Hotărârea nr. 533/2009

Hotărârea 533/2009 - Însuşirea documentaţiei topo-cadastrale de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu fn.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind plata sumei de 293.950 lei, reprezentând despăgubiri, pentru

lipsă de folosință a terenului pe perioada 24.11.2009-10.05.2013 și a sumei de 7.445

lei, reprezentând cheltuieli de judecată, către FUNDAȚIA CARITATEA

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind plata sumei de 293.950 lei, reprezentând despăgubiri, pentru lipsă de folosință a terenului pe perioada 24.11.2009-10.05.2013 și a sumei de 7.445 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, către FUNDAȚIA CARITATEA - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 293647/411/.09.08.2016, al Direcției economice, prin care se propune plata sumei de 293.950 lei, reprezentând despăgubiri, pentru lipsă de folosință a terenului pe perioada 24.11.2009-10.05.2013 și a sumei de 7.445 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, către FUNDAȚIA CARITATEA , în baza Sentinței civile nr. 7306/2014, pronunțată de Judecătoria Cluj-Napoca în dosarul nr. 27622/211/2012, a Deciziei civile nr. 1045/A/2015, pronunțată de Tribunalul Cluj în dosarul nr. 27622/211/2012 și a Deciziei civile nr. l/R/2016, pronunțată de Curtea de Apel Cluj, în dosarul nr. 27622/211/2012;

Reținând Sentința civilă nr. 7306/2014, Decizia civilă nr. 1045/A/2015 și Decizia civilă nr. l/R/2016, irevocabilă;

Având avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă suportarea din bugetul local, trecerea pe cheltuieli și plata sumei de 293.950 lei, reprezentând despăgubiri, pentru lipsă de folosință a terenului pe perioada 24.11.2009-10.05.2013 și a sumei de 7.445 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, către FUNDAȚIA CARITATEA, în baza Sentinței civile nr. 7306/2014, pronunțată de Judecătoria Cluj-Napoca în dosarul nr. 27622/211/2012, a Deciziei civile nr. 1045/A/2015, pronunțată de Tribunalul Cluj în dosarul nr. 27622/211/2012 și a Deciziei civile nr. l/R/2016, pronunțată de Curtea de Apel Cluj, în dosarul nr. 27622/211/2012

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Serviciul juridic, contencios.


Nr. 533 din 1 septembrie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)