Hotărârea nr. 534/2009

Hotărârea 534/2009 - Prelungirea unor contracte de închiriere.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind plata sumei de 123.034 lei, reprezentând amendă, calculată pe perioada 20.02 2011-04.08.2011, 01.01.2012-17.11.2013, a sumei de 2.800 lei, reprezentând despăgubiri, calculate pe perioada 20.02.2011-04.08.2011, 01.01.2012-17.11.2013 și a sumei de 1.200 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, către TOKEȘ ENDRE GABOR

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind plata sumei de 123.034 lei, reprezentând amendă, calculată pe perioada 20.02 2011-04.08.2011, 01.01.2012-17.11.2013, a sumei de 2.800 lei, reprezentând despăgubiri, calculate pe perioada 20.02.2011-04.08.2011, 01.01.2012-17.11.2013 și a sumei de 1.200 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, către TOKEȘ ENDRE GABOR - proiect din inițiativa viceprimarului;

Analizând Referatul nr. 303011/411/.05.08.2016, al Direcției economice, prin care se propune plata sumei de 123.034 lei, reprezentând amendă, calculată pe perioada 20.02 2011-04.08.2011, 01.01.2012-17.11.2013, a sumei de 2.800 lei, reprezentând despăgubiri, calculate pe perioada 20.02.2011-04.08.2011, 01.01.2012-17.11.2013 și a sumei de 1.200 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, către TOKEȘ ENDRE GABOR, în baza Sentinței civile nr. 3467/2015, pronunțată de Tribunalul Cluj în dosarul nr. 5277/117/2011** și a Deciziei civile din data de 29.06.016, pronunțată de Curtea de Apel Cluj, în dosarul nr. 5277/117/2011**;

Reținând Sentința civilă nr. 3467/2015 și Decizia civilă din data de 29.06.2016, irevocabilă; Având avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă suportarea din bugetul local, trecerea pe cheltuieli și plata sumei de 123.034 lei, reprezentând amendă, calculată pe perioada 20.02.2011-04.08.2011, 01.01.2012-17.11.2013, a sumei de 2.800 lei, reprezentând despăgubiri, calculate pe perioada 20.02.2011-04.08.2011, 01.01.2012-17.11.2013 și a sumei de 1.200 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, în baza Sentinței civile nr. 3467/2015, pronunțată de Tribunalul Cluj în dosarul nr. 5277/117/2011** și a Deciziei civile din data de 29.06.016, pronunțată de Curtea de Apel Cluj, în dosarul nr. 5277/117/2011 **.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Serviciul juridic, contencios.