Hotărârea nr. 71/2009

Hotărârea 71/2009 - Prelungirea unor contracte de închiriere.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

Hotărâre

privind prelungirea unor contracte de închiriere

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere -proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horea Ioan Florea, Vasile Florin Stamatian, Mircea Cosmin Petric, Csoma Botond, Ioan Gheorghe Vușcan și Claudiu Teofil Peter;

Analizând Referatul nr. 47 din 19.01.2009 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune prelungirea unor contracte de închiriere;

Reținând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă prelungirea unor contracte de închiriere pentru spațiile cu altă destinație, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Durata prelungirii este de doi ani, un an sau șase luni, conform anexei.

Contractele încetează de drept la momentul predării spațiului către revendicator,

respectiv la data vânzării spațiului în baza Legii nr. 550/2002, pentru spațiile aflate în această situație.

Art.3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nr. 71 din 27 ianuarie 2009 (Hotărârea a fost adoptată 26 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

Anexa la Hotărârea nr. 71/2009


Direcția fondului imobiliar de stat

NR.

CRT.

TITULAR CONTRACT DE

ÎNCHIRIERE

ADRESA SPAȚIULUI

DATA EXPIRĂRII CONTRACTULUI

TERMEN

DATA AVIZ COMISIE MIXTA

1.

S.C. Cafe Bar Boema

Str. I. Maniu nr.1-3

19.10.2008

1 an

12.01.2009

2.

S.C. Farmavet S.A.

Str. Tipografiei nr.13

12.12.2008

2 ani

12.01.2009

3.

S.C. Tass Start 94 Comimpex S.R.L.

Str. Someșului nr.3

12.12.2008

2 ani

12.01.2009

4.

S.C. Trei Rubine S.R.L.

Str. H. Barbuse nr.9

12.12.2008

2 ani

12.01.2009

5.

Bartha Balint

Str. Paris nr.36

12.12.2008

6 luni

12.01.2009

6.

SNC Plafar Bucuresti-Sucursala Cluj

B-dul Eroilor nr.7

12.12.2008

6 luni

12.01.2009

7.

Compania de Apa Someș

S.A

Str. Bucegi nr.5

12.12.2008

2 ani

12.01.2009

8.

Compania de Apa Someș S.A.

Str. Horea nr.81

12.12.2008

6 luni

12.01.2009

9.

Compania de Apa Someș S.A.

Str. Oașului nr.127

12.12.2008

6 luni

12.01.2009

10.

Compania de Apa Someș S.A.

Str. Deltei nr.14

12.12.2008

6 luni

12.01.2009

11.

Compania de Apa Someș S.A.

B-dul 21 Decembrie 1989nr.l08

12.12.2008

6 luni

12.01.2009

12.

S.C. Chimirex S.R.L.

Str. A. Saguna nr.17

12.12.2008

1 an

12.01.2009

13.

Ungureanu Radu

Str.I.C. Bratianu nr.49

12.12.2008

2 ani

12.01.2009

14.

S.C. Luciana Imp. Exp.

S.R.L.

Str.Baba-Novac nr.8

12.12.2008

1 an

12.01.2009

15.

S.C. Dalibri Corn S.R.L.

Str. Baba-Novac nr.8

12.12.2008

1 an

12.01.2009

16.

S.C. Dalibri Corn S.R.L.

Str. Baba-Novac nr.8

12.12.2008

1 an

12.01.2009

17.

As. de locatari

Str. Scortarilor nr. 12-24

12.12.2008

2 ani

12.01.2009

18.

Chiorean Emil

Str. Fortaretei nr.6

12.12.2008

1 an

12.01.2009

19.

Merca Gavril

Str. Someșului nr.3

12.12.2008

2 ani

12.01.2009

20.

S.C.Ioana Maria Complex

Str. Bolyai nr.4

12.12.2008

2 ani

12.01.2009

Impex S.R.L.

21.

Rusu Mircea Emilian

Str. Dorobanților nr.5

28.12.2008

2 ani

12.01.2009

22.

S.C. Flora S.R.L.

B-dul Eroilor nr.48

28.12.2008

6 luni

12.01.2009

23.

S.C. Total Imp. Exp. S.R.L.

Str. I. Ratiu nr.6

12.12.2008

1 an

12.01.2009

24.

S.C. Goltrix S.R.L.

P-ta St. cel Mare nr.14

12.12.2008

1 an

12.01.2009

25.

S.C. Tass Star 94 S.R.L.

Str. Republicii nr.13

12.12.2008

6 luni

12.01.2009

26.

Filip Ioan

Str. Tarnavelor nr.8

12.12.2008

1 an

12.01.2009

27.

S.C. Helios Impex S.R.L.

B-dul Eroilor nr.42

28.12.2008

1 an

12.01.2009

28.

Laza Gaspar

Str. R. Ferdinand nr.16

12.12.2008

1 an

12.01.2009

29.

Lazanya Ibolya

Str. Fedinand nr.27

12.12.2008

1 an

12.01.2009

30.

Ciupitu Chican Florica

Str. Horea nr.4

12.12.2008

2 ani

12.01.2009

31.

Ciurea Valentin

Str. Memorandumului nr.2

12.12.2008

1 an

12.01.2009

32.

Szekely Eugenia

Str. Memorandumului nr.2

12.12.2008

1 an

12.01.2009

33.

Joldesloan

Str. Memorandumului nr.2

12.12.2008

1 an

12.01.2009

34.

S.C. Darius Elegant Impex S.R.L.

Str. R. Ferdinand nr.16

12.12.2008

1 an

12.01.2009

35.

Nagy Bela

B-dul Eroilor nr.34

12.12.2008

1 an

12.01.2009

36.

S.C. Napocom S.R.L.

Str. Traian nr.10

12.12.2008

1 an

12.01.2009

37.

Metalurgia SCCA

Str. M. Corvin nr.l-3

12.12.2008

1 an

12.01.2009

38.

Marosan Andrei

Str. R. Ferdinand nr.l

12.12.2008

1 an

12.01.2009

39.

Cotisel Nicodim

Str. R. Ferdinand nr.4

12.12.2008

1 an

12.01.2009

40.

SNC Complex Comercial Vodă & Co S.R.L.

Str. Agricultorilor nr.38

28.12.2008

1 an

12.01.2009

41.

S.C. Mic Pasaj S.R.L.

B-dul Eroilor nr.13

12.12.2008

1 an

12.01.2009

42.

Pop Mircea

Str. E. Ioan Bob nr.9

08.08.2008

2 ani

12.01.2009

43.

S.C. Restaurant Corvinul S.R.L.

P-ta Unirii nr.l2

12.12.2008

6 luni

12.01.2009

44.

S.C. Napocom S.A.

Str. I. Maniu nr.16

12.12.2008

6 luni

12.01.2009

45.

Uniunea Creștina din

Romania

Str. Dorobanților nr.70

30.10.2008

6 luni

12.01.2009

46.

Societatea A. Iancu

Str. Dorobanților nr.70

30.10.2008

6 luni

12.01.2009

47.

Parohia Reformata

Str. Minerilor nr.55

30.10.2008

1 an

12.01.2009

48.

Fundația Pro Christianus

B-dul Eroilor nr.20

30.10.2008

6 luni

12.01.2009

49.

Societatea Femeilor

B-dul Eroilor nr.l

30.10.2008

6 luni

12.01.2009

50.

Fundația S. Toduta

Str. S. Toduta nr.13

30.10.2008

1 an

12.01.2009

51.

Aeroclubul României

Str. R. Ferdinanand nr.29

19.09.2008

6 luni

12.01.2009

52.

Fundația Culturala Armonia

B-dul 21 Decembrie

1989nr.4-6

25.09.2008

6 luni

12.01.2009

53.

Uniunea Liberala Bratianu

B-dul Eroilor nr. nr.43

23.05.2008

6 luni

12.01.2009

54.

Fundația Renașterea

Str. M. Kogalniceanu

nr.7

11.07.2008

6 luni

12.01.2009

55.

Fundația Academia Civica-Filiala Cluj

Str.I.M. Klein nr.23

30.10.2008

1 an

12.01.2009

56.

Fundația Umanitara

Augustina

Str.Tipografiei nr.23

11.01.2009

6 luni

12.01.2009

57.

Societatea Femeilor Ortodoxe

Str. Tipografiei nr.23

11.01.2009

6 luni

12.01.2009

58.

Blocul National Sindical

B-dul Eroilor nr.16

12.12.2008

6 luni

12.01.2009

59.

SNCLR Fratia

B-dul Eroilor nr.16

12.12.2008

6 luni

12.01.2009

60.

Cartel ALFA

B-dul Eroilor nr.16

12.12.2008

6 luni

12.01.2009

61.

Teatrul de Păpuși

Str.I.C. Bratianu nr.21-

23

12.12.2008

2 ani

12.01.2009

62.

As. Inginerilor Energeticieni

Str.A. Pann nr.26

12.12.2008

1 an

12.01.2009

63.

ASCOR

Str. I.C. Bratianu nr.8

12.12.2008

1 an

12.01.2009

64.

Societatea Provita

Str. Observator OS3

12.12.2008

2 ani

12.01.2009

65.

Soc.Carpatina Ardeleana

Str.I. Maniu nr.7

28.12.2008

1 an

12.01.2009

66.

Revista Muvelodes

Str.I.M. Klein nr.3

12.12.2008

2 ani

12.01.2009

67.

Fed. Nat. a Sind. din Adm.

Publica si Sind. Civitas

B-dul Eroilor nr.16

28.12.2008

1 an

12.01.2009

68.

As. Rom. de Prietenie cu

Rep.Pop. Chineza

B-dul Eroilor nr.2

12.12.2008

6 luni

12.01.2009

69.

Partidul National Liberal

B-dul Eroilor nr.2

12.12.2008

2 ani

12.01.2009

70.

Partidul Conservator

B-dul Eroilor nr.21-23

12.12.2008

6 luni

12.01.2009

71.

Uniunea Generala a

Pensionarilor

B-dul Eroilor nr.44

12.12.2008

2 ani

12.01.2009

72.

Editura Kriterion

Str. S. Micu nr.l2A

12.12.2008

6 luni

12.01.2009

73.

Confederația Sindicatelor Democratice din Romania

B-dul Eroilor nr.16

12.12.2008

1 an

12.01.2009

74.

Liga pentru Apararea Drepturilor Omului

B-dul 21 Decembrie

1989nr.l08

11.12.2008

2 ani

12.01.2009

75.

As. Handicapatilor Trauma

Dum Spiro Spero

B-dul 21 Decembrie

1989 nr.108

12.12.2008

2 ani

12.01.2009

76.

Clubul Sportiv Voința

Str. Memorandumului nr.4

28.12.z008

2 ani

12.01.2009

77.

Cabinet medical dr. familie

P-ta M. Viteazul nr.9A

12.12.2008

1 an

12.01.2009

78.

Cabinet medical dr.familie

Str.Dunarii nr.52

12.12.2008

1 an

12.01.2009

79.

Cabinet medical de familie

Str.Dunării nr.52

12.12.2008

1 an

12.01.2009

80.

Cabinet stomatologic

Str.G. Bruno nr.26

12.12.2008

1 an

12.01.2009

81.

Cabinet medical dr. de familie

Str.G. Bruno nr.26

12.12.2008

1 an

12.01.2009

82.

Cabinet medical dr. de familie

Str.G. Bruno nr.26

12.12.2008

1 an

12.01.2009

83.

Laborator dentar

P-ta Unirii nr.25

12.12.2008

6 luni

12.01.2009

84.

Cabinet stomatologic

Str.Horea nr.40

28.12.2008

1 an

12.01.2009

85.

Cabinete medicale grupate

Pro Medica Grup

Str. Izlazului nr. 18

12.12.2008

1 an

12.01.2009

86.

Cabinet medical dr. de familie

Str.Puietilor nr.4

12.12.2008

1 an

12.01.2009

87.

Cabinet medical dr. de familie

Str.Puietilor nr.4

12.12.2008

1 an

12.01.2009

88.

Cabinet medical dr. de familie

Str. Horea nr.29

12.12.2008

1 an

12.01.2009

89.

Cabinet medical dr. de familie

Str. Crinului nr.9

12.12.2008

1 an

12.01.2009

90.

Cabinet medical dr. de familie

B-dul 21 Decembrie

1989 nr.30

12.12.2008

1 an

12.01.2009

91.

Cabinet medical dr. de familie

Str.A. Vlaicu nr.38

12.12.2008

12.01.2009

92.

Cabinet medical dr.familie

Str.Pasteur nr.58

12.12.2008

1 an

12.01.2009

93.

Cabinet medical dr. familie

Str.Dambovitei nr.20

12.12.2008

1 an

12.01.2009

94.

Cabinet medical dr.familie

Str.Pasteur nr.60

12.12.2008

1 an

12.01.2009

95.

Sabadus Daniel si Sabadus Voichita

Str.a. Iancu nr.1-15

12.12.2008

1 an

12.01.2009

96.

Centrul Medico Chirurgical

Univ. Interservisan

Str.Universitatii nr. 11

12.12.2008

1 an

12.01.2009

97.

Dr. Corina Murse

Str.I. Maniu nr.7

28.12.2008

1 an

12.01.2009

98.

Giurgiu Ioana

B-dul Eroilor nr.44

12.12.2008

1 an

12.01.2009

99.

Anderco Aurel

B-dul Eroilor nr.7

12.12.2008

1 an

12.01.2009

100.

Fundația Creștina Salvarea

Str. I. Meșter nr. 10

29.10.2008

1 an

12.01.2009