2.

31/12/2004

10,131.60

0.00

35045

S.C.P. TLX 250-16-77, S 2731

PT 1 PATA

2.17.1.2.

31/12/2004

10,131.60

-

0 00

35046

S.C.P. TLX 250-16-77, S 2732

PT 1 PATA

2.17.1.2.

31/12/2004

10,131.60

0.00

35047

S.C.P TLX 250-16-77, S 2733

PT 1 PATA

2.17.1.2.

31/12/2004

10,131.60

0.00

35048

S.C.P. TLX 90-16-45, S 2772

PT 1 PATA

2.17.1.2.

31/12/2004

3,571.69

0.00

35049

S.C.P. TLX 90-16-45, S 2773

PT 1 PATA

2.17.1.2.

31/12/2004

3,571.69

0.00

35050

ELECTROPOMPA REC. UPSD 65-120F

PT 1 PATA

2.17.1.1.1.

31/12/2004

4,565.41

0 00

35051

ELECTROPOMPA NBE100-200/200 INC

PT 1 PATA

2.17 1.1.1.

31/12/2004

12,489.66

O'

0.00

35052

ELECTROPOMPA NBE100-200/200 INC

PT 1 PATA

2.17 1.1.1.

31/12/2004

12,489.66

0.00

35053

ELECTROPOMPA NBE 100-200/200 INC

PT 1 PATA

2.17.1.1.1.

31/12/2004

12,489.66

0.00

35054

ELECTROPOMPA SORB H306WA

PT 1 PATA

2.17.1.1.1.

31/12/2004

3,872.07

0.00

35055

INSTALAȚIE TEHNICA INT.

PT 1 PATA

2.16.5.

31/12/2004

30,793.32

0.00

35056

INSTALAȚIE ELECTRICA INT.

PT 1 PATA

2.16.5.

31/12/2004

9,889.37

0.00

45530

INSTALAȚIE DE AUTOMATIZARE PT

PT 1 PATA

3.8.

P

31/10/2002

40,197.63

0.00

46384

SISTEM TELEGESTIUNE

PT 1 PATA

2.1.22.7.1.

15/2/2008

6,462.40

0.00

10085

CORP CLĂDIRE

PT 10 MARASTI

1.1.1

P

31/12/1983

3,711.52

0.00

32478

ELECTROPOMPA ADAOS S 65X5

PT 10 MARĂSTI

2.17.1.1.1

P

31/12/1983

65.29

0.00

32479

ELECTROPOMPA ADAOS S 65X5

PT 10 MARASTI

2.17.1.1.1

P

31/12/1983

65.29

S"

0.00

32485

VAS EXPANSIUNE ÎNCHIS V 5 MC

PT 10 MARASTI

2.17.4.a

P

31/12/1983

322.07

0.00

32486

VAS EXPANSIUNE ÎNCHIS V 5 MC

PT 10 MARASTI

2 17.4.a

P

31/12/1983

322.07

0.00

32487

VAS EXPANSIUNE ÎNCHIS V 5 MC

PT 10 MARASTI

2.17.4.a

P

31/12/1983

322.07

0.00

32489

RECIPIENT ACUM. V 5 MC

PT 10 MARASTI

2.17.4.a

P

31/12/1983

460.61

0.00

32490

RECIPIENT ACUM. V 5 MC

PT 10 MARASTI

2.17.4.a

P

31/12/1983

460.61

0.00

32491

RECIPIENT ACUM. V 5 MC

PT 10 MARASTI

2.17.4.a

P

31/12/1983

460.61

0.00

32492

VAS TAMPON V 3 MC

PT 10 MARASTI

2.17.4.a

P

31/12/1983

233.55

0.00

32493

VAS TAMPON V 3 MC

PT 10 MARASTI

2.17.4.a

P

31/12/1983

233 55

0.00

34141

SCH. DE CALD.CU PLACI 0,8 GCAL

PT 10 MARASTI

2.17.1.2.

P

31/12/1995

330.21

-

0.00

34142

SCH. DE CALD.CU PLACI 0,5 GCAL

PT 10 MARASTI

2.17 1 2.

P

31/12/1995

271.48

0.00

34880

S.C.P. TLX 250-16-72, S 2734

PT 10 MARASTI

2.17.1.2.

31/12/2004

11,417.11

-

0.00

34881

S.C.P. TLX 250-16-72, S 2735

PT 10 MARASTI

2.17.1.2.

31/12/2004

11,417.11

0.00

34882

S.C.P. TLX 250-16-72, S 2736

PT 10 MARASTI

2.17.1.2.

31/12/2004

11,417.11

0.00

34883

ELECTROPOMPA REC. UPSD 40-120F

PT 10 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

3,043.26

-

0.00

34884

ELECTROPOMPA SORB H306WA

PT 10 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

3,944.77

0.00

34885

ELECTROPOMPA REC. UPSD 50-120F

PT 10 MARASTI

2.17.1.1 1

31/12/2004

3,527.22

0.00

34886

ELECTROPOMPA NBE 100-200/200 INC

PT 10 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

13,004.24

0.00

34887

ELECTROPOMPA NBE 100-200/200 INC

PT 10 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

13.004.24

0.00

34888

INSTALAȚIE TEHNICA INT.

PT 10 MARASTI

2.16.5.

31/12/2004

27,679.93

0.00

34889

INSTALAȚIE ELECTRICA INT.

PT 10 MARASTI

2.16.5.

31/12/2004

9,370.10

0.00

43583

INSTALAȚIE DE AUTOMATIZARE PT

PT 10 MARASTI

3.8.

P

30/9/2001

54,767.72

31.12.2005

4,955.33

46395

SISTEM TELEGESTIUNE

PT 10 MARASTI

2.1.22.7.1.

15/2/2008

6,462.40

0.00

10096

CORP CLĂDIRE

PT 11 MARASTI

1.1.1

P

31/12/1988

6,045.56

0.00

32507

ELECTROPOMPA ADAOS S 50X6

PT 11 MARASTI

2.17.1.1.1

P

31/12/1988

83.27

-X'

0.00

32508

ELECTROPOMPA ADAOS S 50X6

PT 11 MARASTI

2.17.1.1.1

P

31/12/1988

83.27

0.00

32512

VAS EXPANSIUNE ÎNCHIS V 5 MC

PT 11 MARASTI

2.17.4 a

P

31/12/1988

411.6

0.00

32513

VAS EXPANSIUNE ÎNCHIS V 5 MC

PT 11 MARASTI

2.17.4.a

P

31/12/1988

411.6

0.00

32514

VAS DE ADAOS V 4 MC

PT 11 MARASTI

2.17.4.a

P

31/12/1988

348.16

0.00

34524

S.C.P VX1 -121- 2/2, S 834/97

PT 11 MARASTI

2.17.1.2.

P

31/12/1997

454.5

0.00

34890

S.C.P TLX 250-16-67, S 2741

PT 11 MARASTI

2.17.1.2.

31/12/2004

9,534.87

0.00

34891

S.C.P. TLX 250-16-67, S 2742

PT 11 MARASTI

2.17.1.2.

31/12/2004

9,534.87

0 00

34892

S.C.P. TLX 250-16-67, S 2743

PT 11 MARASTI

2.17.1.2.

31/12/2004

9,534.87

0.00

34893

ELECTROPOMPA REC UPSD 65-120F

PT 11 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

4,106.33

0.00

34894

ELECTROPOMPA CLME 150-242 INC

PT 11 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

19,573.79

0.00

34895

ELECTROPOMPA CLME 150-242 INC

PT 11 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

19,573.79

0.00

34896

REZERVOR ACUM V 5000 L

PT 11 MARASTI

2.17.4.A.

31/12/2004

7,928.15

0.00

34897

REZERVOR ACUM. V 5000 L

PT 11 MARASTI

2.17.4.A.

31/12/2004

7,928.15

0.00

34898

REZERVOR ACUM. V 5000 L

PT 11 MARASTI

2.17.4.A.

31/12/2004

7,928.15

0.00

34899

INSTALAȚIE TEHNICA INT.

PT 11 MARASTI

2.16.5.

31/12/2004

39,520.08

0.00

34900

INSTALAȚIE ELECTRICA INT.

PT 11 MARASTI

2.16.5.

31/12/2004

9,528.88

0.00

43584

INSTALAȚIE DE AUTOMATIZARE PT

PT 11 MARASTI

3.8.

P

30/9/2001

49,255.53

■31.12.2005

4,456.59

46396

SISTEM TELEGESTIUNE

PT 11 MARASTI

2.1.22.7.1.

15/2/2008

6,462.40

0.00

10095

CORP CLĂDIRE

PT 12 MARASTI

1.1.1

P

31/12/1987

4.515.30

0.00

32533

ELECTROPOMPA ADAOS S 50X6

PT 12 MARASTI

2.17.1.1.1

P

31/12/1987

82.35

-

0.00

32534

ELECTROPOMPA ADAOS S 50X6

PT 12 MARASTI

2.17.1.1 1

P

31/12/1987

82.35

0.00

32537

VAS EXPANSIUNE ÎNCHIS V 4 MC

PT 12 MARASTI

2.17.4 a

P

31/12/1987

344.5

-

0.00

32538

VAS EXPANSIUNE ÎNCHIS V 4 MC

PT 12 MARASTI

2.174.a

P

31/12/1987

344.5

0.00

32539

VAS DE ADAOS V 4.5 MC

PT 12 MARASTI

2.17.4 a

P

31/12/1987

295.29

0.00

34650

S.C.P APVQ0,74

PT 12 MARASTI

2.17.1.2.

P

30/4/1999

1,212.79

0.00

34651

S.C.P APV Q0.74

PT 12 MARASTI

2.17.1 2.

P

30/4/1999

1,212.79

0.00

34652

S.C.P APV 00,74

PT 12 MARASTI

2.17.1.2.

P

30/4/1999

1,212.79

-

000

34901

S.C.P TLX 400-16-59, S 2737

PT 12 MARASTI

2.17.1.2.

31/12/2004

9,44241

0.00

34902

S.C.P. TLX 400-16-59, S 2738

PT 12 MARASTI

2.17.1.2.

31/12/2004

9,442.41

0.00

34903

S.C.P. TLX 400-16-59, S 2739

PT 12 MARASTI

2.17.1.2.

31/12/2004

9,442 41

0.00

34904

S.C.P. TLX 400-16-59, S 2740

PT 12 MARASTI

2.17.1.2.

31/12/2004

9,442.41

0.00

34905

ELECTROPOMPA REC. UPSD 65-120F

PT 12 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

4,049.73

0.00

34906

ELECTROPOMPA NBE65-125/137 INC

PT 12 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

11,955.91

0.00

34907

ELECTROPOMPA NBE65-125/137 INC

PT 12 MARASTI

2 17.1.1.1.

31/12/2004

11,955.91

0.00

34908

ELECTROPOMPA NBE65-125/137 INC

PT 12 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

11,955.91

0.00

34909

REZERVOR ACUM V 5000 L

PT 12 MARASTI

2.17.4A.

31/12/2004

7,756.04

0.00

34910

REZERVOR ACUM V 5000 L

PT 12 MARASTI

2.17.4.A.

31/12/2004

7,756.04

0.00

34911

REZERVOR ACUM V 5000 L

PT 12 MARASTI

2.17.4.A.

31/12/2004

7,756.04

0.00

34912

INSTALAȚIE TEHNICA INT

PT 12 MARASTI

2.16.5.

31/12/2004

39.251 71

Z"

0.00

34913

INSTALAȚIE ELECTRICA INT.

PT 12 MARASTI

2.16.5.

31/12/2004

9,634.32

0.00

45531

INSTALAȚIE DE AUTOMATIZARE PT

PT 12 MARASTI

3 8

P

31/10/2002

36,415.65

0.00

46397

SISTEM TELEGESTIUNE

PT 12 MARASTI

2.1.22.7.1.

15/2/2008

6,462.40

0.00

10090

CORP CLĂDIRE

PT 13 AVS

1 1.1.

P

31/12/1985

20,253.00

-31 10.2007

15,858.06

32814

ELECTROPOMPA ADAOS S 65X4

PT13AVS

2.17.1.1.1

P

31/12/1985

58.82

0.00

32815

ELECTROPOMPA ADAOS S 65X4

PT 13 AVS

2.17.1.1.1

P

31/12/1985

58.82

0.00

32821

RECIPIENT ACM V 5 MC

PT 13 AVS

2.17.4.a

P

31/12/1985

415.81

0.00

32822

RECIPIENT ACM V 5 MC

PT 13 AVS

2.17.4.a

P

31/12/1985

415.81

0.00

32825

VAS EXPANSIUNE ÎNCHIS V 5 MC

PT 13 AVS

2.174. a

P

31/12/1985

290.76

z'

0.00

32826

VAS EXPANSIUNE ÎNCHIS V 5 MC

PT 13 AVS

2.17.4 a

P

31/12/1985

290.76

z*

0.00

32827

VAS TAMPON V 4 MC

PT 13 AVS

2.17.4.a

P

31/12/1985

245.93

0.00

32828

VAS TAMPON V 4 MC

PT 13 AVS

2 17.4.a

P

31/12/1985

245.93

>-

0.00

34010

SCH DE CALD.CU PLACI 0.6GCAL/H

PT 13 AVS

2.17.1.2.

P

30/9/1995

330 81

iz*

0.00

34798

S.C.P. SIGMA X 29 SCL 54 PLACI

PT 13 AVS

2.17.1.2.

P

31/8/2002

4,855.74

0.00

34799

S C P. SIGMA X 29 SCL 54 PLACI

PT 13 AVS

2.17.1.2.

P

31/8/2002

4,855.74

r*

0.00

34800

S.C.P. SIGMA X 29 SCL 54 PLACI

PT 13 AVS

2.17.1.2.

P

31/8/2002

4,855.74

0.00

34801

S.C.P. SIGMA X 29 SCL 54 PLACI

PT 13AVS

2.17.1.2.

P

31/8/2002

4,855.74

r*

0.00

34930

S.C.P. TLX 250-16-45, S 2755

PT 13 AVS

2.17.1.2.

31/12/2004

7,867.02

0.00

35015

ELECTROPOMPA REC. UPSD 40-120F

PT 13 AVS

2.17.1.1.1.

31/12/2004

3,063.55

0.00

35016

ELECTROPOMPA REC. UPSD 32-120F

PT 13 AVS

2.17.1.1.1.

31/12/2004

2,719.43

0.00

35017

ELECTROPOMPA NBE 65-125/137 INC

PT 13 AVS

2.17.1.1.1.

31/12/2004

12,010.82

XZ

0.00

35018

ELECTROPOMPA NBE 65-125/137 INC

PT 13 AVS

2.17.1.1.1

31/12/2004

12,010.82

0.00

35019

ELECTROPOMPA NBE 65-125/137 INC

PT13AVS

2.17.1.1.1.

31/12/2004

12,010.82

0.00

35020

REZERVOR ACUM. V 5000 L

PT 13 AVS

2.174.A.

31/12/2004

8,004 95

0.00

35021

REZERVOR ACUM. V 5000 L

PT 13 AVS

2.174.A.

31/12/2004

8,004 95

0.00

35022

INSTALAȚIE TEHNICA INT

PT 13 AVS

2 16.5.

31/12/2004

31,242.56

-

0.00

35023

INSTALAȚIE ELECTRICA INT

PT 13 AVS

2.16.5.

31/12/2004

9,463.59

0.00

35246

RECIPIENT ACUM. 5000 L

PT 13 AVS

2.1.17.4.

31/12/2005

3,440.00

0.00

43593

INSTALAȚIE DE AUTOMATIZARE PT

PT 13 AVS

3.8.

P

30/9/2001

53,960.25

•31.12.2005

4,882.27

46410

SISTEM TELEGESTIUNE

PT 13 AVS

2.1.22.7.1.

15/2/2008

6,462.40

0.00

10088

CORP CLĂDIRE

PT 14 AVS

1.1.1

P

31/12/1984

3,25081

0.00

32847

ELECTROPOMPA ADAOS S 65X4

PT 14 AVS

2.17.1.1.1

P

31/12/1984

73.83

-

0.00

32848

ELECTROPOMPA ADAOS S 65X4

PT14AVS

2.17.1.1.1

P

31/12/1984

73.83

0.00

32853

RECIPIENT ACUMULARE V 5 MC

PT 14 AVS

2.174.a

P

31/12/1984

521.73

y

0.00

32854

VAS EXPANSIUNE ÎNCHIS V 4 MC

PT 14 AVS

2.17.4.a

P

31/12/1984

308.61

*z^

0.00

32855

VAS EXPANSIUNE ÎNCHIS V 4 MC

PT 14 AVS

2.17.4 a

P

31/12/1984

308 61

•**

0.00

32856

VAS TAMPON V 4 MC

PT 14 AVS

2.17.4.a

P

31/12/1984

308.61

-

0.00

34372

S.C.P W 0.3-31.5 S 242

PT14AVS

2.17.1.2.

P

30/4/1997

1,500.49

z*

0.00

34372A

MODERNIZARE SCP

PT 14 AVS

2.1.17.1.2.

31/12/2006

6,055.63

Z"

0.00

34373

S.C.P W 0.3-31.5 S 243

PT 14 AVS

2.17.1.2.

P

30/4/1997

1,500 49

,Z-

0.00

34373A

MODERNIZARE SCP

PT 14 AVS

2.1.17.1 2.

31/12/2006

6,055.63

zz-

0.00

34374

S.C.P W 0.3-31.5 S 246

PT 14 AVS

2.17.1.2.

P

30/4/1997

1,500.49

r

0.00

34374A

MODERNIZARE SCP

PT 14 AVS

2.1.17.1.2.

31/12/2006

6,055 64

J

0.00

35024

S.C.P. TLX 90-16-47, S 2769

PT 14 AVS

2.17.1.2.

31/12/2004

6,081.53

7**"

0.00

35025

S.C.P. TLX 90-16-47, S 2770

PT 14 AVS

2.17.1.2.

31/12/2004

6,081.53

z**

0.00

35026

ELECTROPOMPA REC. UPSD 65-120F

PT 14 AVS

2.17.1.1.1.

31/12/2004

4,642 00

0.00

35027

ELECTROPOMPA NBE 65-125/127 INC

PT14AVS

2.17.1.1.1.

31/12/2004

11.107.35

0.00

35028

ELECTROPOMPA NBE 65-125/127 INC

PT 14 AVS

2.17.1.1.1.

31/12/2004

11,107.35

0.00

35029

ELECTROPOMPA NBE 65-125/127 INC

PT 14 AVS

2.17.1.1.1.

31/12/2004

11,107.35

0 00

35030

INSTALAȚIE TEHNICA INT

PT 14 AVS

2.16.5.

31/12/2004

19,916.81

0.00

35031

INSTALAȚIE ELECTRICA INT.

PT 14 AVS

2.16.5.

31/12/2004

9,659.33

0.00

35247

RECIPIENT ACUM. 5000 L

PT 14 AVS

2.1.17.4.

31/12/2005

3,440.00

0.00

43594

INSTALAȚIE DE AUTOMATIZARE PT

PT 14 AVS

3 8

P

30/9/2001

51,586.95

31 12.2005

4,667.54

46411

SISTEM TELEGESTIUNE

PT 14 AVS

2.1.22.7.1.

15/2/2008

6,462.40

0.00

10087

CORP CLĂDIRE

PT 15 AVS

1.1.1

P

31/12/1984

4,277.38

0.00

32876

ELECTROPOMPA ADAOS S 50X6

PT 15 AVS

2.17.1.1 1

P

31/12/1984

51.6

•*

0.00

32877

ELECTROPOMPA ADAOS S 50X6

PT 15 AVS

2.17.1.1.1

P

31/12/1984

51.6

0.00

32882

RECIPIENT ACUMULARE V 5 MC

PT 15 AVS

2.17.4 a

P

31/12/1984

364.71

0.00

32883

RECIPIENT ACUMULARE V 5 MC

PT 15 AVS

2.17.4 a

P

31/12/1984

364.71

-z*

0.00

32884

RECIPIENT ACUMULARE V 5 MC

PT 15 AVS

2.17.4 a

P

31/12/1984

364.71

*"*

0.00

32885

VAS EXPANSIUNE ÎNCHIS V 5 MC

PT 15 AVS

2.17.4.a

P

31/12/1984

254.97

0.00

32886

VAS EXPANSIUNE ÎNCHIS V 5 MC

PT 15 AVS

2.17.4.a

P

31/12/1984

254.97

0.00

32887

VAS EXPANSIUNE ÎNCHIS V 5 MC

PT 15 AVS

2.17.4.a

P

31/12/1984

254.97

0.00

32888

VAS TAMPON V 4 MC

PT 15 AVS

2.17.4 a

P

31/12/1984

215.75

0.00

32889

VAS TAMPON V 4 MC

PT 15 AVS

2.17.4.a

p

31/12/1984

215.75

0.00

34085

S.C.P. PTA.C M 1 06 GCAL/H

PT 15 AVS

2.17.1.2.

p

31/12/1995

630.57

0.00

34931

S.C.P. TLX 250-16-45, S 2756

PT15AVS

2.17.1.2.

31/12/2004

7,867.02

0.00

35032

S.C.P. TLX 250-16-79, S 2726

PT 15 AVS

2.17.1.2.

31/12/2004

11,093.50

ÎS

0.00

35033

S.C.P. TLX 250-16-79, S 2727

PT 15 AVS

2.17.1.2.

31/12/2004

11,093.50

s

0.00

35034

S.C.P. TLX 250-16-79. S 2728

PT 15 AVS

2.17.1.2.

31/12/2004

11,093.50

s

0.00

35035

S.C.P. TLX 250-16-79, S 2729

PT 15 AVS

2.17.1.2.

31/12/2004

11,093.50

0.00

35036

S.C.P TLX 90-16-40, S 2775

PT 15 AVS

2.17.1.2.

31/12/2004

3,881.97

0.00

47

ELECTROPOMPA REC. UPSD65-120F

PT 15 AVS

2.17.1.1.1

31/12/2004

4,576.35

0.00

038

ELECTROPOMPA REC. UPSD 32-120F

PT 15 AVS

2.17.1.1.1.

31/12/2004

3,020.30

0.00

1039

ELECTROPOMPA NBE 65-125/137 INC

PT 15 AVS

2.17.1.1 1.

31/12/2004

12,252.69

0 00

35040

ELECTROPOMPA NBE 65-125/137 INC

PT 15 AVS

2.17.1.1 1.

31/12/2004

12,252.69

0.00

35041

ELECTROPOMPA NBE 65-125/137 INC

PT 15 AVS

2.17.1.1.1.

31/12/2004

12,252.69

0.00

35042

INSTALAȚIE TEHNICA INT.

PT 15 AVS

2.16.5.

31/12/2004

58,391.52

0.00

35043

INSTALAȚIE ELECTRICA INT

PT 15 AVS

2.16.5.

31/12/2004

9,972.71

0.00

43595

INSTALAȚIE DE AUTOMATIZARE PT

PT 15 AVS

3.8.

P

30/9/2001

66,772.01

31.12.2005

6,041.47

46412

SISTEM TELEGESTIUNE

PT 15 AVS

2.1.22.7 1.

15/2/2008

6,462.40

0.00

10097

CORP CLĂDIRE

PT 16 MARASTI

1.1.1

P

31/12/1991

14,363.91

0.00

32561

ELECTROPOMPA ADAOS S 50X5

PT 16 MARASTI

2.17.1.1 1

P

31/12/1989

78.5

0.00

32562

ELECTROPOMPA ADAOS S 50X5

PT 16 MARASTI

2.17.1.1.1

P

31/12/1989

78.5

0.00

32566

VAS EXPANSIUNE ÎNCHIS V 4 MC

PT 16 MARASTI

2.17.4 a

P

31/12/1989

328.8

0.00

32567

VAS EXPANSIUNE ÎNCHIS V 4 MC

PT 16 MARASTI

2.17.4.a

P

31/12/1989

328.8

0.00

32568

VAS TAMPON ADAOS V 2,5 MC

PT 16 MARASTI

2.17.4.a

P

31/12/1989

187.81

0.00

34914

S.C.P. TLX 250-16-95. S 2723

PT 16 MARASTI

2.17.1.2.

31/12/2004

11,702.58

0.00

34915

S.C.P. TLX 250-16-95, S 2724

PT 16 MARASTI

2.17.1.2

31/12/2004

11,702.58

0 00

34916

S.C.P. TLX 250-16-95, S 2725

PT 16 MARASTI

2.17.1.2.

31/12/2004

11,702.58

0.00

34917

S.C.P. TLX 90-16-35, S 2776

PT 16 MARASTI

2.17.1.2.

31/12/2004

3,110.50

0.00

34918

ELECTROPOMPA REC. UPSD 40-120F

PT 16 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

3,039.57

0.00

34919

ELECTROPOMPA REC. UPSD40-120F

PT 16 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

3,039.57

0 00

34920

ELECTROPOMPA NBE100-200/180 INC

PT 16 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

12,279.06

0.00

34921

ELECTROPOMPA NBE 100-200/180 INC

PT 16 MARASTI

2.17.1.1.1

31/12/2004

12,279.06

-

0.00

34922

ELECTROPOMPA NBE100-200/180 INC

PT 16 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

12,279.06

0.00

34923

REZERVOR ACUM. V 5000 L

PT 16 MARASTI

2.174.A.

31/12/2004

7,825.24

0.00

34924

REZERVOR ACUM V 5000 L

PT 16 MARASTI

2.17.4.A.

31/12/2004

7,825 24

0.00

34925

REZERVOR ACUM V 5000 L

PT 16 MARASTI

2.17.4.A.

31/12/2004

7,825.24

0 00

34926

REZERVOR ACUM. V 5000 L

PT 16 MARASTI

2.17.4.A.

31/12/2004

7,825.24

0.00

34927

INSTALAȚIE TEHNICA INT.

PT 16 MARASTI

2.16.5.

31/12/2004

15,355 89

0.00

34928

INSTALAȚIE ELECTRICA INT.

PT 16 MARASTI

2.16.5.

31/12/2004

9,873.47

0.00

45532

INSTALAȚIE DE AUTOMATIZARE PT

PT 16 MARASTI

3.8.

P

31/10/2002

31,889.56

0.00

46398

SISTEM TELEGESTIUNE

PT 16 MARASTI

2.1.22.7.1.

15/2/2008

6,462.40

0.00

10097A

CORP CLĂDIRE

PT 17 MARASTI

1.1.1

P

31/12/1991

14,363.91

0.00

32586

ELECTROPOMPA ADAOS S 50X4

PT 17 MARASTI

2.17.1.1.1

P

31/12/1986

48.57

0.00

32587

ELECTROPOMPA ADAOS S 50X4

PT 17 MARASTI

2.17.1.1.1

P

31/12/1986

48.57

0.00

32589

VAS EXPANSIUNE ÎNCHIS V3.15 MC

PT 17 MARASTI

2.17.4.A.

P

31/12/1986

202.98

0.00

32590

VAS EXPANSIUNE ÎNCHIS V3.15 MC

PT 17 MARASTI

2.17.4.A.

P

31/12/1986

202 98

0.00

32591

VAS ADAOS 2 MC

PT 17 MARASTI

2.17.4.a

P

31/12/1986

157

0.00

34080

S.C.P. PT A.C.M. 0.9 GCAL/H

PT 17 MARASTI

2.17.1.2.

P

31/12/1995

478.58

0.00

34081

S.C.P. PT A C M. 0.9 GCAL/H

PT 17 MARASTI

2.17.1.2.

P

31/12/1995

478.58

0.00

34932

ELECTROPOMPA REC. UPSD 50-120F

PT 17 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

3,989.71

0.00

34933

ELECTROPOMPA NBE100-200/200 INC

PT 17 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

12,775.27

0.00

34934

ELECTROPOMPA NBE100-200/200 INC

PT 17 MARASTI

2.17.1.1.1

31/12/2004

12,775.27

0.00

34935

REZERVOR ACUM V 5000 L

PT 17 MARASTI

2.17.4.A.

31/12/2004

7,927.13

0.00

34936

REZERVOR ACUM V 5000 L

PT 17 MARASTI

2.17.4.A.

31/12/2004

7,927.13

0.00

34937

INSTALAȚIE TEHNICA INT

PT 17 MARASTI

2.16.5.

31/12/2004

12,187.96

0.00

34938

INSTALAȚIE ELECTRICA INT.

PT 17 MARASTI

2.16.5.

31/12/2004

8,129 39

0.00

45533

INSTALAȚIE DE AUTOMATIZARE PT

PT 17 MARASTI

3.8.

P

31/10/2002

31,254.20

0.00

46399

SISTEM TELEGESTIUNE

PT 17 MARASTI

2.1.22.7.1.

15/2/2008

6,462.40

0.00

10089

CORP CLĂDIRE

PT 18 MARASTI

1.1.1

P

31/12/1984

2,926.18

0.00

32608

ELECTROPOMPA ADAOS S 50X6

PT 18 MARASTI

2.17.1.1.1

P

31/12/1984

54.39

0.00

32609

ELECTROPOMPA ADAOS S 50X7

PT 18 MARASTI

2.17.1.1.1

P

31/12/1984

54.39

0.00

32610

RECIPIENT ACUM. V 5 MC

PT 18 MARASTI

2.17.4 a

P

31/12/1984

383.92

0.00

32611

VAS EXPANSIUNE V 4 MC

PT 18 MARASTI

2.17.4.a

P

31/12/1984

268.45

0.00

32612

VAS EXPANSIUNE ÎNCHIS V 4 MC

PT 18 MARASTI

2.17.4.a

P

31/12/1984

268.45

0.00

326 i 3

VAS EXPANSIUNE ÎNCHIS V 5 MC

PT 18 MARASTI

2.17.4.a

P

31/12/1984

268.45

0.00

32614

VAS TAMPON V 4 MC

PT 18 MARASTI

2.17.4.a

P

31/12/1984

227.08

0.00

32616

RECIPIENT ACUM. V 5 MC

PT 18 MARASTI

2.17.4.a

P

31/12/1984

383.92

0.00

34079

S.C.P. PT A.C.M 0.5 GCAL/H

PT 18 MARASTI

2.17.1.2.

P

31/12/1995

478.44

0.00

34079A

MODERNIZARE SCP

PT 18 MARASTI

2.1.17.1.2.

31/12/2006

4,766.70

0.00

34939

S C P. TLX 250-16-39, S 2759

PT 18 MARASTI

2.17.1.2.

31/12/2004

7,633.64

0.00

34940

S.C.P. TLX 250-16-39, S 2760

PT 18 MARASTI

2.17.1.2.

31/12/2004

7,633.64

0.00

34941

S.C.P. TLX 250-16-39, S 2761

PT 18 MARASTI

2.17.1.2.

31/12/2004

7,633.64

0.00

34942

S.C.P. TLX 90-16-11, S 2783

PT 18 MARASTI

2.17.1.2.

31/12/2004

2,861.61

000

34943

ELECTROPOMPA REC. UPSD 32-120F

PT 18 MARASTI

2.17.1 1.1.

31/12/2004

2,615.76

0.00

34944

ELECTROPOMPA REC. UPSD 40-120F

PT 18 MARASTI

2.17.1 11.

31/12/2004

2,939.56

0.00

34945

ELECTROPOMPA NBE100-200/180 INC

PT 18 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

12,236.46

0.00

34946

ELECTROPOMPA NBE 100-200/180 INC

PT 18 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

12,236 46

0.00

34947

INSTALAȚIE TEHNICA INT.

PT 18 MARASTI

2.16.5.

31/12/2004

15,141.20

0.00

34948

INSTALAȚIE ELECTRICA INT

PT 18 MARASTI

2.16.5.

31/12/2004

9,209.62

0.00

43585

INSTALAȚIE DE AUTOMATIZARE PT

PT 18 MARASTI

3.8

P

30/9/2001

45.888.64

31.12.2005

4,151.96

46400

SISTEM TELEGESTIUNE

PT 18 MARASTI

2.1.22.7.1.

15/2/2008

6,462.40

0.00

10073

CORP CLĂDIRE

PT 2 AVN

1.1.1

P

31/12/1980

3,571.75

0.00

32510

RECIPIENT ACUM. V 5 MC

PT 2 AVN

2.17.4 a

P

31/12/1980

347.63

0.00

32705

ELECTROPOMPA ADAOS S 50X8

PT 2 AVN

2.17.1.1.1

P

31/12/1980

49.26

0.00

32706

ELECTROPOMPA ADAOS S 50X8

PT 2 AVN

2.17.1.1.1

P

31/12/1980

49 26

0.00

32708

VAS TAMPON V 6 MC

PT 2 AVN

2.17 4 a

P

31/12/1980

396.06

0.00

32709

VAS TAMPON V 6 MC

PT 2 AVN

2.17 4 a

P

31/12/1980

396.06

0.00

32712

VAS EXPANSIUNE V 5 MC

PT 2 AVN

2 17.4.a

P

31/12/1980

243.01

0.00

32713

RECIPIENT ACUMULARE V 5 MC

PT 2 AVN

2.174 a

P

31/12/1980

243 01

0 00

32716

RECIPIENT ACUMULARE V 5 MC

PT 2 AVN

2.174.a

P

31/12/1980

347.63

0.00

34130

SCH. DE CALD.CU PLACI 0.65GCAL

PT 2 AVN

2.17.1.2

P

31/12/1995

302.62

0.00

34131

SCH DE CALD.CU PLACI 0.35GCAL

PT 2 AVN

2.17.1.2.

P

31/12/1995

362

0.00

34790

S.C.P. SIGMA X 29 SCL 65 PLACI

PT 2 AVN

2.17.1.2.

P

31/8/2002

5,431.44

0.00

34791

S.C.P. SIGMA X 29 SCL 65 PLACI

PT 2 AVN

2.17.1.2.

P

31/8/2002

5,431 44

0.00

34792

S.C.P. SIGMA X 29 SCL 65 PLACI

PT 2 AVN

2.17.1.2.

P

31/8/2002

5,431.44

0.00

34793

S.C.P. SIGMA X 29 SCL 65 PLACI

PT 2 AVN

2.17.1.2.

P

31/8/2002

5,431.44

0.00

34818

ELECTROPOMPA WILO DL 40

PT 2 AVN

2.17.1.1 1.

30/4/2003

4,494.64

0.00

34980

ELECTROPOMPA REC. UPSD 50-120F

PT 2 AVN

2.17.1.1.1.

31/12/2004

3,407.09

0.00

34981

ELECTROPOMPA NBE100-200/180 INC

PT2AVN

2.17.1.1.1.

31/12/2004

11,776.72

0.00

34982

ELECTROPOMPA NBE100-200/180 INC

PT 2 AVN

2.17.1.1 1.

31/12/2004

11,776.72

0.00

34983

ELECTROPOMPA NBE 100-200/180 INC

PT 2 AVN

2.17.1.1 1.

31/12/2004

11,776.72

0.00

34984

REZERVOR ACUM. V 5000 L

PT 2 AVN

2.17.4.A.

31/12/2004

7,956.16

0.00

34985

INSTALAȚIE TEHNICA INT.

PT 2 AVN

2.16.5.

31/12/2004

18,802.15

0.00

34986

INSTALAȚIE ELECTRICA INT

PT 2 AVN

2.16.5.

31/12/2004

9,927.38

0.00

43589

INSTALAȚIE DE AUTOMATIZARE PT

PT 2 AVN

3.8.

P

30/9/2001

54,526.95

31.12.2005

4.933.55

46405

SISTEM TELEGESTIUNE

PT 2 AVN

2.1.22.7.1.

15/2/2008

6.462.40

0.00

10072

CORP CLĂDIRE

PT 2 MARASTI

1.1.1

P

31/12/1979

5,672.30

0.00

32331

ELECTROPOMPA ADAOS S 65X4

PT 2 MARASTI

2.17.1.1.1

P

31/12/1979

55.65

0.00

32332

ELECTROPOMPA ADAOS S 65X4

PT 2 MARASTI

2.17.1.1.1

P

31/12/1979

55.65

0.00

32335

VAS EXPANSIUNE V 4 MC

PT 2 MARASTI

2.17.4 a

P

31/12/1979

232.03

0.00

32336

VAS EXPANSIUNE V 4 MC

PT 2 MARASTI

2.17.4.a

P

31/12/1979

232.03

0.00

32337

VAS EXPANSIUNE V 4 MC

PT 2 MARASTI

2.17.4 a

P

31/12/1979

232.03

0.00

32339

RECIPIENT ACUM. V 5 MC

PT 2 MARASTI

2.17.4.a

P

31/12/1979

392.17

0.00

32345

REZERVOR ADAOS V 4 MC

PT 2 MARASTI

2.17.4 a

P

31/12/1979

232.03

0.00

32683

RECIPIENT ACUM. V 5 MC

PT 2 MARASTI

2.17.4 a

P

31/12/1981

293.15

0.00

32684

RECIPIENT ACUM. V 5 MC

PT 2 MARASTI

2.17.4.a

P

31/12/1981

293.15

0.00

34515

S.C.P TLX 250 , S 39

PT 2 MARASTI

2.17.1.2.

P

31/12/1997

523.6

0.00

34780

S.C.P. SIGMA X 29 SCL 66 PLACI

PT 2 MARASTI

2.17.1.2.

P

31/8/2002

5.496.99

0.00

34781

S.C.P. SIGMA X 29 SCL 66 PLACI

PT 2 MARASTI

2.17.1.2.

P

31/8/2002

5.496.99

0.00

34782

S.C.P. SIGMA X 29 SCL 66 PLACI

PT 2 MARASTI

2.17.1.2.

P

31/8/2002

5,496.99

0.00

34783

S.C.P. SIGMA X 29 SCL 66 PLACI

PT 2 MARASTI

2.17.1.2.

P

31/8/2002

5,496.99

0.00

34784

S.C.P. SIGMA X 29 SCL 66 PLACI

PT 2 MARASTI

2.17.1.2.

P

31/8/2002

5,496.99

0.00

34839

ELECTROPOMPA REC. UPSD 50-120F

PT 2 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

3,542.35

0.00

34840

ELECTROPOMPA REC. UPSD 65-120F

PT 2 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

4.148.39

0.00

34841

ELECTROPOMPA NBE 65-125/137 INC

PT 2 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

13,605.87

0.00

34842

ELECTROPOMPA NBE 65-125/137 INC

PT 2 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

13,605.87

0 00

34843

ELECTROPOMPA NBE 65-125/137 INC

PT 2 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

13,605.87

0.00

34844

REZERVOR ACUM. V 5000 L

PT 2 MARASTI

2.17.4.A.

31/12/2004

7,867.95

0.00

34845

REZERVOR ACUM. V 5000 L

PT 2 MARASTI

2.17.4 A

31/12/2004

7,867.95

0.00

34846

INSTALAȚIE TEHNICA INT.

PT 2 MARASTI

2.16.5.

31/12/2004

16.814.16

0.00

34847

INSTALAȚIE ELECTRICA INT

PT 2 MARASTI

2.16.5.

31/12/2004

10,179.00

0.00

34929

S.C.P. TLX 250-16-45. S 2754

PT 2 MARASTI

2.17.1.2.

31/12/2004

7,867.02

0.00

35195

ST.HIDROFOR WILLO COR-2MVIE803-2

PT 2 MARASTI

2.1.17.1.2.

31/12/2005

20,554.87

0.00

35196

RECIPIENT ACUM. AFL 2000 L

PT 2 MARASTI

2.1.17.4

31/12/2005

8,507.80

0.00

43578

INSTALAȚIE DE AUTOMATIZARE PT

PT 2 MARASTI

3.8.

P

30/9/2001

57,263.07

31.12.2005

5,181.11

46390

SISTEM TELEGESTIUNE

PT 2 MARASTI

2.1 22.7.1.

15/2/2008

6,462.40

0.00

10084

CORP CLĂDIRE

PT 2 PATA

1.1.1

P

31/12/1983

4,107.96

0.00

32934

ELECTROPOMPA ADAOS S 50X6

PT 2 PATA

2.17.1.1.1

P

31/12/1983

32.13

0.00

32935

ELECTROPOMPA ADAOS S 50X6

PT 2 PATA

2.17.1.1.1

P

31/12/1983

32.13

0.00

32936

ELECTROPOMPA HIDR. L 80

PT 2 PATA

2.17.1.1.1

P

31/12/1983

33.72

0 00

32937

ELECTROPOMPA HIDR. L 80

PT 2 PATA

2.17.1.1.1

P

31/12/1983

33.72

0.00

32938

VAS EXPANSIUNE ÎNCHIS 4 MC

PT 2 PATA

2.17 4.a

P

31/12/1983

134.32

0.00

32939

VAS EXPANSIUNE ÎNCHIS 4 MC

PT 2 PATA

2.17.4 a

P

31/12/1983

134.32

0.00

34011

SCH.DE CALD.CU PLACI 0.5GCAL/H

PT 2 PATA

2.17.1.2.

p

30/9/1995

710.41

000

34012

SCH.DE CALD.CU PLACI 0.5GCAL/H

PT 2 PATA

2.17.1.2.

p

30/9/1995

710.41

0.00

34013

SCH.DE CALD.CU PLACI 0.35GCAL/

PT 2 PATA

2.17.1.2.

p

30/9/1995

495.87

0.00

34123

SCH. DE CALD.CU PLACI 0.5 GCAL

PT 2 PATA

2.17.1.2.

p

31/12/1995

596.69

000

34124

SCH. DE CALD.CU PLACI 0,5 GCAL

PT 2 PATA

2.17.1.2.

p

31/12/1995

598.25

0.00

34491

ELECTROPOMPA EPUISMENT

PT 2 PATA

2.17.1.1 1

p

30/11/1997

25.76

0.00

34492

RECIPIENT ACUM. 4 MC

PT 2 PATA

2.17.4.a

p

30/11/1997

561.85

0.00

34493

RECIPIENT ACUM 4 MC

PT 2 PATA

2.174.a

p

30/11/1997

561.85

0.00

34494

VAS TAMPON 4 MC

PT 2 PATA

2.17.4.a

p

30/11/1997

369.29

0.00

35057

ELECTROPOMPA REC. UPSD 32-120F

PT 2 PATA

2.17.1.1.1.

31/12/2004

2,560.33

0.00

35058

ELECTROPOMPA SORB H306WA

PT 2 PATA

2.17.1.1.1.

31/12/2004

3,805.95

0.00

35059

ELECTROPOMPA NBE 80-200/222 INC

PT 2 PATA

2.17.1.1.1.

31/12/2004

11,839.90

000

35060

ELECTROPOMPA NBE 80-200/222 INC

PT 2 PATA

2.17.1.1 1.

31/12/2004

11,839.90

0 00

35061

INSTALAȚIE TEHNICA INT

PT 2 PATA

2.16.5.

31/12/2004

19,874 46

0.00

35062

INSTALAȚIE ELECTRICA INT

PT 2 PATA

2.16.5.

31/12/2004

8,312.28

0.00

43599

INSTALAȚIE DE AUTOMATIZARE PT

PT 2 PATA

3.8.

P

30/9/2001

37,794.43

31.12.2005

3,419.60

46385

SISTEM TELEGESTIUNE

PT 2 PATA

2.1.22.7.1.

15/2/2008

6,462.40

0.00

10098

CORP CLĂDIRE

PT 26 MARASTI

1.1.1

P

31/12/1991

8,950.24

0.00

32630

ELECTROPOMPA ADAUS S 50X6

PT 26 MARASTI

2.17.1.1.1

P

31/12/1989

89.06

0.00

32631

ELECTROPOMPA ADAUS S 50X6

PT 26 MARASTI

2.17.1 1.1

P

31/12/1989

89.06

0.00

32635

VAS EXPANSIUNE ÎNCHIS V 3 MC

PT 26 MARASTI

2.17.4 a

P

31/12/1989

318.93

0.00

32636

VAS EXPANSIUNE ÎNCHIS V 3 MC

PT 26 MARASTI

2.17.4 a

P

31/12/1989

318.93

0.00

32637

VAS DE ADAOS V 4 5 MC

PT 26 MARASTI

2.17.4.a

P

31/12/1989

212.71

0.00

33882

ELECTROCOMPRESOR ECR 350

PT 26 MARASTI

2.16.4.2.

P

31/12/1994

67.77

0.00

34949

S.C.P TLX 150-16-61, S 2762

PT 26 MARASTI

2.17.1.2.

31/12/2004

4,712.22

0.00

34950

S.C.P. TLX 150-16-61, S 2763

PT 26 MARASTI

2.17.1.2.

31/12/2004

4,712.22

0.00

34951

S.C.P. TLX 150-16-61. S 2764

PT 26 MARASTI

2.17.1.2.

31/12/2004

4,712.22

0.00

34952

ELECTROPOMPA REC. UPSD 40-120F

PT 26 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

3,670.68

0.00

34953

ELECTROPOMPA NBE 80-200/200 INC

PT 26 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

11,906.35

0.00

34954

ELECTROPOMPA NBE 80-200/200 INC

PT 26 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

11,906.35

0.00

34955

REZERVOR ACUM. V 5000 L

PT 26 MARASTI

2.17.4 A.

31/12/2004

8,206.63

0.00

34956

INSTALAȚIE TEHNICA INT

PT 26 MARASTI

2.16.5.

31/12/2004

10,399.52

0.00

34957

INSTALAȚIE ELECTRICA INT.

PT 26 MARASTI

2.16.5.

31/12/2004

8,670.53

0.00

43586

INSTALAȚIE DE AUTOMATIZARE PT

PT 26 MARASTI

3.8

P

30/9/2001

38,872.00

31.12.2005

3,517.10

46401

SISTEM TELEGESTIUNE

PT 26 MARASTI

2.1.22.7.1.

15/2/2008

6.462.40

0.00

10114

CORP CLĂDIRE

PT 27 MARASTI

1.1.1

P

31/12/1994

2,581.66

0.00

33853

FILTRU IMPURITĂȚI DN 150

PT 27 MARASTI

2.6.1.1.a

P

31/12/1994

11.42

0.00

33857

ELECTROPOMPA SADU 50

PT 27 MARASTI

2.17.1.1.1.

P

31/12/1994

38.58

0.00

33858

ELECTROPOMPA SADU 50

PT 27 MARASTI

2.17.1.1.1.

P

31/12/1994

38.58

0.00

33866

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ CU PLACI

PT 27 MARASTI

2.17.1.2.

P

31/12/1994

270

0.00

33867

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ CU PLACI

PT 27 MARASTI

2.17.1.2.

P

31/12/1994

270

0.00

33881

ELECTROCOMPRESOR ECR 350

PT 27 MARASTI

2.16.4 2

P

31/12/1994

67.77

0.00

33883

RECIPIENT HIDROFOR 5000 L

PT 27 MARASTI

2.17.4.a

P

31/12/1994

9.55

0.00

33884

VAS EXPANSIUNE ÎNCHIS 5000L

PT 27 MARASTI

2.17.4 a

P

31/12/1994

9.55

0.00

33885

RECIPIENT ACUMULARE 5000 L

PT 27 MARASTI

2.17.4.3

P

31/12/1994

9.55

0.00

33886

RECIPIENT ACUMULARE 5000L

PT 27 MARASTI

2.17.4.a

P

31/12/1994

9.55

0.00

34495

VAS ADAOS HIDROFOR V 4.5 MC

PT 27 MARASTI

2.17.4 a

P

30/11/1997

215.75

0.00

34496

VAS TAMPON V 2 MC

PT 27 MARASTI

2.174.A.

P

30/11/1997

154.08

0.00

34497

ELECTROPOMPA HIDROF L 100

PT 27 MARASTI

2.17.1.1.1

P

30/11/1997

43.68

0.00

34498

ELECTROPOMPA HIDROF. L 100

PT 27 MARASTI

2.17.1.1.1

P

30/11/1997

43.68

0.00

34958

S.C.P. TLX 90-16-33, S 2767

PT 27 MARASTI

2.17.1.2.

31/12/2004

3,043.32

0.00

34959

S.C.P. TLX 90-16-33, S 2768

PT 27 MARASTI

2.17.1.2.

31/12/2004

3,043.32

0.00

34960

ELECTROPOMPA REC. UPSD 32-120F

PT 27 MARASTI

2.17.1 1.1

31/12/2004

2,697.89

0.00

34961

ELECTROPOMPA NBE 50-200/219 INC

PT 27 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

9,454.49

0.00

34962

ELECTROPOMPA NBE 50-200/219 INC

PT 27 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

9,454 49

0.00

34963

INSTALAȚIE TEHNICA INT

PT 27 MARASTI

2.16.5.

31/12/2004

18,686.50

0.00

34964

INSTALAȚIE ELECTRICA INT

PT 27 MARASTI

2.16.5.

31/12/2004

7,710.75

0.00

43587

INSTALAȚIE DE AUTOMATIZARE PT

PT 27 MARASTI

3.8.

P

30/9/2001

37,284.34

07 01.2006

3,373.45

46402

SISTEM TELEGESTIUNE

PT 27 MARASTI

2.1.22.7.1.

15/2/2008

6,462.40

0.00

10115

CORP CLĂDIRE

PT 28 MARASTI

1.1.1

P

31/12/1995

10,898.33

0.00

33813

ELECTROPOMPA SADU 50X6

PT 28 MARASTI

2.17.1.1.1

P

31/12/1994

34.1

0.00

33814

ELECTROPOMPA SADU 50X6

PT 28 MARASTI

2.17.1.1.1

P

31/12/1994

34.1

0.00

33815

FILTRU IMPURITĂȚI PN 16.DN 150

PT 28 MARASTI

2.6.1.1.A.

P

31/12/1994

12.92

0.00

33817

ELECTROCOMPRESOR ECR 350

PT 28 MARASTI

2.16 4.2

P

31/12/1994

144.66

0.00

33839

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ CU PLACI

PT 28 MARASTI

2.17.1.2.

P

31/12/1994

713

0.00

33840

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ CU PLACI

PT 28 MARASTI

2.17.1.2.

P

31/12/1994

713

0.00

33841

FILTRU IMPURITĂȚI

PT 28 MARASTI

2.6.1.1.A.

P

31/12/1994

17.38

0.00

33842

VAS EXPANSIUNE ÎNCHIS 3150/6

PT 28 MARASTI

2.17.4 a

P

31/12/1994

64.07

0.00

33843

VAS EXPANSIUNE ÎNCHIS 3150/6

PT 28 MARASTI

2.174.a

P

31/12/1994

64.07

0.00

33844

RECIPIENT ACUMULARE 5000/6

PT 28 MARASTI

2.17.4 a

P

31/12/1994

102.59

0.00

33845

RECIPIENT ACUMULARE 5000/6

PT 28 MARASTI

2.17.4. a

P

31/12/1994

89.18

0.00

33846

RECIPIENT ACUMULARE 5000/6

PT 28 MARASTI

2.17.4 a

P

31/12/1994

89.18

0.00

33847

RECIPIENT ACUMULARE 5000/6

PT 28 MARASTI

2.17.4.a

P

31/12/1994

89.18

0.00

33848

RECIPIENT ACUMULARE 5000/6

PT 28 MARASTI

2.17.4.a

P

31/12/1994

89.18

0.00

33849

RECIPIENT ACUMULARE 5000/6

PT 28 MARASTI

2.17.4.a

P

31/12/1994

89.18

0.00

33850

RECIPIENT HIDROFOR 5000/6

PT 28 MARASTI

2.17.4 a

P

31/12/1994

128.97

0.00

33851

RECIPIENT HIDROFOR 5000/6

PT 28 MARASTI

2.17.4 a

P

31/12/1994

142.93

0.00

34499

VAS TAMPON V 4 5 MC

PT 28 MARASTI

2.17.4.a

P

30/11/1997

126.95

0.00

34500

VAS TAMPON V 4.5 MC

PT 28 MARASTI

2.17 4.a

P

30/11/1997

126.95

0.00

34965

S.C.P. TLX 250-16-41, S 2757

PT 28 MARASTI

2.17.1.2.

31/12/2004

7,530.83

0.00

34966

S.C.P. TLX 250-16-41, S 2758

PT 28 MARASTI

2.17.1.2.

31/12/2004

7,530.83

0 00

34967

ELECTROPOMPA REC UPSD 50-120F

PT 28 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

3,692 95

0.00

34968

ELECTROPOMPA NBE 100-200/200 INC

PT 28 MARASTI

2 17.1.1.1.

31/12/2004

12,228.81

000

34969

ELECTROPOMPA NBE100-200/200 INC

PT 28 MARASTI

2.17.1.1.1

31/12/2004

12,228.81

0.00

34970

INSTALAȚIE TEHNICA INT

PT 28 MARASTI

2.16.5.

31/12/2004

19,684.51

0.00

34971

INSTALAȚIE ELECTRICA INT.

PT 28 MARASTI

2.16.5.

31/12/2004

8,222.54

0.00

40351

CONTOR PT APA RECE DN 100

PT 28 MARASTI

3.4.2

P

31/12/1994

78.06

0.00

40448

INST DE AUTOMATIZ. A PROC.TH.

PT 28 MARASTI

3.8

P

31/8/1995

2,059.24

0.00

41276

TERMOMETRU CU 24 CANALE

PT 28 MARASTI

3.4.1

P

31/12/1996

455

0.00

45534

INSTALAȚIE DE AUTOMATIZARE PT

PT 28 MARASTI

3.8.

P

31/10/2002

44,624.53

0.00

46403

SISTEM TELEGESTIUNE

PT 28 MARASTI

2.1.22.7.1.

15/2/2008

6,462.40

0.00

10080

CORP CLĂDIRE

PT 3AVN

1.1.1

P

31/12/1981

3,440.73

0.00

32735

ELECTROPOMPA ADAOS S 65X4

PT 3 AVN

2.17.1.1.1

P

31/12/1981

54.15

0 00

32736

ELECTROPOMPA ADAOS S 65X4

PT 3 AVN

2.17.1.1.1

P

31/12/1981

54.15

0 00

32738

RECIPIENT ACUMULARE V 5 MC

PT 3 AVN

2.17.4.a

P

31/12/1981

381.87

000

32740

VAS EXPANSIUNE ÎNCHIS V 5 MC

PT 3 AVN

2.17.4. a

P

31/12/1981

267.02

000

32741

VAS TAMPON V 3 MC

PT 3 AVN

2.17.4 a

P

31/12/1981

129.07

0.00

32742

VAS TAMPON V 3 MC

PT 3 AVN

2.17.4 a

P

31/12/1981

129.07

0 00

32744

RECIPIENT ACUMULARE V 5 MC

PT 3 AVN

2.17.4.a

P

31/12/1981

381.87

0.00

32745

RECIPIENT ACUMULARE V 5 MC

PT 3 AVN

2.17.4.a

P

31/12/1981

252.13

0.00

34794

S.C.P. SIGMA X 29 SCL 58 PLACI

PT 3 AVN

2.17.1.2.

P

31/8/2002

5,069.49

0.00

34795

S.C.P. SIGMA X 29 SCL 58 PLACI

PT 3 AVN

2.17.1.2.

P

31/8/2002

5,069 49

0.00

34796

S.C.P. SIGMA X 29 SCL 58 PLACI

PT 3 AVN

2.17.1.2.

P

31/8/2002

5,069.49

0.00

34797

S.C.P. SIGMA X 29 SCL 58 PLACI

PT3 AVN

2.17.1.2.

P

31/8/2002

5,069.49

0.00

34987

S.C.P. TLX 90-16-31, S 2782

PT 3 AVN

2.17.1.2.

31/12/2004

2,197.42

0.00

34988

S.C.P. TLX 90-16-43, S 2774

PT 3 AVN

2.17.1.2.

31/12/2004

3,348.02

0.00

34989

ELECTROPOMPA REC. UPSD 50-120F

PT 3 AVN

2.17.1.1.1.

31/12/2004

3,393.15

0.00

34990

ELECTROPOMPA REC. UPSD 32-120F

PT 3 AVN

2.17.1.1.1.

31/12/2004

2,565.07

0.00

34991

ELECTROPOMPA CLME 150-242 INC

PT 3 AVN

2.17.1 1.1.

31/12/2004

19,389.01

0.00

34992

ELECTROPOMPA CLME 150-242 INC

PT 3 AVN

2.17.1.1.1.

31/12/2004

19,389.01

0.00

34993

REZERVOR ACUM. V 5000 L

PT 3 AVN

2.17.4.A.

31/12/2004

7,720.25

0.00

34994

INSTALAȚIE TEHNICA INT.

PT 3 AVN

2.16.5.

31/12/2004

32,563.78

0.00

34995

INSTALAȚIE ELECTRICA INT

PT 3 AVN

2.16.5.

31/12/2004

9,297.97

0.00

43590

INSTALAȚIE DE AUTOMATIZARE PT

PT 3 AVN

3.8.

P

30/9/2001

60,676.26

31 12.2005

5,489.93

46406

SISTEM TELEGESTIUNE

PT 3 AVN

2.1.22.7.1.

15/2/2008

6,462.40

0 00

10078

CORP CLĂDIRE

PT 3 MARASTI

1.1.1

P

31/12/1980

3,720.57

0.00

32253

VAS TAMPON V 6 MC

PT 3 MARASTI

2.17.4.a

P

31/12/1980

138.38

0.00

32342

VAS TAMPON V 6 MC

PT 3 MARASTI

2.17.4.a

P

31/12/1980

298.32

0.00

32361

ELECTROPOMPA ADAOS S 65X4

PT 3 MARASTI

2.17.1.1.1

P

31/12/1980

55.89

0.00

32362

ELECTROPOMPA ADAOS S 65X4

PT 3 MARASTI

2.17.1.1.1

P

31/12/1980

55.89

0.00

32365

VAS EXPANSIUNE V 4 MC

PT 3 MARASTI

2.17.4.a

P

31/12/1980

233.04

0.00

32366

VAS EXPANSIUNE V 4 MC

PT 3 MARASTI

2.17.4.a

P

31/12/1980

233.04

0.00

32892

RECIPIENT ACUM V. 4 MC

PT 3 MARASTI

2.17.4 a

P

31/12/1980

233.04

0.00

34005

SCH.DE CALD.CU PLACI 2 GCAL/H

PT 3 MARASTI

2.17.1.2.

P

30/9/1995

2,000.84

0.00

34006

SCH DE CALD.CU PLACI 2 GCAL/H

PT 3 MARASTI

2.17.1.2.

P

30/9/1995

2,000.84

0.00

34137

SCH. DE CALD.CU PLACI 1.1 GCAL

PT 3 MARASTI

2.17.1.2.

P

31/12/1995

515.54

0.00

34848

ELECTROPOMPA REC. UPSD 65-120F

PT 3 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

4,261.08

0.00

34849

ELECTROPOMPA NBE 100-200/200 INC

PT 3 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

12,440.61

0.00

34850

ELECTROPOMPA NBE100-200/200 INC

PT 3 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

12,440.61

0.00

34851

REZERVOR ACUM. V 5000 L

PT 3 MARASTI

2.17.4.A.

31/12/2004

7,659.72

0.00

34852

REZERVOR ACUM. V 5000 L

PT 3 MARASTI

2.17.4.A.

31/12/2004

7.659.72

0.00

34854

INSTALAȚIE TEHNICA INT.

PT 3 MARASTI

2.16.5.

31/12/2004

11,919.28

0.00

34855

INSTALAȚIE ELECTRICA INT.

PT 3 MARASTI

2.16.5.

31/12/2004

9,076.91

0.00

43579

INSTALAȚIE DE AUTOMATIZARE PT

PT 3 MARASTI

3.8.

P

30/9/2001

48,683.07

31.12.2005

4,404.80

46391

SISTEM TELEGESTIUNE

PT 3 MARASTI

2.1.22.7.1.

15/2/2008

6,462.40

0.00

10091

CORP CLĂDIRE

PT 3 PATA

1.1.1

P

31/12/1985

4,394.94

0.00

31464

RECIPIENT ACUMULARE V 4 MC

PT 3 PATA

2.17.4.a

P

31/12/1985

624.33

0.00

32941

RECIPIENT 4 MC

PT 3 PATA

2.17.4A.

P

31/12/1983

149.95

0.00

32942

RECIPIENT 4 MC

PT 3 PATA

2.17.4.A.

P

31/12/1983

149.95

0.00

33571

ELECTROPOMPA ADAOS S 50X6

PT 3 PATA

2.17.1.1.1

P

31/12/1985

88.35

0.00

33572

ELECTROPOMPA ADAOS S 50X6

PT 3 PATA

2.17.1.1.1

P

31/12/1985

88.35

0.00

33573

VAS TAMPON V 4 MC

PT 3 PATA

2.17.4.a

P

31/12/1985

369.29

000

33575

VAS EXPANSIUNE ÎNCHIS V 4 MC

PT 3 PATA

2.17.4.a

P

31/12/1985

369.29

0.00

33576

VAS EXPANSIUNE ÎNCHIS V 4 MC

PT 3 PATA

2.17.4.a

P

31/12/1985

369.29

0.00

33578

COMPRESOR ECR

PT 3 PATA

2.16.4.2

P

31/12/1985

153.95

0.00

35063

S.C.P. TLX 400-16-89, S 2720

PT 3 PATA

2.17.1.2.

31/12/2004

11,743.11

0.00

35064

S.C.P. TLX 400-16-89, S 2721

PT 3 PATA

2.17.1.2.

31/12/2004

11,743.11

0.00

35065

S.C.P. TLX 400-16-89, S 2722

PT 3 PATA

2.17.1.2.

31/12/2004

11,743.11

000

35066

S.C.P TLX 90-16-31, S 2777

PT 3 PATA

2.17.1.2.

31/12/2004

2,543.20

0.00

35067

S.C.P. TLX 90-16-31, S 2778

PT 3 PATA

2.17.1.2.

31/12/2004

2,543 20

0.00

35068

S.C.P. TLX 90-16-22, S 2781

PT 3 PATA

2.17.1.2.

31/12/2004

2,159.67

000

35069

ELECTROPOMPA REC. UPSD 40-120F

PT 3 PATA

2.17.1.1.1

31/12/2004

2,870.01

0.00

35070

ELECTROPOMPA REC. UPSD 65-120F

PT 3 PATA

2.17.1.1.1.

31/12/2004

4,081.95

0 00

35071

ELECTROPOMPA NBE 65-125/137 INC

PT 3 PATA

2.17.1.1.1.

31/12/2004

12,040.66

0.00

35072

ELECTROPOMPA NBE 65-125/137 INC

PT 3 PATA

2.17.1.1.1.

31/12/2004

12,040.66

0.00

35073

ELECTROPOMPA NBE 65-125/137 INC

PT 3 PATA

2.17.1.1.1.

31/12/2004

12,040.66

0.00

35074

INSTALAȚIE TEHNICA INT

PT 3 PATA

2.16.5.

31/12/2004

38,609.28

0.00

35075

INSTALAȚIE ELECTRICA INT.

PT 3 PATA

2.16.5.

31/12/2004

9,747.24

0.00

43600

INSTALAȚIE DE AUTOMATIZARE PT

PT 3 PATA

3.8.

P

30/9/2001

54,406.82

31.12.2005

4,922.68

46386

SISTEM TELEGESTIUNE

PT 3 PATA

2.1.22.7 1.

15/2/2008

6,462.40

0.00

10074

CORP CLĂDIRE

PT 4 AVN

1.1.1

P

31/12/1980

2,827.64

0 00

32739

RECIPIENT ACUM. V 5 MC

PT 4 AVN

2.17.4 a

P

31/12/1980

264.13

0.00

32759

ELECTROPOMPA ADAOS S 65X4

PT 4 AVN

2.17.1.1.1

P

31/12/1980

73.44

0.00

32760

ELECTROPOMPA ADAOS S 65X4

PT 4 AVN

2.17.1.1.1

P

31/12/1980

73.44

0.00

32762

VAS EXPANSIUNE V 5 MC

PT 4 AVN

2.17.4 a

P

31/12/1980

308.04

0.00

32763

VAS EXPANSIUNE V 5 MC

PT 4 AVN

2.17.4.a

P

31/12/1980

364.13

0.00

32765

VAS TAMPON V 6 MC

PT 4 AVN

2.17.4 a

P

31/12/1980

396.06

0.00

32795

RECIPIENT ACUM. V 5 MC

PT 4 AVN

2.17.4. a

P

31/12/1980

264.13

0.00

34659

S.C.PAPV Q0,8 . DN 16, H 17

PT 4 AVN

2.17.1.2.

P

30/4/1999

5,589.89

31.12.2006

4,725.24

34660

S.C.P APV Q0,8 , DN 16. H 17

PT 4 AVN

2.17.1.2.

P

30/4/1999

5,589 89

31.12.2006

4,725.24

34661

S.C.P APV Q0.8 , DN 16, H 17

PT 4 AVN

2.17.1.2.

P

30/4/1999

864.65

0.00

34996

S.C.P. TLX 250-16-67, S 2744

PT 4 AVN

2.17.1.2.

31/12/2004

11,051.31

0.00

34997

S.C.P. TLX 250-16-67, S 2745

PT 4 AVN

2.17.1.2.

31/12/2004

11,051.31

0.00

34998

S.C.P. TLX 250-16-67, S 2746

PT 4 AVN

2.17.1.2.

31/12/2004

11,051.31

0.00

34999

ELECTROPOMPA REC. UPSD 80-120F

PT 4 AVN

2.17.1.1.1.

31/12/2004

5,824.51

0 00

35000

ELECTROPOMPA CLME 150-242 INC

PT 4 AVN

2.17.1.1.1.

31/12/2004

19,752.31

0.00

35001

ELECTROPOMPA CLME 150-242 INC

PT 4 AVN

2.17.1.1.1.

31/12/2004

19,752.31

0.00

35002

REZERVOR ACUM. V 5000 L

PT 4 AVN

2.17.4.A.

31/12/2004

8,263.07

0.00

35003

INSTALAȚIE TEHNICA INT

PT 4 AVN

2.16.5.

31/12/2004

26,153.42

0.00

35004

INSTALAȚIE ELECTRICA INT.

PT 4 AVN

2.16.5.

31/12/2004

8,515 48

0.00

35007

S.C.P. TLX 400-16-41, S 2753

PT 4 AVN

2.17.1.2.

31/12/2004

8,253.96

0.00

43591

INSTALAȚIE DE AUTOMATIZARE PT

PT 4 AVN

3.8.

P

30/9/2001

51,378.86

31.12.2005

4,648 71

46407

SISTEM TELEGESTIUNE

PT 4 AVN

2.1.22.7.1.

15/2/2008

6,462.40

0.00

10092

CORP CLĂDIRE

PT 4 PATA

1.1.1

P

31/12/1986

4,519.21

0.00

20239

EXTINDERE STATIE HIDROFOR

PT 4 PATA

1.9.2.1.

P

31/12/1988

54.43

0.00

32963

ELECTROPOMPA ADAOS S 50X6

PT 4 PATA

2.17.1.1.1.

P

31/12/1985

56.07

0.00

32964

ELECTROPOMPA ADAOS S 50X6

PT 4 PATA

2.17.1.1.1.

P

31/12/1985

56.07

0 00

32966

VAS EXPANSIUNE ÎNCHIS V 4 MC

PT 4 PATA

2.17.4.a

P

31/12/1985

234.43

0.00

32967

VAS EXPANSIUNE ÎNCHIS V 4 MC

PT 4 PATA

2.17.4 a

P

31/12/1985

234.43

0 00

32968

VAS TAMPON V 4 MC

PT 4 PATA

2.17.4.a

P

31/12/1985

234.43

0.00

32970

COMPRESOR ECR

PT 4 PATA

2.16.4 2

P

31/12/1985

97.75

0.00

3297 1

RECIPIENT ACUMULARE V 5 MC

PT 4 PATA

2.17.4.A.

P

31/12/1985

261.76

0.00

32972

RECIPIENT ACUMULARE V 4 MC

PT 4 PATA

2.17.4.a

P

31/12/1985

261.76

0.00

32973

RECIPIENT ACUMULARE V 5 MC

PT 4 PATA

2.17.4.A.

P

31/12/1985

261.76

0.00

33820

S C P.SONDEX S19A-IG16-65-TKTM82

PT 4 PATA

2.1.17.1.2.

10/12/2007

9,582.41

0.00

33821

S C P.SONDEX S19A-IG16-65-TKTM82

PT 4 PATA

2.1.17.1.2.

10/12/2007

9,582.41

0.00

33822

S C P.SONDEX S19A-IG16-65-TKTM82

PT 4 PATA

2.1.17 1.2.

10/12/2007

9,582.41

0.00

34367

S C P W 0.3-25.9 S 238

PT 4 PATA

2.17.1.2.

P

30/4/1997

1,303.67

0.00

34368

S.C.P W 0.3-25.9 S 239

PT 4 PATA

2.17.1.2.

P

30/4/1997

1,303.67

0 00

34369

S.C.P W 0.3-25.9 S 240

PT 4 PATA

2.17.1.2.

P

30/4/1997

1,303.67

0.00

34503

RECIPIENT ACUM V 5 MC

PT 4 PATA

2.17.4.A.

P

30/11/1997

261.76

0.00

34528

S.C.P TLX 250 S 37/97

PT 4 PATA

2.17.1.2.

P

31/12/1997

2,934.82

31.12.2006

2,305.62

34529

S.C.P TLX 250 S 38/97

PT 4 PATA

2.17.1.2.

P

31/12/1997

629.2

0.00

35076

ELECTROPOMPA REC. UPSD 65-120F

PT 4 PATA

2.17.1.1.1

31/12/2004

4,423.28

0.00

35077

ELECTROPOMPA REC. UPSD 50-120F

PT 4 PATA

2.17.1 1.1.

31/12/2004

3,695.31

0.00

35078

ELECTROPOMPA CLME 150-242 INC

PT 4 PATA

2.17.1.1.1.

31/12/2004

19,833.47

0.00

35079

ELECTROPOMPA CLME 150-242 INC

PT 4 PATA

2.17.1.1.1.

31/12/2004

19,833.47

0.00

35080

INSTALAȚIE TEHNICA INT

PT 4 PATA

2.16.5.

31/12/2004

24,949.62

0.00

35081

INSTALAȚIE ELECTRICA INT.

PT 4 PATA

2.16.5.

31/12/2004

9,586.30

0.00

43601

INSTALAȚIE DE AUTOMATIZARE PT

PT 4 PATA

3.8.

P

30/9/2001

50,958.57

31.12.2005

4,610.68

46387

SISTEM TELEGESTIUNE

PT 4 PATA

2.1.22.7.1

15/2/2008

6,462.40

0.00

10086

CORP CLĂDIRE

PT 5 AVS

1.1.1

P

31/12/1983

4,166.00

0.00

32783

ELECTROPOMPA ADAOS S 65X4

PT 5 AVS

2.17.1.1.1

P

31/12/1983

42 48

0.00

32787

VAS EXPANSIUNE ÎNCHIS V 4 MC

PT 5 AVS

2.17.4.a

P

31/12/1983

177.59

0 00

32788

VAS EXPANSIUNE ÎNCHIS V 4 MC

PT 5 AVS

2.17.4 a

P

31/12/1983

177.59

0.00

32789

VAS EXPANSIUNE ÎNCHIS V 4 MC

PT 5 AVS

2.17.4.a

P

31/12/1983

177.59

0.00

32790

VAS TAMPON V 4 MC

PT 5 AVS

2.17.4.a

P

31/12/1983

177.59

0.00

32791

VAS TAMPON V 4 MC

PT 5 AVS

2.17.4.a

P

31/12/1983

177.59

0.00

32793

RECIPIENT ACUMULARE V 5 MC

PT 5 AVS

2.174.a

P

31/12/1983

198.31

0.00

32794

RECIPIENT ACUMULARE V 5 MC

PT 5 AVS

2.17.4.a

P

31/12/1983

198.31

0.00

34135

SCH. DE CALD.CU PLACI 0.58GCAL

PT 5 AVS

2.17.1.2.

P

31/12/1995

280.65

0.00

34136

SCH. DE CALD.CU PLACI 0.9 GCAL

PT 5 AVS

2.17.1.2.

P

31/12/1995

357.89

0.00

34501

ELECTROPOMPA S 65

PT 5 AVS

2.17.1.1.1

P

30/11/1997

14.81

0.00

35005

S.C.P. TLX 400-16-41, S 2751

PT 5 AVS

2.17.1.2.

31/12/2004

8,253 96

0.00

35006

S.C.P TLX 400-16-41, S 2752

PT 5 AVS

2.17.1.2.

31/12/2004

8,253.96

0 00

35008

ELECTROPOMPA REC. UPSD 32-120F

PT 5 AVS

2.17.1.1.1.

31/12/2004

2,890.79

0.00

35009

ELECTROPOMPA REC UPSD 50-120F

PT 5 AVS

2.17.1.1 1.

31/12/2004

3,718.87

0.00

35010

ELECTROPOMPA CLME 150-242 INC

PT 5 AVS

2.17.1.1.1.

31/12/2004

19,607 56

0.00

35011

ELECTROPOMPA CLME 150-242 INC

PT 5 AVS

2.17.1.1.1

31/12/2004

19,607.56

0.00

35012

ELECTROPOMPA SORB H306WA

PT 5 AVS

2.17.1.1.1.

31/12/2004

4,13642

0.00

35013

INSTALAȚIE TEHNICA INT.

PT 5 AVS

2.16.5.

31/12/2004

22,521.44

0.00

jSTAIATIE ELECTRICA int

PT 5 AVS

2 16.5.

31/12/2004

8,995.18

0.00

iNSTALATIE DE AUTOMATIZARE PT

PT 5 AVS

3.8

P

30/9/2001

48,800.81

31.12.2005

4,415.45

SISTEM TELEGESTIUNE

PT 5 AVS

2 1.22.7.1.

15/2/2008

6,462.40

0.00

CORP CLĂDIRE

PT 7 MARASTI

1.1.1

P

31/12/1980

3,720.57

0.00

j1

ELECTROPOMPA ADAUS S 65X3

PT 7 MARASTI

2.17.1.1.1

P

31/12/1980

57 36

0.00

385

ELECTROPOMPA ADAOS S 65X3

PT 7 MARASTI

2.17.1.1.1

P

31/12/1980

57.36

0.00

2387

RECIPIENT ACUM. V 5 MC

PT 7 MARASTI

2.17.4.a

P

31/12/1980

207.14

0.00

32388

RECIPIENT ACUM V 5 MC

PT 7 MARASTI

2 17.4. a

P

31/12/1980

267.14

0.00

32389

VAS EXPANSIUNE V 4 MC

PT 7 MARASTI

2.17.4.a

P

31/12/1980

239.36

0.00

32390

VAS EXPANSIUNE V 4 MC

PT 7 MARASTI

2.174.a

P

31/12/1980

239.36

0.00

32391

VAS TAMPON V 6 MC

PT 7 MARASTI

2.17 4 a

P

31/12/1980

307.72

0.00

32392

VAS TAMPON V 6 MC

PT 7 MARASTI

2.17.4. a

P

31/12/1980

307.72

0.00

32396

RECIPIENT ACUM. V 5 MC

PT 7 MARASTI

2.17.4 a

P

31/12/1980

267.14

0.00

32397

RECIPIENT ACUM. V 5 MC

PT 7 MARASTI

2.17.4 a

P

31/12/1980

267.14

0.00

34519

S.C.P VX1 -121- 2/2, S 832/97

PT 7 MARASTI

2.17.1.2.

P

31/12/1997

454.5

0.00

34520

S C.PVX1 -121-2/2, S 835/97

PT 7 MARASTI

2 17.1.2.

P

31/12/1997

454.5

0.00

34785

S.C.P. SIGMA X 29 SCL 54 PLACI

PT 7 MARASTI

2.17.1.2.

P

31/8/2002

4,855.74

0.00

34786

S.C.P. SIGMA X 29 SCL 54 PLACI

PT 7 MARASTI

2.17.1.2.

P

31/8/2002

4,855.74

0.00

34787

S.C.P. SIGMA X 29 SCL 54 PLACI

PT 7 MARASTI

2.17.1.2.

P

31/8/2002

4,855.74

0.00

34788

S.C.P. SIGMA X 29 SCL 54 PLACI

PT 7 MARASTI

2.17.1.2.

P

31/8/2002

4,855.74

0.00

34789

S.C.P. SIGMA X 29 SCL 54 PLACI

PT 7 MARASTI

2.17.1.2.

P

31/8/2002

4,855.74

0.00

34856

S C P. TLX 90-16-7, S 2780

PT 7 MARASTI

2.17.1.2.

31/12/2004

2,001.74

0.00

34857

ELECTROPOMPA REC. UPSD 32-120F

PT 7 MARASTI

2.17.1.1.1

31/12/2004

2,480.13

0.00

34858

ELECTROPOMPA REC. UPSD 65-120F

PT 7 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

4,036.19

0.00

34859

ELECTROPOMPA NBE100-200/200 INC

PT 7 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

12,452.33

0.00

34860

ELECTROPOMPA NBE100-200/200 INC

PT 7 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

12,452.33

0.00

34861

ELECTROPOMPA NBE100-200/200 INC

PT 7 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

12,452.33

0.00

34862

REZERVOR ACUM. V 5000 L

PT 7 MARASTI

2.17.4.A.

31/12/2004

7,765.65

0.00

34863

REZERVOR ACUM. V 5000 L

PT 7 MARASTI

2.17.4.A.

31/12/2004

7,765.65

0.00

34864

INSTALAȚIE TEHNICA INT.

PT 7 MARASTI

2.16 5.

31/12/2004

24,260.24

0.00

34865

INSTALAȚIE ELECTRICA INT

PT 7 MARASTI

2.16.5.

31/12/2004

9,783.94

0.00

35193

ST HIDROFOR WILLO COR-2MVIE803-2

PT 7 MARASTI

2.1.17.1.2.

31/12/2005

19,303.17

0.00

35194

RECIPIENT ACUM. AFL 1000 L

PT 7 MARASTI

2.1.17.4.

31/12/2005

4,073.65

0.00

43580

INSTALAȚIE DE AUTOMATIZARE PT

PT 7 MARASTI

3.8.

P

30/9/2001

59,410.99

31.12.2005

5,375.45

46392

SISTEM TELEGESTIUNE

PT 7 MARASTI

2.1.22.7.1.

15/2/2008

6,462.40

0.00

10079

CORP CLĂDIRE

PT 8 MARASTI

1.1.1

P

31/12/1981

3,584.09

0.00

32416

ELECTROPOMPA ADAOS S 65X3

PT 8 MARASTI

2.17 1 1.1

P

31/12/1981

60.86

0.00

32417

ELECTROPOMPA ADAOS S 65X3

PT 8 MARASTI

2.17.1.1.1

P

31/12/1981

60.86

0.00

32418

RECIPIENT ACUM. V 5 MC

PT 8 MARASTI

2.17.4.a

P

31/12/1981

326.5

0.00

32419

RECIPIENT ACUM. V 5 MC

PT 8 MARASTI

2.17.4.a

P

31/12/1981

326.5

0.00

32421

VAS EXPANSIUNE V 5 MC

PT 8 MARASTI

2.17.4. a

P

31/12/1981

300.29

0.00

32422

VAS EXPANSIUNE V 5 MC

PT 8 MARASTI

2.17 4.a

P

31/12/1981

300.29

0.00

32425

ELECTROCOMPRESOR ECR

PT 8 MARASTI

2.16.4.2

P

31/12/1981

106.09

0.00

32426

RECIPIENT ACUM. V 5 MC

PT 8 MARASTI

2.17.4.a

P

31/12/1981

429.36

0.00

32427

RECIPIENT ACUM. V 5 MC

PT 8 MARASTI

2.17.4.a

P

31/12/1981

429.36

0.00

32428

RECIPIENT ACUM. V 5 MC

PT 8 MARASTI

2.17 4.a

P

31/12/1981

429.36

0.00

32429

RECIPIENT ACUM. V 5 MC

PT 8 MARASTI

2.17.4.a

P

31/12/1981

326.5

0.00

34138

SCH DE CALD CU PLACI 0.4 GCAL

PT 8 MARASTI

2.17.1.2.

P

31/12/1995

532.38

0.00

34215

SCH. DE CALD CU PLACI 1,1 GCAL

PT 8 MARASTI

2.17.1.2.

P

31/12/1995

532.38

0.00

34360

S C P W 0 3-31.5 S 247

PT 8 MARASTI

2.17.1.2.

P

30/4/1997

1,500.49

0.00

34361

S.C.P W 0.3-31.5 S 248

PT 8 MARASTI

2.17.1.2.

P

30/4/1997

1,500.49

0.00

34362

S C PW 0.3-31.5 S 249

PT 8 MARASTI

2.17.1.2.

P

30/4/1997

1,500.49

0.00

34362A

MODERNIZARE SCP

PT 8 MARASTI

2.1.17.1.2.

31/12/2006

5.577.20

0.00

34817

ELECTROPOMPA WILO DPL 80

PT 8 MARASTI

2.17.1 1.1.

30/4/2003

4,565.81

0.00

34866

ELECTROPOMPA REC. UPSD 32-120F

PT 8 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

2,442.56

0.00

34868

ELECTROPOMPA NBE 100-200/180 INC

PT 8 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

11,890.06

0.00

34869

ELECTROPOMPA NBE100-200/180 INC

PT 8 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

11.890.06

0.00

34870

ELECTROPOMPA NBE100-200/180 INC

PT 8 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

11,890.06

0.00

34871

INSTALAȚIE TEHNICA INT.

PT 8 MARASTI

2.16.5.

31/12/2004

10,056.97

0.00

34872

INSTALAȚIE ELECTRICA INT

PT 8 MARASTI

2.16.5.

31/12/2004

9,646.40

0.00

43581

INSTALAȚIE DE AUTOMATIZARE PT

PT 8 MARASTI

3.8.

P

30/9/2001

60,130.50

31.12.2005

5,440.55

46393

SISTEM TELEGESTIUNE

PT 8 MARASTI

2 1.22.7.1.

15/2/2008

6,462.40

0.00

10076

CORP CLĂDIRE

PT 9 MARASTI

1.1.1

P

31/12/1980

1,909.11

0.00

20154

DEPOZIT CARBURANȚI MARASTI

PT 9 MARASTI

2.174.A.

P

31/12/1979

885.36

0.00

30994

ELECTROPOMPA S 50 - ADAOS

PT 9 MARASTI

2.17.1.1.1.

P

31/12/1987

36.84

0.00

31462

VAS TAMPON V 6 MC

PT 9 MARASTI

2.17.4 a

P

31/12/1980

292.29

0.00

32449

ELECTROPOMPA ADAOS S 65X3

PT 9 MARASTI

2.17 1.1.1

P

31/12/1980

54.51

0.00

32450

VAS TAMPON V 6 MC

PT 9 MARASTI

2.17.4.a

P

31/12/1980

396.06

0.00

32451

RECIPIENT ACUM. V 5 MC

PT 9 MARASTI

2.17.4 a

P

31/12/1980

384 35

0.00

32452

VAS EXPANSIUNE ÎNCHIS V 4 MC

PT 9 MARASTI

2.174 a

P

31/12/1980

227.43

0.00

32453

VAS EXPANSIUNE ÎNCHIS V 4 MC

PT 9 MARASTI

2.17.4.a

P

31/12/1980

227.43

0.00

32454

RECIPIENT ACUM V 5 MC

PT 9 MARASTI

2.174.a

P

31/12/1980

227.43

0.00

32455

RECIPIENT ACUM V 5 MC

PT 9 MARASTI

2.174 a

P

31/12/1980

227.43

0.00

32457

RECIPIENT ACUM. V 5 MC

PT 9 MARASTI

2 174a

P

31/12/1980

384.35

0.00

32458

RECIPIENT ACUM. V 5 MC

PT 9 MARASTI

2.17.4.a

P

31/12/1980

384 35

0.00

32459

RECIPIENT ACUM V 5 MC

PT 9 MARASTI

2.17.4 a

P

31/12/1980

384.35

0.00

34139

SCH. DE CALD CU PLACI 1,1 GCAL

PT 9 MARASTI

2.17.1.2.

P

31/12/1995

404.34

0.00

34139A

MODERNIZARE SCP

PT 9 MARASTI

2.1.17.1.2.

31/12/2006

2,426.96

0.00

34140

SCH. DE CALD.CU PLACI 0,5 GCAL

PT 9 MARASTI

2.17.1.2.

P

31/12/1995

274.26

0.00

34363

S.C.P W 0.3-27.3 S 233

PT 9 MARASTI

2.17.1.2.

P

30/4/1997

1,348.63

0.00

34365

S.C.PW 0.3-27 3 S 235

PT 9 MARASTI

2.17.1.2.

P

30/4/1997

1,348.63

0.00

34366

S C P W 0.3-27.3 S 236

PT 9 MARASTI

2.17.1.2.

P

30/4/1997

1,348.63

0.00

34873

ELECTROPOMPA REC. UPSD 50-180F

PT 9 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

3,788.99

0.00

34874

ELECTROPOMPA REC. UPSD 40-120F

PT 9 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

2,900.94

0.00

34875

ELECTROPOMPA NBE100-200/180 INC

PT 9 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

13,788.60

0.00

34876

ELECTROPOMPA NBE100-200/180 INC

PT 9 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

13,788.60

0.00

34877

ELECTROPOMPA NBE100-200/180 INC

PT 9 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

13,788.60

0.00

34878

INSTALAȚIE TEHNICA INT.

PT 9 MARASTI

2.16.5.

31/12/2004

14,281.01

0.00

34879

INSTALAȚIE ELECTRICA INT.

PT 9 MARASTI

2.16.5.

31/12/2004

9,273.82

0.00

43582

INSTALAȚIE DE AUTOMATIZARE PT

PT 9 MARASTI

3.8.

P

30/9/2001

59,533.58

.'/■ 11

5,386.54

46394

SISTEM TELEGESTIUNE

PT 9 MARASTI

2.1 22.7.1.

15/2/2008

6,462.40

0.00

10093

CORP CLĂDIRE

PT BABA NOVAC

1.1.1.

P

31/12/1986

11,819.49

0.00

10110

CORP CLĂDIRE

PT CALVARIA

1.1.1

P

31/12/1987

2,632.39

0.00

20396

TABLOU ELECTRIC DE FORȚA

PT CALVARIA

2.1.16.5.

26/10/2007

15,810 30

0.00

30878

VAS EXPANSIUNE V 3 150 MC

PT CALVARIA

2.17.4.a

P

31/12/1987

174.93

0.00

30879

VAS EXPANSIUNE V 3.150 MC

PT CALVARIA

2.17.4.a

P

31/12/1987

174.93

0.00

30880

VAS ADAUS 2X1,25X2

PT CALVARIA

2.17.4.a

P

31/12/1987

287.89

0.00

30882

COMPRESOR AER ECR

PT CALVARIA

2.16.4.2

P

31/12/1987

93.23

0.00

30883

SEPARATOR NĂMOL 600X1000

PT CALVARIA

2.6.1.1.a

P

31/12/1987

116.7

0.00

30884

INSTALAȚIE TEHNICA INTERIOARA

PT CALVARIA

2.16.5.

P

31/12/1987

1,096.80

0 00

30885

INSTALAȚIE ELECTRICA INTER.

PT CALVARIA

2.16.5

P

31/12/1987

470.13

0.00

33768

REZERVOR ACUMULARE V 5 MC

PT CALVARIA

2.17.4.a

P

31/12/1994

140.47

0.00

33769

REZERVOR ACUMULARE V 5 MC

PT CALVARIA

2.17.4.a

P

31/12/1994

144.2

0.00

33781

REZERVOR ACUMULARE 3150

PT CALVARIA

2.17.4.a

P

31/12/1994

64.07

0.00

33782

REZERVOR ACUMULARE 5000/6

PT CALVARIA

2.17.4.a

P

31/12/1994

134.49

0.00

34587

POMPA GRUNDFOS LP 65/125

PT CALVARIA

2.17.1.1.1.

P

31/7/1998

647.81

0 00

34599

ELECTROP. GRUNDFOS LP 65/125

PT CALVARIA

2.17.1.1.1.

P

31/10/1998

647.81

0 00

34600

ELECTROP GRUNDFOS UPC 50-120

PT CALVARIA

2.17.1.1.1.

P

31/10/1998

560.61

0.00

34601

ELECTROP.GRUNDFOS UPC 50-120

PT CALVARIA

2.17.1.1.1.

P

31/10/1998

560.61

0.00

34736

INST.COMPENS.A PUTERI REACTIVE

PT CALVARIA

2.16.3.3.

P

31/1/2001

1,193.45

0.00

35387

ELECTROPOMPA INC.WILO IL-E100/5

PT CALVARIA

2.1.17.1.1.

26/10/2007

13,983 39

0 00

35388

ELECTROPOMPA INC.WILO IL-E100/5

PT CALVARIA

2.1.17.1.1.

26/10/2007

13,983.39

0.00

40450

INST. DE AUTOMATIZ. A PROC.TH.

PT CALVARIA

3.8

P

31/8/1995

1,592.90

0.00

46374

SISTEM TELEGESTIUNE

PT CALVARIA

2.1.22.7.1.

15/2/2008

6,462.40

0.00

10083

CORP CLĂDIRE

PT CERNEI

1.1.1

P

31/12/1983

2,512.42

0.00

32654

ELECTROPOMPA ADAOS CR 65

PT CERNEI

2.17.1.1.1.

P

31/12/1983

43.05

0.00

32656

RECIPIENT ACUMULARE V 5 MC

PT CERNEI

2.17.4 a

P

31/12/1983

434.81

0.00

32657

RECIPIENT ACUMULARE V 5 MC

PT CERNEI

2 17.4 a

P

31/12/1983

434.81

0.00

32658

VAS EXPANSIUNE ÎNCHIS V 5 MC

PT CERNEI

2.17.4.a

P

31/12/1983

304.01

0.00

32659

VAS TAMPON V 1,5 MC

PT CERNEI

2.17.4. a

P

31/12/1983

110.26

0.00

34334

ELECTROPOMPA GRUNDFOS LP 65

PT CERNEI

2.17.1.1.1

P

31/12/1996

245.71

0.00

34335

ELECTROPOMPA GRUNDFOS LP 65

PT CERNEI

2.17.1.1.1

P

31/12/1996

245.71

0.00

34370

S C PW 0.3-19.6 S 244

PT CERNEI

2.17.1.2.

P

30/4/1997

1,088.17

0.00

34371

S.C.PW 0.3-19.6 S 245

PT CERNEI

2.17.1.2.

P

30/4/1997

1,088.17

0.00

35082

S.C.P. TLX 90-16-45, S 2771

PT CERNEI

2.17.1.2.

31/12/2004

3,382.70

0.00

35083

ELECTROPOMPA NBE 80-200/200 INC

PT CERNEI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

11,275.30

0.00

35084

ELECTROPOMPA NBE 80-200/200 INC

PT CERNEI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

11,275.30

0.00

35085

INSTALAȚIE TEHNICA INT.

PT CERNEI

2.16.5.

31/12/2004

14,743.19

0.00

35086

INSTALAȚIE ELECTRICA INT.

PT CERNEI

2.16.5.

31/12/2004

2,223.87

0.00

40354

MICROCALCULATOR AT 286

PT CERNEI

3.1.1.

P

31/12/1992

293.12

0.00

43596

INSTALAȚIE DE AUTOMATIZARE PT

PT CERNEI

3.8.

P

30/9/2001

58,175.68

31.12.2005

5,26368

46408

SISTEM TELEGESTIUNE

PT CERNEI

2.1.22.7.1.

15/2/2008

6,462.40

0.00

10094

CORP CLĂDIRE

PT CIPARIU

1.1.1

P

31/12/1987

4,650.80

0.00

32987

ELECTROPOMPA ADAOS S 50X6

PT CIPARIU

2.17.1.1 1

P

31/12/1987

98.76

0.00

32988

ELECTROPOMPA ADAOS S 50X6

PT CIPARIU

2.17.1.1.1

P

31/12/1987

98.76

0.00

32990

VAS EXPANSIUNE ÎNCHIS V 4 MC

PT CIPARIU

2.17.4.a

P

31/12/1987

413.15

0.00

32991

VAS EXPANSIUNE ÎNCHIS V 4 MC

PT CIPARIU

2.17.4 a

P

31/12/1987

413.15

0.00

32992

VAS TAMPON 2 MC

PT CIPARIU

2.17.4 a

P

31/12/1987

236.09

0.00

32993

COMPRESOR ECR

PT CIPARIU

2.16.4.2

P

31/12/1987

172.16

000

35087

S.C.P. TLX 250-16-56, S 2747

PT CIPARIU

2.17.1.2.

31/12/2004

9,140.78

0.00

35088

S C P. TLX 250-16-56, S 2748

PT CIPARIU

2.17.1.2.

31/12/2004

9,140.78

000

35089

S.C.P. TLX 250-16-56, S 2749

PT CIPARIU

2.17.1.2.

31/12/2004

9,140.78

0.00

35090

ELECTROPOMPA REC. UPSD 32-120F

PT CIPARIU

2.17.1.1.1.

31/12/2004

4,267.48

0.00

35091

ELECTROPOMPA CLME 150-242 INC

PT CIPARIU

2.17.1.1.1.

31/12/2004

19,972.26

0.00

35092

ELECTROPOMPA CLME 150-242 INC

PT CIPARIU

2.17.1.1.1.

31/12/2004

19,972.26

0.00

35093

REZERVOR ACUM. V 5000 L

PT CIPARIU

2.17.4.A.

31/12/2004

7,977 04

0 00

35094

REZERVOR ACUM. V 5000 L

PT CIPARIU

2.17.4.A

31/12/2004

7,977 04

0.00

35095

INSTALAȚIE TEHNICA INT.

PT CIPARIU

2.16.5.

31/12/2004

24,167.16

0 00

35096

INSTALAȚIE ELECTRICA INT

PT CIPARIU

2.16.5.

31/12/2004

8,763.76

0.00

43597

INSTALAȚIE DE AUTOMATIZARE PT

PT CIPARIU

3.8.

P

30/9/2001

37,807.56

31.12.2005

3,420.79

46388

SISTEM TELEGESTIUNE

PT CIPARIU

2 1.22.7.1.

15/2/2008

6,462 40

0.00

10071A

CORP CLĂDIRE

PT CUZA VODĂ

1.1.1

P

31/12/1984

789.73

0.00

31360

RECIPIENT ACUM. 5000 L

PT CUZA VODĂ

2.17.4 a

P

31/12/1984

84.57

0.00

31366

INSTALAȚIE ELECTR. INTERIOARA

PT CUZA VODĂ

2.16.5

P

31/12/1984

37 5

0.00

31367

INSTALAȚIE TEHN INTERIOARA

PT CUZA VODĂ

2.16.5.

P

31/12/1984

4,504.50

0.00

35673

MODERNIZARE/AUTOMATIZARE

PT CUZA VODĂ

2.1.16.1

15/2/2008

627,018.48

0.00

46353

SISTEM TELEGESTIUNE

PT CUZA VODĂ

2.1 22.7.1.

15/2/2008

4,787.60

0.00

81109

SIST MONIT.SI DISPECERIZARE PAZA

PT CUZA VODĂ

2.2.8.

1/10/2008

2,399.71

0.00

10039

CORP CLĂDIRE

PT GOVORA

1.1.1

P

31/12/1987

1,882.90

0.00

20388

TABLOU ELECTRIC DE FORȚA

PT GOVORA

2.1.16.5.

26/10/2007

11,441.56

0.00

33045

COMPRESOR AER ECR

PT GOVORA

2.16.4.2

P

31/12/1990

7.32

000

33046

INSTALAȚIE TEHN. INTERIOARA

PT GOVORA

2.16.5.

P

31/12/1990

257.14

0.00

33047

INSTALAȚIE ELECTR. INTERIOARA

PT GOVORA

2.16.5

P

31/12/1990

35.02

0.00

33052

ELECTROPOMPA RECIRC AN 65

PT GOVORA

2.17.1.1.1

P

31/12/1990

3.86

0.00

33158

ELECTROPOMPA RECIRC. L 125

PT GOVORA

2.17.1.1.1

P

31/12/1992

72.75

0.00

34737

INST.COMPENS.A PUTERI REACTIVE

PT GOVORA

2.16.3.3.

P

31/1/2001

1,199.95

0.00

35163

ST.RIDICARE PREȘ.-2 ELECTROPOMP

PT GOVORA

2.1.17.1.2.

30/11/2005

22,799.27

0.00

35164

RECIPIENT ACUM. V 2000 L

PT GOVORA

2.1.17.4.

30/11/2005

9,536.58

0.00

35287

RECIPIENT ACUMULARE 5000L.6BARI

PT GOVORA

2.1.17.4.

20/11/2006

12,198.30

0 00

35345

ELECTROPOMPA CIRC.WILO DL50/110

PT GOVORA

2.1.17.1.1.

26/10/2007

4,462.73

0.00

43479

INST. DE AUTOMATIZARE CT

PT GOVORA

3.8.

P

31/12/2000

16,051.30

0.00

10041

CORP CLĂDIRE

PT SESULUI

1.1.1

P

31/12/1988

15,145.65

0.00

20409

TABLOU ELECTRIC DE FORȚA

PTSESULUI

2.1.16.5.

26/10/2007

16,960.34

0.00

30977

INSTALAȚIE TEH. INTERIOARA

PT SESULUI

2.16.5.

P

31/12/1987

1,079.51

0.00

30977A

MODERNIZ. INSTAL TEHN. INTER.

PT SESULUI

2.16.5.

P

31/12/1995

2,312.57

0.00

30978

INSTAL EL. INTER.

PT SESULUI

2.16.5

P

31/12/1987

469 34

0.00

30979

VAS ADAUS 2X1.25X2

PT SESULUI

2.17.4.a

P

31/12/1987

197.91

0.00

30980

VAS EXPANSIUNE V 5 MC

PT SESULUI

2.17.4.a

P

31/12/1987

182.22

0.00

30981

VAS EXPANSIUNE V 5 MC

PT SESULUI

2.17.4.a

P

31/12/1987

182.22

0.00

33642

ELECTROCOMPRESOR ECR

PT SESULUI

2.16.4.2.

P

31/12/1993

198.13

0.00

34105

S.C.P. - (S 6)+SET DE 4 MANOM.

PTSESULUI

2.17.1.2.

P

31/12/1995

387.62

0.00

34106

S.C.P. - (S 8)+SET DE 4 MANOM.

PT SESULUI

2.17.1.2.

P

31/12/1995

299.62

0 00

34120

RECIPIENT ACUM. 5000 L

PTSESULUI

2.17.4 a

P

31/12/1995

57.98

0.00

34121

RECIPIENT ACUM. 5000 L

PT SESULUI

2.17.4.a

P

31/12/1995

50

0.00

34122

RECIPIENT ACUM. 5000 L

PTSESULUI

2.17.4.a

P

31/12/1995

50

0 00

34595

S.C.P V 28 CH SST, S685

PT SESULUI

2.17.1.2.

P

31/10/1998

2,329.59

0.00

34597

S.C.P V 28 CH SST, S 687

PT SESULUI

2.17.1.2.

P

31/10/1998

2,329.59

0.00

34602

ELECTROP.GRUNDFOS LP 100

PT SESULUI

2.17.1.1.1

P

31/10/1998

1,337.73

0.00

34603

ELECTROP.GRUNDFOS LP 100

PTSESULUI

2.17.1.1.1

P

31/10/1998

1,337.73

0 00

34632

FILTRU IMPURITĂȚI FFS DN 250

PT SESULUI

2.6.1.1.a

P

30/11/1998

150.12

0.00

34691

ELECTROPOMPA POES 50X4,S 96717

PT SESULUI

2.17.1.1.1.

P

30/11/1999

387.5

0.00

34692

ELECTROPOMPA POES 50X4,S 96726

PTSESULUI

2.17.1.1.1.

P

30/11/1999

387.5

0.00

34696

ELECTROPOMPA WILO PN 65/140

PT SESULUI

2.17.1.1.1.

P

30/9/2000

1,214.01

0.00

34697

ELECTROPOMPA WILO PN 65/140

PT SESULUI

2.17.1.1.1.

P

30/9/2000

1,214.01

0.00

34698

ELECTROPOMPA WILO PN 80/250

PT SESULUI

2.17.1.1.1

P

30/9/2000

2,519.97

0.00

34699

ELECTROPOMPA WILO PN 80/250

PT SESULUI

2.17.1.1.1.

P

30/9/2000

2,519.97

0.00

34738

INST.COMPENS.A PUTERI REACTIVE

PT SESULUI

2.16.3.3.

P

31/1/2001

1,189.85

0.00

35549

ELECTROPOMPA CIRC.WILO DL50/110

PT SESULUI

2.1.17.1.1.

26/10/2007

4,182.69

0.00

35550

ELECTROPOMPA CIRC.WILO DPL32/12

PTSESULUI

2.1.17.1.1.

26/10/2007

2,883.57

0.00

35880

POPMA WILO DL 50/110-1,5/2

PTSESULUI

2.1.17.1.1.

12/3/2008

4,812.20

0.00

40764

CONTOR APA ADAOS DN 32(5/4")

PTSESULUI

3.4.2.

P

1/12/1996

20.08

000

42828

INST.DE AUTOMATIZ. A PROCES TH

PT SESULUI

3.8.

P

30/11/1999

3,491.23

0.00

46376

SISTEM TELEGESTIUNE

PT SESULUI

2.1.22.7.1.

15/2/2008

6,462.40

0.00

10040

CORP CLĂDIRE

PT TABEREI

1.1.1

P

31/12/1988

27,494 18

000

20356

CABINA CARBID CU SUPORT BUTOI

PT TABEREI

1.5.5

P

17/10/1995

64.93

000

20411

TABLOU ELECTRIC DE FORȚA

PT TABEREI

2.1.16.5.

26/10/2007

12,920.49

0.00

30947

VAS EXPANSIUNE V 3150 L

PT TABEREI

2.17.4. a

P

31/12/1988

229.36

0.00

30948

VAS EXPANSIUNE V 3150 L

PT TABEREI

2.17.4.a

P

31/12/1988

229.36

0.00

30949

VAS ADAUS 2X1 25X1.5

PT TABEREI

2.17.4.a

P

31/12/1988

262.54

0.00

30950

COMPRESOR AER ECR

PT TABEREI

2.16.4.2

P

31/12/1988

95.57

0.00

30951

INSTALAȚIE TEHN INTERIOARA

PT TABEREI

2.16.5.

P

31/12/1988

1,516.57

0.00

30952

INSTALAȚIE ELECTR. INTERIOARA

PT TABEREI

2.16.5

P

31/12/1988

649.3

0.00

33754

FILTRU IMPURITĂȚI PN 16 DN 150

PT TABEREI

2.6.1.1.A.

P

31/12/1994

12.92

0.00

33755

FILTRU IMPURITĂȚI PN 16 DN 150

PTTABEREI

2.6.1.1.A.

P

31/12/1994

12.92

0.00

33756

FILTRU IMPURITĂȚI PN 16 DN 300

PT TABEREI

2.6.1.1.A.

P

31/12/1994

38 03

0.00

33757

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ CU PLACI

PT TABEREI

2.17.1.2.

P

31/12/1994

306.2

0.00

33758

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ CU PLACI

PT TABEREI

2.17.1.2.

P

31/12/1994

306.2

0.00

33758A

MODERNIZARE SCP

PT TABEREI

2.1.17.1.2.

31/12/2006

3,231 84

0.00

33763

REZERVOR RA 5000/10

PT TABEREI

2.17.4.a

P

31/12/1994

134.49

0.00

33764

REZERVOR RA 5000/10

PT TABEREI

2.17.4.a

P

31/12/1994

134.49

0.00

34739

INST.COMPENS.A PUTERI REACTIVE

PT TABEREI

2.16.3.3.

P

31/1/2001

1,176.37

0.00

35562

ELECTROPOMPA INC.WILO IL-E100/5

PT TABEREI

2.1.17.1.1.

26/10/2007

13,702.73

0.00

35563

ELECTROPOMPA INC.WILO IL-E100/5

PT TABEREI

2.1.17.1.1.

26/10/2007

13,702.73

0.00

35564

ELECTROPOMPA CIRCC.WILO DL40/17

PT TABEREI

2.1.17.1.1.

26/10/2007

3,613.22

0.00

40446

INST. DE AUTOMATIZ. A PROC.TH.

PT TABEREI

3.8

P

31/8/1995

1,318.25

0.00

46378

SISTEM TELEGESTIUNE

PT TABEREI

2.1.22.7.1.

15/2/2008

6,462.40

0.00

81068

INSTALAȚIE DE ALARMA

PT TABEREI

6.3.5.

P

31/5/2001

1,979.81

0.00

33197

COMPRESOR AER ECR

PT VENUS

2.16.4.2.

P

31/12/1960

11.91

0.00

35097

S.C.P. TLX 150-16-45, S 2765

PT VENUS

2.17.1.2.

31/12/2004

4,053.58

0.00

35098

S.C.P. TLX 150-16-45, S 2766

PT VENUS

2.17.1.2.

31/12/2004

4,053.58

0.00

35099

S.C.P. TLX 90-16-18, S 2779

PT VENUS

2.17.1.2.

31/12/2004

2,539.63

0.00

45537

INSTALAȚIE DE AUTOMATIZARE PT

PT VENUS

3.8.

P

31/10/2002

34,264.92

0.00

46413

SISTEM TELEGESTIUNE

PT VENUS

2.1.22.7.1.

15/2/2008

6,462.40

0.00

6,004,360.81

141,405.01

\lnventar PATRIMONIU PUBLIC 31.12.2008 - REȚELE TERMICE

Nr.inv

Descriere imobilizare

Localizare

Cod cl„

Data achiz.

Valoare

20153

CONDUCTA TERMOFIC. PATA 11-15

1.9.21

31/12/1975

77.44

20204

REȚELE APA HIDR. GHEORGHENI IV

1.9.2.1

31/12/1981

4,811.58

20233

REȚEA APA SUB HIDROFOR MARAST

BL. 1 SI 2B

1.9.2.1.

31/12/1988

7,631.32

20129

CANAL TERMIC UNIRII 17

CT 1 GHEORGHENI

1.9.2.1.

31/12/1967

1,533.81

20379

REȚEA TERMICA

CT 1 GRIGORESCU

1.9.2 2.

31/10/2002

632.835.73

20007

CANAL TERM.GR ALEX 8

CT 1 MANASTUR

1.9.2.1.

31/12/1973

5,808.72

20382

REȚEA TERMICA

CT 1 ZORILOR

1.9.2.2.

31/12/2002

351,569.34

20131

CANAL TERMIC RASINARI 2

CT 10 GHEORGHENI

1.9.2.1.

31/12/1970

2.494.06

20136

REȚELE TERMICE VLAHUTA 26

CT 10 GRIGORESCU

1.9.2.1.

31/12/1979

29,081.17

20016

CANALTERM PARING 17

CT 10 MANASTUR

1.9.2.1.

31/12/1976

8,411.03

20066

RACORD TERMIC MANASTUR BL.B1Y

CT 10 MANASTUR

1.9.2.1

31/12/1988

671.68

20067

RACORD TERMIC MANASTUR BL.B1 L

CT 10 MANASTUR

1.9 2.1.

31/12/1985

2,301.50

20069

RACORD TERMIC BL.B1 MANASTUR

CT 10 MANASTUR

1.9.2.1.

31/12/1985

1,986.04

20070

RACORD TERMIC BL X3 MANASTUR

CT 10 MANASTUR

1.9.2.1.

31/12/1985

787.62

20071

RACORD TERMIC BL X4 MANASTUR

CT 10 MANASTUR

1.9.2.1.

31/12/1985

792.79

20072

RACORD TERMIC BL X5 MANASTUR

CT 10 MANASTUR

1.9.2.1.

31/12/1985

773 51

20374

REȚEA TERMICA

CT 11 GHEORGHENI

1.9.2.2.

31/12/2001

352,531.43

20135

REȚELE TERMICE GRIGORESCU

CT 11 GRIGORESCU

1.9.2.1.

31/12/1979

18.872 11

20014

CANAL TERM CLABUCET 5

CT 11 MANASTUR

1.9.2.1.

31/12/1976

6.746.66

20425

REȚEA TERM AG.SEC ZAMBILEI

CT 12 GHEORGHENI

1.9.2.2.

17/12/2007

16.324.80

20122

CANAL TERMIC BRINCOVEANU 61

CT 12 GHEORGHENI

1.9.2.1.

31/12/1970

12.27

20080

RACORD TERMIC MANASTUR EL1-2

CT 12 MANASTUR

1.9.2.1.

31/12/1987

2,679.43

20086

REȚELE TERMICE MANASTUR EL1-2

CT 12 MANASTUR

1.9.2.1.

31/12/1988

2,658.55

20141

REȚELE TERMICE RETZAT 5

CT 12 MANASTUR

1.9.2.1.

31/12/1979

3,862.87

20125

CANAL TERMIC LĂCRĂMIOARELOR 3

CT 13 GHEORGHENI

1.9.2.1.

31/12/1973

3,442.26

20023

REȚELE TERMICE MEHEDINȚI 73

CT 13 MANASTUR

1.9.2.1.

31/12/1979

15.596.11

20378

DEVIERE REȚEA TERMICA INCINTA C

CT 13 MANASTUR

1.9.2.2.

31/8/2002

189,23940

20119A

MODERN RET.TERM.ALVERNA63-64

CT 14 GHEORGHENI

1 9.2.1.

31/12/2006

4,772.08

20119

CANAL TERMIC ALVERNA 69

CT 14 GHEORGHENI

1.9.2.1.

31/12/1973

1,762.69

20024

REȚELE TERMICE MOLDOVEANU 6

CT 14 MANASTUR

1.9.2.1.

31/12/1979

13.207.72

20025

REȚELE TERMICE VIDRARU 8

CT 15 MANASTUR

1.9.2.1.

31/12/1979

5,756.51

20420

REȚEA TERM AG.SEC MEH.2-4’CT16I\

CT 16 MANASTUR

1.9.2.2.

17/12/2007

92,604.82

20026

REȚELE TERMICE BUCEGI 17

CT 16 MANASTUR

1.9.2.1.

31/12/1979

6,325.47

20017

CANAL T MEHEDINȚI 30-32

CT 17 MANASTUR

1.9.2.1.

31/12/1978

6,376.30

20027

REȚELE TERMICE CIORTEA 2

CT 18 MANASTUR

1.9.2.1.

31/12/1979

966.67

20130

CANAL TERMIC UNIRII 7

CT 2 GHEORGHENI

1.9.2.1.

31/12/1966

1,457.10

20008

CANALTERM PEANA 6

CT 2 MANASTUR

1.9.2.1.

31/12/1973

5.840.72

20028

REȚELE TERMICE RUCAR 2-4

CT 2 MANASTUR

1.9.2.1

31/12/1979

13.777.82

20035

REȚEA HIDROFOR RUCAR 2-4

CT 2 MANASTUR

1.9.2.1.

31/12/1980

963.32

20082

RACORD TERMIC MANASTUR R10-R1

CT 2 MANASTUR

1.9.2.1.

31/12/1988

7,332.91

20048

REȚELE TRMICE TRASCAULUI 2

CT 2 ZORILOR

1.9.2.1.

31/12/1982

10,952.55

20381

REȚEA TERMICA

CT 2 ZORILOR

1.9.2.2.

31/12/2002

1,269,950.35

20029

REȚELE TERMICE FLORESTI 87

CT 20 MANASTUR

1.9.2.1.

31/12/1979

12,744.31

20036

REȚEA HIDROFOR FLORESTI 87

CT 20 MANASTUR

1.9.2.1.

31/12/1980

991.28

20030

REȚELE TERMICE MOGOSOAIA 4

CT 22 MANASTUR

1.9.2.1.

31/12/1979

18,043.36

20051

RACORD TERMIC BL.OM3 MANASTUF

CT 22 MANASTUR

1.9.2 1.

31/12/1983

718.88

20052

RACORD TERMIC BL.OM4 MANASTUF

CT 22 MANASTUR

1.9.2.1.

31/12/1983

85667

20060

RACORD TERMIC BL.OM1-OM3 MANA

CT 22 MANASTUR

1.9.2.1.

31/12/1983

2,068.27

20040

REȚELE TERMICE ISLAZULUI 18

CT 23 MANASTUR

1.9 2.1.

31/12/1980

18,210.62

20031

REȚELE TERMICE ION MEȘTER 6

CT 24 MANASTUR

1.9.2 1.

31/12/1979

16,142.30

20054

RACORD TERMIC BL L MANASTUR

CT 24 MANASTUR

1.9.2.1

31/12/1983

3.695.16

20088

REȚEA APA SUB HIDRANT CALVARIA

CT 24 MANASTUR

1.9.2.1.

31/12/1988

1.368.29

20370

REȚEA TERMICA

CT 24 MANASTUR

1.9.2.1.

31/12/1998

124.209.45

20032

REȚELE TERMICE BRATES 2

CT 26 MANASTUR

1.9.2.1.

31/12/1980

20.512 44

20085

REȚELE TERMICE MANASTUR MN1-2

CT 26 MANASTUR

1.92.1.

31/12/1988

2.567.81

20093

RACORD TERMIC MANASTUR

CT 26 MANASTUR

1.9.2.1

31/12/1989

32,357.53

20098F

REȚEA TERMICA BL.B5-B8 MANAST

CT 27 MANASTUR

1.9.2.1.

31/12/1990

11.914.23

20316

REȚELE TERMICE ARINILOR

CT 27 MANASTUR

1.9.2.1.

31/12/1992

5,437.63

20124

CANAL TERMIC HERCULANE4

CT 3 GHEORGHENI

1.9.2.1.

31/12/1965

1,355 59

20377

REȚEA TERMICA

CT 3 GRIGORESCU

1.9.2.2.

31/12/2001

544,522.18

20022A

REȚEA TERMICA PADIN

CT 3 MANASTUR

1 9.2 2.

31/12/2005

80,150.89

20022B

MODERNIZ.RET.TERM G.ALEXAND.1

CT 3 MANASTUR

1.9.2.1.

31/12/2006

11,707.93

20419

REȚEA TERM AG.SEC.PADIN20-SG.H;

CT 3 MANASTUR

1.9.2.2.

17/12/2007

181,546.78

20022

RET.TERMICE GR ALEX 18

CT 3 MANASTUR

1.9.2.1.

31/12/1979

2.284.37

20038

REȚELE TERMICE ZORILOR TATRA 4

CT 3 ZORILOR

1.9.2.1

31/12/1980

27.232 00

20062

RACORD TERMIC ZORILOR

CT 3 ZORILOR

1.9.2.1

31/12/1984

977.28

20064

RACORD TERMIC ZORILOR TATRA 4

CT 3 ZORILOR

1.9.2 1

31/12/1984

4,877 08

20123A

CANAL TERMIC SCARISOARA 4

CT 4 GHEORGHENI

1.9.2 1.

31/12/2006

11,057 05

20123

CANAL TERMIC DETUNATA 11

CT 4 GHEORGHENI

1.9.2.1.

31/12/1968

1,855 48

20139

REȚELE TERMICE GRIGORESCU

CT 4 GRIGORESCU

1.9.2.1.

31/12/1979

3,879.24

20009

CANALTERM GIRBAU 1

CT 4 MANASTUR

1.92.1.

31/12/1973

5.182.81

20421

REȚEA TERM.AG.SEC.PASTEUR70-P

CT 4 ZORILOR

1.9.2.2.

17/12/2007

66.465.34

20044

REȚELE TERMICE LUCEAFĂRULUI 6

CT 4 ZORILOR

1 9 2.1

31/12/1981

81,033.20

20075

RACORD TERMIC LUCEAFĂRULUI

CT 4 ZORILOR

1.9.2.1

31/12/1986

2,837.41

20120

CANAL TERMIC BAISOARA 13

CT5 GHEORGHENI

1.9.2.1.

31/12/1968

1,270.73

20140

REȚELE TERMICE FINTINELE

CT 5 GRIGORESCU

1.9.2.1.

31/12/1979

2,531.41

20010

CANAL TERM GR.ALEX 30

CT 5 MANASTUR

1.9.2.1.

31/12/1973

7,002.17

20056

RACORD TERMIC BL.V2 ZORILOR

CT 5 ZORILOR

1.9.2.1

31/12/1983

804.58

20057

RACORD TERMIC V1 ZORILOR

CT 5 ZORILOR

1.9.2.1

31/12/1983

819.54

20061

RACORD TERMIC BL. P1 ZORILOR

CT 5 ZORILOR

1.9.2.1

31/12/1983

2,266.45

20063

RACORD TERMIC P3.P5.P7.O5,06,7

CT 5 ZORILOR

1 9.2.1

31/12/1984

1,457.71

20090

RACORD TERMIC RAPSODIEI 10

CT 5 ZORILOR

1.9.2.1

31/12/1989

10,015.97

20121

CANAL TERMIC BIZUSA 6

CT 6 GHEORGHENI

1.9.2.1.

31/12/1968

1.095.21

20144

REȚELE TERMICE DONATH BL P1

CT 6 GRIGORESCU

1.9.2.1.

31/12/1980

10.653.71

20011

CANAL TERM. BUCIUM 13

CT 6 MANASTUR

1.9.2.1.

31/12/1973

10,775.41

20079

RACORD TERMIC MANASTUR

CT 6 MANASTUR

1.9.2.1.

31/12/1987

7,482 34

20294

REȚELE TERMICE BL.A1 MANASTUR

CT 6 MANASTUR

1 9.2.1.

31/12/1992

535.26

20065

RACORD TERMIC ZORILOR BL.H9

CT 6 ZORILOR

1 9.2.1

31/12/1984

45,811.23

20073

RACORD TERMIC ZORILOR OS11-13

CT 6 ZORILOR

1.9.2.1

31/12/1986

6,721.52

20077

RACORD TERMIC PĂDURII 4

CT 6 ZORILOR

1.9.2 1

31/12/1986

3,834.57

20078

REȚEA APA FIERB. CT 6-PT7 ZOR

CT 6 ZORILOR

1.9.2.1

31/12/1986

48,926.77

20091

REȚEA APA HIDROFOR PĂDURII 4

CT 6 ZORILOR

1.9.2.1

31/12/1989

508.18

20369

REȚEA TERMICA STR.PĂDURII

CT 6 ZORILOR

1.9.2.1

31/10/1998

47,485.40

20128A

MODERN.RET.TERM. REBREANU 23

CT 7 GHEORGHENI

1.9.2.1.

31/12/2006

7,035.53

20128

CANAL TERMIC SCARISOARA 4

CT 7 GHEORGHENI

1.9.2.1.

31/12/1967

1,355.52

20116Ai

MODERN. RET.TERM.DONATH174-196

CT 7 GRIGORESCU

1.9.2.1.

31/12/2006

19,951.33

20116

CONDUCTA TERMICA GRIGORESCU

CT 7 GRIGORESCU

1.9.2.1.

31/12/1974

14,939.35

20012

CANALTERM.BUCEGI 5

CT 7 MANASTUR

1.9.2.1.

31/12/1974

6,040.76

20094

REȚEA APA RECE E2-E4 MANASTUR

CT 7 MANASTUR

1.9.2.1.

31/12/1989

2,915.18

20076

RACORD TERMIC ZORILOR BL OS10

CT 7 ZORILOR

1.9.2 1

31/12/1986

2,922.16

20083

REȚEA TERMICA CU REȚEA HIDROF

CT 7 ZORILOR

1.9.2.1

31/12/1988

92,761.59

20087

REȚEA APA RECE SPUTNICULUI 6

CT 7 ZORILOR

1.9.2.1

31/12/1988

682.05

20097

RACORD TERMIC BL.OS1.2.3 ZORIL

CT 7 ZORILOR

1.9.2.1

31/12/1990

6,014.84

20127

CANAL TERMIC SL7XNIC 13

CT 8 GHEORGHENI

1 9.2 1.

31/12/1969

1,804.29

20375

REȚEA TERMICA

CT 8 GRIGORESCU

1.9.2 2

31/12/2001

211,044.70

20015

CANAL TERM CIUCAS 5

CT 8 MANASTUR

1.9.2.1.

31/12/1976

5,283.69

20126A

MODERN RET TERM. AZUGA2-4

CT 9 GHEORGHENI

1.9.2.1.

31/12/2006

18,956.10

20126

CANAL TERMIC PADIS 1 GHEORGHEt

CT 9GHEORGHENI

1.9.2.1.

31/12/1969

3,281.80

20376

REȚEA TERMICA

CT 9 GRIGORESCU

1.9.2.2.

31/12/2001

881.832.81

20013

CANAL TERM. PUTNA 6

CT 9 MANASTUR

1.9.2.1.

31/12/1974

5,554.66

20133

REȚELE TERMICE MUSCEL 18

CT A FRANCE

1.9.2.1.

31/12/1979

4,132.64

20001

COND. TERM. AL TINERET 2-4

CTAL. TINERETULUI

1.9.2.1.

31/12/1961

119.28

20002

COND. TERM. AL.TINERETULUI 2-4

CTAL TINERETULUI

1.9.2.1.

31/12/1961

131.00

20003

COND. TERM AL.TINERETULUI 2-4

CTAL TINERETULUI

1.9.2.1.

31/12/1961

147.91

20004

COND. TERM. AL.TINERETULUI 2-4

CTAL TINERETULUI

1.9.2.1.

31/12/1965

201.66

20005

COND. TERM AL TINERETULUI 2-4

CTAL TINERETULUI

1.9.2.1

31/12/1961

134.47

20006

COND. TERM UZINA TERMICA

CTAL TINERETULUI

1.9.2 1

31/12/1960

121.99

20386

REȚEA TERMICA COLEG.G.COSBUC

CT BABA NOVAC

1.9.2.2.

31/12/2005

47.610.29

20102

CONDUCTA TERMICA CARAGILE

CT CARAGIALE

1.9.2 1

31/12/1962

220.70

20103

CONDUCTA TERMICA CRAIOVA

CT CRAIOVA

1.9.2.1

31/12/1962

34.01

20104

CONDUCTA TERMICA CRAIOVA

CT CRAIOVA

1.9.2 1

31/12/1962

120.51

20149

REȚELE TERMICE CUZA VODĂ

CT CUZA VODĂ

1.9.2.1.

31/12/1986

12,680.44

20098B

REȚEA TERMICA BL.D8-D10 MANAST

CT GOVORA

1 9.2.1.

31/12/1990

1,615.49

20098C

REȚEA TERMICA BL E11 MANASTUR

CT GOVORA

1.9.2.1.

31/12/1990

1,952.05

20098E

REȚEA TERMICA BL.E9-E10 MANAST

CT GOVORA

1.9.2.1.

31/12/1990

30.559.67

20306

REȚELE TERMICE GOVORA

CT GOVORA

1.92.1.

31/12/1992

687.68

20367

REȚEA TERMICA BL F GOVORA

CT GOVORA

1.92 1.

30/6/1996

7.665.94

20021

REȚELE TERM.AFER CT GR MANAST

CT GRĂDINI MANASTUR

1.92.1.

31/12/1979

8,956.92

20018

COND. TERM PLOPILOR

CT PLOPILOR

1.9.2.1.

31/12/1971

4.913.66

20305

REȚELE TERMICE BL.P6-P9 MANAST

CT PLOPILOR - PT SESULL

1.92.1.

31/12/1992

377.45

20309

REȚELE TERMICE PLOPILOR

CT PLOPILOR - PT SESULL

1.9.2.1.

31/12/1992

3,368.33

20100

REȚELE TERMICE P-TA ABATOR

CT P-TA ABATOR

1.9.2.1

31/12/1964

676.36

20099

REȚELE TERMICE M.VITEAZUL 11

CT P-TA M VITEAZUL

1.9.2.1

31/12/1962

235.54

20148

REȚELE TERMICE BL. G1 M.VITEAZ

CT P-TA M VITEAZUL

1.9.2.1

31/12/1986

2.426.03

20308

REȚELE TERMICE TABEREI

CT TABEREI

1.9.2.1.

31/12/1992

4.051.13

20368

REȚEA TERMICA STR TASNAD-TABEf

CT TABEREI

1.9.2.1.

31/10/1998

67,401.37

20279

REȚELE TERMICE INCINTA CTZ

CTZ

1.9.2 1.

31/12/1981

22,751.59

20385

CONDUCTA APA FIERBINTE 800MM

CTZ - TR.VLADUTIU

1.9.2.2.

30/11/2005

554,321.09

20269

REȚELE APA SUB PRESIUNE HIDROF

OR BL. 5B MARASTI

1 9.2.1

31/12/1989

1,083.14

20188

REȚELE T. AFER BL.V1 V2 MARAS

PT 1 AVN

1 9.2.1.

31/12/1984

2.535.00

20201

REȚELE APA FIERB AVN

PT 1 AVN

1.9.2.1.

31/12/1981

51.169.91

20203

REȚELE TERMICE AVN TELEORMAN

PT 1 AVN

1.9.2.1.

31/12/1981

55,178.10

20194

REȚEA APA HIDR MARASTI II.III

PT 1 MARASTI

1.9.2 1.

31/12/1985

508.39

20208

REȚELE TERM. MARASTI ll/l,INULUI

PT 1 MARASTI

1.9.2.1.

31/12/1982

32,782.93

20380

REȚEA TERMICA

PT 1 MARASTI

1.9.2.2.

30/11/2002

340,041.43

20183

REȚELE TERM MARASTI ll/l AF.

PT 1 MARASTI RAF

1.9.2.1.

31/12/1983

27.897.60

20177

REȚELE T GHEORGHENI IV.BL.I-V

PT 1 PATA

1 9.2.1

31/12/1982

12.079.39

20205

REȚELE T. PT GHEORGHENI IV

PT 1 PATA

1 9.2.1

31/12/1981

35,762.71

20218

REȚEA TERMICA PATA

PT 1 PATA

1 9 2.1

31/12/1986

21,307.37

20277B

REȚELE TERM.PATA 21,31

PT 1 PATA

1 9.2.1

31/12/1990

5.514.37

20422

REȚEA TERM.AG.PR.CALAN

PT 10 MARASTI

1.9.2.2.

17/12/2007

74,633.94

20423

REȚEA TERM.AG.SEC.CALAN

PT 10 MARASTI

1 9.2.2.

17/12/2007

16,169.10

20181

REȚELE TERMICE MARASTI ll/IIIC

PT 10 MARASTI

1.9.2.1.

31/12/1983

20,085 02

20182

REȚELE TERMICE MARASTI II/3C

PT 10 MARASTI

1.9.2.1.

31/12/1983

29,340.36

20258

REȚELE TERMICE BL. Y3-Y6

PT 11 MARASTI

1.9.2.1

31/12/1988

10,717.94

20259

REȚELE APA SUB PRESIUNE BL.Y2

PT 11 MARASTI

1.9.2.1

31/12/1988

727.33

20263

REȚELE APA PRESIUNE HIDROF. Y1

PT 11 MARASTI

1.9.2.1

31/12/1989

996.37

20264

REȚELE TERMICE BL.20A

PT 11 MARASTI

1.9.2.1

31/12/1989

24,032.87

20268

REȚELE APA HIDROFOR BL Y7.Y12

PT 11 MARASTI

1.9.2.1

31/12/1989

1,708.55

20270

REȚELE TERMICE AF BL. 5B.Y7

PT 11 MARASTI

1.9.2.1

31/12/1989

18,868.28

20298

REȚELE TERMICE BL Y9 MARASTI

PT 11 MARASTI

1.9.2.1

31/12/1992

3,707.32

20299

REȚELE TERMICE BL.Y13 MARASTI

PT 11 MARASTI

1.9.2.1

31/12/1992

859.90

20243

REȚELE TERMICE BL 6 MARASTI

PT 12 MARASTI

1.9.2.1

31/12/1988

24,002.00

20244

REȚEA APA HIDR BL 7 MARASTI

PT 12 MARASTI

1.9.2 1

31/12/1988

296.62

20245

REȚELE TERMICE MARASTI

PT 12 MARASTI

1.9.2.1

31/12/1988

3,879.87

20246

REȚELE APA HIDROFOR BL.30 MARA

PT 12 MARASTI

1 9.2.1

31/12/1988

671.65

20247

REȚELE TERMICE BL.30 MARASTI

PT 12 MARASTI

1.9.2.1

31/12/1988

1,722.87

20256

REȚELE APA HIDROFOR

PT 12 MARASTI

1 9.2.1

31/12/1988

2,009.25

20257

REȚELE APA FIERBINTE

PT 12 MARASTI

1.9.2.1

31/12/1988

47,373.26

20265

REȚELE TERMICE MARASTI

PT 12 MARASTI

1.9.2.1

31/12/1989

9,334.31

20266

REȚELE APA SUB HIDROFOR BL.R9

PT 12 MARASTI

1.9.2.1

31/12/1989

394.28

20202

REȚELE APA FIERB. NIRAJULUI 9

PT 13 AVS

1 9.2 1.

31/12/1986

13.148.22

20214

REȚEA APA RECE SUB PREȘ.HIDROF

PT 13 AVS

1.9.2.1

31/12/1986

1,946.49

20230

REȚELE TERMICE NIRAJULUI

PT 13 AVS

1 9.2.1.

31/12/1988

24,729.33

20232

REȚEA APA RECE NIRAJULUI 9

PT 13 AVS

1 9.2.1.

31/12/1988

568.23

20229

REȚEA APA CALDA CU AJ. EN.SOL

PT 14 + PT 15 AVS

1.9.2.1.

31/12/1988

3,261 63

20178

REȚELE T. MARASTI II BL.R3.4.7

PT 14 AVS

1.9.2.1.

31/12/1982

3,024.29

20186

REȚELE APA FIERBINTE TULCEA 11

PT 14 AVS

1.9.2.1.

31/12/1984

61.344.67

20191

REȚEA TERMICA TULCEA 11

PT 14 AVS

1.9.2.1.

31/12/1985

10,634 89

20254

REȚELE TERMICE S3 AVS

PT 14 AVS

1.9.2.1.

31/12/1988

1.444.44

20255

REȚELE TERMICE AVS

PT 14 AVS

1.9.2.1

31/12/1988

29,712 83

20277E

REȚELE TERMICE B1-B6 AVS

PT 14 AVS

1.9.2.1.

31/12/1990

7.025.53

20190

RACORD TERMIC TULCEA 11

PT14AVS RAF

1.9.2.1

31/12/1985

56,878.14

20187

REȚEA APA FIERBINTE TULCEA 27

PT 15 AVS

1.9.2.1.

31/12/1984

5,852 19

20189

REȚELE TERMICE TULCEA 27

PT15AVS

1.9.2.1.

31/12/1985

18,344.79

20192

REȚEA TERMICA AVS TULCEA 27

PT15AVS

1.9.2.1.

31/12/1985

18.994.61

20253

REȚELE TERMICE S11-S23

PT 15 AVS

1.9.2.1.

31/12/1988

14,726.14

20277F

REȚELE TERMICE l-J-K-L AVS

PT 15 AVS

1.9.2.1.

31/12/1990

35,178.99

20274

REȚEA TERMICA BL.D13

PT 16 MARASTI

1.9.2.1.

31/12/1990

681.72

20275

REȚEA TERMICA MARASTI VEST

PT 16 MARASTI

1.9.2.1.

31/12/1990

4,305.58

20276

REȚELE TERMICE BL.D3-D12

PT 16 MARASTI

1.9.2 1.

31/12/1990

12,497.71

20277C

REȚELE TERMICE D3-D18 MARASTI

PT 16 MARASTI

1.9.2 1

31/12/1990

22,984 33

20300

REȚELE TERMICE D20 MARASTI

PT 16 MARASTI

1.9.2.1.

31/12/1992

88.53

20271

REȚELE APA FIERBINTE C2.C10

PT 17 MARASTI

1.9.2.1.

31/12/1990

21,881.21

20272

REȚELE TERMICE C2-C10

PT 17 MARASTI

1.9.2.1.

31/12/1990

26,091.33

20273

REȚELE TERMICE BL.C10

PT 17 MARASTI

1.9.2.1.

31/12/1990

5,339.81

20277F

REȚELE TERMICE C10 MARASTI

PT 17 MARASTI

1.9.2 1.

31/12/1990

4,506.94

20278

REȚELE APA FIERBINTE BL Y1.

PT 17 MARASTI

1.9.2 1.

31/12/1990

43,219 88

20193

REȚEA TERMICA CRINULUI

PT 18 MARASTI

1 9.2.1.

31/12/1985

6,494.29

20195

REȚEA TERMICA CRINULUI I

PT 18 MARASTI

1.9.2.1.

31/12/1985

9,342.28

20196

REȚEA TERMICA CRINULUI II

PT 18 MARASTI

1.9.2.1.

31/12/1985

21,908.89

20200

REȚEA APA FIERB.CRINULUI I

PT 18 MARASTI RAF

1.9.2.1.

31/12/1985

56,239 89

20179

REȚELE TERM.AXAE-V MARASTI RT1

PT 2 AVN

1.9 2 1.

31/12/1983

38,037.58

20213

REȚEA TERMICA A VLAICU

PT 2 AVN

1.9.21.

31/12/1986

3.955.84

20250

REȚELE APA HIDROFOR V3-V13

PT 2 AVN

1.9.2.1.

31/12/1988

4,168.28

20251

REȚELE TERMICE BL V17

PT 2 AVN

1.9.2 1

31/12/1988

4.699.36

20155

REȚELE APA CALDA MARASTI

PT 2 MARASTI

1.9.2.1.

31/12/1980

625.84

20159

REȚELE TERMICE MARASTI

PT 2 MARASTI

1 9.2 1

31/12/1980

1,617.55

20176

REȚELE T. A. VLAICU N BL C2-6

PT 2 MARASTI

1.9.2.1.

31/12/1982

1,975.20

20197

REȚELE TERMICE MARASTI II

PT 2 MARASTI

1.9.2.1.

31/12/1985

7,211.94

20242

REȚELE TERMICE MARASTI

PT 2 MARASTI

1.9.2.1.

31/12/1988

12,182.10

20301

REȚELE TERMICE Y1 MARASTI

PT 2 MARASTI

1.9.2 1

31/12/1992

4,677.71

20302

REȚELE TERMICE Y5 MARASTI

PT 2 MARASTI

1.9.2.1.

31/12/1992

3,776 94

20157

MAGISTRALA TERMOFICARE MARAS'

PT 2 MARASTI. PT 3 RAF

1 9.2.1.

31/12/1980

154.405.45

20277C

REȚELE TERMICE C1-D1-D3

PT 2 PATA

1.9.2 1

31/12/1990

70.244.29

20277I

REȚELE TERMICE X1 MARASTI

PT 26 MARASTI

1.9.2.1

31/12/1990

7,078.55

20296

REȚELE TERMICE X2.X3 MARASTI

PT 26 MARASTI

1.9 2.1

31/12/1992

3,291.05

20297

REȚELE TERMICE BL.X9 MARASTI

PT 26 MARASTI

1.9.2 1

31/12/1992

1,709.01

20362

REȚEA TERMICA BLOC 27 MARASTI

PT 27 MARASTI

1 9.2.1

30/11/1995

1,987 25

20363

REȚEA TERMICA

PT 28 MARASTI

1 9.2.1

31/12/1995

69.615.15

20364

REȚEA APA RECE

PT 28 MARASTI

1.9.2.1

31/12/1995

274.10

20424

REȚEA TERM.AG.PR.RĂSĂRITULUI

PT 3 AVN

1.9.2.2.

17/12/2007

133,443.73

20150

REȚELE TERM. BL. R1-R2

PT 3 AVN

1.9.2 1.

31/12/1988

1,429.66

20180

REȚELE TERM.E-V MARASTI V2-V22

PT 3 AVN

1.9.2 1.

31/12/1983

32,427.95

20185

REȚEA APA FIERB. AXAE-V BL.V21

PT 3 AVN

1.9.2.1.

31/12/1984

7,721.13

20158

REȚELELE TERMICE TROTUSULUI 4

PT 3 MARASTI

1.9.2.1.

31/12/1982

60.974.67

20211

REȚEA TERMICA PATA SUD

PT 3 PATA

1.9.2.1

31/12/1986

50,278.45

20212

REȚEA APA FIERBINTE PATA

PT 3 PATA

1.9.2.1

31/12/1985

103,044.28

20224

REȚEA TERMICA PATA S BL. M.P

PT 3 PATA

1.9.2.1

31/12/1987

48,945.07

20225

REȚEA APA CALDA MENAJERA BL.MF

PT 3 PATA

1.9.2.1

31/12/1987

21,443.42

20172

REȚELE TERMICE COJOCNEI 21

PT 4 AVN

1.9.2.1.

31/12/1982

9,801.95

20173

TERMOFICARE AUREL VLAICU NORD

PT 4 AVN

1 9.2.1.

31/12/1982

41.173.37

20209

REȚELE TERMICE C1 AVN

PT 4 AVN

1.9.2.1.

31/12/1982

2.718.09

20216

REȚEA APA CALDA PATA

PT 4 PATA

1.9.2.1

31/12/1986

1,127.40

20219

DEVIERE CONDUCTA PT REȚEA A.F.

PT 4 PATA

1.9.2.1

31/12/1987

4,358.42

20220

REȚELE TERMICEBL.B1.B2 P13 P14

PT 4 PATA

1.9.2.1

31/12/1987

19,418.94

20221

REȚEA APA CALDA MENAJERA B1-B2

PT 4 PATA

1.9.2.1

31/12/1987

6.483.15

20222

REȚEA TERMICA BL. B3-B8

PT 4 PATA

1.9.2.1

31/12/1987

30.732.34

20223

REȚEA APA CALDA MENAJERA B3-B8

PT 4 PATA

1.9.2.1

31/12/1987

4.881.43

20226

REȚEA TERMICA PATA BL.A1-A5

PT 4 PATA

1.9.2.1

31/12/1987

1.036.22

20236

REȚELE TERMICE BL.P16 P17 PATA

PT 4 PATA

1.9.2.1

31/12/1988

5,910.78

20237

REȚELE APA RECE HIDR. P16.P17

PT 4 PATA

1.9.2.1

31/12/1988

2.297.85

20238

REȚELE APA CALDA P16.P17

PT 4 PATA

1.9.2.1

31/12/1988

3.577.58

20240

REȚEA APA HIDROFOR P18-P20

PT 4 PATA

1.9.2.1

31/12/1988

527.31

20241

REȚELE TERMICE P18-P20 PATA

PT 4 PATA

1.9.2.1

31/12/1988

8.271.14

20303

REȚELE TERMICE S2.S3 PATA

PT 4 PATA

1.9.2.1

31/12/1992

1.715.75

20318

REȚEA TERMICA BL.P21

PT 4 PATA

1.9.2 1

31/12/1993

160.29

20248

REȚELE TERMOFICARE V2-V22

PT 5 AVS

1.9.2.1.

31/12/1988

28,508.05

20249

REȚELE TERMOFICARE V2-V22

PT 5 AVS

1.9.2.1.

31/12/1988

10,781.58

20418

REȚEA TERM.AG.SEC.21 DEC. 135-152

PT 7 MARASTI

1.9.2.2.

17/12/2007

240,840.17

20171

REȚELE TERMICE BL. M3-M5 MARAS

PT 7 MARASTI

1.9.2.1.

31/12/1982

11,216.28

20210

REȚELE APA HIDROFOR

PT 7 MARASTI

1.9.2.1.

31/12/1982

10,196.17

20320

REȚEA TERM. BL. 9B MARASTI

PT 7 MARASTI

1.9.2.1.

31/12/1993

139.13

20227

REȚEA APA HIDROFOR L7 CRINULUI

PT 8 MARASTI

1.9.2.1.

31/12/1988

2,059.27

20228

REȚELE TERMICE CRINULUI L7-L3

PT 8 MARASTI

1.9.2.1

31/12/1988

73,420.25

20277G

REȚELE TERMICE 9A MARASTI

PT 8 MARASTI

1.9.2.1.

31/12/1990

3,936.95

20304

REȚELE TERMICE BL.9B MARASTI

PT 8 MARASTI

1.9.2.1.

31/12/1992

1.121.19

20156

REȚELE TERM. PT7-PT 9 MAR

PT 9 MARASTI

1.9.2.1.

31/12/1980

4,117.20

20198

REȚEA T. F2 MARASTI

PT 9 MARASTI

1.9.2.1.

31/12/1985

2,068.80

20234

REȚELE TERMICE LA BLOC 2B MARA

PT 9 MARASTI

1 9.2.1.

31/12/1988

340.94

20235

REȚELE TERMICE BL.AP1-AP3

PT 9 MARASTI

1.9.2.1.

31/12/1988

3,002.53

20081

RACORD TERMIC BL. C34 - C35

PT CALVARIA

1.9.2.1.

31/12/1988

7,605.78

20084

REȚELE TERMICE CALVARIA M1-M6

PT CALVARIA

1.9.2.1.

31/12/1988

11,923.72

20098I

REȚEA TERMICA BL G7-G8 MANAST

PT CALVARIA

1.9.2.1.

31/12/1990

1.952.05

20170

REȚELE TERMICE CERNEI

PT CERNEI

1.9.2.1.

31/12/1982

8.264.48

20059

RACORD TERMIC CERNEI 3

IPT CERNEI

1.9.2.1.

31/12/1983

1,431.63

20319A

MODERNIZ.RET.TERM.TITULESCU 17

PT CIPARIU

1.9.2.1.

31/12/2006

3,336.85

20383

REȚEA TERMICA TITULESCU 11-15

PT CIPARIU

1.9.2.2.

31/12/2004

12,408.35

20151

REȚELE APA FIERB.II A CIPARIU

PT CIPARIU

1.9.2.1

31/12/1988

39,099.84

20152

REȚELE APA SUB HIDROFOR II A

PT CIPARIU

1.9.2.1

31/12/1988

4,298.09

20252

REȚELE TERMICE CIPARIU

PT CIPARIU

1.9.2.1

31/12/1988

31,641.27

20261

REȚELE TERMICE CIPARIU BL.IA.B

PT CIPARIU

1.9.2.1

31/12/1989

12,304.42

20262

REȚELE APA HIDROFOR BL.IA.IB

PT CIPARIU

1.9.2.1

31/12/1989

691.17

20277A

REȚELE TERM. IA-IC, IIIA-IIIC

PT CIPARIU

1.9.2.1

31/12/1990

9.557.37

20319

REȚEA TERM BL. III A CIPARIU

PT CIPARIU

1.9.2.1

31/12/1993

459.75

20098A

REȚEA TERMICA BL.P4-P8 MANASTU

PT SESULUI

1.9.2.1.

31/12/1990

3,298.29

20098C

REȚEA TERMICA BL P12-P16 MAN

PT SESULUI

1.9.2.1.

31/12/1990

4,038.72

20049

RET.TERM. MANASTUR BL.OJCVL

PT TABEREI

1.9.2.1.

31/12/1983

1.926.57

20095

RACORD TERMIC BL B1-B10 MANAST

PT TABEREI

1.9.2.1.

31/12/1989

8,299.63

20096

RACORD TERMIC BL.B9-B12

PT TABEREI

1.9.2.1.

31/12/1989

2,024.66

20098G

REȚEA TERMICA BL.B1-B2 MANAST

PT TABEREI

1.9.2.1.

31/12/1990

2,355.92

20098H

REȚEA TERMICA BL.P1-P4 MANAST

PT TABEREI

1.9.2.1.

31/12/1990

9,625.62

20372A

MODERNIZ.REȚEA RAF VENUS 20-22

PT VENUS

1.9.2.1.

31/12/2006

8,020.14

20372

REȚEA TERMICA BLOC VENUS 22

PT VENUS

1.9.2.1.

31/8/1999

5,766.10

20174

TERMOFICARE GHEORGHENI PT1-P7

RAF

1 9.2.1

31/12/1982

81,992.43

20175

TERMOFICARE MARASTI

RAF

1.9 2.1

31/12/1982

114,032.94

20206

REȚELE APA FIERBINTE GHEORGHEI

RAF

1.9.2.1

31/12/1981

62,422.51

20207

REȚELE APA FIERB F21 F22

RAF

1.9.2.1

31/12/1981

15,244.29

20267

REȚELE TERMICE PATA SUD AF P2

RAF

1.9.2.1

31/12/1989

33,413.49

20092

RACORD TERMIC SESULUI 4

RAF CT-PT SESULUI

1.9.2.1.

31/12/1989

144.285.06

20147

REȚELE TERMICE +TERMOFICARE

RAF PATA NORD SUD

1.9.2.1

31/12/1983

119,634.41

20295

REȚEA TERMOFICARE PT3-PT4 GHE.

Str.Ppoqresului-Str.Tineretuli

1.9.2.1

31/12/1992

40,419.10

20373

DEVIERE REȚEA APA FIERBINTE

STR.VENUS, BALADEI

1.9.2.2

31/1/2001

175,052.02

10,458,170.81



|Scoateri din funcțiune imobilizări de natura PATRIMONIU PUBLIC pana la 31.12.2008-Retele termice


Nr.inv.

Descriere imobilizare

Localizare

cod ci.

Data achiz.

Valoare

Data ieșire

20105

CONDUCTA TERMICA DRAGALINA

CT DRAGALINA

1.9.2.1.

31/12/1961

345.71

12/31/2004

20106

CONDUCTA TERMICA DRAGALINA

CT DRAGALINA

1.9.2.1.

31/12/1961

69.4

12/31/2004

20107

CONDUCTA TERMICA DRAGALINA

CT DRAGALINA

1.9.2.1.

31/12/1961

137.94

12/31/2004

20108

CONDUCTA TERMICA DRAGALINA

CT DRAGALINA

1.9.2.1.

31/12/1960

127.07

12/31/2004

20109

CONDUCTA TERMICA DRAGALINA

CT DRAGALINA

1.9.2.1.

31/12/1961

142.71

12/31/2004

20110

CONDUCTA TERMICA DRAGALINA

CT DRAGALINA

1.9.2.1.

31/12/1960

659.09

12/31/2004

20111

CONDUCTA TERMICA DRAGALINA

CT DRAGALINA

1.9.2.1

31/12/1961

427.69

12/31/2004

20112

CONDUCTA TERMICA DRAGALINA

CT DRAGALINA

1.9.2.1.

31/12/1965

179.57

12/31/2004

20217

REȚEA APA FIERBINTE BABA NOVAC

PT BABA NOVAC

1.9.2.1.

31/12/1986

58.918.99

12/31/2004


61008.17




________________ Anexa 2

[Modernizări la imobilizări de natura PATRIMONIU PUBLIC pana la 31.12.2008-RET^LE TERMICE

I------------

Nr.inv.

Descriere imobilizare

Localizare

Cod cl.

Data de achiziție

Valoare

Moc.

20379

REȚEA TERMICA

CT 1 GRIGORESCU

1.9.2.2.

31/10/2002

632,835.73

57,2t

20382

REȚEA TERMICA

CT 1 ZORILOR

1.9.2.2.

31/12/2002

351,569.34

31,809.

20136

REȚELE TERMICE VLAHUTA 26

CT 10 GRIGORESCU

1.9.2.1.

31/12/1979

29,081.17

7,566.

20374

REȚEA TERMICA

CT 11 GHEORGHENI

1.9.2.2.

31/12/2001

352.531 43

31,896.7

20135

REȚELE TERMICE GRIGORESCU

CT 11 GRIGORESCU

1.9.2.1.

31/12/1979

18,872.11

4,400.60

20024

REȚELE TERMICE MOLDOVEANU 6

CT 14 MANASTUR

1.9.2.1.

31/12/1979

13.207.72

2,498.22

20381

REȚEA TERMICA

CT 2 ZORILOR

1.9.2.2.

31/12/2002

1,269.950.35

114,903.88

31...

20370

REȚEA TERMICA

CT 24 MANASTUR

1.9.2.1.

31/12/1998

124,209.45

47,046.22

31.12.06

20377

REȚEA TERMICA

CT 3 GRIGORESCU

1.9.2.2.

31/12/2001

544.522.18

49,267.84

31.12.05

20083

REȚEA TERMICA CU REȚEA HIDROF

CT 7 ZORILOR

1.9.2.1

31/12/1988

92,761.59

30,818.37

31.12.05

20375

REȚEA TERMICA

CT 8 GRIGORESCU

1.9.2 2.

31/12/2001

211,044.70

19,095.12

31.12.05

20376

REȚEA TERMICA

CT 9 GRIGORESCU

1.9.2.2.

31/12/2001

881,832.81

79,787.38

31.12.05

20368

REȚEA TERMICA STR.TASNAD-TABEI

CT TABEREI

1.9.2.1.

31/10/1998

67.401.37

27,361.16

31.12.05

20380

REȚEA TERMICA

PT 1 MARASTI

1.9.2.2.

30/11/2002

340,041.43

32,787.32

31.12.05

20205

REȚELE T. PT GHEORGHENI IV

PT 1 PATA

1.9.2.1

31/12/1981

35.762.71

2,121.78

31.12.05

20218

REȚEA TERMICA PATA

PT 1 PATA

1.9.2.1

31/12/1986

21,307.37

14,125.24

31.03.08

20186

REȚELE APA FIERBINTE TULCEA 11

PT 14 AVS

1.9.2 1.

31/12/1984

61,344.67

15,444.66

31.12.05

20255

REȚELE TERMICE AVS

PT 14 AVS

1.9.2.1.

31/12/1988

29.712.83

22,844.08

31.12.06

20277F

REȚELE TERMICE l-J-K-L AVS

PT15AVS

1.9.2.1.

31/12/1990

35,178.99

4,664.35

31.12.05

20189

REȚELE TERMICE TULCEA 27

PT 15 AVS

1.9.2.1.

31/12/1985

181344.79

8,159.89

31.12.06

20253

REȚELE TERMICE S11-S23

PT15AVS

1.9.2.1.

31/12/1988

14.726.14

9,723.45

31.12.06

20277C

REȚELE TERMICE D3-D18 MARASTI

PT 16 MARASTI

1.9.2 1.

31/12/1990

22,984.33

7,740.26

31.12.05

20196

REȚEA TERMICA CRINULUI II

PT 18 MARASTI

1.9.2.1.

31/12/1985

21.908.89

10,622.66

31.12.05

20179

REȚELE TERM AXAE-V MARASTI RT1

PT 2 AVN

1.9.2.1.

31/12/1983

38,037.58

10,517.78

31.12.05

20242

REȚELE TERMICE MARASTI

PT 2 MARASTI

1.9.2.1.

31/12/1988

12,182.10

4,994.00

31.12.05

20277C

REȚELE TERMICE C1-D1-D3

PT 2 PATA

1 9.2.1

31/12/1990

70,244.29

21,065.61

31.12.06

20363

REȚEA TERMICA

PT 28 MARASTI

1.9.2.1

31/12/1995

69,615.15

5,870.38

31.03.08

20180

REȚELE TERM.E-V MARASTI V2-V22

PT 3 AVN

1.9.2.1

31/12/1983

32,427.95

5,241.51

31.12.06

20158

REȚELELE TERMICE TROTUSULUI 4

PT 3 MARASTI

1.9.2.1.

31/12/1982

60,974.67

9,579.01

31.12.05

20224

REȚEA TERMICA PATA S BL. M P

PT 3 PATA

1.9.2.1

31/12/1987

48.945.07

3,508.55

31.12.06

20212

REȚEA APA FIERBINTE PATA

PT 3 PATA

1.9.2.1

31/12/1985

103,044.28

3,563.15

31.12.06

20211

REȚEA TERMICA PATA SUD

PT 3 PATA

1.9.2.1

31/12/1986

50,278.45

4,302.57

31.12.05

20222

REȚEA TERMICA BL. B3-B8

PT 4 PATA

1.9.2.1

31/12/1987

30,732.34

18,557.10

31.12.05

20228

REȚELE TERMICE CRINULUI L7-L3

PT 8 MARASTI

1.9.2.1.

31/12/1988

73,420.25

65,413.90

31.12.06

20170

REȚELE TERMICE CERNEI

PT CERNEI

1.9.2.1.

31/12/1982

8,264.48

2,409.00

31.03.08

20174

TERMOFICARE GHEORGHENI PT1-P7

RAF

1.9.2.1

31/12/1982

81,992 43

11,354.01

31.12.06

20175

TERMOFICARE MARASTI

RAF

1.9.2.1

31/12/1982

114,032.94

71,892.73

31.12 05

20373

DEVIERE REȚEA APA FIERBINTE

STR.VENUS. BAL7XDEI

1.9.2.2.

31/1/2001

175.052.02

61,287.06

31.03.08

6,160,376.10 931,499.68



|Puneri in funcțiune noi imobilizări in cadrul Rețelelor termice pana la 31.12.2009

Nr.inv.

Descriere imobilizare

Localizare

cod cl.

Data achiz.

Valoare

20425

REȚEA TERM.AG.SEC.ZAMBILEI

CT12 GHEORGHE

1.9.2.2.

17/12/2007

16,324.80

20119A

MODERN.RET.TERM.ALVERNA63-64

CT14 GHEORGHE

1.9.2.1.

31/12/2006

4,772.08

20420

REȚEA TERM.AG.SEC.MEH.2-4*CT1(

CT 16 MANASTUR

1.9.2.2.

17/12/2007

92,604.82

20022A

REȚEA TERMICA PADIN

CT 3 MANASTUR

1.9.2.2.

31/12/2005

80,150.89

20022B

MODERNIZ.RET.TERM. G.ALEXAND.

CT 3 MANASTUR

1.9.2.1.

31/12/2006

11,707.93

20419

REȚEA TERM.AG.SEC.PADIN20-SG.I

CT 3 MANASTUR

1.9.2.2.

17/12/2007

181,546.78

20123A

CANAL TERMIC SCARISOARA 4

CT 4 GHEORGHEb

1.9.2.1.

31/12/2006

11,057.05

20421

REȚEA TERM.AG.SEC.PASTEUR70-F

CT 4 ZORILOR

1.9.2.2.

17/12/2007

66,465.34

20128A

MODERN.RET.TERM. REBREANU 23

CT 7 GHEORGHEb

1.9.2.1.

31/12/2006

7,035.53

20116A

MODERN.RET.TERM.DONATH174-1S

CT 7 GRIGORESCI

1.9.2.1.

31/12/2006

19,951.33

20126A

MODERN.RET.TERM. AZUGA2-4

CT 9 GHEORGHEb

1.9.2.1.

31/12/2006

18,956.10

20386

REȚEA TERMICA COLEG.G.COSBUC

CT BABA NOVAC

1.9.2.2.

31/12/2005

47,610.29

20385

CONDUCTA APA FIERBINTE 800MM

CTZ - TR.VLADUTI

1.9.2.2.

30/11/20 05

554,321.09

20422

REȚEA TERM.AG.PR.CALAN

PT 10 MARASTI

1.9.2.2.

17/12/2007

74,633.94

20423

REȚEA TERM.AG.SEC.CALAN

PT 10 MARASTI

1.9.2.2.

17/12/2007

16,169.10

20424

REȚEA TERM.AG.PR.RASARITULUI

PT 3 AVN

1.9.2.2.

17/12/2007

133,443.73

20418

REȚEA TERM.AG.SEC.21 DEC.135-1J

PT 7 MARASTI

1.9.2.2.

17/12/2007

240,840.17

20319A

MODERNIZ.RET.TERM.TITULESCU 1

PT CIPARIU

1.9.2.1.

31/12/2006

3,336.85

20383

REȚEA TERMICA TITULESCU 11-15

PT CIPARIU

1.9.2.2.

31/12/2004

12,408.35

20372A

MODERNIZ.RETEA RAF VENUS 20-2

PT VENUS

1.9.2.1.

31/12/2006

8,020.14

1,601,356.31

Scoateri din funcțiune imobilizări de natura PATRIMONIU PUBLIC pana la 31.12.2008

Nr.inv

Descriere imobilizare

Localizare

cod cl.

Data ach.

Valoare

Data ieșire

32685

ELECTROCOMPRESOR ECR

PT 1 AVN

2.16.4.2

31/12/1981

103.46

1/10/2008

32687

RECIPIENT ACUMULARE V 5 MC

PT 1 AVN

2.17.4.a

31/12/1981

419.22

10/10/2006

32688

RECIPIENT ACUMULARE V 5 MC

PT 1 AVN

2.17.4. a

31/12/1981

283.90

10/10/2006

32689

INST TEHNICA INTERIOARA

PT 1 AVN

2.16.5.

31/12/1981

14,988.61

10/31/2004

32690

INST. ELECTRICA INTERIOARA

PT 1 AVN

2.16.5.

31/12/1981

751.69

10/31/2004

31463

ELECTROPOMPA L 65

PT 1 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/1987

52.31

10/31/2004

32308

COMPRESOR AER

PT 1 MARASTI

2.16.4.2

31/12/1982

140.91

1/10/2008

32309

ELECTROPOMPA A.C.M L 65

PT 1 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/1982

56.57

10/31/2004

32310

INST. TEHNICA INTERIOARA

PT 1 MARASTI

2.16.5

31/12/1982

4,059.46

10/31/2004

32311

INST. ELECTRICA INTERIOARA

PT 1 MARASTI

2.16.5.

31/12/1982

694.60

10/31/2004

32830

ELECTROPOMPA L 65

PT 1 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/1987

52.31

10/31/2004

32919

COMPRESOR ECR

PT 1 PATA

2.16.4.2

31/12/1980

127.65

2/18/2008

32922

INST. TEHNICA INTERIOARA

PT 1 PATA

2.16.5.

31/12/1980

1,822.99

10/31/2004

32923

INST. ELECTRICA INTERIOARA

PT 1 PATA

2.16.5.

31/12/1980

857.52

10/31/2004

32480

ELECTROPOMPA RECIRC. L 60

PT 10 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/1983

45.67

10/31/2004

32481

ELECTROPOMPA RID PREȘ. C 100

PT 10 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/1983

45.66

10/31/2004

32494

INST TEHNICA INTERIOARA

PT 10 MARASTI

2.16.5.

31/12/1983

2,491.13

10/31/2004

32495

INST. ELECTRICA INTERIOARA

PT 10 MARASTI

2.16.5.

31/12/1983

965.84

10/31/2004

32515

COMPRESOR ECR

PT 11 MARASTI

2.164.2

31/12/1988

145.08

2/18/2008

32520

INST. TEHNICA INTERIOARA

PT 11 MARASTI

2.16.5.

31/12/1988

7,558.88

10/31/2004

32521

INST ELECTRICA INTERIOARA

PT 11 MARASTI

2.16.5.

31/12/1988

974.17

10/31/2004

34523

S.CPVX1 -121-2/2, S 831/97

PT 11 MARASTI

2.17.1.2.

31/12/1997

454.50

10/10/2006

32545

INST. TEHNICA INTERIOARA

PT 12 MARASTI

2.16.5.

31/12/1987

9,209.59

10/31/2004

32546

INST ELECTRICA INTERIOARA

PT 12 MARASTI

2.16.5.

31/12/1987

934.57

10/31/2004

32829

ELECTROCOMPRESOR ECR

PT 13 AVS

2.16.4.2.

31/12/1985

103.09

1/10/2008

32833

INST. TEHNICA INTERIOARA

PT 13 AVS

2.16.5.

31/12/1985

6,441.34

10/31/2004

32834

INST. ELECTRICA INTERIOARA

PT 13 AVS

2.16.5.

31/12/1985

863.88

10/31/2004

34653

S.C.P APV Q0.35, DN 16, H 17

PT 13 AVS

2.17.1.2.

30/4/1999

674.71

1/10/2008

34654

S.C.P APV Q0,35, DN 16, H 17

PT 13 AVS

2.17.1.2.

30/4/1999

674.71

1/10/2008

32849

ELECTROPOMPA RID. PREȘ. L 80

PT 14 AVS

2.17.1.1.1.

31/12/1984

77.40

10/31/2004

32850

ELECTROPOMPA RID. PREȘ. L 80

PT 14 AVS

2.17.1.1.1.

31/12/1984

77.40

10/31/2004

32852

RECIPIENT ACUMULARE V 5 MC

PT 14 AVS

2.17.4.a

31/12/1984

521.73

6/14/2007

32857

INST. TEHNICA INTERIOARA

PT14AVS

2.16.5.

31/12/1984

6,886.35

10/31/2004

32858

INST. ELECTRICA INTERIOARA

PT14AVS

2.16.5.

31/12/1984

772.73

10/31/2004

32890

ELECTROCOMPRESOR ECR

PT 15 AVS

2.16.4.2

31/12/1984

89.94

1/10/2008

32895

INST.TEHNICA INTERIOARA

PT 15 AVS

2.16.5.

31/12/1984

6,352.49

10/31/2004

32896

INST. ELECTRICA INTERIOARA

PT 15AVS

2.16.5.

31/12/1984

837.04

10/31/2004

34084

S.C.P. PTA.C.M. 1.06GCAL/H

PT15AVS

2.17.1.2.

31/12/1995

630.57

10/10/2006

34488

ELECTROPOMPA L 80

PT 15AVS

2.17.1.1.1.

30/11/1997

58.81

10/31/2004

34489

ELECTROPOMPA L 80

PT15AVS

2.17.1.1.1.

30/11/1997

58.81

10/31/2004

34490

RECIPIENT ACUM. 5 MC

PT 15 AVS

2.17.4.a

30/11/1997

364.71

10/10/2006

34655

S.C.P APV Q0,4 , DN 16, H 17

PT 15 AVS

2.17.1.2.

30/4/1999

706.44

1/10/2008

34656

S.C.P APV Q0,4 , DN 16, H 17

PT 15 AVS

2.17.1.2.

30/4/1999

706.44

1/10/2008

32569

ELECTROCOMPRESOR ECR

PT 16 MARASTI

2.16.4.2

31/12/1989

136.84

2/18/2008

32574

INST. TEHNICA INTERIOARA

PT 16 MARASTI

2.16.5.

31/12/1989

2,939.44

10/31/2004

32575

INST. ELECTRICA INTERIOARA

PT 16 MARASTI

2.16.5.

31/12/1989

1,045.86

10/31/2004

34082

S.C.P. PTA.C.M. 0.7 GCAL/H

PT 16 MARASTI

2.17.1.2.

31/12/1995

445.11

6/14/2007

32592

INST. TEHNICA INTERIOARA

PT 17 MARASTI

2.16.5.

31/12/1986

670.31

10/31/2004

32593

INST. ELECTRICA INTERIOARA

PT 17 MARASTI

2.16.5.

31/12/1986

370.09

10/31/2004

32615

ELECTROCOMPRESOR ECR

PT 18 MARASTI

2.16.4.2

31/12/1984

94.79

2/18/2008

32618

INST. TEHNICA INTERIOARA

PT 18 MARASTI

2.16.5.

31/12/1984

823.62

10/31/2004

32619

INST. ELECTRICA INTERIOARA

PT 18 MARASTI

2.16.5.

31/12/1984

504.14

10/31/2004

32707

ELECTROPOMPA RID. PREȘ. L 80

PT 2 AVN

2.17.1.1.1.

31/12/1980

45.60

10/31/2004

32714

ELECTROCOMPRESOR ECR

PT 2 AVN

2.16.4.2

31/12/1980

85.96

1/10/2008

32718

INST. TEHNICA INTERIOARA

PT 2 AVN

2.16.5.

31/12/1980

1,030.03

10/31/2004

32719

INST. ELECTRICA INTERIOARA

PT 2 AVN

2.16.5.

31/12/1980

642.93

10/31/2004

32333

REZERVOR ADAOS V 4 MC

PT 2 MARASTI

2.17.4.a

31/12/1979

232.03

10/10/2006

32334

COMPRESOR ECR

PT 2 MARASTI

2.16.4.2

31/12/1979

97.01

1/10/2008

32340

RECIPIENT ACUM. V 5 MC

PT 2 MARASTI

2.17.4.a

31/12/1979

392.17

6/14/2007

32341

RECIPIENT ACUM. V 5 MC

PT 2 MARASTI

2.17.4.a

31/12/1979

392.17

6/14/2007

32343

REZERVOR ADAOS V 4 MC

PT 2 MARASTI

2.17.4 a

31/12/1979

232.03

10/10/2006

32346

INST. TEHNICA INTERIOARA

PT 2 MARASTI

2.16.5.

31/12/1979

7,043.34

10/31/2004

32347

INST. ELECTRICA INTERIOARA

PT 2 MARASTI

2.16.5.

31/12/1979

826.45

10/31/2004

32572

RECIPIENT ACUM. V 5 MC

PT 2 MARASTI

2.17.4.a

31/12/1989

281.81

6/4/2007

34513

S.C.P VX1-121-2/2, S 830/97

PT 2 MARASTI

2.17.1.2.

31/12/1997

454.50

10/10/2006

34514

S.C.P VX1-121-2/2, S 833/97

PT 2 MARASTI

2 17 12

31/12/1997

454.50

10/10/2006

32940

COMPRESOR ECR

PT 2 PATA

2.16.4.2

31/12/1983

55.95

2/18/2008

32943

INST. TEHNICA INTERIOARA

PT 2 PATA

2.16.5.

31/12/1983

543.03

10/31/2004

32944

INST. ELECTRICA INTERIOARA

PT 2 PATA

2 16.5.

31/12/1983

231.94

10/31/2004

32643

INST TEHNICA INTERIOARA

PT 26 MARASTI

2.16.5.

31/12/1989

8,270.03

10/31/2004

32644

INST. ELECTRICA INTERIOARA

PT 26 MARASTI

2.16.5.

31/12/1989

1,009.67

10/31/2004

33865

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ CU PLAC

PT 26 MARASTI

2.17.1.2.

31/12/1994

270.00

6/14/2007

34517

S.C.P VX0.3-103-3/3

PT 26 MARASTI

2.17.1.2.

31/12/1997

207 90

10/10/2006

34518

S.C.P VX0.3-103-3/3

PT 26 MARASTI

2.17.1.2.

31/12/1997

207.90

10/10/2006

33852

INSTALAȚIE TENHICA INTERIOARA

PT 27 MARASTI

2.16.5.

31/12/1994

6.388.98

10/31/2004

33818

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ CU PLAC

PT 28 MARASTI

2.17.1.2.

31/12/1994

229.00

10/10/2006

33819

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ CU PLAC

PT 28 MARASTI

2.17.1.2.

31/12/1994

229.00

10/10/2006

34091

INSTALAȚIE TEHN.INTERIOARA

PT 28 MARASTI

2.16.5.

31/12/1995

13,394.74

10/31/2004

34092

INSTALAȚIE ELECTR.INTERIOARA

PT 28 MARASTI

2.16.5.

31/12/1995

2,052.29

10/31/2004

32743

ELECTROCOMPRESOR ECR

PT 3 AVN

2.16 4.2

31/12/1981

94.38

1/10/2008

32747

INST. TEHNICA INTERIOARA

PT 3 AVN

2.16.5.

31/12/1981

1,363.62

10/31/2004

32748

INST. ELECTRICA INTERIOARA

PT 3 AVN

2.16.5.

31/12/1981

668.05

10/31/2004

32363

ELECTROPOMPA RECIRC. C 100

PT 3 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/1980

39.05

10/31/2004

32364

ELECTROPOMPA RID. PR. C 80

PT 3 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/1980

34.84

10/31/2004

32368

INST. TEHNICA INTERIOARA

PT 3 MARASTI

2.16.5.

31/12/1980

657.50

10/31/2004

32369

INST. ELECTRICA INTERIOARA

PT 3 MARASTI

2.16.5.

31/12/1980

642.87

10/31/2004

32893

RECIPIENT ACUM V. 4 MC

PT 3 MARASTI

2.17.4.a

31/12/1980

233.04

10/10/2006

32894

RECIPIENT ACUM V. 4 MC

PT 3 MARASTI

2.17.4.a

31/12/1980

233.04

10/10/2006

33579

RECIPIENT ACUMULARE V 4 MC

PT 3 PATA

2.17.4.a

31/12/1985

561.85

10/10/2006

33580

RECIPIENT ACUMULARE V 4 MC

PT 3 PATA

2.17.4 a

31/12/1985

624.33

10/10/2006

33581

INST. TEHNICA INTERIOARA

PT 3 PATA

2.16.5.

31/12/1985

1,652.10

10/31/2004

33582

INST. ELECTRICA INTERIOARA

PT 3 PATA

2.16.5.

31/12/1985

864.00

10/31/2004

32761

ELECTROPOMPA C 80

PT 4 AVN

2.17.1.1.1.

31/12/1980

73.44

10/31/2004

32767

INST. TEHNICA INTERIOARA

PT 4 AVN

2.16.5.

31/12/1980

5,221.87

10/31/2004

32768

INST. ELECTRICA INTERIOARA

PT 4 AVN

2.16.5.

31/12/1980

643.38

10/31/2004

32975

INST. TEHNICA INTERIOARA

PT 4 PATA

2.16.5.

31/12/1985

9,502.06

10/31/2004

32976

INST. ELECTRICA INTERIOARA

PT 4 PATA

2.16.5.

31/12/1985

576.00

10/31/2004

32792

ELECTROCOMPRESOR ECR

PT 5 AVS

2.16.4.2

31/12/1983

74.03

1/10/2008

32796

INST. TEHNICA INTERIOARA

PT 5 AVS

2.16.5.

31/12/1983

1,656.07

10/31/2004

32797

INST ELECTRICA INTERIOARA

PT 5 AVS

2.16.5.

31/12/1983

535.70

10/31/2004

34502

ELECTROPOMPA L 65

PT 5 AVS

2.17.1.1.1.

30/11/1997

13.89

10/31/2004

32367

ELECTROCOMPRESOR

PT 7 MARASTI

2.16.4.2.

31/12/1980

97.38

1/10/2008

32399

INST. TEHNICA INTERIOARA

PT 7 MARASTI

2.16.5.

31/12/1980

6,384.47

10/31/2004

32400

INST. ELECTRICA INTERIOARA

PT 7 MARASTI

2.16.5.

31/12/1980

857.23

10/31/2004

32423

VAS TAMPON V 5 MC

PT 8 MARASTI

2.17.4.a

31/12/1981

300.29

1/10/2008

32424

VAS TAMPON V 5 MC

PT 8 MARASTI

2.17.4.a

31/12/1981

300 29

1/10/2008

32430

INST. TEHNICA INTERIOARA

PT 8 MARASTI

2.16.5.

31/12/1981

3,776.72

10/31/2004

32431

INST ELECTRICA INTERIOARA

PT 8 MARASTI

2.16.5.

31/12/1981

890.44

10/31/2004

32456

ELECTROCOMPRESOR ECR

PT 9 MARASTI

2.16.4.2

31/12/1980

94.99

1/10/2008

32460

INST. TEHNICA INTERIOARA

PT 9 MARASTI

2.16.5.

31/12/1980

4,437.09

10/31/2004

32461

INST. ELECTRICA INTERIOARA

PT 9 MARASTI

2.16.5.

31/12/1980

857.52

10/31/2004

34364

Is.C.PW 0.3-27.3 S 234

PT 9 MARASTI

2.17.1.2.

30/4/1997

1,348.63

1/10/2008

30886

ELCTROPOMPA ÎNCĂLZIRE CR 150

PT CALVARIA

2.17.1.1.1

31/12/1987

127.38

11/2/2007

30887

ELCTROPOMPA ÎNCĂLZIRE CR 150

PT CALVARIA

2.17.1.1.1

31/12/1987

127.38

11/2/2007

30888

ELCTROPOMPA ÎNCĂLZIRE CR 150

PT CALVARIA

2.17.1.1.1

31/12/1987

127.38

11/2/2007

30894

ELECTROPOMPA ADAUS S 50

PT CALVARIA

2.17.1.1.1

31/12/1987

53.54

11/2/2007

30895

ELECTROPOMPA ADAUS S 50

PT CALVARIA

2.17.1.1.1

31/12/1987

53.54

11/2/2007

33770

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ CU PLAC

PT CALVARIA

2.17.1.2.

31/12/1994

507.71

9/30/2008

33771

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ CU PLAC

PT CALVARIA

2.17.1.2.

31/12/1994

507.71

£3/30/2008

33772

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ CU PLAC

PT CALVARIA

2.17.1.2.

31/12/1994

507.71

r~9/30/2008

33773

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ CU PLACI

PT CALVARIA

2.17.1.2.

31/12/1994

193.04

9/30/2008

33774

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ CU PLAC

PT CALVARIA

2.17.1.2.

31/12/1994

267.08

9/30/2008

33775

SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ CU PLAC

PT CALVARIA

2.17.1.2.

31/12/1994

267.08

9/30/2008

32660

ELECTROCOMPRESOR 4.5 MC

PTCERNEI

2.16.4.2

31/12/1983

107.24

1/10/2008

32661

INST. TEHNICA INTERIOARA

PT CERNEI

2.16.5.

31/12/1983

2,811.43

10/31/2004

32662

INST. ELECTRICA INTERIOARA

PT CERNEI

2.16.5.

31/12/1983

333.95

10/31/2004

32746

SEPARATOR NĂMOL

PTCERNEI

2.6.1.1.A.

31/12/1983

181.46

10/31/2004

32989

SEPARATOR NĂMOL

PT CIPARIU

2.6.1.1.A.

31/12/1987

181.46

10/31/2004

32997

INST. TEHNICA INTERIOARA

PT CIPARIU

2.16.5.

31/12/1987

2,605.27

10/31/2004

32998

INST. ELECTRICA INTERIOARA

PT CIPARIU

2.16.5.

31/12/1987

623.47

10/31/2004

34083

S.C.P. PT A C M. 0.6 GCAL/H

PT CIPARIU

2.17.1.2.

31/12/1995

390 63

6/14/2007

34671

APARAT C.C. B55X4X4

PT CIPARIU

2.17.1.2.

31/8/1999

29445

10/31/2004

31361

ELECTROPOMPA L 65

PT CUZA VODĂ

2.17.1.1.1

31/12/1984

16.75

12/31/2008

31362

ELECTROPOMPA L 65

PT CUZA VODĂ

2.17.1.1.1

31/12/1984

16.75

12/31/2008

31363

ELECTROPOMPA L 100

PT CUZA VODĂ

2.17.1.1.1

31/12/1984

26.85

12/31/2008

31364

ELECTROPOMPA L 100

PT CUZA VODĂ

2.17.1.1.1

31/12/1984

26.85

12/31/2008

31365

ELECTROPOMPA C 80 EVACUARE AP

PT CUZA VODĂ

2.17.1.1.1.

31/12/1984

14.92

12/31/2008

34565

S.C.P , S 10/95

PT CUZA VODĂ

2.17.1.2.

31/5/1998

651.04

9/30/2008

34566

S.C.P , S 43/95

PT CUZA VODĂ

2.17.1.2.

31/5/1998

199.03

9/30/2008

34627

S.C.P VX1 ,S 849/97

PT GOVORA

2.17.1.2.

30/11/1998

436.40

9/30/2008

34628

S.C.P VX1 ,S 850/97

PT GOVORA

2.17.1.2.

30/11/1998

436.40

9/30/2008

33033

ELECTROPOMPA L 100

PT SESULUI

2.17.1.1.1.

31/12/1990

54.91

11/2/2007

33546

ELECTROPOMPA C 80 - REC.

PT SESULUI

2.17.1.1.1

31/12/1986

58.70

11/2/2007

33639

ELECTROPOMPA LOTRU 125 - ACM

PT SESULUI

2.17.1.1.1

31/12/1993

77.12

11/2/2007

33640

ELECTROPOMPA LOTRU 125 - ACM.

PT SESULUI

2.17.1.1.1

31/12/1993

77.12

11/2/2007

34596

S.CPV28 CH SST.S686

PT SESULUI

2.17.1.2.

31/10/1998

2,329.59

9/30/2008

34598

S.C.P V 28 CH SST , S 688

PT SESULUI

2.17.1.2.

31/10/1998

2,329.59

9/30/2008

30961

ELECTROPOMPA SADU 50

PT TABEREI

2.17.1.1.1

31/12/1988

54.83

11/2/2007

30962

ELECTROPOMPA SADU 50

PT TABEREI

2.17.1.1.1

31/12/1988

54.83

11/2/2007

33759

ELECTROPOMPA CRIS 150/225

PT TABEREI

2.17.1.1.1

31/12/1994

87.97

11/2/2007

33760

ELECTROPOMPA CRIS 150/225

PT TABEREI

2.17.1.1.1

31/12/1994

87.97

11/2/2007

33761

ELECTROPOMPA LOTRU 80/192-REC.

PT TABEREI

2.17.1.1.1

31/12/1994

28.84

11/2/2007

33762

ELECTROPOMPA LOTRU 80/192-REC.

PT TABEREI

2.17.1.1.1

31/12/1994

28.84

11/2/2007

189,140.41

|Modemizari la imobilizări de natura PATRIMONIU PUBLIC pana la 31.12.2008

Nr.inv.

Descriere imobilizare

Localizare

cod ci.

c

Data ach.

Valoare actualizata

Data mod.

Moderniz.

43588

INSTALAȚIE DE AUTOMATIZARE PT

PT 1 AVN

3.8.

p

30/9/2001

48,899.26

31.12.2005

4,424.36

34806

STATIE DE TRATARE 5,7 MC/H

PT 1 MARASTI

2.24.4.

p

31/12/2002

9,378.67

31.12.2005

848.57

43577

INSTALAȚIE DE AUTOMATIZARE PT

PT 1 MARASTI

3.8.

p

30/9/2001

49,215.46

31.12.2005

4,452.97

34807

STATIE DE TRATARE 9 MC/H

PT 1 PATA

2.24.4.

p

31/12/2002

12,220.75

31.12.2005

1,105.72

43583

INSTALAȚIE DE AUTOMATIZARE PT

PT 10 MARASTI

3.8.

p

30/9/2001

54,767.72

31.12.2005

4,955.33

43584

INSTALAȚIE DE AUTOMATIZARE PT

PT 11 MARASTI

3.8.

p

30/9/2001

49,255.53

31.12.2005

4,456.59

10090

CORP CLĂDIRE

PT 13 AVS

1.1.1.

p

31/12/1985

20,253.00

31.10.2007

15,858.06

43593

INSTALAȚIE DE AUTOMATIZARE PT

PT 13 AVS

3.8.

p

30/9/2001

53,960.25

31.12.2005

4,882.27

43594

INSTALAȚIE DE AUTOMATIZARE PT

PT 14 AVS

3.8.

p

30/9/2001

51,586.95

31.12.2005

4,667.54

43595

INSTALAȚIE DE AUTOMATIZARE PT

PT 15 AVS

3.8.

p

30/9/2001

66,772.01

31.12.2005

6,041.47

43585

INSTALAȚIE DE AUTOMATIZARE PT

PT 18 MARASTI

3.8.

p

30/9/2001

45,888.64

31.12.2005

4,151.96

43589

INSTALAȚIE DE AUTOMATIZARE PT

PT 2 AVN

3.8.

p

30/9/2001

54,526.95

31.12.2005

4,933.55

43578

INSTALAȚIE DE AUTOMATIZARE PT

PT 2 MARASTI

3.8.

p

30/9/2001

57,263.07

31.12.2005

5,181.11

43599

INSTALAȚIE DE AUTOMATIZARE PT

PT 2 PATA

3.8.

p

30/9/2001

37,794.43

31.12.2005

3,419.60

43586

INSTALAȚIE DE AUTOMATIZARE PT

PT 26 MARASTI

3.8.

p

30/9/2001

38,872.00

31.12.2005

3,517.10

43587

INSTALAȚIE DE AUTOMATIZARE PT

PT 27 MARASTI

3.8.

p

30/9/2001

37,284.34

07.01.2006

3,373.45

43590

INSTALAȚIE DE AUTOMATIZARE PT

PT 3 AVN

3.8.

p

30/9/2001

60,676.26

31.12.2005

5,489.93

43579

INSTALAȚIE DE AUTOMATIZARE PT

PT 3 MARASTI

3.8.

p

30/9/2001

48,683.07

31.12.2005

4,404.80

43600

INSTALAȚIE DE AUTOMATIZARE PT

PT 3 PATA

3.8.

p

30/9/2001

54,406.82

31.12.2005

4,922.68

34659

S.C.PAPV Q0,8, DN 16, H 17

PT 4 AVN

2.17.1.2.

p

30/4/1999

5,589.89

31.12.2006

4,725.24

34660

S.C.PAPV Q0,8 , DN 16, H 17

PT 4 AVN

2.17.1.2.

p

30/4/1999

5,589.89

31.12.2006

4,725.24

43591

INSTALAȚIE DE AUTOMATIZARE PT

PT 4 AVN

3.8.

p

30/9/2001

51,378.86

31.12.2005

4,648.71

34528

S.C.PTLX 250 S 37/97

PT 4 PATA

2.17.1.2.

p

31/12/1997

2,934.82

31.12.2006

2,305.62

43601

INSTALAȚIE DE AUTOMATIZARE PT

PT 4 PATA

3.8.

p

30/9/2001

50,958.57

31.12.2005

4,610.68

43592

INSTALAȚIE DE AUTOMATIZARE PT

PT 5 AVS

3.8.

p

30/9/2001

48,800.81

31.12.2005

4,415.45

43580

INSTALAȚIE DE AUTOMATIZARE PT

PT 7 MARASTI

3.8.

p

30/9/2001

59,410.99

31.12.2005

5,375.45

43581

INSTALAȚIE DE AUTOMATIZARE PT

PT 8 MARASTI

3.8.

p

30/9/2001

60,130.50

31.12.2005

5,440.55

43582

INSTALAȚIE DE AUTOMATIZARE PT

PT 9 MARASTI

3.8.

p

30/9/2001

59,533.58

31.12.2005

5,386.54

43596

INSTALAȚIE DE AUTOMATIZARE PT

PT CERNEI

3.8.

p

30/9/2001

58,175.68

31.12.2005

5,263.68

43597

INSTALAȚIE DE AUTOMATIZARE PT

PT CIPARIU

3.8.

p

30/9/2001

37,807.56

31.12.2005

3,420.79

1,292,016.33            141,405.01

Puneri in funcțiune noi imobilizări in cadrul PT-urilor

Nr.inv.

Descriere imobilizare

Localizare

cod.cl.

Data de achiziție

Valoare de amortizat

20315

DRUMURI, ALEI

CT 27 MANASTUR

1.3.7.1

31/12/1992

2,118.43

20317

DRUMURI.ALEI

CT 27 MANASTUR

1.3.7.1

31/12/1993

710.79

20384

CONDUCTE GAZ

CT BABA NOVAC

1.9.3.

31/8/2005

90,162.63

20371

ALEE DIN BETON -225 MP

CT GOVORA

1.3.7.3

31/7/1999

6,974.39

20288

CONDUCTA PRES/REDUSA GAZ

CTZ

1.9.3.

31/12/1987

3,726.58

34853

REZERVOR ACUM V 5000 L

PT 1 AVN

2.17.4.A.

31/12/2004

7,659.72

34972

ELECTROPOMPA REC. UPSD 32-120F

PT 1 AVN

2.17.1.1.1.

31/12/2004

2,533.46

34973

ELECTROPOMPA REC. UPSD 50-120F

PT 1 AVN

2.17.1.1.1.

31/12/2004

3,361.54

34974

ELECTROPOMPA NBE100-200/200 INC

PT 1 AVN

2.17.1.1.1.

31/12/2004

12,414.01

34975

ELECTROPOMPA NBE100-200/200 INC

PT 1 AVN

2.17.1.1.1.

31/12/2004

12,414.01

34976

REZERVOR ACUM. V 5000 L

PT 1 AVN

2.17.4.A.

31/12/2004

7,809.08

34977

INSTALAȚIE TEHNICA INT.

PT 1 AVN

2.16.5.

31/12/2004

24,019.94

34978

INSTALAȚIE ELECTRICA INT

PT 1 AVN

2.16.5.

31/12/2004

8,676.50

46404

SISTEM TELEGESTIUNE

PT 1 AVN

2.1.22.7.1.

15/2/2008

6,462.40

34832

S.C.P TLX 250-16-54, S 2750

PT 1 MARASTI

2.17.1.2.

31/12/2004

8,791.97

34833

ELECTROPOMPA DUBLA REC.UPSD 50-1

PT 1 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

3,462.01

34834

ELECTROPOMPA SORB H306WA

PT 1 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

3,757.63

34835

ELECTROPOMPA NBE 65-125/137 INC

PT 1 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

11,724.06

34836

ELECTROPOMPA NBE 65-125/137 INC

PT 1 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

11,724.06

34837

INSTALAȚIE TEHNICA INT.

PT 1 MARASTI

2.16.5.

31/12/2004

11,535.32

34838

INSTALAȚIE ELECTRICA INT.

PT 1 MARASTI

2.16.5.

31/12/2004

8,999.00

46389

SISTEM TELEGESTIUNE

PT 1 MARASTI

2.1.22.7.1.

15/2/2008

6,462.40

35044

S.C.P. TLX 250-16-77, S 2730

PT 1 PATA

2.17.1.2.

31/12/2004

10,131.60

35045

S.C.P. TLX 250-16-77, S 2731

PT 1 PATA

2.17.1.2.

31/12/2004

10,131.60

35046

S.C.P. TLX 250-16-77, S 2732

PT 1 PATA

2.17.1.2.

31/12/2004

10,131.60

35047

S.C.P. TLX 250-16-77, S 2733

PT 1 PATA

2.17.1.2.

31/12/2004

10,131.60

35048

S.C.P. TLX 90-16-45, S 2772

PT 1 PATA

2.17.1.2.

31/12/2004

3,571.69

35049

S.C.P TLX 90-16-45, S 2773

PT 1 PATA

2.17.1.2.

31/12/2004

3,571.69

35050

ELECTROPOMPA REC. UPSD 65-120F

PT 1 PATA

2.17.1.1.1.

31/12/2004

4,565.41

35051

ELECTROPOMPA NBE100-200/200 INC

PT 1 PATA

2.17.1.1.1.

31/12/2004

12,489.66

35052

ELECTROPOMPA NBE100-200/200 INC

PT 1 PATA

2.17.1.1.1.

31/12/2004

12,489.66

35053

ELECTROPOMPA NBE100-200/200 INC

PT 1 PATA

2.17.1.1.1.

31/12/2004

12,489.66

35054

ELECTROPOMPA SORB H306WA

PT 1 PATA

2.17.1.1.1.

31/12/2004

3,872.07

35055

INSTALAȚIE TEHNICA INT.

PT 1 PATA

2.16.5.

31/12/2004

30,793.32

35056

INSTALAȚIE ELECTRICA INT

PT 1 PATA

2.16.5.

31/12/2004

9,889.37

46384

SISTEM TELEGESTIUNE

PT 1 PATA

2.1.22.7.1.

15/2/2008

6,462.40

34880

S.C.P. TLX 250-16-72, S 2734

PT 10 MARASTI

2.17.1.2.

31/12/2004

11,417.11

34881

S.C.P. TLX 250-16-72, S 2735

PT 10 MARASTI

2.17.1.2.

31/12/2004

11,417.11

34882

S.C.P. TLX 250-16-72, S 2736

PT 10 MARASTI

2.17.1.2.

31/12/2004

11,417.11

34883

ELECTROPOMPA REC. UPSD 40-120F

PT 10 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

3,043.26

34884

ELECTROPOMPA SORB H306WA

PT 10 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

3,944.77

34885

ELECTROPOMPA REC. UPSD 50-120F

PT 10 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

3,527.22

34886

ELECTROPOMPA NBE 100-200/200 INC

PT 10 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

13,004.24

34887

ELECTROPOMPA NBE 100-200/200 INC

PT 10 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

13,004.24

34888

INSTALAȚIE TEHNICA INT.

PT 10 MARASTI

2.16.5.

31/12/2004

27,679.93

34889

INSTALAȚIE ELECTRICA INT.

PT 10 MARASTI

2.16.5.

31/12/2004

9,370.10

46395

SISTEM TELEGESTIUNE

PT 10 MARASTI

2.1.22.7.1.

15/2/2008

6,462.40

34890

S.C.P. TLX 250-16-67, S 2741

PT 11 MARASTI

2.17.1.2.

31/12/2004

9,534.87

34891

S.C.P TLX 250-16-67, S 2742

PT 11 MARASTI

2.17.1.2.

31/12/2004

9,534.87

34892

S.C.P. TLX 250-16-67, S 2743

PT 11 MARASTI

2.17.1.2.

31/12/2004

9,534.87

34893

ELECTROPOMPA REC. UPSD 65-120F

PT 11 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

4,106.33

34894

ELECTROPOMPA CLME 150-242 INC

PT 11 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

19,573.79

34895

ELECTROPOMPA CLME 150-242 INC

PT 11 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

19,573.79

34896

REZERVOR ACUM. V 5000 L

PT 11 MARASTI

2.174.A.

31/12/2004

7,928.15

34897

REZERVOR ACUM V 5000 L

PT 11 MARASTI

2.17.4.A.

31/12/2004

7,928.15

34898

REZERVOR ACUM. V 5000 L

PT 11 MARASTI

2.17.4.A.

31/12/2004

7,928.15

34899

INSTALAȚIE TEHNICA INT

PT 11 MARASTI

2.16.5.

31/12/2004

39,520.08

34900

INSTALAȚIE ELECTRICA INT

PT 11 MARASTI

2.16.5.

31/12/2004

9,528.88

46396

SISTEM TELEGESTIUNE

PT 11 MARASTI

2.1.22.7.1.

15/2/2008

6,462.40

34901

S.C.P. TLX 400-16-59, S 2737

PT 12 MARASTI

2.17.1.2.

31/12/2004

9,442.41

34902

S.C.P. TLX 400-16-59, S 2738

PT 12 MARASTI

2.17.1.2.

31/12/2004

9,442 41

34903

S.C.P. TLX 400-16-59, S 2739

PT 12 MARASTI

2.17.1.2.

31/12/2004

9,442.41

34904

S.C.P TLX 400-16-59, S 2740

PT 12 MARASTI

2.17.1.2.

31/12/2004

9,442.41

34905

ELECTROPOMPA REC. UPSD 65-120F

PT 12 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

4,049.73

U906

ELECTROPOMPA NBE65-125/137 INC

PT 12 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

11,955.91

34907

ELECTROPOMPA NBE65-125/137 INC

PT 12 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

11,955.91

34908

ELECTROPOMPA NBE65-125/137 INC

PT 12 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

11,955.91

34909

REZERVOR ACUM. V 5000 L

PT 12 MARASTI

2.17.4.A.

31/12/2004

7,756.04

34910

REZERVOR ACUM V 5000 L

PT 12 MARASTI

2.17.4.A.

31/12/2004

7,756.04

34911

REZERVOR ACUM V 5000 L

PT 12 MARASTI

2.17 4 A

31/12/2004

7,756.04

34912

INSTALAȚIE TEHNICA INT.

PT 12 MARASTI

2.16.5.

31/12/2004

39,251.71

34913

INSTALAȚIE ELECTRICA INT.

PT 12 MARASTI

2.16.5.

31/12/2004

9,634.32

46397

SISTEM TELEGESTIUNE

PT 12 MARASTI

2.1.22.7.1.

15/2/2008

6,462.40

34930

S C P TLX 250-16-45, S 2755

PT 13 AVS

2.17.1.2.

31/12/2004

7,867.02

35015

ELECTROPOMPA REC. UPSD 40-120F

PT 13 AVS

2.17.1.1.1.

31/12/2004

3,063.55

35016

ELECTROPOMPA REC. UPSD 32-120F

PT 13 AVS

2 17.1.1.1.

31/12/2004

2,719.43

35017

ELECTROPOMPA NBE 65-125/137 INC

PT 13 AVS

2.17.1.1.1.

31/12/2004

12,010.82

35018

ELECTROPOMPA NBE 65-125/137 INC

PT13AVS

2.17.1.1.1.

31/12/2004

12,010 82

35019

ELECTROPOMPA NBE 65-125/137 INC

PT 13 AVS

2.17.1.1.1.

31/12/2004

12,010.82

35020

REZERVOR ACUM. V 5000 L

PT 13 AVS

2.17.4.A.

31/12/2004

8,004.95

35021

REZERVOR ACUM. V 5000 L

PT 13 AVS

2.17.4.A.

31/12/2004

8,004 95

35022

INSTALAȚIE TEHNICA INT

PT 13 AVS

2.16.5.

31/12/2004

31,242.56

35023

INSTALAȚIE ELECTRICA INT

PT 13 AVS

2.16.5.

31/12/2004

9,463.59

35246

RECIPIENT ACUM. 5000 L

PT13AVS

2.1.17.4

31/12/2005

3,440.00

46410

SISTEM TELEGESTIUNE

PT 13 AVS

2.1.22.7.1.

15/2/2008

6,462.40

34372A

MODERNIZARE SCP

PT 14 AVS

2.1 17.1.2.

31/12/2006

6,055.63

34373A

MODERNIZARE SCP

PT 14 AVS

2.1.17.1.2.

31/12/2006

6,055.63

34374A

MODERNIZARE SCP

PT 14 AVS

2.1.17.1.2.

31/12/2006

6,055 64

35024

S.C.P. TLX 90-16-47, S 2769

PT 14 AVS

2.17.1.2.

31/12/2004

6,081.53

35025

S.C.P. TLX 90-16-47, S 2770

PT 14 AVS

2.17.1.2.

31/12/2004

6,081.53

35026

ELECTROPOMPA REC. UPSD 65-120F

PT 14 AVS

2.17.1.1.1.

31/12/2004

4,642.00

35027

ELECTROPOMPA NBE 65-125/127 INC

PT 14 AVS

2.17.1.1.1.

31/12/2004

11,107.35

35028

ELECTROPOMPA NBE 65-125/127 INC

PT14AVS

2.17.1.1.1.

31/12/2004

11,107.35

35029

ELECTROPOMPA NBE 65-125/127 INC

PT 14 AVS

2.17.1.1.1.

31/12/2004

11,107.35

35030

INSTALAȚIE TEHNICA INT.

PT 14 AVS

2.16.5.

31/12/2004

19,916.81

35031

INSTALAȚIE ELECTRICA INT.

PT 14 AVS

2.16.5.

31/12/2004

9,659.33

35247

RECIPIENT ACUM 5000 L

PT 14 AVS

2.1.17.4.

31/12/2005

3,440.00

46411

SISTEM TELEGESTIUNE

PT 14 AVS

2.1.22.7.1.

15/2/2008

6,462.40

34931

S.C.P. TLX 250-16-45, S 2756

PT 15 AVS

2.17.1.2.

31/12/2004

7,867.02

35032

S.C.P. TLX 250-16-79, S 2726

PT 15 AVS

2.17.1.2.

31/12/2004

11,093.50

35033

S.C.P. TLX 250-16-79, S 2727

PT 15 AVS

2.17.1.2.

31/12/2004

11,093.50

35034

S.C.P. TLX 250-16-79, S 2728

PT15AVS

2.17.1.2.

31/12/2004

11,093.50

35035

S.C.P. TLX 250-16-79, S 2729

PT15AVS

2.17.1.2.

31/12/2004

11,093.50

35036

S.C.P. TLX 90-16-40, S 2775

PT15AVS

2.17.1.2.

31/12/2004

3,881.97

35037

ELECTROPOMPA REC. UPSD 65-120F

PT 15 AVS

2.17.1.1.1.

31/12/2004

4,576.35

35038

ELECTROPOMPA REC. UPSD 32-120F

PT15AVS

2.17.1.1.1

31/12/2004

3,020.30

35039

ELECTROPOMPA NBE 65-125/137 INC

PT 15 AVS

2.17.1.1 1.

31/12/2004

12,252.69

35040

ELECTROPOMPA NBE 65-125/137 INC

PT 15 AVS

2.17.1.1.1.

31/12/2004

12,252.69

35041

ELECTROPOMPA NBE 65-125/137 INC

PT 15 AVS

2.17.1.1.1.

31/12/2004

12,252.69

35042

INSTALAȚIE TEHNICA INI

PT 15 AVS

2.16.5.

31/12/2004

58,391.52

35043

INSTALAȚIE ELECTRICA INT

PT 15 AVS

2.16.5.

31/12/2004

9,972.71

46412

SISTEM TELEGESTIUNE

PT 15 AVS

2.1.22.7.1.

15/2/2008

6,462.40

34914

S.C.P. TLX 250-16-95, S 2723

PT 16 MARASTI

2.17.1.2.

31/12/2004

11,702.58

34915

S.C.P. TLX 250-16-95, S 2724

PT 16 MARASTI

2.17.1.2.

31/12/2004

11,702.58

34916

S.C.P. TLX 250-16-95, S 2725

PT 16 MARASTI

2.17.1.2.

31/12/2004

11,702.58

34917

S.C.P. TLX 90-16-35, S 2776

PT 16 MARASTI

2.17.1.2.

31/12/2004

3,110.50

34918

ELECTROPOMPA REC. UPSD 40-120F

PT 16 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

3,039.57

34919

ELECTROPOMPA REC. UPSD 40-120F

PT 16 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

3,039.57

34920

ELECTROPOMPA NBE100-200/180 INC

PT 16 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

12,279.06

34921

ELECTROPOMPA NBE 100-200/180 INC

PT 16 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

12,279.06

34922

ELECTROPOMPA NBE 100-200/180 INC

PT 16 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

12,279.06

34923

REZERVOR ACUM V 5000 L

PT 16 MARASTI

2.17.4.A.

31/12/2004

7,825.24

34924

REZERVOR ACUM V 5000 L

PT 16 MARASTI

2.17.4.A.

31/12/2004

7,825.24

34925

REZERVOR ACUM V 5000 L

PT 16 MARASTI

2.17.4.A.

31/12/2004

7,825.24

34926

REZERVOR ACUM V 5000 L

PT 16 MARASTI

2.17.4.A.

31/12/2004

7,825.24

34927

INSTALAȚIE TEHNICA INT

PT 16 MARASTI

2.16.5.

31/12/2004

15,355.89

34928

INSTALAȚIE ELECTRICA INT.

PT 16 MARASTI

2.16.5.

31/12/2004

9,873.47

46398

SISTEM TELEGESTIUNE

PT 16 MARASTI

2.1.22.7.1.

15/2/2008

6,462.40

34932

ELECTROPOMPA REC UPSD 50-120F

PT 17 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

3,989.71

34933

ELECTROPOMPA NBE 100-200/200 INC

PT 17 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

12,775.27

34934

ELECTROPOMPA NBE 100-200/200 INC

PT 17 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

12,775.27

34935

REZERVOR ACUM. V 5000 L

PT 17 MARASTI

2.174.A.

31/12/2004

7,927.13

34936

REZERVOR ACUM V 5000 L

PT 17 MARASTI

2.17.4.A.

31/12/2004

7,927.13

34937

INSTALAȚIE TEHNICA INT

PT 17 MARASTI

2.16.5.

31/12/2004

12,187.96

34938

INSTALAȚIE ELECTRICA INT.

PT 17 MARASTI

2.16.5.

31/12/2004

8,129.39

46399

SISTEM TELEGESTIUNE

PT 17 MARASTI

2 1.22.7.1.

15/2/2008

6,462.40

34079A

MODERNIZARE SCP

PT 18 MARASTI

2.1 17.1.2.

31/12/2006

4.766.70

34 939

S.C.P. TLX 250-16-39, S 2759

PT 18 MARASTI

2.17.1.2.

31/12/2004

7,633.64

34940

S.C.P. TLX 250-16-39, S 2760

PT 18 MARASTI

2.17.1.2.

31/12/2004

7,633 64

34941

S.C.P. TLX 250-16-39, S 2761

PT 18 MARASTI

2.17.1.2.

31/12/2004

7,633.64

34942

S.C.P. TLX 90-16-11, S 2783

PT 18 MARASTI

2.17.1.2.

31/12/2004

2,861.61

34943

ELECTROPOMPA REC UPSD 32-120F

PT 18 MARASTI

2.17.1.1.1

31/12/2004

2,615.76

34944

ELECTROPOMPA REC UPSD 40-120F

PT 18 MARASTI

2.17.1 1.1.

31/12/2004

2,939.56

34945

ELECTROPOMPA NBE 100-200/180 INC

PT 18 MARĂSTI

2.17.1.1.1

31/12/2004

12,236.46

34946

ELECTROPOMPA NBE100-200/180 INC

PT 18 MARASTI

2.17.1.1.1

31/12/2004

12,236.46

34947

INSTALAȚIE TEHNICA INT.

PT 18 MARASTI

2.16.5.

31/12/2004

15,141.20

34948

INSTALAȚIE ELECTRICA INT.

PT 18 MARASTI

2.16.5.

31/12/2004

9,209.62

46400

SISTEM TELEGESTIUNE

PT 18 MARASTI

2.1.22.7.1

15/2/2008

6,462.40

34818

ELECTROPOMPA WILO DL 40

PT 2 AVN

2.17.1.1.1

30/4/2003

4.494.64

34980

ELECTROPOMPA REC. UPSD 50-120F

PT 2 AVN

2.17.1.1.1.

31/12/2004

3,407.09

34981

ELECTROPOMPA NBE100-200/180 INC

PT 2 AVN

2.17.1.1 1

31/12/2004

11,776.72

34982

ELECTROPOMPA NBE100-200/180 INC

PT 2 AVN

2.17.1.1.1.

31/12/2004

11,776.72

34983

ELECTROPOMPA NBE100-200/180 INC

PT 2 AVN

2.17.1.1.1.

31/12/2004

11,776 72

34984

REZERVOR ACUM. V 5000 L

PT 2 AVN

2.17.4.A.

31/12/2004

7,956.16

34985

INSTALAȚIE TEHNICA INT.

PT 2 AVN

2.16.5.

31/12/2004

18,802.15

34986

INSTALAȚIE ELECTRICA INT.

PT 2 AVN

2.16.5.

31/12/2004

9,927.38

46405

SISTEM TELEGESTIUNE

PT 2 AVN

2.1.22.7.1.

15/2/2008

6,46240

34839

ELECTROPOMPA REC. UPSD 50-120F

PT 2 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

3,542.35

34840

ELECTROPOMPA REC. UPSD 65-120F

PT 2 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

4,148.39

34841

ELECTROPOMPA NBE 65-125/137 INC

PT 2 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

13,605.87

34842

ELECTROPOMPA NBE 65-125/137 INC

PT 2 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

13,605.87

34843

ELECTROPOMPA NBE 65-125/137 INC

PT 2 MARASTI

2.17.1.1.1

31/12/2004

13,605.87

34844

REZERVOR ACUM V 5000 L

PT 2 MARASTI

2.17.4.A.

31/12/2004

7,867.95

34845

REZERVOR ACUM V 5000 L

PT 2 MARASTI

2.17.4.A.

31/12/2004

7,867.95

34846

INSTALAȚIE TEHNICA INT.

PT 2 MARASTI

2.16.5.

31/12/2004

16,814.16

34847

INSTALAȚIE ELECTRICA INT

PT 2 MARASTI

2.16.5.

31/12/2004

10,179.00

34929

S.C.P. TLX 250-16-45, S 2754

PT 2 MARASTI

2.17.1.2.

31/12/2004

7,867.02

35195

ST.HIDROFOR WILLO COR-2MVIE803-2

PT 2 MARASTI

2.1.17.1.2.

31/12/2005

20,554.87

35196

RECIPIENT ACUM. AFL 2000 L

PT 2 MARASTI

2.1.17.4.

31/12/2005

8,507.80

46390

SISTEM TELEGESTIUNE

PT 2 MARASTI

2.1.22.7.1.

15/2/2008

6,462.40

35057

ELECTROPOMPA REC. UPSD 32-120F

PT 2 PATA

2.17.1 1.1.

31/12/2004

2,560.33

35058

ELECTROPOMPA SORB H306WA

PT 2 PATA

2.17.1.1.1.

31/12/2004

3,805.95

35059

ELECTROPOMPA NBE 80-200/222 INC

PT 2 PATA

2.17.1.1.1.

31/12/2004

11,839.90

35060

ELECTROPOMPA NBE 80-200/222 INC

PT 2 PATA

2.17.1.1.1.

31/12/2004

11,839.90

35061

INSTALAȚIE TEHNICA INT

PT 2 PATA

2.16.5.

31/12/2004

19,874.46

35062

INSTALAȚIE ELECTRICA INT.

PT 2 PATA

2.16.5.

31/12/2004

8,312.28

46385

SISTEM TELEGESTIUNE

PT 2 PATA

2.1.22.7.1.

15/2/2008

6,462.40

34949

S.C.P. TLX 150-16-61, S 2762

PT 26 MARASTI

2.17.1.2.

31/12/2004

4,712.22

34950

S.C.P. TLX 150-16-61, S 2763

PT 26 MARASTI

2.17.1.2.

31/12/2004

4,712.22

34951

S.C.P. TLX 150-16-61, S 2764

PT 26 MARASTI

2.17.1.2.

31/12/2004

4,712.22

34952

ELECTROPOMPA REC. UPSD 40-120F

PT 26 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

3,670.68

34953

ELECTROPOMPA NBE 80-200/200 INC

PT 26 MARASTI

2.17.1.1.1

31/12/2004

11,906.35

34954

ELECTROPOMPA NBE 80-200/200 INC

PT 26 MARASTI

2.17.1.1.1

31/12/2004

11,906.35

34955

REZERVOR ACUM. V 5000 L

PT 26 MARASTI

2.17.4 A.

31/12/2004

8,206.63

34956

INSTALAȚIE TEHNICA INT

PT 26 MARASTI

2.16.5.

31/12/2004

10,399.52

34957

INSTALAȚIE ELECTRICA INT.

PT 26 MARASTI

2.16.5.

31/12/2004

8,670.53

46401

SISTEM TELEGESTIUNE

PT 26 MARASTI

2.1.22.7.1

15/2/2008

6,462.40

34958

S.C.P. TLX 90-16-33, S 2767

PT 27 MARASTI

2.17.1.2.

31/12/2004

3,043.32

34959

S.C.P. TLX 90-16-33, S 2768

PT 27 MARASTI

2.17.1.2.

31/12/2004

3,043.32

34960

ELECTROPOMPA REC. UPSD 32-120F

PT 27 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

2,697.89

34961

ELECTROPOMPA NBE 50-200/219 INC

PT 27 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

9,454.49

34962

ELECTROPOMPA NBE 50-200/219 INC

PT 27 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

9.454.49

34963

INSTALAȚIE TEHNICA INT.

PT 27 MARASTI

2.16.5.

31/12/2004

18,686.50

34964

INSTALAȚIE ELECTRICA INT.

PT 27 MARASTI

2.16.5.

31/12/2004

7,710.75

46402

SISTEM TELEGESTIUNE

PT 27 MARASTI

2.1.22.7.1.

15/2/2008

6,462.40

34965

S.C.P. TLX 250-16-41, S 2757

PT 28 MARASTI

2.17.1.2.

31/12/2004

7,530.83

34966

S.C.P. TLX 250-16-41, S 2758

PT 28 MARASTI

2.17.1.2.

31/12/2004

7,530 83

34967

ELECTROPOMPA REC UPSD 50-120F

PT 28 MARASTI

2.17 1.1.1.

31/12/2004

3,692.95

34968

ELECTROPOMPA NBE100-200/200 INC

PT 28 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

12,228.81

34969

ELECTROPOMPA NBE 100-200/200 INC

PT 28 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

12,228.81

34970

INSTALAȚIE TEHNICA INT.

PT 28 MARASTI

2.16.5.

31/12/2004

19.684.51

34971

INSTALAȚIE ELECTRICA INT

PT 28 MARASTI

2.16.5.

31/12/2004

8,222.54

46403

SISTEM TELEGESTIUNE

PT 28 MARASTI

2.1.22.7.1.

15/2/2008

6,462 40

34987

S.C.P. TLX 90-16-31, S 2782

PT 3 AVN

2.17.1.2.

31/12/2004

2,197.42

34988

S.C.P. TLX 90-16-43, S 2774

PT 3 AVN

2.17.1.2.

31/12/2004

3,348.02

34989

ELECTROPOMPA REC. UPSD 50-120F

PT 3 AVN

2.17.1.1.1.

31/12/2004

3,393.15

34990

ELECTROPOMPA REC. UPSD 32-120F

PT 3 AVN

2.17.1.1.1.

31/12/2004

2,565.07

34991

ELECTROPOMPA CLME 150-242 INC

PT 3 AVN

2.17.1.1.1.

31/12/2004

19,389.01

34992

ELECTROPOMPA CLME 150-242 INC

PT 3 AVN

2.17.1.1.1.

31/12/2004

19,389.01

34993

REZERVOR ACUM V 5000 L

PT 3 AVN

2.17.4.A.

31/12/2004

7,720.25

34994

INSTALAȚIE TEHNICA INT

PT 3 AVN

2.16.5.

31/12/2004

32,563 78

34995

INSTALAȚIE ELECTRICA INT

PT 3 AVN

2.16.5.

31/12/2004

9,297.97

46406

SISTEM TELEGESTIUNE

PT 3 AVN

2.1.22.7.1.

15/2/2008

6,462.40

34848

ELECTROPOMPA REC. UPSD 65-120F

PT 3 MARASTI

2.17.1.1 1.

31/12/2004

4,261.08

34849

ELECTROPOMPA NBE100-200/200 INC

PT 3 MARASTI

2.17.1.1 1

31/12/2004

12,440.61

34850

ELECTROPOMPA NBE100-200/200 INC

PT 3 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

12,440 61

34851

REZERVOR ACUM. V 5000 L

PT 3 MARASTI

2 17 4.A.

31/12/2004

7,659.72

34852

REZERVOR ACUM V 5000 L

PT 3 MARASTI

2.17.4.A.

31/12/2004

7,659.72

34854

INSTALAȚIE TEHNICA INT

PT 3 MARASTI

2.16.5.

31/12/2004

11,919.28

34855

INSTALAȚIE ELECTRICA INT.

PT 3 MARASTI

2.16.5.

31/12/2004

9,076.91

46391

SISTEM TELEGESTIUNE

PT 3 MARASTI

2.1.22.7.1.

15/2/2008

6,462.40

35063

S C P. TLX 400-16-89. S 2720

PT 3 PATA

2.17.1.2.

31/12/2004

11,743.11

35064

S.C.P. TLX 400-16-89, S 2721

PT 3 PATA

2.17.1.2.

31/12/2004

11,743.11

35065

S.C.P. TLX 400-16-89, S 2722

PT 3 PATA

2.17.1.2.

31/12/2004

11,743.11

35066

S.C.P. TLX 90-16-31, S 2777

PT 3 PATA

2.17.1.2.

31/12/2004

2,543.20

35067

S.C.P. TLX 90-16-31, S 2778

PT 3 PATA

2.17.1.2.

31/12/2004

2,543.20

35068

S.C.P. TLX 90-16-22, S 2781

PT 3 PATA

2.17.1.2.

31/12/2004

2,159.67

35069

ELECTROPOMPA REC. UPSD 40-120F

PT 3 PATA

2.17.1.1.1.

31/12/2004

2,870.01

35070

ELECTROPOMPA REC. UPSD 65-120F

PT 3 PATA

2.17.1.1.1.

31/12/2004

4,081.95

35071

ELECTROPOMPA NBE 65-125/137 INC

PT 3 PATA

2.17.1.1.1.

31/12/2004

12,040.66

35072

ELECTROPOMPA NBE 65-125/137 INC

PT 3 PATA

2.17.1.1.1.

31/12/2004

12,040.66

35073

ELECTROPOMPA NBE 65-125/137 INC

PT 3 PATA

2.17.1.1.1.

31/12/2004

12,040.66

35074

INSTALAȚIE TEHNICA INT

PT 3 PATA

2.16.5.

31/12/2004

38,609.28

35075

INSTALAȚIE ELECTRICA INT.

PT 3 PATA

2.16.5.

31/12/2004

9,747.24

46386

SISTEM TELEGESTIUNE

PT 3 PATA

2.1.22.7.1.

15/2/2008

6,462.40

34996

S.C.P. TLX 250-16-67, S 2744

PT 4 AVN

2.17.1.2.

31/12/2004

11,051.31

34997

S.C.P. TLX 250-16-67, S 2745

PT 4 AVN

2.17.1.2.

31/12/2004

11,051.31

34998

S.C.P. TLX 250-16-67, S 2746

PT 4 AVN

2.17.1.2.

31/12/2004

11,051.31

34999

ELECTROPOMPA REC. UPSD 80-120F

PT 4 AVN

2.17.1.1.1.

31/12/2004

5,824.51

35000

ELECTROPOMPA CLME 150-242 INC

PT 4 AVN

2.17.1.1.1.

31/12/2004

19,752.31

35001

ELECTROPOMPA CLME 150-242 INC

PT 4 AVN

2.17.1.1.1.

31/12/2004

19,752.31

35002

REZERVOR ACUM. V 5000 L

PT 4 AVN

2.17.4.A.

31/12/2004

8,263.07

35003

INSTALAȚIE TEHNICA INT.

PT 4 AVN

2.16.5.

31/12/2004

26,153.42

35004

INSTALAȚIE ELECTRICA INT.

PT 4 AVN

2.16.5.

31/12/2004

8,515.48

35007

S.C.P TLX 400-16-41, S 2753

PT 4 AVN

2.17.1.2.

31/12/2004

8,253.96

46407

SISTEM TELEGESTIUNE

PT 4 AVN

2.1.22.7.1.

15/2/2008

6,462.40

33820

S.C.P.SONDEX S19A-IG16-65-TKTM82

PT 4 PATA

2.1.17.1 2.

10/12/2007

9,582.41

33821

S.C.P.SONDEX S19A-IG16-65-TKTM82

PT 4 PATA

2.1.17.1.2.

10/12/2007

9,582.41

33822

S.C.P.SONDEX S19A-IG16-65-TKTM82

PT 4 PATA

2.1.17.1.2.

10/12/2007

9,582.41

35076

ELECTROPOMPA REC. UPSD 65-120F

PT 4 PATA

2.17.1.1.1.

31/12/2004

4,423.28

35077

ELECTROPOMPA REC. UPSD 50-120F

PT 4 PATA

2.17.1.1.1.

31/12/2004

3,695.31

35078

ELECTROPOMPA CLME 150-242 INC

PT 4 PATA

2.17.1.1.1.

31/12/2004

19,833.47

35079

ELECTROPOMPA CLME 150-242 INC

PT 4 PATA

2.17.1.1.1.

31/12/2004

19,833.47

35080

INSTALAȚIE TEHNICA INT.

PT 4 PATA

2.16.5.

31/12/2004

24,949.62

35081

INSTALAȚIE ELECTRICA INT

PT 4 PATA

2.16.5

31/12/2004

9.586.30

46387

SISTEM TELEGESTIUNE

PT 4 PATA

2.1.22.7.1

15/2/2008

6.462 40

35005

S.C.P. TLX 400-16-41, S 2751

PT 5 AVS

2.17.1.2.

31/12/2004

8,253.96

35006

S.C.P. TLX 400-16-41, S 2752

PT 5 AVS

2.17.1.2.

31/12/2004

8,253.96

35008

ELECTROPOMPA REC. UPSD 32-120F

PT 5 AVS

2.17.1.1.1.

31/12/2004

2,890.79

35009

ELECTROPOMPA REC. UPSD 50-120F

PT 5 AVS

2.17.1.1.1.

31/12/2004

3,718.87

35010

ELECTROPOMPA CLME 150-242 INC

PT 5 AVS

2.17.1.1.1.

31/12/2004

19,607.56

35011

ELECTROPOMPA CLME 150-242 INC

PT 5 AVS

2.17.1.1.1.

31/12/2004

19,607.56

35012

ELECTROPOMPA SORB H306WA

PT 5 AVS

2.17.1.1.1.

31/12/2004

4,136.42

35013

INSTALAȚIE TEHNICA INT.

PT 5 AVS

2.16.5.

31/12/2004

22,521.44

35014

INSTALAȚIE ELECTRICA INT.

PT 5 AVS

2.16.5.

31/12/2004

8,995.18

46409

SISTEM TELEGESTIUNE

PT 5 AVS

2.1.22.7.1.

15/2/2008

6,462 40

34856

S.C.P. TLX 90-16-7, S 2780

PT 7 MARASTI

2.17.1.2.

31/12/2004

2,001.74

34857

ELECTROPOMPA REC. UPSD 32-120F

PT 7 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

2,480 13

34858

ELECTROPOMPA REC UPSD 65-120F

PT 7 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

4,036.19

34859

ELECTROPOMPA NBE100-200/200 INC

PT 7 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

12,452.33

34860

ELECTROPOMPA NBE100-200/200 INC

PT 7 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

12.452.33

34861

ELECTROPOMPA NBE 100-200/200 INC

PT 7 MARASTI

2.17.1 1.1.

31/12/2004

12,452.33

34862

REZERVOR ACUM V 5000 L

PT 7 MARASTI

2.17.4.A.

31/12/2004

7,765.65

34863

REZERVOR ACUM. V 5000 L

PT 7 MARASTI

2.17.4.A.

31/12/2004

7,765.65

34864

INSTALAȚIE TEHNICA INT.

PT 7 MARASTI

2.16.5.

31/12/2004

24,260.24

34865

INSTALAȚIE ELECTRICA INT.

PT 7 MARASTI

2.16.5

31/12/2004

9,783.94

35193

ST.HIDROFOR WILLO COR-2MVIE803-2

PT 7 MARASTI

2.1.17.1.2.

31/12/2005

19,303.17

35194

RECIPIENT ACUM. AFL 1000 L

PT 7 MARASTI

2.1.17.4.

31/12/2005

4,073.65

46392

SISTEM TELEGESTIUNE

PT 7 MARASTI

2.1.22.7 1.

15/2/2008

6,462.40

34362A

MODERNIZARE SCP

PT 8 MARASTI

2.1.17 1.2.

31/12/2006

5,577.20

34817

ELECTROPOMPA WILO DPL 80

PT 8 MARASTI

2.17.1.1.1.

30/4/2003

4,565.81

34866

ELECTROPOMPA REC. UPSD 32-120F

PT 8 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

2,442.56

34868

ELECTROPOMPA NBE100-200/180 INC

PT 8 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

11.890.06

34869

ELECTROPOMPA NBE100-200/180 INC

PT 8 MARASTI

2.17.1 1.1.

31/12/2004

11,890.06

34870

ELECTROPOMPA NBE100-200/180 INC

PT 8 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

11,890 06

34871

INSTALAȚIE TEHNICA INT

PT 8 MARASTI

2.16.5.

31/12/2004

10.056.97

34872

INSTALAȚIE ELECTRICA INT

PT 8 MARASTI

2.16.5.

31/12/2004

9,646.40

46393

SISTEM TELEGESTIUNE

PT 8 MARASTI

2.1.22.7.1.

15/2/2008

6,462.40

34139A

MODERNIZARE SCP

PT 9 MARASTI

2.1.17.1.2.

31/12/2006

2,426.96

34873

ELECTROPOMPA REC. UPSD 50-180F

PT 9 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

3,788.99

34874

ELECTROPOMPA REC. UPSD 40-120F

PT 9 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

2,900.94

34875

ELECTROPOMPA NBE 100-200/180 INC

PT 9 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

13,788.60

34876

ELECTROPOMPA NBE 100-200/180 INC

PT 9 MARASTI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

13,788.60

34877

ELECTROPOMPA NBE100-200/180 INC

PT 9 MARASTI

2.17.1 11.

31/12/2004

13,788.60

34878

INSTALAȚIE TEHNICA INT.

PT 9 MARASTI

2.16.5.

31/12/2004

14,281.01

34879

INSTALAȚIE ELECTRICA INT.

PT 9 MARASTI

2.16.5.

31/12/2004

9,273.82

46394

SISTEM TELEGESTIUNE

PT 9 MARASTI

2.1.22.7.1.

15/2/2008

6,462.40

20396

TABLOU ELECTRIC DE FORȚA

PT CALVARIA

2.1.16.5.

26/10/2007

15,810.30

35387

ELECTROPOMPA INC.WILO IL-E100/5

PT CALVARIA

2.1.17.1.1.

26/10/2007

13,983.39

35388

ELECTROPOMPA INC.WILO IL-E100/5

PT CALVARIA

2.1.17.1.1.

26/10/2007

13,983.39

46374

SISTEM TELEGESTIUNE

PT CALVARIA

2.1.22.7.1.

15/2/2008

6,462.40

35082

S C P. TLX 90-16-45, S 2771

PT CERNEI

2.17.1.2.

31/12/2004

3,382.70

35083

ELECTROPOMPA NBE 80-200/200 INC

PT CERNEI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

11,275.30

35084

ELECTROPOMPA NBE 80-200/200 INC

PT CERNEI

2.17.1.1.1.

31/12/2004

11,275.30

35085

INSTALAȚIE TEHNICA INT.

PT CERNEI

2.16.5.

31/12/2004

14,743.19

35086

INSTALAȚIE ELECTRICA INT.

PT CERNEI

2.16.5.

31/12/2004

2,223.87

46408

SISTEM TELEGESTIUNE

PT CERNEI

2.1.22.7.1.

15/2/2008

6,462.40

35087

S.C.P. TLX 250-16-56, S 2747

PT CIPARIU

2.17.1.2.

31/12/2004

9,140.78

35088

S.C.P. TLX 250-16-56, S 2748

PT CIPARIU

2.17.1.2.

31/12/2004

9,140.78

35089

S.C.P. TLX 250-16-56, S 2749

PT CIPARIU

2.17.1.2.

31/12/2004

9,140.78

35090

ELECTROPOMPA REC. UPSD 32-120F

PT CIPARIU

2.17.1.1.1.

31/12/2004

4,267.48

35091

ELECTROPOMPA CLME 150-242 INC

PT CIPARIU

2.17.1.1.1.

31/12/2004

19,972.26

35092

ELECTROPOMPA CLME 150-242 INC

PT CIPARIU

2.17.1.1.1.

31/12/2004

19,972.26

35093

REZERVOR ACUM. V 5000 L

PT CIPARIU

2.17.4.A.

31/12/2004

7,977.04

35094

REZERVOR ACUM. V 5000 L

PT CIPARIU

2.17.4.A.

31/12/2004

7,977.04

35095

INSTALAȚIE TEHNICA INT.

PT CIPARIU

2.16.5.

31/12/2004

24,167.16

35096

INSTALAȚIE ELECTRICA INT.

PT CIPARIU

2.16.5.

31/12/2004

8,763.76

46388

SISTEM TELEGESTIUNE

PT CIPARIU

2.1.22.7.1.

15/2/2008

6,462.40

35673

MODERNIZARE/AUTOMATIZARE

PT CUZA VODĂ

2.1.16.1.

15/2/2008

627,018.48

46353

SISTEM TELEGESTIUNE

PT CUZA VODĂ

2.1.22.7.1

15/2/2008

4,787.60

81109

SIST.MONIT.SI DISPECERIZARE PAZA

PT CUZA VODĂ

2.2.8.

1/10/2008

2,399.71

20388

TABLOU ELECTRIC DE FORȚA

PT GOVORA

2.1.16.5.

26/10/2007

11,441.56

35163

ST.RIDICARE PRES.-2 ELECTROPOMP

PT GOVORA

2.1.17.1.2.

30/11/2005

22,799.27

35164

RECIPIENT ACUM. V 2000 L

PT GOVORA

2.1.17.4.

30/11/2005

9,536.58

35287

RECIPIENT ACUMULARE 5000L.6BARI

PT GOVORA

2.1.17.4.

20/11/2006

12,198.30

35345

ELECTROPOMPA CIRC.WILO DL50/110-

PT GOVORA

2.1.17.1.1

26/10/2007

4,462.73

20409

TABLOU ELECTRIC DE FORȚA

PT SESULUI

2.1.16.5.

26/10/2007

16,960.34

35549

ELECTROPOMPA CIRC.WILO DL50/110

PTSESULUI

2.1.17.1.1.

26/10/2007

4,182.69

35550

ELECTROPOMPA CIRC.WILO DPL32/130

PT SESULUI

2.1.17.1.1.

26/10/2007

2,883.57

35880

POPMA WILO DL 50/110-1,5/2

PT SESULUI

2.1.17.1.1.

12/3/2008

4,812.20

46376

SISTEM TELEGESTIUNE

PT SESULUI

2.1.22.7.1.

15/2/2008

6,462.40

20411

TABLOU ELECTRIC DE FORȚA

PT TABEREI

2.1.16.5.

26/10/2007

12,920.49

33758A

MODERNIZARE SCP

PT TABEREI

2.1.17.1.2.

31/12/2006

3,231.84

35562

ELECTROPOMPA INC.WILO IL-E100/5

PT TABEREI

2.1.17.1.1.

26/10/2007

13,702.73

35563

ELECTROPOMPA INC.WILO IL-E100/5

PT TABEREI

2.1.17.1.1

26/10/2007

13,702.73

35564

ELECTROPOMPA CIRCC.WILO DL40/170

PT TABEREI

2.1.17.1.1.

26/10/2007

3,613.22

46378

SISTEM TELEGESTIUNE

PT TABEREI

2.1.22.7.1.

15/2/2008

6,462.40

35097

S.C.P. TLX 150-16-45, S 2765

PT VENUS

2.17.1.2.

31/12/2004

4,053.58

35098

S.C.P. TLX 150-16-45, S 2766

PT VENUS

2.17.1.2.

31/12/2004

4,053.58

35099

S C P TLX 90-16-18, S 2779

PT VENUS

2.17.1.2.

31/12/2004

2,539.63

46413

SISTEM TELEGESTIUNE

PT VENUS

2.1.22.7.1.

15/2/2008

6,462.40

4,008,423.90