Hotărârea nr. 56/2009

Hotărârea 56/2009 - Aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 14611/43/23.01.2009 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană, prin care se propune aprobarea avizelor de oportunitate Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajare a teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă avizele de oportunitateComisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism:

220742/4/ 8.01.2009 - SC CASA STIMA SRL

PUZ- Hotel 5*, 2s+p+6(7)E Calea Moților nr. 13-15-17

82979/20/15.01.2009-SC MORAVA EXPERT SRL

PUZ,PUD - Ansamblu cu funcțiuni mixte: birouri, sp. comerciale, locuințe, parking subteran

Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 95-97 191421/21/15.01.2009-SC MBV SRL

PUZ, PUD - Schimbare încadrare funcțională

str. Lombului

173279/22/15.01.2009 - SC DECOR1NT SA

PUZ - Reconversie funcțională a platformei FIMARO în ansamblu rezidențial și de dotări, centru de afaceri, hotel, parking subteran Str.Comeliu Coposu nr. 167

Art, 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.


Contrasemnează:


Nr. 56 din 27 ianuarie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)