Hotărârea nr. 519/2009

Hotărârea 519/2009 - Aprobarea P.U.Z. – Valea Fânaţelor – Dealul Morii – Dealul Sf. Gheorghe; beneficiară: Asociaţia de proprietari „Măgura”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLU J-N APOC A

HOTĂRÂRE privind completarea domeniului de activitate a R.A.D.P. Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind completarea domeniului de activitate a R.A.D.P. Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 353.121/44.10, din 18.08.2016, al Direcției tehnice, prin care se propune completarea domeniului de activitate al R.A.D.P. Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă completarea domeniului de activitate al R.A.D.P. Cluj-Napoca cu următoarele coduri CAEN:

Cod CAEN - 7111 Servicii de arhitectură;

Cod CAEN - 7112 Servicii de inginerie.

* Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează R.A.D.P. Cluj-Napoca și Direcția tehnică.Nr. 519 din 1 septembrie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)