Hotărârea nr. 85/2009

Hotărârea 85/2009 - Acordarea unei diplome şi a unui premiu în sumă netă de 2000 lei, de la bugetul local, persoanelor care au împlinit vârsta de 100 de ani şi au domiciliul în municipiul Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind acordarea unei diplome și a unui premiu în sumă netă de 2.000 lei, persoanelor care au împlinit vârsta de 100 de ani și au domiciliul în municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea unei diplome și a unui premiu în sumă netă de 2.000 lei, persoanelor care au împlinit vârsta de 100 de ani și domiciliază în municipiul Cluj-Napoca -proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali Anastase Claudia, Cătăniciu Steluța-Gustica, Chiorean Brîndușa-Alina, Chira Manuel, Csoma Botond, Florea Ioan-Horea, Irsay Miklos, Lâszlo Attila, Lăpușan Remus-Gabriel, Marcu Valtâr, Moisin Radu-Marin, Molnos Lajos, Niculescu Nicoleta, Pântea Petru-Iacob, Peter Teofil-Claudiu, Petric Mircea-Cosmin, Pop Ioan, Popa Liviu, Sandu Mihai, Somogyi Gyula, Stamatian Vasile-Florin, Suciu Marcelus-Lucian, Șurubaru Gheorghe, Tomoș Constantin Ioan și Vușcan Gheorghe-Ioan;

Analizând Referatul nr. 12.309/313 din 21.01.2009 al Serviciului stare civilă, prin care se propune acordarea unei diplome și a unui premiu în sumă netă de 2.000 lei, persoanelor care au implinit vârsta de 100 de ani și au domiciliul în municipiul Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă acordarea unei diplome și a unui premiu în sumă netă de 2.000 lei, persoanelor care au implinit vârsta de 100 de ani și au domiciliul în municipiul Cluj-Napoca.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția relații comunitare și turism, Direcția economică și Serviciul stare civilă .

Președinte de ședință,

fr. Radu-Marin Moisin

Nr. 85 din 27 ianuarie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)