Hotărârea nr. 510/2009

Hotărârea 510/2009 - Aprobarea proiectului „Funcţionari mai instruiţi, cetăţeni clujeni mai mulţumiţi”, pentru atragerea de fonduri nerambursabile din Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, axa prioritară 1. Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea documentației cadastrale de radiere apartament și actualizare date unități individuale pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Aurorei nr. 8

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de radiere apartament și actualizare date unități individuale pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Aurorei nr. 8 proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 358277/45/30.10.2013 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea documentației cadastrale de radiere apartament și actualizare date unități individuale pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Aurorei nr. 8;

Reținând prevederile Ordinului nr. 634/2006 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, modificat prin Ordinul nr. 134/2008 și Ordinul nr. 415/2008, ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, modificată și republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. „c”, al. 5 lit. „b”, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art, 1. Se aprobă actualizarea datelor din cartea funciară, aferente imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Aurorei nr. 8,

din:

 • - Teren intravilan în str. Aurorei nr. 8, în suprafață de 373 mp. cu nr. cad. 11360, înscris în CF nr. 252335 Cluj-Napoca, CF vechi 129377, în proprietatea Statului român cu o cotă teren de 23/373 parte și cotă p.i.c. de 6,18/100 parte; Popa Marta și Popa Valentin Vasile cu o cotă teren de 78/373 parte și cotă p.i.c. de 21,04/100 parte; Georgescu Dumitru și Georgescu Renata Simona cu o cota teren de 31/373 parte și cotă p.i.c. de 8,08/100 parte; Kaiser Kinga cu o cotă teren de 44/373 parte și cota p.i.c, de 11,73 parte; Pop Gheorghe Cornel cu o cotă teren de 68/373 parte și cotă p.i.c. de 18,32/100 parte; Câtană Rodica Rozalia și Cătană Marius Ioan cu o cotă teren de 33/373 parte și cotă p.i.c. de 8,87/100 parte, Seica Cornel și Seica Maria cu o cotă teren de 47/373 parte și cotă pic de 12,58/100 parte; S.C. ANCONIC SOFTWARE S.R.L. cu o cotă teren de 21/373 parte și cotă p.i.c. de 7,47/100 parte; Șerban Dan Florin șî Șerban Cornelia cu o cotă teren de 28/373 parte și cotă p.i.c. de 5,73/100 parte, și

 • - construcția: casă cu 7 apartamente, având ca părți indivize comune: terenul, fundațiile, fațadele, podul, spălătoria, acces pod, coridor subsol, acces subsol și instalațiile de apă, canal, gaz, electricitate, respectiv: apartamentul nr. 1, compus din: o cameră, o bucătărie, o cămară de alimente, un wc, o pivniță cu suprafața de 1,62 mp., în suprafață utilă de 28,46 mp., cu părți indivize comune în cotă de 8,08/100 parte și teren atribuit în proprietate în cotă de 31/373 parte, cu nr. topo. 1381/2/1/1, înscris în CF nr. 252335-C1-U3, în favoarea lui Georgescu Dumitru și Georgescu Renata Simona; apartamentul nr. 2, compus din: o camera, o bucătărie, o cămară de alimente, un antreu, un wc, în suprafață utilă de 40,35 mp., cu părți indivize comune în cotă de 12,58/100 parte și teren atribuit în proprietate în cotă de 47/373 parte, cu nr. topo. 1381/2/1/II, înscris în CF nr. 252335-C1-U7, în favoarea lui Seica Cornel și Seica Maria; apartamentul nr. 3 A, compus din: două camere, o pivniță, în suprafața utilă de 38,55 mp., cu părți indivize comune în cotă de 11,73/100 parte, cu nr. cadastral 252335-C1-U8, înscris în CF nr, 252335-C1-U8, în favoarea lui Kaiser Kinga; apartamentul nr. 3B, compus din: o cameră, un antreu, o cămară, o baie, în suprafață utilă de 18,84 mp., cu părți indivize comune în cotă de 5,73/100 parte, cu nr. cadastral 252335-C1-U9, înscris în CF nr. 252335-C1-U9, în favoarea lui Șerban Dan Florin și Șerban Cornelia; apartamentul nr. 3C. compus din: o cameră, o bucătărie, în suprafață utilă de 24,54 mp., cu părți indivize comune în cotă de 7,47/100 parte, cu nr. cadastral 252335-C1-U1O, înscris în CF nr. 252335-C1-U10, în favoarea S.C. ANCONIC SOFTWARE S.R.L.; apartamentul nr. 4, la parter, compus din: două camere, o bucătărie, o cămară de alimente, o baie, o pivniță, în suprafață utilă de 55.92 mp., cu părți indivize comune în cotă de 18,32/100 parte și teren atribuit în proprietate în cotă de 68/373 parte, cu nr. topo. 1381/2/lriV, înscris în CF nr. 252335-C1-U1, în favoarea lui Pop Gheorghe Cornel; apartamentul nr. 5, compus din: o cameră, o bucătărie, o baie, în suprafață utilă de 29,15 mp., cu părți indivize comune în cotă de 8,87/100 parte, cu nr. cad. 11360/V, înscris în CF nr. 252335-C1-U6, în favoarea lui Cătană Rodica Rozalia și Cătană Marius loan; apartamentul nr. 6, compus din: două camere, o bucătărie, o cămară de alimente, o baie-wc, un antreu, o pivniță, cu suprafață utilă de 66,98 mp., cu părți indivize comune în cotă de 21,04/100 parte și teren atribuit în proprietate în cotă de 78/373 parte, cu nr. topo. 1381/2/1/VI, înscris în CF nr. 252335-CT-U2, în favoarea lui Popa Marta și Popa Valentin Vasile; apartamentul nr, 7, compus din: o cameră, un wc, în suprafață utilă de 20,30 mp., cu părți indivize comune în cotă de 6,18/100 parte, cu nr. topo. 1381/2/1/VII, înscris în CF nr. 252335-C1-U5, în favoarea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca,

A •

in:

Teren intravilan în str. Aurorei nr. 8, în suprafață de 373 mp. cu nr. cad. nou, care va fi înscris în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român cu o cotă teren de 23/373 parte și cotă p.i.c. de 0,00/100 parte; Popa Marta și Popa Valentin Vasile cu o cotă teren de 78/373 parte și cotă p.i.c. De 22,12/100 parte: Georgescu Dumitru și Georgescu Renata Simona cu o cotă teren de 31/373 parte și cotă p.i.c, de 9,40/100 parte; Kaiser Kinga cu o cota teren de 44/373 parte și cotă p.i.c. de 12,73 parte; Pop Gheorghe Cornel cu o cotă teren de 68/373 parte și cotă p.i.c. de 18,47/100 parte; Cătană Rodica Rozalia și Cătană Marius loan cu o cotă teren de 33/373 parte și cotă p.i.c. de 9,63/100 parte, Seica Cornel și Seica Maria cu o cotă teren de 47/373 parte și cotă pic de 13,33/100 parte; S.C. ANCONIC SOFTWARE S.R.L. cu o cotă teren de 21/373 parte și cotă p.i.c. de 8,10/100 parte; Șerban Dan Florin și Șerban Cornelia cu o cotă teren de 28/373 parte și cotă p.i.c. de 6,22/100 parte, și

- construcția casă cu 8 apartamente, având ca părți indivize comune: terenul, fundațiile, fațadele, podul, spălătoria, acces pod, coridor subsol, acces subsol și instalațiile de apă, canal, gaz, electricitate, respectiv: apartamentul nr. 1, compus din: o cameră, o bucătărie, o cămară de alimente, un wc, o pivniță cu suprafața de 1,62 mp., cu suprafață utilă de 28,46 mp., cu părți indivize comune în cotă de 9,40/100 parte și teren atribuit în proprietate în cotă de 31/373 parte, care va fi reînscris în CF nr, 25233 5-C1-U3, în favoarea lui Georgescu Dumitru și Georgescu Renata Simona; apartamentul nr. 2, compus din: o cameră, o bucătărie, o cămară de alimente, un antreu, un wc, cu suprafață utilă de 40,35 mp,, cu părți indivize comune în cotă de 13,33/100 parte și teren atribuit în proprietate în cotă de 47/373 parte, care va fi reînscris în CF nr. 252335-C1-U7, în favoarea lui Seica Cornel și Seica Maria; apartamentul nr. 3A, compus din: două camere, o pivniță, cu suprafață utilă de 38,55 mp,, cu părți indivize comune în cotă de 12,73/100 parte, care va fi reînscris în CF nr. 252335-C1-U8. în favoarea lui Kaiser Kinga; apartamentul nr. 3B, compus din: o cameră, un antreu, o cămară, o baie, în suprafață utilă de 18,84 mp., cu părți indivize comune în cotă de 6,22/100 parte, care va fi reînscris în CF nr. 252335-C1-U9, în favoarea lui Șerban Dan Florin și Șerban Cornelia; apartamentul nr, 3C, compus din: o cameră, o bucătărie, în suprafață utilă de 24,54 mp., cu părți indivize comune în cotă de 8,10/100 parte, care va fi reînscris în CF nr. 252335-C1-U10, în favoarea S.C. ANCONIC SOFTWARE S.R.L.; apartamentul nr. 4, Ia parter» compus din: două camere, o bucătărie, o cămară de alimente, o baie, o pivniță, în suprafață utilă de 55,92 mp., cu părți indivize comune în cotă de 18,47/100 parte și teren atribuit în proprietate în cotă de 68/373 parte, care va fi reînscris în CF nr. 252335-C1-U1. în favoarea lui Pop Gheorghe Cornel; apartamentul nr. 5, compus din: o cameră, o bucătărie, o baie, în suprafață utilă de 29,15 mp., cu părți indivize comune în cotă de 9,63/100 parte, care va fi reînscris în CF nr. 252335-C1-U6, în favoarea lui Cătană Rodica Rozalia și Cătană Marius loan; apartamentul nr. 6, compus din: două camere, o bucătărie, o cămară de alimente, o baie-wc, un antreu, o pivniță, cu suprafață utilă de 66,98 mp., cu părți indivize comune în cotă de 22,12/100 parte, care va fi reînscris în CF nr. 252335-C1-U2, în favoarea lui Popa Marta și Popa Valentin Vasile.”

Art. 2. Se aprobă radierea din cartea funciară a apartamentului nr. 7 din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Aurorei nr. 8, compus din: o cameră, un wc, în suprafață utilă de 20,30 mp., cu părți indivize comune în cotă de 6,18/100 parte, cu nr. topo. 1381/2/1/VII, înscris în CF nr. 252335-C1-U5. în favoarea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art, 3. Se însușește documentația cadastrală pentru actualizare date, pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Aurorei nr. 8, întocmită de S.C, GENERAL TOPO WEST S.R.L, ce se constituie în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art, 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 510 din 14 noiembrie 2013 (Hotărârea a fost adoptata cu 26 voturi)

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 510/2013


S.C. General Tepo West S.R.L.

400117 Cluj-Napoca, Jud. Cluj, Str. Dunani, Nr. 9 A

TebFax: 0264 450385, E-mail: ȚogMkÂL—4A Ww.gtw.rpDOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

Pentru avizare plan de amplasament și delimitare a corpului de proprietate situat in mun. Cluj-Napoca, str. Aurorei, nr. 8, jud. Cluj

- ACTUALIZARE UMTÂTI INDIVIDUALE - RADIERE APARTAMENT-

EXEMPLAR PRIMĂRIA CLUJ-NAPOCA

STATUL ROMAN in adm. operativa a Consiliului local al mun. Cluj-Napoca, POPA MARTA, POPA VALENTIN VASILE,

GEORGESCU DUMITRU, GEORGESCU RENATA SIMONA,

KAISER KINGA,

POP GHEORGHE CORNEL,

CATANA RODICA ROZALIA, CATANA MARIUS IOAN,

SEICA CORNEL, SEICA MARIA,

S.C. ANCONIC SOFTWARE S.R.L.,

SERBAN DAN FLORIN, SERBAN CORNELIA

Data: octombrie 2013^--, | j /

A                      —■   -"-■A V1


MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobilului: mun. Cluj «Napoca, str. Aurorei, nr. 8. jud. Cluj.

 • 2, Beneficiarii lucrării:

STATUL ROMAN in adm. operativa a Consiliului iocal al mun. Cluj-Napoca, POPA MARTA, POPA VALENTIN VASILE,

GEORGESCU DUMITRU, GEORGESCU RENATA SIMONA, KAISER KINGA

POP GHEORGHE CORNEL

CATANA RODICA ROZALIA, CATANA MARIUS IOAN,

SEICA CORNEL, SEICA MARJA

S.C. ANCONIC SOFTWARE S.R.L.

SERBAN DAN FLORIN, SERBAN CORNELIA

 • 3. Persoana fizica autorizata: SC GENERAL TOPO WEST S.R.L, aut. Nr. RO-B-J,

Nr. 0140/2011, mun. Cluj-Napoca, str. Nîrajuluinr. 20, ap . 20, jud. Cluj.

 • 4. Numărul lucrării in registru propriu:........./GOI 3

 • 5. Obiectul lucrării: Corp de proprietate situat în intravilanul mun. Cluj-Napoca,str. Aurorei,nr. 8 jud. Cluj.

 • 6. Scopul lucrării: Actualizare unitarii individuale - radiere apartament.

 • 7. Amplasamentul corpului de proprietate: Corpul de proprietate este situat în intravilanul

mun. Cluj-Napoca, str. Aurorei, nr. 8, jud. Cluj, încadrat in

L-34~48-C-a-4-lV, avand următoarele vecinătăți:

 • - la Nord

 • - la Est

 • - la Sud

 • - la Vest


-STATUL ROMAN

-STATUL ROMAN

-STATUL ROMAN

-STATUL ROMAN

8. Operațiuni topo-cadasîrale efectuate:

- Metodele si aparatura folosite la măsurători :

 • - SI00,8200 - puncte determinate GPS

 • - S300 - punct determinat prin drumuire

 • - GPS Topcon GRS1, statie totala Sokia 63 OR si ruleta de 50 m.

 • - Sistemul de coordonate:

~ Stereografic 1970.

 • - Puncte geodezice de sprijin vechi și noi folosite:


- puncte vechi:

- nu este cazul


 • - puncte noi:

 • - SI00, S200, S300 (coord cunoscute).

 • - Starea punctelor geodezice vechi:

 • - nu este cazul

-Descrierea punctelor topografice noi determinate in cadrul lucrării (puncte de îndesire de sprijin sau ale rețelei de ridicare):

 • - puncte de stație conform descrierii topografice piese desenate,

 • - punctele noi de indesire a rețelei de sprijin au fost materializate pe teren prin baterea in pamint a unor tarusi de lemn si picheți metalici.

9, Situația juridica a imobilului: corpul de proprietate este înscris în: C.F. nr. 252335 (129377), nr. Cad. 11360 Cluj-Napoca, avand ramura de folosința ”altele’\ cu suprafața de 373 mp.

Data:

octombrie 2013


întocmit:

s.c. GeneralTopoWest s.r.l.


DESCRIERE TOPOGRAFICA

COORDONATE (m)

X

Y

z

586013.12

392983.94

Sistem de proiecție: Stereograme 1970

Sistem de referința: Marea Neagra 1975

Descrierea poziției punctului si a cailor de acces:

Pichetul metalic este amplasat in exteriorul perimetrului imobilului, la o distanta de

7.44m, respectiv 11.23 m fata de colturile limitei nord-vestîce a terenului.

nrzer'pipDiz tpipat^papic a UcoL^rxltrxC I UrUUnnrIun


COORDONATE (m)

X

Y

Z

585999.18

393030.84

Sistem de proiecție: Stereografic 1970

Sistem de referința: Marea Neagra 1975

Descrierea poziției punctului si a cailor de acces:

Pichetul metalic este amplasat in exteriorul perimetrului imobilului, la o distanta de

7.13m, respectiv 4.31 m fata de colturile limitei sud-estice a terenului.

Semnalizare: nu este realizat

s.c.


GENERAL TOPO WEST S.R?L. .


Data: octombrie 2013
DESCRIERE TOPOGRAFICA


COORDONATE (m)

X

Y

Z

586010.05

393034.14

Sistem de proiecție: Stereografic 1970

Sistem de referința: Marea Neagra 1975

Descrierea poziției punctului si a cailor de acces:

Pichetul metalic este amplasat in exteriorul perimetrului imobilului, la o distanta de

5.54m, respectiv 7.24 m fata de colturile limitei sud-estlce a terenului.

Semnalizare: Nu ftSte reales#

Data: octombrie 2013


S.C. GENERAL TOPO WEST S.R.L.Nr cadastral a! terenului:

Suprafața masuratâ:

Adresa imobilului:

373

str, Aurorei, nr. 8, loc, Ci uj-Napoca , jud. Cluj

Carte Funciara colectivă nr,

252335-C1

UAT

Cluj

Cod unitate individuală: (U)

U3

C.F. individuală;

252335-C1-U3
NR.

ÎNCĂPERE

DENUMIRE ÎNCĂPERE

SUPRAFAȚA UTILA

(mp.}

1

CAMERA

11,96

2

BUCĂTĂRIE

10,85

3

CĂMARĂ DE ALIMENTE

2,98

4

WC

1,05

5

PIVNIȚĂ

1,62

SUPRAFAȚA UTILA:

28,46

SUPRAFAȚA TOTALA:

28,46

Executant.         , ,.EE5

. '    . z ' .......:.....;         z^zL................zzv.............

Data

s.c, GENERAL

TQPOWESTsnvi

/.iE :     .. oe-' .       '"i',

ț. Liar. Saoh: Cîcvdk» i?-% ■              '    ț^'

rM * O,

oct, 2013

Recepționat

::

Data

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)

|b


Nr. cadastral a! terenului:

Suprafața măsurată

Adresa imobilului:

373

str. Aurorei, nr. 0, loc. Cluj-Napcca , jud. CM

Carte Funciara colectivă nr.

252335-C1

UAT

Cod unitate individuală: (U)

U7

C.F. individuală:

262335-C1-U7

NR. ÎNCĂPERE

DENUMIRE ÎNCĂPERE

SUPRAFAȚA UTILA

(mp.)

1

CAMERĂ             ~

20,18

2

BUCĂTĂRIE

11,15

3

CĂMARĂ DE ALIMENTE

2,03

4

ANTREU

3,51

5

W.C.

3,48

SUPRAFAȚA UTILA:

40,35

SUPRAFAȚA TOTALA:

40,35

Executant

Data

s.c. GENERAL TOPO WEST stI.

oct. 2013

■""X    ;-s?       f ■ ,

£

V* **’»    i

■S*.

?

..

Recepționat

Data

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)

/îs

Nr, cadastral al terenului;

Suprafața măsurată-

Adresa imobilului:

373

str. Aurorei, nr. 8, loc, Chii-Napoca , jud. CM

Carte Funciara colectivă nr.

252335-C1

UAT

CM

Cod unitate individuală: (U)

U8

C.F. individuală:

252335-C1-U8

NR. ÎNCĂPERE

DENUMIRE ÎNCĂPERE

SUPRAFAȚA UTILA

(mp.)

1

CAMERĂ

12.85

2

CAMERĂ

20,25

3

PIVNIȚĂ

5,45

SUPRAFAȚA UTILA:

38,55

SUPRAFAȚA TOTALA:

38,55

Executant                              -■

Data

s.c. GENERAL TOPO V

■ Utp- j ib! o Al /J AUTORIZĂRI Lg Ssrra iîO-CTF MfJ :^&iarî ȘaiikCfeii

i J O-***---ti

.oct, 2013

o-

*■ l“'-

■   *

3    £

iîu 4? ■ /■

Recepționat

Data

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stamplia)

ll\ /Pi

Nr. cadastral al terenului:

Suprafața masuratâ.

Adresa imobiUti:

373

str. Aurorei, nr. 8, ioc. Ciuj-Napoca Jud, Cluj

Carte Funciara colectivă nr.

252335-21

UAT

CM

Cod unitate individuală: (U)

LJS

C.F. individuală:

252335-C1-U9

NR.

ÎNCĂPERE

DENUMIRE ÎNCĂPERE

SUPRAFAȚA UTILA (mp.)

1

CAMERĂ

10,33

2

ANTREU

3,56

3

CĂMARĂ

0,98

4

BAIE

3,47

SUPRAFAȚA UTILA:

18,84

SUPRAFAȚA TOTALA:

18,84

Executant                 _________

Data

s^o-^MRALTOP

l AUfi^ZAHE

Sabin

_

oct 2013

i.

£

•V;' '

r ■/

••••'.    •  \         S..                   v

Recepționat

Data

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)

I-

Nr. cadastral ai terenului:

Suprafața măsurată:

Adresa imobilului'

373

str. Aurore:, nr. 8 toc, Ciuj-Napoca , jud. CM

Carte Funciara colectivă nr

252335-C1

UAT

Olyj

Cod unitate individuala.' (U)

U10

C.F. individuală:

252335-C1-U10

NR.

ÎNCĂPERE

DENUMIRE ÎNCĂPERE

SUPRAFAȚA UTILA <mP)

1

CAMERĂ

16,22

2

BUCĂTĂRIE    ——

8,32

SUPRAFAȚA UTILA;

24,54

SUPRAFAȚA TOTALA:

24,54

Executant

Data

s.c. GENERAL TOPO WE^T

.1. ■■'■■■■

7ăct, 2013

, ■ *%:

9.

:liu .

Recepționai

Data

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)

li wNr. cadastral al terenuîV:

Suprafața măsurată.

Adresa imobilului:

373

str. Aurorei, nr. 8, ioc. Cluj-Napoca , jud. Cluj

Carte Funciara colectivă nr.

252335-C1

UAT

Cluj

Cod unitate individuală: (U)

U1

C.R individuală;

252335-C14J1
NR. ÎNCĂPERE

DENUMIRE ÎNCĂPERE

SUPRAFAȚA UTILA

(mp.)

1

CAMERA

17,97

2

CAMERĂ

21.22

3

BUCĂTĂRIE

9,64

4

CĂMARĂ DE ALIMENTE

1,63

6

BAIE

2,67

6

PIVNIȚĂ

2,79

SUPRAFAȚA UTILA:

55,92

SUPRAFAȚA TOTALA:

55,92

Executant

Data

s.c. GENERAL

u

TOPQ^^T^I;

. :• țV' '         ? i'H VA j

.          ■     . . D£ . .           ’V-

\ T  AMABRE ț-

V.    Aariti riG..Vi< Ml79     |

■\                  Ă-tr.țtrCît? r

>                                               • (A:

'                                                        >< i i

oct 2013

—    :;      y:v

Recepționat

Data

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)

b


Nr. cadastral al terenului:

Suprafața măsurată:

Adresa imobilului.

373

str. Aurorei, nr. 8, ioc. Cluj-Napoca , jud. City

Carte Funciara colectivă nr.

252335-C1

UAT

CM

Ccd unitate individuală: (U)

U6

C.F. individuală:

252335-C1-U6

NR. ÎNCĂPERE

DENUMIRE ÎNCĂPERE

SUPRAFAȚA UTILA

(mp.)

1

CAMERĂ

17,96

2

BUCĂTĂRIE

7,64

3

BAIE

3,55

SUPRAFAȚA UTILA:

29,15

SUPRAFAȚA TOTALA:

29,15

Executant

Data

s.c. GENERAL Ti

vi X/\f

ORO     s.rT^

/ iR.'                   _ "A

ObH■' îrkJA.l

AUTORIZARE-

0 utan Sabh’r Cirajdiii

.....

oct. 2013

£

' •                                                  \                                                   .                  țț

Recepționat

Data

(Nume, prenume, funcție, semnătura, stampRa)

Z|?

Nr, cadastral al terenuiih:

Suprafața masitată:

Adresa imobilului:

373

str. Aurorei, nr. 8, loc. Clui-Napoca, jud. CM

Carte Funciara colectivă nr.

252335-C1

UAT

.......CM

Cod unitate individuală: (U)

U2

C.F. individuală:

252335-C1-U2
NR.

ÎNCĂPERE

DENUMIRE ÎNCĂPERE

SUPRAFAȚA UTILA

(mp.)

1

CAMERĂ

23,15

2

CAMERĂ

19,80

3

gjcXfĂRÎE”      *   “

12,12

4

CÂMARÂ DE AL1MENȚE

1,12

5

BAIE-WC

4,94

6

ANTREU

3,90

1

PIVNIȚĂ

1,95

SUPRAFAȚA UTILA:

66,98

SUPRAFAȚA TOTALA:

66,98

Executant

Data

s.c. GENERAL TOPOV^STs.r.L " <

A _           .GErWriCAv X.

z\\     x-\ ?      DE       ;

Ț4 1   / ] .7   Al'TCFIZARE

\J) U^aJ 1 ■             Nr,     £

■ 1 \

oct. 2013

Recepționat

Data

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampRa)

l\


INVENTAR DE COORDONATE

str. Aurorei ur 8, loc, Cluj-Napoca, jud. Cluj

Nr. punct

---*wj---

—nsi--

Z(m)

Observații

Puncte vechi

si do

586013,12

392983,94

S200

585999,18

393030,84

S300

586.010,050

393.034,400

Puncte radiate

108

586010,17

392994,78

109

586015,98

392996,62

106

586018,36

392989,23

105

586023,04

392990,73

303

586020,44

392998,17

304

586020,02

392998,03

305

586011,66

393027,08

306

586008,27

393025,91

307

586007,29

393029,33

209

586002,38

393027,96

208

586001,67

393026,60

207

586002,33

393024,51

204

586001,75

393024,20

întocmit:

S.C. GENERAL TOPO WEST S.R.L.

CALCULUL SUPRAFEȚELOR

Nr. punct

X(m)

Y(m)

Lungimi laturi

108

586010,17

392994,78

6,10

109

586015,98   !

392996,62

7,76

106

586018,36

392989,23

4,92

105

586023,04

392990,73

7,89

303

586020,44

392998,17

0,44

304

586020,02

392998,03

30,23

305

586011,66

393027,08

3,59

306

586008,27

393025,91

3,55

307

586007,29

393029,33

5,10

209

586002,38

393027,96

1,53

208

586001,67

393026,60

2,20

207

586002,33

393024,51

0,65

204

586001,75

393024,20

30,60

108

586010,17

392994,78

SUPRAFAȚA TOTALA: 373 mp

Data: oct 2013


< Codeition >

Project: SAMPLE

File Mame: C:\Documents and


jare.sdr


Prinț Date: 2013-10-08 10:45:35


Distance Unit: Meters Angle Unit: Gons

Pt. Count: 31Fbk Settings Atmos Cm: No C&R Crn: No


JOB

NM

SCALE

NM

INSTR

NM NM NM

NM

100 POS

Kl

100 STN

TP

TARGET

NM

200 OBS

F1

200 POS

TP

201 OBS

F1

~ 201 POS

TP

\ 102 OBS

F1

J 102 POS

TP

J 103 OBS

F1

103 POS

TP

104 QBȘ

F1

TP

> 1u5.,OBȘ iwtefe ■

\ F1 ) TP

IF1

fTP


Refr Const: 0.14

Job ID: GEORGESCU

S.R: 1.00000000

EDM Type: SET

EDM Ser#: 158601

Theo Ser#: 158601

EDM Offset'

North: 3000.0000

North: 3000.0000

Theo Ht: 1.5900

Trgt Ht: 1.5000

Hor Obs: 113.0184

North: 2990.0620

Hor Obs: 19.6204

North: 3013,3020

Hor Obs: 385.0300

North: 3014.9080

Hor Obs: 365.9220

North: 3016.3900

Hor Obs: 298.8132

North: 2999.7460

Hor Obs: 34.1558

North: 3010.4920

Hor Obs: 46.1516

North: 3005.8010


Sea Level Cm: No Include Elev.: Yes

SAMPLE/masuratoare.sdr


EDM Dese: SET630R V33-13

Mntg Type: Net applicable

Theo Dese: SET630R V33-13

Vert Ang Ref: Zenith

Refl Offset:

Pnsm Const: 0.000

East: 4000.0000

Elev.: 350.0000

East: 4000.0000

Elev: 350.0000

Pct.

Vert Obs: 98;8816

SIp Dist 48.9470

1

St

East: 4047.9170

Elev.: 350.9500

St

Vert Obs: 101.5310

SIp Dist: 13.9650

Pct.

East: 4004.2350

Elev.: 349.7540

Pct.

Vert Obs: 101.2106

SIp Dist: 15.3330

Pct.

East: 3996.4280

Elev.: 349.7980

Pct.

Vert Obs: 101.3668

SIp Dist; 19.0610

Pct.

East: 3990.2800

Elev.; 349.6810

Pct.

Vert Obs: 88.7978

SIp Dist: 13.8150

Pct.

East: 3986.4010

Elev.: 352.5080

Pct.

Vert Obs: 100.5808

SIp Dist: 12.2080

Pct,

East: 4006.2390

Elev.: 349.9790

Pct.

Vert Obs: 100.5418

SIp Dist: 7.7500

Pct.

East: 4005.1390

Elev.: 350.0240

Pct.


107 OBS

107 POS

F1 TP

Hor Obs: 80.5616

North: 3003.9990

VertObs: 100.5312

East: 4012.6880

SIp Dist: 13.3050

Elev.: 349.9790

Pct Pct.

108 OBS

F1

Hor Obs: 111.1472

Vert Obs: 100.5514

SIp Dist: 12.1840

Pct.

108 POS

TP

North: 2997.8780

East: 4011.9970

Elev.: 349.9840

Pct.

109 OBS

F1

Hor Obs: 87.7740

Vert Obs: 102.4158

SIp Dist: 12.5330

Pct.

109 POS

TP

North: 3002.3900

East: 4012.2930

Elev.: 349.6150

Pct.

110 OBS

F1

Hor Obs: 138.2370

Vert Obs: 98.6600

SIp Dist 9.0850

Pct.

110 POS

TP

North: 2994.8670

East: 4007.4930

Elev.: 350.2810

Pct.

111 OBS

F1

Hor Obs: 121.6046

Vert Obs: 98.4802

SIp Dist: 25.0870

Pct.

111 POS

North: 2991.6520

East: 4023.6480

Elev.: 350.6890

Pct.

112 OBS

F1

Hor Obs: 314.1810

Vert Obs: 100.8458

SIp Dist: 21.2320

Pct.

112 POS

yp

North: 2994.7520

East: 4027.2130

Elev.: 350.7580

Pct.

204 OBS

F1

Hor Obs: 316.1028

Vert Obs: 93.4526

SIp Dist: 6.8460

Pct.

204 POS

Yp

North: 2991.7660

East: 4041.3240

Elev.: 351.7430

Pct.

205 OBS

F1

Hor Obs: 221.6442

Vert Obs: 91.1442

SIp Dist: 3.8770

Pct.

205 POS

TP

North: 2986.4420

East: 4046.6370

Elev.: 351.5780

Pct.

206 OBS

F1

Hor Obs: 171.2982

Vert Obs: 97.7186

SIp Dist: 4.6510

Pct.

206 POS

TP

North: 2985.8790

East: 4049.9420

Elev.: 351.2070

Pct.

207 OBS

F1

Hor Obs: 321.6190

Vert Obs: 91.7440

SIp Dist: 6,9090

Pct.

.  207 POS

TP

North: 2992.3440

East: 4041.4580

Elev.: 351.9330

Pct.

^■’W)B,OBS

F1

Hor Obs: 325.1584

VertObs: 104.9336

SIp Dist: 4.5970

Pct.

208 POS

TP

North: 2991.8260

East: 4043.6870

Elev.: 350.6840

Pct.

^9 bas

■>^•209. POS

F1 TP

Hor Obs: 344.7072

North: 2992.5840

Vert Obs: 104.9448

East: 4044.9360

SIp Dist: 3.9170

Elev.: 350.7360

Pct. Pct.

t, <^2irofis

F1

Hor Obs: 383.3298

Vert Obs: 104.0532

SIp Dist: 7.7140

Pct.

, y~sțio pos

TP

North: 2997.4980

East: 4045.9240

Elev.: 350.5490

Pct.

W qn cfes

TjM^pos

F1

Hor Obs: 38.9012

Vert Obs: 98.7958

SIp Dist: 6.9580

Pct.

TP

North: 2995.7600

East: 4051.9080

Elev.: 351.1720

Pct.

™^212 OBS

F1

Hor Obs: 26.7782

VertObs: 98.1424

SIp Dist: 13.3900

Pct

212 POS

TP

North: 3002.2790

East: 4053.3820

Elev.: 351.4310

Pct

A 213 OBS

F1

Hor Obs: 13 3508

Vert Obs: 100.8262

SIp Dist: 11.3650

Pct.

>  213 POS

TP

North: 3001,1760

East: 4050.2830

Elev.: 350.8930

Pct.

301 OBS

F1

Hor Obs: 325.9044

Vert Obs: 89.1518

SIp Dist: 10.0680

Pct

301 POS

TP

North: 3005.1030

East: 4041.1710

Elev.: 352.6900

Pct

302 OBS

F1

Hor Obs: 313.3108

Vert Obs: 99.8676

SIp Dist: 44.7960

Pct.

302 POS

TP

North: 3010.4740

East: 4006.4650

Elev.: 351.0760

Pct.

303 OBS

F1

303 POS

304 OBS

F1

304 POS

Țp

305 OBS

F1

305 POS

TP

306 OBS

F1

306 POS

'"I"

307 OBS

F1

307 POS

TP

Hor Obs: 311.8456

North: 3008.0380

Hor Obs: 311.2308

North: 30057700

Hor Obs: 305.5278

North: 30017760

Hor Obs: 277.1624

North: 2998.2750

Hor Obs: 255.6892

North: 2997.5390

Data: oct. 2013

Vert Obs: 99.8990

SIp Dist: 37.0920

Pct.

East: 4013.8330

Elev.: 351.0420

Pct

Vert Obs: 101,2478

SIp Dist: 26.1840

Pct.

East: 4024 5120

Elev.: 350.4700

Pct.

Vert Obs: 104.5622

SIp Dist: 6.9320

Pct.

East: 4043.3950

Elev.: 350.4870

Pct.

Vert Obs: 104.5658

SIp Dist: 8.2850

Pct.

East: 4042.5460

Elev.: 350.3890

Pct.

Vert Obs: 104.5642

SIp Dist: 5.6880

Pct

East: 4045.9300

Elev • 3*50 *5760

Pct

Întocmit:

S.C. General Topo West S.R.L.


tir. parcela

Categoria de folosința

■ ■ ■ ■ Suprafața ■ ■ (mp>

Valoarea de tmpdirtare

. . 1. .

. . • Ce-

JTS.OOmp

Tot®

37100 mp


INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție: STBREOGRAFIC 70

PCT.

E

N

fm>

M

198

586D10.17

392994.78

109

586015.98

392995,82

106

586018.36

392989,23

105

586023.04

392990,73

303

586020,44

392993,17

304

586020,02

392998,03

305

586011.66

393027,08

305

586008,27

393025,91

307

586007.29

393029±33

209

586002.38

393027,96

208

586001,67

393026.60

207

586002.33

393024,51

204

586001,75

393024 20

SUPRAFAȚA TOTAL MASURATA=373.00 mp.

SUPRAFAȚA DtN ACT= 373.00 mp.


PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

Scara 1:5000

Județul: CLUJ

Unitate adnlnlstratlv-terltoriala: CLUJ-NAPOCA

Cod SIRUTA 54975

ADRESA: str, Aurorei nr, 8 , loc. CluJ-Napoca > Jud. CLUJ

C(F< 858335 (189377) „ bir. CacU 11360

A. SITUAȚIA CONFORM CF - COLECTIV


Nr. CF


Nr. Cad.


TABEL DE MIȘCARE A TERENURILOR


Descriere Imobil


252335

(129377)


11360


Teren intravilan in str. Aurorei nr. 8 cu Casa cu 7 apartamente avand ca p.i.c.: terenul, fundațiile, fațadele, podul, spălătorie, acces pod, coridor subsol, acces subsol si instalațiile de apa, canal, gaz, electricitateSuprafața (mp)

Proprietari

cota teren

cota p.i.c.

STATUL ROMAN in administrarea Consiliului Local al mun. Cluj-Napoca

23/373

6,18/100

POPA MARTA

POPA VALENTIN VASILE

78/373

21,04/100

georgescu DUMITRU GEORGESCU RENATA SIMONA

31/373

8,08/100

KAISER KINGA

44/373

11,73/100

POP GHEORGHE CORNEL

68/373

18,32/100

CATANA RODICA ROZALIA CATANA MARIUS IOAN

33/373

8,87/100

SEICA CORNEL SEICA MARIA

47/373

12,58/100

SC ANCONIC SOFTWARE SRL

21/373

7,47/100

SERBAN DAN FLORIN SERBAN CORNELIA

28/373

,5,73/100B. SITUAȚIA COMFORM

CF - UNITATE INDIVIDUALA

Nr. CF

Nr. Topo./ Nr. Cadastral

Descriere Imobil

Suprafața utila (mp)

Proprietari

cote teren

cota p.i.c.

252335-

C1-U3

1381/2/1/1

Ap. Nr. 1, compus din: 1 camera, 1 bucătărie, 1 cam ara de alimente, 1 wc, 1 pivnița cu suprafața 1,62 mp., suprafața utila de 28,46 mp, cu p.l.c. 8,08/100 si teren atribuit in proprietate 31/373 parte

28,46

georgescu dumitru GEORGESCU RENATASIMONA

31/373

8,08/100

252335-

C1-U7

1381/2/1/11

Apartament nr. 2, compus din:

1 camera, 1 bucătărie, 1 camara de alimente, 1 antreu, 1 wc, cu su de 40,35 mp, cu pic 12,58/100. Teren in proprietate 47/373 parte

40,35

SEICA CORNEL

SEICA MARIA

47/373

12,58/100

252335-C1-U8

252335-C1-U8

Ap. nr. 3A, compus din: 2 camere,

1 pivnița cu Su-38,55 mp, cu p.i.c. in cota de 11,73/100 parte

38,55

KAISER KINGA

44/373

11,73/100

252335-

C1-U9

252335-C1-U9

Ap. nr. 3B, compus din: 1 camera,

1 antreu, 1 camara, 1 baie, cu Su=18,84 mp, cu p.i.c. in cota de 5,73/100 parte

18,84

SERBAN DAN FLORIN SERBAN CORNELIA

21/373

5,73/100

252335-C1-U1O

252335-C1-U10

Ap. nr. 3C, compus din: 1 camera,

1 bucătărie, cu Su=24,54 mp, cu p.i.c. in cota de 7,47/100 parte

24,54

SC ANCONIC SOFTWARE SRL

28/373

7,47/100

252335-

C1-U1

1381/2/1/IV

Apartament nr. 4 la parter, compus din: 2 camere, 1 bucătărie, 1 camara de alimente, 1 baie, 1 pivnița, cu su=55,92 mp,. Teren atribuit in proprietate 68/373 parte

55,92

POP GHEORGHE CORNEL

68/373

18,32/100

252335-

C1-U6

1381/2/1AZ

Apartament nr. 5, compus din:

1 camera, bucătărie, baie, suprafața utila :29,15 mp, părțile indivize comune 8,87/100.

29,15

CATANA RODICA ROZALIA

CATANA MARIUS IOAN

.....

33/373

8,87/100

252335“

C1-U2

1381/2/1/VI

Apartament nr. 6, compus din:

2 camere, 1 bucătărie, 1 camera alimente, 1 baie-wc, 1 antreu, 1 pivnița, cu suprafața utila de 66,98 mp, cu pic. 21,04/100

66,98

POPA MARTA

POPA VALENTIN VASILE

78/373

21,04/100

ZDZvO0*

C1-U5

1381/2/1/VII

Apartament nr. 7, compus din:

1 camera, 1 wc, cu Su= 20,30 mp, PIC de 6,18/100

20,30

STATUL ROMAN in administrarea Consiliului Local al mun. Cluj-Napoca

23/373

6,18/100

C. SITUAȚIA PROPUSA CE - COLECTIV

Nr. CF

Nr. Cad.

Descriere imobil

Suprafața (mp)

Proprietari

cota teren

cota p.i.c.

Teren intravilan in str. Aurorei nr. 8 cu Casa cu 8 apartamente avand ca pic.: fundațiile, fațadele, podul, spalatoria, acces pod, coridor subsol, acces subsol si instalațiile de apa, canal, gaz, electricitate

373

STATUL ROMAN in administrarea Consiliului Local al mun. Cluj-Napoca

23/373

POPĂ MARTA

POPA VALENTIN VASILE

78/373

22,12/100

georgescu DUMITRU GEORGESCU RENATA SIMONA

31/373

9,40/100

KAISER kinga

44/373

12,73/100

POP GHEORGHE CORNEL

68/373

18,47/100

CATANA RODICA ROZALIA CATANA MARIUS IOAN

33/373

9,63/100

SEICA CORNEL SEICA MARIA

47/373

13,33/100

SC ANCONIC SOFTWARE SRL

21/373

8,10/100

SERBAN DAN FLORIN QCDDAM   OMIZI IA

28/373

6,22/100

0. SITUAȚIA PROPUSA CF - UNITATE INDIVIDUALA

Nr.CF

Nr. Topo./ Nr. Cadastral

Descriere imobil

Suprafața utila (mp)

Proprietari

cota teren

cota p.i.c.

252335-

C1-U3

Ap. Nn % compus din: 1 camera,

1 bucătărie, 1 camara de alimente, 1 wc,

1 pivnița cu suprafața 1,62 mp., suprafața utila de 28,46 mp, cu pic. 9,40/100 si teren atribuit in proprietate 31/373 parte

28,46

GEORGESCU DUMITRU GEORGESCU RENATA SIMONA

31/373

9,40/100

252335-

C1-U7

Apartament nr. 2, compus din: 1 camera, 1 bucătărie, 1 camarade alimente, 1 antreu, 1 wc, cu su de 40,35 mp, cu pic 13,33/100. Teren in proprietate 47/373 parte

40,35

SEICA CORNEL SEICA MĂRIA

47/373

13,33/100

252335-

C1-U8

Ap. nr. 3A, compus din: 2 camere,

1 pivnița cu Su=38,55 mp, cu pic. in cota de 12,73/100 parte

38,55

KAISER KINGA

44/373

12,73/100

252335-

C1-U9

Ap. nr. 3B, compus din: 1 camera,

1 antreu, 1 camara, 1 baie, cu Su= 18,84 mp, cu pic. in cota de 6,22/100 parte

18,84

SERBAN DAN FLORIN SERBAN CORNELIA

21/373

6,22/100

252335-C1-U10

Ap. nr. 3C, compus din: 1 camera,

1 bucătărie, cu Su=24,54 mp, cu pic. in cota de 8,10/100 parte

24,54

SC ANCONIC SOFTWARE SRL

28/373

8,10/100

252335-

C1-U1

Apartament nr. 4 la parter, compus din: 2 camere, 1 bucătărie, 1 camara de alimente, 1 baie, 1 pivnița, cu su-55,92 mp,. Teren atribuit in proprietate 68/373 parte

55,92

POP GHEORGHE CORNEL

68/373

18,47/100

252335-

C1-U6

Apartament nr. 5, compus din:

1 camera, bucătărie, baie, suprafața utila :29,15 mp, părțile indivize comune 9,63/100.

29,15

CATANA RODICA ROZALII - < CATANAMARIUS ÎOAN

:.y?uL - <

.33/373

9,63/100

252335-

C1-U2

Apartament nr. 6t compus din:

2 camere, 1 bucătărie, 1 camara alimente, 1 baie-wc, 1 antreu, 1 pivnița, cu suprafața utila de 66,98 mp, cu pic. 22,12/100

66,98

POPA MARTA

POPA VALENTIN VASILE

78/373

22,12/100

întocmit:

S.C. GENERAL TOPO WEST S.R.L

/ V

\{îdu* _^'


Anexa 9


Carte Funciară Colectivă Nr. 252335-C1      UAT .,. CLUJ-NAPOCA

Partea IA - Foaia de avere

Adresa:......str. AUROREI nr. 8..........

Nr. Cadastral:......11360..........................

Suprafața:......... 373 mp.........................

Nr. tronson

Scara

Nivel

Nr. Ap.

Cod

Unitate individuală

(U)

Nr. CF individuală

SUPRAFEȚE (mp)

Observații

Total proprietate imobiliara

Supraf. utilă pe aport. (Suap)

Cote parte părți comune pe apari.

(<»

Cotă-parte teren pe apari. (Cpt)

S-rP

1

U3

252335-

C1-U3

28.46

9.40/100

31/373

P

2

U7

252335-C1-U7

40.35

13.33/100

47/373

S+P

3A

U8

252335-C1-U8

38.55

12.73/100

44/373

P

3B

W

252335-

C1-U9

18.84

6.22/100

21/373

P

3C

U10

252335-

C1-U1O

24.54

8.10/100

28/373

ST

4

UI

252335-C1-U1

55.92

18,47/100

38/373

p

5

U6

252335-

C1-U6

29.15

9.63/100

33/373

S+P

6

m

252335-C1-U2

66.98

22.12/100

78/373

TOTAL

302.79

100/100

350

Descriere

fundațiile, fațadele, podul, spalatoria, acces pod, coridor subsol, acces subsol si instalațiile de apa, canal, gaz, electricitate

întocmit,                                                                      Recepționat.


NOTĂ:

în cazul în care cotefe-părți nu sunt înscrise în actele de proprietate, acestea se var calcula pentru fiecar e apartarnciit sau a spațiului cu altă destinație decât cea de locuință din coridominiu, după cum urmează:

1 Pentru proprietățile comune:

Cpc = Ki x STpc   vjide    Kt = Suap/STuap

II. Pentru terenul de sub construcție:

Cpt -Ki x St      unde     St = Sconstruită la sol + Strotuar


Cpc ~ cota-parte proprietate din părțile comune ale clădiniblocului aferentă fiecărui apartament sau a spațiului cu altă destinație decât cea de locuință din condominiu,

Suap - suprafața utilfi a apartamentului sau a spațiului cu altă destinație decât cea de locuință din condominiu, STuap suprafața utilă a tuturor apartamentelor și a spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință din condominiu;

STpc - suprafața totală proprietate comună din ccndomimu;

Cpt - cotă-parte proprietate teren;

Ki - coeficient cotă-parte proprietate părți comune, specifică pentru fiecare apartament sau a spațiului cu altă destinație decât cea de locuință dm condommiu, respectiv a terenului aferent.

Procedura de calcul a cotei de proprietate aferentă unei locuințe sau a spațiului cu altă destinație decât cea de locuință dinir-o clădire sau bloc care se constituie în condominiu are la bază prevederile art 45 din Normele metodologice privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2993, cu fwdîficârile și camțAdările ulterioare

Suprafața utilă a apartamentului ( Suap) este suma tuturor suprafețelor utile ale încăperilor cuprinzând: camera de zi, dormitoare, băi, WC, duș, bucătărie, spații de depozitare și de circulație din interioru’ locuinței. Nu se cuprind: suprafața Jogiiîor și a balcoanelor, pragurile golurilor de uși, ale trecerilor cu deschideri până la 1,00 m, nișele de radiatoare, precum și suprafețele ocupate de sobe și cazane de baie (câte 0,50 m2 pentru fiecare sobă și cazan de baie). în cazul în care încălzirea se face cu sobe. în cazul locuințelor dnplex hu se cuprinde rampa de acces, conform Anexei or. 1 din Legea locuinței nr.ll4/1996. cu modificările si completările ulterioare.

A.''


Proprietatea comună include toate părțile din condominiu care nu sunt părți dintr-un aparlaineni sau spațiu cp altă destinație decât cea de locuință.                                                                                           ’ri1                     1 f

Apartamentul sau spațiul cu altă destinație decât cea de locuință (Suap), împreunăcu coța-parte indiviză din proprietatea comună (Cpc'i, inclusiv terenul (Cpt), reprezmră parcela individuală de proprietate imobiliară.            f yAri, 7

în scopul deschiderii Cărții Funciare Colective, datele vor fi preluate din Cariea'de Imobilabldmmyfi x-x

7;                                 I /