Hotărârea nr. 532/2009

Hotărârea 532/2009 - Modificarea şi completarea Hotărârii nr. 133/2005 (însuşirea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 133/2005 (însușirea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 133/2005 (însușirea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca), prin reactualizarea inventarului domeniului public al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 239932 din 05.12.2009 al Direcției economice i

prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii nr. 133/2005 (însușirea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca), prin reactualizarea inventarului domeniului public al municipiului Cluj-Napoca;

Reținând prevederile Legii nr. 213/1998, ale Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului Ministerului de Finanțe nr. 2861/2009;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. c, 39 alin 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii nr. 133/2005 (însușirea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca), după cum urmează:

  • - se includ în inventarul domeniului public al municipiului Cluj-Napoca bunurile prevăzute în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Valoarea acestor bunuri este de 109.686.539,04 lei;

  • - se trec din domeniului public al municipiului Cluj-Napoca în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca bunuri în valoare de 60.811,48 lei, prevăzute în Anexa 2 care face parte integrată din prezenta hotărâre (conform Ordonanței nr. 112/31.08.2000);

  • - se exclud din inventarul domeniului public ah municipiului Cluj-Napoca următoarele bunuri, prevăzute în Anexa 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Valoarea acestor bunuri este de 37.327.759,00 lei;

- se actualizează valoare de inventar a bunurilor din inventarul domeniului public al municipiului Cluj-Napoca, prevăzute în Anexa 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Valoarea acestor bunuri este de 2.329.102.568,79 lei.

Art.II Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică, Direcția tehnică, R.A.T. Cluj-Napoca, R.A.T.U.C Cluj-Napoca, R.A.D.P. Cluj-Napoca și Serviciul Juridic contencios.

Nr. 532 din 15 decembrie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Anexa 1 la Hotărârea nr. 532 din 15 decembrie 2009

Bunuri incluse în Inventarul Domeniului Pubic al Municipiului Cluj-Napoca

SECȚIUNEA I: BUNURI IMOBILE

Nr. crt.

Codul de clasif

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau al dării în folosință

Valoarea de inventar lei (RON)

Situația juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

1. CONSILIUL LOCAL CLUJ - NAPOCA

1

1.3.1.1.

Garaje - (8 bucăți)

P-ța Unirii nr. 1

39,431.04

Municipiul Cluj - Napoca

TOTAL

39,431.04

2.1 .SPITALE,POLICLINICI

2

1.6.2.

Pavilion polifuncțional

Str.Clinicilor nr. 3-5

2007

4,101,128.46

Municipiul Cluj - Napoca

TOTAL

4,101,128.46

3. CASA MUNICIPALA DE CULTURA SI CĂMINELE CULTURALE ARONDATE

3

Cămin Cultural Someseni

Teren str. Traian Vuia nr. 41

42,643.56

Municipiul Cluj - Napoca

TOTAL

42,643.56

4. MUZEE

4

1.6.2

Monument Bastionul Croitorilor

Str.Baba Novac nr.35

1753

1,965,262.66

Municipiul Cluj - Napoca

TOTAL

1,965,262.66

5.ȘCOLI Șl GRĂDINIȚE

5

1.6.2

Grădiniță Floare de Iris

Str.Razboieni nr.67

1,713,620.61

Municipiul Cluj - Napoca

6

1.6.2

Imobil cu destinație creșa

Str.Baita nr. 1

Municipiul Cluj - Napoca

7

1.6.2

Imobil cu destinație creșa

Str.Mehedinti nr.15

1,474,431.62

Municipiul Cluj - Napoca

Teren-2004mp

8

1.6.2

Imobil cu destinație creșa

Str.Meziad nr.4

781,776.63

Municipiul Cluj - Napoca

1

Teren-3900mp

TOTAL

3,969,828.86

6. CĂMINE DE BĂTRÂNI, CASE DE COPII

9

1.6.1.1.

Clădire veche Centru Recuperare Copii

Str.Aviator Bădescu nr.32

1998

329,059.35

Municipiul Cluj - Napoca

10

Teren

Str.Aviator Bădescu nr.32

1998

644,132.17

Municipiul Cluj - Napoca

TOTAL

973,191.52

7. BLOCURI LOCUINȚE CONSTRUITE DE ANL , BLOCURI LOCUINȚE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII Șl BLOCURI LOCUINȚE SOCIALE, CU TERENURILE AFEREN1

7.2 Locuințe sociale C.FIoresti nr.58/A

©

11

1.6.1.1.

Apartament nr.1

Calea Floresti nr.58/A

2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

12

1.6.1.1.

Apartament nr.2

Calea Floresti nr.58/A

2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

13

1.6.1.1.

Apartament nr.3

Calea Floresti nr.58/A

2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

14

1.6.1.1.

Apartament nr.4

Calea Floresti nr.58/A

2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

15

1.6.1.1.

Apartament nr.5

Calea Floresti nr.58/A

2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

16

1.6.1.1.

Apartament nr.6

Calea Floresti nr.58/A

2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

17

1.6.1.1.

Apartament nr.7

Calea Floresti nr.58/A

2006

106,307.63

Municipiul Cluj - Napoca

18

1.6.1.1.

Apartament nr.8

Calea Floresti nr.58/A

2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

19

1.6.1.1.

Apartament nr.9

Calea Floresti nr.58/A

2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

20

1.6.1.1.

Apartament nr.1O

Calea Floresti nr.58/A

2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

21

1.6.1.1.

Apartament nr.11

Calea Floresti nr.58/A

2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

22

1.6.1.1.

Apartament nr.12

Calea Floresti nr.58/A

2006

106,307.63

Municipiul Cluj - Napoca

23

1.6.1.1.

Apartament nr.13

Calea Floresti nr.58/A

2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

24

1.6.1.1.

Apartament nr.14

Calea Floresti nr.58/A

2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

25

1.6.1.1.

Apartament nr.15

Calea Floresti nr.58/A

2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

26

1.6.1.1.

Apartament nr.16

Calea Floresti nr.58/A

2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

27

1.6.1.1.

Apartament nr.17

Calea Floresti nr.58/A

2006

106,307.63

Municipiul Cluj - Napoca

28

1.6.1.1.

Apartament nr.18

Calea Floresti nr.58/A

2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

29

1.6.1.1.

Apartament nr.19

Calea Floresti nr.58/A

2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

30

1.6.1.1.

Apartament nr.20

Calea Floresti nr.58/A

2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

31

1.6.1.1.

Apartament nr.21

Calea Floresti nr.58/A

• 2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

32

1.6.1.1.

Apartament nr.22

Calea Floresti nr.58/A

2006

106,307.63

Municipiul Cluj - Napoca

33

1.6.1.1.

Apartament nr.23

Calea Floresti nr.58/A

2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

34

1.6.1.1.

Apartament nr.24

Calea Floresti nr.58/A

2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

35

1.6.1.1.

Apartament nr.25

Calea Floresti nr.58/A

2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

36

1.6.1.1.

Apartament nr.26

Calea Floresti nr.58/A

2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

37

1.6.1.1.

Apartament nr.27

Calea Floresti nr.58/A

2006

106,307.63

Municipiul Cluj - Napoca

38

1.6.1.1.

Apartament nr.28

Calea Floresti nr.58/A

2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

39

1.6.1.1.

Apartament nr.29

Calea Floresti nr.58/A

2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

40

1.6.1.1.

Apartament nr.30

Calea Floresti nr.58/A

2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

41

1.6.1.1.

Apartament nr.31

Calea Floresti nr.58/A

2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

42

1.6.1.1.

Apartament nr.32

Calea Floresti nr.58/A

2006

106,307.64

Municipiul Cluj - Napoca

43

1.6.1.1.

Apartament nr.33

Calea Floresti nr.58/A

o  2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

44

1.6.1.1.

Apartament nr.34

Calea Floresti nr.58/A

2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

45

1.6.1.1.

Apartament nr.35

Calea Floresti nr.58/A

2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

46

1.6.1.1.

Apartament nr.36

Calea Floresti nr.58/A

2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

47

1.6.1.1.

Apartament nr.37

Calea Floresti nr.58/A

2006

106,307.64

Municipiul Cluj - Napoca

48

1.6.1.1.

Apartament nr.38

Calea Floresti nr.58/A

2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

49

1.6.1.1.

Apartament nr.39

Calea Floresti nr.58/A

2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

50

1.6.1.1.

Apartament nr.40

Calea Floresti nr.58/A

2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

51

1.6.1.1.

Apartament nr.41

Calea Floresti nr.58/A

2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

52

1.6.1.1.

Apartament nr.42

Calea Floresti nr.58/A

2006

106,307.64

Municipiul Cluj - Napoca

53

1.6.1.1.

Apartament nr.43

Calea Floresti nr.58/A

2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

54

1.6.1.1.

Apartament nr.44

Calea Floresti nr.58/A

2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

55

1.6.1.1.

Apartament nr.45

Calea Floresti nr.58/A

2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

56

1.6.1.1.

Apartament nr.46

Calea Floresti nr.58/A

2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

57

1.6.1.1.

Apartament nr.47

Calea Floresti nr.58/A

2006

106,307.64

Municipiul Cluj - Napoca

58

1.6.1.1.

Apartament nr.48

Calea Floresti nr.58/A

2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

59

1.6.1.1.

Apartament nr.49

Calea Floresti nr.58/A

2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

60

1.6.1.1.

Apartament nr.50

Calea Floresti nr.58/A

2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

61

1.6.1.1.

Apartament nr.51

Calea Floresti nr.58/A

2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

62

1.6.1.1.

Apartament nr.52

Calea Floresti nr.58/A

2006

106,307.64

Municipiul Cluj - Napoca

63

1.6.1.1.

Apartament nr.53

Calea Floresti nr.58/A

2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

64

1.6.1.1.

Apartament nr.54

Calea Floresti nr.58/A

2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

TOTAL

șa

7,486,453.31

7.3 Locuințe pentru tineri,destinate inchirierii C.Floresti nr.58/B

65

1.6.1.1.

Apartament nr.1

Calea Floresti nr.58/B

2007

86,944.09

Municipiul Cluj - Napoca

66

1.6.1.1.

Apartament nr.2

Calea Floresti nr.58/B

2007

148,182.98

Municipiul Cluj - Napoca

67

1.6.1.1.

Apartament nr.3

Calea Floresti nr.58/B

2007

148,182.98

Municipiul Cluj - Napoca

68

1.6.1.1.

Apartament nr.4

Calea Floresti ,ir.58/B

2007

148,182.98

Municipiul Cluj - Najfoca

69

1.6.1.1.

Apartament nr.5

Calea Floresti nr.58/B

2007

148,182.98

Municipiul Cluj - Napoca

70

1.6.1.1.

Apartament nr.6

Calea Floresti nr.58/B

2007

147,426.95

Municipiul Cluj - Napoca

71

1.6.1.1.

Apartament nr.7

Calea Floresti nr.58/B

2007

106,601.04

Municipiul Cluj - Napoca

72

1.6.1.1.

Apartament nr.8

Calea Floresti nr.58/B

2007

147,426.95

Municipiul Cluj - Napoca

73

1.6.1.1.

Apartament nr.9

Calea Floresti nr.58/B

• 2007

147,426.95

Municipiul Cluj - Napoca

74

1.6.1.1.

Apartament nr.10

Calea Floresti nr.58/B

2007

149,695.06

Municipiul Cluj - Napoca

75

1.6.1.1.

Apartament nr.11

Calea Floresti nr.58/B

2007

149,695.06

Municipiul Cluj - Napoca

76

1.6.1.1.

Apartament nr.12

Calea Floresti nr.58/B

2007

106,601.04

Municipiul Cluj - Napoca

77

1.6.1.1.

Apartament nr.13

Calea Floresti nr.58/B

2007

148,939.02

Municipiul Cluj - Napoca

78

1.6.1.1.

Apartament nr.14

Calea Floresti nr.58/B

2007

148,939.02

Municipiul Cluj - Napoca

79

1.6.1.1.

Apartament nr.15

Calea Floresti nr.58/B

2007

149,695.06

Municipiul Cluj - Napoca

80

1.6.1.1.

Apartament nr.16

Calea Floresti nr.58/B

2007

149,695.06

Municipiul Cluj - Napoca

81

1.6.1.1.

Apartament nr.17

Calea Floresti nr.58/B

2007

106,601.04

Municipiul Cluj - Napoca

82

1.6.1.1.

Apartament nr.18

Calea Floresti nr.58/B

2007

148,939.02

Municipiul Cluj - Napoca

83

1.6.1.1.

Apartament nr.19

Calea Floresti nr.58/B

2007

148,939.02

Municipiul Cluj - Napoca

84

1.6.1.1.

Apartament nr.20

Calea Floresti nr.58/B

2007

149,695.06

Municipiul Cluj - Napoca

85

1.6.1.1.

Apartament nr.21

Calea Floresti nr.58/B

2007

149,695.06

Municipiul Cluj - Napoca

86

1.6.1.1.

Apartament nr.22

Calea Floresti nr.58/B

2007

106,601.04

Municipiul Cluj - Napoca

87

1.6.1.1.

Apartament nr.23

Calea Floresti nr.58/B

2007

148,939.02

Municipiul Cluj - Napoca

88

1.6.1.1.

Apartament nr.24

Calea Floresti nr.58/B

2007

148,939.02

Municipiul Cluj - Napoca

89

1.6.1.1.

Apartament nr.25

Calea Floresti nr.58/B

2007

149,695.04

Municipiul Cluj - Napoca

90

1.6.1.1.

Apartament nr.26

Calea Floresti nr.58/B

2007

149,695.04

Municipiul Cluj - Napoca

91

1.6.1.1.

Apartament nr.27

Calea Floresti nr.58/B

2007

106,601.04

Municipiul Cluj - Napoca

92

1.6.1.1.

Apartament nr.28

Calea Floresti nr.58/B

2007

148,939.02

Municipiul Cluj - Napoca

93

1.6.1.1.

Apartament nr.29

Calea Floresti nr.58/B

2007

148,939.02

Municipiul Cluj - Napoca

94

1.6.1.1.

Apartament nr.30

Calea Floresti nr.58/B

2007

149,695.04

Municipiul Cluj - Napoca

95

1.6.1.1.

Apartament nr.31

Calea Floresti nr.58/B

®  2007

149,695.04

Municipiul Cluj - Napoca

96

1.6.1.1.

Apartament nr.32

Calea Floresti nr.58/B

2007

106,601.02

Municipiul Cluj - Napoca

97

1.6.1.1.

Apartament nr.33

Calea Floresti nr.58/B

2007

148,939.02

Municipiul Cluj - Napoca

98

1.6.1.1.

Apartament nr.34

Calea Floresti nr.58/B

2007

148,939.02

Municipiul Cluj - Napoca

99

1.6.1.1.

Apartament nr.35

Calea Floresti nr.58/B

2007

149,695.06

Municipiul Cluj - Napoca

100

1.6.1.1.

Apartament nr.36

Calea Floresti nr.58/B

2007

149,695.06

Municipiul Cluj - Napoca

101

1.6.1.1.

Apartament nr.37

Calea Floresti nr.58/B

2007

106,601.04

Municipiul Cluj - Napoca

102

1.6.1.1.

Apartament nr.38

Calea Floresti nr.58/B

2007

148,939.02

Municipiul Cluj - Napoca

103

1.6.1.1.

Apartament nr.39

Calea Floresti nr.58/B

2007

148,939.02

Municipiul Cluj - Napoca

104

1.6.1.1.

Apartament nr.40

Calea Floresti nr.58/B

2007

148,939.02

Municipiul Cluj - Napoca

105.

1.6.1.1.

Apartament nr.41

Calea Floresti .ir.58/B

2007

149,695.06

Municipiul Cluj - Napoca

106

1.6.1.1.

Apartament nr.42

Calea Floresti nr.58/B

2007

106,601.04

Municipiul Cluj - Napoca

107

1.6.1.1.

Apartament nr.43

Calea Floresti nr.58/B

2007

148,939.02

Municipiul Cluj - Napoca

108

1.6.1.1.

Apartament nr.44

Calea Floresti nr.58/B

2007

148,939.02

Municipiul Cluj - Napoca

109

1.6.1.1.

Apartament nr.45

Calea Floresti nr.58/B

2007

149,695.06

Municipiul Cluj - Napoca

110

1.6.1.1.

Apartament nr.46

Calea Floresti nr.58/B

2007

148,182.98

Municipiul Cluj - Napoca

111

1.6.1.1.

Apartament nr.47

Calea Floresti nr.58/B

2007

106,601.04

Municipiul Cluj - Napoca

112

1.6.1.1.

Apartament nr.48

Calea Floresti nr.58/B

2007

148,939.02

Municipiul Cluj - Napoca

113

1.6.1.1.

Apartament nr.49

Calea Floresti nr.58/B

2007

148,939.02

Municipiul Cluj - Napoca

114

1.6.1.1.

Apartament nr.50

Calea Floresti nr.58/B

2007

149,695.06

Municipiul Cluj - Napoca

115

1.6.1.1.

Apartament nr.51

Calea Floresti nr.58/B

2007

149,695.06

Municipiul Cluj - Napoca

116

1.6.1.1.

Apartament nr.52

Calea Floresti nr.58/B

2007

106,601.04

Municipiul Cluj - Napoca

117

1.6.1.1.

Apartament nr.53

Calea Floresti nr.58/B

2007

148,939.02

Municipiul Cluj - Napoca

118

1.6.1.1.

Apartament nr.54

Calea Floresti nr.58/B

2007

148,182.98

Municipiul Cluj - Napoca

119

Teren 2.100 mp

Calea Floresti nr.58/B

2007

Municipiul Cluj - Napoca

TOTAL

7,560,356.44

7.4 ANSAMBLUL DE LOCUINȚE TIMIȘULUI

120

1.6.1.1.

Ansamblul de locuințe Timișului

2008

54,322,042.60

Municipiul Cluj - Napoca

TOTAL

54,322,042.60

7.5 PAVILION A,PAVILION B CĂMIN GARNIZOANA

121

1.6.1.1.

Imobil - Pavilion B cămin garnizoana

Str. Cojocnei 93-95 - 375 mp

2009

739,762.14

Municipiul Cluj - Napoca

122

1.6.1.1.

imobil - Pavilion A

Str.Taberei nr.4 - 361 mp

2009

513,892.55

Municipiul Cluj - Napoca

TOTAL

1,253,654.69

TOTAL

70,622,507.04

8. ADĂPOSTURI DE PROTECȚIE CIVILĂ

123

1.10.

Adăpost de protecție civilă

Str.Timișului nr.73-75

2008

Municipiul Cluj - Napoca

124

1.10.

Adăpost de protecție civilă

Str.Timișului nr.73-75

2008

Municipiul Cluj - Napoca

125

1.10.

Adăpost de protecție civilă

Str.Timișului nr.73-75

2008

Municipiul Cluj - Napoca

126

1.10.

Adăpost de protecție civilă

Str.Timișului nr.73-75

2008

Municipiul Cluj - Napoca

127

1.10.

Adăpost de protecție civilă

Str.Timișului nr.73-75

2008

Municipiul Cluj - Napoca

128

1.10.

Adăpost de protecție civilă

Str.Timișului nr.73-75

2008

Municipiul Cluj - Napoca

129

1.10.

Adăpost de protecție civilă

Str.Timișului nr.73-75

2008

Municipiul Cluj - Năpfjca

130

1.10.

Adăpost de protecție civilă

Str.Timișului nr.73-75

2008

Municipiul Cluj - Napoca

131

1.10.

Adăpost de protecție civilă

Str.Timișului nr.73-75

2008

Municipiul Cluj - Napoca

132

1.10.

Adăpost de protecție civilă

Str.Timișului nr.73-75

2008

Municipiul Cluj - Napoca

133

1.10.

Adăpost de protecție civilă

Str.Timișului nr.77-79

2008

Municipiul Cluj - Napoca

134

1.10.

Adăpost de protecție civilă

Str.Timișului nr.77-79

2008

Municipiul Cluj - Napoca

135

1.10.

Adăpost de protecție civilă

Str.Timișului nr.77-79

2008

Municipiul Cluj - Napoca

136

1.10.

Adăpost de protecție civilă

Str.Timișului nr.77-79

2008

Municipiul Cluj - Napoca

137

1.10.

Adăpost de protecție civilă

Str.Timișului nr.77-79

2008

Municipiul Cluj - Napoca

138

1.10.

Adăpost de protecție civilă

Str.Timișului nr.81

2008

Municipiul Cluj - Napoca

139

1.10.

Adăpost de protecție civilă

Str.Timișului nr.81

2008

Municipiul Cluj - Napoca

140

1.10.

Adăpost de protecție civilă

Str.Timișului nr.81

2008

Municipiul Cluj - Napoca

141

1.10.

Adăpost de protecție civilă

Str.Timișului nr.81

2008

Municipiul Cluj - Napoca

142

1.10.

Adăpost de protecție civilă

Str.Timișului nr.81

2008

Municipiul Ciuj - Napoca

143

1.10.

Adăpost de protecție civilă

Str.Timișului nr.61-64

2008

Municipiul Cluj - Napoca

144

1.10.

Adăpost de protecție civilă

Str.Timișului nr.61-64

2008

Municipiul Cluj - Napoca

145

1.10.

Adăpost de protecție civilă

Str.Timișului nr.61-64

2008

Municipiul Cluj - Napoca

146

1.10.

Adăpost de protecție civilă

Str.Timișului nr.61-64

2008

Municipiul Cluj - Napoca

147

1.10.

Adăpost de protecție civilă

Str.Timișului nr.61-64

2008

Municipiul Cluj - Napoca

148

1.10.

Adăpost de protecție civilă

Str.Timișului nr.61-64

2008

Municipiul Cluj - Napoca

TOTAL

9. PUNCTE GOSPODĂREȘTI

149

1.10.

Punct gospodăresc

Al.Vlahuță bl. Lamă F

4,847.59

Municipiul Cluj - Napoca

150

1.10.

Punct gospodăresc

Fântânele nr.38

5,231.40

Municipiul Cluj - Napoca

151

1.10.

Punct gospodăresc

Buzău nr.2

4,847.59

Municipiul Cluj - Napoca

152

1.10.

Punct gospodăresc

Donath nr.2

3,323.74

Municipiul Cluj - Napoca

153

1.10.

Punct gospodăresc

Donath bl.VIII

5,231.41

Municipiul Cluj - Napoca

154

1.10.

Punct gospodăresc

Donath nr.107

5,870.36

Municipiul Cluj - Napoca

155

1.10.

Punct gospodăresc

Donath nr.107-109

5,870.36

Municipiul Cluj - Napoca

156

1.10.

Punct gospodăresc

Tășnad nr.24

5,231.40

Municipiul Cluj - Napoca

157

1.10.

Punct gospodăresc

C.FIorești nr.60

5,231.40

Municipiul Cluj - Napoca

158

1.10.

Punct gospodăresc

C.FIorești nr.62

4,199.51

Municipiul Cluj - Napoca

159

1.10.

Punct gospodăresc

C.FIorești nr.77

5,231.40

Municipiul Cluj - Napoca

160

1.10.

Punct gospodăresc

C.FIoreștinr.81B

5,231.40

Municipiul Cluj - Napoca

161

1.10.

Punct gospodăresc

Gr.Alexandrescu nr.13

4,199.51

Municipiul Cluj - Napoca

162

1.10.

Punct gospodăresc

Gr.Alexandrescu nr.19 mic

3,063.87

Municipiul Cluj - Napoca

163

1.10.

Punct gospodăresc

Gr.Alexandrescu nr.19 mare

5,870.36

Municipiul Cluj - Napoca

164

1.10.

Punct gospodăresc

Aleea Peana nr.5

5,231.40

Municipiul Cluj - Napoca

165

1.10.

Punct gospodăresc

Aleea Peana nr.10

3,999.19

Municipiul Cluj - Napoca

166

1.10.

Punct gospodăresc

Aleea Micuș nr.8

4,847.59

Municipiul Cluj - Napoca

167

1.10.

Punct gospodăresc

Gârbău nr.17

3,323.75

Municipiul Cluj - Napoca

168

1.10.

Punct gospodăresc

Bucium nr.27

2,529.94

Municipiul Cluj - Napoca

169

1.10.

Punct gospodăresc

Clăbucet nr.5

1,995.00

Municipiul Cluj - Napoca

170

1.10.

Punct gospodăresc

Aleea Ciucaș nr.7

2,529.94

Municipiul Cluj - Napoca

171

1.10.

Punct gospodăresc

Parâng nr.16

3,323.74

Municipiul Cluj - Napoca

172

1.10.

Punct gospodăresc

Parâng nr.19

2,815.08

Municipiul Cluj - Napoca

173

1.10.

Punct gospodăresc

Bucegi nr.5-7A

5,231.40

Municipiul Cluj - Napoca

174

1.10.

Punct gospodăresc

Bucegi nr.5-7B

5,231.40

Municipiul Cluj - Napoca

175

1.10.

Punct gospodăresc

Bucegi nr.9

2,529.96

Municipiul Cluj - Napoca

176

1.10.

Punct gospodăresc

Mehedinți nr.1-3B

5,870.36

Municipiul Cluj - Napoca

177

1.10.

Punct gospodăresc

Mehedinți nr.32-34

3,999.19

Municipiul Cluj - Napoca

178

1.10.

Punct gospodăresc

Mehedinți nr.41-43

4,061.81

Municipiul Cluj - Napoca

179

1.10.

Punct gospodăresc

Mehedinți nr.46-48

2,529.94

Municipiul Cluj - Napoca

180

1.10.

Punct gospodăresc

Mehedinți nr.76

5,231.40

Municipiul Cluj - Napoca

181

1.10.

Punct gospodăresc

Mehedinți nr.82

1,994.99

Municipiul Cluj - Napoca

182

1.10.

Punct gospodăresc

Aleea Cioplea nr.9

2,094.40

Municipiul Cluj - Napoca

183

1.10.

Punct gospodăresc

Izlazului nr.6 mare

4,847.59

Municipiul Cluj - Napoca

184

1.10.

Punct gospodăresc

Izlazului nr.6 mare fără dale

5,231.40

Municipiul Cluj - Napoca

185

1.10.

Punct gospodăresc

Izlazului nr.18

3,323.75

Municipiul Cluj - Napoca

186

1.10.

Punct gospodăresc

I.Meșter nr.7

3,999.18

Municipiul Cluj - Napoca

187

1.10.

Punct gospodăresc

Observatorului nr.117

5,231.40

Municipiul Cluj - Napoca

188

1.10.

Punct gospodăresc

Lunii nr.22

4,847.59

Municipiul Cluj - Napoca

189

1.10.

Punct gospodăresc

Rapsodiei nr.8

4,199.51

Municipiul Cluj - Napoca

190

1.10.

Punct gospodăresc

Zorilor nr.33

3,323.74

Municipiul Cluj - Napoca

191

1.10.

Punct gospodăresc

Pasteur nr.48

3,999.18

Municipiul Cluj - Napoca

192

1.10.

Punct gospodăresc

Luceafărului nr.10

5,231.40

Municipiul Cluj - Napoca

193

1.10.

Punct gospodăresc

Gh.Dima nr.2

4,061.81

Municipiul Cluj - Napoca

194

1.10.

Punct gospodăresc

Gh.Dima nr.3

3,323.74

Municipiul Cluj - Napoca

195

1.10.

Punct gospodăresc

Gh.Dima nr.5A

1,899.35

Municipiul Cluj - Napoca

196

1.10.

Punct gospodăresc

Gh.Dima nr.26

4,847.59

Municipiul Cluj - Napoca

197

1.10.

Punct gospodăresc

Rășinari nr.2

3,063.87

Municipiul Cluj - Napoca

198

1.10.

Punct gospodăresc

C.Brâncoveanu nr.56

1,899.34

Municipiul Cluj - Napoca


199

1.10.

Punct gospodăresc

- -

Bușteni nr.2

2,529.96

Municipiul Cluj - Napcrca

200

1.10.

Punct gospodăresc

N.Titulescu nr.109

3,323.75

Municipiul Cluj - Napoca

201

1.10.

Punct gospodăresc

N.Titulescu nr. 117

3,323.74

Municipiul Cluj - Napoca

202

1.10.

Punct gospodăresc

N.Titulescu nr.145

4,061.81

Municipiul Cluj - Napoca

203

1.10.

Punct gospodăresc

Arieșului nr.119

3,999.19

Municipiul Cluj - Napoca

204

1.10.

Punct gospodăresc

Godeanu nr.7

3,323.74

Municipiul Cluj - Napoca

205

1.10.

Punct gospodăresc

A.VIaicu nr.17

1,899.35

Municipiul Cluj - Napoca

206

1.10.

Punct gospodăresc

Dorobanților nr.90-92

5,870.36

Municipiul Cluj - Napoca

207

1.10.

Punct gospodăresc

Dorobanților nr.102

4,199.51

Municipiul Cluj - Napoca

208

1.10.

Punct gospodăresc

Dorobanților nr.105

3,999.18

Municipiul Cluj - Napoca

209

1.10.

Punct gospodăresc

T.Mihali nr.1

3,063.87

Municipiul Cluj - Napoca

210

1.10.

Punct gospodăresc

T.Mihali nr.4

4,199.51

Municipiul Cluj - Napoca

211

1.10.

Punct gospodăresc

Fabricii nr.13

4,061.81

Municipiul Cluj - Napoca

212

1.10.

Punct gospodăresc

Fabricii nr.19

3,999.18

Municipiul Cluj - Napoca

213

1.10.

Punct gospodăresc

Fabricii nr.130

1,994.99

Municipiul Cluj - Napoca

214

1.10.

Punct gospodăresc

Anina nr.3

4,847.59

Municipiul Cluj - Napoca

215

1.10.

Punct gospodăresc

Teleorman nr.11-13

5,231.40

Municipiul Cluj - Napoca

216

1.10.

Punct gospodăresc

Teleorman nr.52

4,847.59

Municipiul Cluj - Napoca

217

1.10.

Punct gospodăresc

Teleorman nr.72 mic

2,815.08

Municipiul Cluj - Napoca

218

1.10.

Punct gospodăresc

Cojocnei nr.2

5,231.40

Municipiul Cluj - Napoca

219

1.10.

Punct gospodăresc

Răsăritului nr.104

5,870.36

Municipiul Cluj - Napoca

220

1.10.

Punct gospodăresc

Dejului nr.1

5,231.41

Municipiul Cluj - Napoca

221

1.10.

Punct gospodăresc

Nirajului nr.12

4,061.81

Municipiul Cluj - Napoca

222

1.10.

Punct gospodăresc

Oltului nr.34

4,847.59

Municipiul Cluj - Napoca

223

1.10.

Punct gospodăresc

Oltului nr.36 mare

3,999.18

Municipiul Cluj - Napoca

224

1.10.

Punct gospodăresc

Oltului nr.36 mic

1,994.99

Municipiul Cluj - Napoca

225

1.10.

Punct gospodăresc

Tulcea nr.25

2,215.65

Municipiul Cluj - Napoca

226

1.10.

Punct gospodăresc

’l'uicea nr.27

4,061.82

Municipiul Cluj - Napoca

227

1.10.

Punct gospodăresc

Mureșului nr.46

3,323.74

Municipiul Cluj - Napoca

228

1.10.

Punct gospodăresc

Dunării nr.55-57

3,999.18

Municipiul Cluj - Napoca

229

1.10.

Punct gospodăresc

Dunării nr.65

4,847.59

Municipiul Cluj - Napoca

230

1.10.

Punct gospodăresc

Jiului nr.26

2,215.65

Municipiul Cluj - Napoca

231

1.10.

Punct gospodăresc

București nr.64

3,323.75

Municipiul Cluj - Napoca

232

1.10.

Punct gospodăresc

București nr.79

4,061.81

Municipiul Cluj - Napoca

233

1.10.

Punct gospodăresc

L.Roșu nr. 11

5,231.41

Municipiul Cluj - Napoca

234

1.10.

Punct gospodăresc

Scorțarilor nr.12-24

3,323.74

Municipiul Cluj - Napoca

235

1.10.

Punct gospodăresc

Scorțarilor nr.4O

3,323.74

Municipiul Cluj - Napoca

236

1.10.

Punct gospodăresc

Buftea nr.2

5,059.90

Municipiul Cluj - NajSfocă

237

1.10.

Punct gospodăresc

Năsăud nr.6

2,094.40

Municipiul Cluj - Napoca

238

1.10.

Punct gospodăresc

Năsăud nr.1O

3,323.74

Municipiul Cluj - Napoca

239

1.10.

Punct gospodăresc

Năsăud nr.14

3,999.19

Municipiul Cluj - Napoca

240

1.10.

Punct gospodăresc

21 Decembrie 1989 nr.93

4,847.59

Municipiul Cluj - Napoca

241

1.10.

Punct gospodăresc

lalomitei nr.13

5,870.36

Municipiul Cluj - Napoca

242

1.10.

Punct gospodăresc

Plopilor nr.52-54

3,323.74

Municipiul Cluj - Napoca

243

1.10.

Punct gospodăresc

B-dul Muncii nr.87

1,995.00

Municipiul Cluj - Napoca

244

1.10.

Punct gospodăresc

B-dul Muncii nr.87A

5,870.36

Municipiul Cluj - Napoca

245

1.10.

Punct gospodăresc

B-dul Muncii nr.83-85

3,999.19

Municipiul Cluj - Napoca

246

1.10.

Punct gospodăresc

Brateș nr.2

4,199.51

Municipiul Cluj - Napoca

247

1.10.

Punct gospodăresc

Calea Mănăștur nr.87

1,994.99

Municipiul Cluj - Napoca

248

1.10.

Punct gospodăresc

Grădinarilor nr.6

3,323.74

Municipiul Cluj - Napoca

249

1.10.

Punct gospodăresc

H.Barbuse nr.3

2,094.40

Municipiul Cluj - Napoca

250

1.10.

Punct gospodăresc

Horea nr.96-106

3,999.19

Municipiul Cluj - Napoca

251

1.10.

Punct gospodăresc

Mamaia nr.10-12

1,995.00

Municipiul Cluj - Napoca

252

1.10.

Punct gospodăresc

P-ța M.Viteazu(canal)

1,899.34

Municipiul Cluj - Napoca

253

1.10.

Punct gospodăresc

Primăverii nr.8

4,199.51

Municipiul Cluj - Napoca

254

1.10.

Punct gospodăresc

Rovine nr.10

1,995.00

Municipiul Cluj - Napoca

255

1.10.

Punct gospodăresc

Cernei nr.2

3,323.74

Municipiul Cluj - Napoca

256

1.10.

Punct gospodăresc

J.Jaures nr.6A

1,899.35

Municipiul Cluj - Napoca

257

1.10.

Punct gospodăresc

J.Jaures nr.1O

5,870.36

Municipiul Cluj - Napoca

258

1.10.

Punct gospodăresc

J.Jaures nr.12

1,995.00

Municipiul Cluj - Napoca

259

1.10.

Punct gospodăresc

Ploiești nr.5

1,995.00

Municipiul Cluj - Napoca

260

1.10.

Punct gospodăresc

Petuniei nr.7-9

1,899.34

Municipiul Cluj - Napoca

261

1.10.

Punct gospodăresc

Aleea Padin nr.28-30

4,061.81

Municipiul Cluj - Napoca

262

1.10.

Punct gospodăresc

Aleea Paul loan

4,847.59

Municipiul Cluj - Napoca

263

1.10.

Punct gospodăresc

Aleea Paul loan

2,529.94

Municipiul Cluj - Napoca

264

1.10.

Punct gospodăresc

Crizantemelor nr.17

3,063.87

Municipiul Cluj - Napoca

265

1.10.

Punct gospodăresc

Gării nr.2

4,847.59

Municipiul Cluj - Napoca

266

1.10.

Punct gospodăresc

Gruia nr.58

4,847.59

Municipiul Cluj - Napoca

267

1.10.

Punct gospodăresc

I.Cosânziana nr.6

5,870.36

Municipiul Cluj - Napoca

268

1.10.

Punct gospodăresc

M.Piuariu nr.6

3,063.87

Municipiul Cluj - Napoca

269

1.10.

Punct gospodăresc

Mamaia nr.6

2,529.96

Municipiul Cluj - Napoca

270

1.10.

Punct gospodăresc

Migdalului nr.20

5,870.36

Municipiul Cluj - Napoca

271

1.10.

Punct gospodăresc

Prof.Ciortea nr.1

4,061.81

Municipiul Cluj - Napoca

272

1.10.

Punct gospodăresc

Retezat nr.7

5,870.36

Municipiul Cluj - Napoca

273

1.10.

Punct gospodăresc

274

1.10.

Punct gospodăresc

275

1.10.

Punct gospodăresc

276

1.10.

Punct gospodăresc

277

1.10.

Punct gospodăresc

278

1.10.

Punct gospodăresc

279

1.10.

Punct gospodăresc

280

1.10.

Punct gospodăresc

TOTAL

10.PLĂCI COMEMORATIVE

281

PLCĂ COMEMORATIVĂ - ȘCOALA IOAN LUPAȘ

14.CIȘMELE

282

Cișmea publica situata în Str.M.Corvin

283

Cișmea publica situata în Parc Micro II Gheorgheni

284

Cișmea publica situata în Parc Micro II Gheorgheni

285

Cișmea publică situată în Parc S.Bărnuțiu

286

Cișmea publica situata în B-dul Eroilor

287

159393

Hală P-ța Flora

288

159392

Hală P-ța Hermes

Splaiul Independenței nr.5

3,063.87

---------------------------1——'i'--

Municipiul Cluj - Năpșrca

13 Septembrie nr.2

1,994.99

Municipiul Cluj - Napoca

Cernei nr.1

3,323.75

Municipiul Cluj - Napoca

Petuniei nr.1-3

1,899.35

Municipiul Cluj - Napoca

Tpografiei nr.13

1,994.99

Municipiul Cluj - Napoca

Vânătorului nr.17-19

5,870.36

Municipiul Cluj - Napoca

Vânătorului nr.21-23

5,870.36

Municipiul Cluj - Napoca

T.VIadimirescu nr.6-8

3,323.75

Municipiul Cluj - Napoca

*5»

510,812.12

Str.Calea Mănăștur nr.40-42

5,105.53

Municipiul Cluj - Napoca

TOTAL

5,105.53

2008

3,272.50

Municipiul Cluj - Napoca

535.08

Municipiul Cluj - Napoca

535.08

Municipiul Cluj - Napoca

535.07

Municipiul Cluj - Napoca

2008

2,478.21

Municipiul Cluj - Napoca

Latura est- str.Padin,Latura vest -str.Agronomilor, Latura nord -Complex Flora, Latura sud -str.G.Alexandrescu

C.F.29977,Nr.tonete:200-

400mp.,nr.gherete:21-310

2007

1,579,836.24

Municipiul Cluj - Napoca

Latura sud - str.Albac,Latura nord ■ cvartal blocuri de locuințe str.Brancoveanu,Latura vest -cvartal blocuri locuințe str.Albac,Latura est - cvartal blocuri locuințe str.Albac

C.F.27686,Nr.tonete:52-104mp.

2007

2,463,713.22

Municipiul Cluj - Napoca

289

159391

Hală P-ța Zorilor

Latura nord - Complex

Zorilor,Latura sud -str.Luceafarului,Latura est -str.Zorilor,Latura vest - cvartal blocuri str.Luceafarului C.F.51538,Nr.tonete:45-90mp.,Nr.gherete:5-47mp.

2007

’S?»

1,226,055.04

Municipiul Cluj - Năji 3Ca

TOTAL

5,276,960.44

17. TERENURI AFERENTE LOCURILOR DE JOACA PENTRU COPII

290

Str.Piatra Craiului/Soarelui

Suprafața 280 mp.

Municipiul Cluj - Napoca

TOTAL

18. TERENURI PARCURI PUBLICE, ZONE DE AGREMENT, ȘTRANDURI, GRĂDINI BOTANICE Șl BAZE SPORTIVE

291

Baza Sportivă SCCA Constructorul Parc 1 Decembrie 1918

CF 1431,CF 1473

Nr.Topo 10736,10737,10783/20,10

Suprafța 6353 mp

Suprafța construita - 2517 mp

875

Municipiul Cluj - Napoca

292

Baza Sportivă Unirea

CF4569

Suprafața 34459 mp

Nr.topo 22778,22782

Municipiul Cluj - Napoca

TOTAL

21. TERENURI CU DESTINAȚIE FORESTIERĂ

. 293

Terenuri cu destinație foiestieră .

Pădurile din Lomb, Feleac

Făget, Hoia

Titlu de proprietate nr.16175-Suprs

Titlu de proprietate nr.16178-Supra

„  2009

față 40 ha , 3000 rr

P

Municipiul Cluj - Napoca

TOTAL

22.SEMAFOARE

294

1.10.

Semaforizare intersecție

Str.Donath - Str.G-ral Eremia.Grigc

2008

Municipiul Cluj - Napoca

295

1.10.

Semaforizare trecere pietoni

Str.Fabricii - B-dul 21 Decembrie 1

2008

15,334.00

Municipiul Cluj - Napoca

296

1.10.

Semaforizare intersecție

B-dul 21 Decembrie 1989 - Str.Par

2008

15,708.00

Municipiul Cluj - Napoca

297

1.10.

Semaforizare intersecție

Str.Traian Vuia - Str.Branului

2008

Municipiul Cluj - Napoca

298

1.10.

Semaforizare intersecție

Calea Turzii - Str.Bună Ziua

2008

Municipiul Cluj - Napoca

299

1.10.

Semaforizare trecere pietoni

B-dul 21 Decembrie 1989 adiacent

2008

14,586.00

Municipiul Cluj - Napoca

300

1.10.

Semaforizare intersecție

B-dul 21 Decembrie 1989 - Str.F.J

2008

Municipiul Cluj - Napoca

301

1.10.

Semaforizare intersecție

P-ța Unirii adiacent Alfa Bank - Str

2008

Municipiul Cluj - Napoca

302

1.10.

Semaforizare trecere pietoni

B-dul Eroilor - Str.H.Oberth

2008

Municipiul Cluj - Napoca

303

1.10.

Semaforizare intersecție

Str.Observatorului - Str.Republicii

2008

17,952.00

Municipiul Cluj - Napoca

TOTAL

63,580.00

26.TRANSFER DREPT PROPRIETATE

304

803957

Teren Calea Turzii nr. 1

Suprafața 378 mp.

2006

272,513.68

Municipiul Cluj - Napoca

TOTAL

272,513.68

27.ILUMINAT PUBLIC

305

1.7.1.2.

CABLARE SUBTERANA - B-DUL 21DEC.1989 NR.150-152

57,470.36

Municipiul Cluj - Napoca

306

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBIC - CALEA FLORESTI„ZONA POLUS-POD

23,614.24

Municipiul Cluj - Napoca

307

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - ALEA KAUFLAND

56,142.86

Municipiul Cluj - Napoca

308

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - ALEEA SLANIC

136,078.88

Municipiul Cluj - Napoca

309

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - B-DUL EROILOR

543,163.16

Municipiul Cluj - Napoca

310

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - B-DUL MUNCII

280,228.51

Municipiul Cluj - Napoca

311

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - B-DUL MUNCII PART II

23,888.02

Municipiul Cluj - Napoca

312

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - BD.1 DECEMBRIE 1918 (POD SOMES)

2,828.62

Municipiul Cluj - Napoca

313

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - CALEA BUCUREȘTI

174,112.34

Municipiul Cluj - Napoca

314

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - CALEA TURZII

503,107.73

Municipiul Cluj - Napoca

315

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - COLONIA BREAZA

38,790.53

Municipiul Cluj - Napoca

316

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - COLONIA SOPOR

111,066.72

Municipiul Cluj - Napoca

317

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - DOROBANȚILOR SI ALEEA BIBLIOTECI

373,141.85

Municipiul Cluj - Napoca

318

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - IN JURUL LACULUI

5,894.79

Municipiul Cluj - Napoca

319

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - INTRE LACURI

82,050.97

Municipiul Cluj - Napoca

320

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - MANASTUR -ZONA A 1

424,631.36

Municipiul Cluj - Napoca

321

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - MARASTI - A.VLAICU NORD

542,448.02

Municipiul Cluj - Napoca

322

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - P-TA A.IANCU

56,304.97

Municipiul Cluj - Napoca

323

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - P-TA MUZEULUI

179,527.79

Municipiul Cluj - Napoca

324

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - P-TA ȘTEFAN CEL MARE

81,028.20

Municipiul Cluj - Napoca

325

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - PROGRESULUI PART II

8,916.68

-----—

Municipiul Cluj - Napoca

326

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.1 DECEMBRIE 1918

249,855.18

Municipiul Cluj - Napoca

327

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.11 OCTOMBRIE

28,253.68

Municipiul Cluj - Napoca

328

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.16 FEBRUARIE

23,849.17

Municipiul Cluj - Napoca

329

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.A.SUCIU

25,425.05

Municipiul Cluj - Napoca

330

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.AGRICULTORILOR

18,637.24

Municipiul Cluj - Napoca

331

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.AIUDULUI

69,612.73

Municipiul Cluj - Napoca

332

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.ALEXANDRU ODOBESCU

28,566.28

Municipiul Cluj - Napoca

333

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.ALEXANDRU SAHIA

51,782.06

Municipiul Cluj - Napoca

334

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.ALEXANDRU VAIDA VOIEVOD

159,645.16

Municipiul Cluj - Napoca

335

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.ALMASULUI

39,779.49

Municipiul Cluj - Napoca

336

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.ANDREI MURESANU

41,576.97

Municipiul Cluj - Napoca

337

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.ANINA

68,048.73

Municipiul Cluj - Napoca

338

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.ARAD

23,395.44

Municipiul Cluj - Napoca

339

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.ARAMEI

8,232.90

Municipiul Cluj - Napoca

340

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.ARGEȘ

71,732.85

Municipiul Cluj - Napoca

341

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.ARIESULUI SI P-TA FRATERNIT.

107,259.81

Municipiul Cluj - Napoca

342

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.ARINILOR

76,340.26

Municipiul Cluj - Napoca

343

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.ARINILOR PARTEA II

19,866.57

Municipiul Cluj - Napoca

344

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.ATELIERULUI

19,760.76

Municipiul Cluj - Napoca

345

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.AUGUSTIN BUNEA

23,802.85

Municipiul Cluj - Napoca

346

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.AUGUSTIN TREBONIU LAURIAN

43,317.15

Municipiul Cluj - Napoca

347

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.AVIATOR TRAIAN DARJAN

17,369.74

Municipiul Cluj - Napoca

348

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.BAIA MARE

43,530.37

Municipiul Cluj - Napoca

349

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.BALADEI

22,936.30

Municipiul Cluj - Napoca

350

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.BANUL UDREA

22,309.50

Municipiul Cluj - Napoca

351

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.BELGRAD

22,402.20

Municipiul Cluj - Napoca

352

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.BERARIEI

23,130.66

Municipiul Cluj - Napoca

353

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.BISERICII ORTODOXE

79,558.97

Municipiul Cluj - Napoca

354

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.BISTRIȚEI

54,597.79

Municipiul Cluj - Napoca

355

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.BLANARILOR

9,813.59

Municipiul Cluj - Napoca

356

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.BOBALNEI

78,875.93

Municipiul Cluj - Napoca

357

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.BRADULUI

12,954.46

Municipiul Cluj - Napoca

358

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.BRANDUSELOR

19,278.07

Municipiul Cluj - Napoca

359

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.BRASOV

59,270.87

Municipiul Cluj - Napoca

360

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.BREAZA

64,729.38

Municipiul Cluj - Napoca

361

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.BUFTEA

33,172.07

Municipiul Cluj - Napoca

362

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.BUHUSI

-------—

16,558.85

Municipiul Cluj - ivâ.poca

363

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.BUJORULUI

31,776.37

Municipiul Cluj - Napoca

364

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.BULGARILOR

27,739.05

Municipiul Cluj - Napoca

365

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.BUMBESTI

16,036.63

Municipiul Cluj - Napoca

366

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.BUSUIOCULUI

51,988.73

Municipiul Cluj - Napoca

367

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.C.A.ROSETTI

30,984.65

Municipiul Cluj - Napoca

368

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.C.BRANCOVEANU

83,017.12

Municipiul Cluj - Napoca

369

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.CAII FERATE

43,822.46

Municipiul Cluj - Napoca

370

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.CALARASILOR

31,768.00

Municipiul Cluj - Napoca

371

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.CALEA BACIULUI

167,737.67

Municipiul Cluj - Napoca

372

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.CALIMANESTI

9,846.74

Municipiul Cluj - Napoca

373

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.CALUGARENI

28,650.52

Municipiul Cluj - Napoca

374

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.CALVARIA

11,947.74

Municipiul Cluj - Napoca

375

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.CAMPENI

39,567.89

Municipiul Cluj - Napoca

376

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.CAMPINA

102,808.07

Municipiul Cluj - Napoca

377

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.CAMPUL PÂINII

158,499.70

Municipiul Cluj - Napoca

378

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.CAMPULUI PART I

149,331.09

Municipiul Cluj - Napoca

379

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.CAMPULUI PARTEA II

130,730.11

Municipiul Cluj - Napoca

380

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.CARAIMAN

12,918.03

Municipiul Cluj - Napoca

381

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.CARDINAL IULIU HOSSU

156,090.80

Municipiul Cluj - Napoca

382

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.CARPATI

43,965.97

Municipiul Cluj - Napoca

383

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.CASTANILOR

15,437.80

Municipiul Cluj - Napoca

384

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.CEAHU\U

59,307.71

Municipiul Cluj - Napoca

385

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.CEFERIȘTILOR

8,002.28

Municipiul Cluj - Napoca

386

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.CETATII

57,197.73

Municipiul Cluj - Napoca

387

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.CIBINULUI

11,822.71

Municipiul Cluj - Napoca

388

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.CLINICILOR

80,128.77

Municipiul Cluj - Napoca

389

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.COCORILOR

42,631.46

Municipiul Cluj - Napoca

390

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.CODRU DRAGUSANU

43,779.77

Municipiul Cluj - Napoca

391

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.CODRULUI

88,951.49

Municipiul Cluj - Napoca

392

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.COJOCNEI

40,231.90

Municipiul Cluj - Napoca

393

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.COLONIA BORHANCI

213,201.29

Municipiul Cluj - Napoca

394

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.CONSTANTA

51,727.23

Municipiul Cluj - Napoca

395

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.COPACILOR

10,676.91

Municipiul Cluj - Napoca

396

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.CORNELIU COPOSU

457,509.65

Municipiul Cluj - Napoca

397

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.COSASILOR

21,675.74

Municipiul Cluj - Napoca

398

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.CRISAN

2,828.62

Municipiul Cluj - Napoca

399

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC

STR.CRISAN

39,568.17

Municipiul Cluj - Napoca

400

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC

STR.CROITORILOR

8,196.63

Municipiul Cluj - Napoca

401

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC

STR.CUCULUI

8,612.03

Municipiul Cluj - Napoca

402

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC

STR.D.BARCEANU SI P-TA ABATOR

56,402.93

Municipiul Cluj - Napoca

403

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC

STR.D.I.MENDELEEV

11,101.30

Municipiul Cluj - Napoca

404

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC

STR. DACIA

45,030.11

Municipiul Cluj - Napoca

405

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC

STR.DAMBOVITEI

96,075.52

Municipiul Cluj - Napoca

406

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC

STR.DAMBUL ROTUND

22,341.03

Municipiul Cluj - Napoca

407

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC

STR.DECEBAL

137,620.87

Municipiul Cluj - Napoca

408

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC

STR.DEJULUI

9,683.61

Municipiul Cluj - Napoca

409

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC

STR. DEPOULUI

19,231.75

Municipiul Cluj - Napoca

410

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC

STR. DEVA

28,037.53

Municipiul Cluj - Napoca

411

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC

STR.DOBROGEANU GHEREA

16,766.90

Municipiul Cluj - Napoca

412

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC

STR.DOBROGEI

17,200.43

Municipiul Cluj - Napoca

413

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC

STR.DOINEI

150,442.02

Municipiul Cluj - Napoca

414

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC

STR.DORNEI

39,733.18

Municipiul Cluj - Napoca

415

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC

STR.DOROBANȚILOR

2,828.62

Municipiul Cluj - Napoca

416

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC

STR.DOROBANȚILOR NR.105

16,737.11

Municipiul Cluj - Napoca

417

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC

STR. DORULUI

31,608.01

Municipiul Cluj - Napoca

418

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC

STR.DRAGALINA

92,990.21

Municipiul Cluj - Napoca

419

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC

STR.DRAGOS VODĂ

36,720.31

Municipiul Cluj - Napoca

420

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC

STR.DUMBRAVA ROȘIE

44,981.29

Municipiul Cluj - Napoca

421

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC

STR.DUNARII

81,834.75

Municipiul Cluj - Napoca

422

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC

STR.ECATERINA VARGA

9,846.74

Municipiul Cluj - Napoca

423

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC

STR.EMIL CIORAN

31,814.31

Municipiul Cluj - Napoca

424

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC

STR.EMIL RACOVITA

81,964.96

Municipiul Cluj - Napoca

425

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC

STR.EUFROSIN POTECA

19,760.76

Municipiul Cluj - Napoca

426

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC

STR.EUGEN BROTE

12,826.72

Municipiul Cluj - Napoca

427

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC

STR.EUGEN LOVINESCU

21,317.77

Municipiul Cluj - Napoca

428

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC

STR.FABRICII (POD CFR-BD.MUNCII)

100,845.82

Municipiul Cluj - Napoca

429

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC

STR.FABRICII DE CĂRĂMIDĂ

27,606.23

Municipiul Cluj - Napoca

430

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC

STR.FABRICII DE CHIBRITURI

60,106.37

Municipiul Cluj - Napoca

431

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC

STR.FABRICII DE ZAHAR

149,218.29

Municipiul Cluj - Napoca

432

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC

STR.FABRICII DE ZAHAR POD SOMES

8,196.63

Municipiul Cluj - Napoca

433

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC

STR.FABRICII PART II

152,745.62

Municipiul Cluj - Napoca

434

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC -

STR.FAGARASULUI

22,355.85

Municipiul Cluj - Napoca

435

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC -

STR.FAGULUI

110,698.33

Municipiul Cluj - Napoca

436

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.FÂNULUI

4,263.55

Municipiul Cluj - Najpoca

437

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.FAT FRUMOS

17,336.72

Municipiul Cluj - Napoca

438

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.FERICIRII

32,626.09

Municipiul Cluj - Napoca

439

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.FIERULUI

35,799.90

Municipiul Cluj - Napoca

440

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.FLORIN ARON

11,298.32

Municipiul Cluj - Napoca

441

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.FLUTURILOR

5,894.79

Municipiul Cluj - Napoca

442

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.FRUMOASA

10,676.91

Municipiul Cluj - Napoca

443

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.FRUNZISULUI

23,833.33

Municipiul Cluj - Napoca

444

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.G.BARITIU SI OPERA MAGHIARA

69,377.72

Municipiul Cluj - Napoca

445

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.G.G.BYRON

59,970.54

Municipiul Cluj - Napoca

446

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.GARII

81,210.39

Municipiul Cluj - Napoca

447

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.GAVRIL MUZICESCU

31,822.90

Municipiul Cluj - Napoca

448

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.GEORGE BARITIU

2,972.23

Municipiul Cluj - Napoca

449

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.GEORGE COSBUC

57,316.31

Municipiul Cluj - Napoca

450

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.GEORGE ENESCU

36,010.26

Municipiul Cluj - Napoca

451

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.GHE.DIMA

83,424.24

Municipiul Cluj - Napoca

452

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.GHEORGHE ASACHI

35,870.59

Municipiul Cluj - Napoca

453

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.GHEORGHE LAZAR

25,457.60

Municipiul Cluj - Napoca

454

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.GHINDEI

7,870.76

Municipiul Cluj - Napoca

455

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.GIORDANO BRUNO

73,587.23

Municipiul Cluj - Napoca

456

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.GIUSEPPE GARIBALDI

23,970.90

Municipiul Cluj - Napoca

457

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.GLADIOLELOR

16,947.46

Municipiul Cluj - Napoca

458

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.GOVORA

59,652.81

Municipiul Cluj - Napoca

459

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.GR.ALEXANDRESCU

99,398.60

Municipiul Cluj - Napoca

460

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.GRAURILOR

21,946.05

Municipiul Cluj - Napoca

461

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.GRIVITEI

31,768.00

Municipiul Cluj - Napoca

462

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.GRUIA

75,982.21

Municipiul Cluj - Napoca

463

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.HEINRICH HEINE

26,735.63

Municipiul Cluj - Napoca

464

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.HENRI BARBUSSE

75,437.38

Municipiul Cluj - Napoca

465

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.HUNEDOAREI

17,570.84

Municipiul Cluj - Napoca

466

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.IALOMITEI

14,110.56

Municipiul Cluj - Napoca

467

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.IASILOR

31,721.64

Municipiul Cluj - Napoca

468

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.IASOMIEI

47,734.32

Municipiul Cluj - Napoca

469

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.ILARIE CHENDI

6,477.21

Municipiul Cluj - Napoca

470

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.ILEANA COSANZEANA

11,573.77

Municipiul Cluj - Napoca

471

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.IOAN SLAVICI

8,406.61

Municipiul Cluj - Napoca

472

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.ION ANDREESCU

10,783.24

Municipiul Cluj - Napoca

-j:              1,

473

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.ION CREANGA

17,251.86

Municipiul Cluj - Napoca

474

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.ION GHICA

35,917.16

Municipiul Cluj - Napoca

475

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.ION LUCA CARAGIALE

29,942.95

Municipiul Cluj - Napoca

476

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC-STR.ION MEȘTER '

53,922.46

Municipiul Cluj - Napoca

477

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.ION VITEAZUL

10,795.91

Municipiul Cluj - Napoca

478

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.IOSIF VULCAN

87,446.31

Municipiul Cluj - Napoca

479

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.IRIS

51,509.02

Municipiul Cluj - Napoca

480

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.IULIU HATEGANU

16,004.57

Municipiul Cluj - Napoca

481

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.IZVORULUI

15,675.21

Municipiul Cluj - Napoca

482

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.JAN HUS

31,578.77

Municipiul Cluj - Napoca

483

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.JEAN JAURES

45,029.07

Municipiul Cluj - Napoca

484

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.KOVARI LASZLO

115,893.39

Municipiul Cluj - Napoca

485

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.LĂCĂTUȘULUI

10,957.19

Municipiul Cluj - Napoca

486

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.LAPUSULUI

31,675.29

Municipiul Cluj - Napoca

487

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.LATERALA

12,768.24

Municipiul Cluj - Napoca

488

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.LEMNULUI

19,241.06

Municipiul Cluj - Napoca

489

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.LIVEZENI

19,525.28

Municipiul Cluj - Napoca

490

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.LIVEZII

56,248.71

Municipiul Cluj - Napoca

491

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.LIVIU REBREANU

11,314.49

Municipiul Cluj - Napoca

492

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.LOCOMOTIVEI

33,734.63

Municipiul Cluj - Napoca

493

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.LOCOMOTIVEI PART.II

60,557.13

Municipiul Cluj - Napoca

494

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.LUCEAFARULUI

22,861.34

Municipiul Cluj - Napoca

495

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.LUCERNEI

20,906.04

Municipiul Cluj - Napoca

496

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.MAIAKOVSKI

87,102.16

Municipiul Cluj - Napoca

497

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.MAMAIA

33,910.92

Municipiul Cluj - Napoca

498

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.MARAMURESULUI

171,363.02

Municipiul Cluj - Napoca

499

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.MARGARITARELOR

43,623.02

Municipiul Cluj - Napoca

500

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.MARTIN OPITZ

23,554.29

Municipiul Cluj - Napoca

501

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.MĂRULUI

5,641.52

Municipiul Cluj - Napoca

502

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.MECANICILOR

33,943.47

Municipiul Cluj - Napoca

503

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.MEMORANDUMULUI

39,600.72

Municipiul Cluj - Napoca

504

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.METALULUI

15,827.14

Municipiul Cluj - Napoca

505

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.MIGDALULUI

27,739.05

Municipiul Cluj - Napoca

506

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.MIHAI EMINESCU

23,895.52

Municipiul Cluj - Napoca

507

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.MIKLOS ZRINYI

28,058.37

Municipiul Cluj - Napoca

508

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.MILCOV

47,920.56

Municipiul Cluj - Napoca

509

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.MINERILOR

51,735.49

Municipiul Cluj - Napoca


■XKE : SMKKL7.:510

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.MIRASLAU

7,827.53

Municipiul Cluj - Nafooca

511

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.MIRON COSTIN

23,802.85

Municipiul Cluj - Napoca

512

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.MOGOSOAIA

59,692.41

Municipiul Cluj - Napoca

513

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.MOLNAR PIUARU

22,786.18

Municipiul Cluj - Napoca

514

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.MORARILOR

22,038.68

Municipiul Cluj - Napoca

515

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.MUNTENIEI

19,584.57

Municipiul Cluj - Napoca

516

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.NADASEL

143,404.30

Municipiul Cluj - Napoca

517

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.NAPOCA

32,625.32

Municipiul Cluj - Napoca

518

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.NICOLAE CRISTEA

43,576.68

Municipiul Cluj - Napoca

519

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.NICOLAE IORGA

39,437.96

Municipiul Cluj - Napoca

520

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.NICOLAE ROMANU

16,512.29

Municipiul Cluj - Napoca

521

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.OASULUI

474,912.76

Municipiul Cluj - Napoca

522

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.OLANESTI

11,003.50

Municipiul Cluj - Napoca

523

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.OLTENIEI

22,448.55

Municipiul Cluj - Napoca

524

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.ONISIFOR GHIBU

59,507.05

Municipiul Cluj - Napoca

525

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.ORZULUI

11,723.26

Municipiul Cluj - Napoca

526

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.OSPATARIEI

8,287.36

Municipiul Cluj - Napoca

527

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.OTETULUI

29,014.69

Municipiul Cluj - Napoca

528

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.OVIDIU

43,733.20

Municipiul Cluj - Napoca

529

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.PARAULUI

9,307.89

Municipiul Cluj - Napoca

530

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.PARCUL FEROVIARILOR

31,721.64

Municipiul Cluj - Napoca

531

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.PARTIZANILOR

130,736.05

Municipiul Cluj - Napoca

532

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.PAVEL ROSCA

11,177.97

Municipiul Cluj - Napoca

533

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.PETOFI SANDOR

35,634.27

Municipiul Cluj - Napoca

534

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.PETRACHE POIENARU

24,543.92

Municipiul Cluj - Napoca

535

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.PETUNIEI

31,962.57

Municipiul Cluj - Napoca

536

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.PIATRA CRAIULUI

35,610.26

Municipiul Cluj - Napoca

537

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.PIERSICULUI

37,030.04

Municipiul Cluj - Napoca

538

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.PINTENULUI

21,946.05

Municipiul Cluj - Napoca

539

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.PITESTI

31,721.64

Municipiul Cluj - Napoca

540

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.PLOIESTI

42,103.83

Municipiul Cluj - Napoca

541

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.PLOPILOR

106,303.39

Municipiul Cluj - Napoca

542

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.PLOPILOR PARTEA II

67,644.82

Municipiul Cluj - Napoca

543

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.POIENARILOR

24,496.14

Municipiul Cluj - Napoca

544

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.PORȚELANULUI

30,887.03

Municipiul Cluj - Napoca

545

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.PORTILE DE FIER

19,912.92

Municipiul Cluj - Napoca

546

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.PORUMBULUI

11,177.97

Municipiul Cluj - Napoca

547

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.POSTAVARUL

37,408.52

------------------------------------------------------------------------i

Municipiul Cluj - Napoca

548

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.PRIPOR

8,648.44

Municipiul Cluj - Napoca

549

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.PROF.CIORTEA (INTRE BLOCURI)

8,326.00

Municipiul Cluj - Napoca

550

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.PROF.T.CIORTEA

37,274.48

Municipiul Cluj - Napoca

551

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.PROGRESULUI

14,376.55

Municipiul Cluj - Napoca

552

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.PRUNILOR

8,064.56

Municipiul Cluj - Napoca

553

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.PUIETILOR

32,709.30

Municipiul Cluj - Napoca

554

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.RAHOVEI

47,256.50

Municipiul Cluj - Napoca

555

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.RAPSODIEI

36,706.99

Municipiul Cluj - Napoca

556

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.RARAU

45,620.51

Municipiul Cluj - Napoca

557

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.RASARITULUI

103,354.62

Municipiul Cluj - Napoca

558

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.RAZBOIENI

81,797.17

Municipiul Cluj - Napoca

559

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.REPUBLICII

127,100.80

Municipiul Cluj - Napoca

560

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.ROBERT KOCH

6,073.89

Municipiul Cluj - Napoca

561

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.RODNEI

25,712.34

Municipiul Cluj - Napoca

562

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.RODNEI PART.II

22,596.43

Municipiul Cluj - Napoca

563

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.ROMULUS VUIA

127,060.17

Municipiul Cluj - Napoca

564

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.ROSIORI

43,576.68

Municipiul Cluj - Napoca

565

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.ROZELOR

6,513.65

Municipiul Cluj - Napoca

566

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.SALAJULUI

19,525.28

Municipiul Cluj - Napoca

567

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.SALCAMULUI

43,715.73

Municipiul Cluj - Napoca

568

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.SANATORULUI

93,878.03

Municipiul Cluj - Napoca

569

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.SCOLII

55,719.19

Municipiul Cluj - Napoca

570

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.SCORTARILOR

45,257.96

Municipiul Cluj - Napoca

571

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.SENINA

35,587.95

Municipiul Cluj - Napoca

572

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.SEPTIMIU ALBINII

118,411.55

Municipiul Cluj - Napoca

573

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.SIBIULUI

19,617.87

Municipiul Cluj - Napoca

574

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.SIGISMUND TODUTA

40,265.24

Municipiul Cluj - Napoca

575

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.SIMION BALINT

12,319.76

Municipiul Cluj - Napoca

576

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.SIRETULUI

49,590.87

Municipiul Cluj - Napoca

577

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.SITARILOR

75,202.11

Municipiul Cluj - Napoca

578

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.SOARELUI

15,873.46

Municipiul Cluj - Napoca

579

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.SOBARILOR

64,450.78

Municipiul Cluj - Napoca

580

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.SOMESULUI

55,756.17

Municipiul Cluj - Napoca

581

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.SPATARU MILESCU

16,426.32

Municipiul Cluj - Napoca

582

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.SPICULUI

45,020.74

Municipiul Cluj - Napoca

583

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.SPINOASA

24,706.67

Municipiul Cluj - Napoca

584

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.SPIRU HARET

21,753.33

Municipiul Cluj - Napoca

585

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.SPLAIUL INDEPENDENTEI

207,698.46

Municipiul Cluj - Napoca

586

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.STANESCU POPA

16,802.07

Municipiul Cluj - Napoca

587

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.STELUTEI

10,949.87

Municipiul Cluj - Napoca

588

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.STRAJA

12,990.88

Municipiul Cluj - Napoca

589

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.STREIULUI

28,958.10

Municipiul Cluj - Napoca

590

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.STRUGURILOR(CIPARIU,LUTOASA)

136,364.83

Municipiul Cluj - Napoca

591

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.STRUNGARILOR

11,250.54

Municipiul Cluj - Napoca

592

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.SUCEAVA

52,731.24

Municipiul Cluj - Napoca

593

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.TAIETURA TURCULUI

86,095.82

Municipiul Cluj - Napoca

594

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.TEBEI

44,012.54

Municipiul Cluj - Napoca

595

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.TEILOR

35,657.88

Municipiul Cluj - Napoca

596

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.TELEORMAN

64,989.98

Municipiul Cluj - Napoca

597

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.TEODOR MIHALI

114,849.64

Municipiul Cluj - Napoca

598

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.TIBERIU BREDICEANU

6,440.80

Municipiul Cluj - Napoca

599

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.TIMISOAREI

13,710.48

Municipiul Cluj - Napoca

600

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.TRAIAN

116,883.70

Municipiul Cluj - Napoca

601

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.TRAIAN MOSOIU

60,348.41

Municipiul Cluj - Napoca

602

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.TRAIAN VUIA

1,107,965.92

Municipiul Cluj - Napoca

603

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.TRAMBITASILOR

35,657.88

Municipiul Cluj - Napoca

604

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.TRANDAFIRILOR

...s*

19,807.07

Municipiul Cluj - Napoca

605

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.TRANSILVANIEI

36,397.80

Municipiul Cluj - Napoca

606

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.TRIBUNIU ANDREICA

24,845.61

Municipiul Cluj - Napoca

607

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.TRIBUNU VLADUTIU

29,355.56

Municipiul Cluj - Napoca

608

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.TUDOR GROZAVESCU

19,767.81

Municipiul Cluj - Napoca

609

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.TURNU ROȘU

27,911.44

Municipiul Cluj - Napoca

610

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.TURNU ROȘU.

2,118.44

Municipiul Cluj - Napoca

611

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.TURNU SEVERIN

6,513.65

Municipiul Cluj - Napoca

612

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.URCUSULUI

17,162.40

Municipiul Cluj - Napoca

613

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.URCUSULUI PARTEA II

23,476.87

Municipiul Cluj - Napoca

614

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.VASILE CARLOVA

13,027.30

Municipiul Cluj - Napoca

615

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.VASILE LUCACIU

30,295.82

Municipiul Cluj - Napoca

616

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.VENUS

36,576.79

Municipiul Cluj - Napoca

617

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.VIILE NADASEL

57,134.92

Municipiul Cluj - Napoca

618

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.VIILOR

50,882.66

Municipiul Cluj - Napoca

619

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.VISINILOR

11,822.71

Municipiul Cluj - Napoca

620

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.VLADEASA

34,959.43

Municipiul Cluj - Napoca

621

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.VRANCEA

93,925.81

Municipiul Cluj - Napoca

622

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.VULPII

8,235.57

Municipiul Cluj - Napoca

623

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.VULTURULUI

6,477.21

Municipiul Cluj - Napoca

624

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.ZAMBILEI

11,283.03

Municipiul Cluj - Napoca

625

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.ZANELOR

8,545.40

Municipiul Cluj - Napoca

626

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.ZARANDULUI

6,477.21

Municipiul Cluj - Napoca

627

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.ZIZINULUI

9,846.74

Municipiul Cluj - Napoca

628

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - STR.ZORILOR

52,236.34

Municipiul Cluj - Napoca

629

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - ZONA BUCUREȘTI

163,621.57

Municipiul Cluj - Napoca

630

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - ZONA INULUI - ANINA

56,154.76

Municipiul Cluj - Napoca

631

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - ZONA NASAUD

43,056.32

Municipiul Cluj - Napoca

632

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC - ZONA ZORILOR 37-43

21,570.00

Municipiul Cluj - Napoca

633

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC -CALEA BUCUREȘTI

3,544.72

Municipiul Cluj - Napoca

634

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC -STR.HOREA LA INTERSECȚIE CU DACIA

4,272.17

Municipiul Cluj - Napoca

635

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC ALEEA CIMITIR MANASTUR - ZORILOR

71,125.08

Municipiul Cluj - Napoca

636

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC BD.EROILOR - P-TA.UNIRII SUD

228,221.29

Municipiul Cluj - Napoca

637

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC PARC MICRO II GHEORGHENI

196,875.93

Municipiul Cluj - Napoca

638

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC TEREN JOACA STR.PARANG - AL.NEGOIU

42,671.16

Municipiul Cluj - Napoca

639

1.7.1.2.

ILUMINAT PUBLIC-PRIMAVERII-IZLAZ.-CAMPULUI-C.FLOR.

45,257.96

Municipiul Cluj - Napoca

TOTAL

19,721,549.47

29.CAZINO

640

1.6.2.

Clădire Cazino

1997

753,767.42

Municipiul Cluj - Napoca

641

Teren Cazino

Suprafața 3.806,40 m.p.

1997

15,046.40

Municipiul Cluj - Napoca

TOTAL

768,813.82

30.IMOBIL 21 DECEMBRIE 1989 NR.106

642

Imobil

21 Decembrie nr.106

9,137.64

Municipiul Cluj - Napoca

643

Teren Imobil

21 Decembrie nr.106

1,344,073.20

Municipiul Cluj - Napoca

TOTAL

1,353,210.84

TOTAL ANEXA

109,686,539.04

Anexa 2 la Hotărârea nr. 532 din 15 decembrie 2009BUNURI CARE TREC DIN INVENTARUL DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI

SECȚIUNEA I: BUNURI IMOBILE

Nr. crt.

Codul de clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

\nul dobândir sau al dării în folosință

Valoarea de inventar lei (RON)

Situația juridică actuală

0

2

3

4

5

6

10.1

STATUI,MONUMENTE,BUSTURI Șl PLĂCI COMEMORATIVE

1030

ÎNSEMN COLUMNA LUI TRAIAN

Piața Unirii - Latura sud

1998

7,507.92

Municipiul Cluj - Napoca

1069

SIGISMUND TODUȚĂ - BUST

Parcul Central simion Bărnuțiu

Bust 1951

Soclu 2001

26,130.98

Municipiul Cluj - Napoca

TOTAL

33,638.90

10.3

PLĂCI COMEMORATIVE

946

PLACA COMEMORATIVA - ASOCIAȚIA ROMÂNILOR ALUNG, Str. Moților nr. 1-3

1999

5,986.24

Municipiul Cluj - Napoca

1139

PLACĂ COMEMORATIVĂ-ALEXANDRU PETROVICI

NEDEZVELI

Municipiul Cluj - Napoca

1153

PLACĂ COMEMORATIVĂ- REVISTA STEAUA

B-dul Eroilor nr.9

2000

7,138.30

Municipiul Cluj-Napoca

1156

PLACĂ COMEMORATIVĂ - FUNDAȚIA ROMÂNIA-BRAZILIA

Str.Craiova nr.6

2002

4,704.39

Municipiul Cluj-Napoca

1157

PLACĂ COMEMORATIVĂ - FUNDAȚIA BRAZILIA-ROMÂNIA

Str.Craiova nr.6

2002

1,562.87

Municipiul Cluj-Napoca

TOTAL

19,391.24

SECȚIUNEA II: BUNURI MOBILE

1. INDICATOARE DE CIRCULAȚIE

Indicator de circulație - Tipul indicatorului (reflectorizant - R,    Strada - Suport (teava-T;stalp beton-S, semafor-SS; stâlp lemn-

luminos - L; tabla - T; folie nereflectorizanta - FNR; indicator de L; consola-C, zid-Z) - Adresa (număr poștal, instituție, alt reper) orientare - /. O.)

13560

2.1.22.8.

Staționarea alternanta - R

Teleorman - S - Pe dr. dinpsre Cojocnei spre lalomitei

1998

149.87

Municipiul Cluj-Napoca

16616

2.1.22.8.

Accesul interzis - T

Calea Dorobanților - T - înainte de int. cu P.Roșea, pe stg.

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

16621

2.1.22.8.

Accesul interzis - T

Potaissa - Z - înainte de int. cu Napoca

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

16624

2.1.22.8.

Accesul interzis - T

Petre Ispirescu - S - Int. cu Republicii

1985

17.95

-----------------“T-n

Municipiul Cluj-Napoca

16630

2.1.22.8.

Accesul interzis - T

Ion Popescu Voitesti - Z - Acces auto curte INTERIOARĂ

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

16636

2.1.22.8.

Accesul interzis - T

Clinicilor - S - Poarta spre Complexul stud. Hasdeu

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

16640

2.1.22.8.

Accesul interzis - T

Matei Corvin - C - Int. cu Virgil Fulicea

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

16641

2.1.22.8.

Accesul interzis - T

Bd. 21 Decembrie - T - Adiacent intrare in P-ța Marasti

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

16643

2.1.22.8.

Accesul interzis - T

Porumbeilor - S - Int. cu A. Pann

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

16644

2.1.22.8.

Accesul interzis - T

Parcul Feroviarilor - T - Int. cu A.Pann, pe dr.

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

16645

2.1.22.8.

Accesul interzis - T

Anton Pann - S - Imediat după accesul la Benzinărie, pe dr.spre

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

16651

2.1.22.8.

Accesul interzis - T

Al. Vaida Voevod - T - Alee auto la S-E de Univers T, spre lac

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

16655

2.1.22.8.

Accesul interzis - T

Aleea Detunata - T - Alee pietonala spre parc, vis a vis de Detur

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

16659

2.1.22.8.

Accesul interzis - T

Voltaire - S - înainte de gang

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

16662

2.1.22.8.

Accesul interzis - T

București - G - Intrare baza sportiva Farmec

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

16666

2.1.22.8.

Accesul interzis - T

Calea Someșeni - Z - Pe podul de cale ferata

. 1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

16667

2.1.22.8.

Accesul interzis - T

Calea Someșeni - Z - Pe podul de cale ferata

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

16669

2.1.22.8.

Accesul interzis - T

Al. Vaida Voevod - T - Alee auto la S-E de Univers T, int. cu AIA

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

16672

2.1.22.8.

Accesul interzis - T

Bolyai Janos - C - Int. cu I.Maniu

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

16678

2.1.22.8.

Animale - T

Câmpului - S - După int. cu Izlazului pe dr. spre Gr.Mosului

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

16679

2.1.22.8.

Animale - T

Mehedinți - T - înainte de int. cu Câmpului

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

16682

2.1.22.8.

Presemnalizare traseu de urmat - T

Decebal - S - Int. cu CLOȘCA

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

16683

2.1.22.8.

Presemnalizare traseu de urmat - T

Decebal - S - Int. cu CLOȘCA

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

16693

2.1.22.8.

Cedează trecerea - T

lancu de Huned. - S - Int. cu Al. Vlahuță

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

16712

2.1.22.8.

Cedează trecerea - T

Taberei - S - Mai inainte de int. cu Calea Floresti

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

16755

2.1.22.8.

Cedează trecerea - T

Câmpina - S - Alee auto int. cu Câmpina

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

16774

2.1.22.8.

Cedează trecerea - T

Nuferilor - T - Int. cu Arany Janos

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

16782

2.1.22.8.

Cedează trecerea - T

Al. Vaida Voevod - S - Alee auto la S-E de Univers T, int. cu AIA

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

16783

2.1.22.8.

Cedează trecerea - T

Al. Vaida Voevod - S - Alee auto la N-V de Univers T, int. cu AIA

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

16819

2.1.22.8.

Cedează trecerea - T

Aurel Vlaicu - S - După ieșire Petrom, int.cu Streiului, pe dr.spre

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

16835

2.1.22.8.

Circulație in ambele sensuri - T

Burebista - T - După int. cu P-ța Gării

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

16859

2.1.22.8.

Copii - T

B-dul N. Titulescu - S - După int. cu Godeanu, pe dr. sens spre <

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

16861

2.1.22.8.

Copii - T

B-dul N. Titulescu - S - Titulescu nr. 147, bl. I I, pe dr. spre centr

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

16863

2.1.22.8.

Copii - T

B-dul N. Titulescu - S - Titulescu nr. 28 (după Ariesului, pe dr. sț

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

16871

2.1.22.8.

Depășirea interzisă pentru autovehicule - R

Mecanicilor - T - După int. cu " 7 străzi" pe dr. spre Fericirii

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

16872

2.1.22.8.

Depășirea interzisă pentru autovehicule - R

Mecanicilor - S - După int. cu Kovari, pe dr. spre R. Vuia

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

16873

2.1.22.8.

Depășirea interzisă pentru camioane - R

Tăietură Turcului - S - Nr. 6

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

16895

2.1.22.8.

Drum cu prioritate - T

Calea Turzii - S - înainte de Calea Făgetului, pe dr. sens spre Ti

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

16896

2.1.22.8.

Drum cu prioritate - T

Calea Turzii - S - înainte de Calea Făgetului, pe dr. sens spre ce

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

16916

2.1.22.8.

Drum fara ieșire - R

Franz Liszt - S - Int. cu V.Onitiu

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

16923

2.1.22.8.

Drum fara ieșire - T

Porumbeilor - T - Imediat după int. cu Izei, pe dr. spre A. Pann

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

16924

2.1.22.8.

Drum fara ieșire - T

Paris - S - înainte de int. cu 13 Septembrie, pe dr. spre Buc.

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

16925

2.1.22.8.

Drum fara ieșire - T

Gorunului - T - înainte de Scortarilor, pe dr. sens spre 21 Decern

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

16928

2.1.22.8.

Drum fara ieșire - T

Parcul Feroviarilor - T - Imediat după int. cu Marasesti, pe dr. sp

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

16939

2.1.22.8.

Drum alunecos - T

Calea Turzii - S - înainte de Lic. de coregrafie, pe dr. cum se urc

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

16940

2.1.22.8.

Drum alunecos - T

Calea Turzii - S - După int. cu Observator pe dr. sens spre Turd;

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

16954

2.1.22.8.

înainte si la stânga - T

Calea Dorobanților - S - înainte de int. cu Saligny ©

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

16955

2.1.22.8.

Indicator de orientare - T

Miraslau - T - După int. cu Fântânele, pe dr. spre 1 Decembrie

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

16956

2.1.22.8.

Indicator de orientare - T

Donat - T - înainte de int. cu Miraslau, pe dr. spre 1 Decembrie

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

16957

2.1.22.8.

Indicator de orientare - T

Tăietură Turcului - S - Int. cu R.Vuia, pe dr. sens spre C.CoposL

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

16958

2.1.22.8.

Indicator de orientare - T

Câmpului - T - După Izlazului, pe dr. spre Gr. Moșului, in zona vi

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

16959

2.1.22.8.

Indicator de orientare - T

T. Vladimirescu - T - In curba in "S", pe stg. spre T.Turcului

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

16960

2.1.22.8.

Indicator de orientare - T

Calea Dorobanților - S - Vis a vis de str. A. Suciu

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

16963

2.1.22.8.

Interzis a vira la dreapta - T

Bd. 21 Decembrie - S - înainte de int. cu Const., pe dr. spre Cuz

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

16964

2.1.22.8.

Interzis a vira la dreapta - T

Petuniei - S - Int. cu Prof. Ciortea

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

16972

2.1.22.8.

Interzis a vira la dreapta - T

Republicii - S - înainte de P.lspirescu, pe dr. la coborâre (nr. 37)

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

. 16973

2.1.22.8.

Interzis a vira la dreapta - T

Argeș - S - Int. cu Paris

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

16984

2.1.22.8.

Interzis a vira la stânga - T

Gr. Alexandrescu - S - Int. cu Agricultorilor, pe dr. spre Ravasuli

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

16990

2.1.22.8.

Interzis a vira la stânga - T

Frunzișului - T- înainte de int. cu Lunii, pe dr. sens spre C. Turz

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

16999

2.1.22.8.

Accesul interzis camioane - T

Brăduțului - T - Int. cu C.Turzii

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17002

2.1.22.8.

Accesul interzis camioane - T

Traian - S - După int. cu Podul Traian, pe dr. sens spre Oașului

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17004

2.1.22.8.

Accesul interzis camioane - T

Al. Vaida Voevod - T - Alee auto la N-V de Univers T, int. cu AIA

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17005

2.1.22.8.

Accesul interzis camioane - T

Scortarilor - T - Alee auto intre Scortarilor 3 si București 66

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17006

2.1.22.8.

Accesul interzis camioane - T

Scortarilor - T - Alee auto intre Scortarilor 3 si București 67

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17007

2.1.22.8.

Accesul interzis camioane - T

B-dui 1 Decembrie - T - După Garibaldi, pe dr. sens spre centru

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17008

2.1.22.8.

Accesul interzis camioane - T

B-dul 1 Decembrie - S - După podul Napoca, pe dr. sens spre L

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17011

2.1.22.8.

Accesul interzis căruțe - T

G-ral T. Mosoiu - T - După int. cu P-ța Cipariu, pe dr. sens spre

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17012

2.1.22.8.

Accesul interzis căruțe - T

G-ral T. Mosoiu - S - După A.Suciu, pe dr. sens spre P-ța St.ce

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17015

2.1.22.8.

La dreapta - T

Alee auto spre Agricultorilor - T - Int. cu Agricultoriter

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17017

2.1.22.8.

La dreapta - T

Nuferilor - T - Int. cu Arany Janos

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17025

2.1.22.8.

Limitare viteză 15 km/h - R

Mureșului - T - Int. cu Intre Lacuri

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17029

2.1.22.8.

Limitare viteză 15 km/h - R

Mureșului - T - Int. cu Șiretului

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17032

2.1.22.8.

Limitare viteză 20 km/h - T

Mikszath Kalman - T - Int. cu N.lorga

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17033

2.1.22.8.

Limitare viteză 20 km/h - T

Mikszath Kalman - S - Int. cu C.Nottara

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17034

2.1.22.8.

Limitare viteză 30 cu 15 - T

Sarmizegetusa - T - Int. cu T.Mihali

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17035

2.1.22.8.

Limitare viteză 30 cu 15 - T

Slatina - T - Int. cu Șiretului

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17036

2.1.22,8.

Limitare viteză 30 cu 15 - T

Intre Lacuri - S - După Crisului, pe dr. sens spre Sarmizegetusa

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17037

2.1.22.8.

Limitare viteză 30 cu 15 - T

Oltului - T - Int. cu Intre Lacuri

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17038

2.1.22.8

Limitare viteză 30 cu 15 - T

Oltului - T - Int. cu Șiretului

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17046

2.1.22.8.

Limitare viteză 30 km/h - T

Uliului - T - Int. cu Donat                            ®

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17058

2.1.22.8.

Limitare viteză 30 km/h - T

Marginasa - S - Int. cu Pajistei

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17059

2.1.22.8.

Limitare viteză 30 km/h - T

Doinei - S - Int. cu Sanatoriului

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17060

2.1.22.8.

Limitare viteză 30 km/h - T

Doinei - S - Int. cu N. Teclu

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17061

2.1.22.8.

Limitare viteză 30 km/h - T

V.V.Maiakovski - S - După int. cu G. Bruno, pe dr. spre Atelierul!

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17062

2.1.22.8.

Limitare viteză 30 km/h - T

V.V.Maiakovski - T - După Atelierului, pe dr. sens spre G.Bruno

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17063

2.1.22.8.

Limitare viteză 30 km/h - T

Partizanilor - S - Imediat după int. cu Lombului, pe dr. spre G.Br

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17064

2.1.22.8.

Limitare viteză 30 km/h - T

Partizanilor - S - Partizanilor nr. 97

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17065

2.1.22.8.

Limitare viteză 30 km/h - T

Partizanilor - S - Imediat după int. cu Spicului, pe dr. spre Lombi

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17067

2.1.22.8.

Limitare viteză 30 km/h - T

Macinului - S - Int. cu Al. Bohățiel

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17068

2.1.22.8.

Limitare viteză 30 km/h - T

Macinului - S - După Brancusi, pe dr. sens spre Al.Bohățiel

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17069

2.1.22.8.

Limitare viteză 30 km/h - T

Macinului - S - După Brancusi, pe dr. sens spre Madach I.

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17070

2.1.22.8.

Limitare viteză 30 km/h - T

Macinului - S - Int. cu Madach I.

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17071

2.1.22.8.

Limitare viteză 30 km/h - T

Fagului - S - înainte de Alverna, pe dr.sens spre Brancusi

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17072

2.1.22.8.

Limitare viteză 30 km/h - T

Fagului - S - înainte de Becaș, pe dr. spre C. Turzii

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17073

2.1.22.8.

Limitare viteză 30 km/h - T

Fagului - S - După int. cu Becaș, pe dr. spre C. Turzii

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17076

2.1.22.8.

Limitare viteză 30 km/h - T

Codru Drăgusanu - S - Int. cu Oașului

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17077

2.1.22.8.

Limitare viteză 30 km/h - T

Codru Drăgusanu - S - Int. cu Sobarilor

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17078

2.1.22.8.

Limitare viteză 30 km/h - T

Buna Ziua - L - în zona vilelor, pe dr. sens spre C-tin Brâncuși

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17079

2.1.22.8.

Limitare viteză 30 km/h - T

Bogdan P. Hasdeu - S - După Piezișă, pe dr. sens spre Margina

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17082

2.1.22.8.

Limitare viteză 30 km/h - T

Vasile Lupu - S - După Iugoslaviei, pe dr. spre S. Albini

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17083

2.1.22.8.

Limitare viteză 30 km/h - T

Vasile Lupu - S - După S. Albini, pe dr. spre Iugoslaviei

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17084

2.1.22.8.

Limitare viteză 30 km/h - T

Vasile Lupu - S - După Brancusi, pe dr. spre S. Alffihi

1935

17.95

Municipiul Cluj-Napoca”

17085

2.1.22.8.

Limitare viteză 30 km/h - T

Vasile Lupu - S - După S. Albini, pe dr. spre Brancusi

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17090

2.1.22.8.

Limitare viteză 30 km/h - T

Gorunului - S - După int. cu București, pe dr.sens spre 21 Decer

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17091

2.1.22.8.

Limitare viteză 30 km/h - T

Gorunului - S - După int. cu Scortarilor, pe dr. sens spre Bucure:

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17092

2.1.22.8.

Limitare viteză 30 km/h - T

Patriciu Barbu - S - După Oituz, pe dr. sens spre Paris

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17093

2.1.22.8.

Limitare viteză 30 km/h - T

Patriciu Barbu - S - După Paris, pe dr. sens spre Oituz

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17094

2.1.22.8.

Limitare viteză 30 km/h - T

Patriciu Barbu - S - După Paris, pe dr. sens spre Ion Viteazul

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17095

2.1.22.8.

Limitare viteză 30 km/h - T

Patriciu Barbu - S - După Ion Viteazul, pe dr. sens spre Paris

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17096

2.1.22.8.

Limitare viteză 30 km/h - T

Dunării - S - După Șiretului pe dr. sens spre Intre Lacuri

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17097

2.1.22.8.

Limitare viteză 30 km/h - T

Dunării - S - Int. cu Intre Lacuri

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

'1

17098

2.1.22.8.

Limitare viteză 30 km/h - T

Sobarilor - S - Intersecție cu Byron

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17099

2.1.22.8.

Limitare viteză 30 km/h - T

Sobarilor - S - Intersecție cu Ovidiu

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17100

2.1.22.8.

Limitare viteză 40 km/h - T

Alexandru Vlahuta - L - Int. cu P-ța 14 Iulie

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17101

2.1.22.8.

Limitare viteză 40 km/h - T

P-ța 14 Iulie - S - Nr. 18

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17102

2.1.22.8.

Limitare viteză 40 km/h - T

Octavian Goga - L - O. Goga nr. 48

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17103

2.1.22.8.

Limitare viteză 40 km/h - T

Octavian Goga - S - O. Goga nr. 53

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17108

2.1.22.8.

Limitare viteză 40 km/h - R

Plopilor - S - Nr. 81, bl. P 19

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17109

2.1.22.8.

Limitare viteză 40 km/h - T

Mecanicilor - S - După int. cu Kovari, pe dr. spre R. Vuia

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17113

2.1.22.8.

Limitare viteză 40 km/h - T

Oașului - S - înainte de P-ța Liebknecht, pe dr. spre B-d Muncii

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17114

2.1.22.8.

Limitare viteză 40 km/h - T

Cardinal I. Hossu - S - Int. cu G.Coșbuc, pe stg. dinspre centru

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17115

2.1.22.8.

Limitare viteză 40 km/h - T

Cardinal I. Hossu - S - După int. cu Splaiul Independentei, pe dr

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17119

2.1.22.8.

Limitare viteză 40 km/h - T

G-ral T. Mosoiu - T - După int. cu P-ța Cipariu, pe dr. sens spre

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17120

2.1.22.8.

Limitare viteză 40 km/h - T

G-ral T. Mosoiu - S - După A.Suciu, pe dr. sens spre P-ța St.ce

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17125

2.1.22.8.

Limitare viteză 5 km/h - T

Miraslau - T - Alee auto P-ța Grigorescu int. cu Miraslau

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17126

2.1.22.8.

Limitare viteză 5 km/h - T

Miraslau - S - Alee auto P-ța Grigorescu int. cu Miraslau

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17127

2.1.22.8.

Limitare viteză 5 km/h - T

Miraslau - T - Poarta acces in P-ța Grigorescu

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17128

2.1.22.8.

Limitare viteză 50 cu 30 - T

Romulus Vuia - S - Nr. 227

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17129

2.1.22.8.

Limitare viteză 50 cu 30 - T

Romulus Vuia - S - Vis a vis nr. 217

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17130

2.1.22.8.

Limitare viteză 50 cu 30 - T

Romulus Vuia - S - Vis a vis de nr. 4

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17131

2.1.22.8.

Limitare viteză 50 cu 30 - T

Romulus Vuia - S - Int. cu " 7 străzi", pe dr. sens spre R.Vuia

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17132

2.1.22.8.

Limitare viteză 50 cu 30 - T

P-ța Abator - S - înainte de statia Ratuc, pe dr. spre Paris

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17133

2.1.22.8.

Limitare viteză 50 cu 30 - T

București - S - După int. cu Fabricii, pe dr. spre Paris

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17134

2.1.22.8.

Limitare viteză 50 cu 30 - T

București - T - Imediat după acces baza sp.Farmec, pe dr.spre I

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17135

2.1.22.8.

Limitare viteză 50 cu 30 - T

București - S - Imediat după lazului, pe dr. spre PaTls

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17136

2.1.22.8.

Limitare viteză 50 cu 30 - T

București - S - înainte de Gorunului, pe dr.spre Fabricii (nr.70,bi.

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17137

2.1.22.8.

Limitare viteză 50 cu 30 - T

București - S - București nr. 55/57

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17138

2.1.22.8.

Limitare viteză 50 cu 30 - T

București - S - înainte de Cernav., pe dr.spre Gorunului (nr.64, b

1985 '

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17139

2.1.22.8.

Limitare viteză 50 cu 30 - T

București - S - Nr. 23

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17145

2.1.22.8.

Limitare tonaj 1,5 t - T

Avram lancu - Z - A. lancu nr. 20 (la accesul in curtea INTERIO?

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17146

2.1.22.8.

Limitare tonaj 1,5 t/o - T

Marginasa - S - Int. cu Pajistei

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17147

2.1.22.8.

Limitare tonaj 1,5 t/o - T

Andrei Muresanu - S - Int. cu Brașov

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17149

2.1.22.8.

Limitare tonaj 1,5 t/o - T

Bogdan P. Hasdeu - S - După Piezișa, pe dr. sens spre Margina

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17152

2.1.22.8.

Limitare tonaj 1,5 t/o - T

Sarmizegetusa - T - Int. cu T.Mihali

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17156

2.1.22.8.

Limitare tonaj 1,5 t/o - T

Alexandru Borza - L - Imediat după int. cu Republicii, pe dr. spre

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17157

2.1.22.8.

Limitare tonaj 1,75 t/o - T

Rahovei - L - După int. cu Rosetti, pe dr. spre Șerpuitoare

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17158

2.1.22.8.

Limitare tonaj 1,75 t/o - T

Rahovei - S - După int. cu Vânătorului, pe dr. spre Rosetti (nr. 2)

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

'JBBKKKflfj

17159

2.1.22.8.

Limitare tonaj 1,75 t/o - T

Buzău - T - Int. cu Fântânele

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17160

2.1.22.8.

Limitare tonaj 1,75 t/o - T

Buzău - T - Int. cu Donat

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17161

2.1.22.8.

Limitare tonaj 1,75 t/o - T

Buzău - T - Int. cu alee auto spre Tibleșului

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17162

2.1.22.8.

Limitare tonaj 1,75 t/o - T

Tibleșului - T - Alee auto int. cu Tibleșului

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17171

2.1.22.8.

Limitare tonaj 1,75 t/o - T

Ady Endre - S - Int. cu Predeal

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17172

2.1.22.8.

Limitare tonaj 1,75 t/o - T

Ady Endre - S - Int. cu bretea de coborâre pasaj denivelat C.Tur

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17181

2.1.22.8.

Limitare tonaj 1,75 t/o - T

Remetea - S - Int. cu B.P.Hasdeu

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17182

2.1.22.8.

Limitare tonaj 1,75 t/o - T

Remetea - S - Int. cu Pastorului

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17185

2.1.22.8.

Limitare tonaj 1,75 t/o - T

B-dul Eroilor - S - Imediat după int. cu P-ța Unirii, breteaua din d

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17186

2.1.22.8.

Limitare tonaj 1,75 t/o - T

Ion Popescu Voitesti - Z - Int. cu P-ța M. Viteazul, latura nord ve

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17187

2.1.22.8.

Limitare tonaj 1,75 t/o - T

Piezișa - S - Int. cu Clinicilor

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17188

2.1.22.8.

Limitare tonaj 1,75 t/o - T

Piezișa - S - Int. cu B.P.Hasdeu

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17190

2.1.22.8.

Limitare tonaj 1,75 t/o - T

P-ța Unirii - C - Int. cu Regele Ferdinand, pe dr. spre Mănăștur

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17194

2.1.22.8.

Limitare tonaj 1,75 t/o - T

Cuza Vodă - S - Int. cu P-ța A.lancu

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17195

2.1.22.8.

Limitare tonaj 1,75 t/o - T

Ploiești - T - Int. cu P-ța M.Viteazul, pe dr. spre Constanța

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17202

2.1.22.8.

Limitare tonaj 1,75t/o - T

Argeș - S - După int. cu Constanța, pe dr. sens spre Paris

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17205

2.1.22.8.

Limitare tonaj 3,5 t/o - T

C.A.Rosetti - T - Int. cu E.Grigorescu

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17206

2.1.22.8.

Limitare tonaj 3,5 t/o - T

C.A.Rosetti - T - Int. cu Rahovei

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17210

2.1.22.8.

Limitare tonaj 3,5 t/o - T

Agricultorilor - T -Alee auto in spatele nr. 81, bl. V 5

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17211

2.1.22.8.

Limitare tonaj 3,5 t/o - T

Agricultorilor - T - Alee auto intre Ciobanului si Agricultorilor

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17222

2.1.22.8.

Limitare tonaj 3,5 t/o - T

G-ral T. Mosoiu - T - După int. cu P-ța Cipariu, pe cir. sens spre

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17229

2.1.22.8.

Limitare tonaj 3,5 to - T

Paris - S - După int. cu b-dul 21 Decembrie

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17230

2.1.22.8.

Limitare tonaj 5 t/o - T

Porumbeilor - S - Imediat după int. cu Paris, pe dr. spre A. Pann

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17237

2.1.22.8.

Limitare viteză 5 km/h - T

Rahovei - S - Nr. 32

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17238

2.1.22.8.

Limitare viteză 5 km/h - T

Rahovei - S - Nr. 38 - 40

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17239

2.1.22.8.

Limitare viteză 5 km/h - T

Rahovei - S - Vis a vis de nr. 34

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17240

2.1.22.8.

Limitare viteză 5 km/h - T

Rahovei - S - Nr. 29

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17241

2.1.22.8.

Limitare viteză 5 km/h - T

Rahovei - S - Nr. 52

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17246

2.1.22.8.

Limitare viteză 50 km/h - T

B-dul 1 Decembrie - T - După Garibaldi, pe dr. sens spre centru

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17247

2.1.22.8.

Limitare viteză 50 km/h - T

B-dul 1 Decembrie - S - După podul Napoca, pe dr. sens spre l\

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17249

2.1.22.8.

La dreapta - T

Heinrich Heine - T - Int. cu 1 Decembrie

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17259

2.1.22.8.

La dreapta - T

Aviator Badescu - S - Int. cu A.lancu

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17265

2.1.22.8.

La dreapta - T

Aviator Badescu - S - Int. cu A.lancu

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17269

2.1.22.8.

La dreapta - T

Piezișa - S - Int. cu Clinicilor

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17270

2.1.22.8.

La dreapta - T

P-ța Avram lancu - S - Vis a vis de Regionala CFR (B-dul 21 De

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17273

2.1.22.8.

La dreapta - T

Ploiești - S - Int. cu P-ța M.Viteazul, pe partea dr.

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17283

2.1.22.8.

înainte si la dreapta - T

P-ța St. cel Mare - S - Int. cu P-ța A.lancu, pe dr. sens spre C.V

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17287

2.1.22.8.

înainte si la stânga - T

P-ța Avram lancu - SS - Vis a vis de Prefectura, pe dr. spre C. V

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17288

2.1.22.8.

La stânga - T

Aleea Borsa - T - Int. cu Aleea Retezat

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17290

2.1.22.8.

La stânga - T

Baba Novac - T - Int. cu Brătianu, pe dr. sens spre Eroilor

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17291

2.1.22.8.

La stânga - T

Hermann Oberth - T - Int. cu I.C.Brătianu, pe dr. sens spre Eroih

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17311

2.1.22.8.

Oprirea interzisă - T

Uzinei Electrice - T - nr. 5

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17312

2.1.22.8.

Oprirea interzisă - T

Bucium - S - După int. cu str. Primăverii

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca |

17314

2.1.22.8.

Oprirea interzisă - T

Bucium - S - Alee dinspre depozit

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17329

2.1.22.8.

Oprirea interzisă - T

Frunzișului - S - înainte de int. cu Frunzișului, pe dr. cum se cob

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17330

2.1.22.8.

Oprirea interzisă - T

Frunzișului - S - înainte de int. cu Frunzișului, pe dr. cum se cob

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17346

2.1.22.8.

Oprirea interzisă - T

Calea Floresti - S - In dreptul Peco

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17347

2.1.22.8.

Oprirea interzisă - T

Calea Floresti - S - In dreptul Peco

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17361.

2.1.22.8.

Oprirea interzisă - T

Gării - L - In fata la Libertatea

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17362

2.1.22.8.

Oprirea interzisă - T

Gării - L - In fata la Elmet

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17363

2.1.22.8.

Oprirea interzisă - T

Corneliu Coposu - S - Nr. 2

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17364

2.1.22.8.

Oprirea interzisă - T

Corneliu Coposu - S - Nr. 3

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17365

2.1.22.8.

Oprirea interzisă - T

Corneliu Coposu - S - Nr. 7

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17366

2.1.22.8.

Oprirea interzisă - T

Corneliu Coposu - S - Nr. 13/15

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17367

2.1.22.8.

Oprirea interzisă - T

Corneliu Coposu - S - Nr. 20

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17368

2.1.22.8.

Oprirea interzisă - T

Corneliu Coposu - S - Nr. 40

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17369

2.1.22.8.

Oprirea interzisă - T

Corneliu Coposu - S - Nr. 50

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17370

2.1.22.8.

Oprirea interzisă - T

Corneliu Coposu - S - Nr. 82

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17371

2.1.22.8.

Oprirea interzisă - T

Corneliu Coposu - S - Nr. 106

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17372

2.1.22.8.

Oprirea interzisă - T

Corneliu Coposu - S - Nr. 118

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17373

2.1.22.8.

Oprirea interzisă - T

Corneliu Coposu - S - Nr. 146

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17374

2.1.22.8.

Oprirea interzisă - T

Corneliu Coposu - S - Nr. 156

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17375

2.1.22.8.

Oprirea interzisă - 1" "

Corneliu Coposu - S - Nr. 162

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17376

2.1.22.8.

Oprirea interzisă - T

V.V.Maiakovski - S - Adiacent Napofarm

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17377

2.1.22.8.

Oprirea interzisă - T

V.V.Maiakovski - S - Adiacent Napofarm

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17378

2.1.22.8.

Oprirea interzisă - T

V.V.Maiakovski - S - Nr. 10

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17379

2.1.22.8.

Oprirea interzisă - T

V.V.Maiakovski - S - Nr. 16

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17380

2.1.22.8.

Oprirea interzisă - T

V.V.Maiakovski - S - înainte de Trandafirilor

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17381

2.1.22.8.

Oprirea interzisă - T

V.V.Maiakovski - S - Imediat după Trandafirilor, pe dr. spre Poie

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17382

2.1.22.8.

Oprirea interzisă - T

V.V.Maiakovski - S - După Trandafirilor spre Poienarilor

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17383

2.1.22.8.

Oprirea interzisă - T

V.V.Maiakovski - S - In dreptul Liceului 16 Februarie

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17384

2.1.22.8.

Oprirea interzisă - T

Romulus Vuia - S - Vis a vis de nr. 169

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17385

2.1.22.8.

Oprirea interzisă - T

Romulus Vuia - S - Nr. 128

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17386

2.1.22.8.

Oprirea interzisă - T

Romulus Vuia - S - Vis a vis de nr. 128

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17387

2.1.22.8.

Oprirea interzisă - T

Romulus Vuia - S - Vis a vis de Radauti

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17388

2.1.22.8.

Oprirea interzisă - T

Romulus Vuia - S - Vis a vis de Lemnului

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17389

2.1.22.8.

Oprirea interzisă - T

Romulus Vuia - S - Vis a vis de nr. 32

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17390

2.1.22.8.

Oprirea interzisă - T

Romulus Vuia - S - Nr. 30

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17391

2.1.22.8.

Oprirea interzisă - T

Romulus Vuia - S - Vis a vis de nr. 12

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17392

2.1.22.8.

Oprirea interzisă - T

Romulus Vuia - S - După int. cu Cetatii, vis a vis de nr. 4

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17394

2.1.22.8.

Oprirea interzisă - T

Al. Bohățiel - S - Nr. 24

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17395

2.1.22.8.

Oprirea interzisă - T

Al. Bohățiel - S - Nr. 34

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17396

2.1.22.8.

Oprirea interzisă - T

Becaș - S - Nr. 25

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17397

2.1.22.8.

Oprirea interzisă - T

Branului - S - Nr. 2

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17407

2.1.2.2.8.

Oprirea interzisă - T

Calea Turzii - S - înainte de int. cu A.lancu, pe dr. sens spre cer

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17417

2.1.22.8.

Oprirea interzisă - T

luliu Maniu - T - I. Maniu nr. 3                      0

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17418

2.1.22.8.

Oprirea interzisă - T

luliu Maniu - T - I. Maniu nr. 9/11

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17419

2.1.22.8.

Oprirea interzisă - T

luliu Maniu - T-1. Maniu nr. 19

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17420

2.1.22.8.

Oprirea interzisă - T

luliu Maniu - T - I. Maniu nr. 33/35

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17421

2.1.22.8.

Oprirea interzisă - T

luliu Maniu - T - După int. cu B.Novac spre P-ța A.lancu, pe stg.

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17422

2.1.22.8.

Oprirea interzisă - T

luliu Maniu - T - După int. cu B.Novac spre P-ța A.lancu, pe dr.

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17424

2.1.22.8.

Oprirea interzisă - T

C-tin Daicoviciu - C - Int. cu E.lsac

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17425

2.1.22.8.

Oprirea interzisă - T

C-tin Daicoviciu - C - După int. cu E.lsac, pe dr. sens spre Rege

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17426

2.1.22.8.

Oprirea interzisă - T

C-tin Daicoviciu - C - Adiacent Universitatea TEHNICĂ - Faculta

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17427

2.1.22.8.

Oprirea interzisă - T

C-tin Daicoviciu - C - Adiacent Universitatea TEHNICĂ - Faculta

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17428

2.1.22.8.

Oprirea interzisă - T

C-tin Daicoviciu - C - Adiacent Universitatea TEHNICĂ - Faculta

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17430

2.1.22.8.

Oprirea interzisă - T

C-tin D. Gherea - S - Nr. 22

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17431

2.1.22.8.

Oprirea interzisă - T

C-tin D. Gherea - S - Nr.18

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17432

2.1.22.8.

Oprirea interzisă - T

C-tin Di Gherea - T - Nr. 25

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17433

2.1.22.8.

Oprirea interzisă - T

C-tin D. Gherea - T - Nr. 21

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17434

2.1.22.8.

Oprirea interzisă - T

C-tin D. Gherea - T - Nr. 15

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17435

2.1.22.8.

Oprirea interzisă - T

C-tin D. Gherea - T - Nr. 11

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17442

2.1.22.8.

Oprirea interzisă - T

Gheorghe Sincai - T - Nr. 14

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17443

2.1.22.8.

Oprirea interzisă - T

Gheorghe Sincai - T - Nr. 8

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17444

2.1.22.8.

Oprirea interzisă - T

Gheorghe Sincai - T - Nr. 1

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17454

2.1.22.8.

Oprirea interzisă - T

Aviator Badescu - S - Nr. 3

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17455

2.1.22.8.

Oprirea interzisă - T

Aviator Badescu - S - Vis a vis de nr. 3

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17457

2.1.22.8.

Oprirea interzisă - T

Argeș - T - Adiacent sediului RATUC           ®

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

jOOMWIHBSci... 2:

17458

2.1.22.8.

Oprirea interzisă - T

Argeș - T - Int. cu Constanța, pe dr. sens spre centru

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17459

2.1.22.8.

Oprirea interzisă - T

Argeș - T - Adiacent liceului N.Balcescu

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17460

2.1.22.8.

Oprirea interzisă - T

Argeș - T - Adiacent teren sport liceul N.Balcescu

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17461

2.1.22.8.

Oprirea interzisă - T

Argeș - T - Nr. 9, adiacent Sala de gimnastica

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17470

2.1.22.8.

Oprirea interzisă - T

Emile Zola - T - Pe dr. in sensul de mers

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17471

2.1.22.8.

Oprirea interzisă - T

Tipografiei - C - înainte de int. cu Cotita, pe stg. in sensul de me

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17475

2.1.22.8.

Oprirea interzisă - T

Clinicilor - L - înainte de int. cu V.Babes (Clinicilor nr. 1)

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17479

2.1.22.8.

Oprirea interzisă - T

Câmpeni - T - înainte de accesul auto la Salvare, pe stg.

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17480

2.1.22.8.

Oprirea interzisă - T

Câmpeni - T- înainte de int. cu Horea, pe dr.

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17481

2.1.22.8.

Oprirea interzisă - T

Câmpeni - T - La inceputul zonei de sens unic

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17490

2.1.22.8.

Oprirea interzisă - T

Bd. 21 Decembrie - T - Adiacent intrare in P-ța Mărești

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17491

2.1.22.8.

Oprirea interzisă - T

Decebal - T - Int. cu Burebista, pe dr. sens spre centru

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17492

2.1.22.8.

Oprirea interzisă - T

Decebal - S - Adiacent spitalului de psihiatrie si ergoterapie

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17507

2.1.22.8.

Oprirea interzisă - T

Slanic - S - Int. cu Al.V.Voevod

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17535

2.1.22.8.

Oprirea interzisă - T

Scortarilor - T - Adiacent blocului "Scortariior 7, bl. D 8"

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17536

2.1.22.8.

Oprirea interzisă - T

Scortarilor - T - Adiacent blocului "Scortarilor 7, bl. D 8"

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17543

2.1.22.8.

Oprirea interzisă - T

Șiretului - T- După int. cu A.VIaicu, pe dr.

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17552

2.1.22.8.

Parcare (cu plata) - T

Clinicilor - L - înainte de int. cu V.Babes

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17553

2.1.22.8.

Parcare cu abonament - T

B-dul N. Titulescu - S - Vis a vis de Braniște, pe dr. spre S. Albir

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17554

2.1.22.8.

Parcare cu abonament-Hubertus - T

Bd. 21 Decembrie - S - înainte de str. David F., pe dr. spre Rege

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17555

2.1.22.8.

Parcare cu abonament-Mobifon - T

Bd. 21 Decembrie - S - B-dul 21 Decembrie nr. 19 (adiacent Ori

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17556

2.1.22.8.

Presemnalizare traseu de urmat - T

Calea Turzii - S - Cal. Turzii nr. 139

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17557

2.1.22.8.

Presemnalizare traseu de urmat (cam. înainte) - T

Fabricii - S - înainte de int. cu F-cii DE ZAHĂR, pe dr. spre Buci

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17558

2.1.22.8.

Presemnalizare traseu de urmat (cam. înainte) - T

Fabricii - S - înainte de int. cu F-cii DE ZAHĂR, pe dr. spre centr

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17559

2.1.22.8.

Presemnalizare trecere - T

Răvașului - T - Nr. 4

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17560

2.1.22.8.

Presemnalizare trecere - T

Decebal - S - Adiacent Distrigaz

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17561

2.1.22.8.

Sationarea interzisă - T

Republicii - T - Adiacent nr. 24 A (Fac. de Drept), pe dr. cum se

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17562

2.1.22.8.

Sationarea interzisă - T

Parcul Feroviarilor - S - Parcul Feroviarilor nr. 6

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17564

2.1.22.8.

Selectarea circulației pe direcții de mers - T

Bd. 21 Decembrie - S - După int. cu P-ța A.lancu, pe dr. sens sf

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17565

2.1.22.8.

Selectarea circulației pe direcții de mers - T

P-ța St. cel Mare - T - înainte de int. cu Posada, pe dr. sens spre

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17583

2.1.22.8.

Sens unic - T

D.I.Mendeleev - S - Int. cu alee auto

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17598

2.1.22.8.

Sens unic - T

Agricultorilor - T - Alee in spatele imobilului Calea Floresti nr. 81

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17599

2.1.22.8.

Sens unic - T

Agricultorilor - S - După int. cu aleea auto

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17601

2.1.22.8.

Sens unic - T

Deva - T - După int. cu Coșbuc, pe dr. spre llie Macelaru

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17606

2.1.22.8.

Sens unic - T

Calea Dorobanților - S - Vis a vis de C. Dorob. Nr. 120 (FIAT)

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17607

2.1.22.8.

Sens unic - T

Gheorghe Sincai - S - Int. cu P-ța L.BIaga

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17608

2.1.22.8.

Sens unic - T

Petre Ispirescu - T - Int. cu Bisericii Ortodoxe

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17610

2.1.22.8.

Sens unic - T

Bogdan P. Hasdeu - T - Alee auto (cămine) int.cu alee auto dins

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17616

2.1.22.8.

Sens unic - T

Anton Pann - S - Int. cu P-ța Abator, pe dreapta

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17617

2.1.22.8.

Sens unic - T

Anton Pann - S - Int. cu P-ța Abator, pe stânga

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17625

2.1.22.8.

Sens unic - T

Hațeg - S - Alee dinspre Enescu după int. cu I. de Huned.

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17629

2.1.22.8.

Sfârșitul tuturor restricțiilor - T

B-dul N. Titulescu - S - Vis a vis de Bistriței, pe dr. sens spre Re

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17632

2.1.22.8.

Staționarea interzisă - T

Alexandru Vlahuta - T - Int. cu I. de Huned.

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17640

2.1.22.8.

Staționarea interzisă - T

P-ța St. cel Mare - T - Alee pietonala spre intarea la'Teatru

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17641

2.1.22.8.

Staționarea interzisă - T

Argeș - S - Pe stânga sens dinspre Constanța spre Cuza Vodă

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17642

2.1.22.8.

Staționarea interzisă - T

Argeș - S - Pe stânga sens dinspre Constanța spre Cuza Vodă

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17643

2.1.22.8.

Staționarea interzisă - T

Argeș - S - Pe stânga sens dinspre Constanța spre Cuza Vodă

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17644

2.1.22.8.

Staționarea interzisă - T

Parcul Feroviarilor - T - Int. cu A.Pann, pe dr.

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17645

2.1.22.8.

Staționarea interzisă - T

Parcul Feroviarilor - T - Intre Marasesti si A. Pann, pe dr. spre A

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17646

2.1.22.8.

Staționarea interzisă - T

Ploiești - S - Nr. 17/19

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17647

2.1.22.8.

Staționarea interzisă - T

Ploiești - S - Nr. 23/25

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17648

2.1.22.8.

Staționarea interzisă - T

Ploiești - S - Nr. 35

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17649

2.1.22.8.

Staționarea interzisă - T

Aleea Azuga - T - Alee auto intre Azuga 3 si Azuga 5

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17650

2.1.22.8.

Staționarea interzisă - T

Al. Vaida Voevod - S - înainte de Stanic, pe dr.spre centru (mai j

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17651

2.1.22.8.

Staționarea interzisă - T

Al. Vaida Voevod - S - înainte de Slanic, pe dr.spre centru (mai j

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17652

2.1.22.8.

Staționarea interzisă - T

Al. Vaida Voevod - S - înainte de Slanic, pe dr.spre centru (mai j

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17653

2.1.22.8.

Staționarea interzisă - T

Al. Vaida Voevod - S - Vis a vis de Slanic, adiacent Vămii

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17655

2.1.22.8.

Staționarea interzisă - T

Lacul Roșu - T - Lacul Roșu nr. 2, scara I

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17656

2.1.22.8.

Staționarea interzisă - T

Lacul Roșu - T - Alee auto intre nr. 2, bl. D 4 si nr. 4, bl. D

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17657

2.1.22.8.

Staționarea interzisă - T

Fabricii - S - înainte de bretele spre Câmpul Pâinii (Fabricii 63)

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17658

2.1.22.8.

Staționarea interzisă - T

Teodor Mihali - S - După Slanic, pe dr.spre pasaj, in alveola, adi

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17659

2.1.22.8.

Staționarea interzisă - T

Teodor Mihali - S - După Slanic, pe dr.spre pasaj, in alveola, adi

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17660

2.1.22.8.

Staționarea interzisă - T

Teodor Mihali - S - După Slanic, dar inainte de alveola, pe dr. sp

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17661

2.1.22.8.

Staționarea interzisă - T

Teodor Mihali - S - După Slanic, dar inainte de alveola, pe dr. sp

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17662

2.1.22.8.

Staționarea interzisă - T

Teodor Mihali - S - După Slanic, dar inainte de alveola, pe dr. sp

— ~ —

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17663

2.1.22.8.

Staționarea interzisă - T

Frunzișului - T - După int. cu Frunzișului, pe dr. cum se urca

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17664

2.1.22.8.

Staționarea interzisă - T

Frunzișului - T - După int. cu Frunzișului, pe dr. cum se urca

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17677

2.1.22.8.

Stop - T

luliu Hatieganu - T - Int. cu Calea Moților, pe dr.

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17687

2.1.22.8.

Stop - T

Ion Vidu - T - Int. cu Zrinyi M.

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17691

2.1.22.8.

Stop - T

B-dul Muncii - S - Ieșire din parcare C.U.G, int. cu B-dul Muncii

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17692

2.1.22.8.

Stop - T

B-dul Muncii - S - Alee auto intersecție cu B-dul Muncii

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17703

2.1.22.8.

Stop - T

Oașului - S - Ieșire din Peco vis a vis de Gării

1985

17.95

Municipiul Cluj-NapocaSL7 -                                        .

17707

2.1.22.8.

Stop - T

Baba Novac - C - înainte de int. cu Maniu, pe dr. sens spre 21 D

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17712

2.1.22.8.

Stop - T

Năvodari - S - Int. cu Dorobanților

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17715

2.1.22.8.

Stop - T

Croitorilor - S - Int. cu Constanța

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17720

2.1.22.8.

Stop - T

Piezișa - S - Int. cu Clinicilor

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17724

2.1.22.8.

Stop - T

Bd. 21 Decembrie - T - B-dul 21 Decembrie nr. 57^Nu este conf

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17725

2.1.22.8.

Stop - T

Bd. 21 Decembrie - S - Int. cu P-ța Marasti, pe dr. bretea spre IV

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17730

2.1.22.8.

Stop - T

Horticultorilor - S - înainte de int. cu alee auto spre S.AIbini, pe c

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17743

2.1.22.8.

Stop - T

înfrățirii - S - Int. cu Traian Vuia

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17744

2.1.22.8.

Stop - T

Tipografiei - C - înainte de F.J.Curie, pe dr. in sensul de mers

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17745

2.1.22.8.

Stop - T

Hermann Oberth - T - Int. cu I.C.Brătianu, pe dr. sens spre Eroilr

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17749

2.1.22.8.

Trecere la nivel - T

B-dul Muncii - S - Ieșire din parcare C.U.G, int. cu B-dul Muncii

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

17762

2.1.22.8.

Trecere la nivel - T

Oașului - S - Ieșire din Peco vis a vis de Gării

1985

17.95

Municipiul Cluj-Napoca

14053

2.1.22.8.

Accesul interzis - R

Podul I.R.A. - T - Bret. urcare pe pod dinspre C.Someș, int. cu p

2002

176.56

Municipiul Cluj-Napoca

15591

2.1.22.8.

Cedează trecerea - R

loan Oarga - T - Int. cu Meșterul Manole

2004

134.02

Municipiul Cluj-Napoca

14725

2.1.22.8.

Cedează trecerea - R

Kovari Laszlo - S - Int. cu Mecanicilor

2003

127.32

Municipiul Cluj-Napoca

15053

2.1.22.8.

Obligatoriu dreapta - R

Podul I.R.A. - S - Bretea dinspre calea Someșeni int cu A.VIaici

2003

195.03

Municipiul Cluj-Napoca

15627

2.1.22.8.

Cedează trecerea - R

Madach Imre - S - Int. cu S.AIbini

2004

134.02

Municipiul Cluj-Napoca

15628

2.1.22.8.

Cedează trecerea - R

Madach Imre - S - Int. cu A. Sever, pe dr. sens spre Take lonesc

2004

134.02

Municipiul Cluj-Napoca

15629

2.1.22.8.

Cedează trecerea - R

Madach Imre - T - Int. cu A. Sever, pe dr. sens spre Brancov.

2004

134.02

Municipiul Cluj-Napoca

15630

2.1.22.8.

Cedează trecerea - R

Madach Imre - S - Int. cu Mihail Veliciu

2004

134.02

Municipiul Cluj-Napoca

14645

2.1.22.8.

Cedează trecerea - R

Aiudului - T - Int. cu Traian Vuia

2003

127.32

Municipiul Cluj-Napoca

16730

2.1.22.8.

Stop - R

E. Teodoroiu - S - Int. cu Maramureșului

2005

134.02

Municipiul Cluj-Napoca

15550

2.1.22.8.

Cedează trecerea - R

Cibinului - T - Int. cu Rovine

2004

134.02

Municipiul Cluj-Napoca

TOTAL

7,781.34

TOTAL ANEXA

60,811.48

Anexa 3 la Hotărârea nr. 532 din 15 decembrie 2009

BUNURI EXCLUSE DIN INVENTARUL DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

SECȚIUNEA I: BUNURI IMOBILE

Nr.

crt.

Codul de clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau al dării în folosință

Valoarea de inventar lei (RON)

Situația juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

5.

ȘCOLI, GRĂDINIȚE

55

1.6.2.

Școala nr. 6

str. Meziad nr. 4

1975

1,177,147.70

Proprietar TVR

Teren - 7572 mp

99

1.6.2.

Liceul de muzică "Sigismund Toduță"-cladire

str. Avram lancu nr. 6

1946

634,123.26

Retrocedare

65

1.6.2.

Grup Școlar "Victor Babeș" - clădire

B-dul 21 Decembrie nr. 7,     C.F. 122958, 122959, topo

125/1

1890

554,178.62

Retrocedare

TOTAL

2,365,449.58

18

18

TERENURI PARCURI PUBLICE, ZONE DE AGREMENT, ȘTRANDURI, GRĂDINI BOTANICE Șl BAZE SPORTIVE

TERENURI PARCURI PUBLICE, ZONE DE AGREMENT, ȘTRANDURI, GRĂDINI BOTANICE Șl BAZE SPORTIVE

2316

80|1183

PARC EST AGREMENT

Str.Teodor Mihali Liceul Gheorghe Lazăr Proprietăți private Nr.topo. 15557 Suprafața 33.7378 ha

34,916,834.23

Consiliul Județean construcție lulius Mall

2323

BAZA DE AGREMENT FĂGET

Suprafața 1940 ha

Proprietate privată

2325

BĂILE SOMEȘENI

Teren RADP

Str. Aiudului

Teren Regionala CFR Suprafața 51324 mp

Proprietate privată

TOTAL

34,916,834.23

25. REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT URBAN CĂLĂTORI CLUJ - NAPOCA

11590

1.7.2.2.

Racorduri electrice substatii redresare troleibuze

Statia Centru , PT Moților

PT Fabrica de bere , PT Muncii 2

PT Seru , PT IRA , Statia Est e

_

I968 , 1978 , 1981

1988 , 1989 , 1992

45,475.19

Gestiune Electrica administrare RATUC

Cupru 120 mmp , aluminiu 150 mmp /10 K pozate subteran din stațiile de inalta tensiur 6,2 Km

TOTAL

45,475.19

TOTAL ANEXA

37,327,759.00

Anexa 4 la Hotărârea nr. 532 din 15 decembrie 2009

INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

SECȚIUNEA I: BUNURI IMOBILE

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau al dării în folosință

Valoarea de inventar lei (RON)

Situația juridică actuală

0

1

2

3

4

5.00

6

1. CONSILIUL LOCAL CLUJ - NAPOCA

1

1.6.4.

Clădire Primărie

Str. Moților nr. 1-3, Cf1447

laniB-ie 1975

14,522,716.78

litigiu pe rolul instanțelor de judecată

2

1.6.4.

Clădire Primărie

P-ța Unirii nr. 1 CF1459

Decembrie 1993

8,748,569.57

Municipiul Cluj - Napoca

3

801195

Teren aferent

Str. Moților nr. 1-3 Cf1447

Decembrie 1993

497,218.85

construcției

litigiu pe rolul instanțelor de judecată

4

801196

Teren aferent

P-ta Unirii nr. 1 Cf1459

Decembrie 1993

716,230.36

Municipiul Cluj - Napoca

construcției

5

1.2.1.

Gospodărie anexă grădină Becaș

Colonia Becas nr.24      C.F. 8458; Topo 13754

Martie 1984

703,578.96

Municipiul Cluj - Napoca

6

1.6.4

Clădire Primărie

Str. Moților nr. 5-7

3,608,282.09

Municipiul Cluj - Napoca

7

1.6.4

Clădire Primărie

Str. Moților nr. 5-7

1,508,188.18

Municipiul Cluj - Napoca

8

1.6.3.2.

împrejmuire - Clădire Primărie

Str. Moților nr. 5-7

6,217.80

Municipiul Cluj - Napoca

9

1.3.1.1.

Garaje (8 buc.)

P-ta Unirii nr. 1

39,431.04

Municipiul Cluj - Napoca

TOTAL

30,350,433.63

2. SPITALE, POLICLINICI, DISPENSARE, CABINETE MEDICI DE FAMILIE

10

1.6.2.

Dispensar de Med. urbană și pediatrie

str. Moților nr. 67 Cf2692,120911

Municipiul Cluj - Napoca

11

1.6.2.

Cabinete medici de familie

str. Crinului nr. 9/25-26 Cf 65773col

Municipiul Cluj - Napoca

12

1.6.2.

Cabinet Medical Individual- medici de familie

str. Dunării nr. 52/29 CF114532col

Municipiul Cluj - Napoca

! 13

1.6.2.

Cabinet medical individual

str. Aurel Vlaicu nr. 38

Municipiul Cluj - Napoca

14

1.6.2.

Cabinet medical individual

str. Dunării nr. 52/28 CF114532 col

Municipiul Cluj - Napoca

Medicină generală și pediatrie

15

1.6.2.

Cabinet medical individual

str. Puieților nr. 4

Municipiul Cluj - Napoca

Medicină generală și pediatrie

16

1.6.2.

Cabinet medical de familie

str. Plopilor nr. 60 CF114550col

Municipiul Cluj - Napoca

17

1.6.2.

Cabinet Individual- medici de familie

str. Horea nr. 29 CF129499

Municipiul Cluj - Napoca

18

1.6.2.

Cabinet medical grupat

str. 21 Decembrie nr. 30

Municipiul Cluj - Napoca

Medici de familie

19

1.6.2.

Cabinet de med. Individuală

str. Pasteur nr. 60 Cf119997col

Municipiul Cluj - Napoca

Medic de familie

20

1.6.2.

Medici de familie

Giordano Bruno nr. 26-28 CF14076

Municipiul Cluj - Napoca

Cabinet stomatologic + farmacie

21

1.6.2.

Laborator dentar

P-ța Unirii nr. 25 Cfteren 21307 CF126900

1950

Municipiul Cluj - Napoca

22

1.6.2.

Farmacie

str. Moților nr. 2

1995

Municipiul Cluj - Napoca

23

1.6.2.

Dispensar de adulți

str. Pasteur nr. 58

tfBO

Municipiul Cluj - Napoca

0

1

2

3

4

5.00

6

24

1.6.2.

Cabinete medicale

str. Izlazului nr. 18 CF70540 col

1999

Municipiul Cluj - Napoca

25

1.6.2.

Dispensar de adulți

P-ța Mihai Viteazul nr. 9A/33 Cfteren34241 CF34249col

1999

Municipiul Cluj - Napoca

26

1.6.2.

Pivniță pentru spital

str. Victor Babeș nr. 9

1995

Municipiul Cluj - Napoca

27

1.6.2.

Dispensar urban

str. Dâmboviței nr. 20 CF56131 col

Municipiul Cluj - Napoca

28

1.6.2.

Policlinica sportivă

str. Avram lancu nr. 72

1960

Municipiul Cluj - Napoca

29

1.6.2.

Centrul MRF

str. Juliot Currie nr. 5

Municipiul Cluj - Napoca

30

1.6.2.

Serv, de Ambulanță al jud. Cluj

str. Horea nr. 55

1957/1970

2,563,977.45

Municipiul Cluj - Napoca

1980/1997

adm. Serv. De ambulanta

31

1.6.2.

Institutul Oncologic

str. Republicii nr. 34-36

1962;1997

9,336,040.36

Municipiul Cluj - Napoca

Teren - 18059 mp

32

1.6.2.

Secția hematologie

str. 21 Decembrie nr. 73

1949

Municipiul Cluj - Napoca

33

1.6.2.

Institutul Inimii

str. Moților nr. 11

1992

13,090,749.49

Municipiul Cluj - Napoca

adm. Institutului Inimii

34

1.6.2.

Spitalul Clinic Municipal Cluj - Napoca

str. Tăbăcarilor nr. 1

1979/1989

14,551,065.15

Municipiul Cluj - Napoca

Teren -14119 mp

418,945.69

Municipiul Cluj - Napoca

35

1.6.2.

Pavilion polifunctional

Str.Clinicilor nr. 3-5

2007

4,101,128.46

Municipiul Cluj - Napoca

TOTAL

44,061,906.60

3. CASA MUNICIPALĂ DE CULTURĂ Șl CĂMINELE CULTURALE ARONDATE

36

1.6.2.

Casa municipală de cultură

P-ța Unirii nr. 24

1957

Municipiul Cluj - Napoca

37

1.6.2.

Cămin Cultural Someșeni

str. Traian Vuia nr. 41

T968

491,952.76

Municipiul Cluj - Napoca

Teren

42,643.56

Municipiul Cluj - Napoca

38

1.6.2.

Cămin Cultural Dâmbul Rotund

str. Maramureșului nr. 58

1968

52,869.65

Municipiul Cluj - Napoca

39

1.6.2.

Cămin Cultural Iris

str. Maramureșului nr. 187

1968

51,669.08

Municipiul Cluj - Napoca

o parte prop. Par. Catolice

40

1.6.2.

Cămin Cultural Mănăștur

str. Mănăștur nr. 16

1968

Municipiul Cluj - Napoca

41

1.6.2.

Tumul Pompierilor

str. Tipografiei nr. 19

1993

3,921.56

Municipiul Cluj - Napoca

TOTAL

643,056.61

4. MUZEE

42

1.6.2.

Muzeul de Speologie

P-ța Unirii nr. 25

393,277.24

Municipiul Cluj - Napoca

43

1.6.2

Monument Bastionul Croitorilor

Str.Baba Novac nr.35

1753

1,965,262.74

Municipiul Cluj - Napoca

TOTAL

2,358,539.98

5. ȘCOLI, GRĂDINIȚE

44

Școala "loan Bob" din care:

Str. Episcop loan Bob nr. 10 C.F. 1431, TOPO 397

1,381,963.32

Municipiul Cluj - Napoca

1.6.2.

Str. Episcop loan Bob nr. 10 C.F. 1431, TOPO 397

1954

1,381,827.61

Municipiul Cluj - Napoca

Str. Episcop loan Bob nr. 5 C.F. 1431, TOPO 337

1907

66.91

Municipiul Cluj - Napoca

Teren - Școala "loan Bob"

Str. Episcop loan Bob nr. 10 C.F. 1431, TOPO 397

Municipiul Cluj - Napoca

1.6.2.

Școala "loan Bob"

Valea Fânațelor

1940

19.58

Municipiul Cluj - Napoca

1.6.2.

Școala "loan Bob"

P-ța Unirii nr. 15

1948

49.22

L501/2002

45

Școala Traian Dâijan fosta nr. 12 din care:

Str. Traian Vuia nr.76

2,862,606.92

Municipiul Cluj - Napoca

1.6.2.

clădire corp A

Str. Traian Vuia nr.76

1954

897,592.26

1.6.2.

clădire corp B

Str. Traian Vuia nr.76

1977

243,222.03

1.6.2.

clădire corp C

Str. Traian Vuia nr.76

1932

1,624,924.64

1.6.2.

clădire corp D

Str. Traian Vuia nr.76

1977

60,805.51

1.6.2.

clădire corp E

Str. Traian Vuia nr.76

1966

32,862.19

1.6.2.

clădire corp F

Str. Traian Vuia nr.76

1977

3,200.29

Teren - 341 Omp

Str. Traian Vuia nr.76

46

Școala nr. 29 ”0. Goga" din care:

Aleea Peana nr. 19     C.F. 29977, TOPO 23218

2,513,685.27

Municipiul Cluj - Napoca

1.6.2.

clădire corp A+B

Aleea Peana nr. 19     C.F. 29977, TOPO 23218

1974

2,511,897.40

1.6.3.2.

gard

Aleea Peana nr. 19     C.F. 29977, TOPO 23218

«96

1,216.66

1.6.2.

perete despărțitor

Aleea Peana nr. 19     C.F. 29977, TOPO 23218

1974

571.21

Teren - 13500 mp

CA 29977, TOPO 23218

47

1.6.2.

Școala E.Pora fosta școala nr. 4 "loan Lupaș"din care:

Str. Mănăștur nr. 22-24 C.F. 23543, TOPO 10373. 10988/1, 10988/2

2,227,267.43

Municipiul Cluj - Napoca

1.6.4.

atelier

Str. Mănăștur nr. 22-24 C.F. 23543, TOPO 10373, 10988/1, 10988/2

1904

33,791.21

0

1 2

3                   I 4

5.00

6

1.6.4.

cabinet medical

Str. Mănăștur nr. 22-24 C.F. 23543, TOPO 10373, 10988/1, 10988/2

1904

84.04

1.6.2.

clădire

Str. Mănăștur nr. 22-24 C.F. 23543, TOPO 10373, 10988/1. 10988/2

1904

2,058,462.59

1.6.3.2.

gard

Str. Mănăștur nr. 22-24 C.F. 23543, TOPO 10373, 10988/1, 10988/2

1904

77,595.29

1.6.3.2.

gard

Str. Mănăștur nr. 22-24 C.F. 23543, TOPO 10373, 10988/1, 10988/2

1904

51,730.18

1.6.3.2.

porti

Str. Mănăștur nr. 22-24 C.F. 23543, TOPO 10373, 10988/1, 10988/2

1904

5.604.12

Teren - 4o0 mp

C.F. 23543, I0P0 10373, 10988/1,10988/2

48

1.6.2.

Liceul cu Program Sportiv fosta școala nr. 20 - clădire

Str. Arinilor nr. 9

1981

3,455,919.03

Municipiul Cluj - Napoca

Teren - 8421 mp

49

1.6.2.

Școala Nicolae Titulescu din care:

Aleea Herculane nr. 7

3,780,112.37

Municipiul Cluj - Napoca

1.6.4.

atelier

Aleea Herculane nr. 7

1973

200,226.38

1.6.2.

clădire

Aleea Herculane nr. 7

1965

3,301,729.97

1.6.2.

sală gimnastică

Aleea Herculane nr. 7

W3

278,156.02

Teren - 23044 mp

50

1.6.2.

Școala "David Prodan"din care:

str. Meseriilor nr. 20 C.F. 146682, TOPO 5746, 5747

3,945.332.14

Municipiul Cluj - Napoca

1.6.4.

cabină portar

str. Meseriilor nr. 20 C.F. 146682, TOPO 5746, 5747

1991

3,802.30

1.6.2.

clădire III

str. Meseriilor nr. 20 C.F. 146682, TOPO 5746, 5747

1932

235,101.01

1.6.1.

clădire locuință

str. Meseriilor nr. 20 C.F. 146682, TOPO 5746, 5747

1932

94,186.28

1.6.2.

clădire nouă

str. Meseriilor nr. 20 C.F. 146682, TOPO 5746, 5747

1960

2,027,583.82

1.6.2.

clădire veche I

str. Meseriilor nr. 20 C.F. 146682, TOPO 5746, 5747

1910

1,485,942.28

1.6.2.

clădire veche II

str. Meseriilor nr. 20 C.F. 146682, TOPO 5746, 5747

1932

98,716,45

Teren - 2015 mp

C.F. 23543, TOPO 10373, 10988/1, 10988/2

51

1.6.2.

Școa+a I. Agârbiceanu din care:

str. Grădinarilor nr. 1 C.F. 13402, 2601, TOPO 4532, 6532

1941, 1973

7,520,696.98

Municipiul Cluj - Napoca

1.6.2.

clădire I

str. Grădinarilor nr. 1 C.F. 13402, 2601, TOPO 4532, 6532

1941

649,450.30

1.6.2.

clădire II

str. Grădinarilor nr. 1 C.F. 13402, 2601, TOPO 4532, 6532

1953

1,258,894.45

1.6.2.

clădire III

str. Grădinarilor nr. 1 C.F. 13402, 2601, TOPO 4532, 6532

1973

1,945,668.05

1.6.2.

clădire IV

str. Grădinarilor nr. 1 C.F. 13402, 2601, TOPO 4532, 6532

1980

1,066,056.30

1.6.3.2.

gard

str. Grădinarilor nr. 1 C.F. 13402, 2601, TOPO 4532, 6532

1996

85,698.28

1.6.3.2.

gard

str. Grădinarilor nr. 1 C.F. 13402, 2601, TOPO 4532, 6532

1971

80,210.97

1.6.2.

sală sport

str. Grădinarilor nr. 1 C.F. 13402, 2601, TOPO 4532, 6532

1996

2,434,718.63

Teren - 3500 mp

C.F. 13402, 2601, TOPO 4532, 6532

-37“

ITT

Școala "Al. Vaida Voievod1' - clădire

str. Oltului nr. 83

18,065,721.09

Municipiul Cluj - Napoca

53

1.6.2.

Colegiul G. Coșbuc

str. Avram lancu nr. 70-72

7,734,293.88

Municipiul Cluj - Napoca

1.6.2.

clădire corp A

str. Avram lancu nr. 70-72

1998

1,123,549.01

1.6.2.

clădire corp B

str. Avram lancu nr. 70-72

1940

3,218,675.67

1.6.2.

clădire corp C

str. Avram lancu nr. 70-72

1976

962,007.13

1.6.2.

clădire corp D

str. Avram lancu nr. 70-72

2007

2,324,273.68

1.6.4.

magazie materiale

str. Avram lancu nr. 70-72

1992

105,788.39

Teren - 8138 mp

54

1.6.2.

Școala "Simion Bamutiu"din care:

str. Dorobanților nr. 72 C.F. 1431, TOPO 3795

2,138,103.15

Municipiul Cluj - Napoca

1.6.2.

clădire

str. Dorobanților nr. 72 C.F. 1431, TOPO 3795

1908

2,122,403.57

16.3.2.

gard

str. Dorobanților nr. 72 C.F. 1431, TOPO 3795

1968

15,699.58

Teren - 1203 mp

C.F. 1431, TOPO 3795

55

1.6.2.

Școala C.Brăncuși fosta școală nr. 22

str.S.AIbinii nr. 91

Municipiul Cluj - Napoca

1.6.2.

clădire

Colonia Borhanci

1945

173,273.34

56

1.6.2.

Școala nr. 25

str. Valea Chintăului nr. 1

Municipiul Cluj - Napoca

T7-

T5T----

Școala nr. 27

str. 11 Octombrie nr. 3 C.F. 6063, TOPO 8657/2/4

Municipiul Cluj - Napoca

“3S-

T3T----

Grup Școlar de Atletism

str. 0. Goga nr. 23

Municipiul Cluj - Napoca

59

1.6.2.

Școala "Ion Creangă"din care:

Aleea Peana nr. 2-4

5,749,274.92

Municipiul Cluj - Napoca

1.6.4.

atelier

Aleea Peana nr. 2-4

1972

438,536.52

1.6.2.

clădire

Aleea Peana nr. 2-4

1972

959,391.79

1.6.2.

clădire

Aleea Peana nr. 2-4

1972

2,298,085.15

1.6.3.2.

gard

Aleea Peana nr. 2-4

1978

39,479.62

1.6.4.

magazie

Aleea Peana nr. 2-4

1982

4,044.71

1.6.2.

sală de sport

Aleea Peana nr. 2-4

2004

2,009,737.13

Teren - 1200 mp

60

1.6.2.

Școala I.Hațieganu fosta școală nr. 21 din care:

str. Gr. Alexandrescu nr. 16 C.F. 29977, TOPO 23196

2,975,024.80

Municipiul Cluj - Napoca

; '/Wooaw?~"

0

1

2

3

4

5.00

6

1.6.2.

clădire

str. Gr. Alexandrescu nr. 16 C.F. 29977, TOPO 23196

1973

2,250,991.22

1.6.2.

sală de gimnastică

str. Gr. Alexandrescu nr. 16 C.F. 29977, TOPO 23196

1979

724,033.58

Teren - 4553 mp

C.H. 29977, IOPO 23196

61

1.6.2.

Liceul "E. Pora"din care:

str. Mogoșoaia nr. 6       C.F. 131966, 101378, topo 23588,

23589, 23605, 23606

2,423,942.50

Municipiul Cluj - Napoca

1.6.2.

clădire

str. Mogoșoaia nr. 6       C.F. 131966, 101378, topo 23588,

23589, 23605, 23606

1983

2,392,630.63

1.6.3.2.

împrejmuire teren

str. Mogoșoaia nr. 6       C.F. 131966, topo 23588, 23589

1983

31,311.87

Teren - 19890 mp

str. Mogoșoaia nr. 6       C.F. 101378, topo 23605, 23606

62

1.6.2.

Școala "Liviu Rebreanu"din care:

str. Moldoveanu nr. 1

3,692,961.66

Municipiul Cluj - Napoca

1.6.2.

clădire

str. Moldoveanu nr. 1      C.F. 39107, topo 23535

1977

3,000,034.90

1.6.2.

sală sport

str. Moldoveanu nr. 1      C.F. 39107, topo 23535

W77

692,926.76

Teren - 10459 mp

str. Moldoveanu nr. 1       C.F. 39107, topo 23535

63

1.6.2.

Școala C-tin Brâncoveanu fosta școală nr. 3 - clădire

str. Retezat nr. 4         C.F. 39107, topo 23453

1978

3,464,823.17

Municipiul Cluj - Napoca

Teren- 29760 mp

str. Retezat nr. 4          C.F. 39107, topo 23453

64

1.6.2.

Lic. Teoretic "Lucian Blaga" din care:

str. Băișoara nr. 2-4

6,207,959.05

Municipiul Cluj - Napoca

1.8.14.

baracă

str. Băișoara nr. 2-4       C.F. 27472, topo 23090

1980

2,581.95

1.6.4.

boxe pubele

str. Băișoara nr. 2-4       C.F. 27472, topo 23090

1998

736.26

1.6.6.

catarg

str. Băișoara nr. 2-4       C.F. 27472, topo 23090

2000

2,992.52

1.6.5.

centrală termică

str. Băișoara r.r. 2-4       C.F. 27472, topo 23090

2005

226,561.69

1.6.2.

clădire

str. Băișoara nr. 2-4       C.F. 27472, topo 23090

1970

2,024,902.47

1.6.2.

clădire

str. Băișoara nr. 2-4       C.F. 27472, topo 23090

1970

3,921,466.27

1.6.3.2.

gard beton

str. Băișoara nr. 2-4       C.F. 27472, topo 23090

1990

28,717.89

Teren - 16397 mp

str. Băișoara nr. 2-4       C.F. 27472, topo 23090

TET----

Școala nr. 1

Aleea Herculane nr. 4

1965

Municipiul Cluj - Napoca

66

1.6.2.

Liceul Romulus Ladea

str. Dorobanților nr. 56     C.F. 5213, topo 3770

1935/1972

3,554,952.28

Municipiul Cluj - Napoca

1.6.2.

atelier

str. Dorobanților nr. 56     C.F. 5213, topo 3770

1961

167,558.18

1.6.4.

cabină portar

str. Dorobanților nr. 56     C.F. 5213, topo 3770

1996

762.80

1.6.2.

clădire fată

str. Dorobanților nr. 56     C.F. 5213, topo 3770

1930

251,986.71

1.6.2.

clădire liceu

str. Dorobanților nr. 56     C.F. 5213, topo 3770

1949

3,071,875.88

1.6.2.

clădire local școală

Făget

1982

46,283.72

1.6.3.2.

gard

str. Dorobanților nr. 56     C.F. 5213, topo 3770

1982

11,071.14

1.6.3.2.

împrejmuiri

str. Dorobanților nr. 56     C.F. 5213, topo 3770

1982

5,413.85

Teren - 4478 mp

str. Dorobanților nr. 56     C.F. 5213, topo 3770

67

1.6.2.

Grup Școlar Agricol" Al.Borza"

str. Al. Vaida Voievod nr. 57

6,413,401.99

Municipiul Cluj - Napoca

1.6.4.

atelier

str. Al. Vaida Voievod nr. 57

1984

1,175,937.27

1.5.12.

baracă metalică

str. Al. Vaida Voievod nr. 57

1979

35,961.39

1.6.4.

cabină portar

str. Al. Vaida Voievod nr. 57

1969

11,797.59

1.6.5.

centrală termică

str. Al. Vaida Voievod nr. 57

1982

213,077.90

1.6.2.

clădire

str. Al. Vaida Voievod nr. 57

1964

1,257,985.22

1.3.7.2.

curte betonată - 2.200 m.p.

str. Al. Vaida Voievod nr. 57

1969

468,724.96

1.5.5.

depozit combustibil”

str. Al. Vaida Voievod nr. 57

1982

12,250.13

1.6.3.2.

gard din plăci

str. Al. Vaida Voievod nr. 57

1969

369,186.37

1.6.1.

internat

str. Al. Vaida Voievod nr. 57

1982

1,545,947.78

1.6.3.2.

porti metalice

str. Al. Vaida Voievod nr. 57

1969

3,456.80

1.6.3.2.

portite

str. Al. Vaida Voievod nr. 57

^69

864.20

1.6.2.

sală de sport

str. Al. Vaida Voievod nr. 57

1984

1,186,378.61

Spatii verzi - 1200 mp

str. Al. Vaida Voievod nr. 57

131,833.77

68

1.6.2.

Colegiul Pedagogic" Gh. Lazăr"

str. Al. Vaida Voievod nr. 55

1971,1974

7,596,803.52

Municipiul Cluj - Napoca

1.6.4.

cantină

str. Al. Vaida Voievod nr. 55

1974

1,621,064.87

1.6.6.

catarg

str. Al. Vaida Voievod nr. 55

2002

1,870.32

1.6.2.

clădire

str. Al. Vaida Voievod nr. 55

1971

3,482,178.16

1.6.3.2.

gard

str. Al. Vaida Voievod nr. 55

1996

41,249.80

1.6.1.

internat

str. Al. Vaida Voievod nr. 55

1971

1,805,046.87

1.6.2.

sală sport

str. Al. Vaida Voievod nr. 55

1977

501,584.00

1.6.5.

spălătorie+centrală

str. Al. Vaida Voievod nr. 55

2003

143,809.50

69

1.6.2.

Grup Școlar Forestier

str. Dorobanților nr. 56     C.F. 5213, topo 3770

1,758,785.40

Municipiul Cluj - Napoca

1.3.7.2.

acces pietonal

str. Horea nr. 51,            C.F. 31822, topo 9069/2

1978

0.73

1.6.2.

clădire

str. Horea nr. 51,            C.F. 31822, topo 9069/2

1910

211,590.64

1.5.3.

pivniță

str. Horea nr. 51,              C.F. 31822, topo 9069/2

1990

265.32

1.6.1.

cămin

P-ța Gării f.n.- cămin

1978

1,546,928.71

Teren - 2448 mp

4

0

1

2

3

4

5.00

6

70

1.6.2.

Liceul teoretic "Gheorghe Șincai"

str. Avram lancu nr. 33,

C.F. 135474, topo 617

8,205,463.33

Municipiul Cluj - Napoca

1.5.12.

baracă

str. Avram lancu nr. 33,

C.F. 135474, topo 617

1989

2,767.87

1.6.2.

clădire

str. Avram lancu nr. 33,

C.F. 135474, topo 617

1902

6,709,696.72

1.6.2.

clădire

str. Avram lancu nr. 33,

C.F. 135474, topo 617

1900

650,749.20

1.3.1.

garaj auto

str. Avram lancu nr. 33,

C.F. 135474, topo 617

1971

11,521.92

1.6.3.2.

gard grădină

str. Avram lancu nr. 33,

C.F. 135474, topo 617

1982

1,663.97

1.6.3.2.

gard grădină

str. Avram lancu nr. 33,

C.F. 135474, topo 617

f302

1,663.97

1.6.2.

sală sport

str. Avram lancu nr. 33,

C.F. 135474, topo 617

1898

827,399.68

teren - 11319 mp

str. Avram lancu nr. 33,

C.F. 135474, topo 617

7T-

TBT----

Liceul Teologic "EMANUEL"

str. 11 Octombrie nr. 3,

C.F. 6063, topo 8657/2/4

T570

Municipiul Cluj - Napoca

72

1.6.2.

Liceul Teoretic "Mihai Eminescu"din care:

b-dul 21 Decembrie nr.94-96

4,565,921.34

Municipiul Cluj - Napoca

1.6.4.

clădire anexă

b-dul 21 Decembrie nr.94-96, C.F. 187426, topo 24780

1926

100,015.35

1.6.2.

clădire

b-dul 21 Decembrie nr.94-96, C.F. 187426, topo 24780

1926

4,036,983.04

1.6.2.

sală gimnastică

b-dul 21 Decembrie nr.94-96, C.F. 187426, topo 24780

1930

394,865.78

TTTZ

teren sportiv cu nocturna

b-dul 21 Decembrie nr.94-96, C.F. 187426, topo 24780

1971

34,057.17

73

1.6.2.

Liceul de Informatică "Tiberiu Popovici"din care:

Calea Turzii nr. 140-142

7,667,388.77

Municipiul Cluj - Napoca

1.6.2.

clădire

Calea Turzii nr. 140-142,      C.F. 12619, 12618, 12625, 26133,

22651, topo 12934, 12935, 12936

1976

3,352,591.64

1.6.3.2.

gard

Calea Turzii nr 140-142,       C.F. 12619, 12618, 12625, 26133,

22651, topo 12934, 12935, 12936

1977

9,242.75

1.6.3.2.

gard+teren sport

Calea Turzii nr. 140-142,      C.F. 12619, 12618, 12625, 26133,

22651, topo 12934, 12935, 12936

1977

41,424.32

1.6.1.

internat

Calea Turzii nr. 140-142,      C.F. 12619, 12618, 12625, 26133,

22651, topo 12934, 12935, 12936

1977

3,964,520.00

1.6.2.

sală sport

Calea Turzii nr. 140-142,       C.F. 12619, 12618, 12625, 26133,

22651, topo 12934, 12935, 12936

2005

299,610.06

-TT-

TST----

Școala Radu Stanca fosta școală nr. 10 - clădire

str. Zorilor nr. 27

20,371,635.76

Municipiul Cluj - Napoca

-T5-

TST----

Liceul Teoretic Batory Istvan - clădire

str. Kogalniceanu nr. 2,

C.F. 135474, topo 617

T735

1,705.00

Municipiul Cluj - Napoca

~W~

7TT----

Liceul Teologic Romano-Catolic - clădire

str. Universității nr. 10,

C.F. 1464, topo 484

1821

619.00

Municipiul Cluj - Napoca

~TT~

tst:------

Liceul T eoretic "Nicolae Bălcescu"din care:

str. Constanța nr. 6

C.F. 3732, 6699. topo 5013, 5010/1

11,471,543.40

Municipiul Cluj - Napoca

1.6.2.

clădire de locuit

str. Constanța nr. 6

C.F. 3732, 6699, topo 5013, 5010/1

1928

98,066.99

1.6.2.

clădire I

str. Constanta nr. 6

C.F. 3732, 6699, topo 5013, 5010/1

1900

9,026,376.94

1.6.2.

clădire II

str. Constanța nr. 6

C.F. 3732, 6699, topo 5013, 5010/1

1938

1,446,975.26

1.6.2.

clădire pt.atelier III

str. Constanța nr. 6

C.F. 3732, 6699, topo 5013, 5010/1

1980

895,458.60

1.6.3.2. •

gard fier beton

str. Constanța nr. 6

C.F. 3732, 6699, topo 5013, 5010/1

1993

414.54

1.6.3.2.

gard fier forjat

str. Constanța nr. 6

C.F. 3732, 6699, topo 5013, 5010/1

1993

1,640.38

1.6.3.2.

gard plasă sîrmă

str. Constanța nr. 6

C.F. 3732, 6699, topo 5013, 5010/1

1993

651.41

1.6.3.2.

gard zid cărămidă

str. Constanța nr. 6

C.F. 3732, 6699, topo 5013, 5010/1

1993

49.35

1.6.2.

magazie de zidărie

str. Constanta nr. 6

C.F. 3732, 6699, topo 5013, 5010/1

1993

140.49

1.6.3.2.

porii fier forjat

str. Constanța nr. 6

C.F. 3732, 6699, topo 5013, 5010/1

1993

82.91

1.6.3.2.

porti fier forjat

str. Constanta nr. 6

C.F. 3732, 6699, topo 5013, 5010/1

ț§93

104.23

1.6.3.2.

porti tablă

str. Constanta nr. 6

C.F. 3732, 6699, topo 5013, 5010/1

1993

63.1 r

1.5.12.

șopron copertină

str. Constanța nr. 6

C.F. 3732, 6699, topo 5013, 5010/1

1993

620.01

1.5.12.

șopron mare

str. Constanța nr. 6

C.F. 3732, 6699, topo 5013, 5010/1

1993

899.12

78

1.6.2.

Liceul Teoretic "Avram lancu”din care:

str. O. Ghibu nr. 25

11,458,511.35

Municipiul Cluj - Napoca

1.6.2.

bibliotecă

str. O. Ghibu nr. 25

C.F. 187120, topo 24718

1938

485,788.82

1.6.4.

cabină portar

str. O. Ghibu nr. 25

C.F. 187120, topo 24718

1938

97,417.54

1.2.2.

ciupercărie

str. O. Ghibu nr. 25

C.F. 187120, topo 24718

1938

238,776.90

1.6.2.

clădire

str. O. Ghibu nr. 25

C.F. 187120, topo 24718

1938

9,620,372.19

1.6.3.2.

gard beton

str. O. Ghibu nr. 25

C.F. 187120, topo 24718

1938

230,684.74

1.6.3.2.

gard plasă

str. O. Ghibu nr. 25

C.F. 187120, topo 24718

1938

437,365.80

1.6.3.2.

gard plasă sîrmă

str. O. Ghibu nr. 25

C.F. 187120, topo 24718

1938

296,149.34

1.5.12.

pivnița

str. O. Ghibu nr. 25

C.F. 187120, topo 24718

1938

51,956.02

~7S~

TST----

Școala N. lorga - clădire

str. Maramureșului nr. 151

1954

1,301,888.07

Municipiul Cluj - Napoca

80

1.6.2.

Liceul "Waldorf"

str. Corneliu Coposu nr. 20

C.F. 14217, topo 7920

1936

Municipiul Cluj - Napoca

Teren - 827 mp

str. Corneliu Coposu nr. 20

C.F. 14217, topo 7920

81

1.6.2.

Școala nr. 9

Calea Baciului nr. 18A

C.F. 16037, topo 8317

1925

Municipiul Cluj - Napoca

Teren - 880mp

Calea Baciului nr. 18A

C.F. 16037, topo 8317

82

1.6.2.

Școala nr. 13"Nicolae lorga"din care:

str. Războieni nr. 67

1,830,559.42

Municipiul Cluj - Napoca

1.6.2.

clădire

str. Războieni nr. 67

C.F. 1431, topo 7262/8,7263

1953

563,722.86

1.6.2.

clădire

str. Războieni nr. 67

C.F. 1431, topo 7262/8, 7263

1954

1,255,929.47


0

1

2

3

4

5.00

6

1.6.3.2.

împrejmuire

str. Războieni nr. 67

C.F. 1431, topo 7262/8, 7263

2002

10,903.99

1.6.4.

magazie

str. Războieni nr. 67

C.F. 1431, topo 7262/8, 7263

7^72

3.10

83

1.6.2.

Școala nr. 16 "C. Brancuși"din care:

Str. Horticultorilor nr. 1

9,169,459.98

Municipiul Cluj - Napoca

1.6.2.

clădire veche

Str. Horticultorilor nr. 1

C.F. 27686, topo 22970

1944

1,634,016.94

1.6.2.

clădire

Str. Horticultorilor nr. 1

C.F. 27686, topo 22970

1970

7,483,676.77

1.6.3.2.

împrejmuire

Str. Horticultorilor nr. 1

C.F. 27686, topo 22970

1964

27,701.20

1.8.14.

magazie

Str. Horticultorilor nr. 1

C.F. 27686, topo 22970

1964

24,065.07

Teren - 7285 mp

Str. Horticultorilor nr. 1

C.F. 27686, topo 22970

84

1.6.2.

Colegiul National "Emil Racovită"din care:

str. M. Kogălniceanu nr. 9 topo 593, 594/2, 594/3

C.F. 5172, topo 592        C.F. 7627,

72,378,080.37

Municipiul Cluj - Napoca

1.6.2.

clădire laborator

str. M. Kogălniceanu nr. 9 topo 593, 594/2, 594/3

C.F. 5172, topo 592        C.F. 7627,

1964

13,249,446.08

1.6.2.

clădire nouă

str. M. Kogălniceanu nr. 9 topo 593, 594/2, 594/3

C.F. 5172, topo 592        C.F. 7627,

1969

2,383,518.90

1.6.2.

clădire veche

str. M. Kogălniceanu nr. 9 topo 593, 594/2, 594/3

C.F. S1?2, topo 592        C.F. 7627,

1870

56,745,115.39

85

1.6.2.

Liceul Teoretic "Apaczai C.lanos"din care:

str. I.C. Brătianu nr. 26 C.F. 11097, topo 616

289.86

Municipiul Cluj - Napoca

1.6.2.

clădire

str. I.C. Brătianu nr. 26 C.F. 11097, topo 616

1927

228.04

1.5.12.

clădire depozit,magazie

str. I.C. Brătianu nr. 26 C.F. 11097, topo 616

1972

61.82

Teren - 5476 mp

str. I.C. Bratianu nr. 26

C.F. 11097, topo 616

86

1.6.2.

Liceul Teoretic "George Baritiu"din care:

str. Emil Isac nr. 10 ’

C.F. 1752, topo 329

1,659,576.60

Municipiul Cluj - Napoca

1.5.12.

chioșc metalic

str. Emil Isac nr. 10

C.F. 1752, topo 329

1996

265.32

1.6.2.

clădire

str. Emil Isac nr. 10

C.F. 3023, topo 330

1889

1,658,250.00

1.5.12.

șopron

str. Emil Isac nr. 10

C.F. 4214, topo 331

1981

1,061.28

87

1.6.2.

Școala Alexandru Vlahută

str. Al Vlahuță nr. 44-48

1970

3,077,312.48

Municipiul Cluj - Napoca

Teren - 7995 mp

88

1.6.2.

Grup Școlar Electrotehnic Edmond Nicolau din care:

str. Câmpului

38,462,744.76

Municipiul Cluj - Napoca

1.3.7.3.

alee betonată

str. Câmpului

1979

129,269.21

1.6.2.

atelier

str. Câmpului

1978

3,601,042.29

1.6.1.

cămin

str. Câmpului

1980

14,407,016.82

1.6.4.

cantină

str. Câmpului

1980

1,076,944.09

1.6.6.

catarg

str. Câmpului

2003

1,875.08

1.6.3.2.

împrejmuire

str. Câmpului

1979

120,478.69

1.6.1.

internat băieți

str. Câmpului

1980

10,281,296.63

1.7.3.

post trafo

str. Câmpului

1978

272,966.16

1.6.2.

școală 12 clase

str. Câmpului

1Ș77

8,122,619.15

1.6.2.

teren fotbal

str. Câmpului

1979

193,903.82

1.6.2.

teren fotbal,parcare

str. Câmpului

1979

49,831.87

1.6.2.

teren sport

str. Câmpului

1979

26.53

1.6.2.

teren volei

str. Câmpului

1979

129,269.21

Spatii verzi

str. Câmpului

76,205.21

Lic. Teologic Adventist" Maranaiha"

89

1.6.2.

Colegiul Tehnic Napoca                          fostul Grup Școlar

Industrie ușoară

str. Taberei nr. 3

C.F. 134438, topo 21546/1/1/1/1/2

50,917,381.77

Municipiul Cluj - Napoca

1.6.1.

cămin I

str. Taberei nr. 3

C.F. 134438, topo 21546/1/1/1/1/2

1977

1,691,679.76

1.6.4.

cantină

str. Taberei nr. 3

C.F. 134438, topo 21546/1/1/1/1/2

1977

2,007,237.27

1.6.4.

casă portar

str. Taberei nr. 3

C.F. 134438, topo 21546/1/1/1/1/2

2005

54,174.13

1.6.5.

centrală termică

str. Taberei nr. 3

C.F. 134438, topo 21546/1/1/1/1/2

1975

893,459.45

1.7.3.

clădire post trafo

str. Taberei nr. 3

C.F. 134438, topo 21546/1/1/1/1/2

1975

95,147.11

1.6.2.

clădire producție

str.Motilor

1920

4,449,980.46

1.6.2.

clădire școală

str. Taberei nr. 3

C.F. 134438, topo 21546/1/1/1/1/2

1975

5,561,167.52

1.6.2.

copertină

str. Taberei nr. 3

C.F. 134438, topo 21546/1/1/1/1/2

2003

4,597.68

1.6.4.

depozit alimente

str. Taberei nr. 3

C.F. 134438, topo 21546/1/1/1/1/2

1975

410,842.58

1.2.2.

gospodărie anexă

str. Valea seacă f.n.

1993

84,292.16

1.9.3.

instalație gaz

str. Taberei nr. 3

C.F. 134438, topo 21546/1/1/1/1/2

1984

3,283,043.90

1.6.1.

internat 308 loc.

str. Taberei nr. 3

C.F. 134438, topo 21546/1/1/1/1/2

1977

1,691,679.76

1.3.7.2.

refugiu pt.elevi

str. Taberei nr. 3

C.F. 134438, topo 21546/1/1/1/1/2

2003

12,771.71

1.6.2.

sală gimnastică

str. Taberei nr. 3

C.F. 134438, topo 21546/1/1/1/1/2

1977

996,717.68

1.5.12.

șopron

str.Motilor nr.58

1977

79,049.59

1.5.12.

șopron

str.Motilor nr.58

1977

206,423.54

Tere

n - 10.821 mp

str. Taberei nr. 3

C.F. 134438, topo 21546/1/1/1/1/2

29,395,11 *7.47

90

1.6.2.

Colegiul Tehnic de Comunicații A.Maior din care:

str. Moților nr. 78-80

C.F. 25394, topo 11088/1

6,043,641.57

Municipiul Cluj - Napoca

"B"

0

1

2

3

I--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.00

6

1.6.2.

clădire

str. Moților nr. 78-80

C.F. 25394, topo 11088/1

1936

2,433,516.23

1.6.2.

clădire

str. Moților nr. 78-80

C.F. 25394, topo 11088/1

1906

2,799,468.50

sală ed.fizică și dormitoare

str. Moților nr. 78-80

C.F. 25394, topo 11088/1

810,656.84

91

1.6.2.

Grup Școlar "Unirea" din care:

str. Paris nr. 60

C.F. 1431, topo 5253

11,080,402.28

Municipiul Cluj - Napoca

1.3.7.2.

alei carosabile

str. Paris nr. 60

C.F. 1431, topo 5253

1978

145,926.01

1.7.1.2

alimentare cu energie

str. Paris nr. 60

C.F. 1431, topo 5253

1978

444,648.28

1.6.4.

atelier școală

str. Paris nr. 60

C.F. 1431, topo 5253

1974

1,213,342.56

1.8.6.

branșament apă

str. Paris nr. 60

C.F. 1431, topo 5253

1978

8,205.54

1.8.7.

canalizare

str. Paris nr. 60

C.F. 1431, topo 5253

1978

102,626.89

1.6.4.

cantină

str. Paris nr. 60

C.F. 1431, topo 5253

1974

959,653.09

1.6.6.

catarg arborare

str. Paris nr. 60

C.F. 1431, topo 5253

2002

1,870.32

1.6.5.----------

cazan arbor

str. Paris nr. 60

C.F. 1431, topo 5253

1974

158,290.43

1.6.5.

cazan arbor bloc

str. Paris nr. 60

C.F, 1431, topo 5253

1974

158,327.63

1.6.5.    "

cazan încălzire

str. Paris nr. 60

C.F. 1431, topo 5253

1974

222,722.74

1.6.5.

centrală termică

str. Paris nr. 60

C.F. 1431, topo 5253

1974

732,609.70

1.6.2.

clădire laborator

str. Paris nr. 60

C.F. 1431, topo 5253

1974

84,590.05

1.6.4.

clădire magazie

str. Paris nr. 60

C.F. 1431, topo 5253

1974

26,797.33

1.6.2.

clădire nouă

str. Paris nr. 60

C.F. 1431, topo 5253

1974

2,224,055.27

1.6.2.

clădire veche

str. Paris nr. 60

C.F. 1431, topo 5253

1900

1,459,722.00

1.5.5.

depozit combustibil

str. Paris nr. 60

C.F. 1431, topo 5253

1974

62,395.03

1.6.3.2.

împrejmuire teren sport

str. Paris nr. 60

C.F. 1431, topo 5253

1978

6,400.58

1.6.3.2.

împrejmuirii

str. Paris nr. 60

C.F. 1431, topo 5253

1978

70,309.80

1.6.1.

internat școală

str. Paris nr. 60

C.F. 1431, topo 5253

1977

1,511,247.27

1.5.3.

magazie materiale

str. Paris nr. 60

C.F. 1431, topo 5253

1974

9,816.85

1.6.3.2.

poartă separatoare

str. Paris nr. 60

C.F. 1431, topo 5253

1996

742.90

1.8.6.

rețele apă incintă

str. Paris nr. 60

C.F. 1431, topo 5253

1978

62,975.31

1.7.1.2.

rețele electrice

str. Paris nr. 60

C.F. 1431, topo 5253

1978

124,139.25

1.9.3.

rețele exterioare gaz

str. Paris nr. 60

C.F. 1431, topo 5253

1978

49,252.47

1.9.2.

rețele termice

str. Paris nr. 60

C.F. 1431, topo 5253

1978

253,949.41

1.6.2.

sală sport

str. Paris nr. 60

C.F. 1431, topo 5253

1974

689,977.90

1.6.2.

teren sport

str. Paris nr. 60

C.F. 1431, topo 5253

1978

32,002.90

1.6.4.

vestiar atelier

str. Paris nr. 60

C.F. 1431, topo 5253

1974

263,759.77

92

1.6.2.

Grup Școlar "Tehnofrig" din care:

str. Maramureșului nr. 165A 19590/2

C.F. 25224, 6738,

topo 19589/1,

1974

9,343,581.43

Municipiul Cluj - Napoca

1.6.4.

atelier

str. Maramureșului nr. 165A 19590/2

C.F. 25224, 6738,

topo 19589/1,

1995

673,893.75

1.6.4.

atelier școala Ofelia

str. Maramureșului nr. 165A

19590/2

C.F. 25224, 6738,

topo 19589/1.

1995

80,887.02

1.3.24.

baracă portar

str. Maramureșului nr. 165A 19590/2

C.F. 25224, 6738,

topo 19589/1,

1975

369.90

1.6.4.

cantină

str. Maramureșului nr. 165A 19590/2

C.F. 25224, 6738,

topo 19589/1,

1574

1,420,823.90

1.9.4.

casă gaz

str. Maramureșului nr. 165A 19590/2

C.F. 25224, 6738,

topo 19589/1,

1985

5,298.36

1.9.3.

cazan pac

str. Maramureșului nr. 165A 19590/2

C.F. 25224, 6738,

topo 19589/1,

1995

8,863.68

1.6.5.

centrală termică

str. Maramureșului nr. 165A 19590/2

C.F. 25224, 6738.

topo 19589/1,

1974

634,508.93

1.6.4.

clădire gospodărie anexă

str. Maramureșului nr. 165A 19590/2

C.F. 25224, 6738,

topo 19589/1,

1988

65,591.72

1.1.2.

hală montaj

str. Maramureșului nr. 165A 19590/2

C.F. 25224, 6738,

topo 19589/1,

1982

34,700.50

1.6.1.

internat școală

str. Maramureșului nr. 165A 19590/2

C.F. 25224, 6738,

topo 19589/1,

1974

2,226,216.78

1.6.2.

liceu 18 clase

str. Maramureșului nr. 165A 19590/2

C.F. 25224, 6738,

topo 19589/1.

1974

4,192,426.89

93

1.6.2.

Grup Școlar "Aurel Vlaicu"din care:

B-dul Muncii nr. 199-201

C.F. 8682, topo 16474

9,909,158.86

Municipiul Cluj - Napoca

1.6.4.

atelier strung

str. D. Bârcianu nr. 8

1934

518,261.34

1.1.2.

acoperiș cântar

str. D. Bârcianu nr. 8

1973

0.31

1.6.4.

atelier caz.

str. D. Bârcianu nr. 8

1934

406,945.56

1.6.4.

atelier forjă

str. D. Bârcianu nr. 8

1953

31,173.61

1.6.2.

atelier + sală sport

B-dul Muncii nr. 199-201

C.F. 8682, topo 16474

1982

2,157,304.98

1.6.4.

clădire admin.

str. D. Bârcianu nr. 8

1936

137,423.69

0

1

2

3

4

5.00

6

1.6.2.

clădire liceu

B-dul Muncii nr. 199-201   C.F. 8682, topo 16474

1981

2,654,930.34

1.6.5.

clădire post transformare

str. D. Bârcianu nr. 8

1930

8,910.47

1.6.4.

clădire stație reglare

str. D. Bârcianu nr. 8

1950

1,389.83

1.8.6.

conductă alimentare apă

str. D. Bârcianu nr. 8

1956

3.70

1.8.6.

conductă apă rece

B-dul Muncii nr. 199-201   C.F. 8682, topo 16474

1981

21,551.05

1.8.7.

conductă canalizare

str. D. Bârcianu nr. 8

1956

2.56

1.9.3.

conductă gaz

str. D. Bârcianu nr. 8

1952

2.32

1.3.7.3.

drum industrial

str. D. Bârcianu nr. 8

1959

21.20

1.6.3.2.

gard fier forjat

B-dul Muncii nr. 199-201 C.F. 8682, 8683, topo 16474, 16473

1980

139,984.45

1.6.3.2.

gard sârmă

B-dul Muncii nr. 199-201 C.F. 8682, 8683, topo 16474, 16473

1980

221,951.24

1.6.3.2.

împrejmuire beton

str. D. Bârcianu nr. 8

1960

0.98

1.6.3.2.

împrejmuire beton

str. D. Bârcianu nr. 8

1960

0.37

1.6.3.2.

împrejmuire magazie

str. D. Bârcianu nr. 8

1980

0.41

1.7.2.1.

instalație el.forjată

str. D. Bârcianu nr. 8

1934

3.38

1.7.1.2.

instaltie electrică

str. D. Bârcianu nr. 8

1953

0.34

1.7.2.2.

instaltie electrică

str. D. Bârcianu nr. 8

1953

0.34

1.6.1.

internat corp A

B-dul Muncii nr. 199-201   C.F. 8682, 8683, topo 16474, 16473

1981

1,583,691.52

1.6.1.

internat corp B

B-dul Muncii nr. 199-201 C.F. 8682, 8683, topo 16474, 16473

1981

1,768,109.61

1.6.3.2.

porii fier I

B-dul Muncii nr. 199-201 C.F. 8682, 8683, topo 16474, 16473

1980

3,963.42

1.6.3.2.

porii fier II

B-dul Muncii nr. 199-201 C.F. 8682, 8683, topo 16474, 16473

1980

4,132.08

1.6.3.2.

porii fier III

B-dul Muncii nr. 199-201 C.F. 8682, 8683, topo 16474, 16473

1980

2,824.98

1.6.3.2.

porii fier IV

B-dul Muncii nr. 199-201 C.F. 8682, 8683, topo 16474, 16473

1980

1,981.70

1.8.7.

racord canal

B-dul Muncii nr. 199-201 C.F. 8682, 8683, topo 16474, 16473

1981

8,036.16

1.7.1.2.

rețele alimentare sub 1kw

str. D. Bârcianu nr. 8      C.F. 24819, topo 16478/1

1934

0.11

1.7.1.2.

rețele alimentare sub 1kw

str. D. Bârcianu nr. 8      C.F. 24819, topo 16478/1

1959

0.88

1.9.2.2.

rețele termice

B-dul Muncii nr. 199-201 C.F. 8682, topo 16474

1981

236,554.66

1.1.2.

șopron metal

str. D. Bârcianu nr. 8

1S76

1.27

94

1.6.2.

Grup Școlar "Terapia"din care:

str. Decebal nr. 41        C.F. 36297, topo 9846

4,993,268.24

Municipiul Cluj - Napoca

1.6.2.

clădire

str. Decebal nr. 41        C.F. 36297, topo 9846

1962

2,602,996.79

1.6.2.

clădire

str.Horea nr.52           C.F. 36297, topo 9872

1920

405,845.00

1.6.2.

imobil

str.l.Coroianu nr.5,C.F.114328,nr.serial A+1 cu nr.topo 9598,9599 cu nr.cadastral 11830

1948

1,984,426.45

Teren

-2639mp

str.l.Coroianu nr.5

95

1.6.2.

ColegiulTehnic de Transporturi Transilvania fostulGrup Școlar Transporturi din care:

str. Bistriței nr. 21          C.F. 15857, 17175, 5739, 15971,

34720, 34707, topo 14131, 14127, 14119/5, 14128, 14126/1, 14125

18,333,422.71

Municipiul Cluj - Napoca

1.6.4

atelier

str. Bistriței nr. 21          C.F. 15857, 17175, 5739, 15971,

34720, 34707, topo 14131, 14127, 14119/5, 14128, 14126/1, 14125

1970

1,566,537.76

1.8.7

branșament apă

str. Bistriței nr. 21          C.F. 15857, 17175, 5739, 15971,

34720, 34707, topo 14131, 14127, 14119/5, 14128, 14126/1, 14125

1970

39,798.00

1.3.1.

cabine

centr.stana

str. Bistriței nr. 21          C.F. 15857, 17175, 5739, 15971,

34720, 34707, topo 14131, 14127, 14119/5, 14128, 14126/1, 14125

1989

2,653.20

1.6.1

cămin

nr.l

str. Bistriței nr. 21          C.F. 15857,17175, 5739, 15971,

34720, 34707, topo 14131, 14127, 14119/5, 14128, 14126/1, 14125

1970

4,325,378.11

1.6.1

cămin

nr.ll

str. Bistriței nr. 21          C.F. 15857, 17175, 5739, 15971,

34720, 34707, topo 14131, 14127, 14119/5, 14128, 14126/1, 14125

1970

4,198,665.12

1.6.4

cantin

ă

str. Bistriței nr. 21          C.F. 15857,17175, 5739, 15971,

34720, 34707, topo 14131, 14127, 14119/5, 14128, 14126/1, 14125

1970

2,255,220.00

1.9.2.1

captatori solari

str. Bistriței nr. 21          C.F. 15857, 17175, 5739, 15971,

34720, 34707, topo 14131,14127, 14119/5, 14128, 14126/1, 14125

1986

20,694.96

0

1

2

3

4

5.00

6

1.9.4

casă reglare gaz

str. Bistriței nr. 21         C.F. 15857, 17175, 5739, 15971,

34720, 34707, topo 14131,14127, 14119/5, 14128, 14126/1, 14125

1970

9,286.20

1.6.6

catarg arborare

str. Bistriței nr. 21         C.F. 15857, 17175, 5739, 15971,

34720, 34707, topo 14131, 14127, 14119/5, 14128, 14126/1, 14125

2002

1,869.05

1.6.5

centrală

str. Bistriței nr. 21          C.F. 15857, 17175, 5739, 15971,

34720, 34707, topo 14131, 14127, 14119/5, 14128, 14126/1, 14125

1970

1,061,280.00

1.8.7

conductă ext.

str. Bistriței nr. 21         C.F. 15857, 17175, 5739, 15971,

34720, 34707, topo 14131,14127, 14119/5, 14128, 14126/1, 14125

1970

4,549.44

1.3.7.3.

drumuri și alei

str. Bistriței nr. 21         C.F. 15857, 17175, 5739, 15971,

34720, 34707, topo 14131, 14127, 14119/5, 14128, 14126/1, 14125

1970

2,653,320.00

1.6.3.2

împrejmuire

str. Bistriței nr. 21         C.F. 15857, 17175, 5739, 15971,

34720, 34707, topo 14131, 14127, 14119/5, 14128, 14126/1, 14125

1970

66,330.00

1.6.3.2

împrejmuiri

str. Bistriței nr. 21         C.F. 15857, 17175, 5739, 15971,

34720, 34707, topo 14131. 14127, 14119/5, 14128,14126/1, 14125

1970

39,162.03

1.5.11

rampă metalică

str. Bistriței nr. 21         C.F. 15857, 17175, 5739, 15971,

34720, 34707, topo 14131,14127, 14119/5, 14128, 14126/1, 14125

1981

6,633.00

1.5.11

rampă metalică

str. Bistriței nr. 21         C.F. 15857, 171/5, 5739, 15971,

34720, 34707, topo 14131, 14127, 14119/5, 14128, 14126/1, 14125

1981

2,653.20

1.8.8.

recipient hidrofor

str. Bistriței nr. 21         C.F. 15857, 17175, 5739, 15971,

34720, 34707, topo 14131, 14127, 14119/5, 14128, 14126/1, 14125

1986

3,221.12

1.8.6.

rețea apă

str. Bistriței nr. 21         C.F. 15857, 17175, 5739, 15971,

34720, 34707, topo 14131, 14127, 14119/5, 14128, 14126/1, 14125

1970

79,596.00

1.8.6.

rețea apă caldă

str. Bistriței nr. 21         C.F. 15857, 17175, 5739, 15971,

34720, 34707, topo 14131, 14127, 14119/5, 14128, 14126/1, 14125

1970

88,778.86

1.8.6.

rețea apă

str. Bistriței nr. 21         C.F. 15857, 17175, 5739, 15971,

34720, 34707, topo 14131, 14127, 14119/5, 14128, 14126/1, 14125

1970

52,693.48

1.8.7

rețea canalizare

str. Bistriței nr. 21         C.F. 15857, 17175, 5739,15971,

34720, 34707, topo 14131, 14127, 14119/5, 14128, 14126/1, 14125

1970

77,340.78

1.9.3

rețea gaze

str. Bistriței nr. 21         C.F. 15857,17175, 5739, 15971,

34720, 34707, topo 14131, 14127, 14119/5, 14128, 14126/1, 14125

1970

38,206.08

1.7.1.2

rețele el.

str. Bistriței nr. 21          C.F. 15857, 17175, 5739, 15971,

34720, 34707, topo 14131, 14127, 14119/5, 14128, 14126/1, 14125

1970

53,064.00

1.9.2.2

rețele termice

str. Bistriței nr. 21          C.F. 15857,17175, 5739, 15971,

34720, 34707, topo 14131, 14127, 14119/5, 14128, 14126/1, 14125

1970

16,582.50

1.8.8

rezervor 10 mc

str. Bistriței nr. 21          C.F. 15857, 17175, 5739, 15971,

34720, 34707, topo 14131, 14127, 14119/5, 14128, 14126/1, 14125

1986

7,826.94

1.5.7

rezervor metalic

str. Bistriței nr. 21         C.F. 15857, 17175, 5739, 15971,

34720, 34707, topo 14131, 14127, 14119/5, 14128, 14126/1, 14125

^983

3,151.74

1.5.7

rezervor metalic

str. Bistriței nr. 21          C.F. 15857, 17175, 5739, 15971,

34720. 34707, topo 14131,14127, 14119/5, 14128, 14126/1, 14125

1983

3,151.74

0

1

2

3

4

5.00

6

1.6.2

sală

gimnastică

str. Bistriței nr. 21          C.F. 15857, 17175, 5739, 15971,

34720, 34707, topo 14131, 14127, 14119/5, 14128, 14126/1, 14125

1977

663,300.00

1.6.2

școala nr.l

str. Bistriței nr. 21          C.F. 15857, 17175, 5739, 15971,

34720, 34707, topo 14131, 14127, 14119/5, 14128, 14126/1, 14125

1970

1,774,845.67

1.6.2

școala nr.ll

str. Bistriței nr. 21          C.F. 15857, 17175, 5739, 15971.

34720, 34707, topo 14131, 14127, 14119/5, 14128, 14126/1, 14125

1970

1,599,664.03

1.8.8

statie dedurizare

str. Bistriței nr. 21          C.F. 15857, 17175, 5739, 15971,

34720, 34707, topo 14131, 14127. 14119/5, 14128, 14126/1. 14125

1976

5,969.70

Tere

n - 59248 mp

str. Bistriței nr. 21          C.F. 15857, 17175, 5739, 15971,

34720, 34707, topo 14131, 14127, 14119/5, 14128, 14126/1, 14125

96

1.6.2.

Colegiul tehnic "Raluca Ripan" din care:

str. Bistriței nr. 21.        C.F. 15857, 17175, 5739, 15971,

34720, 34707, topo 14131, 14127, 14119/5, 14128, 14126/1, 14125

W

1968

5,768,231.13

Municipiul Cluj - Napoca

1.6.4.

cabină portar

str. Bistriței nr. 21          C.F. 15857,17175, 5739,15971,

34720, 34707, topo 14131, 14127, 14119/5, 14128, 14126/1, 14125

1992

16,529.44

1.6.1.

cămin băieți

str. Bistriței nr. 21          C.F. 15857, 17175, 5739, 15971,

34720, 34707, topo 14131, 14127, 14119/5, 14128, 14126/1, 14125

1975

1,610,263.46

1.6.1.

cămin fete

str. Bistriței nr. 21          C.F. 15857, 17175, 5739, 15971,

34720, 34707, topo 14131, 14127, 14119/5, 14128, 14126/1, 14125

1970

2,134,107.73

1.6.6.

catarg

str. Bistriței nr. 21          C.F. 15857, 17175, 5739, 15971.

34720, 34707, topo 14131, 14127, 14119/5, 14128, 14126/1, 14125

2003

1,870.32

1.5.12.

chioșc

str. Bistriței nr. 21          C.F. 15857, 17175, 5739, 15971.

34720, 34707, topo 14131, 14127, 14119/5, 14128, 14126/1, 14125

1990

24.54

1.6.2.

clădire

str. Bistriței nr. 21         C.F. 15857, 17175, 5739, 15971,

34720, 34707, topo 14131, 14127, 14119/5, 14128, 14126/1, 14125

1971

1,428,590.44

1.3.7.2.

drum acces cu alei

str. Bistriței nr. 21          C.F. 15857, 17175, 5739, 15971,

34720, 34707, topo 14131, 14127, 14119/5, 14128, 14126/1, 14125

1975

6.29

1.3.7.2.

urur

șr.ces cu platformă

str. Bistriței nr. 21          C.F. 15857, 17175, 5739, 15971,

34720, 34707, topo 14131,14127, 14119/5, 14128, 14126/1, 14125

1972

24.98

1.6.3.2.

poartă metalică

str. Bistriței nr. 21          C.F. 15857, 17175, 5739, 15971,

34720, 34707, topo 14131, 14127, 14119/5, 14128, 14126/1, 14125

1972

0.56

1.6.2.

sală

sport

str. Bistriței nr. 21          C.F. 15857, 17175, 5739,15971,

34720, 34707, topo 14131, 14127, 14119/5, 14128, 14126/1, 14125

1975

576,813.37

Teren - 10814 mp

str. Bistriței nr. 21          C.F. 15857, 17175, 5739, 15S71,

34720, 34707, topo 14131, 14127, 14119/5, 14128, 14126/1, 14125

—57“

T5T----

Grup Școlar "Spiru Haret"

str. Al. V. Voievod nr. 55A

Municipiul Cluj - Napoca

98

1.6.2.

Colegiul Tehnic Energetic din care:

str. Pascaly nr. 2-4

16,306,494.46

Municipiul Cluj - Napoca

1.6.4

cabină portar

str. Pascaly nr. 2-4

1983

10,495.75

1.6.1

cămin I

str. Pascaly nr. 2-4

1970

2,938,281.05

1.6.1

cămin II

str. Pascaly nr. 2-4

1974

3,102,324.30

1.6.4

cantină

str. Pascaly nr. 2-4

1970

718,953.85

1.6.5

centrală termică

str. Pascaly nr. 2-4

1974

223,304.00

1.6.2

clădire ateliere

str. Pascaly nr. 2-4

1970

881,277.63

1.6.2

clădire I

str. Pascaly nr. 2-4

1970

3,944,675.89

1.6.2

clădire II

str. Pascaly nr. 2-4

1974

2,899,836.56

1.6.3.2

gard

str. Pascaly nr. 2-4

1970

68.40

0

1

2

3

4

5.00

6

1.6.2

poligon instruire

str. Pascaly nr. 2-4

1974

350,958.66

1.6.2

poligon instruire

str. Pascaly nr. 2-4

1974

474,304.60

1.6.2

sală sport

str. Pascaly nr. 2-4

1974

750,806.65

1.6.2

teren sport

str. Pascaly nr. 2-4

1974

11,207.12

Teren - 26165 mp

str. Pascaly nr. 2-4

99

1.6.2.

Colegiul Economic "dr. Iulian Pop" din care:

str. M. Kogălnlceanu nr. 4

2,226,521.51

Municipiul Cluj - Napoca

Municipiul Cluj - Napoca în administrare la UBB

1.6.2.

clădire

1.6.2.

clădire

str. Emil Isac. nr. 19

1964

444,304.87

Municipiul Cluj - Napoca

1.6.1.

cămin

str. Memorandumului nr. 22

1964

406,510.25

Municipiul Cluj - Napoca

1.6.4.

cantina

str. Emil Isac. nr. 19

1964

278,219.95

Municipiul Cluj - Napoca

1.6.1.

Cămin fete

str. Deva nr. 15-17

TSTe

1,097,486.44

Municipiul Cluj - Napoca

100

1.6.2.

Colegiul "Anghel Saligny" din care:

21 Decembrie nr. 128-130 C.F. 63427, topo 4719

o

6,579,541.41

Municipiul Cluj - Napoca

1.6.4.

ateliere

21 Decembrie nr. 128-130 C.F. 63427, topo 4719

1969

258,090.99

1.6.4.

cantină

21 Decembrie nr. 128-130 C.F. 63427, topo 4719

1971

2,079,106.67

1.6.6.

catarg pt.arborare

21 Decembrie nr. 128-130 C.F. 63427, topo 4719

2002

1,870.30

1.6.2.

clădire

21 Decembrie nr. 128-130 C.F. 63427, topo 4719

1962

1,590,364.93

1.5.3.

depozit alimente

21 Decembrie nr. 128-130 C.F. 63427, topo 4719

1973

111,301.43

1.6.3.2.

gard din fier

21 Decembrie nr. 128-130 C.F. 63427, topo 4719

1979

10,151.31

1.6.3.2.

gard împrejmuire

21 Decembrie nr. 128-130 C.F. 63427, topo 4719

1971

2,175.62

1.6.3.2.

împrejmuire gard

21 Decembrie nr. 128-130 C.F. 63427, topo 4719

1974

435.20

1.6.1.

internat

21 Decembrie nr. 128-130 C.F. 63427, topo 4719

1971

2,036,509.11

1.1.5.1.

platformă beton

21 Decembrie nr. 128-130 C.F. 63427, topo 4719

2002

1,811.68

1.6.2.

sală gimnastică

21 Decembrie nr. 128-130 C.F. 63427, topo 4719

1976

487,724.17

101

1.6.2.

Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu"din care:

str. Al Vlahuță nr. 12-14 C.F. 31323, topo 10428, 10484

6,065,055.49

Municipiul Cluj - Napoca

1.6.4.

atelier

str. Al Vlahuță nr. 12-14 C.F. 31323, topo 10428, 10484

1978

267,864.30

1.6.6.

catarg

str. Al Vlahuță nr. 12-14 C.F. 31323, topo 10428, 10484

2002

1,870.32

1.6.6.

catarg

str. Al Vlahuță nr. 12-14 C.F. 31323, topo 10428, 10484

2002

1,870.32

1.6.2.

clădire I

str. Al Vlahuță nr. 12-14 C.F. 31323, topo 10428

1961

2,239,304.62

1.6.2.

clădire II

str. Al Vlahuță nr. 12-14 C.F. 31323, topo 10484

1964

2,208,031.01

1.6.2.

sală gimnastică

str. Al Vlahuță nr. 12-14    C.F. 31323, topo 10483

1975

584,314.91

1.6.2.

sală sport

str. Al Vlahuță nr. 12-14    C.F. 31323, topo 10483

1968

761,700.01

Teren -11108 mp

str. Al Vlahuță nr. 12-14    C.F. 31323, topo 10424/1, 10425/1,

10425/2/1,10426, 10435, 10436, 10437

102

1.6.2.

Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu" Teren - 7995 mp

str. Al Vlahuță nr. 44-48

1970

Municipiul Cluj - Napoca

103

1.6.2.

Lic. de coregrafie "O. Stroia"din care:

str.Avram lancu nr.70-72 C.F. 518, topo 1270/1, 1270/2, 1270/3

5,148,448.47

Municipiul Cluj - Napoca

1.6.2.

clădire

str. Calea Turzii nr. 2     C.F. 108175, 4590, topo 1397

1970

2,419,689.43

1.6.2.

clădire

str.Avram lancu nr.70-72 C.F. 518, topo 1270/1,1270/2, 1270/3

1980

2,728,759.04

Municipiul Cluj - Napoca

1.6.2.

Cămin

str. luliu Maniu nr. 25

Municipiul Cluj - Napoca

104

1.6.2.

1.6.4.

Liceul de muzică "Sigismund Toduță"din care: cabină portar

str.Deleanu nr.2          C.F. 16050, topo 261,262

str. Avram lancu nr. 13-15

1957

4,753.98

4,753.98

Municipiul Cluj - Napoca rev. L 501/2002

105

1.6.2.

Școala nr. 7 "Emil lsac"din care:

str. Giordano Bruno 46    C.F. 6809, topo 7892/2

3,131,549.05

Municipiul Cluj - Napoca

1.6.2.

clădire

str. Giordano Bruno 46    C.F. 6809, topo 7892/2

4959

2,462,275.20

1.6.2.

clădire

str. M.Gorki

1950

78.27

1.6.2.

clădirea școlii

str. Giordano Bruno 46    C.F. 6809, topo 7892/2

1954

669,193.58

1.3.24.

garaj metalic

str. Giordano Bruno 46    C.F. 6809, topo 7892/2

1987

1.00

1.3.24.

garaj metalic

str. Giordano Bruno 46     C.F. 6809, topo 7892/2

1987

1.00

106

1.6.2.

Școala "Horea"din care:

str. Horea nr. 19A        C.F. 3215, 7440, topo 9000, 9081

3,456,853.54

Municipiul Cluj - Napoca

1.6.2.

clădire

str. Ho rea nr.19A

1970

1,494,143.31

1.6.2.

clădire

str.Horea nr.19A

1963

1,962,710.23

~TO7~

TTT----

Grădinița Alba ca Zapada fosta nr. 1

str. Ion Creangă nr. 1-6    C.F. 10504, topo §69

TS51

1,201,405.11

Municipiul Cluj - Napoca

“TCB-

Grădinița Neghiniță fosta nr. 6

str. Partizanilor nr. 17       C.F. 16530, lopo 6066/5

TOT

802,6i0.l5

Municipiul Cluj - Napoca

105

T5T

Grădinița Albă ca 2ăpada fosta nr. 9

Str. J. Currie nr. 4          C.F. 1471, topo 180

WH

324,257.65

Municipiul Cluj - Napoca

110

1.6.2.

Grădinița nr. 15

str. luliu Maniu nr. 18      C.F1. 1432, topo 20/2, C.F. 127762, topo

20/1/VIII

1968

Municipiul Cluj - Napoca

111

1.6.2.

Grădinița Scufița Roșie fosta nr. 18 din care:

Str. Louis Pasteur nr. 12

480,989.03

Municipiul Cluj - Napoca

1.6.2.

clădire

Str. Louis Pasteur nr. 12 C.F. 11377, topo 949

1949

477,995.42

1.8.14.

garaj

Str. Louis Pasteur nr. 12 C.F. 11377, topo 949

1949

2,993.61

0

1

2

1 t                                                             3

I---------------------4---------------------

5.00

6

112

Grădinița Trenulețul Veseliei fosta nr. 26

Str. Câmpeni nr. 3C

1,238,490.66

Municipiul cbluj - Napoca

113

1.6.2.

Grădinița Floare de Iris nr. 32 din care:

str. Oașului nr. 129

80,337.00

Municipiul Cluj - Napoca

1.6.2.

clădire

str. Oașului nr. 129

C.F. 17584, topo 19489/8

1948

77,934.04

1.6.2.

clădire

str. Oașului nr. 129

C.F. 17584, topo 19489/8

1948

2,402.96

114

1.6.2.

Grădinița Zâna Zorilor fosta nr. 39

Cale Baciului nr. 56

C.F. 22082, topo 20280

T5T5

2^1,986.71

Municipiul Cluj - Napoca

115

ITT

Grădiniță Voinicel fosta nr. 45

str. Decebal nr. 50-52

C.F. 24655, topo 9700

T5T5

552,022.75

Municipiul Cluj - Napoca

116

1.6.2.

Grădinița Floare de Iris fosta nr. 44

str. Războieni nr. 6?

C.F. 1431, topo 7263

-^£o

198,731.79

Municipiul Cluj - Napoca

117

1.6.2.

Grădinița nr. 52

str. Traian Vuia nr. 87

86/2/5

C.F. 2021 Someșeni, topo 85/2/5,

Municipiul Cluj - Napoca

118

1.6.2.

Grădinița cu Parfum de Tei fosta nr. 57 din care:

str. Decebal nr.41

1,066,397.38

Municipiul Cluj - Napoca

1.6.2.

clădire

str. Decebal nr.41

9850

C.F. 36247, 24655, topo 9846, 9872,

1920

668,933.80

1.6.2.

clădire I

str. Decebal nr.49-51

1920

198,731.79

1.6.2.

clădire II

str. Decebal nr.49-51

1920

198,731.79

~rw

TTT----

Grădinița nr. 58

str. Sighișoarei nr. 15

2001 ;2004

Municipiul Cluj - Napoca

12U

ITT----

Grădinița nr.74

str. Zorilor nr. 36 Bl. VZ/1-2

CJ=. 117416, topo 24067, 24067/s

W5

Municipiul Cluj - Napoca

~T7T

TT---

Grădinița nr.7f>

str. Oașului nr. 1£9

C.F. 17584, topo 19485/5

Municipiul Cluj - Napoca

122

1.6.2.

Grădinița Degetica fosta nr.56 din care:

str. Detunata nr. 2

2,307,596.28,

Municipiul Cluj - Napoca

1.6.3.2.

balustradă

str. Detunata nr. 2

C.F. 27472, topo 23078

1971

663.30

1.6.2.

clădire

str. Detunata nr. 2

C.F. 27472, topo 23078

1971

2,304,545.10

1.6.3.2.

poartă

str. Detunata nr. 2

C.F. 27472, topo 23078

1971

397.98

1.6.3.2.

poartă dublă

str. Detunata nr. 2

C.F. 27472, topo 23078

1971

663.30

1.6.3.2.

poartă dublă 2

str. Detunata nr. 2

C.F. 27472, topo 23078

ÎT7Î

1,326.60

123

1.6.2.

Grădinița Bambi nr.8

str. Rovine nr. 3

6104/3

? C.F. 110448, 17344, topo 6104/2,

1950

174,416.38

Municipiul Cluj - Napoca

124

1.6.2.

Grădinița Mămăruta fosta nr.10 din care:

str. S. Albinii nr. 53

145,335.62

Municipiul Cluj - Napoca

1.6.2.

clădire

str. S. Albinii nr. 53

C.F. 16778, topo 3069

1948

132,069.62

1.6.3.2.

împrejmuire gard

str. S. Albinii nr. 53

C.F. 16778, topo 3069

1980

13,266.00

TTT----

Grădinița Așchiuță fosta nr.13

str. Nirajului nr. 9

C.F. 114767, topo 24437, 24437/C

5TO

407,106.00

Municipiul Cluj - Napoca

126

1.6.2.

Grădinița Mica Sirenă fosta nr.19

str. Donath nr. 20

21269/1/1/1

C.F. 16502, topo 21269/^2,

1967

266,274.65

Municipiul Cluj - Napoca

“W

TTT----

Grădinița nr.20

str. A. lancu nr. 78

C.F. 5803, topo 1271

T55B

Municipiul Cluj - Napoca

~T28~

TTT----

Grădinița nr.21

str. Fabricii nr. 56

C.F. £6030, topo 6631/1

1960

Municipiul Cluj - Napoca

129

1.6.2.

Grădinița Lumea copiilor fosta nr.22 din care:

str. Brașov nr. 27

397,522.19,

Municipiul Cluj - Napoca

1.6.2.

clădire

str. Brașov nr. 27

C.F. 9303, topo 1562

1910

394,205.69

1.6.3.2.

împrejmuire

str. Brașov nr. 27

C.F. 9303, topo 1562

1980

663.30

1.5.12.

șopron

str. Brașov nr. 27

C.F. 9303, topo 1562

1980

2,653.20

T3T

TTT----

Grădinița Micul Prinț nr.23

str. Herculane nr. 13

C.F. 27075, topo 23041

T553

3,078,466.84

Municipiul Cluj - Napoca

131

1.6.2.

Grădinița Lizuca fosta nr.29 din care:

str. Cojocnei nr. 93-99

2,343,000.46

Municipiul Cluj - Napoca

1.6.2.

clădire

str. Cojocnei nr. 93-99

1970

2,313,815.26

1.3.7.2.

drumuri,alei

str. Cojocnei nr. 93-99

T970

26,532.00

1.6.3.2.

porți împrejmuire

str. Cojocnei nr. 93-99

1970

2,653.20

~T37-

TTT----

Grădinița nr.37

str. Jiului nr. 36

7C.F.12286

Municipiul Cluj - Napoca

TT

TTT----

Grădinița Steluța Fermecată fosta nr.38

str. S. Toduță nr. 9

C.F. 1431, topo 10707

T3T5

372,264.91

Municipiul Cluj - Napoca

154

1.6.2.

Grădinița Mămăruța fosta nr.42

str. 21 Decembrie nr. 124

C.F. 63427, topo 4716

TW

1,342,016.38

Municipiul Cluj - Napoca

T55-

TTT----

Grădiniță nr.45

str. Grădinarilor nr. 6

C.F. 137571, topo 2381)4, 23884/S

Municipiul Cluj - Napoca

13b

TTT----

Grădinița Bambi fosta nr.46

str. 21 Decembrie nr. 78

C.F. 23445, topo 4625

T5T5

179,248.28

Municipiul Cluj - Napoca

137

1.6.2.

Grădinița Bambi nr.47 din care:

str. București nr. 22

438,340.64

Municipiul Cluj - Napoca

1.6.2.

clădire

str. București nr. 22

C.F. 5803, 1431, topo 5252, 5253

1915

407,205.34

1.6.3.2.

gard

str. București nr. 22

C.F. 5803, 1431, topo 5252, 5253

1930

15,123.24

1.6.3.2.

împrejmuire

str. București nr. 22

C.F. 5803, 1431, topo 5252, 5253

1930

14,725.26

1.6.2.

pavilion acoperit

str. București nr. 22

C.F. 5803, 1431, topo 5252, 5253

1915

1,286.80

138

TTT----

Grădinița Degețica fosta nr.49

str. Năsăud nr.10

C.F. 118173, topo 24544

TT

289,905.00

Municipiul Cluj - Napoca

135

TTT----

Grădinița nr.51

str. S. Albinii nr.91

C.F. £5562, topo 3150

TTC

Municipiul Cluj - Napoca

Uo

TTT

Grădinița begețica fosta nr.53

str. Tâmavelor nr. 22

C.F. 12521, topo 14989/1

ran

140,567.41

Municipiul Cluj - Napoca

141

1.6.2.

Grădinița Poienița fosta nr.67 din care:

str. Alverna nr.63

1,499,424.98

Municipiul Cluj - Napoca

1.6.2.

clădire

str. Alvema nr.63

C.F. 34795 ind

1976

569,480.69

1.6.2.

clădire creșă

str. Alverna nr.63

C.F. 34795 ind

1975

908,159.18

1.6.4.

clădire pivniță

str. Alverna nr.63

C.F. 34795 ind

1980

5,733.25

1.6.3.2.

gard

str. Alverna nr.63

C.F. 34795 ind

1976

13,266.00

l: WjiiKiaaEi—


•JKOMDK.


:îW£Zîjezeî;


0

1

2

3

4

5.00

6

1.6.3.2.

porii metalice

str. Alverna nr.63         C.F. 34795 ind

1976

397.98

1.6.3.2.

porii metalice

str. Alverna nr.63         C.F. 34795 ind

^976

1.061.28

1.6.3.2.

porii metalice

str. Alverna nr.63          C.F. 34795 ind

1976

1,326.60

142

T3T

Grădinița Licurici fosta nr.4

str. Arinilor nr. 2-4          ? C.F. 1431, topo 21536/2/2/1

T5BU

-------------77i,475.74

Municipiul Cluj - Napoca

143

T3T

Grădiniță nr.3

str. Moților nr. 117         C.F. 417, topo 12197/3/1/1/1/1/4

Municipiul Cluj - Napoca

144

1.6.2.

Grădinița Mica Sirenă fosta nr.12

str. Donath nr. 150         C.F. 18208, topo 21143/1/1/1/"I,

21143/2/1/1/1

1905

205,836.78

Municipiul Cluj - Napoca

145

1.6.2.

Grădinița nr.16

str. Moților nr. 135          C.F. 517, topo i2183/2/1, C.F. 127161,

127162, topo 12189/1/1

1927

Municipiul Cluj - Napoca

■375“

T3T----

Grădinița nr.36

str. Izlazului nr. 12         C.F. 50001, topo 23592

Municipiul Cluj - Napoca

147

T5T----

Grădinița Curcubeul fosta nr.55

str. Gr. Alexandrescu nr. 21 C.F. 29977, topo 23206

TS75

637,128.33

Municipiul Cluj - Napoca

“W

T3T----

Grădinița nr.fel

Parcul Feroviarilor nr. 1A ? 5988

Municipiul Cluj - Napoca

149

T3T----

Grădinița Albinuța fosta nr.63

str. Gr. Alexandrescu nr. 27 C.F. 29977, topo 23205

T573

1,944,673.55

Municipiul Cluj - Napoca

150

1.6.2.

Grădinița Mica Sirenă fosta nr.64

str. Al. Vlahuță nr. 5â     C.F. 31323, topo 10858, 10854/2,

10855, 10857/1, 10859

1975

2,101,547.32

Municipiul Cluj - Napoca

~rrr

T3T----

Grădinița Dumbrava Minunată fosta nr. 66

str. Gr. Alexandrescu nr. 47 C.F. 29977, topo 2329^

1975

2,604,491.37

Municipiul Cluj - Napoca

152

1.6.2.

Grădinița Steluta Fermecata fosta nr. 68 din care:

str. Fântânele nr. 46      C.F. 47898, topo 21462/S/XIII

527,734.19

Municipiul Cluj - Napoca

1.6.2.

clădire

str. Fântânele nr. 46

1976

514,606.61

1.6.4.

magazie

str. Fântânele nr. 46

1978

13,127.58

153

1.6.2.

Grădinița Buburuza fosta nr. 70 din care:

str. Mehedinți nr. 19      C.F. 50439

1976

349.02

Municipiul Cluj - Napoca

1.6.3.2.

gărS

349.02

T5T

T3T----

Grădinița Universul Copiilor fosta nr. 71

str. Moldoveanu nr. 5-7    C.F. 47938, 47939, topo 23537/S/XIII

T577

1 ,469,849.41

Municipiul Cluj - Napoca

T3T----

Grădinița Academia Piticilor fosta nr. 72

str. Tazlău nr. 11           C.F. ?, topo 23336

1975

1,967,217.41

Municipiul Cluj - Napoca

—rar

T3T----

Grădinița Buburuza fosta nr. 73

str. Cioplea f.n.            C.F. ?, topo 23605

TWJ

763,020.84

Municipiul Cluj - Napoca

“T57-

1.6.2

Grădiniță Floare de Iris

Str.Razboieni nr.67

2009

1,713,620.61

Municipiul Cluj - Napoca

“553“

1.6.2

Imobil cu destinație creșa

Str.Baita nr.1

Municipiul Cluj - Napoca

159

1.6.2.

Imobil cu destinație creșa

Teren-2004mp

Str.Mehedinti nr.15

1980

1,474,431.62

Municipiul Cluj - Napoca

160

1.6.2.

Imobil cu destinație creșa

Teren-3900mp

Str.Meziad nr.4

1980

781,776.63

Municipiul Cluj - Napoca

TOTAL

486,911,285.91

6. CĂMINE DE BATRANI, CASE DE COPII

161

1.6.2.1.

Centrul de zi pentru vârstnici

str. St. O. losif nr. 1-3 CF124095 col

Municipiul uiuj - Napoca

1.6.2.1.

Centrul de zi pentru vârstnici

str. Decebal nr.21 CF123039 col

410,000.00

Municipiul Cluj - Napoca

~W

1.6.2.1.

Centrul de zi Țara Minunilor

str. înfrățirii nr.15

328,282.03

Municipiul Cluj - Napoca

164

1.6.2.1.

Clădire veche Centru Recuperare copii hand.motor                        Str.Aviator Bădescu nr.32

329,059.35

Municipiul Cluj - Napoca

Teren                                                                    Str.Aviator Bădescu nr.32

644,132.17

Municipiul Cluj - Napoca

TOTAL

1,711,473.55

7. BLOCURI LOCUINȚE CONSTRUITE DE ANL, CU TERENURILE AFERENTE

7.2 Locuințe sociale C.FIoresti nr.58/A                                                                                                         ____________________________________________________________________________________________. . . . x. ..—------------------------------------------

165

1.6.1.1.

Apartament nr.1

Calea Floresti nr.58/A

2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

1.6.1.1.

Apartament nr.2

Calea Floresti nr.58/A

2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

-T37-

1.6.1.1.

Apartament nr.3

Calea Floresti nr.58/A

2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

1.6.1.1.

Apartament nr.4

Calea Floresti nr.58/A

2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

1.6.1.1.

Apartament nr.5

Calea Floresti nr.58/A

2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

-T70-

1.6.1.1.

Apartament nr.6

Calea Floresti nr.58/A

2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

~ÎTT

1.6.1.1.

Apartament nr.7

Calea Floresti nr.58/A

2006

106,307.63

Municipiul Cluj - Napoca

-T7T-

1.6.1.1.

Apartament nr.8

Calea Floresti nr.58/A

2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

TT

1.6.1.1.

Apartament nr.9

Calea Floresti nr.58/A

2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

~i7r-

1.6.1.1.

Apartament nr.10

Calea Floresti nr.58/A

2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

-773-

1.6.1.1.

Apartament nr.11

Calea Floresti nr.58/A

2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

-775-

1.6.1.1.

Apartament nr.12

Calea Floresti nr.58/A

2006

106,307.63

Municipiul Cluj - Napoca

■777-

1.6.1.1.

Apartament nr.13

Calea Floresti nr.58/A

2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

-773-

1.6.1.1.

Apartament nr.14

Calea Floresti nr.58/A

2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

179

1.6.1.1.

Apartament nr.15

Calea Floresti nr.58/A

2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

180

1.6.1.1.

Apartament nr.16

Calea Floresti nr.58/A

2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

0

1

2

3

4

5.00

6

dâ-J

1.6.1.1.

Apartament nr.17

halea Floresti nr.58/A

2006

106,307.63

Municipiul Cluj - Napoca

182

1.6.1.1.

Apartament nr.18

Calea Floresti nr.557A

2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

183

1.6.1.1.

Apartament nr.19

Calea Floresti nr.58/A

2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

HS4

1.6.1.1.

Apartament nr.20

Calea Floresti nr.58/A

2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

465

1.6.1.1.

Apartament nr.21

Calea Floresti nr.58/A

2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

"TSS'"

1.6.1.1.

Apartament nr.22

Calea Floresti nr.58/A

2006

106,307.63

Municipiul Cluj - Napoca

187

1.6.1.1.

Apartament nr.23

Calea Floresti nr.58/A

2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

438

1.6.1.1.

Apartament nr.24

Calea Floresti nr.58/A

2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

' 4SS

1.6.1.1.

Apartament nr.25

Calea Floresti nr.58/A

2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

“W

1.6.1.1.

Apartament nr.26

Calea Floresti nr.58/A

2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

"rar

1.6.1.1.

Apartament nr.27

Calea Floresti nr.58/A

2006

106,307.63

Municipiul Cluj - Napoca

"W-

1.6.1.1.

Apartament nr.28

Calea Floresti nr.58/A

2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

iââ

1.6.1.1.

Apartament nr.29

Calea Floresti nr.58/A

2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

4S4

1.6.1.1.

Apartament nr.30

Calea Floresti nr.58/A

2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

“155“

1.6.1.1.

Apartament nr.31

Calea Floresti nr.58/A

2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

1*6

1.6.1.1.

Apartament nr.32

Calea Floresti nr.58/A

2006

106,307.64

Municipiul Cluj - Napoca

“rar

1.6.1.1.

Apartament nr.33

Calea Floresti nr.58/A

2006

146,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

498

1.6.1.1.

Apartament nr.34

Calea Floresti nr.58/A

2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

“ras-

1.6.1.1.

Apartament nr.35

Calea Floresti nr.58/A

2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

“rar

1.6.1.1.

Apartament nr.36

Calea Floresti nr.58/A

2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

“arr

1.6.1.1.

Apartament nr.37

Calea Floresti nr.58/A

2006

106,307.64

Municipiul Cluj - Napoca

1.6.1.1.

Apartament nr.38

Calea Floresti nr.58/A

2006

145,985.841

Municipiul Cluj - Napoca

rara-

1.6.1.1.

Apartament nr.39

Calea Floresti nr.58/A

2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

rara-

1.6.1.1.

Apartament nr.40

Calea Floresti nr.58/A

2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

“ToT

1.6.1.1.

Apartament nr.41

Calea Floresti nr.58/A

2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

rar

1.6.1.1.

Apartament nr.42

Calea Floresti nr.58/A

2006

106,307.64'

Municipiul Cluj - Napoca

rara-

1.6.1.1.

Apartament nr.43

Calea Floresti nr.58/A

2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

208

1.6.1.1.

Apartament nr.44

Calea Floresti nr.58/A

2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

20*

1.6.1.1.

Apartament nr.45

Calea Floresti nr.58/A

2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

rara-

1.6.1.1.

Apartament nr.46

Calea Floresti nr.58/A

4006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

“5TT

1.6.1.1.

Apartament nr.47

Calea Floresti nr.58/A

2006

106,307.64

Municipiul Cluj - Napoca

242

1.6.1.1.

Apartament nr.48

Calea Floresti nr.58/A

2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

rara-

1.6.1.1.

Apartament nr.49

Calea Floresti nr.58/A

2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

"rara--

1.6.1.1.

Apartament nr.50

Calea Floresti nr.58/A

2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

"rara-

1.6.1.1.

Apartament nr.51

Calea Floresti nr.58/A

2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

"rara-

1.6.1.1.

Apartament nr.62

Calea Floresti nr.58/A

2006

106,307.64

Municipiul Cluj - Napoca

217

1.6.1.1.

Apartament nr.53

Calea Floresti nr.58/A

rara

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

218

1.6.1.1.

Apartament nr.54

Calea Floresti nr.58/A

2006

145,985.84

Municipiul Cluj - Napoca

TOTAL

7,486,453.31

7.3 Locuințe pentru tineri,destinate închirierii C.FIoresti nr.58/B

219

1.6.1.1.

Apartament nr.1

Calea Floresti nr.58/B

2007

86,944.09

Municipiul Cluj - Napoca

rara-

1.6.1.1.

Apartament nr.2

Calea Floresti nr.58/B

2007

148,182.98

Municipiul Cluj - Napoca

rara-

1.6.1.1.

Apartament nr.3

Calea Floresti nr.58/B

rao?

148,182.98

Municipiul Cluj - Napoca

rara-

1.6.1.1.

Apartament nr.4

Calea Floresti nr.58/B

2007

148,182.98

Municipiul Cluj - Napoca

223

1.6.1.1.

Apartament nr.5

Calea Floresti nr.58/B

rara

148,182.98

Municipiul Cluj - Napoca

224

1.6.1.1.

Apartament nr.6

Calea Floresti nr.58/B

2007

147,426.95

Municipiul Cluj - Napoca

rara-

1.6.1.1.

Apartament nr.7

Calea Floresti nr.58/B

2007

106,601.04

Municipiul Cluj - Napoca

226

1.6.1.1.

Apartament nr.8

Calea Floresti nr.58/B

2007

147,426.95

Municipiul Cluj - Napoca

227

1.6.1.1.

Apartament nr.9

Calea Floresti nr.58/B

2007

147,426.95

Municipiul Cluj - Napoca

228

1.6.1.1.

Apartament nr.10

Calea Floresti nr.58/B

2007

149,695.06

Municipiul Cluj - Napoca

225

1.6.1.1.

Apartament nr.11

Calea Floresti nr.58/B

2007

149,695.06

Municipiul Cluj - Napoca

230

1.6.1.1.

Apartament nr.12

Calea Floresti nr.58/B

2007

106,601.04

Municipiul Cluj - Napoca

231

1.6.1.1.

Apartament nr.13

Calea Floresti nr.58/B

200?

148,939.02

Municipiul Cluj - Napoca

232

1.6.1.1.

Apartament nr.14

Calea Floresti nr.58/B

2007

148,939.02

Municipiul Cluj - Napoca

233

1.6.1.1.

Apartament nr.15

Calea Floresti nr.58/B

2007

149,695.06

Municipiul Cluj - Napoca

234

1.6.1.1.

Apartament nr.16

Calea floresti nr.58/B

2007

149,695.06

Municipiul Cluj - Napoca

235

1.6.1.1.

Apartament nr.17

Calea Floresti nr.58/BI

2007

106,601.04

Municipiul Cluj - Napoca

0

1

2

3

4

5.00

6

236

1.6.1.1.

Apartament nr.18

Calea Floresti nr.58/B

2007

148,939.02

Municipiul dluj - Napoca

23/

1.6.1.1.

Apartament nr.19

Calea Floresti nr.58/B

2007----------

148,939.02

Municipiul Cluj - Napoca

258

1.6.1.1.

Apartament nr.20

Calea Floresti nr.58/B

2007

149,695.06

Municipiul Cluj - Napoca

259

1.6.1.1.

Apartament nr.21

Calea Floresti nr.58/B

2oor~--------

149,695.06

Municipiul Cluj - Napoca

240

1.6.1.1.

Apartament nr.22

Calea Floresti nr.58/B

7TO7

106,601.04

Municipiul Cluj - Napoca

241

1.6.1.1.

Apartament nr.23

Calea Floresti nr.58/B

2007

148,939.02

Municipiul Cluj - Napoca

242

1.6.1.1.

Apartament nr.24

Calea Floresti nr.58/B

2oo7

148,939.02

Municipiul Cluj - Napoca

243

1.6.1.1.

Apartament nr.25

Calea Floresti nr.58/B

2007

149,696.04

Municipiul Cluj - Napoca

244

1.6.1.1.

Apartament nr.26

Calea Floresti nr.58/B

2oo7

149,695,04

Municipiul Cluj - Napoca

"W

1.6.1.1.

Apartament nr.27

Calea Floresti nr.58/B

2007

106,601.04

Municipiul Cluj - Napoca

~24S~

1.6.1.1.

Apartament nr.28

Calea Floresti nr.58/B

2007

148,939.02

Municipiul Cluj - Napoca

~7TT

1.6.1.1.

Apartament nr.29

Calea Floresti nr.58/B

2007

148,939.02

Municipiul Cluj - Napoca

248

1.6.1.1.

Apartament nr.30

Calea Floresti nr.58/B

2007

149,695.04

Municipiul Cluj - Napoca

249

1.6.1.1.

Apartament nr.31

Calea Floresti nr.58/B

2007

149,695.04

Municipiul Cluj - Napoca

"250"

1.6.1.1.

Apartament nr.32

Calea Floresti nr.58/B

2007

106,601.02

Municipiul Cluj - Napoca

~^r

1.6.1.1.

Apartament nr.33

Calea Floresti nr.58/B

2007

148,939.02

Municipiul Cluj - Napoca

1.6.1.1.

Apartament nr.34

Calea Floresti nr.58/B

2007

148,939.02

Municipiul Cluj - Napoca

“ST"

1.6.1.1.

Apartament nr.35

Calea Floresti nr.58/B

2007 .

149,695.06

Municipiul Cluj - Napoca

~^r

1.6.1. i.

Apartament nr.36

Calea Floresti nr.58/B

2007

149,695.06

Municipiul Cluj - Napoca

1.6.1.1.

Apartament nr.37

Calea Floresti nr.58/B

2007

106,601.04

Municipiul Cluj - Napoca

~w

1.6.1.1.

Apartament nr.38

Calea Floresti nr.58/B

200?

148,939.02

Municipiul Cluj - Napoca

~^T

1.6.1.1.

Apartament nr.39

Calea Floresti nr.58/B

2007

148,939.02

Municipiul Cluj - Napoca

”255“

1.6.1.1.

Apartament nr.40

Calea Floresti nr.58/B

2007

148,939.02

Municipiul Cluj - Napoca

1.6.1.1.

Apartament nr.41

Calea Floresti nr.58/B

2007

149,695.06

Municipiul Cluj - Napoca

~wr

1.6.1.1.

Apartament nr.42

Calea Floresti nr.58/B

2007

106,601.04

Municipiul Cluj - Napoca

261

1.6.1.1.

Apartament nr.43

Calea Floresti nr.58/B

2007

148,939.02

Municipiul Cluj - Napoca

-502”

1.6.1.1.

Apartament nr.44

Calea Floresti nr.58/B

2007

148,939.02

Municipiul Cluj - Napoca

“253-

1.6.1.1.

Apartament nr.45

Calea Floresti nr.58/B

2057

149,695.06

Municipiul Cluj - Napoca

T/sT"

1.6.1.1.

Apartament nr.46

Calea Floresti nr.58/B

2007

148,182.98

Municipiul Cluj - Napoca

“255”

1.6.1.1.

Apartament nr.47

Calea Floresti nr.58/B

2007

106,601.04

Municipiul Cluj - Napoca

^Bb~

1.6.1.1.

Apartament nr.48

Calea Floresti nr.58/B

2007

148,939.02

Municipiul Cluj - Napoca

257

1.6.1.1.

Apartament nr.49

Calea Floresti nr.58/B

2007

148,939.02

Municipiul Cluj - Napoca

263

1.6.1.1.

Apartament nr.50

Calea Floresti nr.58/B

2007

149,695.06

Municipiul Cluj - Napoca

1.6.1.1.

Apartament nr.51

Calea Floresti nr.58/B

2007

149,695.06

Municipiul Cluj - Napoca

~W

1.6.1.1.

Apartament nr.52

Calea Floresti nr.58/B

2007

106,601.04

Municipiul Cluj - Napoca

-PcT

1.6.1.1.

Apartament nr.53

Calea Floresti nr.58/B

2007

148,939.02

Municipiul Cluj - Napoca

~rrr

1.6.1.1.

Apartament nr.54

Calea Floresti nr.58/B

2007

148,182.98

Municipiul Cluj - Napoca

273

Teren 2.100 mp

Calea Floresti nr.58/B

2007

Municipiul Cluj - Napoca

TOTAL

7,560,356.44

7.4 ANSAMBLUL DE LOCUINȚE TIMIȘULUI

274

1.6.1.1.

Ansamblul de locuințe Timișului

2008

54,322,042.60

Municipiul Cluj - Napoca

TOTAL

54,322,042.60

7.5 PAVILION A,PAVILION B CĂMIN GARNIZOANA

275

1.6.1.1.

Pavilion B cămin garnizoana

Str. Cojocnei 93-95 - 375 mp

2009

739,762.14

Municipiul Cluj - Napoca

276

1.6.1.1.

Pavilion A

Str.Taberei nr.4

2009

513,892.55

Municipiul Cluj - Napoca

TOTAL TOTAL

1,253,654.69

70,622,507.04

8. ADĂPOSTURI DE PROTECȚIE CIVILĂ

277

1.10.

Adăpost de protecție civilă

str.Călărasilor nr.7 - 75mp

1975

Municipiul Cluj - Napoca

278

1.10.

Adăpost de protecție civilă

str.Gr.Alex.nr.30 - 180mp

1975

Municipiul Cluj - Napoca

279

1.10.

Adăpost de protecție civilă

str.Buceqi nr.13 - 250mp

1977

Municipiul Cluj - Napoca

280

1.10.

Adăpost de protecție civilă

str.Bucegi nr.8 - 190mp

1975

Municipiul Cluj - Napoca

281

1.10.

Adăpost de protecție civilă

str.Tazlău nr.1 - 120mp

1975

Municipiul Cluj - Napoca

282

1.10.

Adăpost de protecție civilă

str.Tazlău nr.7 - 120mp

1975

Municipiul Cluj - Napoca

283

1.10.

Adăpost de protecție civilă

str.Ciucaș nr.7 scara I - 60mp

1976

Municipiul Cluj - Napoca

284

1.10.

Adăpost de protecție civilă

str.Ciucaș nr.7 scara II - 60mp

4£76

Municipiul Cluj - Napoca

285

1.10.

Adăpost de protecție civilă

str.Ciucaș nr.7 scara III - 65mp

1976

Municipiul Cluj - Napoca

0

1

2

3

4

5.00

6

286

1.10.

Adăpost de protecție civilă

str.Ciucaș nr.7 scara IV - 65mp

1976

Municipiul Cluj - Napoca

287

1.10.

Adăpost de protecție civilă

str.Ciucaș nr.7 scara V - 65mp

1976

Municipiul Cluj - Napoca

288

1.10.

Adăpost de protecție civilă

str.Ciucaș nr.7 scaraVI - 65mp

1976

Municipiul Cluj - Napoca

289

1.10.

Adăpost de protecție civilă

str.Ciucaș r>r.9 scara I - 60mp

1976

Municipiul Cluj - Napoca

290

1.10.

Adăpost de protecție civilă

str.Ciucaș nr.9 scara II - 60mp

1976

Municipiul Cluj - Napoca

291

1.10.

Adăpost de protecție civilă

str.Ciucaș nr.9 scara III - 60mp

1976

Municipiul Cluj - Napoca

292

1.10.

Adăpost de protecție civilă

str.Ciucaș nr.9 scara IV - 60mp

1976

Municipiul Cluj - Napoca

293

1.10.

Adăpost de protecție civilă

str.Clăbucet nr.2A - 120mp

1972

Municipiul Cluj - Napoca

294

1.10.

Adăpost de protecție civilă

str.Clăbucet nr.4A - 120mp

1972

Municipiul Cluj - Napoca

295

1.10.

Adăpost de protecție civilă

str.Mehedinti nr.1-3 scara I - 100mp

1976

Municipiul Cluj - Napoca

296

1.10.

Adăpost de protecție civilă

str.Mehedinti nr.1-3 scara II - 100mp

1976

Municipiul Cluj - Napoca

297

1.10.

Adăpost de protecție civilă

str.Mehedinti nr.30-32 scaral - 120mp

1976

Municipiul Cluj - Napoca

298

1.10.

Adăpost de protecție civilă

str.Mehedinti nr.30-32 scara II - 120mp

1976

Municipiul Cluj - Napoca

299

1.10.

Adăpost de protecție civilă

str.Mehedinti nr.34-36 scaral - 120mp

1976

Municipiul Cluj - Napoca

300

1.10.

Adăpost de protecție civilă

str.Mehedinti nr.34-36 scara II - 120mp

1976

Municipiul Cluj - Napoca

301

1.10.

Adăpost de protecție civilă

str.Mehedinti nr.42-44 scara I - 120mp

1976

Municipiul Cluj - Napoca

302

1.10.

Adăpost de protecție civilă

str.Mehedinti nr.42-44 scara II - 120mp

1976

Municipiul Cluj - Napoca

303

1.10.

Adăpost de protecție civilă

str.Mehedinti nr.46-48 scara I - 120mp

1976

Municipiul Cluj - Napoca

304

1.10.

Adăpost de protecție civilă

str.Mehedinti nr.46-48 scara II - 120mp

1976

Municipiul Cluj - Napoca

305

1.10.

Adăpost de protecție civilă

str.Mehedinti nr.62-64 scara I - 120mp

1976

Municipiul Cluj - Napoca

306

1.10.

Adăpost de protecție civilă

str.Mehedinti nr.62-64 scara II - 120mp

1976

Municipiul Cluj - Napoca

307

1.10.

Adăpost de protecție civilă

str.Mehedinti nr.66-68 scara I - 120mp

44Î76

Municipiul Cluj - Napoca

308

1.10.

Adăpost de protecție civilă

str.Mehedinți nr.66-68 scara II - 120mp

1976

Municipiul Cluj - Napoca

309

1.10.

Adăpost de protecție civilă

str.Mehedinti nr.70-72 scara I - 120mp

1976

Municipiul Cluj - Napoca

310

1.10.

Adăpost de protecție civilă

str.Mehedinti nr.70-72 scara II - 120mp

1976

Municipiul Cluj - Napoca

311

1.10.

Adăpost de protecție civilă

str.Vidraru nr.5-7 scara I - 125mp

1976

Municipiul Cluj - Napoca

312

1.10.

Adăpost de protecție civilă

str.Vidraru nr.5-7 scara II - 125mp

1976

Municipiul Cluj - Napoca

313

1.10.

Adăpost de protecție civilă

str.Vidraru nr.9-11 scara I - 125mp

1976

Municipiul Cluj - Napoca

314

1.10.

Adăpost de protecție civilă

str.Vidraru nr.9-11 scara II - 125mp

1976

Municipiul Cluj - Napoca

315

1.10.

Adăpost de protecție civilă

str.Vidraru nr.17-19 - 250mp

1976

Municipiul Cluj - Napoca

316

1.10.

Adăpost de protecție civilă

str.Moldoveanu nr.5 - 250mp

1976

Municipiul Cluj - Napoca

317

1.10.

Adăpost de protecție civilă

str.Tamita nr.7 - 240mp

1977

Municipiul Cluj - Napoca

318

1.10.

Adăpost de protecție civilă

str.Firiza nr.4 - 240mp

1977

Municipiul Cluj - Napoca

319

1.10.

Adăpost de protecție civilă

str.Câmpului nr.40 scara I - 125mp

1978

Municipiul Cluj - Napoca

320

1.10.

Adăpost de protecție civilă

str.Câmpului nr.40 scara II - 125mp

1978

Municipiul Cluj - Napoca

321

1.10.

Adăpost de protecție civilă

str.lzlazului nr.14 scara I - 90mp

1978

Municipiul Cluj - Napoca

322

1.10.

Adăpost de protecție civilă

str.lzlazului nr.14 scara II - 80mp

1978

Municipiul Cluj - Napoca

323

1.10.

Adăpost de protecție civilă

str.lzlazului nr.14 scara III - 80mp

1978

Municipiul Cluj - Napoca

324

1.10.

Adăpost de protecție civilă

str.lon Meșter nr.6 scara I - 70mp

1977

Municipiul Cluj - Napoca

325

1.10.

Adăpost de protecție civilă

str.lon Meșter nr.6 scara II - 60mp

1977

Municipiul Cluj - Napoca

326

1.10.

Adăpost de protecție civilă

str.lon Meșter nr.6 scara III - 60mp

1977

Municipiul Cluj - Napoca

327

MO

Adăpost de protecție civilă

str.lon Meșter nr.6 scară IV - 60mD

1977---. .

Municipiul Cluj - Napoca

328

1.10.

Adăpost de protecție civilă

str.Grigore Alexandrescu nr.28 - 250mp

1977

Municipiul Cluj - Napoca

329

1.10.

Adăpost de protecție civilă

Aleea Peana nr.18 - 250mp

1978

Municipiul Cluj - Napoca

330

1.10.

Adăpost de protecție civilă

str.Donath nr.180 scara I - 185mp

1977

Municipiul Cluj - Napoca

331

1.10.

Adăpost de protecție civilă

str.Donath nr.182 scara I - 185mp

1977

Municipiul Cluj - Napoca

332

1.10.

Adăpost de protecție civilă

str.Mirăslău nr.4 scara I - 150mp

1976

Municipiul Cluj - Napoca

333

1.10.

Adăpost de protecție civilă

str.Fântânele nr.32 scara I - 150mp

1975

Municipiul Cluj - Napoca

334

1.10.

Adăpost de protecție civilă

str.A.VIaicu nr.3 scara V - 75mp

1975

Municipiul Cluj - Napoca

335

1.10.

Adăpost de protecție civilă

str.A.VIaicu nr.3 scara VI - 75mp

1975

Municipiul Cluj - Napoca

336

1.10.

Adăpost de protecție civilă

str.A.VIaicu nr.3 scara VII - 75mp

1975

Municipiul Cluj - Napoca

337

1.10.

Adăpost de protecție civilă

str.A.VIaicu nr.3 scara VIII - 75mp

1975

Municipiul Cluj - Napoca

338

1.10.

Adăpost de protecție civilă

str.Teleorman nr.65 - 200mp

1978

Municipiul Cluj - Napoca

339

1.10.

Adăpost de protecție civilă

str.Fabricii nr.1 scara I - 60mp

1979

Municipiul Cluj - Napoca

340

1.10.

Adăpost de protecție civilă

str.Fabricii nr.1 scara II - 60mp

1979

Municipiul Cluj - Napoca

341

1.10.

Adăpost de protecție civilă

str.Fabricii nr.1 scara III - 60mp

1979

Municipiul Cluj - Napoca

342

1.10.

Adăpost de protecție civilă

str.Fabricii nr.1 scara IV - 60mp

t579

Municipiul Cluj - Napoca

343

1.10.

Adăpost de protecție civilă

str.Fabricii nr.1 scara V - 60mp

1979

Municipiul Cluj - Napoca

344

1.10.

Adăpost de protecție civilă

B-dul Eroilor nr.2 - 75mp

1958

Municipiul Cluj - Napoca

345

1.10.

Adăpost de protecție civilă

str.A.lancu nr.21 - 75mp

1958

Municipiul Cluj - Napoca

346

1.10.

Adăpost de protecție civilă

str.l.C.Brătianu nr.33 - 70mp

1958

Municipiul Cluj - Napoca

347

1.10.

Adăpost de protecție civilă

str.Pavlov nr.6-8 - 75mp

1958

Municipiul Cluj - Napoca

0

1

2

3

4

5.00

6

348

1.10.

Adăpost de protecție civilă

str.Câmpeni nr.3 scara I - 70mp

1958

Municipiul Cluj - Napoca

349

1.10.

Adăpost de protecție civilă

str.Cămpeni nr.3 scara II - 70mp

1958

Municipiul Cluj - Napoca

350

1.10.

Adăpost de protecție civilă

str.Muscel nr.20 - 125mp

1978

Municipiul Cluj - Napoca

351

1.10.

Adăpost de protecție civilă

str.A.Suciu nr.32 scara III - 125mp

1980

Municipiul Cluj - Napoca

352

1.10.

Adăpost de protecție civilă

str.A.Suciu nr.32 scara IV - 125mp

1980

Municipiul Cluj - Napoca

353

1.10.

Adăpost de protecție civilă

B-dul N.Titulescu nr.11-15 - 150mp

1975

Municipiul Cluj - Napoca

354

1.10.

Adăpost de protecție civilă

B-dul N.Titulescu nr.163 scara I - 125mp

1980

Municipiul Cluj - Napoca

355

1.10.

Adăpost de protecție civilă

B-dul N.Titulescu nr.163 scara II - 125mp

1980

Municipiul Cluj - Napoca

356

1.10.

Adăpost de protecție civilă

str.N.Bălcescu nr.14 - 46mp

1958

Municipiul Cluj - Napoca

357

1.10.

Adăpost de protecție civilă

str.13 Septembrie nr.9 - 42mp

1958

Municipiul Cluj - Napoca

358

1.10.

Adăpost de protecție civilă

str.lzlazului nr.2 - 125mp

1978

Municipiul Cluj - Napoca

359

1.10.

Adăpost de protecție civilă

str.Horea nr.74 - 70mp

1958

Municipiul Cluj - Napoca

360

1.10.

Adăpost de protecție civilă

Str.Fabricii nr.4 scara I - 80mp

1979

Municipiul Cluj - Napoca

361

1.10.

Adăpost de protecție civilă

Str.Fabricii nr.4 scara II - 80mp

1979

Municipiul Cluj - Napoca

362

1.10.

Adăpost de protecție civilă

str.E.lsac nr.4 - 32mp

1958

Municipiul Cluj - Napoca

363

1.10.

Adăpost de protecție civilă

P-ta Unirii nr.27 - 48mp

1958

Municipiul Cluj - Napoca

364

1.10.

Adăpost de protecție civilă

Str.Timișului nr.73-75

<§008

Municipiul Cluj - Napoca

365

1.10.

Adăpost de protecție civilă

Str.Timișului nr.73-75

2008

Municipiul Cluj - Napoca

366

1.10.

Adăpost de protecție civilă

Str.Timișului nr.73-75

2008

Municipiul Cluj - Napoca

367

1.10.

Adăpost de protecție civilă

Str.Timișului nr.73-75

2008

Municipiul Cluj - Napoca

368

1.10.

Adăpost de protecție civilă

Str.Timișului nr.73-75

2008

Municipiul Cluj - Napoca

369

1.10.

Adăpost de protecție civilă

Str.Timișului nr.73-75

2008

Municipiul Cluj - Napoca

370

1.10.

Adăpost de protecție civilă

Str.Timișului nr.73-75

2008

Municipiul Cluj - Napoca

371

1.10.

Adăpost de protecție civilă

Str.Timișului nr.73-75

2008

Municipiul Cluj - Napoca

372

1.10.

Adăpost de protecție civilă

Str.Timișului nr.73-75

2008

Municipiul Cluj - Napoca

373

1.10.

Adăpost de protecție civilă

Str.Timișului nr.73-75

2008

Municipiul Cluj - Napoca

374

1.10.

Adăpost de protecție civilă

Str.Timișului nr.77-79

2008

Municipiul Cluj - Napoca

375

1.10.

Adăpost de protecție civilă

Str.Timișului nr.77-79

2008

Municipiul Cluj - Napoca

376

1.10.

Adăpost de protecție civilă

Str.Timișului nr.77-79

2008

Municipiul Cluj - Napoca

377

1.10.

Adăpost de protecție civilă

Str.Timișului nr.77-79

2008

Municipiul Cluj - Napoca

378

1.10.

Adăpost de protecție civilă

Str.Timișului nr.77-79

2008

Municipiul Cluj - Napoca

379

1.10.

Adăpost de protecție civilă

Str.Timișului nr.81

2008

Municipiul Cluj - Napoca

380

1.10.

Adăpost de protecție civilă

Str.Timișului nr.81

2008

Municipiul Cluj - Napoca

381

1.10.

Adăpost de protecție civilă

Str.Timișului nr.81

2008

Municipiul Cluj - Napoca

382

1.10.

Adăpost de protecție civilă

Str.Timișului nr.81

2008

Municipiul Cluj - Napoca

383

1.10.

Adăpost de protecție civilă

Str.Timișului nr.81

2008

Municipiul Cluj - Napoca

384

1.10.

Adăpost de protecție civilă

Str.Timișului nr.61-64

2008

Municipiul Cluj - Napoca

385

1.10.

Adăpost de protecție civilă

Str.Timișului nr.61-64

2008

Municipiul Cluj - Napoca

386

1.10.

Adăpost de protecție civilă

Str.Timișului nr.61-64

2008

Municipiul Cluj - Napoca

387

1.10.

Adăpost de protecție civilă

Str.Timișului nr.61-64

2008

Municipiul Cluj - Napoca

388

1.10.

Adăpost de protecție civilă

Str.Timișului nr.61-64

2008

Municipiul Cluj - Napoca

389

1.10.

Adăpost de protecție civilă

Str.Timișului nr.61-64

2008

Municipiul Cluj - Napoca

TOTAL

9. PUNCTE GOSPODĂREȘTI

390

1.10.

Punct gospodăresc

E.Grigorescu bl.1

Municipiul Cluj - Napoca

391

1.10.

Punct gospodăresc

E.Grigorescu bl.III

Municipiul Cluj - Napoca

392

1.10.

Punct gospodăresc

Hațeg 10 bl.N2

Municipiul Cluj - Napoca

393

1.10.

Punct gospodăresc

Hațeg 11 bl.S3

Municipiul Cluj - Napoca

394

1.10.

Punct gospodăresc

Hațeg 12 bl.N1

Municipiul Cluj - Napoca

395

1.10.

Punct gospodăresc

J.J.Rousseau 5 bl.S2

Municipiul Cluj - Napoca

396

1.10.

Punct gospodăresc

Hațeg 26 bl. L 1

Municipiul Cluj - Napoca

397

1.10.

Punct gospodăresc

Hateg28 bl.K 2

Municipiul Cluj - Napoca

398

1.10.

Punct gospodăresc

Hațeg 30 bl. K 1

Municipiul Cluj - Napoca

399

1.10.

Punct gospodăresc

Al.Vlahută 21 bl.C1

Municipiul Cluj - Napoca

400

1.10.

Punct gospodăresc

Al.Vlahută 26 bl.R1

Municipiul Cluj - Napoca

401

1.10.

Punct gospodăresc

Al.Vlahută 28 bl.C3

4,199.51

Municipiul Cluj - Napoca

402

1.10.

Punct gospodăresc

Al.Vlahută 28 bl.Z2

Municipiul Cluj - Napoca

403

1.10.

Punct gospodăresc

Al.Vlahută 30 bl.Z1

Municipiul Cluj - Napoca

404

1.10.

Punct gospodăresc

Al.Vlahută 32 bl.Z1

Municipiul Cluj - Napoca

405

1.10.

Punct gospodăresc

Al.Vlahută bl. Lamă E

2003

13,276.90

Municipiul Cluj - Napoca

406

1.10.

Punct gospodăresc

Al.Vlahuță bl. Lamă F

4,847.59

Municipiul Cluj - NapocajiîfinSSIHE-


0

I 1                                                                 2

I                                                3

4

5.00

6

407

1.10.

Punct gospodăresc

Al.Vlahuță nr.5-7

4,847.59

Municipiul Cluj - Napoca

408

1.10.

Punct gospodăresc

Al.Vlahuță nr.7

Municipiul Cluj - Napoca

409

1.10.

Punct gospodăresc

Al.Vlahuță 31 bl.N4

Municipiul Cluj - Napoca

410

1.10.

Punct gospodăresc

Al.Vlahuță 33 bl.N5

Municipiul Cluj - Napoca

411

1.10.

Punct gospodăresc

J.J.Rousseau 7 bl.S1

Municipiul Cluj - Napoca

412

1.10.

Punct gospodăresc

J.J.Rousseau 10 bl.l2

Municipiul Cluj - Napoca

413

1.10.

Punct gospodăresc

Bartok Bella nr.5

Municipiul Cluj - Napoca

414

1.10.

Punct gospodăresc

J.J.Rousseau nr.12

Municipiul Cluj - Napoca

415

1.10.

Punct gospodăresc

Ștefan Mora nr.7

Municipiul Cluj - Napoca

416

1.10.

Punct gospodăresc

Ștefan Mora nr.2 bl.T1

Municipiul Cluj - Napoca

417

1.10.

Punct gospodăresc

Ștefan Mora nr.3

Municipiul Cluj - Napoca

418

1.10.

Punct gospodăresc

Ștefan Mora nr.8 bl.A1

ȘȘ

Municipiul Cluj - Napoca

419

1.10.

Punct gospodăresc

Ștefan Mora nr.10 bl.L20

Municipiul Cluj - Napoca

420

1.10.

Punct gospodăresc

Făntănele nr.8 bl.V2

Municipiul Cluj - Napoca

421

1.10.

Punct gospodăresc

Fântânele nr.8 bl.V1

Municipiul Cluj - Napoca

422

1.10.

Punct gospodăresc

Făntănele bl. Lamă E

Municipiul Cluj - Napoca

423

1.10.

Punct gospodăresc

Fântânele nr.38

5,231.40

Municipiul Cluj - Napoca

424

1.10.

Punct gospodăresc

Buzău nr.2

4,847.59

Municipiul Cluj - Napoca

425

1.10.

Punct gospodăresc

Buzău nr.7

Municipiul Cluj - Napoca

426

1.10.

Punct gospodăresc

Buzău nr.9

Municipiul Cluj - Napoca

427

1.10.

Punct gospodăresc

Buzău nr.13

Municipiul Cluj - Napoca

428

1.10.

Punct gospodăresc

Buzău nr.15

Municipiul Cluj - Napoca

429

1.10.

Punct gospodăresc

Buzău nr.17

Municipiul Cluj - Napoca

430

1.10.

Punct gospodăresc

Brăila nr.2-4

2003

11,761.24)

Municipiul Cluj - Napoca

431

1.10.

Punct gospodăresc

Brăila nr.6-8

2003

11,761.24

Municipiul Cluj - Napoca

432

1.10.

Punct gospodăresc

1 Decembrie 1918 nr.126

2003

12,056.17

Municipiul Cluj - Napoca

433

1.10.

Punct gospodăresc

Donath nr.2

3,323.74

Municipiul Cluj - Napoca

434

1.10.

Punct gospodăresc

Donath bl.XV

Municipiul Cluj - Napoca

435

1.10.

Punct gospodăresc

Donath nr.29 bl.S

Municipiul Cluj - Napoca

436

1.10.

Punct gospodăresc

Donath bl.II tum

Municipiul Cluj - Napoca

437

1.10.

Punct gospodăresc

Donath bl.V

Municipiul Cluj - Napoca

438

1.10.

Punct gospodăresc

Donath bl.VII

4,847.59

Municipiul Cluj - Napoca

439

1.10.

Punct gospodăresc

Donath bl.VIII

5,231.41

Municipiul Cluj - Napoca

440

1.10.

Punct gospodăresc

Donath bl.IX

3,063.87

Municipiul Cluj - Napoca

441

1.10.

Punct gospodăresc

Donath bl.XI

Municipiul Cluj - Napoca

442

1.10.

Punct gospodăresc

Donath nr.107

5,870.36

Municipiul Cluj - Napoca

443

1.10.

Punct gospodăresc

Donath nr.107-109

5,870.36

Municipiul Cluj - Napoca

444

1.10.

Punct gospodăresc

Tecuci 2 bl.l3

Municipiul Cluj - Napoca

445

1.10.

Punct gospodăresc

Tășnad nr.5

4,199.51

Municipiul Cluj - Napoca

446

1.10.

Punct gospodăresc

Tășnad nr.7

Municipiul Cluj - Napoca

447

1.10.

Punct qospodăresc

Tășnad nr.18

Municipiul Cluj - Napoca

448

1.10.

Punct gospodăresc

Tășnad nr.24

5,231.40

Municipiul Cluj - Napoca                .. .

449

1.10.

Punct gospodăresc

C.FIorești nr.2

Municipiul Cluj - Napoca

450

1.10.

Punct gospodăresc

C.FIorești nr.4

Municipiul Cluj - Napoca

451

1.10.

Punct gospodăresc

C.FIorești nr.60

5,231.40

Municipiul Cluj - Napoca

452

1.10.

Punct gospodăresc

C.FIorești nr.62

4,199.51

Municipiul Cluj - Napoca

453

1.10.

Punct gospodăresc

C.FIorești nr.75

Municipiul Cluj - Napoca

454

1.10.

Punct gospodăresc

C.FIorești nr.77

5,231.40

Municipiul Cluj - Napoca

455

1.10.

Punct gospodăresc

C.FIoreștinr.81A

5,870.34

Municipiul Cluj - Napoca

456

1.10.

Punct gospodăresc

C.FIoreștinr.81B

5,231.40

Municipiul Cluj - Napoca

457

1.10.

Punct gospodăresc

Porțile de fier nr.8

Municipiul Cluj - Napoca

458

1.10.

Punct gospodăresc

Arinilor nr.3A

Municipiul Cluj - Napoca

459

1.10.

Punct gospodăresc

Arinilor nr.15

Municipiul Cluj - Napoca

460

1.10.

Punct gospodăresc

Arinilor nr.17

Municipiul Cluj - Napoca

461

1.10.

Punct gospodăresc

Arinilor nr.21

Municipiul Cluj - Napoca

462

1.10.

Punct gospodăresc

Taberei nr.20

Municipiul Cluj - Napoca

463

1.10.

Punct gospodăresc

Brateș nr.16

5,231.40

Municipiul Cluj - Napoca

464

1.10.

Punct gospodăresc

Agricultorilor nr.22

4,199.51

Municipiul Cluj - Napoca

465

1.10.

Punct gospodăresc

Gr.Alexandrescu nr.8

2003

10,806.18

Municipiul Cluj - Napoca

466

1.10.

Punct gospodăresc

Gr.Alexandrescu nr.13

4,199.51

Municipiul Cluj - Napoca

467

1.10.

Punct gospodăresc

Gr.Alexandrescu nr.17

Municipiul Cluj - Napoca

468

1.10.

3unct gospodăresc

Gr.Alexandrescu nr.19 mic

3,063.87| Municipiul Cluj - Napoca

}

0

1

2

3

4

5.00

6

469

1.10.

Punct gospodăresc

Gr.Alexandrescu nr.19 mare

5,870.36

Municipiul Cluj - Napoca

470

1.10.

Punct gospodăresc

Gr.Alexandrescu nr.21

2,815.06

Municipiul Cluj - Napoca

471

1.10.

Punct gospodăresc

Gr.Alexandrescu nr.28

Municipiul Cluj - Napoca

472

1.10.

Punct gospodăresc

Gr.Alexandrescu nr.37

Municipiul Cluj - Napoca

473

1.10.

Punct gospodăresc

Gr.Alexandrescu nr.39

2,815.07

Municipiul Cluj - Napoca

474

1.10.

Punct gospodăresc

Gr.Alexandrescu nr.47

Municipiul Cluj - Napoca

475

1.10.

Punct gospodăresc

Aleea Peana nr.5

5,231.40

Municipiul Cluj - Napoca

476

1.10.

Punct gospodăresc

Aleea Peana nr.8

Municipiul Cluj - Napoca

477

1.10.

Punct gospodăresc

Aleea Peana nr.10

3,999.19

Municipiul Cluj - Napoca

478

1.10.

Punct gospodăresc

Aleea Rucăr nr.7

Municipiul Cluj - Napoca

479

1.10.

Punct gospodăresc

Aleea Micuș nr.4

Municipiul Cluj - Napoca

480

1.10.

Punct gospodăresc

Aleea Micuș nr.8

4,847.59

Municipiul Cluj - Napoca

481

1.10.

Punct gospodăresc

M-șal I.Antonescu nr.2

Municipiul Cluj - Napoca

482

1.10.

Punct gospodăresc

M-șal I.Antonescu nr.6

Municipiul Cluj - Napoca

483

1.10.

Punct gospodăresc

M-șal I.Antonescu nr.8

Municipiul Cluj - Napoca

484

1.10.

Punct gospodăresc

M-șal I.Antonescu nr.10

Municipiul Cluj - Napoca

485

1.10.

Punct gospodăresc

M-șal I.Antonescu nr.16

Municipiul Cluj - Napoca

486

1.10.

Punct gospodăresc

M-șal I.Antonescu nr.18

Municipiul Cluj - Napoca

487

1.10.

Punct gospodăresc

M-șal I.Antonescu nr.20

Municipiul Cluj - Napoca

488

1.10.

Punct gospodăresc

Gârbău r.r 2-4

2003

11,101.59

Municipiul Cluj - Napoca

489

1.10.

Punct gospodăresc

Gârbău nr.12 -14

2003

15,820.94

Municipiul Cluj - Napoca

490

1.10.

Punct gospodăresc

Gârbău nr.17

3,323.75

Municipiul Cluj - Napoca

491

1.10.

Punct gospodăresc

Gârbău nr.18

Municipiul Cluj - Napoca

492

1.10.

Punct gospodăresc

Bucium nr.7

2003

6,243.82

Municipiul Cluj - Napoca

493

1.10.

Punct gospodăresc

Bucium nr.15-17

3,323.75

Municipiul Cluj - Napoca

494

1.10.

Punct gospodăresc

Bucium nr.27

2,529.94

Municipiul Cluj - Napoca

495

1.10.

Punct gospodăresc

Bucium nr.23

Municipiul Cluj - Napoca

496

1.10.

Punct gospodăresc

Clăbucet nr.1

Municipiul Cluj - Napoca

497

1.10.

Punct gospodăresc

Clăbucet nr.3

Municipiul Cluj - Napoca

498

1.10.

Punct gospodăresc

Clăbucet nr.5

1,995.00

Municipiul Cluj - Napoca

499

1.10.

Punct gospodăresc

Clăbucet nr.9

Municipiul Cluj - Napoca

500

1.10.

Punct gospodăresc

Putna nr.1

Municipiul Cluj - Napoca

501

1.10.

Punct gospodăresc

Putna nr.2

Municipiul Cluj - Napoca

502

1.10.

Punct gospodăresc

Putna nr.4

Municipiul Cluj - Napoca

503

1.10.

Punct gospodăresc

Putna nr.5

Municipiul Cluj - Napoca

504

1.10.

Punct gospodăresc

Aleea Meziad nr.1

Municipiul Cluj - Napoca

505

1.10.

Punct gospodăresc

Aleea Ciucaș nr.1

Municipiul Cluj - Napoca

506

1.10.

Punct gospodăresc

Aleea Ciucaș nr.5

Municipiul Cluj - Napoca

507

1.10.

Punct gospodăresc

Aleea Ciucaș nr.7

2,529.94

Municipiul Cluj - Napoca

508

1.10.

Punct gospodăresc

Parâng nr.2

Municipiul Cluj - Napoca

509

1.10.

Punct gospodăresc

Parâng nr.4

1,994.99

Municipiul Cluj - Napoca

510

1.10.

Punct gospodăresc

Parâng nr.6

W

Municipiul Cluj - Napoca

511

1.10.

Punct gospodăresc

Parâng nr.10

Municipiul Cluj - Napoca

512

1.10.

Punct gospodăresc

Parâng nr.12

2,815.07

Municipiul Cluj - Napoca

513

1.10.

Punct gospodăresc

Parâng nr.16

3,323.74

Municipiul Cluj - Napoca

514

1.10.

Punct gospodăresc

Parâng nr.17

Municipiul Cluj - Napoca

515

1.10.

Punct gospodăresc

Parâng nr.19

2,815.08

Municipiul Cluj - Napoca

516

1.10.

Punct gospodăresc

Parâng nr.21

2003

6,051.18

Municipiul Cluj - Napoca

517

1.10.

Punct gospodăresc

Parâng nr.33

3,323.74

Municipiul Cluj - Napoca

518

1.10.

Punct gospodăresc

Bucegi nr.4

2,529.96

Municipiul Cluj - Napoca

519

1.10.

Punct gospodăresc

Bucegi nr.5-7A

5,231.40

Municipiul Cluj - Napoca

520

1.10.

Punct gospodăresc

Bucegi nr.5-7B

5,231.40

Municipiul Cluj - Napoca

521

1.10.

Punct gospodăresc

Bucegi nr.9

2,529.96

Municipiul Cluj - Napoca

522

1.10.

Punct gospodăresc

Bucegi nr.11

3,999.18

Municipiul Cluj - Napoca

523

1.10.

Punct gospodăresc

Bucegi nr.11A

4,847.59

Municipiul Cluj - Napoca

524

1.10.

Punct gospodăresc

Bucegi nr.15

Municipiul Cluj - Napoca

525

1.10.

Punct gospodăresc

Bucegi nr.17

Municipiul Cluj - Napoca

526

1.10.

Punct gospodăresc

Bucegi Big

Municipiul Cluj - Napoca

527

1.10.

Punct gospodăresc

Mehedinți nr.1-3A

3,063.89

Municipiul Cluj - Napoca

528

1.10.

Punct gospodăresc

Mehedinți nr.1-3B

5,870.36

Municipiul Cluj - Napoca

529

1.10.

Punct gospodăresc

Mehedinți nr.10-12

3,999.19

Municipiul Cluj - Napoca

530

1.10.

Punct gospodăresc

Mehedinți nr.13

4,847.59

Municipiul Cluj - Napoca

'3OCt


. pooce—.--


IdUUUOQUUUW'


?: xxk-imx. vwjwywhi-0

1

2

I       3 ——————

4

5.00

6

531

1.10.

Punct gospodăresc

Mehedinți nr.18

Municipiul Cluj - Napoca

532

1.10.

Punct gospodăresc

Mehedinți nr.38-40

Municipiul Cluj - Napoca

533

1.10.

Punct gospodăresc

Mehedinți nr.33

Municipiul Cluj - Napoca

534

1.10.

Punct gospodăresc

Mehedinți nr.32-34

3,999.19

Municipiul Cluj - Napoca

535

1.10.

Punct gospodăresc

Mehedinți nr.34-36

Municipiul Cluj - Napoca

536

1.10.

Punct gospodăresc

Mehedinți nr.41-43

4,061.81

Municipiul Cluj - Napoca

537

1.10.

Punct gospodăresc

Mehedinți nr.46-48

2,529.94

Municipiul Cluj - Napoca

538

1.10.

Punct gospodăresc

Mehedinți nr.62

5,870.36

Municipiul Cluj - Napoca

539

1.10.

Punct gospodăresc

Mehedinți nr.66-68

Municipiul Cluj - Napoca

540

1.10.

Punct gospodăresc

Mehedinți nr.70-72

Municipiul Cluj - Napoca

541

1.10.

Punct gospodăresc

Mehedinți nr.74

Municipiul Cluj - Napoca

542

1.10.

Punct gospodăresc

Mehedinți nr.76

5,231.40

Municipiul Cluj - Napoca

543

1.10.

Punct gospodăresc

Mehedinți nr.82

1,994.99

Municipiul Cluj - Napoca

544

1.10.

Punct gospodăresc

Aleea Negoiu nr.1

Municipiul Cluj - Napoca

545

1.10.

Punct gospodăresc

Aleea Negoiu nr.2

Municipiul Cluj - Napoca

546

1.10.

Punct gospodăresc

Aleea Negoiu nr.2A

Municipiul Cluj - Napoca

547

1.10.

Punct gospodăresc

Aleea Negoiu nr.3

Municipiul Cluj - Napoca

548

1.10.

Punct gospodăresc

Aleea Negoiu nr.4

Municipiul Cluj - Napoca

549

1.10.

Punct gospodăresc

Aleea Negoiu nr.5

Municipiul Cluj - Napoca

550

1.10.

Punct gospodăresc

Aleea Negoiu nr.6

Municipiul Cluj - Napoca

551

1.10.

Punct gospodăresc

Aleea Negoiu nr.7

Municipiul Cluj - Napoca

552

1.10.

Punct gospodăresc

Aleea Negoiu nr.8

Municipiul Cluj - Napoca

553

1.10.

Punct gospodăresc

Aleea Negoiu nr.9

Municipiul Cluj - Napoca

554

1.10.

Punct gospodăresc

Aleea Negoiu nr.10

Municipiul Cluj - Napoca

555

1.10.

Punct gospodăresc

Aleea Negoiu nr.12

Municipiul Cluj - Napoca

556

1.10.

Punct gospodăresc

Aleea Borșa nr.5-7

2,529.93

Municipiul Cluj - Napoca

557

1.10.

Punct gospodăresc

Aleea Moldoveanu nr.4

4,847.58

Municipiul Cluj - Napoca

558

1.10.

Punctgospodăresc

Aleea Moldoveanu nr.6

Municipiul Cluj - Napoca

559

1.10.

Punct gospodăresc

Aleea Moldoveanu nr.17

Municipiul Cluj - Napoca

560

1.10.

Punct gospodăresc

Mehedinți nr.90-92

Municipiul Cluj - Napoca

561

1.10.

Punct gospodăresc

Mehedinți nr.94

Municipiul Cluj - Napoca

562

1.10.

Punct gospodăresc

Aleea Cioplea nr.9

2,094.40

Municipiul Cluj - Napoca

563

1.10.

Punct gospodăresc

Aleea Cioplea nr.17

Municipiul Cluj - Napoca

564

1.10.

Punct gospodăresc

Vidraru nr.1-3

Municipiul Cluj - Napoca

565

1.10.

Punct gospodăresc

Vidraru nr.5-7

Municipiul Cluj - Napoca

566

1.10.

Punct gospodăresc

Vidraru nr.9-11

Municipiul Cluj - Napoca

567

1.10.

Punct gospodăresc

Vidraru nr.17-19

Municipiul Cluj - Napoca

568

1.10.

Punct gospodăresc

Izlazului nr.2

2003

11,766.58

Municipiul Cluj - Napoca

569

1.10.

Punct gospodăresc

Izlazului nr.6 mare

4,847.59

Municipiul Cluj - Napoca

570

1.10.

Punct gospodăresc

Izlazului nr.6 mare fără dale

5,231.40

Municipiul Cluj - Napoca

571

1.10.

Punct gospodăresc

Izlazului nr.18

3,323.75

Municipiul Cluj - Napoca

572

1.10.

Punctgospodăresc' ..... ..

I.Meștor nr.3

Municipiul Cluj - Napoca                           - -•.....

573

1.10.

Punct gospodăresc

I.Meșter nr.5

Municipiul Cluj - Napoca

574

1.10.

Punct gospodăresc

I.Meșter nr.7

3,999.18

Municipiul Cluj - Napoca

575

1.10.

Punct gospodăresc

I.Meșter nr.12

2003

10,905.67

Municipiul Cluj - Napoca

576

1.10.

Punct gospodăresc

Mogoșoaia nr.1

Municipiul Cluj - Napoca

577

1.10.

Punct gospodăresc

Mogoșoaia nr.2

2003

15,268.45

Municipiul Cluj - Napoca

578

1.10.

Punct gospodăresc

Mogoșoaia nr.3

Municipiul Cluj - Napoca

579

1.10.

Punct gospodăresc

C.Mănăștur nr.109

5,870.36

Municipiul Cluj - Napoca

580

1.10.

Punct gospodăresc

Almașului nr.4

Municipiul Cluj - Napoca

581

1.10.

Punct gospodăresc

Almașului nr.6

Municipiul Cluj - Napoca

582

1.10.

Punct gospodăresc

Almașului nr.8

Municipiul Cluj - Napoca

583

1.10.

Punct gospodăresc

Almașului nr.12

Municipiul Cluj - Napoca

584

1.10.

Punct gospodăresc

Almașului nr.14

Municipiul Cluj - Napoca

585

1.10.

Punct gospodăresc

Observatorului nr.1

Municipiul Cluj - Napoca

586

1.10.

Punct gospodăresc

Observatorului nr.3

Municipiul Cluj - Napoca

587

1.10.

Punct gospodăresc

Observatorului nr.15

Municipiul Cluj - Napoca

588

1.10.

Punct gospodăresc

Observatorului nr.105

3,999.18

Municipiul Cluj - Napoca

589

1.10.

Punct gospodăresc

Observatorului nr.107

3,323.74

Municipiul Cluj - Napoca

590

1.10.

Punct gospodăresc

Observatorului nr.115

Municipiul Cluj - Napoca

591

1.10.

Punct gospodăresc

Observatorului nr.117

5,231.40

Municipiul Cluj - Napoca

592

1.10.

Punct gospodăresc

Observatorului nr.119

2,529.94

Municipiul Cluj - Napoca


L-KffiMKMO®*,                        .......... ‘    -■-■■■.-■  ■_ ---•      ........... L1V-V                   _________

•'•■■-• -'' ------~-, ■ - ~ -----------— • - - .......... ............ .........

.....-   -    ...... .....TZTZî


0

1

2

3

4

5.00

6

593

1.10.

Punct gospodăresc

Observatorului nr.121

Municipiul Cluj - Napoca

594

1.10.

Punct gospodăresc

Observatorului nr.140

Municipiul Cluj - Napoca

595

1.10.

Punct gospodăresc

Observatorului nr.146

Municipiul Cluj - Napoca

596

1.10.

Punct gospodăresc

Jupiter nr.2

Municipiul Cluj - Napoca

597

1.10.

Punct gospodăresc

Jupiter nr.4

Municipiul Cluj - Napoca

598

1.10.

Punct gospodăresc

Jupiter nr.6

Municipiul Cluj - Napoca

599

1.10.

Punct gospodăresc

Jupiter nr.9

Municipiul Cluj - Napoca

600

1.10.

Punct gospodăresc

C.Turzii nr.122

Municipiul Cluj - Napoca

601

1.10.

Punct gospodăresc

Meteor nr.2

Municipiul Cluj - Napoca

602

1.10.

Punct gospodăresc

Meteor nr.4

Municipiul Cluj - Napoca

603

1.10.

Punct gospodăresc

Pădurii nr.6

Municipiul Cluj - Napoca

604

1.10.

Punct gospodăresc

Pădurii nr.10

Municipiul Cluj - Napoca

605

1.10.

Punct qospodăresc

Lunii nr.3

3,323.74

Municipiul Cluj - Napoca

606

1.10.

Punct gospodăresc

Lunii nr.6

Municipiul Cluj - Napoca

607

1.10.

Punct gospodăresc

Lunii nr.9

5,231.40

Municipiul Cluj - Napoca

608

|1.10.

Punct gospodăresc

Lunii nr.10

Municipiul Cluj - Napoca

609

1.10.

Punct gospodăresc

Lunii nr.13

2003

13,276.90

Municipiul Cluj - Napoca

610

1.10.

Punct gospodăresc

Lunii nr.18

5,231.40

Municipiul Cluj - Napoca

611

1.10.

Punct gospodăresc

Lunii nr.20

Municipiul Cluj - Napoca

612

1.10.

Punct gospodăresc

Lunii nr.22

4,847.59

Municipiul Cluj - Napoca

613

1.10.

Punct gospodăresc

Lunii nr.24

4,847.59

Municipiul Cluj - Napoca

614

1.10.

Punct gospodăresc

Lunii nr.26

4,199.51

Municipiul Cluj - Napoca

615

1.10.

Punct gospodăresc

Rapsodiei nr.3

Municipiul Cluj - Napoca

616

1.10.

Punct gospodăresc

Rapsodiei nr.8

4,199.51

Municipiul Cluj - Napoca

617

1.10.

Punct gospodăresc

Rapsodiei nr.9

Municipiul Cluj - Napoca

618

1.10.

Punct gospodăresc

Zorilor nr.33

3,323.74

Municipiul Cluj - Napoca

619

1.10.

Punct gospodăresc

Zorilor nr.36

Municipiul Cluj - Napoca

620

1.10.

Punct gospodăresc

Zorilor nr.37

Municipiul Cluj - Napoca

621

1.10.

Punct gospodăresc

Zorilor nr.38

Municipiul Cluj - Napoca

622

1.10.

Punct gospodăresc

Zorilor nr.41

Municipiul Cluj - Napoca

623

1.10.

Punct gospodăresc

Zorilor nr.44

Municipiul Cluj - Napoca

624

1.10.

Punct gospodăresc

Zorilor nr.45

Municipiul Cluj - Napoca

625

1.10.

Punct gospodăresc

Pasteur nr.26

Municipiul Cluj - Napoca

626

1.10.

Punct gospodăresc

Pasteur nr.44

Municipiul Cluj - Napoca

627

1.10.

Punct qospodăresc

Pasteur nr.48

3,999.18

Municipiul Cluj - Napoca

628

1.10.

Punct gospodăresc

Pasteur nr.56

5,231.40

Municipiul Cluj - Napoca

629

1.10.

Punct qospodăresc

Pasteur nr.58

Municipiul Cluj - Napoca

630

1.10.

Punct gospodăresc

Pasteur nr.59

Municipiul Cluj - Napoca

631

1.10.

Punct gospodăresc

Pasteur nr.60

Municipiul Cluj - Napoca

632

1.10.

Punct gospodăresc

Pasteur nr.61

Municipiul Cluj - Napoca

633

1.10.

Punct gospodăresc

Pasteur nr.65

Municipiul Cluj - Napoca

634

1.10.

Punct gospodăresc

Pasteur nr.76

Municipiul Cluj - Napoca

635

1.10.

Punct gospodăresc

Viilor nr.13

Municipiul Cluj - Napoca

636

1.10.

Punct gospodăresc

Viilor nr.22

Municipiul Cluj - Napoca

637

1.10.

Punct gospodăresc

Viilor nr.23

3,999.18

Municipiul Cluj - Napoca

638

'1.10.

Punct gospodăresc

Viilor nr.27

3,323.74

Municipiul Cluj - Napoca

639

1.10.

Punct gospodăresc

Viilor nr.29

Municipiul Cluj - Napoca

640

1.10.

Punct gospodăresc

Mestecenilor nr.1

Municipiul Cluj - Napoca

641

1.10.

Punct gospodăresc

Mestecenilor nr.4

Municipiul Cluj - Napoca

642

1.10.

Punct gospodăresc

Mestecenilor nr.5

Municipiul Cluj - Napoca

643

1.10.

Punct gospodăresc

Luceafărului nr.4

4,061.81

Municipiul Cluj - Napoca

644

1.10.

Punct gospodăresc

Luceafărului nr.10

5,231.40

Municipiul Cluj - Napoca

645

1.10.

Punct gospodăresc

Gh.Dima nr.2 - M16

2003

15,820.94

Municipiul Cluj - Napoca

646

1.10.

Punct gospodăresc

Gh.Dima nr.2

4,061.81

Municipiul Cluj - Napoca

647

1.10.

Punct gospodăresc

Gh.Dima nr.3

3,323.74

Municipiul Cluj - Napoca

648

1.10.

Punct gospodăresc

Gh.Dima nr.5A

1,899.35

Municipiul Cluj - Napoca

649

1.10.

Punct gospodăresc

Gh.Dima nr.6

Municipiul Cluj - Napoca

650

1.10.

Punct gospodăresc

Gh.Dima nr.8

Municipiul Cluj - Napoca

651

1.10.

Punct gospodăresc

Gh.Dima nr.12

Municipiul Cluj - Napoca

652

1.10.

Punct gospodăresc

Gh.Dima nr.15

Municipiul Cluj - Napoca

653

1.10.

Punct gospodăresc

Gh.Dima nr.22

Municipiul Cluj - Napoca

654

1.10.

Punct gospodăresc

Gh.Dima nr.25

Municipiul Cluj - Napoca

:'5S9888uL


ooooomru-.. ..


0

1 2

3

4

5.00

6

655

1.10.

Punct gospodăresc

Gh.Dima nr.26

4,847.59

Municipiul Cluj - Napoca

656

1.10.

Punct gospodăresc

Gh.Dima nr.29

Municipiul Cluj - Napoca

657

1.10.

Punct gospodăresc

Gh.Dima nr.30

Municipiul Cluj - Napoca

658

1.10.

Punct gospodăresc

Gh.Dima nr.39

Municipiul Cluj - Napoca

659

1.10.

Punct gospodăresc

Gh.Dima nr.49

Municipiul Cluj - Napoca

660

1.10.

Punct gospodăresc

Castanilor nr.2

4,847.58

Municipiul Cluj - Napoca

661

1.10.

Punct gospodăresc

Castanilor nr.3

Municipiul Cluj - Napoca

662

1.10.

Punct gospodăresc

Castanilor nr.4

Municipiul Cluj - Napoca

663

1.10.

Punct gospodăresc

Tatra nr.3

Municipiul Cluj - Napoca

664

1.10.

Punct gospodăresc

Tatra nr.10

2003

6,466.80

Municipiul Cluj - Napoca

665

1.10.

Punct gospodăresc

Tatra nr.12

Municipiul Cluj - Napoca

666

1.10.

Punct qospodăresc

Slănic nr.3

Municipiul Cluj - Napoca

667

1.10.

Punct gospodăresc

Slănic nr.9

Municipiul Cluj - Napoca

668

1.10.

Punct gospodăresc

Tineretului nr.62

Municipiul Cluj - Napoca

669

1.10.

Punct gospodăresc

Tineretului nr.68

Municipiul Cluj - Napoca

670

1.10.

Punct gospodăresc

Tineretului nr.70

Municipiul Cluj - Napoca

671

1.10.

Punct qospodăresc

Tineretului nr.72

Municipiul Cluj - Napoca

672

1.10.

Punct gospodăresc

Detunata nr.15

Municipiul Cluj - Napoca

673

1.10.

Punct qospodăresc

Detunata nr.17

Municipiul Cluj - Napoca

674

1.10.

Punct gospodăresc

Snaqov nr.3

Municipiul Cluj - Napoca

675

1.10.

Punct gospodăresc

Borsec nr.1

Municipiul Cluj - Napoca

676

1.10.

Punct gospodăresc

Borsec nr.2

Municipiul Cluj - Napoca

677

1.10.

Punct gospodăresc

Borsec nr.3

Municipiul Cluj - Napoca

678

1.10.

Punct gospodăresc

Herculane nr.2

Municipiul Cluj - Napoca

679

1.10.

Punct qospodăresc

Băișoara nr.7

Municipiul Cluj - Napoca

680

1.10.

Punct gospodăresc

Băișoara nr.9

Municipiul Cluj - Napoca

681

1.10.

Punct gospodăresc

Băișoara nr.10

Municipiul Cluj - Napoca

682

1.10.

Punct gospodăresc

Băita nr.1

Municipiul Cluj - Napoca

683

1.10.

Punct gospodăresc

Băita nr.2

Municipiul Cluj - Napoca

684

1.10.

Punct qospodăresc

Băita nr.6

Municipiul Cluj - Napoca

685

1.10.

Punct gospodăresc

Băita nr.7

Municipiul Cluj - Napoca

686

1.10.

Punct qospodăresc

Băita nr.12

Municipiul Cluj - Napoca

687

1.10.

Punct gospodăresc

L.Rebreanu nr.4

Municipiul Cluj - Napoca

688

1.10.

Punct gospodăresc

L.Rebreanu nr.40

3,063.87

Municipiul Cluj - Napoca

689

1.10.

Punct gospodăresc

L.Rebreanu nr.60

Municipiul Cluj - Napoca

690

1.10.

Punct gospodăresc

Azuga nr.3

Municipiul Cluj - Napoca

691

1.10.

Punct qospodăresc

Azuga nr.4

Municipiul Cluj - Napoca

692

1.10.

Punct gospodăresc

Azuga nr.9

Municipiul Cluj - Napoca

693

1.10.

Punct gospodăresc

Albac nr.3

Municipiul Cluj - Napoca

694

1.10.

Punct gospodăresc

Albac nr.7

Municipiul Cluj - Napoca

695

1.10.

Punct gospodăresc

Albac nr.11

Municipiul Cluj - Napoca

1.10.

Punct gospodăresc

Albac nr.12

Municipiui Cluj- - NaDoca

697

1.10.

Punct qospodăresc

Albac nr.16

Municipiul Cluj - Napoca

698

1.10.

Punct gospodăresc

Albac nr.17

Municipiul Cluj - Napoca

699

1.10.

Punct gospodăresc

Albac nr.23

2,529.94

Municipiul Cluj - Napoca

700

1.10.

Punct gospodăresc

Albac nr.25

Municipiul Cluj - Napoca

701

1.10.

Punct gospodăresc

Padiș nr.2

Municipiul Cluj - Napoca

702

1.10.

Punct gospodăresc

Padiș nr.4

Municipiul Cluj - Napoca

703

1.10.

Punct gospodăresc

Padiș nr.8

Municipiul Cluj - Napoca

704

1.10.

Punct gospodăresc

Rășinari nr.1

Municipiul Cluj - Napoca

705

1.10.

Punct gospodăresc

Rășinari nr.2

3,063.87

Municipiul Cluj - Napoca

706

1.10.

Punct gospodăresc

Rășinari nr.7

Municipiul Cluj - Napoca

707

1.10.

Punct gospodăresc

S.AIbini nr.99

2,529.96

Municipiul Cluj - Napoca

708

1.10.

Punct gospodăresc

S.AIbini nr.133

Municipiul Cluj - Napoca

709

1.10.

Punct gospodăresc

S.AIbini nr.137

Municipiul Cluj - Napoca

710

1.10.

Punct gospodăresc

S.AIbini nr.141

Municipiul Cluj - Napoca

711

1.10.

Punct gospodăresc

C.Brâncoveanu nr.50

Municipiul Cluj - Napoca

712

1.10.

Punct gospodăresc

C.Brâncoveanu nr.56

1,899.34

Municipiul Cluj - Napoca

713

1.10.

Punct gospodăresc

Bușteni nr.2

2,529.96

Municipiul Cluj - Napoca

714

1.10.

Punct gospodăresc

Bușteni nr.4

Municipiul Cluj - Napoca

715

1.10.

Punct gospodăresc

Bușteni nr.8

Municipiul Cluj - Napoca

716

1.10.

Punct gospodăresc

Bușteni nr.12

Municipiul Cluj - Napoca

0

1

2

3

4

5.00

6

717

1.10.

Punct gospodăresc

Bușteni nr.13

Municipiul Cluj - Napoca

718

1.10.

Punct gospodăresc

P-ta Cipariu nr.11

Municipiul Cluj - Napoca

719

1.10.

Punct gospodăresc

N.Titulescu nr.2

Municipiul Cluj - Napoca

720

1.10.

Punct gospodăresc

N.Titulescu nr.6

Municipiul Cluj - Napoca

721

1.10.

Punct gospodăresc

N.Titulescu nr.10

Municipiul Cluj - Napoca

722

1.10.

Punct gospodăresc

N.Titulescu nr.12

Municipiul Clu) - Napoca

723

1.10.

Punct gospodăresc

N.Titulescu nr.14

Municipiul Cluj - Napoca

724

1.10.

Punct qospodăresc

N.Titulescu nr.22

Municipiul Cluj - Napoca

725

1.10.

Punct gospodăresc

N.Titulescu nr.24

Municipiul Cluj - Napoca

726

1.10.

Punct gospodăresc

N.Titulescu nr.26

Municipiul Cluj - Napoca

727

1.10.

Punct gospodăresc

N.Titulescu nr.28

Municipiul Cluj - Napoca

728

1.10.

Punct gospodăresc

N.Titulescu nr.30

Municipiul Cluj - Napoca

729

1.10.

Punct gospodăresc

N.Titulescu nr.32

Municipiul Cluj - Napoca

730

1.10.

Punct gospodăresc

N.Titulescu nr.33

Municipiul Cluj - Napoca

731

1.10.

Punct gospodăresc

N.Titulescu nr.37

Municipiul Cluj - Napoca

732

1.10.

Punct gospodăresc

N.Titulescu nr.43

Municipiul Cluj - Napoca

733

1.10.

Punct gospodăresc

N.Titulescu nr.109

3,323.75

Municipiul Cluj - Napoca

734

1.10.

Punct qospodăresc

N.Titulescu nr.117

3,323.74

Municipiul Cluj - Napoca

735

1.10.

Punct gospodăresc

N.Titulescu nr.145

4,061.81

Municipiul Cluj - Napoca

736

1.10.

Punct gospodăresc

N.Titulescu nr.149

4,061.81

Municipiul Cluj - Napoca

737

1.10.

Punct gospodăresc

N.Titulescu nr.165

Municipiul Cluj - Napoca

738

1.10.

Punct gospodăresc

Muncitorilor nr.1

Municipiul Cluj - Napoca

739

1.10.

Punct gospodăresc

Muncitorilor nr.5

Municipiul Cluj - Napoca

740

1.10.

Punct gospodăresc

Muncitorilor nr.6

Municipiul Cluj - Napoca

741

1.10.

Punct gospodăresc

Muncitorilor nr.8

Municipiul Cluj - Napoca

742

1.10.

Punct gospodăresc

Muncitorilor nr.10

Municipiul Cluj - Napoca

743

1.10.

Punct gospodăresc

Muncitorilor nr.12

Municipiul Cluj - Napoca

744

1.10.

Punct gospodăresc

Muncitorilor nr.14

Municipiul Cluj - Napoca

745

1.10.

Punct gospodăresc

Muncitorilor nr.18

Municipiul Cluj - Napoca

746

1.10.

Punct gospodăresc

Muncitorilor nr.22

Municipiul Cluj - Napoca

747

1.10.

Punct gospodăresc

Muncitorilor nr.24

Municipiul Cluj - Napoca

748

1.10.

Punct gospodăresc

Muncitorilor nr.28

Municipiul Cluj - Napoca

749

1.10.

Punct gospodăresc

A.Suciu nr.18

Municipiul Cluj - Napoca

750

1.10.

Punct gospodăresc

A.Suciu nr.20

2003

15,375.63

Municipiul Cluj - Napoca

751

1.10.

Punct gospodăresc

A.Suciu nr.32

Municipiul Cluj - Napoca

752

1.10.

Punct gospodăresc

A.Suciu nr.42

3,999.19

Municipiul Cluj - Napoca

753

1.10.

Punct gospodăresc

Arieșului nr.34

Municipiul Cluj - Napoca

754

1.10.

Punct gospodăresc

Arieșului nr.102

Municipiul Cluj - Napoca

755

1.10.

Punct gospodăresc

Arieșului nr.119

3,999.19

Municipiul Cluj - Napoca

756

1.10.

Punct gospodăresc

Godeanu nr.2

Municipiul Cluj - Napoca

757

1.10.

Punct gospodăresc

Godeanu nr.3

5,231.40

Municipiul Cluj - Napoca

758

1.10.

Punct gospodăresc

Godeanu nr.5

Municipiul Cluj - Napoca.

759

1.10.

Punct gospodăresc

Godeanu nr.7

3,323.74

Municipiul Cluj - Napoca

760

1.10.

Punct gospodăresc

Bistriței nr.32

Municipiul Cluj - Napoca

761

1.10.

Punct gospodăresc

C.Brâncuși nr.2

Municipiul Cluj - Napoca

762

1.10.

Punct gospodăresc

C.Brâncuși nr.153

Municipiul Cluj - Napoca

763

1.10.

Punct gospodăresc

C.Brăncuși nr.163

Municipiul Cluj - Napoca

764

1.10.

Punct gospodăresc

C.Brâncuși nr.171

Municipiul Cluj - Napoca

765

1.10.

Punct gospodăresc

C.Brâncuși nr.173

Municipiul Cluj - Napoca

766

1.10.

Punct gospodăresc

C.Brâncuși nr.182

Municipiul Cluj - Napoca

767

1.10.

Punct gospodăresc

C.Brăncuși nr.188

Municipiul Cluj - Napoca

768

1.10.

Punct gospodăresc

C.Brâncuși nr.194

Municipiul Cluj - Napoca

769

1.10.

Punct gospodăresc

C.Brâncuși nr.198

Municipiul Cluj - Napoca

770

1.10.

Punct gospodăresc

C.Brâncuși nr.202

Municipiul Cluj - Napoca

771

1.10.

Punct gospodăresc

Lăcrimioarelor nr.4

Municipiul Cluj - Napoca

772

1.10.

Punct gospodăresc

Lăcrimioarelor nr.6

Municipiul Cluj - Napoca

773

1.10.

Punct gospodăresc

Lăcrimioarelor nr.7

Municipiul Cluj - Napoca

774

1.10.

Punct gospodăresc

Lăcrimioarelor nr.9

Municipiul Cluj - Napoca

775

1.10.

Punct gospodăresc

Alverna nr.57

Municipiul Cluj - Napoca

776

1.10.

Punct gospodăresc

Alverna nr.59

Municipiul Cluj - Napoca

777

1.10.

Punct gospodăresc

Alvema nr.63

Municipiul Cluj - Napoca

778

1.10.

Punct gospodăresc

Iugoslaviei nr.66

Municipiul Cluj - Napoca

0

1

2

3

4

5.00

6

779

1.10.

Punct gospodăresc

Iugoslaviei nr.70

3.063.87

Municipiul Cluj - Napoca

780

1.10.

Punct gospodăresc

Iugoslaviei nr.72

Municipiul Cluj - Napoca

781

1.10.

Punct gospodăresc

Pascaly nr.5

Municipiul Cluj - Napoca

782

1.10.

Punct gospodăresc

Pascaly nr.9

5.231.41

Municipiul Cluj - Napoca

783

1.10.

Punct gospodăresc

Pascaly nr.11

Municipiul Cluj - Napoca

784

1.10.

Punct gospodăresc

Zambilei nr.21

Municipiul Cluj - Napoca

785

1.10.

Punct gospodăresc

Scărișoara nr.1

Municipiul Cluj - Napoca

786

1.10.

Punct gospodăresc

Aleea Muscel nr.8

2,529.96

Munjcipiul Cluj - Napoca

787

1.10.

Punct gospodăresc

Aleea Muscel nr.18

4,847.59

Municipiul Cluj - Napoca

788

1.10.

Punct gospodăresc

A.VIaicu nr.2

5,870.36

Municipiul Cluj - Napoca

789

h.10.

Punct gospodăresc

A.VIaicu nr.4

Municipiul Cluj - Napoca

790

1.10.

Punct gospodăresc

Plopilor nr.58

2003

11,761.24

Municipiul Cluj - Napoca

791

1.10.

Punct gospodăresc

A.VIaicu nr.13

Municipiul Cluj - Napoca

792

1.10.

Punct gospodăresc

A.VIaicu nr.17

1,899.35

Municipiul Cluj - Napoca

793

1.10.

Punct gospodăresc

A.VIaicu nr.21

2003

6.051.18

Municipiul Cluj - Napoca

794

1.10.

Punct gospodăresc

A.VIaicu nr.34

2003

11,761.24

Municipiul Cluj - Napoca

795

1.10.

Punct gospodăresc

A.VIaicu nr.34 A

O

Municipiul Cluj - Napoca

796

1.10.

Punct qospodăresc

A.VIaicu nr.38

Municipiul Cluj - Napoca

797

1.10.

Punct oospodăresc

A.VIaicu nr.48

2003

6,104.12

Municipiul Cluj - Napoca

798

1.10.

Punct gospodăresc

A.VIaicu nr.62

5,870.33

Municipiul Cluj - Napoca

799

1.10.

Punct gospodăresc

Dorobanților nr.74

2003

11,761.24

Municipiul Cluj - Napoca

800

1.10.

Punct gospodăresc

Dorobanților nr.76

3.323.75

Municipiul Cluj - Napoca

801

1.10.

Punct gospodăresc

Dorobanților nr.78

2003

15,391.35

Municipiul Cluj - Napoca

802

1.10.

Punct gospodăresc

Dorobanților nr.89

Municipiul Cluj - Napoca

803

1.10.

Punct gospodăresc

Dorobanților nr.90-92

5,870.36

Municipiul Cluj - Napoca

804

1.10.

Punct gospodăresc

Dorobanților nr.93

2003

8,528.13

Municipiul Cluj - Napoca

805

1.10.

Punct gospodăresc

Dorobanților nr.95

Municipiul Cluj - Napoca

806

1.10.

Punct gospodăresc

Dorobanților nr.96

Municipiul Cluj - Napoca

807

1.10.

Punct gospodăresc

Dorobanților nr.97

Municipiul Cluj - Napoca

808

1.10.

Punct gospodăresc

Dorobanților nr.98

Municipiul Cluj - Napoca

809

1.10.

Punct gospodăresc

Dorobanților nr.102

4,199.51

Municipiul Cluj - Napoca

810

1.10.

Punct gospodăresc

Dorobanților nr.105

3,999.18

Municipiul Cluj - Napoca

811

1.10.

Punct gospodăresc

Dorobanților nr.109

2,529.94

Municipiul Cluj - Napoca

812

1.10.

Punct gospodăresc

T.Mihali nr.1

3,063.87

Municipiul Cluj - Napoca

813

1.10.

Punct gospodăresc

T.Mihali nr.2

2003

15,268.45

Municipiul Cluj - Napoca

814

1.10.

Punct gospodăresc

T.Mihali nr.4

4,199.51

Municipiul Cluj - Napoca

815

1.10.

Punct gospodăresc

Al.Vaida Voievod nr.8-10

Municipiul Cluj - Napoca

816

1.10.

Punct gospodăresc

Venus nr.2

Municipiul Cluj - Napoca

817

1.10.

Punct gospodăresc

Fabricii nr.2

Municipiul Cluj - Napoca

818

1.10.

Punct gospodăresc

Fabricii nr.4

Municipiul Cluj - Napoca

819

1.10.

Punct gospodăresc

Fabricii nr.5

Municipiul Cluj - Napoca

820

1.10.

'Punct gospodăresc

Fabricii nr.13

4,061.81

Municipiul Cluj - Napoca

821

1.10.

Punct gospodăresc

Fabricii nr.19

3,999.18

Municipiul Cluj - Napoca

822

1.10.

Punct gospodăresc

Fabricii nr.130

1,994.99

Municipiul Cluj - Napoca

823

1.10.

Punct gospodăresc

Trotușului nr.4

Municipiul Cluj - Napoca

824

1.10.

Punct gospodăresc

Trotușului nr.5

Municipiul Cluj - Napoca

825

1.10.

Punct gospodăresc

F-cii de Zahăr nr.8

Municipiul Cluj - Napoca

826

1.10.

Punct gospodăresc

F-cii de Zahăr nr.9

Municipiul Cluj - Napoca

827

1.10.

Punct gospodăresc

F-cii de Zahăr nr.13

5,231.41

Municipiul Cluj - Napoca

828

1.10.

Punct gospodăresc

F-cii de Zahăr nr.17

Municipiul Cluj - Napoca

829

1.10.

Punct gospodăresc

F-cii de Zahăr nr.19

Municipiul Cluj - Napoca

830

1.10.

Punct gospodăresc

F-cii de Zahăr nr.21

Municipiul Cluj - Napoca

831

1.10.

Punct gospodăresc

F-cii de Zahăr nr.23

Municipiul Cluj - Napoca

832

1.10.

Punct gospodăresc

F-cii de Zahăr nr.25

Municipiul Cluj - Napoca

833

1.10.

Punct gospodăresc

F-cii de Zahăr nr.69

Municipiul Cluj - Napoca

834

1.10.

Punct gospodăresc

F-cii de Zahăr nr.71

Municipiul Cluj - Napoca

835

1.10.

Punct gospodăresc

F-cii de Zahăr nr.72

Municipiul Cluj - Napoca

836

1.10.

Punct gospodăresc

F-cii de Zahăr nr.75

4,061.81

Municipiul Cluj - Napoca

837

1.10.

Punct gospodăresc

F-cii de Zahăr nr.84

5,231.40

Municipiul Cluj - Napoca

838

1.10.

Punct gospodăresc

Inului nr.2

5,870.36

Municipiul Cluj - Napoca

839

1.10.

Punct gospodăresc

Anina nr.2

Municipiul Cluj - Napoca

840

1.10.

Punct gospodăresc

Anina nr.3

4,847.59

Municipiul Cluj - Napoca


.Jk-iiiăEL .J^3SStL2fL


0

1 2

3

4

5.00

i

6

841

1.10.

Punct gospodăresc

Anina nr.19

5,870.36

Municipiul Cluj - Napoca

842

1.10.

Punct gospodăresc

Dâmbovitei nr.15

5,231.40

Municipiul Cluj - Napoca

843

1.10.

Punct gospodăresc

Dâmbovitei nr.28

Municipiul Cluj - Napoca

844

1.10.

Punct gospodăresc

Dâmbovitei nr.41

Municipiul Cluj - Napoca

845

1.10.

Punct gospodăresc

Dâmbovitei nr.43

Municipiul Cluj - Napoca

846

1.10.

Punct gospodăresc

Dâmbovitei nr.45

3,999.19

Municipiul Cluj - Napoca

847

1.10.

Punct gospodăresc

Dâmbovitei nr.73

Municipiul Cluj - Napoca

848

1.10.

Punct gospodăresc

Dâmbovitei nr.79

Municipiul Cluj - Napoca

849

1.10.

Punct gospodăresc

Dâmbovitei nr.85

Municipiul Cluj - Napoca

850

1.10.

Punct gospodăresc

Dâmbovitei nr.87

Municipiul Cluj - Napoca

851

1.10.

Punct gospodăresc

Teleorman nr.11-13

5,231.40

Municipiul Cluj - Napoca

852

1.10.

Punct gospodăresc

Teleorman nr.52

4,847.59

Municipiul Cluj - Napoca

853

1.10.

Punct gospodăresc

Teleorman nr.65

4,847.58

Municipiul Cluj - Napoca

854

1.10.

Punct gospodăresc

Teleorman nr.72

2003

12,007.52

Municipiul Cluj - Napoca

855

1.10.

Punct gospodăresc

Teleorman nr.72 mic

2,815.08

Municipiul Cluj - Napoca

856

1.10.

Punct gospodăresc

Pavl. Expo-Transilvania

Municipiul Cluj - Napoca

857

1.10.

Punct gospodăresc

Cojocnei nr.2

5,231.40

Municipiul Cluj - Napoca

858

1.10.

Punct gospodăresc

Cojocnei nr.8

Municipiul Cluj - Napoca

859

1.10.

Punct gospodăresc

Cojocnei nr.16

4,199.51

Municipiul Cluj - Napoca

860

1.10.

Punct gospodăresc

Cojocnei nr.23

Municipiul Cluj - Napoca

861

1.10.

Punct gospodăresc

Cojocnei nr.25

Municipiul Cluj - Napoca

862

1.10.

Punct gospodăresc

Răsăritului nr.102

Municipiul Cluj - Napoca

863

1.10.

Punct gospodăresc

Răsăritului nr.103

Municipiul Cluj - Napoca

864

1.10.

Punct gospodăresc

Răsăritului nr.104

5,870.36

Municipiul Cluj - Napoca

865

1.10.

Punct gospodăresc

Răsăritului nr.105

Municipiul Cluj - Napoca

866

1.10.

Punct gospodăresc

Dejului nr.1

5,231.41

Municipiul Cluj - Napoca

867

1.10.

Punct gospodăresc

Dejului nr.24

Municipiul Cluj - Napoca

868

1.10.

Punct gospodăresc

Slatina nr.1

Municipiul Cluj - Napoca

869

1.10.

Punct gospodăresc

Slatina nr.8

Municipiul Cluj - Napoca

870

1.10.

Punct gospodăresc

Nirajului nr.12

4,061.81

Municipiul Cluj - Napoca

871

1.10.

Punct gospodăresc

Nirajului nr.14

Municipiul Cluj - Napoca

872

1.10.

Punct gospodăresc

Nirajului nr.7

4,847.58

Municipiul Cluj - Napoca

873

1.10.

Punct gospodăresc

Remco

Municipiul Cluj - Napoca

874

1.10.

Punct gospodăresc

Oltului nr.34

4,847.59

Municipiul Cluj - Napoca

875

1.10.

Punct gospodăresc

Oltului nr.36 mare

3,999.18

Municipiul Cluj - Napoca

876

1.10.

Punct gospodăresc

Oltului nr.36 mic

1,994.99

Municipiul Cluj - Napoca

877

1.10.

Punct gospodăresc

Oltului nr.40

Municipiul Cluj - Napoca

878

1.10.

Punct gospodăresc

Oltului nr.78

Municipiul Cluj - Napoca

879

1.10.

Punct gospodăresc

Tulcea nr.2

2,094.40

Municipiul Cluj - Napoca

880

1.10.

Punct gospodăresc

Tulcea nr.6

Municipiul Cluj - Napoca

881

1.10.

Punct gospodăresc

Tulcea nr.7

Municipiul Cluj - Napoca

882

1.10.

Punct gospodăresc

Tulcea nr.8

Municipiul Cluj - Napoca

883

1.10.

Punct gospodăresc

Tulcea nr.10

Municipiul Cluj - Napoca

884

1.10.

Punct gospodăresc

Tulcea nr.11

Municipiul Cluj - Napoca

885

1.10.

Punct gospodăresc

Tulcea nr.16

Municipiul Cluj - Napoca

886

1.10.

Punct gospodăresc

Tulcea nr.18

Municipiul Cluj - Napoca

887

1.10.

Punct gospodăresc

Tulcea nr.19

Municipiul Cluj - Napoca

888

1.10.

Punct gospodăresc

Tulcea nr.20

Municipiul Cluj - Napoca

889

1.10.

Punct gospodăresc

Tulcea nr.24

Municipiul Cluj - Napoca

890

1.10.

Punct gospodăresc

Tulcea nr.25

2,215.65

Municipiul Cluj - Napoca

891

1.10.

Punct gospodăresc

Tulcea nr.27

4,061.82

Municipiul Cluj - Napoca

892

1.10.

Punct gospodăresc

Mureșului nr.39

Municipiul Cluj - Napoca

893

1.10.

Punct gospodăresc

Mureșului nr.40

Municipiul Cluj - Napoca

894

1.10.

Punct gospodăresc

Mureșului nr.46

3,323.74

Municipiul Cluj - Napoca

895

1.10.

Punct gospodăresc

Mureșului nr.58

2003

7,394.26

Municipiul Cluj - Napoca

896

1.10.

Punct gospodăresc

Dunării nr.24-28

Municipiul Cluj - Napoca

897

1.10.

Punct gospodăresc

Dunării nr.25

Municipiul Cluj - Napoca

898

1.10.

Punct gospodăresc

Dunării nr.31

Municipiul Cluj - Napoca

899

1.10.

Punct gospodăresc

Dunării nr.33

Municipiul Cluj - Napoca

900

1.10.

Punct gospodăresc

Dunării nr.55-57

3,999.18

Municipiul Cluj - Napoca

901

1.10.

Punct gospodăresc

Dunării nr.65

4,847.59

Municipiul Cluj - Napoca

902

1.10.

Punct gospodăresc

Jiului nr.4

Municipiul Cluj - Napoca

0

1

2

3

4

5.00

6

903

1.10.

Punct gospodăresc

Jiului nr.26

■ 2.215.65

Municipiul Cluj - Napoca

904

1.10.

Punct gospodăresc

D.Roman nr.2

Municipiul Cluj - Napoca

905

1.10.

Punct gospodăresc

D.Roman nr.6

Municipiul Cluj - Napoca

906

1.10.

Punct gospodăresc

București nr.57

Municipiul Cluj - Napoca

907

1.10.

Punct gospodăresc

București nr.64

3,323.75

Municipiul Cluj - Napoca

908

1.10.

Punct gospodăresc

București nr.70

2003

11,761.24

Municipiul Cluj - Napoca

909

1.10.

Punct gospodăresc

București nr.79

4,061.81

Municipiul Cluj - Napoca

910

1.10.

Punct gospodăresc

București nr.82

5,231.41

Municipiul Cluj - Napoca

911

1.10.

Punct gospodăresc

București nr.83

Municipiul Cluj - Napoca

912

1.10.

Punct gospodăresc

București nr