Hotărârea nr. 477/2009

Hotărârea 477/2009 - Concesionarea, prin încredinţare directă, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona lomb, în suprafaţă de 6.500 mp., în favoarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor-Bucureşti.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind acordarea unei “diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2016, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea unei diplome de aur și a câte unui premiu în sumă netă de 1000 lei de la bugetul local pe anul 2016, cuplurilor clujene care au împlinit 50 ani de căsătorie neîntreruptă - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Constantea Radu-Mihai, Croitoru Corina-Ecaterina. Csoma Botond, Dreoni Giacomo, Ferdean Rareș-Petru, Florian Ovidiu-Valeriu, Gergely Balâzs, Gliga Florin-Valentin, Horvâth Anna, Moisin Radu-Marin, Moldovan Gabriela-Iuliana, Molhem Mohammad-Bachar, Morar Dan-Ioan, Mureșan Adria, Nasra Gabriel-Horia. Olâh Emese. Pop Ioan, Pop Loredana, Râcz Levente-Zsolt, Rațiu Radu-Florin, Sărmaș Ioan-Sabin, Stamatian Vasile-Florin, Suciu Mihaela-Rodica, Șurubaru Gheorghe, Tarcea Dan-Ștefan, Tomoș Constantin-Ioan. Tothfalusi Andras;

Analizând Referatul nr. 328926/313 din 30.06.2016 al Serviciului Stare civilă, prin care se propune acordarea “diplomei de aur” și a premiului în sumă netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2016, conform Hotărârii nr. 50/2016, pentru fiecare dintre cele 37 de cupluri clujene care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă acordarea unei “diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2016, conform Hotărârii nr. 50/2016, pentru fiecare dintre cele 37 de cupluri clujene care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică. Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și Serviciul Stare civilă.

Președinte de ședință,

Ioan PopNr. 477 din 4 august 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Anexă la Hotărârea nr. 477/2016


TABEL NOMINAL

cu cuplurile clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, cărora li se acordă o "diplomă de aur" și câte un premiu în valoare netă de 1000 lei din bugetul local pe anul 2016, conform Hotărârii nr. 50/2016

Nr crt Nume familie soți


Prenume soț


Prenume soție


Data căsătoriei


1

BORZA

TEODOR

VIORICA

17.07.1966

2

BUDIU

TRAIAN

OTILIA

06.07.1966

3

CÂMĂRAȘAN

IANOS

RODICA

12.08.1965

4

CÂMPEAN

AUGUSTIN

ANA-MARIA

27.07.1966

5

CĂTINAȘ

VASILE-ALEXANDRU

VERONICA

24.10.1965

6

COLȚAN

NICOLAE

VIORICA

09.07.1966

7

DASCAL

TEODOR

MARIA

16.05.1966

8

DICA

ȘTEFAN

OTILIA

16.07.1966

9

ENE

GHEORGHE

NICOLETA

22.07.1966

10

FOGARASI

IANOS

ROZALIA

30.06.1966

11

HOȚ

ALEXANDRU

FLOAREA

18.06.1966

12

JIȘA

VASILE

MARIANA-DOINA

16.07.1966

13

JUHOS

MIKLOS

ILONA

13.06.1966

14

LÂSZLO

JENO-ATTILA

VIORICA

04.07.1966

15

MĂLUȚAN

IOSIF

VERONICA

22.07.1966

16

MĂR1UȚA

IOAN

MARIA

08.06.1966

17

NAGY

ISTVĂN

IRINA

04.07.1966

18

OLTEAN

IOAN

AURELIA

11.07.1966

19

OSZ

NICOLAE

IULIANA

22.07.1966

20

PETHO

SIGISMUND

ROZA-ERZSEBET

14.07.1966

21

POP

PETRU

RODICA-VERONICA

21.07.1966

22

POP

PETRU

MARIA

07.07.1966

23

POP

IOAN

MARIA

24.06.1966

24

POP

VASILE

EVA

18.06.1966

25

RAD

SIMION

ANA

07.07.1966

26

RAȚIU

GRIGORE

MARIA

29.06.1966

33

34

35

36

37

TAMAȘHJ

IOAN

RAVECA

16.07.1966

TAMÂS

IOAN

MAGDOLNA

29.06.1966

TOTH

KAROLY

ILDIKO

19.05.1966

VLASIE

NECULAI-EUGENIU

FELICIA-MARIA

28.07.1966

ȚIGĂNAȘ

ȘERBAN-CRIST1AN

GLORIA-ELISABETA-GHEORGHINA-MARIA

30.06.1966

  • 27

  • 28

  • 29

  • 30

  • 31

  • 32


SANDOR


SIPOS


SISEA


SUMURDUCAN

SZALMA

SZEL


IOAN

IOAN


MARIA

MARIA


14.07.1966

25.07.1966


ANDREI

NICOLAE

MIHALY

EMIL


ADRIANNA-PIROSKA


SILVIA

MARIA

ELISABETA